1GCRKSE76DZ1…

Chevrolet

Silverado 1500

1GCRKSE76DZ155429 | 1GCRKSE76DZ116663 |

1GCRKSE76DZ112001

| 1GCRKSE76DZ136105; 1GCRKSE76DZ121636 | 1GCRKSE76DZ199205 | 1GCRKSE76DZ177785 | 1GCRKSE76DZ157598 | 1GCRKSE76DZ116811; 1GCRKSE76DZ146438; 1GCRKSE76DZ157472 | 1GCRKSE76DZ122771; 1GCRKSE76DZ193663; 1GCRKSE76DZ179021; 1GCRKSE76DZ190018 | 1GCRKSE76DZ143958; 1GCRKSE76DZ151252; 1GCRKSE76DZ101726

1GCRKSE76DZ110023; 1GCRKSE76DZ100060 | 1GCRKSE76DZ107574; 1GCRKSE76DZ189791 | 1GCRKSE76DZ180976 | 1GCRKSE76DZ172344 | 1GCRKSE76DZ196000 | 1GCRKSE76DZ159691; 1GCRKSE76DZ102407 | 1GCRKSE76DZ192898 | 1GCRKSE76DZ176541 | 1GCRKSE76DZ161392

1GCRKSE76DZ116436; 1GCRKSE76DZ156127 | 1GCRKSE76DZ140879; 1GCRKSE76DZ193680 | 1GCRKSE76DZ166883 | 1GCRKSE76DZ177513 | 1GCRKSE76DZ182209 | 1GCRKSE76DZ123449; 1GCRKSE76DZ136573; 1GCRKSE76DZ115125

1GCRKSE76DZ104481; 1GCRKSE76DZ186874 | 1GCRKSE76DZ166110 | 1GCRKSE76DZ120339; 1GCRKSE76DZ199771; 1GCRKSE76DZ114492; 1GCRKSE76DZ135701 | 1GCRKSE76DZ121815 | 1GCRKSE76DZ129588 | 1GCRKSE76DZ143006 | 1GCRKSE76DZ163403 | 1GCRKSE76DZ123659 | 1GCRKSE76DZ141708 | 1GCRKSE76DZ154474; 1GCRKSE76DZ166091 | 1GCRKSE76DZ153969 | 1GCRKSE76DZ103170; 1GCRKSE76DZ164230 | 1GCRKSE76DZ169850 | 1GCRKSE76DZ135262 | 1GCRKSE76DZ176958 | 1GCRKSE76DZ195137 | 1GCRKSE76DZ117652 | 1GCRKSE76DZ140333 | 1GCRKSE76DZ148478 | 1GCRKSE76DZ159111; 1GCRKSE76DZ149923 | 1GCRKSE76DZ165703; 1GCRKSE76DZ124682

1GCRKSE76DZ125167 | 1GCRKSE76DZ181688 | 1GCRKSE76DZ174997 | 1GCRKSE76DZ106764; 1GCRKSE76DZ134256 | 1GCRKSE76DZ171095 | 1GCRKSE76DZ117943 | 1GCRKSE76DZ121278 | 1GCRKSE76DZ146455 | 1GCRKSE76DZ146097

1GCRKSE76DZ144091 | 1GCRKSE76DZ159755 | 1GCRKSE76DZ191654 | 1GCRKSE76DZ173252 | 1GCRKSE76DZ137268 | 1GCRKSE76DZ116808 | 1GCRKSE76DZ184669 | 1GCRKSE76DZ161974 | 1GCRKSE76DZ184848 | 1GCRKSE76DZ158024

1GCRKSE76DZ107235; 1GCRKSE76DZ130403

1GCRKSE76DZ104500 | 1GCRKSE76DZ107364 | 1GCRKSE76DZ159366 | 1GCRKSE76DZ105730 | 1GCRKSE76DZ178466 | 1GCRKSE76DZ140686 | 1GCRKSE76DZ142177 | 1GCRKSE76DZ121121 | 1GCRKSE76DZ180301; 1GCRKSE76DZ186065 | 1GCRKSE76DZ179858; 1GCRKSE76DZ177236 | 1GCRKSE76DZ189872 | 1GCRKSE76DZ175115 | 1GCRKSE76DZ132118 | 1GCRKSE76DZ160324 | 1GCRKSE76DZ129221 | 1GCRKSE76DZ134399; 1GCRKSE76DZ110863 | 1GCRKSE76DZ139148 | 1GCRKSE76DZ157648 | 1GCRKSE76DZ115075 | 1GCRKSE76DZ169573; 1GCRKSE76DZ167418 | 1GCRKSE76DZ185708 | 1GCRKSE76DZ107882; 1GCRKSE76DZ164809; 1GCRKSE76DZ139926 | 1GCRKSE76DZ136489 | 1GCRKSE76DZ138761 | 1GCRKSE76DZ195798 | 1GCRKSE76DZ186485; 1GCRKSE76DZ173963 | 1GCRKSE76DZ105579 | 1GCRKSE76DZ143796 | 1GCRKSE76DZ169007 | 1GCRKSE76DZ187524 | 1GCRKSE76DZ101239 | 1GCRKSE76DZ145337; 1GCRKSE76DZ104190; 1GCRKSE76DZ114475 | 1GCRKSE76DZ170335 | 1GCRKSE76DZ106621 |

1GCRKSE76DZ143300

; 1GCRKSE76DZ150246

1GCRKSE76DZ185255; 1GCRKSE76DZ116033 | 1GCRKSE76DZ160890; 1GCRKSE76DZ156595

1GCRKSE76DZ199415 | 1GCRKSE76DZ172165; 1GCRKSE76DZ182176 | 1GCRKSE76DZ199527; 1GCRKSE76DZ149890; 1GCRKSE76DZ155267 | 1GCRKSE76DZ128389 | 1GCRKSE76DZ115464 | 1GCRKSE76DZ177608 | 1GCRKSE76DZ106375 | 1GCRKSE76DZ100916 | 1GCRKSE76DZ192562 | 1GCRKSE76DZ172019 | 1GCRKSE76DZ123497 | 1GCRKSE76DZ175390; 1GCRKSE76DZ188446; 1GCRKSE76DZ124455 | 1GCRKSE76DZ189984 | 1GCRKSE76DZ115576

1GCRKSE76DZ125282; 1GCRKSE76DZ137917 | 1GCRKSE76DZ186387; 1GCRKSE76DZ159738; 1GCRKSE76DZ118655; 1GCRKSE76DZ178760 | 1GCRKSE76DZ168276 | 1GCRKSE76DZ138579 | 1GCRKSE76DZ113147 | 1GCRKSE76DZ144172; 1GCRKSE76DZ188799 | 1GCRKSE76DZ177639 | 1GCRKSE76DZ120423 | 1GCRKSE76DZ197826 | 1GCRKSE76DZ132264 | 1GCRKSE76DZ187135; 1GCRKSE76DZ176653 | 1GCRKSE76DZ149002 | 1GCRKSE76DZ187328 | 1GCRKSE76DZ131227 | 1GCRKSE76DZ149310 | 1GCRKSE76DZ102326 | 1GCRKSE76DZ199821 | 1GCRKSE76DZ110636 | 1GCRKSE76DZ138095 | 1GCRKSE76DZ182291 | 1GCRKSE76DZ193033; 1GCRKSE76DZ132426

1GCRKSE76DZ190178 | 1GCRKSE76DZ105386 |

1GCRKSE76DZ118168

| 1GCRKSE76DZ196286; 1GCRKSE76DZ111253 | 1GCRKSE76DZ190648 | 1GCRKSE76DZ170044; 1GCRKSE76DZ127811; 1GCRKSE76DZ113469 | 1GCRKSE76DZ145760 | 1GCRKSE76DZ101743

1GCRKSE76DZ157066 | 1GCRKSE76DZ105291 | 1GCRKSE76DZ141482 | 1GCRKSE76DZ102651 | 1GCRKSE76DZ194179; 1GCRKSE76DZ169332 | 1GCRKSE76DZ157925 | 1GCRKSE76DZ113648; 1GCRKSE76DZ137836; 1GCRKSE76DZ185580

1GCRKSE76DZ118378 | 1GCRKSE76DZ160677 | 1GCRKSE76DZ164096 | 1GCRKSE76DZ181769; 1GCRKSE76DZ189502 | 1GCRKSE76DZ165071; 1GCRKSE76DZ133690 | 1GCRKSE76DZ189256 | 1GCRKSE76DZ179097 | 1GCRKSE76DZ157522 | 1GCRKSE76DZ165877; 1GCRKSE76DZ154264 | 1GCRKSE76DZ171243 | 1GCRKSE76DZ116615; 1GCRKSE76DZ169931; 1GCRKSE76DZ135049 | 1GCRKSE76DZ182422 | 1GCRKSE76DZ190245

1GCRKSE76DZ105503; 1GCRKSE76DZ138923 | 1GCRKSE76DZ174899 | 1GCRKSE76DZ190519; 1GCRKSE76DZ145113 | 1GCRKSE76DZ121586 | 1GCRKSE76DZ148982; 1GCRKSE76DZ159500 | 1GCRKSE76DZ186275; 1GCRKSE76DZ192304; 1GCRKSE76DZ136606 | 1GCRKSE76DZ148772 | 1GCRKSE76DZ117120 | 1GCRKSE76DZ102844 | 1GCRKSE76DZ176569 | 1GCRKSE76DZ184834 |

1GCRKSE76DZ139232

| 1GCRKSE76DZ161585 | 1GCRKSE76DZ120079

1GCRKSE76DZ171260 | 1GCRKSE76DZ192500 | 1GCRKSE76DZ190813 | 1GCRKSE76DZ114430 | 1GCRKSE76DZ118980 | 1GCRKSE76DZ132457; 1GCRKSE76DZ114170; 1GCRKSE76DZ156418; 1GCRKSE76DZ146973; 1GCRKSE76DZ189127 | 1GCRKSE76DZ193100 |

1GCRKSE76DZ118493

| 1GCRKSE76DZ152871; 1GCRKSE76DZ137139 | 1GCRKSE76DZ120082 | 1GCRKSE76DZ157200 | 1GCRKSE76DZ197132 | 1GCRKSE76DZ166057; 1GCRKSE76DZ139828 | 1GCRKSE76DZ168200; 1GCRKSE76DZ198832; 1GCRKSE76DZ198748 | 1GCRKSE76DZ171050; 1GCRKSE76DZ150506 | 1GCRKSE76DZ196269; 1GCRKSE76DZ188107 | 1GCRKSE76DZ122379 | 1GCRKSE76DZ161425 | 1GCRKSE76DZ157858 | 1GCRKSE76DZ115349 | 1GCRKSE76DZ120647 | 1GCRKSE76DZ157536 | 1GCRKSE76DZ139456; 1GCRKSE76DZ147167 | 1GCRKSE76DZ198412

1GCRKSE76DZ139084 | 1GCRKSE76DZ179164 | 1GCRKSE76DZ172523 | 1GCRKSE76DZ185692 | 1GCRKSE76DZ145144; 1GCRKSE76DZ189712 | 1GCRKSE76DZ180394; 1GCRKSE76DZ161215; 1GCRKSE76DZ127694 | 1GCRKSE76DZ171257; 1GCRKSE76DZ183702 | 1GCRKSE76DZ148447 | 1GCRKSE76DZ107638 | 1GCRKSE76DZ180735; 1GCRKSE76DZ197714 | 1GCRKSE76DZ192979; 1GCRKSE76DZ139277; 1GCRKSE76DZ135536 | 1GCRKSE76DZ109213; 1GCRKSE76DZ193646; 1GCRKSE76DZ156869 | 1GCRKSE76DZ181318 | 1GCRKSE76DZ191962; 1GCRKSE76DZ153325; 1GCRKSE76DZ196577 | 1GCRKSE76DZ151882; 1GCRKSE76DZ104223; 1GCRKSE76DZ177396; 1GCRKSE76DZ133012; 1GCRKSE76DZ143944

1GCRKSE76DZ156192 | 1GCRKSE76DZ111320; 1GCRKSE76DZ152742 | 1GCRKSE76DZ100009 | 1GCRKSE76DZ110913 | 1GCRKSE76DZ108935; 1GCRKSE76DZ123841;

1GCRKSE76DZ164714

| 1GCRKSE76DZ160016; 1GCRKSE76DZ111155;

1GCRKSE76DZ163742

; 1GCRKSE76DZ172876

1GCRKSE76DZ192884; 1GCRKSE76DZ168780 | 1GCRKSE76DZ152918 | 1GCRKSE76DZ155141 | 1GCRKSE76DZ162154; 1GCRKSE76DZ164471; 1GCRKSE76DZ119465 | 1GCRKSE76DZ153003; 1GCRKSE76DZ171808 | 1GCRKSE76DZ155916; 1GCRKSE76DZ179701 | 1GCRKSE76DZ118624 | 1GCRKSE76DZ107140; 1GCRKSE76DZ177933; 1GCRKSE76DZ148576 | 1GCRKSE76DZ140347 | 1GCRKSE76DZ195199 | 1GCRKSE76DZ186504 | 1GCRKSE76DZ177964 | 1GCRKSE76DZ169251; 1GCRKSE76DZ133978 | 1GCRKSE76DZ143653; 1GCRKSE76DZ169881; 1GCRKSE76DZ120227

1GCRKSE76DZ103573 | 1GCRKSE76DZ133351 | 1GCRKSE76DZ126111; 1GCRKSE76DZ125220 | 1GCRKSE76DZ162364; 1GCRKSE76DZ149016 | 1GCRKSE76DZ198751 | 1GCRKSE76DZ180587 | 1GCRKSE76DZ171677 | 1GCRKSE76DZ135830 | 1GCRKSE76DZ127646 | 1GCRKSE76DZ190939 | 1GCRKSE76DZ168715; 1GCRKSE76DZ133883

1GCRKSE76DZ119532 | 1GCRKSE76DZ175664 | 1GCRKSE76DZ125296; 1GCRKSE76DZ123757; 1GCRKSE76DZ184686 | 1GCRKSE76DZ122043; 1GCRKSE76DZ111138 | 1GCRKSE76DZ167256 | 1GCRKSE76DZ118848; 1GCRKSE76DZ179424 | 1GCRKSE76DZ150604; 1GCRKSE76DZ192349;

1GCRKSE76DZ190696

| 1GCRKSE76DZ152661 | 1GCRKSE76DZ146410 | 1GCRKSE76DZ123516 | 1GCRKSE76DZ193372 | 1GCRKSE76DZ141045 | 1GCRKSE76DZ199558 | 1GCRKSE76DZ146567; 1GCRKSE76DZ104108 | 1GCRKSE76DZ183229 | 1GCRKSE76DZ146701 | 1GCRKSE76DZ115741 | 1GCRKSE76DZ190875 | 1GCRKSE76DZ103380 | 1GCRKSE76DZ147069 | 1GCRKSE76DZ190357; 1GCRKSE76DZ118817 | 1GCRKSE76DZ151610; 1GCRKSE76DZ164051 | 1GCRKSE76DZ161358 | 1GCRKSE76DZ121913

1GCRKSE76DZ111513; 1GCRKSE76DZ198507 | 1GCRKSE76DZ175244 | 1GCRKSE76DZ117294

1GCRKSE76DZ151476

| 1GCRKSE76DZ116114; 1GCRKSE76DZ122298

1GCRKSE76DZ159481; 1GCRKSE76DZ192108 | 1GCRKSE76DZ187054; 1GCRKSE76DZ132720 | 1GCRKSE76DZ115335 | 1GCRKSE76DZ144995; 1GCRKSE76DZ109986 | 1GCRKSE76DZ101127; 1GCRKSE76DZ180427; 1GCRKSE76DZ116601; 1GCRKSE76DZ141126

1GCRKSE76DZ106182; 1GCRKSE76DZ138940 | 1GCRKSE76DZ122656 | 1GCRKSE76DZ106747; 1GCRKSE76DZ178550; 1GCRKSE76DZ147203; 1GCRKSE76DZ148951 | 1GCRKSE76DZ181691; 1GCRKSE76DZ143894; 1GCRKSE76DZ134273 | 1GCRKSE76DZ147329 | 1GCRKSE76DZ141479 | 1GCRKSE76DZ113679 | 1GCRKSE76DZ177124

1GCRKSE76DZ148884 | 1GCRKSE76DZ154832 | 1GCRKSE76DZ175972; 1GCRKSE76DZ132894; 1GCRKSE76DZ143748 | 1GCRKSE76DZ177950 | 1GCRKSE76DZ190147 | 1GCRKSE76DZ110104; 1GCRKSE76DZ179312 | 1GCRKSE76DZ199723; 1GCRKSE76DZ145290; 1GCRKSE76DZ194957

1GCRKSE76DZ178709 | 1GCRKSE76DZ119028; 1GCRKSE76DZ186325 | 1GCRKSE76DZ113097; 1GCRKSE76DZ118056 | 1GCRKSE76DZ161554 | 1GCRKSE76DZ173610 | 1GCRKSE76DZ152210; 1GCRKSE76DZ131633 | 1GCRKSE76DZ103914 | 1GCRKSE76DZ114220; 1GCRKSE76DZ107929 | 1GCRKSE76DZ143491 | 1GCRKSE76DZ128943; 1GCRKSE76DZ124942 | 1GCRKSE76DZ104691; 1GCRKSE76DZ157942 | 1GCRKSE76DZ164700; 1GCRKSE76DZ135567 | 1GCRKSE76DZ124052 | 1GCRKSE76DZ138999 | 1GCRKSE76DZ185336; 1GCRKSE76DZ125718; 1GCRKSE76DZ164888; 1GCRKSE76DZ144107 | 1GCRKSE76DZ126898 | 1GCRKSE76DZ159836; 1GCRKSE76DZ115240 | 1GCRKSE76DZ173901 | 1GCRKSE76DZ106683; 1GCRKSE76DZ165846 | 1GCRKSE76DZ116467 |

1GCRKSE76DZ102634

| 1GCRKSE76DZ198037

1GCRKSE76DZ108711 | 1GCRKSE76DZ111754 | 1GCRKSE76DZ146228 | 1GCRKSE76DZ121720 | 1GCRKSE76DZ173297; 1GCRKSE76DZ125623; 1GCRKSE76DZ174255 | 1GCRKSE76DZ128750 | 1GCRKSE76DZ153289 | 1GCRKSE76DZ136959

1GCRKSE76DZ119627 | 1GCRKSE76DZ177317 | 1GCRKSE76DZ199186 | 1GCRKSE76DZ114122 | 1GCRKSE76DZ158203 | 1GCRKSE76DZ160355

1GCRKSE76DZ121510; 1GCRKSE76DZ145239 | 1GCRKSE76DZ186244; 1GCRKSE76DZ102262; 1GCRKSE76DZ102312 | 1GCRKSE76DZ154331 | 1GCRKSE76DZ194117 | 1GCRKSE76DZ124343; 1GCRKSE76DZ176099 | 1GCRKSE76DZ127386 | 1GCRKSE76DZ168875 | 1GCRKSE76DZ164759 | 1GCRKSE76DZ165054 | 1GCRKSE76DZ107039; 1GCRKSE76DZ109745 | 1GCRKSE76DZ109857

1GCRKSE76DZ189208 | 1GCRKSE76DZ134435 | 1GCRKSE76DZ146276 | 1GCRKSE76DZ146536 | 1GCRKSE76DZ142812; 1GCRKSE76DZ153437; 1GCRKSE76DZ148979 | 1GCRKSE76DZ165040 | 1GCRKSE76DZ127095; 1GCRKSE76DZ174272 | 1GCRKSE76DZ179116 | 1GCRKSE76DZ168312 | 1GCRKSE76DZ154846; 1GCRKSE76DZ162851; 1GCRKSE76DZ109633 | 1GCRKSE76DZ163627 | 1GCRKSE76DZ171680; 1GCRKSE76DZ121538 | 1GCRKSE76DZ175423; 1GCRKSE76DZ192982 | 1GCRKSE76DZ104853 | 1GCRKSE76DZ167032; 1GCRKSE76DZ123094; 1GCRKSE76DZ118994

1GCRKSE76DZ132054; 1GCRKSE76DZ110555; 1GCRKSE76DZ183053; 1GCRKSE76DZ195722 | 1GCRKSE76DZ164454; 1GCRKSE76DZ110345 | 1GCRKSE76DZ122320 | 1GCRKSE76DZ170805 | 1GCRKSE76DZ191721; 1GCRKSE76DZ127307 | 1GCRKSE76DZ184526 | 1GCRKSE76DZ103119; 1GCRKSE76DZ142549 | 1GCRKSE76DZ104609 | 1GCRKSE76DZ137190; 1GCRKSE76DZ180699; 1GCRKSE76DZ105131 | 1GCRKSE76DZ120938 | 1GCRKSE76DZ104917 | 1GCRKSE76DZ167600 | 1GCRKSE76DZ195171 | 1GCRKSE76DZ198944 | 1GCRKSE76DZ111172; 1GCRKSE76DZ106652; 1GCRKSE76DZ163482 | 1GCRKSE76DZ125914 | 1GCRKSE76DZ128537; 1GCRKSE76DZ174174 | 1GCRKSE76DZ110037; 1GCRKSE76DZ180573; 1GCRKSE76DZ120759 | 1GCRKSE76DZ146603 | 1GCRKSE76DZ149517 | 1GCRKSE76DZ196708 | 1GCRKSE76DZ142907; 1GCRKSE76DZ148416; 1GCRKSE76DZ151185 | 1GCRKSE76DZ111494 | 1GCRKSE76DZ190388; 1GCRKSE76DZ197793 | 1GCRKSE76DZ199236 | 1GCRKSE76DZ137951

1GCRKSE76DZ192920

; 1GCRKSE76DZ181190; 1GCRKSE76DZ182193; 1GCRKSE76DZ161635 | 1GCRKSE76DZ120678 | 1GCRKSE76DZ154989; 1GCRKSE76DZ189824 | 1GCRKSE76DZ199124; 1GCRKSE76DZ188656 | 1GCRKSE76DZ165507 | 1GCRKSE76DZ107607 | 1GCRKSE76DZ139442 | 1GCRKSE76DZ190908; 1GCRKSE76DZ140414; 1GCRKSE76DZ189225 | 1GCRKSE76DZ103895; 1GCRKSE76DZ177169 | 1GCRKSE76DZ108790 | 1GCRKSE76DZ104545 | 1GCRKSE76DZ162610; 1GCRKSE76DZ156953; 1GCRKSE76DZ140039; 1GCRKSE76DZ186339; 1GCRKSE76DZ138954; 1GCRKSE76DZ111382

1GCRKSE76DZ199253; 1GCRKSE76DZ128327 | 1GCRKSE76DZ193968; 1GCRKSE76DZ173638 | 1GCRKSE76DZ127145 | 1GCRKSE76DZ184512 | 1GCRKSE76DZ120292 | 1GCRKSE76DZ165619 | 1GCRKSE76DZ122141; 1GCRKSE76DZ181710

1GCRKSE76DZ160601 | 1GCRKSE76DZ135505; 1GCRKSE76DZ138680; 1GCRKSE76DZ134290; 1GCRKSE76DZ134998 | 1GCRKSE76DZ163420 | 1GCRKSE76DZ144253; 1GCRKSE76DZ164227

1GCRKSE76DZ172148 | 1GCRKSE76DZ147542;

1GCRKSE76DZ104769

; 1GCRKSE76DZ157455; 1GCRKSE76DZ178368;

1GCRKSE76DZ199396

; 1GCRKSE76DZ174286 | 1GCRKSE76DZ114735 | 1GCRKSE76DZ110085; 1GCRKSE76DZ132829 | 1GCRKSE76DZ198958 | 1GCRKSE76DZ168374

1GCRKSE76DZ185207 | 1GCRKSE76DZ129462 | 1GCRKSE76DZ122754 | 1GCRKSE76DZ120275 | 1GCRKSE76DZ163501 | 1GCRKSE76DZ141711 | 1GCRKSE76DZ121202; 1GCRKSE76DZ140302; 1GCRKSE76DZ141417; 1GCRKSE76DZ136377 | 1GCRKSE76DZ157018; 1GCRKSE76DZ160274; 1GCRKSE76DZ162963 | 1GCRKSE76DZ174434 | 1GCRKSE76DZ107400; 1GCRKSE76DZ117635 | 1GCRKSE76DZ106232 | 1GCRKSE76DZ109826 | 1GCRKSE76DZ102701 | 1GCRKSE76DZ195025; 1GCRKSE76DZ100107 | 1GCRKSE76DZ152708 | 1GCRKSE76DZ158735 | 1GCRKSE76DZ190181 | 1GCRKSE76DZ192755 | 1GCRKSE76DZ170271; 1GCRKSE76DZ167936 | 1GCRKSE76DZ101290 | 1GCRKSE76DZ170898 | 1GCRKSE76DZ149629 | 1GCRKSE76DZ167287 | 1GCRKSE76DZ137173 | 1GCRKSE76DZ152269; 1GCRKSE76DZ165510; 1GCRKSE76DZ102178; 1GCRKSE76DZ174630

1GCRKSE76DZ148674 | 1GCRKSE76DZ142678 | 1GCRKSE76DZ132099 | 1GCRKSE76DZ112113 | 1GCRKSE76DZ138632; 1GCRKSE76DZ120468 | 1GCRKSE76DZ114069; 1GCRKSE76DZ136282 | 1GCRKSE76DZ112998 | 1GCRKSE76DZ189161 | 1GCRKSE76DZ171128 | 1GCRKSE76DZ134094; 1GCRKSE76DZ158072; 1GCRKSE76DZ136668 | 1GCRKSE76DZ170657 | 1GCRKSE76DZ176121; 1GCRKSE76DZ152417 | 1GCRKSE76DZ192190; 1GCRKSE76DZ172893

1GCRKSE76DZ100320 | 1GCRKSE76DZ123953; 1GCRKSE76DZ178130 | 1GCRKSE76DZ163658

1GCRKSE76DZ151591 | 1GCRKSE76DZ193825 | 1GCRKSE76DZ144883 | 1GCRKSE76DZ199656 | 1GCRKSE76DZ193002 | 1GCRKSE76DZ103752 | 1GCRKSE76DZ196434 | 1GCRKSE76DZ195039 | 1GCRKSE76DZ190407 | 1GCRKSE76DZ155298 | 1GCRKSE76DZ120129; 1GCRKSE76DZ158797

1GCRKSE76DZ143457 | 1GCRKSE76DZ198734 | 1GCRKSE76DZ103041; 1GCRKSE76DZ102200; 1GCRKSE76DZ192478; 1GCRKSE76DZ118347 | 1GCRKSE76DZ167497 | 1GCRKSE76DZ149484 | 1GCRKSE76DZ154376 | 1GCRKSE76DZ116064; 1GCRKSE76DZ119109 | 1GCRKSE76DZ134645 | 1GCRKSE76DZ144642; 1GCRKSE76DZ129445; 1GCRKSE76DZ183134 | 1GCRKSE76DZ185546 | 1GCRKSE76DZ150957 | 1GCRKSE76DZ115982 | 1GCRKSE76DZ127985 | 1GCRKSE76DZ152174 | 1GCRKSE76DZ118607; 1GCRKSE76DZ171890

1GCRKSE76DZ151459; 1GCRKSE76DZ119272; 1GCRKSE76DZ173414; 1GCRKSE76DZ194442 | 1GCRKSE76DZ169833 | 1GCRKSE76DZ111110 | 1GCRKSE76DZ111379 | 1GCRKSE76DZ141756 | 1GCRKSE76DZ171405 | 1GCRKSE76DZ148660 | 1GCRKSE76DZ116274 | 1GCRKSE76DZ139585 | 1GCRKSE76DZ164275; 1GCRKSE76DZ122916 | 1GCRKSE76DZ155477 | 1GCRKSE76DZ151963; 1GCRKSE76DZ192691; 1GCRKSE76DZ135424; 1GCRKSE76DZ147718 | 1GCRKSE76DZ183912 | 1GCRKSE76DZ171789; 1GCRKSE76DZ148707 | 1GCRKSE76DZ129123 | 1GCRKSE76DZ131230; 1GCRKSE76DZ124276 | 1GCRKSE76DZ131485 | 1GCRKSE76DZ130708 | 1GCRKSE76DZ167323 | 1GCRKSE76DZ172957; 1GCRKSE76DZ189029; 1GCRKSE76DZ158122 | 1GCRKSE76DZ144723 | 1GCRKSE76DZ190102

1GCRKSE76DZ109051 | 1GCRKSE76DZ150716 | 1GCRKSE76DZ105288;

1GCRKSE76DZ151767

| 1GCRKSE76DZ108160 | 1GCRKSE76DZ163076 | 1GCRKSE76DZ129381; 1GCRKSE76DZ186907; 1GCRKSE76DZ135729; 1GCRKSE76DZ146035 | 1GCRKSE76DZ109132 | 1GCRKSE76DZ178497; 1GCRKSE76DZ112354 |

1GCRKSE76DZ1710471GCRKSE76DZ171517 | 1GCRKSE76DZ148125 | 1GCRKSE76DZ160825 | 1GCRKSE76DZ160775 | 1GCRKSE76DZ140185; 1GCRKSE76DZ124715 | 1GCRKSE76DZ102195 | 1GCRKSE76DZ153387 | 1GCRKSE76DZ182162 | 1GCRKSE76DZ194506

1GCRKSE76DZ101337 | 1GCRKSE76DZ167175 | 1GCRKSE76DZ183294 | 1GCRKSE76DZ178323 | 1GCRKSE76DZ107798 | 1GCRKSE76DZ100799 | 1GCRKSE76DZ143071; 1GCRKSE76DZ161313 | 1GCRKSE76DZ144902; 1GCRKSE76DZ137061; 1GCRKSE76DZ174580 | 1GCRKSE76DZ144415 | 1GCRKSE76DZ145516; 1GCRKSE76DZ179908; 1GCRKSE76DZ145810; 1GCRKSE76DZ100544; 1GCRKSE76DZ131888; 1GCRKSE76DZ103363 | 1GCRKSE76DZ159402 | 1GCRKSE76DZ148450; 1GCRKSE76DZ139781 | 1GCRKSE76DZ118462 | 1GCRKSE76DZ193453; 1GCRKSE76DZ132328 | 1GCRKSE76DZ155852 | 1GCRKSE76DZ122818; 1GCRKSE76DZ103542 | 1GCRKSE76DZ140848 | 1GCRKSE76DZ137514 | 1GCRKSE76DZ117988 | 1GCRKSE76DZ129882; 1GCRKSE76DZ155544

1GCRKSE76DZ141403 | 1GCRKSE76DZ199267; 1GCRKSE76DZ198667; 1GCRKSE76DZ186051; 1GCRKSE76DZ197390 | 1GCRKSE76DZ167127; 1GCRKSE76DZ158931; 1GCRKSE76DZ191430; 1GCRKSE76DZ161361

1GCRKSE76DZ198040 | 1GCRKSE76DZ119708 | 1GCRKSE76DZ199799; 1GCRKSE76DZ179469 | 1GCRKSE76DZ120101

1GCRKSE76DZ166561 | 1GCRKSE76DZ180833; 1GCRKSE76DZ158704 | 1GCRKSE76DZ136556 | 1GCRKSE76DZ195252 | 1GCRKSE76DZ149873; 1GCRKSE76DZ104531 | 1GCRKSE76DZ106635 | 1GCRKSE76DZ167807 | 1GCRKSE76DZ168732; 1GCRKSE76DZ120650 | 1GCRKSE76DZ109955 | 1GCRKSE76DZ144933; 1GCRKSE76DZ174711 | 1GCRKSE76DZ156015 | 1GCRKSE76DZ164325; 1GCRKSE76DZ163207 | 1GCRKSE76DZ117487 | 1GCRKSE76DZ191783 | 1GCRKSE76DZ190116; 1GCRKSE76DZ145628 | 1GCRKSE76DZ115352

1GCRKSE76DZ182212 | 1GCRKSE76DZ118087 | 1GCRKSE76DZ161733 | 1GCRKSE76DZ162574 | 1GCRKSE76DZ199687; 1GCRKSE76DZ127310 | 1GCRKSE76DZ146469 | 1GCRKSE76DZ103928

1GCRKSE76DZ146066 | 1GCRKSE76DZ178869 | 1GCRKSE76DZ196661 | 1GCRKSE76DZ143829; 1GCRKSE76DZ134807

1GCRKSE76DZ143667; 1GCRKSE76DZ115609 | 1GCRKSE76DZ100981 |

1GCRKSE76DZ1006251GCRKSE76DZ193727 | 1GCRKSE76DZ176555

1GCRKSE76DZ131342; 1GCRKSE76DZ169783; 1GCRKSE76DZ167208; 1GCRKSE76DZ198457; 1GCRKSE76DZ142308; 1GCRKSE76DZ106456; 1GCRKSE76DZ188530; 1GCRKSE76DZ124083; 1GCRKSE76DZ162171; 1GCRKSE76DZ163269; 1GCRKSE76DZ187491 | 1GCRKSE76DZ141157 | 1GCRKSE76DZ161036 | 1GCRKSE76DZ150408; 1GCRKSE76DZ153549 | 1GCRKSE76DZ129767; 1GCRKSE76DZ159576; 1GCRKSE76DZ147430 | 1GCRKSE76DZ155351 | 1GCRKSE76DZ188950 | 1GCRKSE76DZ175096 | 1GCRKSE76DZ117750; 1GCRKSE76DZ185112 | 1GCRKSE76DZ160792 | 1GCRKSE76DZ156256; 1GCRKSE76DZ137013 | 1GCRKSE76DZ141076; 1GCRKSE76DZ135407; 1GCRKSE76DZ171310; 1GCRKSE76DZ182789; 1GCRKSE76DZ175700 | 1GCRKSE76DZ117490 | 1GCRKSE76DZ136444 | 1GCRKSE76DZ129834; 1GCRKSE76DZ156094

1GCRKSE76DZ192447

| 1GCRKSE76DZ107249 | 1GCRKSE76DZ107350 | 1GCRKSE76DZ117375 | 1GCRKSE76DZ127680; 1GCRKSE76DZ173753; 1GCRKSE76DZ132300; 1GCRKSE76DZ163434; 1GCRKSE76DZ128456 | 1GCRKSE76DZ138520 | 1GCRKSE76DZ168245 | 1GCRKSE76DZ124133 | 1GCRKSE76DZ169167; 1GCRKSE76DZ138386 | 1GCRKSE76DZ133964 | 1GCRKSE76DZ170514; 1GCRKSE76DZ175793 | 1GCRKSE76DZ127422 | 1GCRKSE76DZ111317; 1GCRKSE76DZ178998 | 1GCRKSE76DZ180315; 1GCRKSE76DZ118803 | 1GCRKSE76DZ133401

1GCRKSE76DZ111933; 1GCRKSE76DZ171839 | 1GCRKSE76DZ116758; 1GCRKSE76DZ169234; 1GCRKSE76DZ179195; 1GCRKSE76DZ129932; 1GCRKSE76DZ133558 | 1GCRKSE76DZ108157 | 1GCRKSE76DZ117411 | 1GCRKSE76DZ103640; 1GCRKSE76DZ138775 | 1GCRKSE76DZ185661 | 1GCRKSE76DZ190603; 1GCRKSE76DZ174398; 1GCRKSE76DZ152613 | 1GCRKSE76DZ196353;

1GCRKSE76DZ154393

| 1GCRKSE76DZ160887; 1GCRKSE76DZ186163; 1GCRKSE76DZ115111; 1GCRKSE76DZ129512 | 1GCRKSE76DZ121989; 1GCRKSE76DZ148691 | 1GCRKSE76DZ152093 | 1GCRKSE76DZ100740 | 1GCRKSE76DZ138937; 1GCRKSE76DZ149291; 1GCRKSE76DZ177382 | 1GCRKSE76DZ122799 | 1GCRKSE76DZ176930 | 1GCRKSE76DZ148836; 1GCRKSE76DZ143586 | 1GCRKSE76DZ191198 | 1GCRKSE76DZ194523 | 1GCRKSE76DZ197471 | 1GCRKSE76DZ108854 | 1GCRKSE76DZ170089

1GCRKSE76DZ121006 | 1GCRKSE76DZ142132; 1GCRKSE76DZ122091; 1GCRKSE76DZ114878; 1GCRKSE76DZ104836 | 1GCRKSE76DZ157259; 1GCRKSE76DZ154569 | 1GCRKSE76DZ197230; 1GCRKSE76DZ105887; 1GCRKSE76DZ104786 | 1GCRKSE76DZ176250; 1GCRKSE76DZ160713 | 1GCRKSE76DZ100785 | 1GCRKSE76DZ106103 | 1GCRKSE76DZ107557; 1GCRKSE76DZ105260 | 1GCRKSE76DZ152272

1GCRKSE76DZ145130 | 1GCRKSE76DZ129266; 1GCRKSE76DZ107462 | 1GCRKSE76DZ100933; 1GCRKSE76DZ107168 | 1GCRKSE76DZ179746 | 1GCRKSE76DZ193260; 1GCRKSE76DZ173915 | 1GCRKSE76DZ134614 | 1GCRKSE76DZ196014; 1GCRKSE76DZ198152 | 1GCRKSE76DZ125900 | 1GCRKSE76DZ194215 | 1GCRKSE76DZ196935; 1GCRKSE76DZ181447; 1GCRKSE76DZ160484 | 1GCRKSE76DZ197924; 1GCRKSE76DZ105243; 1GCRKSE76DZ155740 | 1GCRKSE76DZ149789 | 1GCRKSE76DZ134113 | 1GCRKSE76DZ198023 | 1GCRKSE76DZ150019 | 1GCRKSE76DZ175308; 1GCRKSE76DZ111916 | 1GCRKSE76DZ163952

1GCRKSE76DZ158721 |

1GCRKSE76DZ1484331GCRKSE76DZ113715; 1GCRKSE76DZ170366 | 1GCRKSE76DZ152398

1GCRKSE76DZ165457; 1GCRKSE76DZ140817; 1GCRKSE76DZ117523; 1GCRKSE76DZ126366 | 1GCRKSE76DZ190973; 1GCRKSE76DZ136024 | 1GCRKSE76DZ132751; 1GCRKSE76DZ101323 | 1GCRKSE76DZ187975; 1GCRKSE76DZ180105; 1GCRKSE76DZ139201;

1GCRKSE76DZ130420

| 1GCRKSE76DZ141899 | 1GCRKSE76DZ198197 | 1GCRKSE76DZ187619 | 1GCRKSE76DZ169959 | 1GCRKSE76DZ114153 | 1GCRKSE76DZ196997 | 1GCRKSE76DZ137531 | 1GCRKSE76DZ144544 | 1GCRKSE76DZ154104 | 1GCRKSE76DZ162459 | 1GCRKSE76DZ143782 |

1GCRKSE76DZ112130

| 1GCRKSE76DZ104707 | 1GCRKSE76DZ193629 | 1GCRKSE76DZ124293 | 1GCRKSE76DZ151400 | 1GCRKSE76DZ167483; 1GCRKSE76DZ147489; 1GCRKSE76DZ157780 | 1GCRKSE76DZ199107 | 1GCRKSE76DZ144110 | 1GCRKSE76DZ184283 | 1GCRKSE76DZ195946 |

1GCRKSE76DZ116131

| 1GCRKSE76DZ138517; 1GCRKSE76DZ137593; 1GCRKSE76DZ168214 | 1GCRKSE76DZ164017 | 1GCRKSE76DZ129087; 1GCRKSE76DZ122687 | 1GCRKSE76DZ180685 | 1GCRKSE76DZ162445; 1GCRKSE76DZ104738 | 1GCRKSE76DZ180251 | 1GCRKSE76DZ198474 | 1GCRKSE76DZ152868; 1GCRKSE76DZ160856 | 1GCRKSE76DZ180928

1GCRKSE76DZ121488 | 1GCRKSE76DZ168987 | 1GCRKSE76DZ175292 | 1GCRKSE76DZ148027 |

1GCRKSE76DZ152076

; 1GCRKSE76DZ187961 | 1GCRKSE76DZ147850; 1GCRKSE76DZ150778; 1GCRKSE76DZ159304 | 1GCRKSE76DZ188365; 1GCRKSE76DZ180363 | 1GCRKSE76DZ135276 | 1GCRKSE76DZ116386 | 1GCRKSE76DZ173669 | 1GCRKSE76DZ171579 | 1GCRKSE76DZ110359 | 1GCRKSE76DZ189709; 1GCRKSE76DZ164129 | 1GCRKSE76DZ165944; 1GCRKSE76DZ160873 | 1GCRKSE76DZ198779 | 1GCRKSE76DZ129185 | 1GCRKSE76DZ115707 | 1GCRKSE76DZ187782; 1GCRKSE76DZ147282 | 1GCRKSE76DZ153423; 1GCRKSE76DZ151798 | 1GCRKSE76DZ189273 | 1GCRKSE76DZ110409 | 1GCRKSE76DZ128568 | 1GCRKSE76DZ194098; 1GCRKSE76DZ173686; 1GCRKSE76DZ181917 | 1GCRKSE76DZ182338 | 1GCRKSE76DZ110684 | 1GCRKSE76DZ108398; 1GCRKSE76DZ173218

1GCRKSE76DZ125427 | 1GCRKSE76DZ187846 | 1GCRKSE76DZ124469; 1GCRKSE76DZ119076 | 1GCRKSE76DZ109082 | 1GCRKSE76DZ146987 | 1GCRKSE76DZ148612 | 1GCRKSE76DZ132877 | 1GCRKSE76DZ171842; 1GCRKSE76DZ112483; 1GCRKSE76DZ192044

1GCRKSE76DZ123385 | 1GCRKSE76DZ137870; 1GCRKSE76DZ124164 | 1GCRKSE76DZ164549 | 1GCRKSE76DZ142289; 1GCRKSE76DZ145872 | 1GCRKSE76DZ123712 | 1GCRKSE76DZ105307; 1GCRKSE76DZ199737; 1GCRKSE76DZ173705 | 1GCRKSE76DZ195624 | 1GCRKSE76DZ128618

1GCRKSE76DZ118896 | 1GCRKSE76DZ142602 | 1GCRKSE76DZ169914; 1GCRKSE76DZ151378 | 1GCRKSE76DZ110748; 1GCRKSE76DZ186292; 1GCRKSE76DZ167158 | 1GCRKSE76DZ130448 | 1GCRKSE76DZ135259 | 1GCRKSE76DZ103816; 1GCRKSE76DZ131678; 1GCRKSE76DZ111785 | 1GCRKSE76DZ137707; 1GCRKSE76DZ131213; 1GCRKSE76DZ134340; 1GCRKSE76DZ161120 | 1GCRKSE76DZ188284 | 1GCRKSE76DZ136640 | 1GCRKSE76DZ162039 | 1GCRKSE76DZ189516 | 1GCRKSE76DZ138162 | 1GCRKSE76DZ123273 |

1GCRKSE76DZ1349841GCRKSE76DZ130241; 1GCRKSE76DZ137674

1GCRKSE76DZ155348; 1GCRKSE76DZ106067 | 1GCRKSE76DZ198118 | 1GCRKSE76DZ185689; 1GCRKSE76DZ150182 | 1GCRKSE76DZ170190; 1GCRKSE76DZ158556 | 1GCRKSE76DZ192674; 1GCRKSE76DZ109468; 1GCRKSE76DZ125153; 1GCRKSE76DZ167693 | 1GCRKSE76DZ160615 | 1GCRKSE76DZ104156; 1GCRKSE76DZ139909

1GCRKSE76DZ143278; 1GCRKSE76DZ106165; 1GCRKSE76DZ175230; 1GCRKSE76DZ129574 | 1GCRKSE76DZ168309 | 1GCRKSE76DZ111561 | 1GCRKSE76DZ196773; 1GCRKSE76DZ147332 | 1GCRKSE76DZ188334 | 1GCRKSE76DZ109373; 1GCRKSE76DZ160436 | 1GCRKSE76DZ110720 | 1GCRKSE76DZ110202 | 1GCRKSE76DZ149551; 1GCRKSE76DZ157682 | 1GCRKSE76DZ107056 | 1GCRKSE76DZ193386

1GCRKSE76DZ190925; 1GCRKSE76DZ116937 | 1GCRKSE76DZ182968 | 1GCRKSE76DZ155785 | 1GCRKSE76DZ163837; 1GCRKSE76DZ132796 | 1GCRKSE76DZ131499; 1GCRKSE76DZ175762; 1GCRKSE76DZ156726 | 1GCRKSE76DZ112029 | 1GCRKSE76DZ183750 | 1GCRKSE76DZ144074 | 1GCRKSE76DZ118574; 1GCRKSE76DZ141692; 1GCRKSE76DZ107851; 1GCRKSE76DZ184252; 1GCRKSE76DZ104920 | 1GCRKSE76DZ177866; 1GCRKSE76DZ161599 | 1GCRKSE76DZ130465 | 1GCRKSE76DZ149243 | 1GCRKSE76DZ154636; 1GCRKSE76DZ173316 | 1GCRKSE76DZ135004; 1GCRKSE76DZ141966 | 1GCRKSE76DZ185742 | 1GCRKSE76DZ132460 | 1GCRKSE76DZ173588; 1GCRKSE76DZ132653; 1GCRKSE76DZ191833; 1GCRKSE76DZ184980 | 1GCRKSE76DZ160131; 1GCRKSE76DZ150067; 1GCRKSE76DZ107154 | 1GCRKSE76DZ135987; 1GCRKSE76DZ143121 | 1GCRKSE76DZ155804 | 1GCRKSE76DZ187295; 1GCRKSE76DZ185515 | 1GCRKSE76DZ137450 | 1GCRKSE76DZ167225

1GCRKSE76DZ113777 | 1GCRKSE76DZ140204

1GCRKSE76DZ183263; 1GCRKSE76DZ159965 | 1GCRKSE76DZ146181

1GCRKSE76DZ189323 | 1GCRKSE76DZ139862; 1GCRKSE76DZ177852 | 1GCRKSE76DZ185451; 1GCRKSE76DZ135908 | 1GCRKSE76DZ166933 | 1GCRKSE76DZ121555 | 1GCRKSE76DZ104903; 1GCRKSE76DZ126982 | 1GCRKSE76DZ188057 | 1GCRKSE76DZ175065 |

1GCRKSE76DZ174868

; 1GCRKSE76DZ111060

1GCRKSE76DZ111267 | 1GCRKSE76DZ124777; 1GCRKSE76DZ132992; 1GCRKSE76DZ169704

1GCRKSE76DZ137738 | 1GCRKSE76DZ134564; 1GCRKSE76DZ153910

1GCRKSE76DZ157388; 1GCRKSE76DZ139666 | 1GCRKSE76DZ185417 | 1GCRKSE76DZ138551 | 1GCRKSE76DZ157889; 1GCRKSE76DZ139764 | 1GCRKSE76DZ186776 | 1GCRKSE76DZ136542 | 1GCRKSE76DZ177494; 1GCRKSE76DZ121023; 1GCRKSE76DZ184123 |

1GCRKSE76DZ170769

| 1GCRKSE76DZ121572 | 1GCRKSE76DZ110832 | 1GCRKSE76DZ114976; 1GCRKSE76DZ153048 | 1GCRKSE76DZ129350 | 1GCRKSE76DZ186955 | 1GCRKSE76DZ181707 | 1GCRKSE76DZ166303 | 1GCRKSE76DZ111012 | 1GCRKSE76DZ137027; 1GCRKSE76DZ135973; 1GCRKSE76DZ105713 | 1GCRKSE76DZ101631

1GCRKSE76DZ155107; 1GCRKSE76DZ160789 | 1GCRKSE76DZ172067; 1GCRKSE76DZ122267; 1GCRKSE76DZ165622; 1GCRKSE76DZ194036; 1GCRKSE76DZ197597 | 1GCRKSE76DZ193078 | 1GCRKSE76DZ156497 | 1GCRKSE76DZ197664 | 1GCRKSE76DZ184901 | 1GCRKSE76DZ197955

1GCRKSE76DZ174496; 1GCRKSE76DZ126383 | 1GCRKSE76DZ141174; 1GCRKSE76DZ176684 | 1GCRKSE76DZ163157 | 1GCRKSE76DZ124360 | 1GCRKSE76DZ192576; 1GCRKSE76DZ188348 | 1GCRKSE76DZ160985; 1GCRKSE76DZ184946; 1GCRKSE76DZ110300; 1GCRKSE76DZ101130 | 1GCRKSE76DZ136766 | 1GCRKSE76DZ137741; 1GCRKSE76DZ122205 | 1GCRKSE76DZ176362 | 1GCRKSE76DZ106991; 1GCRKSE76DZ104741; 1GCRKSE76DZ122933; 1GCRKSE76DZ103136; 1GCRKSE76DZ176524

1GCRKSE76DZ124665 | 1GCRKSE76DZ159349; 1GCRKSE76DZ142244; 1GCRKSE76DZ135648

1GCRKSE76DZ184672 | 1GCRKSE76DZ167113; 1GCRKSE76DZ141031 | 1GCRKSE76DZ115495 | 1GCRKSE76DZ134757; 1GCRKSE76DZ168567; 1GCRKSE76DZ100270; 1GCRKSE76DZ184218

1GCRKSE76DZ133737 | 1GCRKSE76DZ157861 | 1GCRKSE76DZ135939 | 1GCRKSE76DZ197048 | 1GCRKSE76DZ175468; 1GCRKSE76DZ142681 | 1GCRKSE76DZ175759 | 1GCRKSE76DZ160999; 1GCRKSE76DZ124200

1GCRKSE76DZ163238 | 1GCRKSE76DZ141160 | 1GCRKSE76DZ197096 | 1GCRKSE76DZ137786; 1GCRKSE76DZ127209 | 1GCRKSE76DZ151283 | 1GCRKSE76DZ108479; 1GCRKSE76DZ142888 | 1GCRKSE76DZ143474 | 1GCRKSE76DZ111124 | 1GCRKSE76DZ126884; 1GCRKSE76DZ198684 | 1GCRKSE76DZ198510 | 1GCRKSE76DZ109437 | 1GCRKSE76DZ178225;

1GCRKSE76DZ188947

| 1GCRKSE76DZ100141 | 1GCRKSE76DZ112466; 1GCRKSE76DZ137920 | 1GCRKSE76DZ185837 | 1GCRKSE76DZ138422 | 1GCRKSE76DZ183697 | 1GCRKSE76DZ189869; 1GCRKSE76DZ175812 | 1GCRKSE76DZ168469 | 1GCRKSE76DZ101242; 1GCRKSE76DZ183411 | 1GCRKSE76DZ139506; 1GCRKSE76DZ179374 | 1GCRKSE76DZ106814; 1GCRKSE76DZ148688 | 1GCRKSE76DZ194876 | 1GCRKSE76DZ167094 | 1GCRKSE76DZ182937 | 1GCRKSE76DZ156743 | 1GCRKSE76DZ183036 | 1GCRKSE76DZ186261 | 1GCRKSE76DZ148402; 1GCRKSE76DZ170562 | 1GCRKSE76DZ107493; 1GCRKSE76DZ115108; 1GCRKSE76DZ151025 | 1GCRKSE76DZ117957 | 1GCRKSE76DZ184171 | 1GCRKSE76DZ183599; 1GCRKSE76DZ189578; 1GCRKSE76DZ195414 | 1GCRKSE76DZ132135 | 1GCRKSE76DZ170058 | 1GCRKSE76DZ109597 | 1GCRKSE76DZ173946;

1GCRKSE76DZ187989

| 1GCRKSE76DZ190617 | 1GCRKSE76DZ129235 | 1GCRKSE76DZ121748; 1GCRKSE76DZ104710; 1GCRKSE76DZ136296; 1GCRKSE76DZ118042; 1GCRKSE76DZ186650

1GCRKSE76DZ150618

1GCRKSE76DZ106599 | 1GCRKSE76DZ188642

1GCRKSE76DZ156225 | 1GCRKSE76DZ104027

1GCRKSE76DZ114783 | 1GCRKSE76DZ183635 | 1GCRKSE76DZ132104 | 1GCRKSE76DZ133902 | 1GCRKSE76DZ161621

1GCRKSE76DZ183392 |

1GCRKSE76DZ167354

| 1GCRKSE76DZ107316 | 1GCRKSE76DZ129753 | 1GCRKSE76DZ144687 | 1GCRKSE76DZ198880 | 1GCRKSE76DZ187488; 1GCRKSE76DZ191248 | 1GCRKSE76DZ101824; 1GCRKSE76DZ165670 | 1GCRKSE76DZ140218 | 1GCRKSE76DZ183845

1GCRKSE76DZ199673;

1GCRKSE76DZ131826

;

1GCRKSE76DZ150795

| 1GCRKSE76DZ133950 | 1GCRKSE76DZ156337 | 1GCRKSE76DZ192402; 1GCRKSE76DZ105825 | 1GCRKSE76DZ138310; 1GCRKSE76DZ102357 | 1GCRKSE76DZ127565; 1GCRKSE76DZ139263

1GCRKSE76DZ180993 | 1GCRKSE76DZ186521 | 1GCRKSE76DZ154541 | 1GCRKSE76DZ198166; 1GCRKSE76DZ136394; 1GCRKSE76DZ178094 | 1GCRKSE76DZ173459; 1GCRKSE76DZ100849 | 1GCRKSE76DZ199639

1GCRKSE76DZ153888 | 1GCRKSE76DZ196059 | 1GCRKSE76DZ174546 | 1GCRKSE76DZ179228 | 1GCRKSE76DZ114539 | 1GCRKSE76DZ118560 | 1GCRKSE76DZ136363; 1GCRKSE76DZ196868 | 1GCRKSE76DZ175020 | 1GCRKSE76DZ112595 | 1GCRKSE76DZ137478 | 1GCRKSE76DZ140123; 1GCRKSE76DZ143202

1GCRKSE76DZ149470 | 1GCRKSE76DZ158119; 1GCRKSE76DZ155124; 1GCRKSE76DZ120633;

1GCRKSE76DZ179486

| 1GCRKSE76DZ192836 | 1GCRKSE76DZ182386; 1GCRKSE76DZ113178 | 1GCRKSE76DZ181660; 1GCRKSE76DZ105145; 1GCRKSE76DZ188897 | 1GCRKSE76DZ175910 | 1GCRKSE76DZ182274 | 1GCRKSE76DZ100964 | 1GCRKSE76DZ195333 | 1GCRKSE76DZ137335; 1GCRKSE76DZ124312 | 1GCRKSE76DZ146309 | 1GCRKSE76DZ195476; 1GCRKSE76DZ184879 | 1GCRKSE76DZ165782 | 1GCRKSE76DZ155690 | 1GCRKSE76DZ143362; 1GCRKSE76DZ107624 | 1GCRKSE76DZ149288 | 1GCRKSE76DZ106019 | 1GCRKSE76DZ197647; 1GCRKSE76DZ190567 | 1GCRKSE76DZ144771 | 1GCRKSE76DZ155091; 1GCRKSE76DZ190309; 1GCRKSE76DZ191427 | 1GCRKSE76DZ109552; 1GCRKSE76DZ163367; 1GCRKSE76DZ155074 | 1GCRKSE76DZ103024 | 1GCRKSE76DZ152241

1GCRKSE76DZ100365; 1GCRKSE76DZ138078; 1GCRKSE76DZ197518 | 1GCRKSE76DZ163515 | 1GCRKSE76DZ105632 | 1GCRKSE76DZ106487 | 1GCRKSE76DZ109230 | 1GCRKSE76DZ188592 | 1GCRKSE76DZ176801; 1GCRKSE76DZ116596 | 1GCRKSE76DZ173204; 1GCRKSE76DZ193338 | 1GCRKSE76DZ187944 | 1GCRKSE76DZ186969; 1GCRKSE76DZ150327; 1GCRKSE76DZ144530; 1GCRKSE76DZ199091; 1GCRKSE76DZ118185

1GCRKSE76DZ148318 | 1GCRKSE76DZ181156 | 1GCRKSE76DZ197812 | 1GCRKSE76DZ119305; 1GCRKSE76DZ174336 | 1GCRKSE76DZ100530 | 1GCRKSE76DZ160632 | 1GCRKSE76DZ126612 | 1GCRKSE76DZ146780 | 1GCRKSE76DZ151672 | 1GCRKSE76DZ195655 | 1GCRKSE76DZ112578 | 1GCRKSE76DZ115853; 1GCRKSE76DZ166348; 1GCRKSE76DZ141384

1GCRKSE76DZ150473; 1GCRKSE76DZ127016 | 1GCRKSE76DZ175874 | 1GCRKSE76DZ101001; 1GCRKSE76DZ130174 | 1GCRKSE76DZ154295 | 1GCRKSE76DZ192433 | 1GCRKSE76DZ194649 | 1GCRKSE76DZ165149; 1GCRKSE76DZ119921

1GCRKSE76DZ103234

1GCRKSE76DZ170710 | 1GCRKSE76DZ107848 | 1GCRKSE76DZ187197 | 1GCRKSE76DZ103606 | 1GCRKSE76DZ109177 | 1GCRKSE76DZ196918

1GCRKSE76DZ162123 | 1GCRKSE76DZ110295 | 1GCRKSE76DZ194473 | 1GCRKSE76DZ134547 | 1GCRKSE76DZ160646; 1GCRKSE76DZ102259 | 1GCRKSE76DZ173929 | 1GCRKSE76DZ194697 | 1GCRKSE76DZ186373

1GCRKSE76DZ102519; 1GCRKSE76DZ119370; 1GCRKSE76DZ125198 | 1GCRKSE76DZ155320 | 1GCRKSE76DZ193341; 1GCRKSE76DZ150229 | 1GCRKSE76DZ179813 | 1GCRKSE76DZ147640 | 1GCRKSE76DZ197485 | 1GCRKSE76DZ106196

1GCRKSE76DZ108773; 1GCRKSE76DZ163384 | 1GCRKSE76DZ139716 | 1GCRKSE76DZ117327 | 1GCRKSE76DZ172912; 1GCRKSE76DZ143961; 1GCRKSE76DZ158783 | 1GCRKSE76DZ134306 | 1GCRKSE76DZ109258 | 1GCRKSE76DZ123788 | 1GCRKSE76DZ190665; 1GCRKSE76DZ191671 | 1GCRKSE76DZ102620

1GCRKSE76DZ139800 | 1GCRKSE76DZ165474 | 1GCRKSE76DZ157519; 1GCRKSE76DZ182890 | 1GCRKSE76DZ108420 | 1GCRKSE76DZ166754; 1GCRKSE76DZ116324; 1GCRKSE76DZ186423 | 1GCRKSE76DZ187314 | 1GCRKSE76DZ134130 | 1GCRKSE76DZ142518 | 1GCRKSE76DZ147458 | 1GCRKSE76DZ109647 | 1GCRKSE76DZ190911; 1GCRKSE76DZ130725; 1GCRKSE76DZ163353 | 1GCRKSE76DZ179830

1GCRKSE76DZ136475 | 1GCRKSE76DZ104593; 1GCRKSE76DZ181934; 1GCRKSE76DZ199897 | 1GCRKSE76DZ180377; 1GCRKSE76DZ118073 | 1GCRKSE76DZ133933

1GCRKSE76DZ104092;

1GCRKSE76DZ191993

| 1GCRKSE76DZ141885 |

1GCRKSE76DZ123452

; 1GCRKSE76DZ155575 | 1GCRKSE76DZ196210

1GCRKSE76DZ185918 | 1GCRKSE76DZ100169; 1GCRKSE76DZ181481; 1GCRKSE76DZ118414 | 1GCRKSE76DZ100477 | 1GCRKSE76DZ111978; 1GCRKSE76DZ122530; 1GCRKSE76DZ161070; 1GCRKSE76DZ192853; 1GCRKSE76DZ148061

1GCRKSE76DZ169198 | 1GCRKSE76DZ103461 | 1GCRKSE76DZ129610 | 1GCRKSE76DZ183814; 1GCRKSE76DZ109566; 1GCRKSE76DZ196854 | 1GCRKSE76DZ114315; 1GCRKSE76DZ195008 | 1GCRKSE76DZ183604; 1GCRKSE76DZ162686 | 1GCRKSE76DZ120454 | 1GCRKSE76DZ155186 | 1GCRKSE76DZ199155; 1GCRKSE76DZ145998; 1GCRKSE76DZ144916 | 1GCRKSE76DZ188916

1GCRKSE76DZ100754 | 1GCRKSE76DZ153244; 1GCRKSE76DZ192397; 1GCRKSE76DZ116520

1GCRKSE76DZ194120 | 1GCRKSE76DZ190150 | 1GCRKSE76DZ117392; 1GCRKSE76DZ173719 | 1GCRKSE76DZ111205 | 1GCRKSE76DZ199690 | 1GCRKSE76DZ166852; 1GCRKSE76DZ153017; 1GCRKSE76DZ189855 | 1GCRKSE76DZ114928; 1GCRKSE76DZ137660 | 1GCRKSE76DZ140459

1GCRKSE76DZ187250 | 1GCRKSE76DZ106389; 1GCRKSE76DZ152319; 1GCRKSE76DZ134063; 1GCRKSE76DZ180640 | 1GCRKSE76DZ192626 | 1GCRKSE76DZ134337 | 1GCRKSE76DZ104111 | 1GCRKSE76DZ145774 | 1GCRKSE76DZ182999 | 1GCRKSE76DZ102150; 1GCRKSE76DZ194196; 1GCRKSE76DZ168195; 1GCRKSE76DZ169654 | 1GCRKSE76DZ102746 | 1GCRKSE76DZ131020 | 1GCRKSE76DZ150487 | 1GCRKSE76DZ152028 | 1GCRKSE76DZ195154 | 1GCRKSE76DZ107980 | 1GCRKSE76DZ133656 | 1GCRKSE76DZ183733; 1GCRKSE76DZ142938 | 1GCRKSE76DZ152305 | 1GCRKSE76DZ187104 | 1GCRKSE76DZ167984 | 1GCRKSE76DZ159948; 1GCRKSE76DZ134936 | 1GCRKSE76DZ194067 | 1GCRKSE76DZ195526 | 1GCRKSE76DZ127159; 1GCRKSE76DZ105310 | 1GCRKSE76DZ147654 |

1GCRKSE76DZ1033291GCRKSE76DZ127789 | 1GCRKSE76DZ131521; 1GCRKSE76DZ126433 | 1GCRKSE76DZ128375; 1GCRKSE76DZ177091

1GCRKSE76DZ166155 | 1GCRKSE76DZ158184 | 1GCRKSE76DZ154944 | 1GCRKSE76DZ187541 | 1GCRKSE76DZ110457

1GCRKSE76DZ114105 | 1GCRKSE76DZ176331; 1GCRKSE76DZ187393 | 1GCRKSE76DZ104495; 1GCRKSE76DZ100835; 1GCRKSE76DZ150828 | 1GCRKSE76DZ129199 | 1GCRKSE76DZ107686 | 1GCRKSE76DZ195400; 1GCRKSE76DZ170612 | 1GCRKSE76DZ181755 | 1GCRKSE76DZ120874 | 1GCRKSE76DZ173820 | 1GCRKSE76DZ188463 | 1GCRKSE76DZ155236 | 1GCRKSE76DZ185966; 1GCRKSE76DZ165913; 1GCRKSE76DZ171419 | 1GCRKSE76DZ179505; 1GCRKSE76DZ173879 | 1GCRKSE76DZ153132 | 1GCRKSE76DZ177446 | 1GCRKSE76DZ184932 | 1GCRKSE76DZ187684 | 1GCRKSE76DZ160310 | 1GCRKSE76DZ129669 | 1GCRKSE76DZ155818 | 1GCRKSE76DZ102939; 1GCRKSE76DZ116629 | 1GCRKSE76DZ139473; 1GCRKSE76DZ135231; 1GCRKSE76DZ186714; 1GCRKSE76DZ122513 | 1GCRKSE76DZ133446 | 1GCRKSE76DZ164180 | 1GCRKSE76DZ174806 | 1GCRKSE76DZ158492

1GCRKSE76DZ197700

1GCRKSE76DZ169055; 1GCRKSE76DZ120020 | 1GCRKSE76DZ139196 | 1GCRKSE76DZ128053

1GCRKSE76DZ170013; 1GCRKSE76DZ170724; 1GCRKSE76DZ137996 | 1GCRKSE76DZ155379

1GCRKSE76DZ168679; 1GCRKSE76DZ116971 | 1GCRKSE76DZ178399; 1GCRKSE76DZ144950; 1GCRKSE76DZ120776 | 1GCRKSE76DZ149162 | 1GCRKSE76DZ122429 | 1GCRKSE76DZ166866 |

1GCRKSE76DZ1516241GCRKSE76DZ175437; 1GCRKSE76DZ199382 | 1GCRKSE76DZ123161; 1GCRKSE76DZ187717; 1GCRKSE76DZ134743 | 1GCRKSE76DZ185739 | 1GCRKSE76DZ148089 | 1GCRKSE76DZ147685 | 1GCRKSE76DZ103721 | 1GCRKSE76DZ156550; 1GCRKSE76DZ139036 | 1GCRKSE76DZ185773 | 1GCRKSE76DZ148805; 1GCRKSE76DZ157469 | 1GCRKSE76DZ135195 | 1GCRKSE76DZ141868; 1GCRKSE76DZ151932; 1GCRKSE76DZ158766; 1GCRKSE76DZ195185 | 1GCRKSE76DZ176071

1GCRKSE76DZ166429 | 1GCRKSE76DZ168648; 1GCRKSE76DZ126660 | 1GCRKSE76DZ169749 | 1GCRKSE76DZ177897 | 1GCRKSE76DZ166009; 1GCRKSE76DZ163689; 1GCRKSE76DZ183988 | 1GCRKSE76DZ118526; 1GCRKSE76DZ191931; 1GCRKSE76DZ166592; 1GCRKSE76DZ182341 | 1GCRKSE76DZ179553 | 1GCRKSE76DZ195560 | 1GCRKSE76DZ121619 | 1GCRKSE76DZ125752 | 1GCRKSE76DZ157360

1GCRKSE76DZ144690; 1GCRKSE76DZ141434 | 1GCRKSE76DZ193145; 1GCRKSE76DZ181173

1GCRKSE76DZ117764 | 1GCRKSE76DZ198815; 1GCRKSE76DZ172683 | 1GCRKSE76DZ103010 | 1GCRKSE76DZ127162 | 1GCRKSE76DZ171520; 1GCRKSE76DZ113231 | 1GCRKSE76DZ162607 | 1GCRKSE76DZ105176 | 1GCRKSE76DZ105095 | 1GCRKSE76DZ173090 | 1GCRKSE76DZ162333; 1GCRKSE76DZ122740

1GCRKSE76DZ191914; 1GCRKSE76DZ164910 | 1GCRKSE76DZ122995 | 1GCRKSE76DZ193677 | 1GCRKSE76DZ121328; 1GCRKSE76DZ182646 | 1GCRKSE76DZ133043 | 1GCRKSE76DZ131793

1GCRKSE76DZ169797 | 1GCRKSE76DZ116940 | 1GCRKSE76DZ185949; 1GCRKSE76DZ122852; 1GCRKSE76DZ116839 | 1GCRKSE76DZ124701; 1GCRKSE76DZ153079; 1GCRKSE76DZ145984 | 1GCRKSE76DZ172098 | 1GCRKSE76DZ116517 | 1GCRKSE76DZ175034 | 1GCRKSE76DZ176183; 1GCRKSE76DZ130966 | 1GCRKSE76DZ169394; 1GCRKSE76DZ133706 | 1GCRKSE76DZ127551 | 1GCRKSE76DZ124603 | 1GCRKSE76DZ101256 | 1GCRKSE76DZ136203 | 1GCRKSE76DZ106084 | 1GCRKSE76DZ175955; 1GCRKSE76DZ133947

1GCRKSE76DZ125444

1GCRKSE76DZ160341 | 1GCRKSE76DZ166625 | 1GCRKSE76DZ183330 | 1GCRKSE76DZ149887; 1GCRKSE76DZ146083; 1GCRKSE76DZ194344 | 1GCRKSE76DZ195364 | 1GCRKSE76DZ149744

1GCRKSE76DZ137528 | 1GCRKSE76DZ100138 | 1GCRKSE76DZ184820; 1GCRKSE76DZ158315 | 1GCRKSE76DZ106151; 1GCRKSE76DZ134144; 1GCRKSE76DZ128098

1GCRKSE76DZ155981 | 1GCRKSE76DZ164390 | 1GCRKSE76DZ172103 | 1GCRKSE76DZ151994 | 1GCRKSE76DZ181576 | 1GCRKSE76DZ174501 |

1GCRKSE76DZ101094

; 1GCRKSE76DZ128165 | 1GCRKSE76DZ173641; 1GCRKSE76DZ134015

1GCRKSE76DZ165698; 1GCRKSE76DZ181500; 1GCRKSE76DZ166267 | 1GCRKSE76DZ157214; 1GCRKSE76DZ122270 | 1GCRKSE76DZ130093;

1GCRKSE76DZ152336

| 1GCRKSE76DZ197406; 1GCRKSE76DZ172960; 1GCRKSE76DZ114766; 1GCRKSE76DZ106490 | 1GCRKSE76DZ170836; 1GCRKSE76DZ133088 | 1GCRKSE76DZ161411 | 1GCRKSE76DZ164633 | 1GCRKSE76DZ186695 | 1GCRKSE76DZ196532 | 1GCRKSE76DZ174207 | 1GCRKSE76DZ155060; 1GCRKSE76DZ146116; 1GCRKSE76DZ168990 | 1GCRKSE76DZ187264 | 1GCRKSE76DZ168553 | 1GCRKSE76DZ129865 | 1GCRKSE76DZ130451 | 1GCRKSE76DZ129252 | 1GCRKSE76DZ110975 | 1GCRKSE76DZ127534; 1GCRKSE76DZ145354

1GCRKSE76DZ142664 | 1GCRKSE76DZ127548 | 1GCRKSE76DZ144317; 1GCRKSE76DZ124553 | 1GCRKSE76DZ108241 | 1GCRKSE76DZ179262 | 1GCRKSE76DZ159688

1GCRKSE76DZ184591; 1GCRKSE76DZ135164; 1GCRKSE76DZ132801 | 1GCRKSE76DZ116081; 1GCRKSE76DZ144897; 1GCRKSE76DZ129557; 1GCRKSE76DZ129722 | 1GCRKSE76DZ170142 | 1GCRKSE76DZ176927 | 1GCRKSE76DZ127257 | 1GCRKSE76DZ103671 | 1GCRKSE76DZ175454 | 1GCRKSE76DZ112550 | 1GCRKSE76DZ173428; 1GCRKSE76DZ170352; 1GCRKSE76DZ189113 | 1GCRKSE76DZ144592 | 1GCRKSE76DZ161053 | 1GCRKSE76DZ109163 | 1GCRKSE76DZ125816 | 1GCRKSE76DZ172182 | 1GCRKSE76DZ180380 | 1GCRKSE76DZ117232

1GCRKSE76DZ191878; 1GCRKSE76DZ126352; 1GCRKSE76DZ150859 | 1GCRKSE76DZ181397 | 1GCRKSE76DZ184137 | 1GCRKSE76DZ186020 | 1GCRKSE76DZ199804 | 1GCRKSE76DZ162106; 1GCRKSE76DZ119806; 1GCRKSE76DZ151090; 1GCRKSE76DZ173932 | 1GCRKSE76DZ113651; 1GCRKSE76DZ118199 | 1GCRKSE76DZ125556 | 1GCRKSE76DZ105209 | 1GCRKSE76DZ134838

1GCRKSE76DZ162283 | 1GCRKSE76DZ183585 | 1GCRKSE76DZ172070 | 1GCRKSE76DZ175387 | 1GCRKSE76DZ195767 | 1GCRKSE76DZ188513 | 1GCRKSE76DZ126609 | 1GCRKSE76DZ162087 | 1GCRKSE76DZ168164 | 1GCRKSE76DZ105050 | 1GCRKSE76DZ127775 | 1GCRKSE76DZ182436 | 1GCRKSE76DZ179696; 1GCRKSE76DZ140560 | 1GCRKSE76DZ197146 | 1GCRKSE76DZ168228 | 1GCRKSE76DZ159044 | 1GCRKSE76DZ165202 | 1GCRKSE76DZ164776 | 1GCRKSE76DZ155561; 1GCRKSE76DZ137710; 1GCRKSE76DZ139375 | 1GCRKSE76DZ112547 | 1GCRKSE76DZ158928 | 1GCRKSE76DZ140316; 1GCRKSE76DZ166723; 1GCRKSE76DZ108580; 1GCRKSE76DZ120535

1GCRKSE76DZ129364 | 1GCRKSE76DZ197180 | 1GCRKSE76DZ154958 | 1GCRKSE76DZ161344 | 1GCRKSE76DZ159092; 1GCRKSE76DZ171162 | 1GCRKSE76DZ156175; 1GCRKSE76DZ159464; 1GCRKSE76DZ197504 | 1GCRKSE76DZ167855; 1GCRKSE76DZ145533; 1GCRKSE76DZ111043 | 1GCRKSE76DZ123936

1GCRKSE76DZ121667 | 1GCRKSE76DZ107266 | 1GCRKSE76DZ105677 | 1GCRKSE76DZ143930 | 1GCRKSE76DZ170030 | 1GCRKSE76DZ129946 | 1GCRKSE76DZ143314 | 1GCRKSE76DZ169430 |

1GCRKSE76DZ147184

; 1GCRKSE76DZ164938; 1GCRKSE76DZ181772 | 1GCRKSE76DZ134631; 1GCRKSE76DZ155995; 1GCRKSE76DZ119224 | 1GCRKSE76DZ185482; 1GCRKSE76DZ178452 | 1GCRKSE76DZ149047 | 1GCRKSE76DZ159609 | 1GCRKSE76DZ199916 | 1GCRKSE76DZ163773 | 1GCRKSE76DZ165555; 1GCRKSE76DZ119031; 1GCRKSE76DZ130658; 1GCRKSE76DZ141353; 1GCRKSE76DZ128070 | 1GCRKSE76DZ191590 | 1GCRKSE76DZ151428 | 1GCRKSE76DZ131017 | 1GCRKSE76DZ101144

1GCRKSE76DZ130854; 1GCRKSE76DZ181870; 1GCRKSE76DZ126139; 1GCRKSE76DZ131986 | 1GCRKSE76DZ187247 | 1GCRKSE76DZ144284 | 1GCRKSE76DZ182906 | 1GCRKSE76DZ170139; 1GCRKSE76DZ152367; 1GCRKSE76DZ193856 | 1GCRKSE76DZ167578 | 1GCRKSE76DZ106537; 1GCRKSE76DZ190732 | 1GCRKSE76DZ166981; 1GCRKSE76DZ174613 | 1GCRKSE76DZ167368 | 1GCRKSE76DZ101872 | 1GCRKSE76DZ146911; 1GCRKSE76DZ187894 | 1GCRKSE76DZ161067 | 1GCRKSE76DZ112418 | 1GCRKSE76DZ131311 | 1GCRKSE76DZ165426 | 1GCRKSE76DZ142020 | 1GCRKSE76DZ115447 | 1GCRKSE76DZ198765; 1GCRKSE76DZ125525 | 1GCRKSE76DZ130188; 1GCRKSE76DZ101841; 1GCRKSE76DZ117005; 1GCRKSE76DZ197258; 1GCRKSE76DZ187345 | 1GCRKSE76DZ132779 | 1GCRKSE76DZ133026 | 1GCRKSE76DZ180802 | 1GCRKSE76DZ170318 | 1GCRKSE76DZ117604 | 1GCRKSE76DZ181044; 1GCRKSE76DZ171355 | 1GCRKSE76DZ187572; 1GCRKSE76DZ107901; 1GCRKSE76DZ194683 | 1GCRKSE76DZ132202 | 1GCRKSE76DZ124181 | 1GCRKSE76DZ131079 | 1GCRKSE76DZ175325 | 1GCRKSE76DZ134192

1GCRKSE76DZ104643 | 1GCRKSE76DZ107283 | 1GCRKSE76DZ119496; 1GCRKSE76DZ189645; 1GCRKSE76DZ122396 | 1GCRKSE76DZ180444 | 1GCRKSE76DZ129283 | 1GCRKSE76DZ196627 | 1GCRKSE76DZ153339 | 1GCRKSE76DZ136590 | 1GCRKSE76DZ145936 | 1GCRKSE76DZ148108; 1GCRKSE76DZ179231 | 1GCRKSE76DZ173140 | 1GCRKSE76DZ128666; 1GCRKSE76DZ128876; 1GCRKSE76DZ147198; 1GCRKSE76DZ125315; 1GCRKSE76DZ123466 | 1GCRKSE76DZ134774 | 1GCRKSE76DZ140901 | 1GCRKSE76DZ148187 | 1GCRKSE76DZ176748; 1GCRKSE76DZ132832 | 1GCRKSE76DZ106411 | 1GCRKSE76DZ146214; 1GCRKSE76DZ191749 | 1GCRKSE76DZ193243 | 1GCRKSE76DZ111477 | 1GCRKSE76DZ103394; 1GCRKSE76DZ166768 | 1GCRKSE76DZ101029 | 1GCRKSE76DZ149307 | 1GCRKSE76DZ184414; 1GCRKSE76DZ185627 | 1GCRKSE76DZ112659

1GCRKSE76DZ135391 | 1GCRKSE76DZ190942; 1GCRKSE76DZ108756 | 1GCRKSE76DZ110703; 1GCRKSE76DZ184994 | 1GCRKSE76DZ196787 | 1GCRKSE76DZ181786 | 1GCRKSE76DZ128022 | 1GCRKSE76DZ105680 | 1GCRKSE76DZ144849 | 1GCRKSE76DZ150876 | 1GCRKSE76DZ174482; 1GCRKSE76DZ185725 | 1GCRKSE76DZ102133; 1GCRKSE76DZ130210 | 1GCRKSE76DZ150134; 1GCRKSE76DZ191606 | 1GCRKSE76DZ124486 | 1GCRKSE76DZ159979 | 1GCRKSE76DZ147492 | 1GCRKSE76DZ176832 | 1GCRKSE76DZ194070 | 1GCRKSE76DZ164924; 1GCRKSE76DZ160551; 1GCRKSE76DZ105873

1GCRKSE76DZ175552 | 1GCRKSE76DZ185174; 1GCRKSE76DZ196790 | 1GCRKSE76DZ104142; 1GCRKSE76DZ195218; 1GCRKSE76DZ191377 | 1GCRKSE76DZ196031; 1GCRKSE76DZ121751; 1GCRKSE76DZ121152; 1GCRKSE76DZ190858; 1GCRKSE76DZ162526; 1GCRKSE76DZ133138; 1GCRKSE76DZ147783 |

1GCRKSE76DZ1639971GCRKSE76DZ146360

1GCRKSE76DZ138419 | 1GCRKSE76DZ146178 | 1GCRKSE76DZ181223; 1GCRKSE76DZ139151 | 1GCRKSE76DZ193971 | 1GCRKSE76DZ178192 | 1GCRKSE76DZ143541 | 1GCRKSE76DZ146231 | 1GCRKSE76DZ112192; 1GCRKSE76DZ102889 | 1GCRKSE76DZ157424; 1GCRKSE76DZ150666 | 1GCRKSE76DZ154880; 1GCRKSE76DZ174756 | 1GCRKSE76DZ133768; 1GCRKSE76DZ142163 | 1GCRKSE76DZ173512; 1GCRKSE76DZ180492 | 1GCRKSE76DZ153275; 1GCRKSE76DZ123046; 1GCRKSE76DZ118669 | 1GCRKSE76DZ168049 | 1GCRKSE76DZ139747; 1GCRKSE76DZ165801

1GCRKSE76DZ179875 | 1GCRKSE76DZ187555 | 1GCRKSE76DZ184977; 1GCRKSE76DZ112631; 1GCRKSE76DZ155172 | 1GCRKSE76DZ131339; 1GCRKSE76DZ153650 | 1GCRKSE76DZ198586 | 1GCRKSE76DZ120311; 1GCRKSE76DZ187183 | 1GCRKSE76DZ103122; 1GCRKSE76DZ137934; 1GCRKSE76DZ113763 | 1GCRKSE76DZ143880 | 1GCRKSE76DZ197440; 1GCRKSE76DZ131969; 1GCRKSE76DZ157262; 1GCRKSE76DZ116856 | 1GCRKSE76DZ178824 | 1GCRKSE76DZ186583 | 1GCRKSE76DZ152403 | 1GCRKSE76DZ184655

1GCRKSE76DZ192545; 1GCRKSE76DZ122737; 1GCRKSE76DZ125394 | 1GCRKSE76DZ199429; 1GCRKSE76DZ162509; 1GCRKSE76DZ137321; 1GCRKSE76DZ154071; 1GCRKSE76DZ189841; 1GCRKSE76DZ197907 | 1GCRKSE76DZ167239; 1GCRKSE76DZ108336; 1GCRKSE76DZ166060 | 1GCRKSE76DZ194327 | 1GCRKSE76DZ111902; 1GCRKSE76DZ179438 | 1GCRKSE76DZ106361 | 1GCRKSE76DZ158394 |

1GCRKSE76DZ161182

; 1GCRKSE76DZ126707; 1GCRKSE76DZ189743; 1GCRKSE76DZ161229 | 1GCRKSE76DZ145015 | 1GCRKSE76DZ126870 | 1GCRKSE76DZ114959 | 1GCRKSE76DZ128599; 1GCRKSE76DZ163854 | 1GCRKSE76DZ183389 | 1GCRKSE76DZ141112 | 1GCRKSE76DZ188558 | 1GCRKSE76DZ130692 | 1GCRKSE76DZ101502 | 1GCRKSE76DZ172828 | 1GCRKSE76DZ165443 | 1GCRKSE76DZ135472 | 1GCRKSE76DZ140865; 1GCRKSE76DZ101712 | 1GCRKSE76DZ130739 | 1GCRKSE76DZ109292 | 1GCRKSE76DZ198636 | 1GCRKSE76DZ159562; 1GCRKSE76DZ165636 | 1GCRKSE76DZ139070; 1GCRKSE76DZ155530 | 1GCRKSE76DZ108577; 1GCRKSE76DZ155978; 1GCRKSE76DZ138839 | 1GCRKSE76DZ104979 | 1GCRKSE76DZ191346 | 1GCRKSE76DZ147153 | 1GCRKSE76DZ107025 | 1GCRKSE76DZ102102; 1GCRKSE76DZ117358 | 1GCRKSE76DZ130983; 1GCRKSE76DZ182257 | 1GCRKSE76DZ164812 | 1GCRKSE76DZ140512 | 1GCRKSE76DZ170187 | 1GCRKSE76DZ108966; 1GCRKSE76DZ116243 | 1GCRKSE76DZ150554; 1GCRKSE76DZ165586 | 1GCRKSE76DZ158489 | 1GCRKSE76DZ111964 | 1GCRKSE76DZ146195 | 1GCRKSE76DZ125430 | 1GCRKSE76DZ132376 | 1GCRKSE76DZ152479 | 1GCRKSE76DZ108627 | 1GCRKSE76DZ128747; 1GCRKSE76DZ134239; 1GCRKSE76DZ120499 | 1GCRKSE76DZ167001 | 1GCRKSE76DZ106148 | 1GCRKSE76DZ165992 | 1GCRKSE76DZ136492; 1GCRKSE76DZ106473; 1GCRKSE76DZ198247; 1GCRKSE76DZ127369 | 1GCRKSE76DZ106022 | 1GCRKSE76DZ129400 | 1GCRKSE76DZ162753; 1GCRKSE76DZ130000;

1GCRKSE76DZ1159961GCRKSE76DZ192240

1GCRKSE76DZ133981; 1GCRKSE76DZ155494 | 1GCRKSE76DZ133592; 1GCRKSE76DZ138601 | 1GCRKSE76DZ147511 | 1GCRKSE76DZ101192; 1GCRKSE76DZ179147; 1GCRKSE76DZ167810 | 1GCRKSE76DZ188995 | 1GCRKSE76DZ149775

1GCRKSE76DZ132913; 1GCRKSE76DZ153602 | 1GCRKSE76DZ145631; 1GCRKSE76DZ194019; 1GCRKSE76DZ166043 | 1GCRKSE76DZ116484 | 1GCRKSE76DZ113844 | 1GCRKSE76DZ150960 | 1GCRKSE76DZ166382; 1GCRKSE76DZ170996 | 1GCRKSE76DZ177656; 1GCRKSE76DZ134855

1GCRKSE76DZ195638; 1GCRKSE76DZ194778; 1GCRKSE76DZ101435 | 1GCRKSE76DZ117019 | 1GCRKSE76DZ149114 | 1GCRKSE76DZ100639; 1GCRKSE76DZ115531; 1GCRKSE76DZ163031 | 1GCRKSE76DZ122303 | 1GCRKSE76DZ121183; 1GCRKSE76DZ156970 | 1GCRKSE76DZ136637; 1GCRKSE76DZ197003 | 1GCRKSE76DZ188771 | 1GCRKSE76DZ169735 | 1GCRKSE76DZ152062 | 1GCRKSE76DZ102696; 1GCRKSE76DZ177351 | 1GCRKSE76DZ183876 | 1GCRKSE76DZ120003 | 1GCRKSE76DZ142924 | 1GCRKSE76DZ164034 | 1GCRKSE76DZ100902; 1GCRKSE76DZ185448; 1GCRKSE76DZ181478; 1GCRKSE76DZ114346 | 1GCRKSE76DZ113102 | 1GCRKSE76DZ119918; 1GCRKSE76DZ134709 | 1GCRKSE76DZ107591 | 1GCRKSE76DZ189905 | 1GCRKSE76DZ180279 | 1GCRKSE76DZ153809 | 1GCRKSE76DZ100804; 1GCRKSE76DZ160422 |

1GCRKSE76DZ191122

| 1GCRKSE76DZ177088 | 1GCRKSE76DZ143846 | 1GCRKSE76DZ108062; 1GCRKSE76DZ178290 | 1GCRKSE76DZ147248 | 1GCRKSE76DZ129686 | 1GCRKSE76DZ104366 | 1GCRKSE76DZ159397 | 1GCRKSE76DZ172697; 1GCRKSE76DZ191105 | 1GCRKSE76DZ174353

1GCRKSE76DZ157309 | 1GCRKSE76DZ169721; 1GCRKSE76DZ123922 | 1GCRKSE76DZ183764; 1GCRKSE76DZ176538 | 1GCRKSE76DZ152949

1GCRKSE76DZ182808 | 1GCRKSE76DZ124438 | 1GCRKSE76DZ121345 | 1GCRKSE76DZ115366; 1GCRKSE76DZ141501 | 1GCRKSE76DZ130255; 1GCRKSE76DZ143409; 1GCRKSE76DZ114296 | 1GCRKSE76DZ190651 | 1GCRKSE76DZ162767 | 1GCRKSE76DZ106070 | 1GCRKSE76DZ191055; 1GCRKSE76DZ146794 | 1GCRKSE76DZ168357 | 1GCRKSE76DZ168116 | 1GCRKSE76DZ181108

1GCRKSE76DZ159142; 1GCRKSE76DZ145404 | 1GCRKSE76DZ175776 | 1GCRKSE76DZ148321; 1GCRKSE76DZ122219; 1GCRKSE76DZ160193 | 1GCRKSE76DZ103508 | 1GCRKSE76DZ170433

1GCRKSE76DZ148268

1GCRKSE76DZ130353; 1GCRKSE76DZ180332 | 1GCRKSE76DZ187698 | 1GCRKSE76DZ107767 | 1GCRKSE76DZ158377 | 1GCRKSE76DZ171744; 1GCRKSE76DZ122009 | 1GCRKSE76DZ119093 | 1GCRKSE76DZ127338; 1GCRKSE76DZ140249; 1GCRKSE76DZ116923 | 1GCRKSE76DZ199365 | 1GCRKSE76DZ136900 | 1GCRKSE76DZ127582 | 1GCRKSE76DZ106229

1GCRKSE76DZ178855 | 1GCRKSE76DZ101483 | 1GCRKSE76DZ138260 | 1GCRKSE76DZ143149 | 1GCRKSE76DZ189399

1GCRKSE76DZ145824 | 1GCRKSE76DZ127758

1GCRKSE76DZ193548

1GCRKSE76DZ184770 | 1GCRKSE76DZ152496

1GCRKSE76DZ149694

1GCRKSE76DZ114413; 1GCRKSE76DZ134077 | 1GCRKSE76DZ154961; 1GCRKSE76DZ161330 | 1GCRKSE76DZ178077; 1GCRKSE76DZ172862; 1GCRKSE76DZ102438 | 1GCRKSE76DZ103976; 1GCRKSE76DZ194361 | 1GCRKSE76DZ184090 | 1GCRKSE76DZ119501 | 1GCRKSE76DZ153566 | 1GCRKSE76DZ163059; 1GCRKSE76DZ167628; 1GCRKSE76DZ115786 | 1GCRKSE76DZ146813

1GCRKSE76DZ172294 | 1GCRKSE76DZ137724 | 1GCRKSE76DZ139215; 1GCRKSE76DZ174188; 1GCRKSE76DZ159335; 1GCRKSE76DZ102892 | 1GCRKSE76DZ149842; 1GCRKSE76DZ114167 | 1GCRKSE76DZ145189

1GCRKSE76DZ159772 | 1GCRKSE76DZ163790

1GCRKSE76DZ102293;

1GCRKSE76DZ150991

; 1GCRKSE76DZ156581 | 1GCRKSE76DZ144818 | 1GCRKSE76DZ107977

1GCRKSE76DZ107736 | 1GCRKSE76DZ153230; 1GCRKSE76DZ130773

1GCRKSE76DZ139604 | 1GCRKSE76DZ175504 | 1GCRKSE76DZ172120; 1GCRKSE76DZ148285 | 1GCRKSE76DZ130417

1GCRKSE76DZ192268 | 1GCRKSE76DZ160839 | 1GCRKSE76DZ197602 | 1GCRKSE76DZ139568 | 1GCRKSE76DZ172439 | 1GCRKSE76DZ179648 | 1GCRKSE76DZ145502 | 1GCRKSE76DZ148495 | 1GCRKSE76DZ145368; 1GCRKSE76DZ146259; 1GCRKSE76DZ157990; 1GCRKSE76DZ103704 | 1GCRKSE76DZ139005 | 1GCRKSE76DZ105646 | 1GCRKSE76DZ148013 | 1GCRKSE76DZ164745 | 1GCRKSE76DZ169492 | 1GCRKSE76DZ162137 | 1GCRKSE76DZ140588 | 1GCRKSE76DZ163711; 1GCRKSE76DZ166849 | 1GCRKSE76DZ180931; 1GCRKSE76DZ103850; 1GCRKSE76DZ111284; 1GCRKSE76DZ126769; 1GCRKSE76DZ129641; 1GCRKSE76DZ136041 | 1GCRKSE76DZ155088; 1GCRKSE76DZ156516 | 1GCRKSE76DZ110829 | 1GCRKSE76DZ138503 | 1GCRKSE76DZ110314 | 1GCRKSE76DZ112581; 1GCRKSE76DZ196644; 1GCRKSE76DZ199172 | 1GCRKSE76DZ119983 | 1GCRKSE76DZ172196 | 1GCRKSE76DZ172330 | 1GCRKSE76DZ191167 | 1GCRKSE76DZ114945

1GCRKSE76DZ110717 | 1GCRKSE76DZ173624; 1GCRKSE76DZ185756; 1GCRKSE76DZ189614 | 1GCRKSE76DZ137349

1GCRKSE76DZ151123 | 1GCRKSE76DZ134001 | 1GCRKSE76DZ172084 | 1GCRKSE76DZ111527; 1GCRKSE76DZ145340 | 1GCRKSE76DZ173445 | 1GCRKSE76DZ192058; 1GCRKSE76DZ158900; 1GCRKSE76DZ123029; 1GCRKSE76DZ152546 | 1GCRKSE76DZ192593 | 1GCRKSE76DZ115044 | 1GCRKSE76DZ139831 | 1GCRKSE76DZ125928 | 1GCRKSE76DZ109308 | 1GCRKSE76DZ159223 | 1GCRKSE76DZ105971 | 1GCRKSE76DZ118932 | 1GCRKSE76DZ119546 | 1GCRKSE76DZ173848 | 1GCRKSE76DZ182159 | 1GCRKSE76DZ150442 | 1GCRKSE76DZ151641 | 1GCRKSE76DZ113830 | 1GCRKSE76DZ103217 | 1GCRKSE76DZ181402; 1GCRKSE76DZ176944; 1GCRKSE76DZ145547; 1GCRKSE76DZ165412 | 1GCRKSE76DZ110846 |

1GCRKSE76DZ165488

| 1GCRKSE76DZ153163 | 1GCRKSE76DZ143460

1GCRKSE76DZ122026 | 1GCRKSE76DZ193811 | 1GCRKSE76DZ129476; 1GCRKSE76DZ133916

1GCRKSE76DZ154281 | 1GCRKSE76DZ118171 | 1GCRKSE76DZ162994 | 1GCRKSE76DZ152000 | 1GCRKSE76DZ147265 | 1GCRKSE76DZ105808 | 1GCRKSE76DZ151316 | 1GCRKSE76DZ194490 | 1GCRKSE76DZ133060 | 1GCRKSE76DZ153891 | 1GCRKSE76DZ158041

1GCRKSE76DZ148139 |

1GCRKSE76DZ122348

| 1GCRKSE76DZ196160 | 1GCRKSE76DZ142728; 1GCRKSE76DZ197888; 1GCRKSE76DZ100463 | 1GCRKSE76DZ194828 | 1GCRKSE76DZ119787; 1GCRKSE76DZ188351 | 1GCRKSE76DZ176913; 1GCRKSE76DZ123306; 1GCRKSE76DZ134919; 1GCRKSE76DZ125685 | 1GCRKSE76DZ129106; 1GCRKSE76DZ141675 | 1GCRKSE76DZ136881 | 1GCRKSE76DZ163806 | 1GCRKSE76DZ158413 | 1GCRKSE76DZ132474;

1GCRKSE76DZ161022

; 1GCRKSE76DZ123807 | 1GCRKSE76DZ161909 | 1GCRKSE76DZ131177; 1GCRKSE76DZ169508; 1GCRKSE76DZ185191 | 1GCRKSE76DZ174448 | 1GCRKSE76DZ125265 | 1GCRKSE76DZ163983 | 1GCRKSE76DZ173882; 1GCRKSE76DZ174563; 1GCRKSE76DZ149324 | 1GCRKSE76DZ153180 | 1GCRKSE76DZ190889 | 1GCRKSE76DZ191640; 1GCRKSE76DZ173607 | 1GCRKSE76DZ173199; 1GCRKSE76DZ119689 | 1GCRKSE76DZ168326 | 1GCRKSE76DZ194733

1GCRKSE76DZ128084; 1GCRKSE76DZ196420; 1GCRKSE76DZ189838 | 1GCRKSE76DZ154507 | 1GCRKSE76DZ132247; 1GCRKSE76DZ134905; 1GCRKSE76DZ182260 | 1GCRKSE76DZ156712

1GCRKSE76DZ140543 | 1GCRKSE76DZ102455 | 1GCRKSE76DZ135245; 1GCRKSE76DZ140834; 1GCRKSE76DZ133527; 1GCRKSE76DZ185188 | 1GCRKSE76DZ153776 | 1GCRKSE76DZ133818 | 1GCRKSE76DZ116159; 1GCRKSE76DZ146827; 1GCRKSE76DZ186177 | 1GCRKSE76DZ138789 | 1GCRKSE76DZ131275; 1GCRKSE76DZ136931 | 1GCRKSE76DZ163899 | 1GCRKSE76DZ148741 | 1GCRKSE76DZ154605 | 1GCRKSE76DZ152711; 1GCRKSE76DZ147766; 1GCRKSE76DZ105498 | 1GCRKSE76DZ114377; 1GCRKSE76DZ140753

1GCRKSE76DZ137867; 1GCRKSE76DZ167502; 1GCRKSE76DZ156905 | 1GCRKSE76DZ101984 | 1GCRKSE76DZ111690; 1GCRKSE76DZ161375; 1GCRKSE76DZ104349; 1GCRKSE76DZ160260; 1GCRKSE76DZ176216; 1GCRKSE76DZ158265 | 1GCRKSE76DZ128134; 1GCRKSE76DZ139019; 1GCRKSE76DZ193615 | 1GCRKSE76DZ186356; 1GCRKSE76DZ102861 | 1GCRKSE76DZ128294; 1GCRKSE76DZ109583; 1GCRKSE76DZ162400 | 1GCRKSE76DZ168388 | 1GCRKSE76DZ186793; 1GCRKSE76DZ134161; 1GCRKSE76DZ192352 | 1GCRKSE76DZ190200

1GCRKSE76DZ185806 | 1GCRKSE76DZ139408 | 1GCRKSE76DZ121717 | 1GCRKSE76DZ109096 | 1GCRKSE76DZ101869 | 1GCRKSE76DZ112290

1GCRKSE76DZ117117; 1GCRKSE76DZ143698 | 1GCRKSE76DZ139327 | 1GCRKSE76DZ161652 | 1GCRKSE76DZ193999; 1GCRKSE76DZ126108 | 1GCRKSE76DZ194599 | 1GCRKSE76DZ160758 | 1GCRKSE76DZ135780 | 1GCRKSE76DZ148366 | 1GCRKSE76DZ106215 | 1GCRKSE76DZ153633; 1GCRKSE76DZ121801 | 1GCRKSE76DZ180668; 1GCRKSE76DZ158346 |

1GCRKSE76DZ125587

; 1GCRKSE76DZ185028

1GCRKSE76DZ162932 | 1GCRKSE76DZ163255 | 1GCRKSE76DZ109969 | 1GCRKSE76DZ152157; 1GCRKSE76DZ198670 | 1GCRKSE76DZ115979; 1GCRKSE76DZ131308 | 1GCRKSE76DZ143877 | 1GCRKSE76DZ148934 | 1GCRKSE76DZ110121; 1GCRKSE76DZ175695 | 1GCRKSE76DZ120664 | 1GCRKSE76DZ158170 | 1GCRKSE76DZ166608 | 1GCRKSE76DZ103105; 1GCRKSE76DZ145192 | 1GCRKSE76DZ183621 | 1GCRKSE76DZ194232 | 1GCRKSE76DZ135522 | 1GCRKSE76DZ126531 | 1GCRKSE76DZ132605

1GCRKSE76DZ198801

1GCRKSE76DZ101421 | 1GCRKSE76DZ179360 | 1GCRKSE76DZ109650; 1GCRKSE76DZ111625 | 1GCRKSE76DZ125122 | 1GCRKSE76DZ151705; 1GCRKSE76DZ145449 | 1GCRKSE76DZ141739 | 1GCRKSE76DZ139912 | 1GCRKSE76DZ172456; 1GCRKSE76DZ191623; 1GCRKSE76DZ122947 | 1GCRKSE76DZ151221 | 1GCRKSE76DZ129896 | 1GCRKSE76DZ178080 | 1GCRKSE76DZ131261 | 1GCRKSE76DZ169072; 1GCRKSE76DZ132619 | 1GCRKSE76DZ131129 | 1GCRKSE76DZ117215; 1GCRKSE76DZ190553

1GCRKSE76DZ168942 | 1GCRKSE76DZ128036 | 1GCRKSE76DZ107137 | 1GCRKSE76DZ172053; 1GCRKSE76DZ135178 | 1GCRKSE76DZ151848 | 1GCRKSE76DZ153678 | 1GCRKSE76DZ125413 | 1GCRKSE76DZ142423 | 1GCRKSE76DZ114055 | 1GCRKSE76DZ165216; 1GCRKSE76DZ195994 | 1GCRKSE76DZ137965 | 1GCRKSE76DZ145905 | 1GCRKSE76DZ104724 | 1GCRKSE76DZ155463 | 1GCRKSE76DZ141661 | 1GCRKSE76DZ107803 | 1GCRKSE76DZ198961; 1GCRKSE76DZ157486; 1GCRKSE76DZ146861 | 1GCRKSE76DZ140221 | 1GCRKSE76DZ123354; 1GCRKSE76DZ157178; 1GCRKSE76DZ111575 | 1GCRKSE76DZ165832 | 1GCRKSE76DZ192805 | 1GCRKSE76DZ103251; 1GCRKSE76DZ102777; 1GCRKSE76DZ146844 | 1GCRKSE76DZ164101; 1GCRKSE76DZ118767 | 1GCRKSE76DZ103153 | 1GCRKSE76DZ167631 | 1GCRKSE76DZ106005 | 1GCRKSE76DZ129073

1GCRKSE76DZ105954; 1GCRKSE76DZ147914 | 1GCRKSE76DZ106618 | 1GCRKSE76DZ119577; 1GCRKSE76DZ117585; 1GCRKSE76DZ184588 | 1GCRKSE76DZ166611; 1GCRKSE76DZ181495 | 1GCRKSE76DZ154247 | 1GCRKSE76DZ175373; 1GCRKSE76DZ101967; 1GCRKSE76DZ130711 | 1GCRKSE76DZ181853; 1GCRKSE76DZ118395 | 1GCRKSE76DZ107705 | 1GCRKSE76DZ174420 | 1GCRKSE76DZ156399 | 1GCRKSE76DZ182839 | 1GCRKSE76DZ177057 | 1GCRKSE76DZ192531; 1GCRKSE76DZ125931 | 1GCRKSE76DZ136184 | 1GCRKSE76DZ172571; 1GCRKSE76DZ113617 | 1GCRKSE76DZ188690 | 1GCRKSE76DZ148514 | 1GCRKSE76DZ137383 | 1GCRKSE76DZ142535 | 1GCRKSE76DZ100687 | 1GCRKSE76DZ108806; 1GCRKSE76DZ122706 | 1GCRKSE76DZ116078 | 1GCRKSE76DZ193470; 1GCRKSE76DZ181643 | 1GCRKSE76DZ171209 | 1GCRKSE76DZ178791 | 1GCRKSE76DZ191802; 1GCRKSE76DZ158864; 1GCRKSE76DZ170075; 1GCRKSE76DZ198622 | 1GCRKSE76DZ128988

1GCRKSE76DZ113357 | 1GCRKSE76DZ197941 | 1GCRKSE76DZ111351 | 1GCRKSE76DZ132040; 1GCRKSE76DZ112919; 1GCRKSE76DZ140610 | 1GCRKSE76DZ129901; 1GCRKSE76DZ189628; 1GCRKSE76DZ129543; 1GCRKSE76DZ116226 | 1GCRKSE76DZ112497; 1GCRKSE76DZ117053 | 1GCRKSE76DZ161828 | 1GCRKSE76DZ191234; 1GCRKSE76DZ175146; 1GCRKSE76DZ174644

1GCRKSE76DZ160694 | 1GCRKSE76DZ110815 | 1GCRKSE76DZ137643 | 1GCRKSE76DZ130224; 1GCRKSE76DZ113634; 1GCRKSE76DZ186812 | 1GCRKSE76DZ193310 | 1GCRKSE76DZ118090 | 1GCRKSE76DZ117201 | 1GCRKSE76DZ118543; 1GCRKSE76DZ129624 | 1GCRKSE76DZ196806 | 1GCRKSE76DZ197308; 1GCRKSE76DZ115674; 1GCRKSE76DZ160629 | 1GCRKSE76DZ149131 | 1GCRKSE76DZ171954; 1GCRKSE76DZ144706 | 1GCRKSE76DZ199141

1GCRKSE76DZ114380 | 1GCRKSE76DZ199561

1GCRKSE76DZ133365; 1GCRKSE76DZ156600 | 1GCRKSE76DZ145676; 1GCRKSE76DZ167421; 1GCRKSE76DZ150747 | 1GCRKSE76DZ171193 | 1GCRKSE76DZ114685 | 1GCRKSE76DZ161537 | 1GCRKSE76DZ196840 | 1GCRKSE76DZ162946 | 1GCRKSE76DZ136038 | 1GCRKSE76DZ188222; 1GCRKSE76DZ132166 | 1GCRKSE76DZ158105 | 1GCRKSE76DZ126027; 1GCRKSE76DZ161649; 1GCRKSE76DZ119188 | 1GCRKSE76DZ158301 | 1GCRKSE76DZ190956; 1GCRKSE76DZ191251; 1GCRKSE76DZ158038

1GCRKSE76DZ188527; 1GCRKSE76DZ183120 | 1GCRKSE76DZ122477; 1GCRKSE76DZ150215 | 1GCRKSE76DZ123340; 1GCRKSE76DZ109454; 1GCRKSE76DZ178953 | 1GCRKSE76DZ188706 | 1GCRKSE76DZ128635

1GCRKSE76DZ171775; 1GCRKSE76DZ144754 | 1GCRKSE76DZ186518 | 1GCRKSE76DZ107722 | 1GCRKSE76DZ189242; 1GCRKSE76DZ184476 | 1GCRKSE76DZ136587 | 1GCRKSE76DZ156564; 1GCRKSE76DZ157844 | 1GCRKSE76DZ166785 | 1GCRKSE76DZ100611 | 1GCRKSE76DZ184896 | 1GCRKSE76DZ101676; 1GCRKSE76DZ109695

1GCRKSE76DZ103475 | 1GCRKSE76DZ107199 | 1GCRKSE76DZ147315;

1GCRKSE76DZ1530511GCRKSE76DZ158055; 1GCRKSE76DZ172585

1GCRKSE76DZ140462

1GCRKSE76DZ171369 | 1GCRKSE76DZ157827 | 1GCRKSE76DZ164163 | 1GCRKSE76DZ132684 | 1GCRKSE76DZ178063; 1GCRKSE76DZ127100; 1GCRKSE76DZ177012 | 1GCRKSE76DZ132233;

1GCRKSE76DZ111396

| 1GCRKSE76DZ124357 | 1GCRKSE76DZ125542; 1GCRKSE76DZ101970; 1GCRKSE76DZ190830; 1GCRKSE76DZ179407; 1GCRKSE76DZ118882 | 1GCRKSE76DZ174238 | 1GCRKSE76DZ130689; 1GCRKSE76DZ125735 | 1GCRKSE76DZ109809 | 1GCRKSE76DZ102536 | 1GCRKSE76DZ138081; 1GCRKSE76DZ150120 | 1GCRKSE76DZ184302; 1GCRKSE76DZ180556 | 1GCRKSE76DZ156791 | 1GCRKSE76DZ168827

1GCRKSE76DZ181187 | 1GCRKSE76DZ110460 | 1GCRKSE76DZ143216; 1GCRKSE76DZ101273 |

1GCRKSE76DZ151607

| 1GCRKSE76DZ133298; 1GCRKSE76DZ147072 | 1GCRKSE76DZ108451 | 1GCRKSE76DZ101600 | 1GCRKSE76DZ173736; 1GCRKSE76DZ135665 | 1GCRKSE76DZ146679 | 1GCRKSE76DZ116128 | 1GCRKSE76DZ181240 | 1GCRKSE76DZ143927 | 1GCRKSE76DZ137223 | 1GCRKSE76DZ165135 | 1GCRKSE76DZ166916 | 1GCRKSE76DZ104464 | 1GCRKSE76DZ124522 | 1GCRKSE76DZ170965 | 1GCRKSE76DZ128473; 1GCRKSE76DZ190844 | 1GCRKSE76DZ131955 | 1GCRKSE76DZ140087 | 1GCRKSE76DZ157231; 1GCRKSE76DZ106859

1GCRKSE76DZ174322 | 1GCRKSE76DZ176054 | 1GCRKSE76DZ164521 | 1GCRKSE76DZ120342 | 1GCRKSE76DZ161764 | 1GCRKSE76DZ167371 | 1GCRKSE76DZ169203; 1GCRKSE76DZ174224 | 1GCRKSE76DZ191136; 1GCRKSE76DZ167788 | 1GCRKSE76DZ166480 | 1GCRKSE76DZ138730 | 1GCRKSE76DZ159917 | 1GCRKSE76DZ170528; 1GCRKSE76DZ166558 | 1GCRKSE76DZ131745; 1GCRKSE76DZ168584 | 1GCRKSE76DZ126920 | 1GCRKSE76DZ189970 | 1GCRKSE76DZ144446 | 1GCRKSE76DZ138677; 1GCRKSE76DZ139439 | 1GCRKSE76DZ187068; 1GCRKSE76DZ190634 | 1GCRKSE76DZ188026; 1GCRKSE76DZ141918 | 1GCRKSE76DZ161456 | 1GCRKSE76DZ132765 | 1GCRKSE76DZ196367; 1GCRKSE76DZ124262 | 1GCRKSE76DZ114914; 1GCRKSE76DZ132183 |

1GCRKSE76DZ118039

|

1GCRKSE76DZ175406

| 1GCRKSE76DZ153471; 1GCRKSE76DZ140574 | 1GCRKSE76DZ145600

1GCRKSE76DZ166964; 1GCRKSE76DZ148898; 1GCRKSE76DZ116419 | 1GCRKSE76DZ153485; 1GCRKSE76DZ170948 | 1GCRKSE76DZ178841; 1GCRKSE76DZ100401; 1GCRKSE76DZ169461 | 1GCRKSE76DZ167273 | 1GCRKSE76DZ157438 | 1GCRKSE76DZ108501; 1GCRKSE76DZ105596 | 1GCRKSE76DZ166902 | 1GCRKSE76DZ139649 | 1GCRKSE76DZ100527 | 1GCRKSE76DZ139957 | 1GCRKSE76DZ118901

1GCRKSE76DZ135682 | 1GCRKSE76DZ120924 | 1GCRKSE76DZ104254 | 1GCRKSE76DZ135889;

1GCRKSE76DZ164115

; 1GCRKSE76DZ113326 | 1GCRKSE76DZ106327; 1GCRKSE76DZ179987 | 1GCRKSE76DZ118753; 1GCRKSE76DZ149596 | 1GCRKSE76DZ157021 | 1GCRKSE76DZ153101

1GCRKSE76DZ173025; 1GCRKSE76DZ132121 | 1GCRKSE76DZ102858 | 1GCRKSE76DZ179522; 1GCRKSE76DZ130742 | 1GCRKSE76DZ125069; 1GCRKSE76DZ120440; 1GCRKSE76DZ174479 | 1GCRKSE76DZ153518

1GCRKSE76DZ141420; 1GCRKSE76DZ184722 | 1GCRKSE76DZ109972; 1GCRKSE76DZ130661; 1GCRKSE76DZ192965; 1GCRKSE76DZ133589 | 1GCRKSE76DZ123600 | 1GCRKSE76DZ107381 | 1GCRKSE76DZ187099 | 1GCRKSE76DZ186437; 1GCRKSE76DZ177222 | 1GCRKSE76DZ194814; 1GCRKSE76DZ123290 | 1GCRKSE76DZ135214; 1GCRKSE76DZ180850 | 1GCRKSE76DZ171291 | 1GCRKSE76DZ103184; 1GCRKSE76DZ101807; 1GCRKSE76DZ180282; 1GCRKSE76DZ114184; 1GCRKSE76DZ168438 | 1GCRKSE76DZ136735; 1GCRKSE76DZ190097; 1GCRKSE76DZ101418 | 1GCRKSE76DZ134810 | 1GCRKSE76DZ161506; 1GCRKSE76DZ124326; 1GCRKSE76DZ192089

1GCRKSE76DZ109762 |

1GCRKSE76DZ100947

| 1GCRKSE76DZ148030 | 1GCRKSE76DZ196515 | 1GCRKSE76DZ171873 | 1GCRKSE76DZ145287; 1GCRKSE76DZ195848; 1GCRKSE76DZ130434

1GCRKSE76DZ119515 | 1GCRKSE76DZ108885; 1GCRKSE76DZ145550

1GCRKSE76DZ164079 | 1GCRKSE76DZ139392 | 1GCRKSE76DZ181125 | 1GCRKSE76DZ188849 | 1GCRKSE76DZ141241 | 1GCRKSE76DZ195929 | 1GCRKSE76DZ180959 | 1GCRKSE76DZ145418 | 1GCRKSE76DZ178175 | 1GCRKSE76DZ170111 | 1GCRKSE76DZ112841 | 1GCRKSE76DZ156967; 1GCRKSE76DZ113536; 1GCRKSE76DZ194263 | 1GCRKSE76DZ133186 | 1GCRKSE76DZ194537 | 1GCRKSE76DZ187510 | 1GCRKSE76DZ121054 | 1GCRKSE76DZ147041 | 1GCRKSE76DZ184266 | 1GCRKSE76DZ170223 | 1GCRKSE76DZ100284 | 1GCRKSE76DZ181058 | 1GCRKSE76DZ187927 | 1GCRKSE76DZ146519 | 1GCRKSE76DZ146634; 1GCRKSE76DZ142745 | 1GCRKSE76DZ112726 | 1GCRKSE76DZ120289; 1GCRKSE76DZ142101;

1GCRKSE76DZ178483

| 1GCRKSE76DZ115805 | 1GCRKSE76DZ156452 | 1GCRKSE76DZ131728

1GCRKSE76DZ124567 | 1GCRKSE76DZ133009 | 1GCRKSE76DZ159898 | 1GCRKSE76DZ134211 | 1GCRKSE76DZ188740 | 1GCRKSE76DZ134676 | 1GCRKSE76DZ106280; 1GCRKSE76DZ140252

1GCRKSE76DZ183358 | 1GCRKSE76DZ161683; 1GCRKSE76DZ171288 | 1GCRKSE76DZ193792; 1GCRKSE76DZ143099; 1GCRKSE76DZ138727

1GCRKSE76DZ124147 | 1GCRKSE76DZ198863 | 1GCRKSE76DZ154863 | 1GCRKSE76DZ124892 | 1GCRKSE76DZ194084 | 1GCRKSE76DZ182856 | 1GCRKSE76DZ107302

1GCRKSE76DZ199270; 1GCRKSE76DZ106425 | 1GCRKSE76DZ148500; 1GCRKSE76DZ149095 | 1GCRKSE76DZ104562 |

1GCRKSE76DZ169329

| 1GCRKSE76DZ195221

1GCRKSE76DZ124620 | 1GCRKSE76DZ147170; 1GCRKSE76DZ156449 | 1GCRKSE76DZ119322; 1GCRKSE76DZ149436; 1GCRKSE76DZ142759 | 1GCRKSE76DZ168682 | 1GCRKSE76DZ111642; 1GCRKSE76DZ165880 | 1GCRKSE76DZ153521 | 1GCRKSE76DZ148044 | 1GCRKSE76DZ166088 | 1GCRKSE76DZ161571 | 1GCRKSE76DZ156810; 1GCRKSE76DZ151686 | 1GCRKSE76DZ181366

1GCRKSE76DZ179715 | 1GCRKSE76DZ148643 | 1GCRKSE76DZ126545; 1GCRKSE76DZ189175; 1GCRKSE76DZ137982; 1GCRKSE76DZ197292; 1GCRKSE76DZ104285 | 1GCRKSE76DZ167662 | 1GCRKSE76DZ151896 | 1GCRKSE76DZ155382; 1GCRKSE76DZ178306

1GCRKSE76DZ155138 | 1GCRKSE76DZ113519 | 1GCRKSE76DZ152563; 1GCRKSE76DZ100298 | 1GCRKSE76DZ148626 | 1GCRKSE76DZ142776 | 1GCRKSE76DZ132927 | 1GCRKSE76DZ146830 | 1GCRKSE76DZ136783 | 1GCRKSE76DZ139599

1GCRKSE76DZ130398 | 1GCRKSE76DZ185224 | 1GCRKSE76DZ115089 | 1GCRKSE76DZ118400 | 1GCRKSE76DZ195753 | 1GCRKSE76DZ134208 | 1GCRKSE76DZ182470 | 1GCRKSE76DZ107543 | 1GCRKSE76DZ196580 | 1GCRKSE76DZ140767 | 1GCRKSE76DZ157665 | 1GCRKSE76DZ115299; 1GCRKSE76DZ159657 | 1GCRKSE76DZ136895; 1GCRKSE76DZ124634 | 1GCRKSE76DZ140199 | 1GCRKSE76DZ134581 | 1GCRKSE76DZ176751 | 1GCRKSE76DZ184705 | 1GCRKSE76DZ186227 | 1GCRKSE76DZ195073 | 1GCRKSE76DZ142339; 1GCRKSE76DZ134886; 1GCRKSE76DZ196126 | 1GCRKSE76DZ101189 | 1GCRKSE76DZ118977 | 1GCRKSE76DZ107171 | 1GCRKSE76DZ109034; 1GCRKSE76DZ187832 | 1GCRKSE76DZ102911 |

1GCRKSE76DZ197325

| 1GCRKSE76DZ180749 | 1GCRKSE76DZ123371 | 1GCRKSE76DZ156659; 1GCRKSE76DZ183537

1GCRKSE76DZ192724; 1GCRKSE76DZ139280 | 1GCRKSE76DZ141952; 1GCRKSE76DZ117277; 1GCRKSE76DZ191444; 1GCRKSE76DZ165314 | 1GCRKSE76DZ130238 | 1GCRKSE76DZ124889; 1GCRKSE76DZ159383 | 1GCRKSE76DZ136752 | 1GCRKSE76DZ160369

1GCRKSE76DZ128120 | 1GCRKSE76DZ114248; 1GCRKSE76DZ197213; 1GCRKSE76DZ117733; 1GCRKSE76DZ197874 | 1GCRKSE76DZ115593 | 1GCRKSE76DZ125833 | 1GCRKSE76DZ178922 | 1GCRKSE76DZ147752 | 1GCRKSE76DZ138307; 1GCRKSE76DZ194005; 1GCRKSE76DZ169542 | 1GCRKSE76DZ178032 | 1GCRKSE76DZ173350; 1GCRKSE76DZ113861 | 1GCRKSE76DZ141840 | 1GCRKSE76DZ154877 | 1GCRKSE76DZ144477; 1GCRKSE76DZ116338 | 1GCRKSE76DZ110541; 1GCRKSE76DZ188785 | 1GCRKSE76DZ124939 | 1GCRKSE76DZ198345; 1GCRKSE76DZ121541 | 1GCRKSE76DZ135584; 1GCRKSE76DZ177043; 1GCRKSE76DZ104030 | 1GCRKSE76DZ135858; 1GCRKSE76DZ189452 | 1GCRKSE76DZ196207; 1GCRKSE76DZ189001; 1GCRKSE76DZ148335; 1GCRKSE76DZ176328 | 1GCRKSE76DZ124259; 1GCRKSE76DZ153468 | 1GCRKSE76DZ125346 | 1GCRKSE76DZ137903 | 1GCRKSE76DZ159934 | 1GCRKSE76DZ128991 | 1GCRKSE76DZ138792

1GCRKSE76DZ164485 | 1GCRKSE76DZ182226; 1GCRKSE76DZ158430 | 1GCRKSE76DZ110149; 1GCRKSE76DZ135861; 1GCRKSE76DZ156483 | 1GCRKSE76DZ108255 | 1GCRKSE76DZ105839 | 1GCRKSE76DZ151266

1GCRKSE76DZ126237; 1GCRKSE76DZ151106; 1GCRKSE76DZ138159 | 1GCRKSE76DZ182419; 1GCRKSE76DZ161750 | 1GCRKSE76DZ176457 | 1GCRKSE76DZ119823; 1GCRKSE76DZ151977 | 1GCRKSE76DZ126741

1GCRKSE76DZ119658; 1GCRKSE76DZ111673 | 1GCRKSE76DZ178631 | 1GCRKSE76DZ159660; 1GCRKSE76DZ118851 | 1GCRKSE76DZ109440 | 1GCRKSE76DZ198359 | 1GCRKSE76DZ127503; 1GCRKSE76DZ163210 |

1GCRKSE76DZ102603

| 1GCRKSE76DZ107445 | 1GCRKSE76DZ111656; 1GCRKSE76DZ142227 | 1GCRKSE76DZ116775; 1GCRKSE76DZ145323 | 1GCRKSE76DZ136170; 1GCRKSE76DZ101922 | 1GCRKSE76DZ141658; 1GCRKSE76DZ100186 | 1GCRKSE76DZ117084; 1GCRKSE76DZ150179 | 1GCRKSE76DZ168293 | 1GCRKSE76DZ123421 | 1GCRKSE76DZ142700 | 1GCRKSE76DZ118512 | 1GCRKSE76DZ135603 | 1GCRKSE76DZ121216 | 1GCRKSE76DZ126187 | 1GCRKSE76DZ145127 | 1GCRKSE76DZ102908; 1GCRKSE76DZ139750 | 1GCRKSE76DZ162803 | 1GCRKSE76DZ148223; 1GCRKSE76DZ141627; 1GCRKSE76DZ110944 | 1GCRKSE76DZ126688; 1GCRKSE76DZ182730 | 1GCRKSE76DZ156242; 1GCRKSE76DZ166978 | 1GCRKSE76DZ139859 | 1GCRKSE76DZ179391 | 1GCRKSE76DZ156855; 1GCRKSE76DZ151168 | 1GCRKSE76DZ119742

1GCRKSE76DZ115013; 1GCRKSE76DZ153955 | 1GCRKSE76DZ199088; 1GCRKSE76DZ154149 | 1GCRKSE76DZ127632; 1GCRKSE76DZ105923 | 1GCRKSE76DZ159531 | 1GCRKSE76DZ125332; 1GCRKSE76DZ111169 | 1GCRKSE76DZ198216

1GCRKSE76DZ121961; 1GCRKSE76DZ127873 | 1GCRKSE76DZ147797 | 1GCRKSE76DZ118509; 1GCRKSE76DZ111737; 1GCRKSE76DZ165099; 1GCRKSE76DZ110233; 1GCRKSE76DZ111771; 1GCRKSE76DZ182940; 1GCRKSE76DZ101466 | 1GCRKSE76DZ138629; 1GCRKSE76DZ159299 | 1GCRKSE76DZ146505 | 1GCRKSE76DZ183151; 1GCRKSE76DZ126948; 1GCRKSE76DZ129929 | 1GCRKSE76DZ191203; 1GCRKSE76DZ171307; 1GCRKSE76DZ137271 | 1GCRKSE76DZ184459 | 1GCRKSE76DZ187667; 1GCRKSE76DZ190729; 1GCRKSE76DZ104884

1GCRKSE76DZ124195 | 1GCRKSE76DZ164891 | 1GCRKSE76DZ191265 | 1GCRKSE76DZ168410; 1GCRKSE76DZ171937 | 1GCRKSE76DZ175678;

1GCRKSE76DZ182727

| 1GCRKSE76DZ122639; 1GCRKSE76DZ166446 | 1GCRKSE76DZ162915 | 1GCRKSE76DZ180248 | 1GCRKSE76DZ108367; 1GCRKSE76DZ135925

1GCRKSE76DZ138243; 1GCRKSE76DZ108840; 1GCRKSE76DZ122351; 1GCRKSE76DZ175650 | 1GCRKSE76DZ130935; 1GCRKSE76DZ152790 | 1GCRKSE76DZ136847

1GCRKSE76DZ195820 | 1GCRKSE76DZ159321 | 1GCRKSE76DZ123127 | 1GCRKSE76DZ173378

1GCRKSE76DZ142860 | 1GCRKSE76DZ114329 | 1GCRKSE76DZ149145 | 1GCRKSE76DZ165460; 1GCRKSE76DZ101497 | 1GCRKSE76DZ103802; 1GCRKSE76DZ150117; 1GCRKSE76DZ129770 | 1GCRKSE76DZ170237 | 1GCRKSE76DZ173008; 1GCRKSE76DZ111611 | 1GCRKSE76DZ101628 | 1GCRKSE76DZ150280; 1GCRKSE76DZ102813 | 1GCRKSE76DZ159027 | 1GCRKSE76DZ131373; 1GCRKSE76DZ182307; 1GCRKSE76DZ149212 | 1GCRKSE76DZ135827 | 1GCRKSE76DZ166642 | 1GCRKSE76DZ190505

1GCRKSE76DZ189631; 1GCRKSE76DZ170206 | 1GCRKSE76DZ177835; 1GCRKSE76DZ191864 | 1GCRKSE76DZ134368; 1GCRKSE76DZ164955 | 1GCRKSE76DZ129820 | 1GCRKSE76DZ136976 | 1GCRKSE76DZ158010 | 1GCRKSE76DZ138033 | 1GCRKSE76DZ150893 | 1GCRKSE76DZ112970; 1GCRKSE76DZ186454 | 1GCRKSE76DZ121412 | 1GCRKSE76DZ166141; 1GCRKSE76DZ175857; 1GCRKSE76DZ176006; 1GCRKSE76DZ186860 | 1GCRKSE76DZ181805 | 1GCRKSE76DZ171436; 1GCRKSE76DZ108904; 1GCRKSE76DZ188835; 1GCRKSE76DZ194988 | 1GCRKSE76DZ122768 | 1GCRKSE76DZ150649; 1GCRKSE76DZ188737 | 1GCRKSE76DZ146150 | 1GCRKSE76DZ147573; 1GCRKSE76DZ121992 | 1GCRKSE76DZ124049 | 1GCRKSE76DZ161795; 1GCRKSE76DZ182498 | 1GCRKSE76DZ174370 | 1GCRKSE76DZ134385; 1GCRKSE76DZ150070; 1GCRKSE76DZ177219; 1GCRKSE76DZ109048; 1GCRKSE76DZ178340

1GCRKSE76DZ184509

1GCRKSE76DZ132667; 1GCRKSE76DZ145564 | 1GCRKSE76DZ130031; 1GCRKSE76DZ105064 | 1GCRKSE76DZ179004; 1GCRKSE76DZ157407 | 1GCRKSE76DZ151980 | 1GCRKSE76DZ192142 | 1GCRKSE76DZ138615 | 1GCRKSE76DZ149579 |

1GCRKSE76DZ112936

| 1GCRKSE76DZ130952 | 1GCRKSE76DZ122902; 1GCRKSE76DZ149260

1GCRKSE76DZ186924 | 1GCRKSE76DZ187863 | 1GCRKSE76DZ125668; 1GCRKSE76DZ179956 | 1GCRKSE76DZ164857 | 1GCRKSE76DZ114623 | 1GCRKSE76DZ186938 | 1GCRKSE76DZ199642; 1GCRKSE76DZ195588 | 1GCRKSE76DZ106568 | 1GCRKSE76DZ126867 | 1GCRKSE76DZ157679 | 1GCRKSE76DZ189533 | 1GCRKSE76DZ175258 | 1GCRKSE76DZ150425; 1GCRKSE76DZ181898; 1GCRKSE76DZ166284 | 1GCRKSE76DZ190472; 1GCRKSE76DZ143975 | 1GCRKSE76DZ112242;

1GCRKSE76DZ115643

| 1GCRKSE76DZ111835; 1GCRKSE76DZ138467 | 1GCRKSE76DZ117036 | 1GCRKSE76DZ144852 | 1GCRKSE76DZ110751 | 1GCRKSE76DZ123693 | 1GCRKSE76DZ121605 | 1GCRKSE76DZ121796; 1GCRKSE76DZ137240 | 1GCRKSE76DZ168844 | 1GCRKSE76DZ136332; 1GCRKSE76DZ187085; 1GCRKSE76DZ178533 | 1GCRKSE76DZ120504; 1GCRKSE76DZ177589; 1GCRKSE76DZ188561 | 1GCRKSE76DZ120549; 1GCRKSE76DZ105744 | 1GCRKSE76DZ195557

1GCRKSE76DZ169136 | 1GCRKSE76DZ187751 | 1GCRKSE76DZ177611 |

1GCRKSE76DZ185613

| 1GCRKSE76DZ198054 | 1GCRKSE76DZ186115; 1GCRKSE76DZ174451; 1GCRKSE76DZ177463; 1GCRKSE76DZ169539 | 1GCRKSE76DZ176345 | 1GCRKSE76DZ136430; 1GCRKSE76DZ199494 | 1GCRKSE76DZ125007 | 1GCRKSE76DZ176300; 1GCRKSE76DZ130806 | 1GCRKSE76DZ149615; 1GCRKSE76DZ160498; 1GCRKSE76DZ163000 | 1GCRKSE76DZ118963 | 1GCRKSE76DZ172179 | 1GCRKSE76DZ196725 | 1GCRKSE76DZ194375 | 1GCRKSE76DZ116002; 1GCRKSE76DZ177270 | 1GCRKSE76DZ129509

1GCRKSE76DZ143992 | 1GCRKSE76DZ114606 | 1GCRKSE76DZ168603 | 1GCRKSE76DZ157357; 1GCRKSE76DZ168083; 1GCRKSE76DZ192318 | 1GCRKSE76DZ151915 | 1GCRKSE76DZ169458 | 1GCRKSE76DZ127372 | 1GCRKSE76DZ167970; 1GCRKSE76DZ120714 | 1GCRKSE76DZ199933; 1GCRKSE76DZ153941 | 1GCRKSE76DZ113956; 1GCRKSE76DZ156113 | 1GCRKSE76DZ115402 | 1GCRKSE76DZ180153

1GCRKSE76DZ105338 | 1GCRKSE76DZ172702

1GCRKSE76DZ113813 | 1GCRKSE76DZ109843; 1GCRKSE76DZ143331

1GCRKSE76DZ176359 | 1GCRKSE76DZ150313 | 1GCRKSE76DZ127601; 1GCRKSE76DZ144348 | 1GCRKSE76DZ113939 | 1GCRKSE76DZ137626 | 1GCRKSE76DZ116176 | 1GCRKSE76DZ107395 | 1GCRKSE76DZ117425 | 1GCRKSE76DZ125895 | 1GCRKSE76DZ179214 | 1GCRKSE76DZ142180 | 1GCRKSE76DZ170920 | 1GCRKSE76DZ127405; 1GCRKSE76DZ164440; 1GCRKSE76DZ102469 | 1GCRKSE76DZ194747; 1GCRKSE76DZ117103; 1GCRKSE76DZ192495 | 1GCRKSE76DZ173462; 1GCRKSE76DZ192934

1GCRKSE76DZ106179 | 1GCRKSE76DZ170593 | 1GCRKSE76DZ108658; 1GCRKSE76DZ152644 | 1GCRKSE76DZ120552 | 1GCRKSE76DZ133608 | 1GCRKSE76DZ193730 | 1GCRKSE76DZ193890; 1GCRKSE76DZ171761; 1GCRKSE76DZ132006 | 1GCRKSE76DZ134760

1GCRKSE76DZ199978; 1GCRKSE76DZ128151 | 1GCRKSE76DZ185286 | 1GCRKSE76DZ194960 | 1GCRKSE76DZ143412; 1GCRKSE76DZ128487; 1GCRKSE76DZ171663 | 1GCRKSE76DZ151638; 1GCRKSE76DZ183540 | 1GCRKSE76DZ187300 | 1GCRKSE76DZ199379; 1GCRKSE76DZ135469; 1GCRKSE76DZ192481; 1GCRKSE76DZ171694 | 1GCRKSE76DZ186843

1GCRKSE76DZ172117; 1GCRKSE76DZ146620 | 1GCRKSE76DZ155284 | 1GCRKSE76DZ152899

1GCRKSE76DZ126206; 1GCRKSE76DZ157908 | 1GCRKSE76DZ135620 | 1GCRKSE76DZ188981

1GCRKSE76DZ145399; 1GCRKSE76DZ110328 | 1GCRKSE76DZ108921; 1GCRKSE76DZ186406 | 1GCRKSE76DZ113911 | 1GCRKSE76DZ168133 | 1GCRKSE76DZ140722 | 1GCRKSE76DZ105856 | 1GCRKSE76DZ102715; 1GCRKSE76DZ107879; 1GCRKSE76DZ100513 |

1GCRKSE76DZ114458

; 1GCRKSE76DZ170870; 1GCRKSE76DZ102018 | 1GCRKSE76DZ104755 | 1GCRKSE76DZ148965; 1GCRKSE76DZ129655 | 1GCRKSE76DZ126142 | 1GCRKSE76DZ196272 | 1GCRKSE76DZ151817 | 1GCRKSE76DZ159478 | 1GCRKSE76DZ188494 | 1GCRKSE76DZ152997 | 1GCRKSE76DZ148142;

1GCRKSE76DZ190276

| 1GCRKSE76DZ140364 | 1GCRKSE76DZ130529

1GCRKSE76DZ154667; 1GCRKSE76DZ122012

1GCRKSE76DZ196899

1GCRKSE76DZ176104; 1GCRKSE76DZ122950

1GCRKSE76DZ135228 | 1GCRKSE76DZ195378 | 1GCRKSE76DZ173364 | 1GCRKSE76DZ148769; 1GCRKSE76DZ178354; 1GCRKSE76DZ172229; 1GCRKSE76DZ105405 | 1GCRKSE76DZ169816; 1GCRKSE76DZ187278; 1GCRKSE76DZ146598 | 1GCRKSE76DZ109776; 1GCRKSE76DZ134502 | 1GCRKSE76DZ146391 | 1GCRKSE76DZ191329 | 1GCRKSE76DZ100026 | 1GCRKSE76DZ108353 | 1GCRKSE76DZ142051; 1GCRKSE76DZ149601 | 1GCRKSE76DZ175843 | 1GCRKSE76DZ151333 | 1GCRKSE76DZ154751 | 1GCRKSE76DZ149341; 1GCRKSE76DZ140431 | 1GCRKSE76DZ189726; 1GCRKSE76DZ123967 | 1GCRKSE76DZ105081 | 1GCRKSE76DZ142731

1GCRKSE76DZ138193 | 1GCRKSE76DZ165197

1GCRKSE76DZ111270 | 1GCRKSE76DZ182453 | 1GCRKSE76DZ183201 | 1GCRKSE76DZ193355 | 1GCRKSE76DZ191041

1GCRKSE76DZ148738; 1GCRKSE76DZ125072; 1GCRKSE76DZ109180; 1GCRKSE76DZ180590 | 1GCRKSE76DZ117439 | 1GCRKSE76DZ130482 | 1GCRKSE76DZ126562

1GCRKSE76DZ131597 | 1GCRKSE76DZ134791; 1GCRKSE76DZ196093 | 1GCRKSE76DZ108952 | 1GCRKSE76DZ119174

1GCRKSE76DZ119711 | 1GCRKSE76DZ191847 | 1GCRKSE76DZ157150; 1GCRKSE76DZ168522; 1GCRKSE76DZ183473 | 1GCRKSE76DZ184039 | 1GCRKSE76DZ199852 | 1GCRKSE76DZ135875 | 1GCRKSE76DZ111852 | 1GCRKSE76DZ125119 | 1GCRKSE76DZ114962

1GCRKSE76DZ163191

1GCRKSE76DZ118736; 1GCRKSE76DZ171064 | 1GCRKSE76DZ180024 | 1GCRKSE76DZ152420 | 1GCRKSE76DZ185241 | 1GCRKSE76DZ133625 | 1GCRKSE76DZ137898 | 1GCRKSE76DZ135309; 1GCRKSE76DZ107719 | 1GCRKSE76DZ118106 | 1GCRKSE76DZ174157

1GCRKSE76DZ125329 | 1GCRKSE76DZ158136; 1GCRKSE76DZ123998 | 1GCRKSE76DZ122849 | 1GCRKSE76DZ115772 | 1GCRKSE76DZ163319 | 1GCRKSE76DZ125301 | 1GCRKSE76DZ195803 | 1GCRKSE76DZ167399; 1GCRKSE76DZ169962 | 1GCRKSE76DZ118705 | 1GCRKSE76DZ100219 | 1GCRKSE76DZ152045 | 1GCRKSE76DZ118221 | 1GCRKSE76DZ183568; 1GCRKSE76DZ145659 | 1GCRKSE76DZ160307 | 1GCRKSE76DZ106442; 1GCRKSE76DZ157035 | 1GCRKSE76DZ178435; 1GCRKSE76DZ106585 | 1GCRKSE76DZ179567; 1GCRKSE76DZ181819 | 1GCRKSE76DZ169864 |

1GCRKSE76DZ170402

| 1GCRKSE76DZ126156 | 1GCRKSE76DZ187233 | 1GCRKSE76DZ172134 | 1GCRKSE76DZ122138; 1GCRKSE76DZ198491; 1GCRKSE76DZ135732; 1GCRKSE76DZ199060 | 1GCRKSE76DZ173526 | 1GCRKSE76DZ101452 | 1GCRKSE76DZ137500 | 1GCRKSE76DZ105629; 1GCRKSE76DZ186440; 1GCRKSE76DZ125508 | 1GCRKSE76DZ131440 | 1GCRKSE76DZ117747 | 1GCRKSE76DZ150585

1GCRKSE76DZ100494; 1GCRKSE76DZ123838 | 1GCRKSE76DZ147833; 1GCRKSE76DZ157553; 1GCRKSE76DZ109938; 1GCRKSE76DZ108174; 1GCRKSE76DZ184364 | 1GCRKSE76DZ139988 | 1GCRKSE76DZ136220 | 1GCRKSE76DZ107669; 1GCRKSE76DZ148111; 1GCRKSE76DZ127663; 1GCRKSE76DZ182887

1GCRKSE76DZ157083; 1GCRKSE76DZ195381; 1GCRKSE76DZ177107 | 1GCRKSE76DZ137576; 1GCRKSE76DZ119949 | 1GCRKSE76DZ149209 |

1GCRKSE76DZ102942

| 1GCRKSE76DZ167645; 1GCRKSE76DZ105016 | 1GCRKSE76DZ114203; 1GCRKSE76DZ180525

1GCRKSE76DZ112127 | 1GCRKSE76DZ148786; 1GCRKSE76DZ127291; 1GCRKSE76DZ112760 | 1GCRKSE76DZ176491; 1GCRKSE76DZ134225; 1GCRKSE76DZ107008 | 1GCRKSE76DZ190360 | 1GCRKSE76DZ114024 | 1GCRKSE76DZ138145 | 1GCRKSE76DZ177916; 1GCRKSE76DZ110152 | 1GCRKSE76DZ156788 | 1GCRKSE76DZ162848 | 1GCRKSE76DZ163532 | 1GCRKSE76DZ108644; 1GCRKSE76DZ136461; 1GCRKSE76DZ172750 | 1GCRKSE76DZ165572; 1GCRKSE76DZ107655 | 1GCRKSE76DZ148948; 1GCRKSE76DZ159450 | 1GCRKSE76DZ124696 | 1GCRKSE76DZ196983 | 1GCRKSE76DZ189810; 1GCRKSE76DZ177320; 1GCRKSE76DZ129249 | 1GCRKSE76DZ147699; 1GCRKSE76DZ144334 | 1GCRKSE76DZ197079 | 1GCRKSE76DZ109714 | 1GCRKSE76DZ178595

1GCRKSE76DZ123628

1GCRKSE76DZ133687; 1GCRKSE76DZ105811 | 1GCRKSE76DZ168570 | 1GCRKSE76DZ190827 | 1GCRKSE76DZ109311 | 1GCRKSE76DZ102374 | 1GCRKSE76DZ180329 | 1GCRKSE76DZ180041 | 1GCRKSE76DZ133561 | 1GCRKSE76DZ102830; 1GCRKSE76DZ159416 | 1GCRKSE76DZ167516 | 1GCRKSE76DZ108868; 1GCRKSE76DZ175275; 1GCRKSE76DZ169878 | 1GCRKSE76DZ141949 | 1GCRKSE76DZ120308 | 1GCRKSE76DZ180430 | 1GCRKSE76DZ147671; 1GCRKSE76DZ166947 | 1GCRKSE76DZ109888 | 1GCRKSE76DZ105761 | 1GCRKSE76DZ128408 | 1GCRKSE76DZ176040 | 1GCRKSE76DZ129591; 1GCRKSE76DZ128795 | 1GCRKSE76DZ134371 | 1GCRKSE76DZ117067 | 1GCRKSE76DZ116825 | 1GCRKSE76DZ134483 | 1GCRKSE76DZ129848; 1GCRKSE76DZ176488 | 1GCRKSE76DZ137495 | 1GCRKSE76DZ156077 | 1GCRKSE76DZ190231; 1GCRKSE76DZ124035 | 1GCRKSE76DZ109602; 1GCRKSE76DZ155947; 1GCRKSE76DZ182811; 1GCRKSE76DZ144981 | 1GCRKSE76DZ152837 | 1GCRKSE76DZ108997; 1GCRKSE76DZ189998 | 1GCRKSE76DZ146665 | 1GCRKSE76DZ153597 | 1GCRKSE76DZ105453 | 1GCRKSE76DZ175311 | 1GCRKSE76DZ111818

1GCRKSE76DZ146990; 1GCRKSE76DZ188866 | 1GCRKSE76DZ158007; 1GCRKSE76DZ174403 | 1GCRKSE76DZ117229

1GCRKSE76DZ182629 | 1GCRKSE76DZ129042 | 1GCRKSE76DZ144804 | 1GCRKSE76DZ168407 | 1GCRKSE76DZ141191; 1GCRKSE76DZ128425; 1GCRKSE76DZ183831 | 1GCRKSE76DZ138324 | 1GCRKSE76DZ138548; 1GCRKSE76DZ162428 | 1GCRKSE76DZ113598 | 1GCRKSE76DZ164583 | 1GCRKSE76DZ199303 | 1GCRKSE76DZ158296; 1GCRKSE76DZ122673; 1GCRKSE76DZ142292 | 1GCRKSE76DZ157987 | 1GCRKSE76DZ110782 | 1GCRKSE76DZ128330 | 1GCRKSE76DZ175986;

1GCRKSE76DZ150831

; 1GCRKSE76DZ162235 | 1GCRKSE76DZ103489 | 1GCRKSE76DZ132958 | 1GCRKSE76DZ161666 | 1GCRKSE76DZ174935 | 1GCRKSE76DZ169380 | 1GCRKSE76DZ152823 | 1GCRKSE76DZ121782

1GCRKSE76DZ141305 | 1GCRKSE76DZ104657 | 1GCRKSE76DZ129056

1GCRKSE76DZ165975; 1GCRKSE76DZ160291 | 1GCRKSE76DZ108708 | 1GCRKSE76DZ102925 | 1GCRKSE76DZ176314 | 1GCRKSE76DZ198829 | 1GCRKSE76DZ124973 | 1GCRKSE76DZ171100; 1GCRKSE76DZ122625 | 1GCRKSE76DZ112452 | 1GCRKSE76DZ195087; 1GCRKSE76DZ108529 | 1GCRKSE76DZ128893 | 1GCRKSE76DZ145175 | 1GCRKSE76DZ120485; 1GCRKSE76DZ120437 | 1GCRKSE76DZ151719 | 1GCRKSE76DZ157794; 1GCRKSE76DZ181092 | 1GCRKSE76DZ171274 | 1GCRKSE76DZ103878 | 1GCRKSE76DZ157763; 1GCRKSE76DZ160579; 1GCRKSE76DZ124505; 1GCRKSE76DZ158234 | 1GCRKSE76DZ127064 | 1GCRKSE76DZ153731 | 1GCRKSE76DZ134595 | 1GCRKSE76DZ195770; 1GCRKSE76DZ120681 | 1GCRKSE76DZ159285 | 1GCRKSE76DZ126691 | 1GCRKSE76DZ136153; 1GCRKSE76DZ102004; 1GCRKSE76DZ150098 | 1GCRKSE76DZ154068

1GCRKSE76DZ183960; 1GCRKSE76DZ112614 | 1GCRKSE76DZ191394 | 1GCRKSE76DZ192951 | 1GCRKSE76DZ195428 | 1GCRKSE76DZ130515; 1GCRKSE76DZ130014 | 1GCRKSE76DZ108532 | 1GCRKSE76DZ150568; 1GCRKSE76DZ141272 | 1GCRKSE76DZ130532 | 1GCRKSE76DZ119675; 1GCRKSE76DZ117599

1GCRKSE76DZ119000; 1GCRKSE76DZ114556; 1GCRKSE76DZ121376 | 1GCRKSE76DZ102780 | 1GCRKSE76DZ161831; 1GCRKSE76DZ108482 | 1GCRKSE76DZ117778

1GCRKSE76DZ115142; 1GCRKSE76DZ169640 |

1GCRKSE76DZ114198

; 1GCRKSE76DZ127517 | 1GCRKSE76DZ126710 | 1GCRKSE76DZ118686; 1GCRKSE76DZ179049 | 1GCRKSE76DZ186342; 1GCRKSE76DZ154314 | 1GCRKSE76DZ198717 | 1GCRKSE76DZ164860

1GCRKSE76DZ111849 | 1GCRKSE76DZ187779 | 1GCRKSE76DZ164602 | 1GCRKSE76DZ126481 |

1GCRKSE76DZ168536

; 1GCRKSE76DZ117179

1GCRKSE76DZ131065

1GCRKSE76DZ176068 | 1GCRKSE76DZ153308 | 1GCRKSE76DZ123886;

1GCRKSE76DZ111639

| 1GCRKSE76DZ105162 | 1GCRKSE76DZ138663 | 1GCRKSE76DZ116369; 1GCRKSE76DZ196546 | 1GCRKSE76DZ113004 | 1GCRKSE76DZ185823 | 1GCRKSE76DZ106344; 1GCRKSE76DZ162560 | 1GCRKSE76DZ103637 | 1GCRKSE76DZ199169 | 1GCRKSE76DZ177544 | 1GCRKSE76DZ183828 | 1GCRKSE76DZ196496 | 1GCRKSE76DZ198930

1GCRKSE76DZ100558; 1GCRKSE76DZ142373 | 1GCRKSE76DZ170772 | 1GCRKSE76DZ169024 | 1GCRKSE76DZ174966; 1GCRKSE76DZ160047; 1GCRKSE76DZ152384 | 1GCRKSE76DZ188186 | 1GCRKSE76DZ190066 | 1GCRKSE76DZ149078 | 1GCRKSE76DZ180119; 1GCRKSE76DZ123578 | 1GCRKSE76DZ178645 | 1GCRKSE76DZ143765 | 1GCRKSE76DZ131292 | 1GCRKSE76DZ184574 | 1GCRKSE76DZ149632

1GCRKSE76DZ112158 | 1GCRKSE76DZ189239 | 1GCRKSE76DZ131700; 1GCRKSE76DZ153664 | 1GCRKSE76DZ189032 | 1GCRKSE76DZ199818 | 1GCRKSE76DZ118929 | 1GCRKSE76DZ102231; 1GCRKSE76DZ162798 | 1GCRKSE76DZ149971 | 1GCRKSE76DZ172005 | 1GCRKSE76DZ137805 | 1GCRKSE76DZ148609 | 1GCRKSE76DZ130319 | 1GCRKSE76DZ175051; 1GCRKSE76DZ122236; 1GCRKSE76DZ169587;

1GCRKSE76DZ121233

; 1GCRKSE76DZ181237; 1GCRKSE76DZ107297 | 1GCRKSE76DZ169718; 1GCRKSE76DZ161098 | 1GCRKSE76DZ148190 | 1GCRKSE76DZ178371 | 1GCRKSE76DZ131096 | 1GCRKSE76DZ183554 | 1GCRKSE76DZ166690 | 1GCRKSE76DZ113553

1GCRKSE76DZ194926 | 1GCRKSE76DZ162770 | 1GCRKSE76DZ106392 | 1GCRKSE76DZ125699; 1GCRKSE76DZ126304 | 1GCRKSE76DZ154233 | 1GCRKSE76DZ165605 | 1GCRKSE76DZ140736 | 1GCRKSE76DZ115917 | 1GCRKSE76DZ197101 | 1GCRKSE76DZ140980; 1GCRKSE76DZ113438 | 1GCRKSE76DZ185675 | 1GCRKSE76DZ117182 | 1GCRKSE76DZ100723; 1GCRKSE76DZ176698 | 1GCRKSE76DZ128229;

1GCRKSE76DZ116047

| 1GCRKSE76DZ114363; 1GCRKSE76DZ155026 | 1GCRKSE76DZ131664 | 1GCRKSE76DZ135598 | 1GCRKSE76DZ121457 | 1GCRKSE76DZ182694

1GCRKSE76DZ198720; 1GCRKSE76DZ167595 | 1GCRKSE76DZ108899; 1GCRKSE76DZ156001 | 1GCRKSE76DZ116145 | 1GCRKSE76DZ158802 | 1GCRKSE76DZ158699 | 1GCRKSE76DZ137044 | 1GCRKSE76DZ169315; 1GCRKSE76DZ144379; 1GCRKSE76DZ115173; 1GCRKSE76DZ155480 | 1GCRKSE76DZ135374; 1GCRKSE76DZ168360 | 1GCRKSE76DZ143281; 1GCRKSE76DZ102522 | 1GCRKSE76DZ173476 | 1GCRKSE76DZ124004 | 1GCRKSE76DZ173056 | 1GCRKSE76DZ132930 | 1GCRKSE76DZ170853;

1GCRKSE76DZ128179

| 1GCRKSE76DZ199866; 1GCRKSE76DZ133513 | 1GCRKSE76DZ127890 | 1GCRKSE76DZ122284 | 1GCRKSE76DZ116999 | 1GCRKSE76DZ130143; 1GCRKSE76DZ107817 |

1GCRKSE76DZ163370

| 1GCRKSE76DZ185787; 1GCRKSE76DZ192867; 1GCRKSE76DZ121118 | 1GCRKSE76DZ132152; 1GCRKSE76DZ144785; 1GCRKSE76DZ122723; 1GCRKSE76DZ101368 | 1GCRKSE76DZ108689; 1GCRKSE76DZ160288 | 1GCRKSE76DZ184008 | 1GCRKSE76DZ149534 | 1GCRKSE76DZ182369 | 1GCRKSE76DZ195249 | 1GCRKSE76DZ133107

1GCRKSE76DZ179150; 1GCRKSE76DZ160811 | 1GCRKSE76DZ186762; 1GCRKSE76DZ132250 | 1GCRKSE76DZ135388 | 1GCRKSE76DZ194330 | 1GCRKSE76DZ160419; 1GCRKSE76DZ185238; 1GCRKSE76DZ179732; 1GCRKSE76DZ105792 | 1GCRKSE76DZ163109 | 1GCRKSE76DZ141725; 1GCRKSE76DZ153860 | 1GCRKSE76DZ132961 | 1GCRKSE76DZ137609; 1GCRKSE76DZ141577 | 1GCRKSE76DZ158850; 1GCRKSE76DZ104433 | 1GCRKSE76DZ193873 | 1GCRKSE76DZ175082 | 1GCRKSE76DZ160548 | 1GCRKSE76DZ184882; 1GCRKSE76DZ100690; 1GCRKSE76DZ111415 | 1GCRKSE76DZ199317; 1GCRKSE76DZ184445; 1GCRKSE76DZ172442; 1GCRKSE76DZ117621; 1GCRKSE76DZ152854 | 1GCRKSE76DZ163224; 1GCRKSE76DZ184610 | 1GCRKSE76DZ135410 | 1GCRKSE76DZ169105; 1GCRKSE76DZ105128 | 1GCRKSE76DZ182131; 1GCRKSE76DZ136685 | 1GCRKSE76DZ189760 | 1GCRKSE76DZ143443 | 1GCRKSE76DZ173509; 1GCRKSE76DZ161019 | 1GCRKSE76DZ135438 | 1GCRKSE76DZ127923 | 1GCRKSE76DZ104206; 1GCRKSE76DZ117165

1GCRKSE76DZ126271 | 1GCRKSE76DZ133432 | 1GCRKSE76DZ168858 | 1GCRKSE76DZ108563 | 1GCRKSE76DZ152370 | 1GCRKSE76DZ145869; 1GCRKSE76DZ183800

1GCRKSE76DZ190214 | 1GCRKSE76DZ171534 | 1GCRKSE76DZ137092; 1GCRKSE76DZ107042 | 1GCRKSE76DZ128649 | 1GCRKSE76DZ117554; 1GCRKSE76DZ138808 | 1GCRKSE76DZ151770; 1GCRKSE76DZ178578 | 1GCRKSE76DZ126285 | 1GCRKSE76DZ138985 | 1GCRKSE76DZ170884 | 1GCRKSE76DZ154443; 1GCRKSE76DZ121166; 1GCRKSE76DZ188964 | 1GCRKSE76DZ110331 | 1GCRKSE76DZ126013 | 1GCRKSE76DZ155527; 1GCRKSE76DZ166074 | 1GCRKSE76DZ142969 | 1GCRKSE76DZ152160 | 1GCRKSE76DZ101693; 1GCRKSE76DZ115223; 1GCRKSE76DZ166205; 1GCRKSE76DZ117831 | 1GCRKSE76DZ186079; 1GCRKSE76DZ100253 | 1GCRKSE76DZ151297 | 1GCRKSE76DZ171811; 1GCRKSE76DZ175261 | 1GCRKSE76DZ166379; 1GCRKSE76DZ194392 | 1GCRKSE76DZ174143 | 1GCRKSE76DZ175860 | 1GCRKSE76DZ163661; 1GCRKSE76DZ110619

1GCRKSE76DZ118350; 1GCRKSE76DZ112645; 1GCRKSE76DZ123855; 1GCRKSE76DZ136122 | 1GCRKSE76DZ135066 | 1GCRKSE76DZ117974 | 1GCRKSE76DZ155737 | 1GCRKSE76DZ185062 | 1GCRKSE76DZ187409 | 1GCRKSE76DZ165362 | 1GCRKSE76DZ162316 | 1GCRKSE76DZ165345

1GCRKSE76DZ157052 | 1GCRKSE76DZ158914; 1GCRKSE76DZ127999 | 1GCRKSE76DZ144009; 1GCRKSE76DZ191458 | 1GCRKSE76DZ144186; 1GCRKSE76DZ162042

1GCRKSE76DZ195574 | 1GCRKSE76DZ118364; 1GCRKSE76DZ102648; 1GCRKSE76DZ145161 | 1GCRKSE76DZ193288 | 1GCRKSE76DZ161294; 1GCRKSE76DZ168097; 1GCRKSE76DZ175485; 1GCRKSE76DZ199012; 1GCRKSE76DZ101385; 1GCRKSE76DZ100172 | 1GCRKSE76DZ167922 | 1GCRKSE76DZ158685; 1GCRKSE76DZ192335 | 1GCRKSE76DZ150201 | 1GCRKSE76DZ156466 | 1GCRKSE76DZ161179 | 1GCRKSE76DZ122981 | 1GCRKSE76DZ199754; 1GCRKSE76DZ114119 | 1GCRKSE76DZ181089 | 1GCRKSE76DZ131180 | 1GCRKSE76DZ115187 | 1GCRKSE76DZ145158 | 1GCRKSE76DZ162705 | 1GCRKSE76DZ197809 | 1GCRKSE76DZ173834 | 1GCRKSE76DZ170674 | 1GCRKSE76DZ176118 | 1GCRKSE76DZ170982 | 1GCRKSE76DZ116789 | 1GCRKSE76DZ101015 | 1GCRKSE76DZ133740 | 1GCRKSE76DZ121197

1GCRKSE76DZ164731

1GCRKSE76DZ130112 | 1GCRKSE76DZ159674 | 1GCRKSE76DZ191900 | 1GCRKSE76DZ145273; 1GCRKSE76DZ199463; 1GCRKSE76DZ161148 | 1GCRKSE76DZ122897; 1GCRKSE76DZ126089 | 1GCRKSE76DZ189662 | 1GCRKSE76DZ113441 | 1GCRKSE76DZ164874

1GCRKSE76DZ164986 | 1GCRKSE76DZ186728 | 1GCRKSE76DZ110779 | 1GCRKSE76DZ117862; 1GCRKSE76DZ144494; 1GCRKSE76DZ165331; 1GCRKSE76DZ141000; 1GCRKSE76DZ192254

1GCRKSE76DZ116291; 1GCRKSE76DZ191153 | 1GCRKSE76DZ136833; 1GCRKSE76DZ103007 | 1GCRKSE76DZ108224; 1GCRKSE76DZ195817 | 1GCRKSE76DZ194764 | 1GCRKSE76DZ154796 | 1GCRKSE76DZ125766 | 1GCRKSE76DZ103685 | 1GCRKSE76DZ191816 | 1GCRKSE76DZ137304

1GCRKSE76DZ130501 | 1GCRKSE76DZ184221; 1GCRKSE76DZ109891 | 1GCRKSE76DZ178919 | 1GCRKSE76DZ160100 | 1GCRKSE76DZ177155; 1GCRKSE76DZ109549 | 1GCRKSE76DZ143555 | 1GCRKSE76DZ107073 | 1GCRKSE76DZ118428 | 1GCRKSE76DZ190892; 1GCRKSE76DZ136301; 1GCRKSE76DZ142048 | 1GCRKSE76DZ194716 | 1GCRKSE76DZ122608; 1GCRKSE76DZ155317; 1GCRKSE76DZ142115; 1GCRKSE76DZ166270 | 1GCRKSE76DZ181836; 1GCRKSE76DZ166687 | 1GCRKSE76DZ102763; 1GCRKSE76DZ153938; 1GCRKSE76DZ176796; 1GCRKSE76DZ180900

1GCRKSE76DZ190469; 1GCRKSE76DZ134516 | 1GCRKSE76DZ180721; 1GCRKSE76DZ134449 | 1GCRKSE76DZ161165; 1GCRKSE76DZ183649 | 1GCRKSE76DZ127615; 1GCRKSE76DZ180220 | 1GCRKSE76DZ197163 | 1GCRKSE76DZ156368 |

1GCRKSE76DZ113116

| 1GCRKSE76DZ174725 | 1GCRKSE76DZ178676 | 1GCRKSE76DZ151073; 1GCRKSE76DZ126061 | 1GCRKSE76DZ116744 | 1GCRKSE76DZ187992 | 1GCRKSE76DZ119594 | 1GCRKSE76DZ186194 | 1GCRKSE76DZ145483; 1GCRKSE76DZ148254 | 1GCRKSE76DZ199009; 1GCRKSE76DZ184431 | 1GCRKSE76DZ165961 | 1GCRKSE76DZ127744 | 1GCRKSE76DZ174661 | 1GCRKSE76DZ102617; 1GCRKSE76DZ169511; 1GCRKSE76DZ120700

1GCRKSE76DZ149758; 1GCRKSE76DZ193534; 1GCRKSE76DZ146956 | 1GCRKSE76DZ115612; 1GCRKSE76DZ184817 | 1GCRKSE76DZ165927; 1GCRKSE76DZ111091 | 1GCRKSE76DZ133320 | 1GCRKSE76DZ172425 | 1GCRKSE76DZ141322 | 1GCRKSE76DZ115237 | 1GCRKSE76DZ197633 | 1GCRKSE76DZ185630;

1GCRKSE76DZ115139

; 1GCRKSE76DZ157939 | 1GCRKSE76DZ114931 | 1GCRKSE76DZ147959 | 1GCRKSE76DZ102956 | 1GCRKSE76DZ123323 | 1GCRKSE76DZ159819 | 1GCRKSE76DZ154152; 1GCRKSE76DZ175194; 1GCRKSE76DZ169265 | 1GCRKSE76DZ161702 | 1GCRKSE76DZ153759; 1GCRKSE76DZ126559 | 1GCRKSE76DZ168231; 1GCRKSE76DZ188253 | 1GCRKSE76DZ176152; 1GCRKSE76DZ119336; 1GCRKSE76DZ113875; 1GCRKSE76DZ169279 | 1GCRKSE76DZ118476 | 1GCRKSE76DZ195204; 1GCRKSE76DZ192819 | 1GCRKSE76DZ161814

1GCRKSE76DZ194053 | 1GCRKSE76DZ116310; 1GCRKSE76DZ192156; 1GCRKSE76DZ153714 | 1GCRKSE76DZ176085 | 1GCRKSE76DZ100091 | 1GCRKSE76DZ129090 | 1GCRKSE76DZ107333 | 1GCRKSE76DZ108692 | 1GCRKSE76DZ180170; 1GCRKSE76DZ159710 | 1GCRKSE76DZ135617

1GCRKSE76DZ177849 | 1GCRKSE76DZ185501 | 1GCRKSE76DZ145077; 1GCRKSE76DZ110877 | 1GCRKSE76DZ179598 | 1GCRKSE76DZ177995 | 1GCRKSE76DZ150912 | 1GCRKSE76DZ116792 | 1GCRKSE76DZ198006 | 1GCRKSE76DZ118879 | 1GCRKSE76DZ106957 |

1GCRKSE76DZ188477

; 1GCRKSE76DZ166026;

1GCRKSE76DZ188978

| 1GCRKSE76DZ102410 | 1GCRKSE76DZ106649 | 1GCRKSE76DZ176782 | 1GCRKSE76DZ135200 |

1GCRKSE76DZ140641

| 1GCRKSE76DZ187507; 1GCRKSE76DZ164843; 1GCRKSE76DZ176779; 1GCRKSE76DZ130918; 1GCRKSE76DZ153924 | 1GCRKSE76DZ183277

1GCRKSE76DZ105369 | 1GCRKSE76DZ115870 | 1GCRKSE76DZ182923 | 1GCRKSE76DZ142910; 1GCRKSE76DZ183859 | 1GCRKSE76DZ170108; 1GCRKSE76DZ117263

1GCRKSE76DZ197017 | 1GCRKSE76DZ158718 | 1GCRKSE76DZ138498 | 1GCRKSE76DZ176507; 1GCRKSE76DZ159707 | 1GCRKSE76DZ100706 | 1GCRKSE76DZ179259 | 1GCRKSE76DZ168939; 1GCRKSE76DZ165541 | 1GCRKSE76DZ140283 | 1GCRKSE76DZ117571

1GCRKSE76DZ149033; 1GCRKSE76DZ162395 | 1GCRKSE76DZ163725

1GCRKSE76DZ173154

1GCRKSE76DZ181545 | 1GCRKSE76DZ164468; 1GCRKSE76DZ122527 | 1GCRKSE76DZ195607 | 1GCRKSE76DZ132278; 1GCRKSE76DZ127131; 1GCRKSE76DZ125749; 1GCRKSE76DZ143622

1GCRKSE76DZ118557; 1GCRKSE76DZ109664 | 1GCRKSE76DZ176961 | 1GCRKSE76DZ171985

1GCRKSE76DZ157343; 1GCRKSE76DZ141871 | 1GCRKSE76DZ197423 | 1GCRKSE76DZ172392

1GCRKSE76DZ171615; 1GCRKSE76DZ191069; 1GCRKSE76DZ178161 | 1GCRKSE76DZ180413; 1GCRKSE76DZ178001; 1GCRKSE76DZ130062 | 1GCRKSE76DZ117070; 1GCRKSE76DZ109731 | 1GCRKSE76DZ163174 | 1GCRKSE76DZ141904 | 1GCRKSE76DZ103279 | 1GCRKSE76DZ177284; 1GCRKSE76DZ102228; 1GCRKSE76DZ150411 | 1GCRKSE76DZ185529 | 1GCRKSE76DZ108742 | 1GCRKSE76DZ106246 | 1GCRKSE76DZ185269 | 1GCRKSE76DZ109518 | 1GCRKSE76DZ177902 | 1GCRKSE76DZ108675 | 1GCRKSE76DZ174675 | 1GCRKSE76DZ179245 | 1GCRKSE76DZ136508 | 1GCRKSE76DZ163465 | 1GCRKSE76DZ140526 | 1GCRKSE76DZ168598; 1GCRKSE76DZ173591; 1GCRKSE76DZ157391; 1GCRKSE76DZ188432

1GCRKSE76DZ135942; 1GCRKSE76DZ149663 | 1GCRKSE76DZ164566; 1GCRKSE76DZ108059 | 1GCRKSE76DZ126819

1GCRKSE76DZ176703 | 1GCRKSE76DZ106036 | 1GCRKSE76DZ188804 | 1GCRKSE76DZ173803 | 1GCRKSE76DZ162977;

1GCRKSE76DZ176409

; 1GCRKSE76DZ175101; 1GCRKSE76DZ138288; 1GCRKSE76DZ141448 | 1GCRKSE76DZ117280 | 1GCRKSE76DZ143197 | 1GCRKSE76DZ147279; 1GCRKSE76DZ117781

1GCRKSE76DZ194313; 1GCRKSE76DZ141370; 1GCRKSE76DZ198202 | 1GCRKSE76DZ160727; 1GCRKSE76DZ132717; 1GCRKSE76DZ116534; 1GCRKSE76DZ139571 | 1GCRKSE76DZ194909; 1GCRKSE76DZ167015 | 1GCRKSE76DZ125038; 1GCRKSE76DZ196904 | 1GCRKSE76DZ129039

1GCRKSE76DZ120843; 1GCRKSE76DZ172649 | 1GCRKSE76DZ148870 | 1GCRKSE76DZ187149; 1GCRKSE76DZ102052 | 1GCRKSE76DZ187796 | 1GCRKSE76DZ199348

1GCRKSE76DZ110605 | 1GCRKSE76DZ165796; 1GCRKSE76DZ170643 | 1GCRKSE76DZ155169 | 1GCRKSE76DZ146875 | 1GCRKSE76DZ169802; 1GCRKSE76DZ143426 | 1GCRKSE76DZ165569 | 1GCRKSE76DZ158525; 1GCRKSE76DZ178936 | 1GCRKSE76DZ177060 | 1GCRKSE76DZ138713 | 1GCRKSE76DZ114704 | 1GCRKSE76DZ152689 | 1GCRKSE76DZ175633 | 1GCRKSE76DZ128859 | 1GCRKSE76DZ166396 | 1GCRKSE76DZ151008 | 1GCRKSE76DZ114671 | 1GCRKSE76DZ188172 | 1GCRKSE76DZ146651; 1GCRKSE76DZ104240 | 1GCRKSE76DZ132023; 1GCRKSE76DZ123368 | 1GCRKSE76DZ124861 | 1GCRKSE76DZ196188 | 1GCRKSE76DZ163143; 1GCRKSE76DZ147945 | 1GCRKSE76DZ161442; 1GCRKSE76DZ121104 | 1GCRKSE76DZ150635; 1GCRKSE76DZ185014; 1GCRKSE76DZ132880; 1GCRKSE76DZ116565 | 1GCRKSE76DZ110264 | 1GCRKSE76DZ104416 | 1GCRKSE76DZ111088; 1GCRKSE76DZ194554 | 1GCRKSE76DZ163630; 1GCRKSE76DZ109275; 1GCRKSE76DZ168178 | 1GCRKSE76DZ173431 | 1GCRKSE76DZ154801 | 1GCRKSE76DZ134533; 1GCRKSE76DZ196319 | 1GCRKSE76DZ121846 | 1GCRKSE76DZ171016

1GCRKSE76DZ197020; 1GCRKSE76DZ139876 | 1GCRKSE76DZ192559 | 1GCRKSE76DZ196952 | 1GCRKSE76DZ156385 | 1GCRKSE76DZ128103 | 1GCRKSE76DZ165118 | 1GCRKSE76DZ121524; 1GCRKSE76DZ154166; 1GCRKSE76DZ179679 | 1GCRKSE76DZ129672; 1GCRKSE76DZ129915 | 1GCRKSE76DZ152109 | 1GCRKSE76DZ181271; 1GCRKSE76DZ193095; 1GCRKSE76DZ153986 | 1GCRKSE76DZ181948; 1GCRKSE76DZ105534 | 1GCRKSE76DZ192173; 1GCRKSE76DZ116422 | 1GCRKSE76DZ101838; 1GCRKSE76DZ141515

1GCRKSE76DZ139845 | 1GCRKSE76DZ150845

1GCRKSE76DZ197910; 1GCRKSE76DZ138100 | 1GCRKSE76DZ106117; 1GCRKSE76DZ120356

1GCRKSE76DZ198099 | 1GCRKSE76DZ130997 | 1GCRKSE76DZ103847

1GCRKSE76DZ140655 | 1GCRKSE76DZ181464 | 1GCRKSE76DZ175521 | 1GCRKSE76DZ156841 | 1GCRKSE76DZ101998 | 1GCRKSE76DZ197969 | 1GCRKSE76DZ150148 | 1GCRKSE76DZ141028 | 1GCRKSE76DZ144964 | 1GCRKSE76DZ162090; 1GCRKSE76DZ141790 | 1GCRKSE76DZ152286 | 1GCRKSE76DZ157973; 1GCRKSE76DZ187362 | 1GCRKSE76DZ145435; 1GCRKSE76DZ193209; 1GCRKSE76DZ112368; 1GCRKSE76DZ103735; 1GCRKSE76DZ131731 | 1GCRKSE76DZ125783

1GCRKSE76DZ120695; 1GCRKSE76DZ133611 | 1GCRKSE76DZ150988 |

1GCRKSE76DZ185532

| 1GCRKSE76DZ137108; 1GCRKSE76DZ178516 | 1GCRKSE76DZ124407 | 1GCRKSE76DZ163921; 1GCRKSE76DZ170156 | 1GCRKSE76DZ176619 | 1GCRKSE76DZ121670; 1GCRKSE76DZ155883 | 1GCRKSE76DZ160243; 1GCRKSE76DZ129204; 1GCRKSE76DZ172814 | 1GCRKSE76DZ170285; 1GCRKSE76DZ106778

1GCRKSE76DZ119692; 1GCRKSE76DZ148822 | 1GCRKSE76DZ191525

1GCRKSE76DZ109504 | 1GCRKSE76DZ172022 | 1GCRKSE76DZ184199 | 1GCRKSE76DZ120017; 1GCRKSE76DZ171551 | 1GCRKSE76DZ142003

1GCRKSE76DZ138047 | 1GCRKSE76DZ136167; 1GCRKSE76DZ192027; 1GCRKSE76DZ165166 | 1GCRKSE76DZ124178; 1GCRKSE76DZ186857 | 1GCRKSE76DZ174787 | 1GCRKSE76DZ141563

1GCRKSE76DZ162882 | 1GCRKSE76DZ199432; 1GCRKSE76DZ173266 | 1GCRKSE76DZ109907 | 1GCRKSE76DZ158279 | 1GCRKSE76DZ182078 | 1GCRKSE76DZ149727 | 1GCRKSE76DZ184803;

1GCRKSE76DZ172599

| 1GCRKSE76DZ104478 | 1GCRKSE76DZ197244 | 1GCRKSE76DZ142065; 1GCRKSE76DZ111057 | 1GCRKSE76DZ139893 | 1GCRKSE76DZ110278 | 1GCRKSE76DZ175518 | 1GCRKSE76DZ198460 | 1GCRKSE76DZ139358 | 1GCRKSE76DZ198877

1GCRKSE76DZ172036

1GCRKSE76DZ170464; 1GCRKSE76DZ109678; 1GCRKSE76DZ193081 | 1GCRKSE76DZ163305 | 1GCRKSE76DZ112094; 1GCRKSE76DZ136511; 1GCRKSE76DZ181738; 1GCRKSE76DZ171212; 1GCRKSE76DZ146357; 1GCRKSE76DZ198250 | 1GCRKSE76DZ179326

1GCRKSE76DZ140106; 1GCRKSE76DZ162929 | 1GCRKSE76DZ144396;

1GCRKSE76DZ193632

| 1GCRKSE76DZ163935 | 1GCRKSE76DZ131244; 1GCRKSE76DZ172280; 1GCRKSE76DZ119790

1GCRKSE76DZ104934; 1GCRKSE76DZ157892 | 1GCRKSE76DZ177141 | 1GCRKSE76DZ188687; 1GCRKSE76DZ183571; 1GCRKSE76DZ105940; 1GCRKSE76DZ120969 | 1GCRKSE76DZ173087 | 1GCRKSE76DZ183618 | 1GCRKSE76DZ189192; 1GCRKSE76DZ128196; 1GCRKSE76DZ187605

1GCRKSE76DZ177740; 1GCRKSE76DZ147881; 1GCRKSE76DZ165295; 1GCRKSE76DZ179102 | 1GCRKSE76DZ156774 | 1GCRKSE76DZ168472; 1GCRKSE76DZ158623 | 1GCRKSE76DZ113424; 1GCRKSE76DZ106313 | 1GCRKSE76DZ180783 | 1GCRKSE76DZ125086 | 1GCRKSE76DZ183005 | 1GCRKSE76DZ123418

1GCRKSE76DZ152465 | 1GCRKSE76DZ168147 | 1GCRKSE76DZ133110 | 1GCRKSE76DZ190004 | 1GCRKSE76DZ162641; 1GCRKSE76DZ137447; 1GCRKSE76DZ184915 | 1GCRKSE76DZ148240 | 1GCRKSE76DZ189788 | 1GCRKSE76DZ193713 | 1GCRKSE76DZ196949 | 1GCRKSE76DZ157245 | 1GCRKSE76DZ178970 | 1GCRKSE76DZ165037 | 1GCRKSE76DZ152725; 1GCRKSE76DZ171467; 1GCRKSE76DZ182582 | 1GCRKSE76DZ197227; 1GCRKSE76DZ103167 | 1GCRKSE76DZ118249; 1GCRKSE76DZ133219 | 1GCRKSE76DZ191184 | 1GCRKSE76DZ182615; 1GCRKSE76DZ134418; 1GCRKSE76DZ126125 | 1GCRKSE76DZ138971 | 1GCRKSE76DZ126626; 1GCRKSE76DZ180167; 1GCRKSE76DZ111897; 1GCRKSE76DZ196305 | 1GCRKSE76DZ141014; 1GCRKSE76DZ137481 | 1GCRKSE76DZ112712 | 1GCRKSE76DZ176037 | 1GCRKSE76DZ155415 | 1GCRKSE76DZ191315 | 1GCRKSE76DZ188110

1GCRKSE76DZ155673 | 1GCRKSE76DZ130305 | 1GCRKSE76DZ114752 | 1GCRKSE76DZ191699 | 1GCRKSE76DZ181559

1GCRKSE76DZ150439 | 1GCRKSE76DZ148352 | 1GCRKSE76DZ164597 | 1GCRKSE76DZ163692 | 1GCRKSE76DZ112984; 1GCRKSE76DZ112676 | 1GCRKSE76DZ160520; 1GCRKSE76DZ141143; 1GCRKSE76DZ101791; 1GCRKSE76DZ161196 | 1GCRKSE76DZ137769

1GCRKSE76DZ128392 | 1GCRKSE76DZ155639 | 1GCRKSE76DZ149954; 1GCRKSE76DZ127274 | 1GCRKSE76DZ192321; 1GCRKSE76DZ179729 | 1GCRKSE76DZ188219 | 1GCRKSE76DZ102990; 1GCRKSE76DZ170304;

1GCRKSE76DZ189189

| 1GCRKSE76DZ196238 | 1GCRKSE76DZ181612

1GCRKSE76DZ161618; 1GCRKSE76DZ166673 | 1GCRKSE76DZ146889; 1GCRKSE76DZ172621 | 1GCRKSE76DZ111799; 1GCRKSE76DZ115321 | 1GCRKSE76DZ171453; 1GCRKSE76DZ150277 | 1GCRKSE76DZ153034; 1GCRKSE76DZ196885 | 1GCRKSE76DZ106943

1GCRKSE76DZ130370 | 1GCRKSE76DZ122964

1GCRKSE76DZ153406; 1GCRKSE76DZ193937 | 1GCRKSE76DZ103430 | 1GCRKSE76DZ195834 | 1GCRKSE76DZ174594 | 1GCRKSE76DZ139117 | 1GCRKSE76DZ101175; 1GCRKSE76DZ148206; 1GCRKSE76DZ151543 | 1GCRKSE76DZ165359; 1GCRKSE76DZ153342 | 1GCRKSE76DZ142955 | 1GCRKSE76DZ142342; 1GCRKSE76DZ190990 | 1GCRKSE76DZ109471; 1GCRKSE76DZ174577

1GCRKSE76DZ158475; 1GCRKSE76DZ140820 | 1GCRKSE76DZ127808 | 1GCRKSE76DZ113410 | 1GCRKSE76DZ167290; 1GCRKSE76DZ114511 | 1GCRKSE76DZ176880 | 1GCRKSE76DZ120793; 1GCRKSE76DZ176877 | 1GCRKSE76DZ159626 | 1GCRKSE76DZ115660; 1GCRKSE76DZ112774 | 1GCRKSE76DZ147556 | 1GCRKSE76DZ103413; 1GCRKSE76DZ119661 | 1GCRKSE76DZ189497

1GCRKSE76DZ188317 | 1GCRKSE76DZ115769 | 1GCRKSE76DZ166298 | 1GCRKSE76DZ145712 | 1GCRKSE76DZ161280; 1GCRKSE76DZ150943;

1GCRKSE76DZ140381

| 1GCRKSE76DZ155513; 1GCRKSE76DZ151851 | 1GCRKSE76DZ182405 | 1GCRKSE76DZ133723 | 1GCRKSE76DZ150540; 1GCRKSE76DZ166821 | 1GCRKSE76DZ120261 | 1GCRKSE76DZ115920 | 1GCRKSE76DZ157228; 1GCRKSE76DZ163949

1GCRKSE76DZ181674 | 1GCRKSE76DZ100589 | 1GCRKSE76DZ111074; 1GCRKSE76DZ150456 | 1GCRKSE76DZ120891 | 1GCRKSE76DZ105193; 1GCRKSE76DZ103198; 1GCRKSE76DZ147993 | 1GCRKSE76DZ112340

1GCRKSE76DZ162901 | 1GCRKSE76DZ109681; 1GCRKSE76DZ118834 | 1GCRKSE76DZ103945 | 1GCRKSE76DZ114525; 1GCRKSE76DZ142552 | 1GCRKSE76DZ141238 | 1GCRKSE76DZ179052 | 1GCRKSE76DZ186549 | 1GCRKSE76DZ105100; 1GCRKSE76DZ140140

1GCRKSE76DZ177477 | 1GCRKSE76DZ139702;

1GCRKSE76DZ162218

; 1GCRKSE76DZ102164; 1GCRKSE76DZ113570 | 1GCRKSE76DZ134869 | 1GCRKSE76DZ167029 | 1GCRKSE76DZ177401; 1GCRKSE76DZ102567 | 1GCRKSE76DZ120941 | 1GCRKSE76DZ190164 | 1GCRKSE76DZ172411; 1GCRKSE76DZ131759 | 1GCRKSE76DZ163062; 1GCRKSE76DZ157049; 1GCRKSE76DZ124987; 1GCRKSE76DZ183361; 1GCRKSE76DZ170254; 1GCRKSE76DZ138565; 1GCRKSE76DZ145757 | 1GCRKSE76DZ190195; 1GCRKSE76DZ147427; 1GCRKSE76DZ128411 | 1GCRKSE76DZ175809; 1GCRKSE76DZ196711 | 1GCRKSE76DZ198541; 1GCRKSE76DZ164146

1GCRKSE76DZ136623; 1GCRKSE76DZ188124 | 1GCRKSE76DZ117568 | 1GCRKSE76DZ186731 | 1GCRKSE76DZ124990

1GCRKSE76DZ188544 | 1GCRKSE76DZ129817

1GCRKSE76DZ182467 | 1GCRKSE76DZ180072 | 1GCRKSE76DZ162350; 1GCRKSE76DZ152806; 1GCRKSE76DZ198278 | 1GCRKSE76DZ140073 | 1GCRKSE76DZ163112 | 1GCRKSE76DZ144575 | 1GCRKSE76DZ177365; 1GCRKSE76DZ106845; 1GCRKSE76DZ170027; 1GCRKSE76DZ183652 |

1GCRKSE76DZ138906

| 1GCRKSE76DZ151901; 1GCRKSE76DZ173073 | 1GCRKSE76DZ143717; 1GCRKSE76DZ159237 | 1GCRKSE76DZ171386

1GCRKSE76DZ105159 |

1GCRKSE76DZ143619

| 1GCRKSE76DZ130949 | 1GCRKSE76DZ105775; 1GCRKSE76DZ183375

1GCRKSE76DZ168343 | 1GCRKSE76DZ174949 | 1GCRKSE76DZ105758; 1GCRKSE76DZ143913 | 1GCRKSE76DZ196157 | 1GCRKSE76DZ186308 | 1GCRKSE76DZ124150 | 1GCRKSE76DZ191461 | 1GCRKSE76DZ143605; 1GCRKSE76DZ141787 | 1GCRKSE76DZ145211

1GCRKSE76DZ180914; 1GCRKSE76DZ121331 | 1GCRKSE76DZ180864; 1GCRKSE76DZ189418 | 1GCRKSE76DZ190021 | 1GCRKSE76DZ134726 | 1GCRKSE76DZ163451 | 1GCRKSE76DZ156323 | 1GCRKSE76DZ116551; 1GCRKSE76DZ176412 | 1GCRKSE76DZ134693 | 1GCRKSE76DZ168889

1GCRKSE76DZ138811 | 1GCRKSE76DZ182128 | 1GCRKSE76DZ164826; 1GCRKSE76DZ152353; 1GCRKSE76DZ137058 | 1GCRKSE76DZ198605; 1GCRKSE76DZ150022

1GCRKSE76DZ158508; 1GCRKSE76DZ127940 |

1GCRKSE76DZ110667

| 1GCRKSE76DZ175681 | 1GCRKSE76DZ119904

1GCRKSE76DZ100852; 1GCRKSE76DZ153227 | 1GCRKSE76DZ190259 | 1GCRKSE76DZ104898 | 1GCRKSE76DZ111298 | 1GCRKSE76DZ197342; 1GCRKSE76DZ157715

1GCRKSE76DZ150523

| 1GCRKSE76DZ142826 | 1GCRKSE76DZ180895; 1GCRKSE76DZ114508; 1GCRKSE76DZ183974 | 1GCRKSE76DZ159514 | 1GCRKSE76DZ193551 | 1GCRKSE76DZ191296 | 1GCRKSE76DZ122169 | 1GCRKSE76DZ109342

1GCRKSE76DZ156306; 1GCRKSE76DZ179570; 1GCRKSE76DZ156922; 1GCRKSE76DZ142843 | 1GCRKSE76DZ136878 |

1GCRKSE76DZ102388

| 1GCRKSE76DZ136217 | 1GCRKSE76DZ169069; 1GCRKSE76DZ139618; 1GCRKSE76DZ108272; 1GCRKSE76DZ155799; 1GCRKSE76DZ175356 | 1GCRKSE76DZ184204 | 1GCRKSE76DZ193906 | 1GCRKSE76DZ165409; 1GCRKSE76DZ183926

1GCRKSE76DZ114864

1GCRKSE76DZ133396 | 1GCRKSE76DZ193324; 1GCRKSE76DZ189368; 1GCRKSE76DZ139246; 1GCRKSE76DZ136265 | 1GCRKSE76DZ161604; 1GCRKSE76DZ120809; 1GCRKSE76DZ192383 | 1GCRKSE76DZ138890 | 1GCRKSE76DZ149646 | 1GCRKSE76DZ116355

1GCRKSE76DZ191170 | 1GCRKSE76DZ123581 | 1GCRKSE76DZ171582 | 1GCRKSE76DZ167824 | 1GCRKSE76DZ115271

1GCRKSE76DZ189595; 1GCRKSE76DZ106697

1GCRKSE76DZ153129 | 1GCRKSE76DZ182288 | 1GCRKSE76DZ128117 | 1GCRKSE76DZ129493; 1GCRKSE76DZ129963; 1GCRKSE76DZ138016 | 1GCRKSE76DZ123760 | 1GCRKSE76DZ193131 | 1GCRKSE76DZ113018 | 1GCRKSE76DZ197387 | 1GCRKSE76DZ173347; 1GCRKSE76DZ166771

1GCRKSE76DZ137416; 1GCRKSE76DZ180962 | 1GCRKSE76DZ131406 | 1GCRKSE76DZ184736

1GCRKSE76DZ179293 | 1GCRKSE76DZ162249; 1GCRKSE76DZ194425 | 1GCRKSE76DZ124858 | 1GCRKSE76DZ126190; 1GCRKSE76DZ114590; 1GCRKSE76DZ126268 | 1GCRKSE76DZ180945; 1GCRKSE76DZ154006 | 1GCRKSE76DZ188723 | 1GCRKSE76DZ159271 | 1GCRKSE76DZ112063; 1GCRKSE76DZ156290; 1GCRKSE76DZ121507; 1GCRKSE76DZ158637; 1GCRKSE76DZ174658 | 1GCRKSE76DZ140168; 1GCRKSE76DZ196742; 1GCRKSE76DZ105789 | 1GCRKSE76DZ116095 | 1GCRKSE76DZ125184

1GCRKSE76DZ100592; 1GCRKSE76DZ194487 | 1GCRKSE76DZ116162 | 1GCRKSE76DZ139778; 1GCRKSE76DZ172215; 1GCRKSE76DZ119434 | 1GCRKSE76DZ193954; 1GCRKSE76DZ129560 | 1GCRKSE76DZ162624 | 1GCRKSE76DZ119840 | 1GCRKSE76DZ147864 | 1GCRKSE76DZ121684

1GCRKSE76DZ165989 | 1GCRKSE76DZ152787; 1GCRKSE76DZ133141; 1GCRKSE76DZ192657 | 1GCRKSE76DZ117991 | 1GCRKSE76DZ107820; 1GCRKSE76DZ181285 | 1GCRKSE76DZ193579; 1GCRKSE76DZ118011 | 1GCRKSE76DZ133785 | 1GCRKSE76DZ146312; 1GCRKSE76DZ183439 | 1GCRKSE76DZ186390 | 1GCRKSE76DZ199768 | 1GCRKSE76DZ124231; 1GCRKSE76DZ119014; 1GCRKSE76DZ185059 | 1GCRKSE76DZ118302 | 1GCRKSE76DZ109079 | 1GCRKSE76DZ170495

1GCRKSE76DZ130076; 1GCRKSE76DZ187071

1GCRKSE76DZ108210 |

1GCRKSE76DZ177530

| 1GCRKSE76DZ136010; 1GCRKSE76DZ182842; 1GCRKSE76DZ136069 | 1GCRKSE76DZ116212; 1GCRKSE76DZ192237 | 1GCRKSE76DZ149565

1GCRKSE76DZ142972; 1GCRKSE76DZ116906 | 1GCRKSE76DZ135021 | 1GCRKSE76DZ125492; 1GCRKSE76DZ192450 | 1GCRKSE76DZ125671 | 1GCRKSE76DZ157195 | 1GCRKSE76DZ114251 | 1GCRKSE76DZ196465; 1GCRKSE76DZ136962 | 1GCRKSE76DZ170786; 1GCRKSE76DZ128344; 1GCRKSE76DZ169752 | 1GCRKSE76DZ123791 | 1GCRKSE76DZ173395; 1GCRKSE76DZ164437; 1GCRKSE76DZ181061

1GCRKSE76DZ144866; 1GCRKSE76DZ177768

1GCRKSE76DZ112421; 1GCRKSE76DZ187653 | 1GCRKSE76DZ185658 | 1GCRKSE76DZ115254 | 1GCRKSE76DZ151056; 1GCRKSE76DZ176393 | 1GCRKSE76DZ156161; 1GCRKSE76DZ117845; 1GCRKSE76DZ141255 | 1GCRKSE76DZ158427; 1GCRKSE76DZ131938 | 1GCRKSE76DZ158444 | 1GCRKSE76DZ117618 | 1GCRKSE76DZ101645 | 1GCRKSE76DZ109423 | 1GCRKSE76DZ189077;

1GCRKSE76DZ156936

; 1GCRKSE76DZ125377 | 1GCRKSE76DZ107428

1GCRKSE76DZ123287 | 1GCRKSE76DZ126903 | 1GCRKSE76DZ165894 | 1GCRKSE76DZ122088 | 1GCRKSE76DZ115450; 1GCRKSE76DZ105484 | 1GCRKSE76DZ113889 | 1GCRKSE76DZ122978 | 1GCRKSE76DZ179990

1GCRKSE76DZ193405 | 1GCRKSE76DZ161201; 1GCRKSE76DZ193596 | 1GCRKSE76DZ193047 | 1GCRKSE76DZ110586; 1GCRKSE76DZ127047 | 1GCRKSE76DZ150375; 1GCRKSE76DZ133429 | 1GCRKSE76DZ124651; 1GCRKSE76DZ147122 | 1GCRKSE76DZ140977 | 1GCRKSE76DZ161408; 1GCRKSE76DZ110362 | 1GCRKSE76DZ190746 | 1GCRKSE76DZ192612; 1GCRKSE76DZ188043 | 1GCRKSE76DZ100608 | 1GCRKSE76DZ186745 | 1GCRKSE76DZ128716 | 1GCRKSE76DZ193582; 1GCRKSE76DZ162378; 1GCRKSE76DZ196692; 1GCRKSE76DZ198233 | 1GCRKSE76DZ111530; 1GCRKSE76DZ120387 | 1GCRKSE76DZ108269 | 1GCRKSE76DZ147735 | 1GCRKSE76DZ142809 | 1GCRKSE76DZ116405; 1GCRKSE76DZ139960 | 1GCRKSE76DZ112886 | 1GCRKSE76DZ100396 | 1GCRKSE76DZ127887 | 1GCRKSE76DZ133348; 1GCRKSE76DZ166365; 1GCRKSE76DZ132443 | 1GCRKSE76DZ157651 | 1GCRKSE76DZ103301 | 1GCRKSE76DZ156239 | 1GCRKSE76DZ153311 | 1GCRKSE76DZ136993; 1GCRKSE76DZ190228 | 1GCRKSE76DZ182985; 1GCRKSE76DZ128974 | 1GCRKSE76DZ130059 | 1GCRKSE76DZ166172 | 1GCRKSE76DZ108109 | 1GCRKSE76DZ197776 | 1GCRKSE76DZ140932; 1GCRKSE76DZ162204 | 1GCRKSE76DZ131857 | 1GCRKSE76DZ198393 | 1GCRKSE76DZ116582 | 1GCRKSE76DZ177348

1GCRKSE76DZ119210 | 1GCRKSE76DZ133091 | 1GCRKSE76DZ184767 | 1GCRKSE76DZ173185

1GCRKSE76DZ192710; 1GCRKSE76DZ116100; 1GCRKSE76DZ112175 |

1GCRKSE76DZ163398

| 1GCRKSE76DZ154197 | 1GCRKSE76DZ151154 | 1GCRKSE76DZ131115; 1GCRKSE76DZ154328; 1GCRKSE76DZ140235; 1GCRKSE76DZ104576 | 1GCRKSE76DZ193498; 1GCRKSE76DZ137559 | 1GCRKSE76DZ178502 | 1GCRKSE76DZ108093; 1GCRKSE76DZ136234 | 1GCRKSE76DZ158881 | 1GCRKSE76DZ120986 | 1GCRKSE76DZ107011 |

1GCRKSE76DZ167130

; 1GCRKSE76DZ184543 | 1GCRKSE76DZ191542; 1GCRKSE76DZ154362 | 1GCRKSE76DZ131003; 1GCRKSE76DZ139179 | 1GCRKSE76DZ123404 | 1GCRKSE76DZ174773 | 1GCRKSE76DZ101080 | 1GCRKSE76DZ175180 | 1GCRKSE76DZ103038

1GCRKSE76DZ131552 | 1GCRKSE76DZ161151; 1GCRKSE76DZ150974 | 1GCRKSE76DZ164616 | 1GCRKSE76DZ116842; 1GCRKSE76DZ189211; 1GCRKSE76DZ198488; 1GCRKSE76DZ110992 | 1GCRKSE76DZ183487 | 1GCRKSE76DZ132636 | 1GCRKSE76DZ194943 | 1GCRKSE76DZ128621 | 1GCRKSE76DZ177379; 1GCRKSE76DZ156757

1GCRKSE76DZ131860 | 1GCRKSE76DZ172831 | 1GCRKSE76DZ160338 | 1GCRKSE76DZ119935 | 1GCRKSE76DZ193758 | 1GCRKSE76DZ115898

1GCRKSE76DZ190486; 1GCRKSE76DZ141496; 1GCRKSE76DZ198328 | 1GCRKSE76DZ131163; 1GCRKSE76DZ147895 | 1GCRKSE76DZ191086 | 1GCRKSE76DZ184963; 1GCRKSE76DZ191282; 1GCRKSE76DZ170349; 1GCRKSE76DZ174708 | 1GCRKSE76DZ195784; 1GCRKSE76DZ185840 | 1GCRKSE76DZ135035 | 1GCRKSE76DZ171758; 1GCRKSE76DZ117926; 1GCRKSE76DZ105890 | 1GCRKSE76DZ133575 | 1GCRKSE76DZ123483; 1GCRKSE76DZ180542 | 1GCRKSE76DZ182100 | 1GCRKSE76DZ118865 | 1GCRKSE76DZ163613 | 1GCRKSE76DZ186681 | 1GCRKSE76DZ127033 | 1GCRKSE76DZ175745; 1GCRKSE76DZ111995 | 1GCRKSE76DZ166222 | 1GCRKSE76DZ197082; 1GCRKSE76DZ138369 | 1GCRKSE76DZ119482 | 1GCRKSE76DZ107932; 1GCRKSE76DZ187281; 1GCRKSE76DZ183666 | 1GCRKSE76DZ186048; 1GCRKSE76DZ119241; 1GCRKSE76DZ183179

1GCRKSE76DZ112791 | 1GCRKSE76DZ152773 | 1GCRKSE76DZ166799; 1GCRKSE76DZ111768; 1GCRKSE76DZ137397 | 1GCRKSE76DZ164728; 1GCRKSE76DZ160470 | 1GCRKSE76DZ129333; 1GCRKSE76DZ164289 | 1GCRKSE76DZ188401; 1GCRKSE76DZ191685; 1GCRKSE76DZ135696; 1GCRKSE76DZ104674 | 1GCRKSE76DZ185143 | 1GCRKSE76DZ192223; 1GCRKSE76DZ172604; 1GCRKSE76DZ129784 | 1GCRKSE76DZ141451 | 1GCRKSE76DZ145029 | 1GCRKSE76DZ114721 | 1GCRKSE76DZ166432 | 1GCRKSE76DZ119398; 1GCRKSE76DZ194229 | 1GCRKSE76DZ131650; 1GCRKSE76DZ126044 | 1GCRKSE76DZ138646 | 1GCRKSE76DZ144463

1GCRKSE76DZ138968 | 1GCRKSE76DZ186180; 1GCRKSE76DZ170576 | 1GCRKSE76DZ160954; 1GCRKSE76DZ157813 | 1GCRKSE76DZ115514; 1GCRKSE76DZ111334; 1GCRKSE76DZ160744 | 1GCRKSE76DZ108143 | 1GCRKSE76DZ175907; 1GCRKSE76DZ170688 | 1GCRKSE76DZ158654 | 1GCRKSE76DZ160761; 1GCRKSE76DZ194845 | 1GCRKSE76DZ147590 | 1GCRKSE76DZ185854

1GCRKSE76DZ174160 | 1GCRKSE76DZ134158; 1GCRKSE76DZ116761; 1GCRKSE76DZ103590 | 1GCRKSE76DZ115156

1GCRKSE76DZ111222 | 1GCRKSE76DZ125802 | 1GCRKSE76DZ109065 | 1GCRKSE76DZ185885 | 1GCRKSE76DZ150490; 1GCRKSE76DZ124066 | 1GCRKSE76DZ144320; 1GCRKSE76DZ161389; 1GCRKSE76DZ165667 | 1GCRKSE76DZ184185 | 1GCRKSE76DZ156533 | 1GCRKSE76DZ157732 | 1GCRKSE76DZ182758; 1GCRKSE76DZ128523; 1GCRKSE76DZ164664 | 1GCRKSE76DZ186468

1GCRKSE76DZ190522 | 1GCRKSE76DZ174515 | 1GCRKSE76DZ158749 | 1GCRKSE76DZ125864

1GCRKSE76DZ111947; 1GCRKSE76DZ175549; 1GCRKSE76DZ100429 |

1GCRKSE76DZ134032

| 1GCRKSE76DZ113567 | 1GCRKSE76DZ159593 | 1GCRKSE76DZ162820; 1GCRKSE76DZ119126 | 1GCRKSE76DZ172277; 1GCRKSE76DZ135116 | 1GCRKSE76DZ106120; 1GCRKSE76DZ171629 | 1GCRKSE76DZ132670 | 1GCRKSE76DZ198989; 1GCRKSE76DZ111592 | 1GCRKSE76DZ106330 | 1GCRKSE76DZ156144 | 1GCRKSE76DZ123077

1GCRKSE76DZ145208 | 1GCRKSE76DZ113150 | 1GCRKSE76DZ113732; 1GCRKSE76DZ128182 | 1GCRKSE76DZ127453 | 1GCRKSE76DZ175017 | 1GCRKSE76DZ171145 | 1GCRKSE76DZ128215 | 1GCRKSE76DZ161697; 1GCRKSE76DZ197678 |

1GCRKSE76DZ102424

; 1GCRKSE76DZ149386 | 1GCRKSE76DZ125573 | 1GCRKSE76DZ135486 | 1GCRKSE76DZ128263 | 1GCRKSE76DZ140154 | 1GCRKSE76DZ124813 | 1GCRKSE76DZ160078 | 1GCRKSE76DZ184641

1GCRKSE76DZ131907 | 1GCRKSE76DZ196045; 1GCRKSE76DZ183795; 1GCRKSE76DZ102486;

1GCRKSE76DZ184378

| 1GCRKSE76DZ197468; 1GCRKSE76DZ126495 | 1GCRKSE76DZ182954 | 1GCRKSE76DZ146326 | 1GCRKSE76DZ196191; 1GCRKSE76DZ143264

1GCRKSE76DZ187734; 1GCRKSE76DZ117134; 1GCRKSE76DZ143538; 1GCRKSE76DZ113472 | 1GCRKSE76DZ107347; 1GCRKSE76DZ183523 | 1GCRKSE76DZ126576

1GCRKSE76DZ191072 | 1GCRKSE76DZ125962; 1GCRKSE76DZ140056 | 1GCRKSE76DZ113973 |

1GCRKSE76DZ124763

| 1GCRKSE76DZ121264; 1GCRKSE76DZ143376; 1GCRKSE76DZ110765; 1GCRKSE76DZ180296 | 1GCRKSE76DZ127937 | 1GCRKSE76DZ150926 | 1GCRKSE76DZ176426 | 1GCRKSE76DZ119580 | 1GCRKSE76DZ129607 | 1GCRKSE76DZ149839; 1GCRKSE76DZ149968 | 1GCRKSE76DZ198538 | 1GCRKSE76DZ135293 | 1GCRKSE76DZ187586 | 1GCRKSE76DZ107770 | 1GCRKSE76DZ100818 | 1GCRKSE76DZ186258 | 1GCRKSE76DZ101662; 1GCRKSE76DZ157956; 1GCRKSE76DZ173817; 1GCRKSE76DZ109860 | 1GCRKSE76DZ175471 | 1GCRKSE76DZ145080 | 1GCRKSE76DZ126092 | 1GCRKSE76DZ167435 | 1GCRKSE76DZ144740; 1GCRKSE76DZ189953; 1GCRKSE76DZ101225 | 1GCRKSE76DZ118915 | 1GCRKSE76DZ166656

1GCRKSE76DZ114072; 1GCRKSE76DZ184557; 1GCRKSE76DZ166804 | 1GCRKSE76DZ185711 | 1GCRKSE76DZ153115

1GCRKSE76DZ108403 | 1GCRKSE76DZ167743 | 1GCRKSE76DZ147847; 1GCRKSE76DZ186647; 1GCRKSE76DZ179018 | 1GCRKSE76DZ175714 | 1GCRKSE76DZ137562; 1GCRKSE76DZ126397 | 1GCRKSE76DZ167144; 1GCRKSE76DZ133849 | 1GCRKSE76DZ159013 | 1GCRKSE76DZ101077 | 1GCRKSE76DZ141465 | 1GCRKSE76DZ174465 | 1GCRKSE76DZ113505 | 1GCRKSE76DZ109101 | 1GCRKSE76DZ164342; 1GCRKSE76DZ113293 | 1GCRKSE76DZ187474 | 1GCRKSE76DZ100575 | 1GCRKSE76DZ187023; 1GCRKSE76DZ177754 | 1GCRKSE76DZ174126; 1GCRKSE76DZ188415 | 1GCRKSE76DZ168701 | 1GCRKSE76DZ191797 | 1GCRKSE76DZ154748; 1GCRKSE76DZ171923; 1GCRKSE76DZ107204 | 1GCRKSE76DZ155222 | 1GCRKSE76DZ105341; 1GCRKSE76DZ172781; 1GCRKSE76DZ126030 | 1GCRKSE76DZ133379

1GCRKSE76DZ149081 | 1GCRKSE76DZ127825; 1GCRKSE76DZ138694; 1GCRKSE76DZ103749 | 1GCRKSE76DZ198376 | 1GCRKSE76DZ187622; 1GCRKSE76DZ151199 | 1GCRKSE76DZ114444 | 1GCRKSE76DZ172389; 1GCRKSE76DZ180198 | 1GCRKSE76DZ108126 | 1GCRKSE76DZ183327 | 1GCRKSE76DZ108787; 1GCRKSE76DZ141921 | 1GCRKSE76DZ141773 | 1GCRKSE76DZ133172 | 1GCRKSE76DZ103833 | 1GCRKSE76DZ143507 | 1GCRKSE76DZ152983 | 1GCRKSE76DZ142356; 1GCRKSE76DZ198426 | 1GCRKSE76DZ139814 | 1GCRKSE76DZ178659 | 1GCRKSE76DZ158573 | 1GCRKSE76DZ173249 | 1GCRKSE76DZ126951 | 1GCRKSE76DZ129395 | 1GCRKSE76DZ130885 | 1GCRKSE76DZ174319 | 1GCRKSE76DZ157293 | 1GCRKSE76DZ171968 | 1GCRKSE76DZ145595 | 1GCRKSE76DZ165278 | 1GCRKSE76DZ187636; 1GCRKSE76DZ111432 | 1GCRKSE76DZ195543 | 1GCRKSE76DZ170917 | 1GCRKSE76DZ172151 | 1GCRKSE76DZ180623 | 1GCRKSE76DZ181562 | 1GCRKSE76DZ175227 | 1GCRKSE76DZ164695 | 1GCRKSE76DZ117442 | 1GCRKSE76DZ174014; 1GCRKSE76DZ138338 | 1GCRKSE76DZ157567 | 1GCRKSE76DZ139389 | 1GCRKSE76DZ120521; 1GCRKSE76DZ152840; 1GCRKSE76DZ174269 | 1GCRKSE76DZ164065; 1GCRKSE76DZ150683; 1GCRKSE76DZ153177 | 1GCRKSE76DZ138436 | 1GCRKSE76DZ193484 | 1GCRKSE76DZ115190;

1GCRKSE76DZ168911

; 1GCRKSE76DZ131356 | 1GCRKSE76DZ185983 | 1GCRKSE76DZ196823; 1GCRKSE76DZ177138 | 1GCRKSE76DZ149100 | 1GCRKSE76DZ177723 | 1GCRKSE76DZ101516 | 1GCRKSE76DZ117697; 1GCRKSE76DZ152126; 1GCRKSE76DZ159125; 1GCRKSE76DZ100124 |

1GCRKSE76DZ154359

| 1GCRKSE76DZ162722 | 1GCRKSE76DZ179276 | 1GCRKSE76DZ177253 | 1GCRKSE76DZ199589 | 1GCRKSE76DZ178113 | 1GCRKSE76DZ154894 | 1GCRKSE76DZ190049 | 1GCRKSE76DZ168066; 1GCRKSE76DZ198619 | 1GCRKSE76DZ183232; 1GCRKSE76DZ102214 | 1GCRKSE76DZ119529 | 1GCRKSE76DZ176233; 1GCRKSE76DZ187457 | 1GCRKSE76DZ199298 | 1GCRKSE76DZ186230; 1GCRKSE76DZ165765; 1GCRKSE76DZ138405; 1GCRKSE76DZ133754; 1GCRKSE76DZ187359; 1GCRKSE76DZ147010 | 1GCRKSE76DZ128800 | 1GCRKSE76DZ148867 | 1GCRKSE76DZ131583; 1GCRKSE76DZ141935; 1GCRKSE76DZ101905; 1GCRKSE76DZ196501; 1GCRKSE76DZ171565 | 1GCRKSE76DZ118719; 1GCRKSE76DZ130675 | 1GCRKSE76DZ105727 | 1GCRKSE76DZ153972 | 1GCRKSE76DZ109941 | 1GCRKSE76DZ199592 | 1GCRKSE76DZ191024 | 1GCRKSE76DZ114587

1GCRKSE76DZ128781 | 1GCRKSE76DZ134080

1GCRKSE76DZ183148; 1GCRKSE76DZ172747 | 1GCRKSE76DZ182145 | 1GCRKSE76DZ140624; 1GCRKSE76DZ189306 | 1GCRKSE76DZ169119 | 1GCRKSE76DZ123595; 1GCRKSE76DZ168908 | 1GCRKSE76DZ127467 | 1GCRKSE76DZ116890 | 1GCRKSE76DZ151414 | 1GCRKSE76DZ199446 | 1GCRKSE76DZ189337; 1GCRKSE76DZ115528 | 1GCRKSE76DZ146908; 1GCRKSE76DZ147220 | 1GCRKSE76DZ114010; 1GCRKSE76DZ144401 | 1GCRKSE76DZ143247 | 1GCRKSE76DZ147105 | 1GCRKSE76DZ152191 | 1GCRKSE76DZ124729 | 1GCRKSE76DZ162980; 1GCRKSE76DZ111981; 1GCRKSE76DZ125461

1GCRKSE76DZ155558 | 1GCRKSE76DZ125055 | 1GCRKSE76DZ154829; 1GCRKSE76DZ112077 | 1GCRKSE76DZ122110 | 1GCRKSE76DZ148464 | 1GCRKSE76DZ162655 | 1GCRKSE76DZ125704 | 1GCRKSE76DZ149467; 1GCRKSE76DZ195509; 1GCRKSE76DZ141613 | 1GCRKSE76DZ129414 | 1GCRKSE76DZ190861 | 1GCRKSE76DZ108515 | 1GCRKSE76DZ122575 | 1GCRKSE76DZ124956 | 1GCRKSE76DZ136119 | 1GCRKSE76DZ118297 | 1GCRKSE76DZ179827 | 1GCRKSE76DZ167564 | 1GCRKSE76DZ102553 | 1GCRKSE76DZ104044; 1GCRKSE76DZ194182 | 1GCRKSE76DZ167838; 1GCRKSE76DZ191119 | 1GCRKSE76DZ192061; 1GCRKSE76DZ178418 | 1GCRKSE76DZ159805 | 1GCRKSE76DZ125654

1GCRKSE76DZ166527 | 1GCRKSE76DZ172327 | 1GCRKSE76DZ143734;

1GCRKSE76DZ102987

| 1GCRKSE76DZ106439; 1GCRKSE76DZ162493 | 1GCRKSE76DZ157004 | 1GCRKSE76DZ159643 | 1GCRKSE76DZ104951 | 1GCRKSE76DZ169475 | 1GCRKSE76DZ120177; 1GCRKSE76DZ192139; 1GCRKSE76DZ133284 | 1GCRKSE76DZ168150 | 1GCRKSE76DZ161473 | 1GCRKSE76DZ132989 | 1GCRKSE76DZ104335 | 1GCRKSE76DZ190424; 1GCRKSE76DZ177687 | 1GCRKSE76DZ115867 | 1GCRKSE76DZ100950; 1GCRKSE76DZ172988 | 1GCRKSE76DZ110376 | 1GCRKSE76DZ172652 | 1GCRKSE76DZ100821 | 1GCRKSE76DZ112337; 1GCRKSE76DZ119451; 1GCRKSE76DZ172537 | 1GCRKSE76DZ153874 | 1GCRKSE76DZ128926

1GCRKSE76DZ142695; 1GCRKSE76DZ144673 | 1GCRKSE76DZ124746; 1GCRKSE76DZ154054; 1GCRKSE76DZ106604; 1GCRKSE76DZ193193 | 1GCRKSE76DZ145886 | 1GCRKSE76DZ176815; 1GCRKSE76DZ139683; 1GCRKSE76DZ155401 | 1GCRKSE76DZ170626; 1GCRKSE76DZ113391 | 1GCRKSE76DZ128912 | 1GCRKSE76DZ181593 | 1GCRKSE76DZ191752 | 1GCRKSE76DZ188236 | 1GCRKSE76DZ174112; 1GCRKSE76DZ167046; 1GCRKSE76DZ184493; 1GCRKSE76DZ160923 | 1GCRKSE76DZ105517 | 1GCRKSE76DZ115710 | 1GCRKSE76DZ134323; 1GCRKSE76DZ159173 | 1GCRKSE76DZ126836; 1GCRKSE76DZ100057 | 1GCRKSE76DZ119403 | 1GCRKSE76DZ171727 | 1GCRKSE76DZ168794 | 1GCRKSE76DZ109261 | 1GCRKSE76DZ104237 | 1GCRKSE76DZ161859 | 1GCRKSE76DZ138291 | 1GCRKSE76DZ117389; 1GCRKSE76DZ172800; 1GCRKSE76DZ155396 | 1GCRKSE76DZ128862 | 1GCRKSE76DZ199043; 1GCRKSE76DZ100978 | 1GCRKSE76DZ126478 | 1GCRKSE76DZ192285 | 1GCRKSE76DZ111219; 1GCRKSE76DZ110880

1GCRKSE76DZ106554; 1GCRKSE76DZ192917; 1GCRKSE76DZ181965 | 1GCRKSE76DZ103203; 1GCRKSE76DZ159741 | 1GCRKSE76DZ144222; 1GCRKSE76DZ167077 | 1GCRKSE76DZ126772 | 1GCRKSE76DZ107512; 1GCRKSE76DZ183456; 1GCRKSE76DZ134452 | 1GCRKSE76DZ139991; 1GCRKSE76DZ199334 | 1GCRKSE76DZ142387; 1GCRKSE76DZ110197; 1GCRKSE76DZ188768; 1GCRKSE76DZ163160 | 1GCRKSE76DZ175339; 1GCRKSE76DZ148304; 1GCRKSE76DZ165281; 1GCRKSE76DZ144365 | 1GCRKSE76DZ190598

1GCRKSE76DZ117876; 1GCRKSE76DZ174871 | 1GCRKSE76DZ170500; 1GCRKSE76DZ125217 | 1GCRKSE76DZ163188; 1GCRKSE76DZ115688 |

1GCRKSE76DZ120230

| 1GCRKSE76DZ109146; 1GCRKSE76DZ158329 | 1GCRKSE76DZ186471 | 1GCRKSE76DZ164647 | 1GCRKSE76DZ131535 | 1GCRKSE76DZ161327 | 1GCRKSE76DZ133169 | 1GCRKSE76DZ170867; 1GCRKSE76DZ114847 | 1GCRKSE76DZ172859 | 1GCRKSE76DZ129137 | 1GCRKSE76DZ113858 | 1GCRKSE76DZ153843; 1GCRKSE76DZ194280; 1GCRKSE76DZ161845; 1GCRKSE76DZ111866; 1GCRKSE76DZ139554

1GCRKSE76DZ161263; 1GCRKSE76DZ150599 | 1GCRKSE76DZ187121; 1GCRKSE76DZ160159; 1GCRKSE76DZ124097; 1GCRKSE76DZ151526 | 1GCRKSE76DZ147878 | 1GCRKSE76DZ154555; 1GCRKSE76DZ103458; 1GCRKSE76DZ148657; 1GCRKSE76DZ105033 | 1GCRKSE76DZ142406 | 1GCRKSE76DZ168519 | 1GCRKSE76DZ194540 | 1GCRKSE76DZ105422 | 1GCRKSE76DZ126965 | 1GCRKSE76DZ103797 | 1GCRKSE76DZ132491; 1GCRKSE76DZ156645 | 1GCRKSE76DZ146763; 1GCRKSE76DZ141109 | 1GCRKSE76DZ107865;

1GCRKSE76DZ169363

| 1GCRKSE76DZ189404 | 1GCRKSE76DZ161277

1GCRKSE76DZ125203 | 1GCRKSE76DZ142194 | 1GCRKSE76DZ152515; 1GCRKSE76DZ151445 | 1GCRKSE76DZ123256 | 1GCRKSE76DZ172778; 1GCRKSE76DZ101158 | 1GCRKSE76DZ189290;

1GCRKSE76DZ1929031GCRKSE76DZ112385

1GCRKSE76DZ131616 | 1GCRKSE76DZ169489; 1GCRKSE76DZ161490 | 1GCRKSE76DZ149811; 1GCRKSE76DZ164941 | 1GCRKSE76DZ129719 | 1GCRKSE76DZ150294 | 1GCRKSE76DZ137206 | 1GCRKSE76DZ154457 | 1GCRKSE76DZ113245; 1GCRKSE76DZ135150; 1GCRKSE76DZ132524

1GCRKSE76DZ185644 | 1GCRKSE76DZ196613 | 1GCRKSE76DZ181013 | 1GCRKSE76DZ146018 | 1GCRKSE76DZ174983; 1GCRKSE76DZ108739; 1GCRKSE76DZ167757 | 1GCRKSE76DZ120258; 1GCRKSE76DZ188155 | 1GCRKSE76DZ178743 | 1GCRKSE76DZ119062; 1GCRKSE76DZ185000; 1GCRKSE76DZ175129; 1GCRKSE76DZ188298 | 1GCRKSE76DZ153857 | 1GCRKSE76DZ151249 | 1GCRKSE76DZ157584; 1GCRKSE76DZ182873 | 1GCRKSE76DZ113214; 1GCRKSE76DZ144303 | 1GCRKSE76DZ170741 | 1GCRKSE76DZ131972 | 1GCRKSE76DZ162140; 1GCRKSE76DZ148481; 1GCRKSE76DZ176829; 1GCRKSE76DZ170979; 1GCRKSE76DZ102097; 1GCRKSE76DZ170125; 1GCRKSE76DZ179410 | 1GCRKSE76DZ144012 | 1GCRKSE76DZ146102 | 1GCRKSE76DZ182372 | 1GCRKSE76DZ164258 | 1GCRKSE76DZ196241; 1GCRKSE76DZ190312; 1GCRKSE76DZ120955 | 1GCRKSE76DZ162672 | 1GCRKSE76DZ102066; 1GCRKSE76DZ168861 | 1GCRKSE76DZ181626 | 1GCRKSE76DZ180878; 1GCRKSE76DZ122589; 1GCRKSE76DZ109387; 1GCRKSE76DZ162199 | 1GCRKSE76DZ173106 | 1GCRKSE76DZ141806 | 1GCRKSE76DZ138257; 1GCRKSE76DZ113374; 1GCRKSE76DZ196739 | 1GCRKSE76DZ144043 | 1GCRKSE76DZ145001; 1GCRKSE76DZ139733; 1GCRKSE76DZ157147

1GCRKSE76DZ125010 | 1GCRKSE76DZ146648; 1GCRKSE76DZ115822; 1GCRKSE76DZ179357; 1GCRKSE76DZ120857 | 1GCRKSE76DZ138842 | 1GCRKSE76DZ121071 | 1GCRKSE76DZ166950; 1GCRKSE76DZ105601 | 1GCRKSE76DZ196028; 1GCRKSE76DZ154782

1GCRKSE76DZ140851; 1GCRKSE76DZ105937 | 1GCRKSE76DZ167550 | 1GCRKSE76DZ154779; 1GCRKSE76DZ198555

1GCRKSE76DZ141630 | 1GCRKSE76DZ197261 | 1GCRKSE76DZ149176 | 1GCRKSE76DZ195915 | 1GCRKSE76DZ130594; 1GCRKSE76DZ124102; 1GCRKSE76DZ151347

1GCRKSE76DZ166530; 1GCRKSE76DZ157410 | 1GCRKSE76DZ173381 | 1GCRKSE76DZ174532 | 1GCRKSE76DZ150103; 1GCRKSE76DZ120115 | 1GCRKSE76DZ156340 | 1GCRKSE76DZ141532

1GCRKSE76DZ144737 | 1GCRKSE76DZ199026; 1GCRKSE76DZ140171 | 1GCRKSE76DZ122558 | 1GCRKSE76DZ152675 | 1GCRKSE76DZ133415; 1GCRKSE76DZ156421

1GCRKSE76DZ139943 | 1GCRKSE76DZ127968; 1GCRKSE76DZ122155; 1GCRKSE76DZ135147 | 1GCRKSE76DZ149453; 1GCRKSE76DZ152627; 1GCRKSE76DZ141546; 1GCRKSE76DZ156273

1GCRKSE76DZ197339; 1GCRKSE76DZ120616; 1GCRKSE76DZ199544; 1GCRKSE76DZ198653 | 1GCRKSE76DZ133155; 1GCRKSE76DZ138758 | 1GCRKSE76DZ176894 | 1GCRKSE76DZ198314 | 1GCRKSE76DZ145421 | 1GCRKSE76DZ172375 | 1GCRKSE76DZ171856 | 1GCRKSE76DZ117098; 1GCRKSE76DZ187118; 1GCRKSE76DZ199074 | 1GCRKSE76DZ130577 | 1GCRKSE76DZ179519 | 1GCRKSE76DZ122317; 1GCRKSE76DZ168391; 1GCRKSE76DZ106795 | 1GCRKSE76DZ129638 | 1GCRKSE76DZ172909

1GCRKSE76DZ105520 | 1GCRKSE76DZ134466; 1GCRKSE76DZ104870 | 1GCRKSE76DZ142129 | 1GCRKSE76DZ133124; 1GCRKSE76DZ157312; 1GCRKSE76DZ165328 | 1GCRKSE76DZ193887 | 1GCRKSE76DZ121068 | 1GCRKSE76DZ124908 | 1GCRKSE76DZ195431 | 1GCRKSE76DZ190293 | 1GCRKSE76DZ156578; 1GCRKSE76DZ170707 | 1GCRKSE76DZ113200 | 1GCRKSE76DZ157164; 1GCRKSE76DZ122804; 1GCRKSE76DZ180010 | 1GCRKSE76DZ165748; 1GCRKSE76DZ166138; 1GCRKSE76DZ136279 | 1GCRKSE76DZ150361 | 1GCRKSE76DZ185370; 1GCRKSE76DZ116646 | 1GCRKSE76DZ157729 | 1GCRKSE76DZ158542 | 1GCRKSE76DZ156631 | 1GCRKSE76DZ164261; 1GCRKSE76DZ101287 | 1GCRKSE76DZ159156 | 1GCRKSE76DZ108014; 1GCRKSE76DZ127226 | 1GCRKSE76DZ101371; 1GCRKSE76DZ111348 | 1GCRKSE76DZ149257 | 1GCRKSE76DZ195302

1GCRKSE76DZ136458; 1GCRKSE76DZ181531 | 1GCRKSE76DZ116453 | 1GCRKSE76DZ133821; 1GCRKSE76DZ132314 | 1GCRKSE76DZ193503 | 1GCRKSE76DZ138226; 1GCRKSE76DZ163580; 1GCRKSE76DZ136380 | 1GCRKSE76DZ104514; 1GCRKSE76DZ128828 | 1GCRKSE76DZ199222 | 1GCRKSE76DZ136525 | 1GCRKSE76DZ181982; 1GCRKSE76DZ155656 | 1GCRKSE76DZ119739 | 1GCRKSE76DZ178726; 1GCRKSE76DZ112743 | 1GCRKSE76DZ124116 | 1GCRKSE76DZ133799 | 1GCRKSE76DZ157570 | 1GCRKSE76DZ161800 | 1GCRKSE76DZ179066 | 1GCRKSE76DZ138274 | 1GCRKSE76DZ158086 | 1GCRKSE76DZ161005

1GCRKSE76DZ176670; 1GCRKSE76DZ154460 | 1GCRKSE76DZ139165 | 1GCRKSE76DZ117151; 1GCRKSE76DZ159206 | 1GCRKSE76DZ102665 | 1GCRKSE76DZ164311; 1GCRKSE76DZ196417 | 1GCRKSE76DZ189449 | 1GCRKSE76DZ133057 | 1GCRKSE76DZ138470

1GCRKSE76DZ133897;

1GCRKSE76DZ182114

; 1GCRKSE76DZ184798

1GCRKSE76DZ132345; 1GCRKSE76DZ151039 | 1GCRKSE76DZ132944;

1GCRKSE76DZ116887

| 1GCRKSE76DZ149906 | 1GCRKSE76DZ174305 | 1GCRKSE76DZ167712 | 1GCRKSE76DZ123211; 1GCRKSE76DZ194652 | 1GCRKSE76DZ194456 | 1GCRKSE76DZ193940

1GCRKSE76DZ119420; 1GCRKSE76DZ103766 | 1GCRKSE76DZ167967 | 1GCRKSE76DZ160680 | 1GCRKSE76DZ180203; 1GCRKSE76DZ121975; 1GCRKSE76DZ198796 | 1GCRKSE76DZ159982; 1GCRKSE76DZ136718; 1GCRKSE76DZ172926 | 1GCRKSE76DZ172635; 1GCRKSE76DZ107087 | 1GCRKSE76DZ182503 | 1GCRKSE76DZ132149 | 1GCRKSE76DZ126321 | 1GCRKSE76DZ162896 | 1GCRKSE76DZ126349; 1GCRKSE76DZ101581

1GCRKSE76DZ148724 | 1GCRKSE76DZ144088

1GCRKSE76DZ166740 | 1GCRKSE76DZ101161 | 1GCRKSE76DZ165183 | 1GCRKSE76DZ195347 | 1GCRKSE76DZ126853 | 1GCRKSE76DZ123743 | 1GCRKSE76DZ133642 | 1GCRKSE76DZ105548 | 1GCRKSE76DZ100155 | 1GCRKSE76DZ123113

1GCRKSE76DZ181268 | 1GCRKSE76DZ179617; 1GCRKSE76DZ179388 | 1GCRKSE76DZ162669; 1GCRKSE76DZ135651 | 1GCRKSE76DZ108465; 1GCRKSE76DZ150232; 1GCRKSE76DZ107946 | 1GCRKSE76DZ106540; 1GCRKSE76DZ129803 | 1GCRKSE76DZ187720

1GCRKSE76DZ121491

1GCRKSE76DZ145788; 1GCRKSE76DZ133544; 1GCRKSE76DZ194201 | 1GCRKSE76DZ186972; 1GCRKSE76DZ114282 | 1GCRKSE76DZ147346; 1GCRKSE76DZ151140

1GCRKSE76DZ147802 | 1GCRKSE76DZ154622 | 1GCRKSE76DZ194408; 1GCRKSE76DZ139411;

1GCRKSE76DZ131051

; 1GCRKSE76DZ152904 | 1GCRKSE76DZ184073; 1GCRKSE76DZ180122 | 1GCRKSE76DZ110622 | 1GCRKSE76DZ107509 | 1GCRKSE76DZ141823 | 1GCRKSE76DZ123144; 1GCRKSE76DZ100415; 1GCRKSE76DZ153146 | 1GCRKSE76DZ156919 | 1GCRKSE76DZ186535 | 1GCRKSE76DZ127842;

1GCRKSE76DZ101936

| 1GCRKSE76DZ120566 | 1GCRKSE76DZ193467; 1GCRKSE76DZ178208 | 1GCRKSE76DZ149369 | 1GCRKSE76DZ117473 | 1GCRKSE76DZ115738; 1GCRKSE76DZ121037; 1GCRKSE76DZ119384; 1GCRKSE76DZ123774 | 1GCRKSE76DZ139103 | 1GCRKSE76DZ131812 | 1GCRKSE76DZ177303 | 1GCRKSE76DZ157276 | 1GCRKSE76DZ108448 | 1GCRKSE76DZ177799 |

1GCRKSE76DZ169668

| 1GCRKSE76DZ167581

1GCRKSE76DZ107414; 1GCRKSE76DZ175728 | 1GCRKSE76DZ189919 |

1GCRKSE76DZ147413

| 1GCRKSE76DZ179343 | 1GCRKSE76DZ107123 | 1GCRKSE76DZ154250 | 1GCRKSE76DZ131714 | 1GCRKSE76DZ153504 | 1GCRKSE76DZ194134 | 1GCRKSE76DZ169041 | 1GCRKSE76DZ177334 | 1GCRKSE76DZ105663; 1GCRKSE76DZ117022 | 1GCRKSE76DZ171002 | 1GCRKSE76DZ104805 | 1GCRKSE76DZ134841; 1GCRKSE76DZ128490; 1GCRKSE76DZ163868; 1GCRKSE76DZ157701 | 1GCRKSE76DZ147637 | 1GCRKSE76DZ153292; 1GCRKSE76DZ189547 | 1GCRKSE76DZ147587 | 1GCRKSE76DZ123502 | 1GCRKSE76DZ134712 | 1GCRKSE76DZ198295 | 1GCRKSE76DZ156130; 1GCRKSE76DZ116372; 1GCRKSE76DZ172554 | 1GCRKSE76DZ186566 | 1GCRKSE76DZ125721

1GCRKSE76DZ183862 | 1GCRKSE76DZ106909 | 1GCRKSE76DZ159089 | 1GCRKSE76DZ192609 | 1GCRKSE76DZ119367 | 1GCRKSE76DZ128960 | 1GCRKSE76DZ188138 | 1GCRKSE76DZ161912; 1GCRKSE76DZ197681 | 1GCRKSE76DZ180847 | 1GCRKSE76DZ198846 | 1GCRKSE76DZ100883 | 1GCRKSE76DZ196384; 1GCRKSE76DZ183490

1GCRKSE76DZ192707 | 1GCRKSE76DZ143135 | 1GCRKSE76DZ146892;

1GCRKSE76DZ110653

| 1GCRKSE76DZ173770; 1GCRKSE76DZ100074 | 1GCRKSE76DZ180055 | 1GCRKSE76DZ162638;

1GCRKSE76DZ162736

| 1GCRKSE76DZ133382; 1GCRKSE76DZ118445; 1GCRKSE76DZ195297 | 1GCRKSE76DZ152224 | 1GCRKSE76DZ184607 | 1GCRKSE76DZ187913 | 1GCRKSE76DZ163496; 1GCRKSE76DZ132748 | 1GCRKSE76DZ134127

1GCRKSE76DZ168259 | 1GCRKSE76DZ130286 | 1GCRKSE76DZ145306

1GCRKSE76DZ123550 | 1GCRKSE76DZ191928 | 1GCRKSE76DZ188933 | 1GCRKSE76DZ141224 | 1GCRKSE76DZ175938; 1GCRKSE76DZ167211; 1GCRKSE76DZ112628

1GCRKSE76DZ160517; 1GCRKSE76DZ105078 | 1GCRKSE76DZ127713 | 1GCRKSE76DZ162476

1GCRKSE76DZ166818 | 1GCRKSE76DZ147055 | 1GCRKSE76DZ147024 | 1GCRKSE76DZ130322 | 1GCRKSE76DZ103511 | 1GCRKSE76DZ163045 | 1GCRKSE76DZ144429 | 1GCRKSE76DZ141529 | 1GCRKSE76DZ147606; 1GCRKSE76DZ127971; 1GCRKSE76DZ147394 | 1GCRKSE76DZ155253; 1GCRKSE76DZ124228 | 1GCRKSE76DZ106408 | 1GCRKSE76DZ109812 | 1GCRKSE76DZ102505

1GCRKSE76DZ155365 | 1GCRKSE76DZ185871; 1GCRKSE76DZ121281; 1GCRKSE76DZ141580 | 1GCRKSE76DZ148903 | 1GCRKSE76DZ156628; 1GCRKSE76DZ198975 | 1GCRKSE76DZ128764 | 1GCRKSE76DZ125105 | 1GCRKSE76DZ151834; 1GCRKSE76DZ151574 | 1GCRKSE76DZ164762 | 1GCRKSE76DZ188821 | 1GCRKSE76DZ147301; 1GCRKSE76DZ191010 | 1GCRKSE76DZ181741; 1GCRKSE76DZ199785; 1GCRKSE76DZ150702; 1GCRKSE76DZ152630; 1GCRKSE76DZ197454 | 1GCRKSE76DZ115562

1GCRKSE76DZ173672 | 1GCRKSE76DZ160971 | 1GCRKSE76DZ183246 | 1GCRKSE76DZ103783; 1GCRKSE76DZ141207 | 1GCRKSE76DZ184042 | 1GCRKSE76DZ195672 | 1GCRKSE76DZ117716; 1GCRKSE76DZ146262 | 1GCRKSE76DZ178421; 1GCRKSE76DZ113892; 1GCRKSE76DZ185384; 1GCRKSE76DZ196370 | 1GCRKSE76DZ128005

1GCRKSE76DZ174109 | 1GCRKSE76DZ168004 | 1GCRKSE76DZ128733; 1GCRKSE76DZ199401 | 1GCRKSE76DZ127176 | 1GCRKSE76DZ163708; 1GCRKSE76DZ104304 | 1GCRKSE76DZ149498; 1GCRKSE76DZ102245 | 1GCRKSE76DZ103587 | 1GCRKSE76DZ197731 | 1GCRKSE76DZ100351 | 1GCRKSE76DZ115268 | 1GCRKSE76DZ135357 | 1GCRKSE76DZ194411; 1GCRKSE76DZ183070 | 1GCRKSE76DZ123337 | 1GCRKSE76DZ175924 | 1GCRKSE76DZ119885 | 1GCRKSE76DZ113620 | 1GCRKSE76DZ174790; 1GCRKSE76DZ193761 | 1GCRKSE76DZ166639 | 1GCRKSE76DZ140915 | 1GCRKSE76DZ103864

1GCRKSE76DZ191217 | 1GCRKSE76DZ183084; 1GCRKSE76DZ176443 | 1GCRKSE76DZ128277 | 1GCRKSE76DZ167080; 1GCRKSE76DZ166589; 1GCRKSE76DZ143345 | 1GCRKSE76DZ193923; 1GCRKSE76DZ132216

1GCRKSE76DZ140025 | 1GCRKSE76DZ144978; 1GCRKSE76DZ194800

1GCRKSE76DZ100737 | 1GCRKSE76DZ189094

1GCRKSE76DZ101886 | 1GCRKSE76DZ155687; 1GCRKSE76DZ195980 | 1GCRKSE76DZ131387 | 1GCRKSE76DZ147976; 1GCRKSE76DZ112080 | 1GCRKSE76DZ123533; 1GCRKSE76DZ176765 | 1GCRKSE76DZ109759 | 1GCRKSE76DZ131132 | 1GCRKSE76DZ163787 | 1GCRKSE76DZ186910 | 1GCRKSE76DZ108207 | 1GCRKSE76DZ119868; 1GCRKSE76DZ101533; 1GCRKSE76DZ170481 | 1GCRKSE76DZ178662 | 1GCRKSE76DZ137089 | 1GCRKSE76DZ116985 | 1GCRKSE76DZ154099; 1GCRKSE76DZ173039; 1GCRKSE76DZ162865

1GCRKSE76DZ169685; 1GCRKSE76DZ103346 | 1GCRKSE76DZ127078 | 1GCRKSE76DZ138002 | 1GCRKSE76DZ139490 | 1GCRKSE76DZ173137 | 1GCRKSE76DZ187880 | 1GCRKSE76DZ112533; 1GCRKSE76DZ121474; 1GCRKSE76DZ138114; 1GCRKSE76DZ107784 | 1GCRKSE76DZ174241 | 1GCRKSE76DZ169590; 1GCRKSE76DZ133303; 1GCRKSE76DZ181514 | 1GCRKSE76DZ160162; 1GCRKSE76DZ178385

1GCRKSE76DZ163322 | 1GCRKSE76DZ123063 | 1GCRKSE76DZ144155 | 1GCRKSE76DZ112807 | 1GCRKSE76DZ151655 | 1GCRKSE76DZ185921 | 1GCRKSE76DZ169010; 1GCRKSE76DZ187801 | 1GCRKSE76DZ131809 | 1GCRKSE76DZ196062 | 1GCRKSE76DZ176605; 1GCRKSE76DZ119644 | 1GCRKSE76DZ149419; 1GCRKSE76DZ180816 | 1GCRKSE76DZ186289 | 1GCRKSE76DZ131695; 1GCRKSE76DZ167774 | 1GCRKSE76DZ145743 | 1GCRKSE76DZ196479 | 1GCRKSE76DZ105906

1GCRKSE76DZ122222 | 1GCRKSE76DZ104772 |

1GCRKSE76DZ192738

; 1GCRKSE76DZ130367; 1GCRKSE76DZ198300; 1GCRKSE76DZ170240 | 1GCRKSE76DZ115657; 1GCRKSE76DZ114718 | 1GCRKSE76DZ106876 | 1GCRKSE76DZ137318 | 1GCRKSE76DZ142566 | 1GCRKSE76DZ150781; 1GCRKSE76DZ195851 | 1GCRKSE76DZ174059; 1GCRKSE76DZ148755; 1GCRKSE76DZ144432 | 1GCRKSE76DZ138064 | 1GCRKSE76DZ147900; 1GCRKSE76DZ196174 | 1GCRKSE76DZ194358; 1GCRKSE76DZ198068 | 1GCRKSE76DZ154118 | 1GCRKSE76DZ123189 | 1GCRKSE76DZ117814 | 1GCRKSE76DZ136427; 1GCRKSE76DZ179889; 1GCRKSE76DZ104626 | 1GCRKSE76DZ162185

1GCRKSE76DZ123645 | 1GCRKSE76DZ182632; 1GCRKSE76DZ136797; 1GCRKSE76DZ160257; 1GCRKSE76DZ130546 | 1GCRKSE76DZ155754; 1GCRKSE76DZ178774 | 1GCRKSE76DZ127906 | 1GCRKSE76DZ143328 | 1GCRKSE76DZ146715 | 1GCRKSE76DZ140493 |

1GCRKSE76DZ124391

; 1GCRKSE76DZ166334 | 1GCRKSE76DZ171033

1GCRKSE76DZ102083; 1GCRKSE76DZ163563 | 1GCRKSE76DZ104612 | 1GCRKSE76DZ196675; 1GCRKSE76DZ159240; 1GCRKSE76DZ125959 | 1GCRKSE76DZ145032 | 1GCRKSE76DZ168262 | 1GCRKSE76DZ181822 | 1GCRKSE76DZ153826; 1GCRKSE76DZ193128; 1GCRKSE76DZ104271 | 1GCRKSE76DZ113276 | 1GCRKSE76DZ142793; 1GCRKSE76DZ163966 | 1GCRKSE76DZ150764; 1GCRKSE76DZ125539 | 1GCRKSE76DZ198992 | 1GCRKSE76DZ160596 | 1GCRKSE76DZ149713; 1GCRKSE76DZ145693 | 1GCRKSE76DZ102682 | 1GCRKSE76DZ112502 | 1GCRKSE76DZ136721 | 1GCRKSE76DZ156158; 1GCRKSE76DZ183344 | 1GCRKSE76DZ149128; 1GCRKSE76DZ187569; 1GCRKSE76DZ122415 | 1GCRKSE76DZ102827 | 1GCRKSE76DZ164213 | 1GCRKSE76DZ190133 | 1GCRKSE76DZ104383

1GCRKSE76DZ189600 | 1GCRKSE76DZ124536 | 1GCRKSE76DZ159870 | 1GCRKSE76DZ137125 | 1GCRKSE76DZ160128; 1GCRKSE76DZ150733 | 1GCRKSE76DZ176992 | 1GCRKSE76DZ140770; 1GCRKSE76DZ143863 | 1GCRKSE76DZ109003 | 1GCRKSE76DZ131325; 1GCRKSE76DZ117361; 1GCRKSE76DZ132197; 1GCRKSE76DZ190679 | 1GCRKSE76DZ144768 | 1GCRKSE76DZ155270 | 1GCRKSE76DZ158217; 1GCRKSE76DZ181304 | 1GCRKSE76DZ109020; 1GCRKSE76DZ199110 | 1GCRKSE76DZ162543

1GCRKSE76DZ156676 | 1GCRKSE76DZ115545 | 1GCRKSE76DZ165751; 1GCRKSE76DZ146553; 1GCRKSE76DZ145578 | 1GCRKSE76DZ197583; 1GCRKSE76DZ167614 | 1GCRKSE76DZ116873 | 1GCRKSE76DZ173574 | 1GCRKSE76DZ195459 | 1GCRKSE76DZ182064; 1GCRKSE76DZ178838 | 1GCRKSE76DZ109194 | 1GCRKSE76DZ199284; 1GCRKSE76DZ119479 | 1GCRKSE76DZ106926 | 1GCRKSE76DZ144835 | 1GCRKSE76DZ196448; 1GCRKSE76DZ126657 | 1GCRKSE76DZ184400 | 1GCRKSE76DZ141398 | 1GCRKSE76DZ198281; 1GCRKSE76DZ146200; 1GCRKSE76DZ193520 | 1GCRKSE76DZ107431; 1GCRKSE76DZ185367; 1GCRKSE76DZ143040

1GCRKSE76DZ144169 | 1GCRKSE76DZ121569; 1GCRKSE76DZ177625; 1GCRKSE76DZ197762; 1GCRKSE76DZ110216 | 1GCRKSE76DZ139313 | 1GCRKSE76DZ144656 | 1GCRKSE76DZ148349 | 1GCRKSE76DZ185904 | 1GCRKSE76DZ189581 | 1GCRKSE76DZ154409; 1GCRKSE76DZ106523 | 1GCRKSE76DZ112371 | 1GCRKSE76DZ104318 | 1GCRKSE76DZ127081 | 1GCRKSE76DZ197566; 1GCRKSE76DZ102309 | 1GCRKSE76DZ107915 | 1GCRKSE76DZ110040

1GCRKSE76DZ149825 | 1GCRKSE76DZ168455 | 1GCRKSE76DZ137612; 1GCRKSE76DZ154412; 1GCRKSE76DZ181951; 1GCRKSE76DZ140607 | 1GCRKSE76DZ134578 | 1GCRKSE76DZ196336 | 1GCRKSE76DZ127498 | 1GCRKSE76DZ198894; 1GCRKSE76DZ125041; 1GCRKSE76DZ174854 | 1GCRKSE76DZ170738; 1GCRKSE76DZ111401

1GCRKSE76DZ130157; 1GCRKSE76DZ121698 | 1GCRKSE76DZ131504 | 1GCRKSE76DZ171713 | 1GCRKSE76DZ169556 | 1GCRKSE76DZ182047 | 1GCRKSE76DZ122432 | 1GCRKSE76DZ187930 | 1GCRKSE76DZ150344 | 1GCRKSE76DZ149226 | 1GCRKSE76DZ168181; 1GCRKSE76DZ102035 | 1GCRKSE76DZ119255 | 1GCRKSE76DZ199902 | 1GCRKSE76DZ122186 | 1GCRKSE76DZ109129; 1GCRKSE76DZ142261 | 1GCRKSE76DZ165376 | 1GCRKSE76DZ168925 | 1GCRKSE76DZ166995; 1GCRKSE76DZ182355; 1GCRKSE76DZ100110 | 1GCRKSE76DZ113195; 1GCRKSE76DZ101788; 1GCRKSE76DZ144625; 1GCRKSE76DZ199057 | 1GCRKSE76DZ155205 | 1GCRKSE76DZ113701 | 1GCRKSE76DZ113343 | 1GCRKSE76DZ126075 | 1GCRKSE76DZ190343; 1GCRKSE76DZ119725 | 1GCRKSE76DZ181111; 1GCRKSE76DZ137755; 1GCRKSE76DZ158198; 1GCRKSE76DZ177947; 1GCRKSE76DZ113522 | 1GCRKSE76DZ175566 | 1GCRKSE76DZ134628; 1GCRKSE76DZ148559; 1GCRKSE76DZ130126 | 1GCRKSE76DZ192772 | 1GCRKSE76DZ149985 | 1GCRKSE76DZ110166 | 1GCRKSE76DZ171601; 1GCRKSE76DZ126917 | 1GCRKSE76DZ110247 | 1GCRKSE76DZ145466; 1GCRKSE76DZ145645 | 1GCRKSE76DZ169153 | 1GCRKSE76DZ192075 | 1GCRKSE76DZ194862

1GCRKSE76DZ125640

1GCRKSE76DZ175213 | 1GCRKSE76DZ116713; 1GCRKSE76DZ131082 | 1GCRKSE76DZ140963; 1GCRKSE76DZ129302 | 1GCRKSE76DZ134029; 1GCRKSE76DZ164003; 1GCRKSE76DZ104058 | 1GCRKSE76DZ176278 | 1GCRKSE76DZ131843 | 1GCRKSE76DZ175535; 1GCRKSE76DZ124374; 1GCRKSE76DZ114993; 1GCRKSE76DZ184056 | 1GCRKSE76DZ135343 | 1GCRKSE76DZ184347; 1GCRKSE76DZ190052 | 1GCRKSE76DZ169122 | 1GCRKSE76DZ197857 | 1GCRKSE76DZ199138; 1GCRKSE76DZ123208; 1GCRKSE76DZ170531 | 1GCRKSE76DZ185272 | 1GCRKSE76DZ172716

1GCRKSE76DZ111463 | 1GCRKSE76DZ162008; 1GCRKSE76DZ127520 | 1GCRKSE76DZ173543; 1GCRKSE76DZ178600; 1GCRKSE76DZ101595 | 1GCRKSE76DZ165233 | 1GCRKSE76DZ158993 | 1GCRKSE76DZ158069; 1GCRKSE76DZ184381 | 1GCRKSE76DZ147623; 1GCRKSE76DZ125380 | 1GCRKSE76DZ121880; 1GCRKSE76DZ132331 | 1GCRKSE76DZ119160 | 1GCRKSE76DZ158640 | 1GCRKSE76DZ194666 | 1GCRKSE76DZ153261

1GCRKSE76DZ177883; 1GCRKSE76DZ101757 | 1GCRKSE76DZ132488 | 1GCRKSE76DZ136928 | 1GCRKSE76DZ164048; 1GCRKSE76DZ108000 | 1GCRKSE76DZ146164 | 1GCRKSE76DZ120194 | 1GCRKSE76DZ196109; 1GCRKSE76DZ142213; 1GCRKSE76DZ180234; 1GCRKSE76DZ180766 | 1GCRKSE76DZ124424 | 1GCRKSE76DZ138582 | 1GCRKSE76DZ172361; 1GCRKSE76DZ189774 | 1GCRKSE76DZ149422; 1GCRKSE76DZ136802 | 1GCRKSE76DZ176295 | 1GCRKSE76DZ168505 | 1GCRKSE76DZ111446;

1GCRKSE76DZ189466

; 1GCRKSE76DZ146147 | 1GCRKSE76DZ115383; 1GCRKSE76DZ106263 | 1GCRKSE76DZ134189 | 1GCRKSE76DZ115478; 1GCRKSE76DZ136864 | 1GCRKSE76DZ169976 | 1GCRKSE76DZ115285; 1GCRKSE76DZ188480; 1GCRKSE76DZ193565 | 1GCRKSE76DZ108613 | 1GCRKSE76DZ197065 | 1GCRKSE76DZ195090 | 1GCRKSE76DZ144060; 1GCRKSE76DZ132541 | 1GCRKSE76DZ197759; 1GCRKSE76DZ131924

1GCRKSE76DZ151784; 1GCRKSE76DZ117893; 1GCRKSE76DZ120888 | 1GCRKSE76DZ176667 | 1GCRKSE76DZ184428

1GCRKSE76DZ160453; 1GCRKSE76DZ183991 | 1GCRKSE76DZ192514 | 1GCRKSE76DZ152207 | 1GCRKSE76DZ178189 | 1GCRKSE76DZ152739; 1GCRKSE76DZ122480 | 1GCRKSE76DZ167452; 1GCRKSE76DZ126724 | 1GCRKSE76DZ112015; 1GCRKSE76DZ184025; 1GCRKSE76DZ140719 | 1GCRKSE76DZ135519 | 1GCRKSE76DZ100205 | 1GCRKSE76DZ116050 | 1GCRKSE76DZ147217; 1GCRKSE76DZ106702 | 1GCRKSE76DZ167791 | 1GCRKSE76DZ186311; 1GCRKSE76DZ135911; 1GCRKSE76DZ178807; 1GCRKSE76DZ158248 | 1GCRKSE76DZ112208 | 1GCRKSE76DZ180797 | 1GCRKSE76DZ157617 | 1GCRKSE76DZ111107; 1GCRKSE76DZ123080 | 1GCRKSE76DZ119613 | 1GCRKSE76DZ192125; 1GCRKSE76DZ128442 | 1GCRKSE76DZ158153 | 1GCRKSE76DZ197177 | 1GCRKSE76DZ146584 | 1GCRKSE76DZ130563 | 1GCRKSE76DZ129879 | 1GCRKSE76DZ129526 | 1GCRKSE76DZ193291 | 1GCRKSE76DZ195056; 1GCRKSE76DZ167872 | 1GCRKSE76DZ189693 | 1GCRKSE76DZ148173 | 1GCRKSE76DZ183067 | 1GCRKSE76DZ179309; 1GCRKSE76DZ160050 | 1GCRKSE76DZ165250; 1GCRKSE76DZ198572 | 1GCRKSE76DZ193176 |

1GCRKSE76DZ142499

| 1GCRKSE76DZ104299 | 1GCRKSE76DZ145922; 1GCRKSE76DZ181075

1GCRKSE76DZ193114 | 1GCRKSE76DZ100656; 1GCRKSE76DZ101113; 1GCRKSE76DZ129347; 1GCRKSE76DZ138176 | 1GCRKSE76DZ151042 | 1GCRKSE76DZ166544 | 1GCRKSE76DZ194618; 1GCRKSE76DZ123726 | 1GCRKSE76DZ153762 | 1GCRKSE76DZ191413 | 1GCRKSE76DZ150330 | 1GCRKSE76DZ117148 | 1GCRKSE76DZ104450; 1GCRKSE76DZ178144

1GCRKSE76DZ133530 | 1GCRKSE76DZ140395 | 1GCRKSE76DZ134242 | 1GCRKSE76DZ187412 | 1GCRKSE76DZ133074 | 1GCRKSE76DZ178905 | 1GCRKSE76DZ106277; 1GCRKSE76DZ104996; 1GCRKSE76DZ145385; 1GCRKSE76DZ122866 | 1GCRKSE76DZ115626; 1GCRKSE76DZ140994 | 1GCRKSE76DZ118784; 1GCRKSE76DZ192111 | 1GCRKSE76DZ145452; 1GCRKSE76DZ197115; 1GCRKSE76DZ154183 | 1GCRKSE76DZ134550 | 1GCRKSE76DZ122074 | 1GCRKSE76DZ134872; 1GCRKSE76DZ104965 | 1GCRKSE76DZ127484 | 1GCRKSE76DZ112855 | 1GCRKSE76DZ181142 | 1GCRKSE76DZ145581; 1GCRKSE76DZ180654; 1GCRKSE76DZ123399 | 1GCRKSE76DZ131034 | 1GCRKSE76DZ155897

1GCRKSE76DZ136248; 1GCRKSE76DZ157505; 1GCRKSE76DZ137285 | 1GCRKSE76DZ107378 | 1GCRKSE76DZ146388 | 1GCRKSE76DZ182081 | 1GCRKSE76DZ128201 | 1GCRKSE76DZ190441 | 1GCRKSE76DZ155768

1GCRKSE76DZ161778; 1GCRKSE76DZ104447 | 1GCRKSE76DZ104139; 1GCRKSE76DZ122835 | 1GCRKSE76DZ180038 | 1GCRKSE76DZ168441 | 1GCRKSE76DZ110958 | 1GCRKSE76DZ197373 | 1GCRKSE76DZ178581 | 1GCRKSE76DZ119417; 1GCRKSE76DZ129736; 1GCRKSE76DZ197650 | 1GCRKSE76DZ122124; 1GCRKSE76DZ171971; 1GCRKSE76DZ154426; 1GCRKSE76DZ186132 | 1GCRKSE76DZ154734 | 1GCRKSE76DZ114637 | 1GCRKSE76DZ153499 | 1GCRKSE76DZ174952 | 1GCRKSE76DZ146133 | 1GCRKSE76DZ118722; 1GCRKSE76DZ129011 | 1GCRKSE76DZ196756; 1GCRKSE76DZ147380 | 1GCRKSE76DZ151803 | 1GCRKSE76DZ131647 | 1GCRKSE76DZ188205; 1GCRKSE76DZ198569 | 1GCRKSE76DZ186034; 1GCRKSE76DZ184350 | 1GCRKSE76DZ191511 | 1GCRKSE76DZ108949; 1GCRKSE76DZ174918; 1GCRKSE76DZ111950; 1GCRKSE76DZ157326 | 1GCRKSE76DZ167998 | 1GCRKSE76DZ164356 | 1GCRKSE76DZ154040 | 1GCRKSE76DZ106201 | 1GCRKSE76DZ170173; 1GCRKSE76DZ179536 | 1GCRKSE76DZ112824 | 1GCRKSE76DZ146407 | 1GCRKSE76DZ117344; 1GCRKSE76DZ140008 | 1GCRKSE76DZ184851 | 1GCRKSE76DZ189483; 1GCRKSE76DZ141367 | 1GCRKSE76DZ177267 | 1GCRKSE76DZ130904 | 1GCRKSE76DZ135102 | 1GCRKSE76DZ144236 | 1GCRKSE76DZ150165 | 1GCRKSE76DZ152501 | 1GCRKSE76DZ140784 | 1GCRKSE76DZ112810

1GCRKSE76DZ121250 | 1GCRKSE76DZ127839 | 1GCRKSE76DZ178693 | 1GCRKSE76DZ101578 | 1GCRKSE76DZ143832; 1GCRKSE76DZ127324 | 1GCRKSE76DZ124584

1GCRKSE76DZ113164 | 1GCRKSE76DZ180881; 1GCRKSE76DZ103315 | 1GCRKSE76DZ162073 | 1GCRKSE76DZ167404 | 1GCRKSE76DZ123662 | 1GCRKSE76DZ196966 | 1GCRKSE76DZ123905 | 1GCRKSE76DZ113228 | 1GCRKSE76DZ145970 | 1GCRKSE76DZ192528; 1GCRKSE76DZ183215 | 1GCRKSE76DZ195266 | 1GCRKSE76DZ133222; 1GCRKSE76DZ137237 | 1GCRKSE76DZ106294 | 1GCRKSE76DZ184753; 1GCRKSE76DZ154023; 1GCRKSE76DZ155866 | 1GCRKSE76DZ191279; 1GCRKSE76DZ137545; 1GCRKSE76DZ131423 | 1GCRKSE76DZ113021 | 1GCRKSE76DZ174028 | 1GCRKSE76DZ119756 | 1GCRKSE76DZ157374 | 1GCRKSE76DZ145967 | 1GCRKSE76DZ197891

1GCRKSE76DZ130840 | 1GCRKSE76DZ193985 | 1GCRKSE76DZ121359; 1GCRKSE76DZ179777 | 1GCRKSE76DZ176989 | 1GCRKSE76DZ153065; 1GCRKSE76DZ169038 | 1GCRKSE76DZ143720 | 1GCRKSE76DZ110507; 1GCRKSE76DZ120728; 1GCRKSE76DZ175647 | 1GCRKSE76DZ164292 | 1GCRKSE76DZ147525; 1GCRKSE76DZ118459; 1GCRKSE76DZ158816; 1GCRKSE76DZ165958 | 1GCRKSE76DZ142714 | 1GCRKSE76DZ156807 | 1GCRKSE76DZ123872 | 1GCRKSE76DZ160808 | 1GCRKSE76DZ116579 | 1GCRKSE76DZ124598

1GCRKSE76DZ164132 | 1GCRKSE76DZ192660; 1GCRKSE76DZ185353; 1GCRKSE76DZ129218 | 1GCRKSE76DZ140591 | 1GCRKSE76DZ198135 | 1GCRKSE76DZ175602; 1GCRKSE76DZ139294 | 1GCRKSE76DZ129140 | 1GCRKSE76DZ177415 | 1GCRKSE76DZ154121; 1GCRKSE76DZ191489 | 1GCRKSE76DZ129008

1GCRKSE76DZ156502

1GCRKSE76DZ176586 | 1GCRKSE76DZ148531 | 1GCRKSE76DZ171825 | 1GCRKSE76DZ119871; 1GCRKSE76DZ147007 | 1GCRKSE76DZ127470

1GCRKSE76DZ105551 | 1GCRKSE76DZ155446; 1GCRKSE76DZ149582; 1GCRKSE76DZ102049; 1GCRKSE76DZ142275 | 1GCRKSE76DZ188074 | 1GCRKSE76DZ140428 | 1GCRKSE76DZ173302 | 1GCRKSE76DZ170691

1GCRKSE76DZ196871; 1GCRKSE76DZ112922 | 1GCRKSE76DZ135133; 1GCRKSE76DZ158167 | 1GCRKSE76DZ187829 | 1GCRKSE76DZ102584 | 1GCRKSE76DZ101306 | 1GCRKSE76DZ113990; 1GCRKSE76DZ120244

1GCRKSE76DZ159268; 1GCRKSE76DZ161232 | 1GCRKSE76DZ176510 | 1GCRKSE76DZ171792; 1GCRKSE76DZ173400; 1GCRKSE76DZ181299 | 1GCRKSE76DZ158833; 1GCRKSE76DZ123015

1GCRKSE76DZ192187 | 1GCRKSE76DZ144561; 1GCRKSE76DZ114394 | 1GCRKSE76DZ165779 | 1GCRKSE76DZ152059 | 1GCRKSE76DZ103525 | 1GCRKSE76DZ113262; 1GCRKSE76DZ168035 | 1GCRKSE76DZ135763; 1GCRKSE76DZ143166 | 1GCRKSE76DZ159447; 1GCRKSE76DZ148853 | 1GCRKSE76DZ160663 | 1GCRKSE76DZ135746; 1GCRKSE76DZ107753 | 1GCRKSE76DZ144558 | 1GCRKSE76DZ132703 | 1GCRKSE76DZ157116 | 1GCRKSE76DZ128778 | 1GCRKSE76DZ181352 |

1GCRKSE76DZ175003

| 1GCRKSE76DZ126996; 1GCRKSE76DZ184333 | 1GCRKSE76DZ180671 | 1GCRKSE76DZ162297 | 1GCRKSE76DZ193694 | 1GCRKSE76DZ113052 | 1GCRKSE76DZ150621 | 1GCRKSE76DZ153258 | 1GCRKSE76DZ114332 | 1GCRKSE76DZ174627 | 1GCRKSE76DZ110071; 1GCRKSE76DZ167063; 1GCRKSE76DZ189144 | 1GCRKSE76DZ152756; 1GCRKSE76DZ158587 | 1GCRKSE76DZ190682 | 1GCRKSE76DZ144589 | 1GCRKSE76DZ108661 | 1GCRKSE76DZ190620 | 1GCRKSE76DZ157102 | 1GCRKSE76DZ123810; 1GCRKSE76DZ141286 | 1GCRKSE76DZ116209; 1GCRKSE76DZ103086 | 1GCRKSE76DZ125136; 1GCRKSE76DZ115884; 1GCRKSE76DZ150652; 1GCRKSE76DZ141059 | 1GCRKSE76DZ101810; 1GCRKSE76DZ113729 | 1GCRKSE76DZ128957 | 1GCRKSE76DZ139344; 1GCRKSE76DZ146245; 1GCRKSE76DZ193842 | 1GCRKSE76DZ111740; 1GCRKSE76DZ118333 | 1GCRKSE76DZ173560 | 1GCRKSE76DZ142146

1GCRKSE76DZ143393; 1GCRKSE76DZ121930 | 1GCRKSE76DZ172618; 1GCRKSE76DZ132037; 1GCRKSE76DZ108546 | 1GCRKSE76DZ143488; 1GCRKSE76DZ108238 | 1GCRKSE76DZ196563; 1GCRKSE76DZ155592

1GCRKSE76DZ162414 | 1GCRKSE76DZ159769

1GCRKSE76DZ120325 | 1GCRKSE76DZ179133 | 1GCRKSE76DZ120812; 1GCRKSE76DZ116257 | 1GCRKSE76DZ100334

1GCRKSE76DZ127260 | 1GCRKSE76DZ159061 | 1GCRKSE76DZ114136 | 1GCRKSE76DZ191539 | 1GCRKSE76DZ196837 | 1GCRKSE76DZ181206 | 1GCRKSE76DZ142454 | 1GCRKSE76DZ154930; 1GCRKSE76DZ127730 | 1GCRKSE76DZ128067 | 1GCRKSE76DZ150571

1GCRKSE76DZ175177; 1GCRKSE76DZ149999; 1GCRKSE76DZ151865 | 1GCRKSE76DZ199883; 1GCRKSE76DZ111429 | 1GCRKSE76DZ113455; 1GCRKSE76DZ129297 | 1GCRKSE76DZ123919; 1GCRKSE76DZ133463; 1GCRKSE76DZ163093 | 1GCRKSE76DZ120860 | 1GCRKSE76DZ165653 | 1GCRKSE76DZ135441; 1GCRKSE76DZ121426; 1GCRKSE76DZ139120; 1GCRKSE76DZ193162 | 1GCRKSE76DZ182095

1GCRKSE76DZ181609; 1GCRKSE76DZ196451 | 1GCRKSE76DZ161523; 1GCRKSE76DZ165491; 1GCRKSE76DZ180069 | 1GCRKSE76DZ152031 | 1GCRKSE76DZ182775

1GCRKSE76DZ132510 |

1GCRKSE76DZ109728

| 1GCRKSE76DZ114489 | 1GCRKSE76DZ104402 |

1GCRKSE76DZ158511

|

1GCRKSE76DZ153454

| 1GCRKSE76DZ174210; 1GCRKSE76DZ100012 | 1GCRKSE76DZ182761 | 1GCRKSE76DZ138596

1GCRKSE76DZ115416 | 1GCRKSE76DZ163014; 1GCRKSE76DZ183957 | 1GCRKSE76DZ188625; 1GCRKSE76DZ103069 | 1GCRKSE76DZ143295

1GCRKSE76DZ127792; 1GCRKSE76DZ175048 | 1GCRKSE76DZ126674 | 1GCRKSE76DZ192092; 1GCRKSE76DZ156046 | 1GCRKSE76DZ145791 | 1GCRKSE76DZ147296

1GCRKSE76DZ155043 | 1GCRKSE76DZ103444 | 1GCRKSE76DZ177074 | 1GCRKSE76DZ189967; 1GCRKSE76DZ171159 | 1GCRKSE76DZ114668; 1GCRKSE76DZ142504; 1GCRKSE76DZ155821 | 1GCRKSE76DZ128232 | 1GCRKSE76DZ126805; 1GCRKSE76DZ136654 | 1GCRKSE76DZ105694 | 1GCRKSE76DZ158752 | 1GCRKSE76DZ114802 | 1GCRKSE76DZ135813 | 1GCRKSE76DZ185076

1GCRKSE76DZ151493 | 1GCRKSE76DZ197616 | 1GCRKSE76DZ149548 | 1GCRKSE76DZ160226 | 1GCRKSE76DZ112225 | 1GCRKSE76DZ113925 | 1GCRKSE76DZ182033 | 1GCRKSE76DZ185420; 1GCRKSE76DZ172263; 1GCRKSE76DZ119112 | 1GCRKSE76DZ156760 | 1GCRKSE76DZ160081; 1GCRKSE76DZ101032 | 1GCRKSE76DZ142521 | 1GCRKSE76DZ162347; 1GCRKSE76DZ145709 | 1GCRKSE76DZ108031; 1GCRKSE76DZ146486 | 1GCRKSE76DZ142941 | 1GCRKSE76DZ115433 | 1GCRKSE76DZ162431; 1GCRKSE76DZ115819; 1GCRKSE76DZ119286; 1GCRKSE76DZ122642 | 1GCRKSE76DZ144026 | 1GCRKSE76DZ121944

1GCRKSE76DZ196255 | 1GCRKSE76DZ174529; 1GCRKSE76DZ139330 | 1GCRKSE76DZ152935; 1GCRKSE76DZ179584; 1GCRKSE76DZ167449; 1GCRKSE76DZ146939 | 1GCRKSE76DZ135794; 1GCRKSE76DZ156838; 1GCRKSE76DZ186552 | 1GCRKSE76DZ177480 | 1GCRKSE76DZ160730; 1GCRKSE76DZ136072

1GCRKSE76DZ192206 | 1GCRKSE76DZ118154 | 1GCRKSE76DZ114301 | 1GCRKSE76DZ174062 | 1GCRKSE76DZ191945 | 1GCRKSE76DZ134662 | 1GCRKSE76DZ187037 | 1GCRKSE76DZ102794; 1GCRKSE76DZ188754; 1GCRKSE76DZ160372 | 1GCRKSE76DZ127288 | 1GCRKSE76DZ172506; 1GCRKSE76DZ139974 | 1GCRKSE76DZ182520 | 1GCRKSE76DZ173784 | 1GCRKSE76DZ153096; 1GCRKSE76DZ145841 | 1GCRKSE76DZ159030 | 1GCRKSE76DZ169444 | 1GCRKSE76DZ163904 | 1GCRKSE76DZ148299; 1GCRKSE76DZ106053 | 1GCRKSE76DZ151560 | 1GCRKSE76DZ110698 | 1GCRKSE76DZ151669 | 1GCRKSE76DZ118218; 1GCRKSE76DZ172666; 1GCRKSE76DZ135844 | 1GCRKSE76DZ178712; 1GCRKSE76DZ142762 | 1GCRKSE76DZ121863 | 1GCRKSE76DZ182825; 1GCRKSE76DZ163241; 1GCRKSE76DZ156208

1GCRKSE76DZ158380

1GCRKSE76DZ178127; 1GCRKSE76DZ142258; 1GCRKSE76DZ177978; 1GCRKSE76DZ191850; 1GCRKSE76DZ187426 | 1GCRKSE76DZ120518; 1GCRKSE76DZ155835; 1GCRKSE76DZ175499 | 1GCRKSE76DZ163577 | 1GCRKSE76DZ186101; 1GCRKSE76DZ114850

1GCRKSE76DZ160405; 1GCRKSE76DZ158671 | 1GCRKSE76DZ198443; 1GCRKSE76DZ163675 | 1GCRKSE76DZ183781 | 1GCRKSE76DZ137772 | 1GCRKSE76DZ131048 | 1GCRKSE76DZ133480 | 1GCRKSE76DZ114640; 1GCRKSE76DZ189080 | 1GCRKSE76DZ194277 | 1GCRKSE76DZ130045

1GCRKSE76DZ176975 | 1GCRKSE76DZ167760 | 1GCRKSE76DZ156404 | 1GCRKSE76DZ142471 | 1GCRKSE76DZ132975 | 1GCRKSE76DZ134600; 1GCRKSE76DZ114038; 1GCRKSE76DZ126450; 1GCRKSE76DZ153616 | 1GCRKSE76DZ187703; 1GCRKSE76DZ111608; 1GCRKSE76DZ173333; 1GCRKSE76DZ174739 | 1GCRKSE76DZ133835 | 1GCRKSE76DZ153793 | 1GCRKSE76DZ195610; 1GCRKSE76DZ103220 | 1GCRKSE76DZ120471; 1GCRKSE76DZ104075; 1GCRKSE76DZ173865 | 1GCRKSE76DZ195512 | 1GCRKSE76DZ150084 | 1GCRKSE76DZ132782 | 1GCRKSE76DZ188088; 1GCRKSE76DZ188267 | 1GCRKSE76DZ115206; 1GCRKSE76DZ120745

1GCRKSE76DZ161747

; 1GCRKSE76DZ101919; 1GCRKSE76DZ180718 | 1GCRKSE76DZ150800 | 1GCRKSE76DZ148710 | 1GCRKSE76DZ134967

1GCRKSE76DZ121927; 1GCRKSE76DZ128585; 1GCRKSE76DZ106571; 1GCRKSE76DZ185109 | 1GCRKSE76DZ145225 | 1GCRKSE76DZ114900 | 1GCRKSE76DZ157603 | 1GCRKSE76DZ189886; 1GCRKSE76DZ155057 | 1GCRKSE76DZ119630; 1GCRKSE76DZ193212

1GCRKSE76DZ130756; 1GCRKSE76DZ133477 | 1GCRKSE76DZ157133; 1GCRKSE76DZ194795; 1GCRKSE76DZ151395; 1GCRKSE76DZ131258 | 1GCRKSE76DZ141269 | 1GCRKSE76DZ167869; 1GCRKSE76DZ126979; 1GCRKSE76DZ117666 | 1GCRKSE76DZ135455

1GCRKSE76DZ138887; 1GCRKSE76DZ113360; 1GCRKSE76DZ176197; 1GCRKSE76DZ111009; 1GCRKSE76DZ130580; 1GCRKSE76DZ164681 | 1GCRKSE76DZ129025; 1GCRKSE76DZ120213 | 1GCRKSE76DZ128506 | 1GCRKSE76DZ141188 | 1GCRKSE76DZ160940 | 1GCRKSE76DZ169282 | 1GCRKSE76DZ197311 | 1GCRKSE76DZ174384 | 1GCRKSE76DZ137366 | 1GCRKSE76DZ138131; 1GCRKSE76DZ181383 | 1GCRKSE76DZ124410 | 1GCRKSE76DZ163823 | 1GCRKSE76DZ134354 | 1GCRKSE76DZ124388; 1GCRKSE76DZ189435 | 1GCRKSE76DZ125993

1GCRKSE76DZ142874 | 1GCRKSE76DZ161246 | 1GCRKSE76DZ199706; 1GCRKSE76DZ123709 | 1GCRKSE76DZ132572 | 1GCRKSE76DZ195283 | 1GCRKSE76DZ179844 | 1GCRKSE76DZ136945 | 1GCRKSE76DZ128019 | 1GCRKSE76DZ181027; 1GCRKSE76DZ111589; 1GCRKSE76DZ178757; 1GCRKSE76DZ110426; 1GCRKSE76DZ136346; 1GCRKSE76DZ187877 | 1GCRKSE76DZ196143 | 1GCRKSE76DZ137030

1GCRKSE76DZ140705 | 1GCRKSE76DZ164499 | 1GCRKSE76DZ132085; 1GCRKSE76DZ140378; 1GCRKSE76DZ139795 | 1GCRKSE76DZ113035 | 1GCRKSE76DZ152255; 1GCRKSE76DZ100432 | 1GCRKSE76DZ188009 | 1GCRKSE76DZ104089 | 1GCRKSE76DZ181884; 1GCRKSE76DZ159528 | 1GCRKSE76DZ192366 | 1GCRKSE76DZ121765; 1GCRKSE76DZ119269 | 1GCRKSE76DZ180511

1GCRKSE76DZ116341

| 1GCRKSE76DZ119448; 1GCRKSE76DZ173798; 1GCRKSE76DZ188902; 1GCRKSE76DZ193064

1GCRKSE76DZ125475

; 1GCRKSE76DZ146293 | 1GCRKSE76DZ150389 | 1GCRKSE76DZ153356 | 1GCRKSE76DZ172313 | 1GCRKSE76DZ151509 | 1GCRKSE76DZ177592; 1GCRKSE76DZ125170 | 1GCRKSE76DZ150750; 1GCRKSE76DZ104982; 1GCRKSE76DZ100348 | 1GCRKSE76DZ124844 | 1GCRKSE76DZ119157; 1GCRKSE76DZ166401; 1GCRKSE76DZ139523 | 1GCRKSE76DZ113049 | 1GCRKSE76DZ148397

1GCRKSE76DZ170383 | 1GCRKSE76DZ118672; 1GCRKSE76DZ105565

1GCRKSE76DZ165006; 1GCRKSE76DZ140445

1GCRKSE76DZ148058; 1GCRKSE76DZ185594 | 1GCRKSE76DZ178287; 1GCRKSE76DZ133334 | 1GCRKSE76DZ156709; 1GCRKSE76DZ176202 | 1GCRKSE76DZ148545 | 1GCRKSE76DZ170268; 1GCRKSE76DZ149761; 1GCRKSE76DZ150537 | 1GCRKSE76DZ152434 | 1GCRKSE76DZ194893; 1GCRKSE76DZ154278 | 1GCRKSE76DZ189130; 1GCRKSE76DZ100771

1GCRKSE76DZ172943; 1GCRKSE76DZ124925; 1GCRKSE76DZ192299 | 1GCRKSE76DZ164406 | 1GCRKSE76DZ186664 | 1GCRKSE76DZ163918; 1GCRKSE76DZ189659 | 1GCRKSE76DZ118137 | 1GCRKSE76DZ147721 | 1GCRKSE76DZ173042; 1GCRKSE76DZ143037

1GCRKSE76DZ105436 | 1GCRKSE76DZ156886

1GCRKSE76DZ136086 | 1GCRKSE76DZ159822 | 1GCRKSE76DZ179925

1GCRKSE76DZ114797 |

1GCRKSE76DZ127341

| 1GCRKSE76DZ102147

1GCRKSE76DZ163546 | 1GCRKSE76DZ165247 | 1GCRKSE76DZ126593 | 1GCRKSE76DZ176846; 1GCRKSE76DZ117912 | 1GCRKSE76DZ190777 | 1GCRKSE76DZ184624; 1GCRKSE76DZ198782 | 1GCRKSE76DZ177009; 1GCRKSE76DZ160176 | 1GCRKSE76DZ122544; 1GCRKSE76DZ153552; 1GCRKSE76DZ108594

1GCRKSE76DZ112662

1GCRKSE76DZ140946 | 1GCRKSE76DZ158539 | 1GCRKSE76DZ173168 | 1GCRKSE76DZ179942 | 1GCRKSE76DZ187040

1GCRKSE76DZ1540371GCRKSE76DZ199964; 1GCRKSE76DZ116260 | 1GCRKSE76DZ106988; 1GCRKSE76DZ124472 | 1GCRKSE76DZ196322 | 1GCRKSE76DZ121409 | 1GCRKSE76DZ132622; 1GCRKSE76DZ138825 | 1GCRKSE76DZ130160;

1GCRKSE76DZ190763

; 1GCRKSE76DZ154586; 1GCRKSE76DZ165815 | 1GCRKSE76DZ147539 | 1GCRKSE76DZ154572 | 1GCRKSE76DZ190438 | 1GCRKSE76DZ182680 | 1GCRKSE76DZ153194

1GCRKSE76DZ115061 | 1GCRKSE76DZ161716 | 1GCRKSE76DZ123564; 1GCRKSE76DZ151820

1GCRKSE76DZ183909; 1GCRKSE76DZ112693; 1GCRKSE76DZ129154; 1GCRKSE76DZ118588 | 1GCRKSE76DZ124794

1GCRKSE76DZ146925 | 1GCRKSE76DZ119238 | 1GCRKSE76DZ153020 | 1GCRKSE76DZ174904 | 1GCRKSE76DZ147251 | 1GCRKSE76DZ118123; 1GCRKSE76DZ100088 | 1GCRKSE76DZ164907 | 1GCRKSE76DZ171226 | 1GCRKSE76DZ156693 | 1GCRKSE76DZ170660 | 1GCRKSE76DZ170951 | 1GCRKSE76DZ185322; 1GCRKSE76DZ143670; 1GCRKSE76DZ173011 | 1GCRKSE76DZ100043 | 1GCRKSE76DZ199835; 1GCRKSE76DZ134824 | 1GCRKSE76DZ101404 | 1GCRKSE76DZ166169; 1GCRKSE76DZ130496 | 1GCRKSE76DZ129798 | 1GCRKSE76DZ183683; 1GCRKSE76DZ181724; 1GCRKSE76DZ195686; 1GCRKSE76DZ122785; 1GCRKSE76DZ170934 | 1GCRKSE76DZ167466 | 1GCRKSE76DZ161781

1GCRKSE76DZ178984 | 1GCRKSE76DZ151302 | 1GCRKSE76DZ187460 | 1GCRKSE76DZ151557; 1GCRKSE76DZ135083

1GCRKSE76DZ175132; 1GCRKSE76DZ183313; 1GCRKSE76DZ126402 | 1GCRKSE76DZ181450; 1GCRKSE76DZ173994 | 1GCRKSE76DZ100303; 1GCRKSE76DZ172795

1GCRKSE76DZ127128 | 1GCRKSE76DZ177737 | 1GCRKSE76DZ163885 | 1GCRKSE76DZ195591 | 1GCRKSE76DZ138372; 1GCRKSE76DZ178449; 1GCRKSE76DZ178029 | 1GCRKSE76DZ104352; 1GCRKSE76DZ195719; 1GCRKSE76DZ197499; 1GCRKSE76DZ158282 | 1GCRKSE76DZ118946 | 1GCRKSE76DZ119966; 1GCRKSE76DZ160968 | 1GCRKSE76DZ123158; 1GCRKSE76DZ140798; 1GCRKSE76DZ171887 | 1GCRKSE76DZ116288 | 1GCRKSE76DZ110281; 1GCRKSE76DZ127579

1GCRKSE76DZ116307 | 1GCRKSE76DZ156354;

1GCRKSE76DZ169525

| 1GCRKSE76DZ108725; 1GCRKSE76DZ194585 | 1GCRKSE76DZ168021 | 1GCRKSE76DZ126223

1GCRKSE76DZ129977 | 1GCRKSE76DZ147086; 1GCRKSE76DZ102360 | 1GCRKSE76DZ187166; 1GCRKSE76DZ148075 | 1GCRKSE76DZ139540; 1GCRKSE76DZ165524; 1GCRKSE76DZ161103 | 1GCRKSE76DZ188012; 1GCRKSE76DZ127243 | 1GCRKSE76DZ154653 | 1GCRKSE76DZ126058 | 1GCRKSE76DZ132555 | 1GCRKSE76DZ182579 | 1GCRKSE76DZ177558 | 1GCRKSE76DZ176023

1GCRKSE76DZ159352

1GCRKSE76DZ169296; 1GCRKSE76DZ106912; 1GCRKSE76DZ130644 | 1GCRKSE76DZ197437 | 1GCRKSE76DZ180265; 1GCRKSE76DZ134046

1GCRKSE76DZ138209; 1GCRKSE76DZ107610; 1GCRKSE76DZ182744 | 1GCRKSE76DZ186213 | 1GCRKSE76DZ183778 |

1GCRKSE76DZ122611

; 1GCRKSE76DZ121040 | 1GCRKSE76DZ190455

1GCRKSE76DZ121085 | 1GCRKSE76DZ179455 | 1GCRKSE76DZ182534 | 1GCRKSE76DZ123676 | 1GCRKSE76DZ167385 | 1GCRKSE76DZ194635 | 1GCRKSE76DZ192688

1GCRKSE76DZ106506; 1GCRKSE76DZ108188; 1GCRKSE76DZ175163 | 1GCRKSE76DZ151171 | 1GCRKSE76DZ128814; 1GCRKSE76DZ136914 | 1GCRKSE76DZ124679 | 1GCRKSE76DZ185868; 1GCRKSE76DZ197129 | 1GCRKSE76DZ128831; 1GCRKSE76DZ186809 | 1GCRKSE76DZ106974 | 1GCRKSE76DZ177186; 1GCRKSE76DZ106358; 1GCRKSE76DZ172974; 1GCRKSE76DZ130272; 1GCRKSE76DZ136816 | 1GCRKSE76DZ125251 | 1GCRKSE76DZ161876 | 1GCRKSE76DZ161117

1GCRKSE76DZ139022; 1GCRKSE76DZ101564; 1GCRKSE76DZ122107 | 1GCRKSE76DZ161540 | 1GCRKSE76DZ178158; 1GCRKSE76DZ112144 | 1GCRKSE76DZ137853

1GCRKSE76DZ165930; 1GCRKSE76DZ161134; 1GCRKSE76DZ178015; 1GCRKSE76DZ143989 | 1GCRKSE76DZ135990; 1GCRKSE76DZ184106 | 1GCRKSE76DZ138453; 1GCRKSE76DZ126643 | 1GCRKSE76DZ120583; 1GCRKSE76DZ148271; 1GCRKSE76DZ176717 | 1GCRKSE76DZ184154 | 1GCRKSE76DZ162719 | 1GCRKSE76DZ132393 | 1GCRKSE76DZ118641

1GCRKSE76DZ114699 | 1GCRKSE76DZ147136; 1GCRKSE76DZ150392 | 1GCRKSE76DZ182310 | 1GCRKSE76DZ188379 | 1GCRKSE76DZ156614 | 1GCRKSE76DZ167192 | 1GCRKSE76DZ160582; 1GCRKSE76DZ183893 | 1GCRKSE76DZ158458; 1GCRKSE76DZ104173 | 1GCRKSE76DZ110006 | 1GCRKSE76DZ123824; 1GCRKSE76DZ112306; 1GCRKSE76DZ182663; 1GCRKSE76DZ140803 | 1GCRKSE76DZ122057; 1GCRKSE76DZ125279 | 1GCRKSE76DZ118008; 1GCRKSE76DZ105582; 1GCRKSE76DZ109406 | 1GCRKSE76DZ184395 |

1GCRKSE76DZ194103

; 1GCRKSE76DZ130921; 1GCRKSE76DZ137402 | 1GCRKSE76DZ194781; 1GCRKSE76DZ144527 | 1GCRKSE76DZ145807 |

1GCRKSE76DZ148237

| 1GCRKSE76DZ166463 | 1GCRKSE76DZ149405 | 1GCRKSE76DZ147931; 1GCRKSE76DZ179178; 1GCRKSE76DZ175079

1GCRKSE76DZ161988; 1GCRKSE76DZ169993 | 1GCRKSE76DZ117506 | 1GCRKSE76DZ108823 |

1GCRKSE76DZ1566621GCRKSE76DZ129316 | 1GCRKSE76DZ134788; 1GCRKSE76DZ173221 | 1GCRKSE76DZ195669 | 1GCRKSE76DZ164387; 1GCRKSE76DZ171632; 1GCRKSE76DZ106666 | 1GCRKSE76DZ188852; 1GCRKSE76DZ116548

1GCRKSE76DZ115948 | 1GCRKSE76DZ159724; 1GCRKSE76DZ115500 | 1GCRKSE76DZ159920 | 1GCRKSE76DZ102343 | 1GCRKSE76DZ104660; 1GCRKSE76DZ167905; 1GCRKSE76DZ173123 | 1GCRKSE76DZ118610 | 1GCRKSE76DZ159559 | 1GCRKSE76DZ177981 | 1GCRKSE76DZ100317

1GCRKSE76DZ186826 | 1GCRKSE76DZ155849; 1GCRKSE76DZ191475; 1GCRKSE76DZ109244; 1GCRKSE76DZ157830

1GCRKSE76DZ153390 | 1GCRKSE76DZ113407 | 1GCRKSE76DZ169847; 1GCRKSE76DZ155611; 1GCRKSE76DZ165104 | 1GCRKSE76DZ194621 | 1GCRKSE76DZ152014 | 1GCRKSE76DZ101614

1GCRKSE76DZ152952 | 1GCRKSE76DZ141689; 1GCRKSE76DZ183716 | 1GCRKSE76DZ172487

1GCRKSE76DZ144821; 1GCRKSE76DZ101046 | 1GCRKSE76DZ137691 | 1GCRKSE76DZ193422

1GCRKSE76DZ110894 | 1GCRKSE76DZ195042 | 1GCRKSE76DZ191301 | 1GCRKSE76DZ167841

1GCRKSE76DZ108417; 1GCRKSE76DZ199950

1GCRKSE76DZ198927; 1GCRKSE76DZ172568; 1GCRKSE76DZ122253 | 1GCRKSE76DZ114461; 1GCRKSE76DZ159903 | 1GCRKSE76DZ180007 | 1GCRKSE76DZ197194 | 1GCRKSE76DZ177804; 1GCRKSE76DZ169945 | 1GCRKSE76DZ185790 | 1GCRKSE76DZ130109 | 1GCRKSE76DZ118431 | 1GCRKSE76DZ188639; 1GCRKSE76DZ163756; 1GCRKSE76DZ180606; 1GCRKSE76DZ110393 | 1GCRKSE76DZ128148 | 1GCRKSE76DZ184560 | 1GCRKSE76DZ178967 | 1GCRKSE76DZ154510 | 1GCRKSE76DZ184316 | 1GCRKSE76DZ169301; 1GCRKSE76DZ172246; 1GCRKSE76DZ145855 | 1GCRKSE76DZ147038 | 1GCRKSE76DZ125024 | 1GCRKSE76DZ190570 | 1GCRKSE76DZ115724 | 1GCRKSE76DZ149680

1GCRKSE76DZ117828 | 1GCRKSE76DZ155012 | 1GCRKSE76DZ103931; 1GCRKSE76DZ197521 | 1GCRKSE76DZ124309 | 1GCRKSE76DZ100267; 1GCRKSE76DZ195736 | 1GCRKSE76DZ110135 | 1GCRKSE76DZ116503 | 1GCRKSE76DZ147928 | 1GCRKSE76DZ151736 | 1GCRKSE76DZ199477 | 1GCRKSE76DZ148593 | 1GCRKSE76DZ119952 | 1GCRKSE76DZ175597 | 1GCRKSE76DZ135777; 1GCRKSE76DZ118204 | 1GCRKSE76DZ113603

1GCRKSE76DZ155964 | 1GCRKSE76DZ127677

1GCRKSE76DZ109700; 1GCRKSE76DZ164650 | 1GCRKSE76DZ171548; 1GCRKSE76DZ122382 | 1GCRKSE76DZ197986 | 1GCRKSE76DZ162591; 1GCRKSE76DZ131454 | 1GCRKSE76DZ157777 | 1GCRKSE76DZ148092 | 1GCRKSE76DZ143085 | 1GCRKSE76DZ145953 | 1GCRKSE76DZ105114; 1GCRKSE76DZ130868

1GCRKSE76DZ103699; 1GCRKSE76DZ130837; 1GCRKSE76DZ114234 | 1GCRKSE76DZ166317 | 1GCRKSE76DZ116498 | 1GCRKSE76DZ140882; 1GCRKSE76DZ122446

1GCRKSE76DZ185952 | 1GCRKSE76DZ131910 | 1GCRKSE76DZ100897 | 1GCRKSE76DZ112872 | 1GCRKSE76DZ101774; 1GCRKSE76DZ162266 | 1GCRKSE76DZ162462 | 1GCRKSE76DZ173235 | 1GCRKSE76DZ103900 | 1GCRKSE76DZ192786; 1GCRKSE76DZ138744 | 1GCRKSE76DZ170061 | 1GCRKSE76DZ117313 | 1GCRKSE76DZ182971 | 1GCRKSE76DZ173722; 1GCRKSE76DZ172473 | 1GCRKSE76DZ114573 | 1GCRKSE76DZ171176; 1GCRKSE76DZ111883 | 1GCRKSE76DZ143152 | 1GCRKSE76DZ112287; 1GCRKSE76DZ142437 | 1GCRKSE76DZ195011; 1GCRKSE76DZ116727; 1GCRKSE76DZ120051; 1GCRKSE76DZ193744; 1GCRKSE76DZ191573 | 1GCRKSE76DZ144057 | 1GCRKSE76DZ117196 | 1GCRKSE76DZ109017

1GCRKSE76DZ121653 | 1GCRKSE76DZ169427 | 1GCRKSE76DZ130269 |
The VIN belongs to a Chevrolet.
The specific model is a Silverado 1500 according to our records.
Learn more about VINs that start with 1GCRKSE76DZ1.
1GCRKSE76DZ121443; 1GCRKSE76DZ133270 | 1GCRKSE76DZ111303 | 1GCRKSE76DZ191895 | 1GCRKSE76DZ171470; 1GCRKSE76DZ196689 | 1GCRKSE76DZ116680 | 1GCRKSE76DZ156998; 1GCRKSE76DZ129851; 1GCRKSE76DZ179472 | 1GCRKSE76DZ127761 | 1GCRKSE76DZ193050 | 1GCRKSE76DZ102598 | 1GCRKSE76DZ160842; 1GCRKSE76DZ154491 | 1GCRKSE76DZ197275; 1GCRKSE76DZ152532 | 1GCRKSE76DZ169248 | 1GCRKSE76DZ178788 | 1GCRKSE76DZ122463 | 1GCRKSE76DZ142857; 1GCRKSE76DZ143636 | 1GCRKSE76DZ159190; 1GCRKSE76DZ180489 |

1GCRKSE76DZ147377

| 1GCRKSE76DZ188429; 1GCRKSE76DZ130899; 1GCRKSE76DZ161991; 1GCRKSE76DZ100222

1GCRKSE76DZ136315; 1GCRKSE76DZ119045 | 1GCRKSE76DZ194439; 1GCRKSE76DZ145046 | 1GCRKSE76DZ159951 | 1GCRKSE76DZ195316; 1GCRKSE76DZ183943; 1GCRKSE76DZ104867; 1GCRKSE76DZ185157; 1GCRKSE76DZ129378 | 1GCRKSE76DZ135570 | 1GCRKSE76DZ177205; 1GCRKSE76DZ150263 |

1GCRKSE76DZ123192

| 1GCRKSE76DZ126738 | 1GCRKSE76DZ108370; 1GCRKSE76DZ168729 | 1GCRKSE76DZ163840; 1GCRKSE76DZ130207 | 1GCRKSE76DZ126528; 1GCRKSE76DZ135312 | 1GCRKSE76DZ146729 | 1GCRKSE76DZ194165; 1GCRKSE76DZ187443; 1GCRKSE76DZ136850 | 1GCRKSE76DZ149792; 1GCRKSE76DZ168973; 1GCRKSE76DZ122365; 1GCRKSE76DZ178211; 1GCRKSE76DZ186499; 1GCRKSE76DZ137688 | 1GCRKSE76DZ174921; 1GCRKSE76DZ142650 | 1GCRKSE76DZ104013; 1GCRKSE76DZ130630 | 1GCRKSE76DZ155334; 1GCRKSE76DZ121779 | 1GCRKSE76DZ168892 | 1GCRKSE76DZ152921 | 1GCRKSE76DZ126786; 1GCRKSE76DZ162817

1GCRKSE76DZ196403; 1GCRKSE76DZ150697 | 1GCRKSE76DZ142079; 1GCRKSE76DZ138128 | 1GCRKSE76DZ146617 | 1GCRKSE76DZ161926; 1GCRKSE76DZ142390 |

1GCRKSE76DZ128652

| 1GCRKSE76DZ167306; 1GCRKSE76DZ164504 | 1GCRKSE76DZ139182 | 1GCRKSE76DZ109924 | 1GCRKSE76DZ179973; 1GCRKSE76DZ191220 | 1GCRKSE76DZ114542 | 1GCRKSE76DZ155432; 1GCRKSE76DZ125976

1GCRKSE76DZ168634 | 1GCRKSE76DZ103332; 1GCRKSE76DZ100480

1GCRKSE76DZ194294; 1GCRKSE76DZ144480; 1GCRKSE76DZ171324; 1GCRKSE76DZ166186 | 1GCRKSE76DZ145662 |

1GCRKSE76DZ1024411GCRKSE76DZ196398 | 1GCRKSE76DZ106134; 1GCRKSE76DZ140669 | 1GCRKSE76DZ160114 | 1GCRKSE76DZ120826 | 1GCRKSE76DZ195235 | 1GCRKSE76DZ186017

1GCRKSE76DZ164244; 1GCRKSE76DZ179892; 1GCRKSE76DZ189063 | 1GCRKSE76DZ178810 | 1GCRKSE76DZ162025 | 1GCRKSE76DZ173655 | 1GCRKSE76DZ157620 | 1GCRKSE76DZ168746 | 1GCRKSE76DZ128358 | 1GCRKSE76DZ179620; 1GCRKSE76DZ188270; 1GCRKSE76DZ169217 | 1GCRKSE76DZ130028; 1GCRKSE76DZ152322 | 1GCRKSE76DZ125590; 1GCRKSE76DZ134970 | 1GCRKSE76DZ143023 | 1GCRKSE76DZ113259; 1GCRKSE76DZ151879 | 1GCRKSE76DZ183196 | 1GCRKSE76DZ169170; 1GCRKSE76DZ197549; 1GCRKSE76DZ139697

1GCRKSE76DZ146049

1GCRKSE76DZ119059; 1GCRKSE76DZ169671 | 1GCRKSE76DZ166706 | 1GCRKSE76DZ156211 | 1GCRKSE76DZ140896 | 1GCRKSE76DZ162879; 1GCRKSE76DZ170545; 1GCRKSE76DZ169900 | 1GCRKSE76DZ117960 | 1GCRKSE76DZ128697 | 1GCRKSE76DZ121300; 1GCRKSE76DZ177818 | 1GCRKSE76DZ145497 | 1GCRKSE76DZ162512 | 1GCRKSE76DZ144298 | 1GCRKSE76DZ143572 | 1GCRKSE76DZ149808 | 1GCRKSE76DZ156824 | 1GCRKSE76DZ143801 | 1GCRKSE76DZ179682 | 1GCRKSE76DZ185305 | 1GCRKSE76DZ112399; 1GCRKSE76DZ188611; 1GCRKSE76DZ188575 |

1GCRKSE76DZ128571

| 1GCRKSE76DZ165023 | 1GCRKSE76DZ197728 | 1GCRKSE76DZ123225; 1GCRKSE76DZ152658 | 1GCRKSE76DZ154670; 1GCRKSE76DZ164020; 1GCRKSE76DZ147475; 1GCRKSE76DZ128909; 1GCRKSE76DZ103881 | 1GCRKSE76DZ170450 | 1GCRKSE76DZ155706; 1GCRKSE76DZ145094 | 1GCRKSE76DZ142017 | 1GCRKSE76DZ148819 | 1GCRKSE76DZ124780 | 1GCRKSE76DZ168018

1GCRKSE76DZ199981 | 1GCRKSE76DZ194750 | 1GCRKSE76DZ101953; 1GCRKSE76DZ112788 | 1GCRKSE76DZ172358; 1GCRKSE76DZ190584

1GCRKSE76DZ154975 | 1GCRKSE76DZ147668 | 1GCRKSE76DZ131549 | 1GCRKSE76DZ112046; 1GCRKSE76DZ149856 | 1GCRKSE76DZ168763; 1GCRKSE76DZ102729;

1GCRKSE76DZ100673

| 1GCRKSE76DZ105372; 1GCRKSE76DZ112449

1GCRKSE76DZ188303 | 1GCRKSE76DZ144124; 1GCRKSE76DZ105226; 1GCRKSE76DZ125881; 1GCRKSE76DZ194389; 1GCRKSE76DZ162056; 1GCRKSE76DZ158220 | 1GCRKSE76DZ143751 | 1GCRKSE76DZ128554; 1GCRKSE76DZ106960 | 1GCRKSE76DZ120406 | 1GCRKSE76DZ186597 | 1GCRKSE76DZ105324 | 1GCRKSE76DZ176264 | 1GCRKSE76DZ166320 | 1GCRKSE76DZ190536; 1GCRKSE76DZ146424 | 1GCRKSE76DZ102181 | 1GCRKSE76DZ142891; 1GCRKSE76DZ124827; 1GCRKSE76DZ153373 | 1GCRKSE76DZ143104 | 1GCRKSE76DZ183098

1GCRKSE76DZ147962; 1GCRKSE76DZ109356 | 1GCRKSE76DZ149372 | 1GCRKSE76DZ163644; 1GCRKSE76DZ195445 | 1GCRKSE76DZ111723 | 1GCRKSE76DZ146472 | 1GCRKSE76DZ107252; 1GCRKSE76DZ148383; 1GCRKSE76DZ169086 | 1GCRKSE76DZ128361 | 1GCRKSE76DZ190326 | 1GCRKSE76DZ116730 | 1GCRKSE76DZ133639 | 1GCRKSE76DZ151462 | 1GCRKSE76DZ123435

1GCRKSE76DZ154815 | 1GCRKSE76DZ101659 | 1GCRKSE76DZ129459 | 1GCRKSE76DZ178273 | 1GCRKSE76DZ159884 | 1GCRKSE76DZ129980 | 1GCRKSE76DZ164423; 1GCRKSE76DZ173493 | 1GCRKSE76DZ187765; 1GCRKSE76DZ134175 | 1GCRKSE76DZ185403

1GCRKSE76DZ127114 | 1GCRKSE76DZ105467 | 1GCRKSE76DZ187202

1GCRKSE76DZ133852; 1GCRKSE76DZ169928; 1GCRKSE76DZ119191 | 1GCRKSE76DZ137822 | 1GCRKSE76DZ117246; 1GCRKSE76DZ168617; 1GCRKSE76DZ148917 | 1GCRKSE76DZ163028; 1GCRKSE76DZ164518 | 1GCRKSE76DZ181139; 1GCRKSE76DZ152577; 1GCRKSE76DZ197289 | 1GCRKSE76DZ101547 | 1GCRKSE76DZ179035 | 1GCRKSE76DZ191959 | 1GCRKSE76DZ150005; 1GCRKSE76DZ179780 | 1GCRKSE76DZ195963; 1GCRKSE76DZ199219

1GCRKSE76DZ185319 | 1GCRKSE76DZ113942 | 1GCRKSE76DZ189158 | 1GCRKSE76DZ108322; 1GCRKSE76DZ130384 | 1GCRKSE76DZ173977 | 1GCRKSE76DZ180475 | 1GCRKSE76DZ128845 | 1GCRKSE76DZ151753 | 1GCRKSE76DZ179181 | 1GCRKSE76DZ121247; 1GCRKSE76DZ114749 | 1GCRKSE76DZ199740 | 1GCRKSE76DZ152885 | 1GCRKSE76DZ136413 | 1GCRKSE76DZ174885; 1GCRKSE76DZ140090 | 1GCRKSE76DZ186941 | 1GCRKSE76DZ198698 | 1GCRKSE76DZ110510 | 1GCRKSE76DZ170092 | 1GCRKSE76DZ179911 | 1GCRKSE76DZ159545 | 1GCRKSE76DZ190035; 1GCRKSE76DZ137464 | 1GCRKSE76DZ185398; 1GCRKSE76DZ102276

1GCRKSE76DZ122690 | 1GCRKSE76DZ192870 | 1GCRKSE76DZ148562 | 1GCRKSE76DZ141210 | 1GCRKSE76DZ193436 | 1GCRKSE76DZ169699; 1GCRKSE76DZ184462; 1GCRKSE76DZ113827 | 1GCRKSE76DZ101550; 1GCRKSE76DZ199947; 1GCRKSE76DZ101340 | 1GCRKSE76DZ107641 | 1GCRKSE76DZ137142; 1GCRKSE76DZ190391; 1GCRKSE76DZ154538 | 1GCRKSE76DZ164552 | 1GCRKSE76DZ107185 | 1GCRKSE76DZ112869; 1GCRKSE76DZ132412 | 1GCRKSE76DZ121295

1GCRKSE76DZ129705 | 1GCRKSE76DZ120146 | 1GCRKSE76DZ160095; 1GCRKSE76DZ137187 | 1GCRKSE76DZ154300 | 1GCRKSE76DZ142647; 1GCRKSE76DZ160503; 1GCRKSE76DZ113794 | 1GCRKSE76DZ114833 | 1GCRKSE76DZ104822; 1GCRKSE76DZ140011; 1GCRKSE76DZ167919 | 1GCRKSE76DZ103377; 1GCRKSE76DZ165300 | 1GCRKSE76DZ143118 | 1GCRKSE76DZ163739 | 1GCRKSE76DZ168424 | 1GCRKSE76DZ162381 | 1GCRKSE76DZ112516 | 1GCRKSE76DZ180458 | 1GCRKSE76DZ171730 | 1GCRKSE76DZ104187 | 1GCRKSE76DZ139537; 1GCRKSE76DZ159108; 1GCRKSE76DZ176572

1GCRKSE76DZ141854 | 1GCRKSE76DZ132295 | 1GCRKSE76DZ172490; 1GCRKSE76DZ198703; 1GCRKSE76DZ112323 | 1GCRKSE76DZ147749; 1GCRKSE76DZ179200; 1GCRKSE76DZ152448 | 1GCRKSE76DZ198121 | 1GCRKSE76DZ163336 | 1GCRKSE76DZ140672 | 1GCRKSE76DZ127954; 1GCRKSE76DZ191492; 1GCRKSE76DZ160467 | 1GCRKSE76DZ133494; 1GCRKSE76DZ101449 | 1GCRKSE76DZ161439 | 1GCRKSE76DZ124911 | 1GCRKSE76DZ126254; 1GCRKSE76DZ183747; 1GCRKSE76DZ167533 | 1GCRKSE76DZ151431 | 1GCRKSE76DZ174823; 1GCRKSE76DZ177527 | 1GCRKSE76DZ108384; 1GCRKSE76DZ187670; 1GCRKSE76DZ112709; 1GCRKSE76DZ114265 | 1GCRKSE76DZ198071; 1GCRKSE76DZ126934 | 1GCRKSE76DZ104125; 1GCRKSE76DZ191766

1GCRKSE76DZ120065 | 1GCRKSE76DZ124875; 1GCRKSE76DZ177561 | 1GCRKSE76DZ146732 | 1GCRKSE76DZ197552 | 1GCRKSE76DZ115951 | 1GCRKSE76DZ111821 | 1GCRKSE76DZ176622; 1GCRKSE76DZ107476 | 1GCRKSE76DZ167242; 1GCRKSE76DZ181528 | 1GCRKSE76DZ154684

1GCRKSE76DZ194568 | 1GCRKSE76DZ108630 | 1GCRKSE76DZ162252 | 1GCRKSE76DZ164793; 1GCRKSE76DZ144382; 1GCRKSE76DZ161893; 1GCRKSE76DZ108983; 1GCRKSE76DZ177172 | 1GCRKSE76DZ143233 | 1GCRKSE76DZ188673 | 1GCRKSE76DZ192416 | 1GCRKSE76DZ187815; 1GCRKSE76DZ191976; 1GCRKSE76DZ172991; 1GCRKSE76DZ110183 | 1GCRKSE76DZ125797 | 1GCRKSE76DZ199320 | 1GCRKSE76DZ166477; 1GCRKSE76DZ195705 | 1GCRKSE76DZ160565 | 1GCRKSE76DZ181867 | 1GCRKSE76DZ161862 | 1GCRKSE76DZ135052; 1GCRKSE76DZ140929; 1GCRKSE76DZ108496 | 1GCRKSE76DZ131762 | 1GCRKSE76DZ193601 | 1GCRKSE76DZ140042; 1GCRKSE76DZ168486

1GCRKSE76DZ173171 | 1GCRKSE76DZ179861 | 1GCRKSE76DZ121460 | 1GCRKSE76DZ151588; 1GCRKSE76DZ100379 | 1GCRKSE76DZ156032; 1GCRKSE76DZ154619 | 1GCRKSE76DZ118770

1GCRKSE76DZ191007; 1GCRKSE76DZ112161 | 1GCRKSE76DZ149338; 1GCRKSE76DZ177821 | 1GCRKSE76DZ179665 | 1GCRKSE76DZ171422 | 1GCRKSE76DZ117859 | 1GCRKSE76DZ166351; 1GCRKSE76DZ131101 | 1GCRKSE76DZ144608 | 1GCRKSE76DZ133771 | 1GCRKSE76DZ172232 | 1GCRKSE76DZ106828 | 1GCRKSE76DZ125637

1GCRKSE76DZ141093; 1GCRKSE76DZ153583 | 1GCRKSE76DZ103296 | 1GCRKSE76DZ197051; 1GCRKSE76DZ156063; 1GCRKSE76DZ150909; 1GCRKSE76DZ109390 | 1GCRKSE76DZ147816 | 1GCRKSE76DZ147234 | 1GCRKSE76DZ121703 | 1GCRKSE76DZ179794 | 1GCRKSE76DZ153082; 1GCRKSE76DZ184784; 1GCRKSE76DZ169377 | 1GCRKSE76DZ181321; 1GCRKSE76DZ142616 | 1GCRKSE76DZ157181; 1GCRKSE76DZ172540; 1GCRKSE76DZ120132; 1GCRKSE76DZ165734 | 1GCRKSE76DZ160212 | 1GCRKSE76DZ113388; 1GCRKSE76DZ140476; 1GCRKSE76DZ161084 | 1GCRKSE76DZ132734 | 1GCRKSE76DZ146682; 1GCRKSE76DZ137948; 1GCRKSE76DZ108191; 1GCRKSE76DZ131289 | 1GCRKSE76DZ141062; 1GCRKSE76DZ122401; 1GCRKSE76DZ183117 | 1GCRKSE76DZ185563 | 1GCRKSE76DZ189046; 1GCRKSE76DZ136749 | 1GCRKSE76DZ108286 | 1GCRKSE76DZ195395 | 1GCRKSE76DZ175731 | 1GCRKSE76DZ156029 | 1GCRKSE76DZ191332 | 1GCRKSE76DZ190083; 1GCRKSE76DZ110488 | 1GCRKSE76DZ159853 | 1GCRKSE76DZ142325; 1GCRKSE76DZ112273 | 1GCRKSE76DZ108837 | 1GCRKSE76DZ191380 | 1GCRKSE76DZ179634; 1GCRKSE76DZ112404; 1GCRKSE76DZ106800; 1GCRKSE76DZ125363; 1GCRKSE76DZ187376 | 1GCRKSE76DZ168830 | 1GCRKSE76DZ195932; 1GCRKSE76DZ123242 | 1GCRKSE76DZ124648; 1GCRKSE76DZ115481 | 1GCRKSE76DZ185160; 1GCRKSE76DZ174045 | 1GCRKSE76DZ136329 | 1GCRKSE76DZ190701; 1GCRKSE76DZ189371; 1GCRKSE76DZ198409; 1GCRKSE76DZ177575 | 1GCRKSE76DZ136704 | 1GCRKSE76DZ149274 | 1GCRKSE76DZ140509; 1GCRKSE76DZ109616

1GCRKSE76DZ194022 | 1GCRKSE76DZ191363 | 1GCRKSE76DZ190262; 1GCRKSE76DZ170903 | 1GCRKSE76DZ186678 | 1GCRKSE76DZ151204; 1GCRKSE76DZ119854 | 1GCRKSE76DZ120907; 1GCRKSE76DZ184929; 1GCRKSE76DZ115836 | 1GCRKSE76DZ154488 | 1GCRKSE76DZ113312 | 1GCRKSE76DZ126335 | 1GCRKSE76DZ131681 | 1GCRKSE76DZ164373 | 1GCRKSE76DZ144351 | 1GCRKSE76DZ195865 | 1GCRKSE76DZ195901; 1GCRKSE76DZ139053; 1GCRKSE76DZ167709; 1GCRKSE76DZ141644; 1GCRKSE76DZ103654 | 1GCRKSE76DZ194912 | 1GCRKSE76DZ154703 | 1GCRKSE76DZ133866; 1GCRKSE76DZ185997; 1GCRKSE76DZ137254 | 1GCRKSE76DZ189936 | 1GCRKSE76DZ186888

1GCRKSE76DZ183506

1GCRKSE76DZ175826; 1GCRKSE76DZ168956; 1GCRKSE76DZ194859

1GCRKSE76DZ159996 | 1GCRKSE76DZ151235; 1GCRKSE76DZ166012 | 1GCRKSE76DZ154992 | 1GCRKSE76DZ104061 | 1GCRKSE76DZ155155 | 1GCRKSE76DZ171906 | 1GCRKSE76DZ178337

1GCRKSE76DZ122883 | 1GCRKSE76DZ193839; 1GCRKSE76DZ170822; 1GCRKSE76DZ153647 | 1GCRKSE76DZ138050

1GCRKSE76DZ105355; 1GCRKSE76DZ188091; 1GCRKSE76DZ173767 | 1GCRKSE76DZ189564; 1GCRKSE76DZ178242 | 1GCRKSE76DZ175891 | 1GCRKSE76DZ158668 | 1GCRKSE76DZ181433 | 1GCRKSE76DZ117540 | 1GCRKSE76DZ106733 | 1GCRKSE76DZ188169 | 1GCRKSE76DZ142633 | 1GCRKSE76DZ140266 | 1GCRKSE76DZ118025

1GCRKSE76DZ135956; 1GCRKSE76DZ115934 | 1GCRKSE76DZ117800 | 1GCRKSE76DZ170755; 1GCRKSE76DZ105047 | 1GCRKSE76DZ147363 | 1GCRKSE76DZ191735

1GCRKSE76DZ172201 | 1GCRKSE76DZ114654 | 1GCRKSE76DZ132409 | 1GCRKSE76DZ193226; 1GCRKSE76DZ107588; 1GCRKSE76DZ158363 | 1GCRKSE76DZ188818; 1GCRKSE76DZ165720 | 1GCRKSE76DZ154698 | 1GCRKSE76DZ153440 | 1GCRKSE76DZ158976; 1GCRKSE76DZ109910 | 1GCRKSE76DZ187152

1GCRKSE76DZ166107 |

1GCRKSE76DZ186146

| 1GCRKSE76DZ158590 |

1GCRKSE76DZ194571

| 1GCRKSE76DZ182596 | 1GCRKSE76DZ193517 | 1GCRKSE76DZ155723;

1GCRKSE76DZ170447

| 1GCRKSE76DZ106716; 1GCRKSE76DZ124441; 1GCRKSE76DZ199995 | 1GCRKSE76DZ154524; 1GCRKSE76DZ197843; 1GCRKSE76DZ159786 | 1GCRKSE76DZ160064; 1GCRKSE76DZ122060

1GCRKSE76DZ132846 | 1GCRKSE76DZ167953; 1GCRKSE76DZ137979 | 1GCRKSE76DZ107106 | 1GCRKSE76DZ163479; 1GCRKSE76DZ134953; 1GCRKSE76DZ131194

1GCRKSE76DZ103718; 1GCRKSE76DZ197034

1GCRKSE76DZ106781 | 1GCRKSE76DZ144947 |

1GCRKSE76DZ155771

| 1GCRKSE76DZ182484 | 1GCRKSE76DZ197745

1GCRKSE76DZ128702 | 1GCRKSE76DZ114041 |

1GCRKSE76DZ103623

; 1GCRKSE76DZ184087 | 1GCRKSE76DZ186096 | 1GCRKSE76DZ112239 | 1GCRKSE76DZ157696; 1GCRKSE76DZ194991; 1GCRKSE76DZ170478 | 1GCRKSE76DZ199608 | 1GCRKSE76DZ113584; 1GCRKSE76DZ129994; 1GCRKSE76DZ184235 | 1GCRKSE76DZ178614 | 1GCRKSE76DZ127050 | 1GCRKSE76DZ181903

1GCRKSE76DZ173851;

1GCRKSE76DZ125850

| 1GCRKSE76DZ104528; 1GCRKSE76DZ103055 | 1GCRKSE76DZ165684; 1GCRKSE76DZ160002; 1GCRKSE76DZ189287; 1GCRKSE76DZ124519 | 1GCRKSE76DZ148528

1GCRKSE76DZ169623 | 1GCRKSE76DZ113987 | 1GCRKSE76DZ131941; 1GCRKSE76DZ127193 | 1GCRKSE76DZ168696; 1GCRKSE76DZ109535; 1GCRKSE76DZ134421; 1GCRKSE76DZ117683 | 1GCRKSE76DZ190374 | 1GCRKSE76DZ126514 | 1GCRKSE76DZ154927 | 1GCRKSE76DZ131602; 1GCRKSE76DZ116016; 1GCRKSE76DZ193159 | 1GCRKSE76DZ140638; 1GCRKSE76DZ147461 | 1GCRKSE76DZ124830 | 1GCRKSE76DZ102973 | 1GCRKSE76DZ102391 | 1GCRKSE76DZ104819 | 1GCRKSE76DZ101211; 1GCRKSE76DZ193775 | 1GCRKSE76DZ171078; 1GCRKSE76DZ150196

1GCRKSE76DZ134497 | 1GCRKSE76DZ103668 | 1GCRKSE76DZ141336; 1GCRKSE76DZ111544

1GCRKSE76DZ119773; 1GCRKSE76DZ110572 | 1GCRKSE76DZ116632; 1GCRKSE76DZ142597 | 1GCRKSE76DZ135360 | 1GCRKSE76DZ122494; 1GCRKSE76DZ183022 | 1GCRKSE76DZ151218 | 1GCRKSE76DZ118266 | 1GCRKSE76DZ107963 | 1GCRKSE76DZ152966

1GCRKSE76DZ149937 | 1GCRKSE76DZ110538 | 1GCRKSE76DZ137156; 1GCRKSE76DZ181335 | 1GCRKSE76DZ158847; 1GCRKSE76DZ183442 | 1GCRKSE76DZ137819; 1GCRKSE76DZ145242; 1GCRKSE76DZ120096 | 1GCRKSE76DZ199480 | 1GCRKSE76DZ114895 | 1GCRKSE76DZ123970; 1GCRKSE76DZ141319; 1GCRKSE76DZ143359

1GCRKSE76DZ191668 | 1GCRKSE76DZ108918 | 1GCRKSE76DZ123032 | 1GCRKSE76DZ174367; 1GCRKSE76DZ130871 | 1GCRKSE76DZ185434 | 1GCRKSE76DZ167659 | 1GCRKSE76DZ165717 | 1GCRKSE76DZ184719 | 1GCRKSE76DZ150036 | 1GCRKSE76DZ174692

1GCRKSE76DZ104268; 1GCRKSE76DZ175342 | 1GCRKSE76DZ188883; 1GCRKSE76DZ158895 | 1GCRKSE76DZ192741 | 1GCRKSE76DZ115903 | 1GCRKSE76DZ159187; 1GCRKSE76DZ142230; 1GCRKSE76DZ144267

1GCRKSE76DZ143703; 1GCRKSE76DZ113665 | 1GCRKSE76DZ163594 | 1GCRKSE76DZ136198 | 1GCRKSE76DZ130479 | 1GCRKSE76DZ186891; 1GCRKSE76DZ151087; 1GCRKSE76DZ162221 | 1GCRKSE76DZ146942 | 1GCRKSE76DZ132538 | 1GCRKSE76DZ120390; 1GCRKSE76DZ184168 | 1GCRKSE76DZ168813 | 1GCRKSE76DZ128246 | 1GCRKSE76DZ106750 | 1GCRKSE76DZ155933

1GCRKSE76DZ100768; 1GCRKSE76DZ117702 | 1GCRKSE76DZ181920 | 1GCRKSE76DZ180752; 1GCRKSE76DZ165538; 1GCRKSE76DZ176734; 1GCRKSE76DZ136136 | 1GCRKSE76DZ178239 | 1GCRKSE76DZ173283 | 1GCRKSE76DZ190715 | 1GCRKSE76DZ146021 | 1GCRKSE76DZ162557 |

1GCRKSE76DZ115559

; 1GCRKSE76DZ128683

1GCRKSE76DZ171646

1GCRKSE76DZ107560; 1GCRKSE76DZ174191

1GCRKSE76DZ167726 | 1GCRKSE76DZ176149; 1GCRKSE76DZ159254; 1GCRKSE76DZ196224; 1GCRKSE76DZ118638; 1GCRKSE76DZ141997 | 1GCRKSE76DZ153812 | 1GCRKSE76DZ194702 | 1GCRKSE76DZ183280 | 1GCRKSE76DZ177690

1GCRKSE76DZ112953 | 1GCRKSE76DZ198183 | 1GCRKSE76DZ195350 | 1GCRKSE76DZ165152; 1GCRKSE76DZ110961; 1GCRKSE76DZ143250 | 1GCRKSE76DZ105257 | 1GCRKSE76DZ144799; 1GCRKSE76DZ178547; 1GCRKSE76DZ103492

1GCRKSE76DZ136539; 1GCRKSE76DZ132359; 1GCRKSE76DZ110796; 1GCRKSE76DZ175440; 1GCRKSE76DZ117408 | 1GCRKSE76DZ182243; 1GCRKSE76DZ108028 | 1GCRKSE76DZ194148 | 1GCRKSE76DZ103962 | 1GCRKSE76DZ193307

1GCRKSE76DZ115030 | 1GCRKSE76DZ127727 | 1GCRKSE76DZ157746 | 1GCRKSE76DZ198331 | 1GCRKSE76DZ177706 | 1GCRKSE76DZ155219 | 1GCRKSE76DZ150053; 1GCRKSE76DZ167547 | 1GCRKSE76DZ141983 | 1GCRKSE76DZ155902; 1GCRKSE76DZ195896 | 1GCRKSE76DZ139134 | 1GCRKSE76DZ116694 | 1GCRKSE76DZ137111

1GCRKSE76DZ160145 | 1GCRKSE76DZ157634; 1GCRKSE76DZ156189; 1GCRKSE76DZ101760; 1GCRKSE76DZ108319; 1GCRKSE76DZ146374; 1GCRKSE76DZ184297 | 1GCRKSE76DZ152594; 1GCRKSE76DZ115027; 1GCRKSE76DZ119997 | 1GCRKSE76DZ167676 | 1GCRKSE76DZ163272 | 1GCRKSE76DZ199530; 1GCRKSE76DZ177110 | 1GCRKSE76DZ130823 | 1GCRKSE76DZ167886 | 1GCRKSE76DZ156435 | 1GCRKSE76DZ189421 | 1GCRKSE76DZ141594 | 1GCRKSE76DZ102570

1GCRKSE76DZ158959; 1GCRKSE76DZ110250; 1GCRKSE76DZ113309 | 1GCRKSE76DZ185935 | 1GCRKSE76DZ195123

1GCRKSE76DZ102875 | 1GCRKSE76DZ139361 | 1GCRKSE76DZ152112 | 1GCRKSE76DZ170819; 1GCRKSE76DZ150814; 1GCRKSE76DZ172764 | 1GCRKSE76DZ158606; 1GCRKSE76DZ149503 | 1GCRKSE76DZ109874 | 1GCRKSE76DZ109115; 1GCRKSE76DZ147508; 1GCRKSE76DZ131471

1GCRKSE76DZ164535; 1GCRKSE76DZ176863 | 1GCRKSE76DZ143569; 1GCRKSE76DZ133236; 1GCRKSE76DZ182551; 1GCRKSE76DZ132586 | 1GCRKSE76DZ193419 | 1GCRKSE76DZ195882; 1GCRKSE76DZ133253; 1GCRKSE76DZ126416 | 1GCRKSE76DZ154085; 1GCRKSE76DZ130613 | 1GCRKSE76DZ131468 | 1GCRKSE76DZ181349; 1GCRKSE76DZ165068 | 1GCRKSE76DZ131891; 1GCRKSE76DZ110474 | 1GCRKSE76DZ146777 | 1GCRKSE76DZ118252 | 1GCRKSE76DZ124021 | 1GCRKSE76DZ180704; 1GCRKSE76DZ171503 | 1GCRKSE76DZ112256

1GCRKSE76DZ101354 | 1GCRKSE76DZ163126 | 1GCRKSE76DZ149677; 1GCRKSE76DZ102021 | 1GCRKSE76DZ170609 | 1GCRKSE76DZ136671; 1GCRKSE76DZ162834 | 1GCRKSE76DZ180184 | 1GCRKSE76DZ199625 | 1GCRKSE76DZ199575

1GCRKSE76DZ111026 | 1GCRKSE76DZ122592 | 1GCRKSE76DZ162011 | 1GCRKSE76DZ191718; 1GCRKSE76DZ176636; 1GCRKSE76DZ158962

1GCRKSE76DZ102679; 1GCRKSE76DZ187331 | 1GCRKSE76DZ165085 | 1GCRKSE76DZ157875; 1GCRKSE76DZ198104; 1GCRKSE76DZ171131 | 1GCRKSE76DZ118381 | 1GCRKSE76DZ192948 | 1GCRKSE76DZ178886; 1GCRKSE76DZ158461; 1GCRKSE76DZ139098 | 1GCRKSE76DZ111804; 1GCRKSE76DZ179651 | 1GCRKSE76DZ108434; 1GCRKSE76DZ155009; 1GCRKSE76DZ191881 | 1GCRKSE76DZ185093 | 1GCRKSE76DZ113066 | 1GCRKSE76DZ131566; 1GCRKSE76DZ183019; 1GCRKSE76DZ105274 | 1GCRKSE76DZ168777 | 1GCRKSE76DZ169413; 1GCRKSE76DZ108871 | 1GCRKSE76DZ196482 | 1GCRKSE76DZ111706 | 1GCRKSE76DZ138484 | 1GCRKSE76DZ103072

1GCRKSE76DZ189385; 1GCRKSE76DZ182002 | 1GCRKSE76DZ186602; 1GCRKSE76DZ137352 | 1GCRKSE76DZ188060 | 1GCRKSE76DZ186700 | 1GCRKSE76DZ139635 | 1GCRKSE76DZ178628; 1GCRKSE76DZ185031 | 1GCRKSE76DZ198524; 1GCRKSE76DZ192822 | 1GCRKSE76DZ167337; 1GCRKSE76DZ171596 | 1GCRKSE76DZ130787 | 1GCRKSE76DZ149520; 1GCRKSE76DZ180637; 1GCRKSE76DZ115965 | 1GCRKSE76DZ142096 | 1GCRKSE76DZ160534; 1GCRKSE76DZ195106 | 1GCRKSE76DZ107834 | 1GCRKSE76DZ155625 | 1GCRKSE76DZ113696 | 1GCRKSE76DZ189340; 1GCRKSE76DZ144205

1GCRKSE76DZ157911; 1GCRKSE76DZ163286

1GCRKSE76DZ121734 | 1GCRKSE76DZ115092 | 1GCRKSE76DZ149355

1GCRKSE76DZ109227 | 1GCRKSE76DZ152238 | 1GCRKSE76DZ186986 | 1GCRKSE76DZ195462; 1GCRKSE76DZ190794 | 1GCRKSE76DZ109499 | 1GCRKSE76DZ101709 | 1GCRKSE76DZ180136 | 1GCRKSE76DZ111365 | 1GCRKSE76DZ117795 | 1GCRKSE76DZ174093 | 1GCRKSE76DZ136699 | 1GCRKSE76DZ117909 | 1GCRKSE76DZ199351 | 1GCRKSE76DZ114881 | 1GCRKSE76DZ107459 | 1GCRKSE76DZ120180 | 1GCRKSE76DZ113908 | 1GCRKSE76DZ134404; 1GCRKSE76DZ104948 | 1GCRKSE76DZ181657 | 1GCRKSE76DZ193274; 1GCRKSE76DZ111480 | 1GCRKSE76DZ148920 | 1GCRKSE76DZ126173; 1GCRKSE76DZ122561 | 1GCRKSE76DZ142986; 1GCRKSE76DZ114007 | 1GCRKSE76DZ196658; 1GCRKSE76DZ156080 | 1GCRKSE76DZ155608 | 1GCRKSE76DZ109325 | 1GCRKSE76DZ154720; 1GCRKSE76DZ177771 |

1GCRKSE76DZ191637

; 1GCRKSE76DZ110734; 1GCRKSE76DZ191556 | 1GCRKSE76DZ177298; 1GCRKSE76DZ106098;

1GCRKSE76DZ168052

| 1GCRKSE76DZ193369 | 1GCRKSE76DZ183425; 1GCRKSE76DZ197695 | 1GCRKSE76DZ110491 | 1GCRKSE76DZ164177; 1GCRKSE76DZ100995 | 1GCRKSE76DZ166494 | 1GCRKSE76DZ115318 | 1GCRKSE76DZ125606 | 1GCRKSE76DZ123001 | 1GCRKSE76DZ187006 | 1GCRKSE76DZ132863 | 1GCRKSE76DZ178872 | 1GCRKSE76DZ182517; 1GCRKSE76DZ105968; 1GCRKSE76DZ112211 | 1GCRKSE76DZ110054; 1GCRKSE76DZ180539 | 1GCRKSE76DZ151929 | 1GCRKSE76DZ103248

1GCRKSE76DZ101399; 1GCRKSE76DZ171484; 1GCRKSE76DZ111141; 1GCRKSE76DZ197938 | 1GCRKSE76DZ179939; 1GCRKSE76DZ114427 | 1GCRKSE76DZ104688; 1GCRKSE76DZ123614; 1GCRKSE76DZ197860 | 1GCRKSE76DZ116193 | 1GCRKSE76DZ146343 | 1GCRKSE76DZ183182; 1GCRKSE76DZ119353 | 1GCRKSE76DZ120972 | 1GCRKSE76DZ137657 | 1GCRKSE76DZ149064 | 1GCRKSE76DZ169184 | 1GCRKSE76DZ143684; 1GCRKSE76DZ121958 | 1GCRKSE76DZ186616 | 1GCRKSE76DZ137884 | 1GCRKSE76DZ104559; 1GCRKSE76DZ127002 | 1GCRKSE76DZ166897; 1GCRKSE76DZ172733; 1GCRKSE76DZ119143; 1GCRKSE76DZ154135 | 1GCRKSE76DZ106831 | 1GCRKSE76DZ179441 | 1GCRKSE76DZ174417; 1GCRKSE76DZ186082; 1GCRKSE76DZ151137 | 1GCRKSE76DZ195977 | 1GCRKSE76DZ190780

1GCRKSE76DZ139621 | 1GCRKSE76DZ156547 | 1GCRKSE76DZ130627

1GCRKSE76DZ182548 | 1GCRKSE76DZ171338; 1GCRKSE76DZ188608

1GCRKSE76DZ190987

1GCRKSE76DZ125458 | 1GCRKSE76DZ145726 | 1GCRKSE76DZ164339 | 1GCRKSE76DZ145838; 1GCRKSE76DZ188141 | 1GCRKSE76DZ127212 | 1GCRKSE76DZ176720 | 1GCRKSE76DZ105842; 1GCRKSE76DZ117456 | 1GCRKSE76DZ159867 | 1GCRKSE76DZ165121; 1GCRKSE76DZ125878 | 1GCRKSE76DZ107896 | 1GCRKSE76DZ112838; 1GCRKSE76DZ166124; 1GCRKSE76DZ133804 | 1GCRKSE76DZ174000 | 1GCRKSE76DZ114816; 1GCRKSE76DZ128439 | 1GCRKSE76DZ183165; 1GCRKSE76DZ189676 | 1GCRKSE76DZ111558 | 1GCRKSE76DZ129171

1GCRKSE76DZ160386; 1GCRKSE76DZ151381 | 1GCRKSE76DZ179603 | 1GCRKSE76DZ136251

1GCRKSE76DZ186003 | 1GCRKSE76DZ146052; 1GCRKSE76DZ143068 | 1GCRKSE76DZ126755

1GCRKSE76DZ174031 | 1GCRKSE76DZ151946 | 1GCRKSE76DZ137299 | 1GCRKSE76DZ198085 | 1GCRKSE76DZ182601 | 1GCRKSE76DZ109793 | 1GCRKSE76DZ116968 | 1GCRKSE76DZ135097; 1GCRKSE76DZ186129 | 1GCRKSE76DZ152143; 1GCRKSE76DZ152482 | 1GCRKSE76DZ154216

1GCRKSE76DZ168620 | 1GCRKSE76DZ133267 | 1GCRKSE76DZ151512; 1GCRKSE76DZ105419 | 1GCRKSE76DZ195641; 1GCRKSE76DZ119563; 1GCRKSE76DZ116954 | 1GCRKSE76DZ154202 | 1GCRKSE76DZ129428; 1GCRKSE76DZ154765 | 1GCRKSE76DZ144138 | 1GCRKSE76DZ124245; 1GCRKSE76DZ160033 | 1GCRKSE76DZ133673 | 1GCRKSE76DZ187958 | 1GCRKSE76DZ159495; 1GCRKSE76DZ166737

1GCRKSE76DZ185899 | 1GCRKSE76DZ184249; 1GCRKSE76DZ110569 |

1GCRKSE76DZ164082

| 1GCRKSE76DZ127596; 1GCRKSE76DZ196921 | 1GCRKSE76DZ195493 | 1GCRKSE76DZ118283 | 1GCRKSE76DZ159612; 1GCRKSE76DZ177432; 1GCRKSE76DZ132068 | 1GCRKSE76DZ178404 | 1GCRKSE76DZ119319 | 1GCRKSE76DZ102732 | 1GCRKSE76DZ163448; 1GCRKSE76DZ142583; 1GCRKSE76DZ132071; 1GCRKSE76DZ183408 | 1GCRKSE76DZ131390 | 1GCRKSE76DZ185126 |

1GCRKSE76DZ157097

; 1GCRKSE76DZ110118 | 1GCRKSE76DZ105212; 1GCRKSE76DZ189807; 1GCRKSE76DZ110524 | 1GCRKSE76DZ131146 | 1GCRKSE76DZ100561 | 1GCRKSE76DZ161957 | 1GCRKSE76DZ102116 | 1GCRKSE76DZ170299

1GCRKSE76DZ156371 | 1GCRKSE76DZ121894 | 1GCRKSE76DZ156872 | 1GCRKSE76DZ158878 | 1GCRKSE76DZ116470 | 1GCRKSE76DZ109339 | 1GCRKSE76DZ182324 | 1GCRKSE76DZ165393; 1GCRKSE76DZ181416; 1GCRKSE76DZ176376 | 1GCRKSE76DZ158332 | 1GCRKSE76DZ129431 | 1GCRKSE76DZ115058 | 1GCRKSE76DZ171940 | 1GCRKSE76DZ165863 | 1GCRKSE76DZ175289 | 1GCRKSE76DZ111236 | 1GCRKSE76DZ142082 | 1GCRKSE76DZ126447 | 1GCRKSE76DZ121362 | 1GCRKSE76DZ180217; 1GCRKSE76DZ162588 | 1GCRKSE76DZ194974; 1GCRKSE76DZ169346

1GCRKSE76DZ189550; 1GCRKSE76DZ143815 | 1GCRKSE76DZ129168 | 1GCRKSE76DZ125489 | 1GCRKSE76DZ105615

1GCRKSE76DZ175583 | 1GCRKSE76DZ113486; 1GCRKSE76DZ192996; 1GCRKSE76DZ105470; 1GCRKSE76DZ147704 | 1GCRKSE76DZ171999 | 1GCRKSE76DZ146441 | 1GCRKSE76DZ123239

1GCRKSE76DZ105999 | 1GCRKSE76DZ107090; 1GCRKSE76DZ152188 | 1GCRKSE76DZ161568 | 1GCRKSE76DZ181979 | 1GCRKSE76DZ159058; 1GCRKSE76DZ135181 | 1GCRKSE76DZ160937; 1GCRKSE76DZ198264 | 1GCRKSE76DZ149050; 1GCRKSE76DZ185479 | 1GCRKSE76DZ157441

1GCRKSE76DZ159433 |

1GCRKSE76DZ121832

| 1GCRKSE76DZ110927 | 1GCRKSE76DZ168665; 1GCRKSE76DZ151364 | 1GCRKSE76DZ140350 | 1GCRKSE76DZ164308

1GCRKSE76DZ138341; 1GCRKSE76DZ149193 | 1GCRKSE76DZ112032; 1GCRKSE76DZ108112

1GCRKSE76DZ170397; 1GCRKSE76DZ161487; 1GCRKSE76DZ121099 | 1GCRKSE76DZ154717 | 1GCRKSE76DZ124570

1GCRKSE76DZ166253; 1GCRKSE76DZ139487; 1GCRKSE76DZ166835; 1GCRKSE76DZ140137 | 1GCRKSE76DZ120762 | 1GCRKSE76DZ189015;

1GCRKSE76DZ126500

| 1GCRKSE76DZ121135; 1GCRKSE76DZ135326; 1GCRKSE76DZ182050 | 1GCRKSE76DZ171341 | 1GCRKSE76DZ162302

1GCRKSE76DZ185577; 1GCRKSE76DZ163871 | 1GCRKSE76DZ146696; 1GCRKSE76DZ186759; 1GCRKSE76DZ166415 | 1GCRKSE76DZ198913 | 1GCRKSE76DZ104397 | 1GCRKSE76DZ113083; 1GCRKSE76DZ187216 | 1GCRKSE76DZ152451 | 1GCRKSE76DZ130336 | 1GCRKSE76DZ199611 | 1GCRKSE76DZ146522 | 1GCRKSE76DZ183103 | 1GCRKSE76DZ115755; 1GCRKSE76DZ137075 | 1GCRKSE76DZ150862; 1GCRKSE76DZ115304 | 1GCRKSE76DZ198362; 1GCRKSE76DZ126240

1GCRKSE76DZ118798

1GCRKSE76DZ173980 | 1GCRKSE76DZ113682; 1GCRKSE76DZ195879; 1GCRKSE76DZ153907 | 1GCRKSE76DZ140557 | 1GCRKSE76DZ145919; 1GCRKSE76DZ169220; 1GCRKSE76DZ192769 | 1GCRKSE76DZ107526; 1GCRKSE76DZ115691 | 1GCRKSE76DZ195168 | 1GCRKSE76DZ193789; 1GCRKSE76DZ176474 | 1GCRKSE76DZ182677 | 1GCRKSE76DZ153535 | 1GCRKSE76DZ175616 | 1GCRKSE76DZ148156 | 1GCRKSE76DZ179083; 1GCRKSE76DZ112435 | 1GCRKSE76DZ105985 | 1GCRKSE76DZ143510 | 1GCRKSE76DZ159318 | 1GCRKSE76DZ109485; 1GCRKSE76DZ132362; 1GCRKSE76DZ100446 | 1GCRKSE76DZ179763; 1GCRKSE76DZ124732 | 1GCRKSE76DZ193016 | 1GCRKSE76DZ176247; 1GCRKSE76DZ112600 | 1GCRKSE76DZ119207 | 1GCRKSE76DZ120163 | 1GCRKSE76DZ169637 | 1GCRKSE76DZ150151; 1GCRKSE76DZ181254 | 1GCRKSE76DZ144219 | 1GCRKSE76DZ138534 | 1GCRKSE76DZ153728; 1GCRKSE76DZ194246 | 1GCRKSE76DZ110099 | 1GCRKSE76DZ135679 | 1GCRKSE76DZ112564

1GCRKSE76DZ140400 | 1GCRKSE76DZ100866; 1GCRKSE76DZ134659; 1GCRKSE76DZ171114 | 1GCRKSE76DZ163417 | 1GCRKSE76DZ142311 | 1GCRKSE76DZ135715; 1GCRKSE76DZ149730 | 1GCRKSE76DZ193257; 1GCRKSE76DZ111186; 1GCRKSE76DZ159075 | 1GCRKSE76DZ126318 | 1GCRKSE76DZ107672 | 1GCRKSE76DZ103959; 1GCRKSE76DZ103556 | 1GCRKSE76DZ112189 | 1GCRKSE76DZ174076; 1GCRKSE76DZ156287 | 1GCRKSE76DZ139652 | 1GCRKSE76DZ165829; 1GCRKSE76DZ197535 | 1GCRKSE76DZ125511; 1GCRKSE76DZ111687 | 1GCRKSE76DZ127629 | 1GCRKSE76DZ146746 | 1GCRKSE76DZ128540 | 1GCRKSE76DZ118140; 1GCRKSE76DZ181996 | 1GCRKSE76DZ166575; 1GCRKSE76DZ134922

1GCRKSE76DZ174837 | 1GCRKSE76DZ166219 | 1GCRKSE76DZ134287; 1GCRKSE76DZ189354

1GCRKSE76DZ135553; 1GCRKSE76DZ113746 | 1GCRKSE76DZ146004; 1GCRKSE76DZ124617 |

1GCRKSE76DZ1877481GCRKSE76DZ167189; 1GCRKSE76DZ103539 | 1GCRKSE76DZ155303; 1GCRKSE76DZ122821 | 1GCRKSE76DZ192643 | 1GCRKSE76DZ126822 | 1GCRKSE76DZ144270; 1GCRKSE76DZ169606; 1GCRKSE76DZ108305; 1GCRKSE76DZ120731 | 1GCRKSE76DZ114217 | 1GCRKSE76DZ154345 | 1GCRKSE76DZ108045 | 1GCRKSE76DZ175941 | 1GCRKSE76DZ197972; 1GCRKSE76DZ109521 | 1GCRKSE76DZ161943 | 1GCRKSE76DZ159139 | 1GCRKSE76DZ180461; 1GCRKSE76DZ107218 | 1GCRKSE76DZ100382 | 1GCRKSE76DZ100642 | 1GCRKSE76DZ182792; 1GCRKSE76DZ130790 | 1GCRKSE76DZ120602 | 1GCRKSE76DZ143524

1GCRKSE76DZ110989 | 1GCRKSE76DZ123175; 1GCRKSE76DZ176166 | 1GCRKSE76DZ199849 | 1GCRKSE76DZ132569; 1GCRKSE76DZ144513 | 1GCRKSE76DZ108076 | 1GCRKSE76DZ128604

1GCRKSE76DZ175969; 1GCRKSE76DZ123130 | 1GCRKSE76DZ118591 | 1GCRKSE76DZ123631 | 1GCRKSE76DZ155589 | 1GCRKSE76DZ151350; 1GCRKSE76DZ112757; 1GCRKSE76DZ135634; 1GCRKSE76DZ171498

1GCRKSE76DZ196076 | 1GCRKSE76DZ114086 | 1GCRKSE76DZ121314 | 1GCRKSE76DZ126464 | 1GCRKSE76DZ154913; 1GCRKSE76DZ158945 | 1GCRKSE76DZ180086 | 1GCRKSE76DZ121829; 1GCRKSE76DZ167161 | 1GCRKSE76DZ177642; 1GCRKSE76DZ139425 | 1GCRKSE76DZ119899 | 1GCRKSE76DZ195140 | 1GCRKSE76DZ164969; 1GCRKSE76DZ187538; 1GCRKSE76DZ188320; 1GCRKSE76DZ131776 | 1GCRKSE76DZ113133; 1GCRKSE76DZ103993

1GCRKSE76DZ166236 | 1GCRKSE76DZ182713 | 1GCRKSE76DZ110068 | 1GCRKSE76DZ152529; 1GCRKSE76DZ165264 | 1GCRKSE76DZ164972 | 1GCRKSE76DZ110930; 1GCRKSE76DZ120048; 1GCRKSE76DZ177673 | 1GCRKSE76DZ114279 | 1GCRKSE76DZ121622; 1GCRKSE76DZ150358; 1GCRKSE76DZ169895; 1GCRKSE76DZ156984 | 1GCRKSE76DZ160209 | 1GCRKSE76DZ144141 | 1GCRKSE76DZ133205 | 1GCRKSE76DZ189757; 1GCRKSE76DZ102472 | 1GCRKSE76DZ180346 | 1GCRKSE76DZ147444; 1GCRKSE76DZ180508; 1GCRKSE76DZ172408 | 1GCRKSE76DZ130191; 1GCRKSE76DZ106862 | 1GCRKSE76DZ133317

1GCRKSE76DZ174689 | 1GCRKSE76DZ184638 | 1GCRKSE76DZ163529 | 1GCRKSE76DZ128280

1GCRKSE76DZ192030 | 1GCRKSE76DZ113780 | 1GCRKSE76DZ117537;

1GCRKSE76DZ143054

; 1GCRKSE76DZ141742 | 1GCRKSE76DZ145371 | 1GCRKSE76DZ185465 | 1GCRKSE76DZ194831 | 1GCRKSE76DZ196630 | 1GCRKSE76DZ127436; 1GCRKSE76DZ142440 | 1GCRKSE76DZ162784 | 1GCRKSE76DZ188382; 1GCRKSE76DZ125847; 1GCRKSE76DZ123869 | 1GCRKSE76DZ168651 | 1GCRKSE76DZ141837

1GCRKSE76DZ151011; 1GCRKSE76DZ142468

1GCRKSE76DZ120034; 1GCRKSE76DZ107994 | 1GCRKSE76DZ117330; 1GCRKSE76DZ173896

1GCRKSE76DZ139229; 1GCRKSE76DZ153745 | 1GCRKSE76DZ120373 | 1GCRKSE76DZ168102 | 1GCRKSE76DZ146570; 1GCRKSE76DZ191038 | 1GCRKSE76DZ149940; 1GCRKSE76DZ110801 | 1GCRKSE76DZ149159 | 1GCRKSE76DZ170416 | 1GCRKSE76DZ170559; 1GCRKSE76DZ155950; 1GCRKSE76DZ145256 | 1GCRKSE76DZ147119 | 1GCRKSE76DZ158251; 1GCRKSE76DZ199513 | 1GCRKSE76DZ133995 | 1GCRKSE76DZ137433; 1GCRKSE76DZ116677; 1GCRKSE76DZ139067; 1GCRKSE76DZ119837 | 1GCRKSE76DZ182565; 1GCRKSE76DZ171372 | 1GCRKSE76DZ126299 | 1GCRKSE76DZ121877 | 1GCRKSE76DZ143183 | 1GCRKSE76DZ125234; 1GCRKSE76DZ144639 | 1GCRKSE76DZ167340 | 1GCRKSE76DZ162168; 1GCRKSE76DZ153700 | 1GCRKSE76DZ169766 | 1GCRKSE76DZ107221 | 1GCRKSE76DZ127856

1GCRKSE76DZ118235; 1GCRKSE76DZ135892; 1GCRKSE76DZ142034 | 1GCRKSE76DZ178256 | 1GCRKSE76DZ138856 | 1GCRKSE76DZ192013 | 1GCRKSE76DZ125248 | 1GCRKSE76DZ123547 | 1GCRKSE76DZ196529; 1GCRKSE76DZ191508; 1GCRKSE76DZ113181 | 1GCRKSE76DZ120910; 1GCRKSE76DZ136055; 1GCRKSE76DZ193808; 1GCRKSE76DZ117649

1GCRKSE76DZ132815; 1GCRKSE76DZ166513 | 1GCRKSE76DZ192464; 1GCRKSE76DZ160906 |

1GCRKSE76DZ128313

| 1GCRKSE76DZ101063 | 1GCRKSE76DZ176135 | 1GCRKSE76DZ174742 | 1GCRKSE76DZ161960 | 1GCRKSE76DZ189922 | 1GCRKSE76DZ196594 | 1GCRKSE76DZ155110 | 1GCRKSE76DZ125945 | 1GCRKSE76DZ151722 | 1GCRKSE76DZ170321 | 1GCRKSE76DZ184865 | 1GCRKSE76DZ138873 | 1GCRKSE76DZ196112 | 1GCRKSE76DZ148996; 1GCRKSE76DZ153213 | 1GCRKSE76DZ115397 | 1GCRKSE76DZ194604; 1GCRKSE76DZ132698 | 1GCRKSE76DZ110412 | 1GCRKSE76DZ175888; 1GCRKSE76DZ155642 | 1GCRKSE76DZ118316 |

1GCRKSE76DZ103282

| 1GCRKSE76DZ103265 | 1GCRKSE76DZ127419 | 1GCRKSE76DZ124214; 1GCRKSE76DZ171081; 1GCRKSE76DZ138355 | 1GCRKSE76DZ191704 | 1GCRKSE76DZ184011

1GCRKSE76DZ152692 | 1GCRKSE76DZ138212 |

1GCRKSE76DZ185496

; 1GCRKSE76DZ177429 | 1GCRKSE76DZ106893 | 1GCRKSE76DZ164194 | 1GCRKSE76DZ145063 | 1GCRKSE76DZ184140 | 1GCRKSE76DZ140297 | 1GCRKSE76DZ112905 | 1GCRKSE76DZ173557 | 1GCRKSE76DZ136007 | 1GCRKSE76DZ185045; 1GCRKSE76DZ181030 | 1GCRKSE76DZ153695 | 1GCRKSE76DZ120597; 1GCRKSE76DZ105002 | 1GCRKSE76DZ118820 | 1GCRKSE76DZ176460 | 1GCRKSE76DZ191587; 1GCRKSE76DZ172845; 1GCRKSE76DZ152580 | 1GCRKSE76DZ190410 | 1GCRKSE76DZ178564 | 1GCRKSE76DZ131518 | 1GCRKSE76DZ188589

1GCRKSE76DZ131874 | 1GCRKSE76DZ186633 | 1GCRKSE76DZ185210 | 1GCRKSE76DZ153681 | 1GCRKSE76DZ198149 | 1GCRKSE76DZ174840 | 1GCRKSE76DZ131437; 1GCRKSE76DZ121393 | 1GCRKSE76DZ132507 | 1GCRKSE76DZ122172; 1GCRKSE76DZ124018 | 1GCRKSE76DZ132281

1GCRKSE76DZ110670 | 1GCRKSE76DZ104321 | 1GCRKSE76DZ127355; 1GCRKSE76DZ192271; 1GCRKSE76DZ182016; 1GCRKSE76DZ164678 | 1GCRKSE76DZ176281; 1GCRKSE76DZ135018 | 1GCRKSE76DZ143779 | 1GCRKSE76DZ112967; 1GCRKSE76DZ145614 | 1GCRKSE76DZ123984; 1GCRKSE76DZ101208; 1GCRKSE76DZ194151 | 1GCRKSE76DZ121149 | 1GCRKSE76DZ101855 | 1GCRKSE76DZ146858 | 1GCRKSE76DZ144611

1GCRKSE76DZ103427 | 1GCRKSE76DZ178046; 1GCRKSE76DZ188396; 1GCRKSE76DZ110443 | 1GCRKSE76DZ122334 | 1GCRKSE76DZ177026; 1GCRKSE76DZ142485; 1GCRKSE76DZ109289 | 1GCRKSE76DZ197356 | 1GCRKSE76DZ100236;