SCBET9ZA1G80…

Bentley

Flying Spur

SCBET9ZA1G8092425

; SCBET9ZA1G8006045 | SCBET9ZA1G8054967

SCBET9ZA1G8010015; SCBET9ZA1G8067864 | SCBET9ZA1G8026828; SCBET9ZA1G8067797; SCBET9ZA1G8095518; SCBET9ZA1G8030989 | SCBET9ZA1G8025551; SCBET9ZA1G8096720; SCBET9ZA1G8016350; SCBET9ZA1G8085099; SCBET9ZA1G8010905 | SCBET9ZA1G8092537 | SCBET9ZA1G8073129 | SCBET9ZA1G8033858; SCBET9ZA1G8085474 | SCBET9ZA1G8067010 | SCBET9ZA1G8003792 | SCBET9ZA1G8018583; SCBET9ZA1G8033049 | SCBET9ZA1G8014727 | SCBET9ZA1G8070747 | SCBET9ZA1G8027283 | SCBET9ZA1G8062163; SCBET9ZA1G8043161

SCBET9ZA1G8082719 | SCBET9ZA1G8075902; SCBET9ZA1G8058968 | SCBET9ZA1G8065998

SCBET9ZA1G8024285; SCBET9ZA1G8013738; SCBET9ZA1G8026893; SCBET9ZA1G8034850 | SCBET9ZA1G8056170 | SCBET9ZA1G8026764; SCBET9ZA1G8079254 | SCBET9ZA1G8045945 | SCBET9ZA1G8009186;

SCBET9ZA1G8054743

; SCBET9ZA1G8079593; SCBET9ZA1G8090030 | SCBET9ZA1G8076709 | SCBET9ZA1G8086544

SCBET9ZA1G8020754 | SCBET9ZA1G8013111 | SCBET9ZA1G8044617; SCBET9ZA1G8022455 | SCBET9ZA1G8020401 | SCBET9ZA1G8020883 | SCBET9ZA1G8079125 | SCBET9ZA1G8094319; SCBET9ZA1G8054080; SCBET9ZA1G8091131 | SCBET9ZA1G8066262 | SCBET9ZA1G8021449; SCBET9ZA1G8052149; SCBET9ZA1G8069503 | SCBET9ZA1G8012928 | SCBET9ZA1G8000553 | SCBET9ZA1G8062728 | SCBET9ZA1G8020205 | SCBET9ZA1G8026554 | SCBET9ZA1G8034007

SCBET9ZA1G8083160 | SCBET9ZA1G8039398; SCBET9ZA1G8000780 | SCBET9ZA1G8065886 | SCBET9ZA1G8021127; SCBET9ZA1G8008118 | SCBET9ZA1G8097656 | SCBET9ZA1G8049073 | SCBET9ZA1G8015683; SCBET9ZA1G8052703 | SCBET9ZA1G8014601 | SCBET9ZA1G8039093

SCBET9ZA1G8064964 | SCBET9ZA1G8072059 | SCBET9ZA1G8051616; SCBET9ZA1G8035903; SCBET9ZA1G8093252 | SCBET9ZA1G8002772 | SCBET9ZA1G8091842 |

SCBET9ZA1G8031561

| SCBET9ZA1G8034041; SCBET9ZA1G8023489 | SCBET9ZA1G8074877 | SCBET9ZA1G8059781

SCBET9ZA1G8012105; SCBET9ZA1G8002528 | SCBET9ZA1G8060798 | SCBET9ZA1G8087838; SCBET9ZA1G8024660 | SCBET9ZA1G8011259; SCBET9ZA1G8042656 | SCBET9ZA1G8066021 |

SCBET9ZA1G8062972

| SCBET9ZA1G8088200; SCBET9ZA1G8083899; SCBET9ZA1G8065550 | SCBET9ZA1G8035559 | SCBET9ZA1G8011570; SCBET9ZA1G8036405 | SCBET9ZA1G8029812 | SCBET9ZA1G8010936; SCBET9ZA1G8048375 | SCBET9ZA1G8050594; SCBET9ZA1G8082770 | SCBET9ZA1G8040888 | SCBET9ZA1G8040311; SCBET9ZA1G8078976; SCBET9ZA1G8010399; SCBET9ZA1G8000777 | SCBET9ZA1G8062261; SCBET9ZA1G8008880

SCBET9ZA1G8076483 | SCBET9ZA1G8048523 |

SCBET9ZA1G8044357

| SCBET9ZA1G8046495 | SCBET9ZA1G8029261; SCBET9ZA1G8087371; SCBET9ZA1G8013030 | SCBET9ZA1G8035416; SCBET9ZA1G8086477 | SCBET9ZA1G8099780 | SCBET9ZA1G8082512 | SCBET9ZA1G8013139 | SCBET9ZA1G8036016 | SCBET9ZA1G8082543 | SCBET9ZA1G8073423; SCBET9ZA1G8049803; SCBET9ZA1G8060087 | SCBET9ZA1G8009883 | SCBET9ZA1G8014632; SCBET9ZA1G8052362 | SCBET9ZA1G8085071 | SCBET9ZA1G8092716; SCBET9ZA1G8099634; SCBET9ZA1G8011486 | SCBET9ZA1G8045766 | SCBET9ZA1G8057500 | SCBET9ZA1G8027669 | SCBET9ZA1G8040969; SCBET9ZA1G8069971; SCBET9ZA1G8045279 | SCBET9ZA1G8092246 | SCBET9ZA1G8094028; SCBET9ZA1G8014291; SCBET9ZA1G8066326 | SCBET9ZA1G8070795; SCBET9ZA1G8079643

SCBET9ZA1G8080825; SCBET9ZA1G8065256 | SCBET9ZA1G8087001 | SCBET9ZA1G8085720 | SCBET9ZA1G8053785; SCBET9ZA1G8065760 | SCBET9ZA1G8052250; SCBET9ZA1G8013321 | SCBET9ZA1G8073888 | SCBET9ZA1G8015635 | SCBET9ZA1G8031169 | SCBET9ZA1G8066097 | SCBET9ZA1G8045203

SCBET9ZA1G8036596; SCBET9ZA1G8001492

SCBET9ZA1G8047064 | SCBET9ZA1G8030992; SCBET9ZA1G8092585; SCBET9ZA1G8016932; SCBET9ZA1G8028904 | SCBET9ZA1G8059098; SCBET9ZA1G8025033 | SCBET9ZA1G8076869 | SCBET9ZA1G8019202; SCBET9ZA1G8017613; SCBET9ZA1G8095101 | SCBET9ZA1G8027235 | SCBET9ZA1G8028319 | SCBET9ZA1G8093641 | SCBET9ZA1G8061322 | SCBET9ZA1G8021046 |

SCBET9ZA1G8022603

; SCBET9ZA1G8083370 | SCBET9ZA1G8033651 | SCBET9ZA1G8063457

SCBET9ZA1G8054466 | SCBET9ZA1G8067167 | SCBET9ZA1G8020995 | SCBET9ZA1G8058534; SCBET9ZA1G8072420 | SCBET9ZA1G8033360 | SCBET9ZA1G8017367

SCBET9ZA1G8004070 | SCBET9ZA1G8084437; SCBET9ZA1G8062857 | SCBET9ZA1G8050711; SCBET9ZA1G8005106 | SCBET9ZA1G8093588 | SCBET9ZA1G8006269 | SCBET9ZA1G8007826 | SCBET9ZA1G8099116 | SCBET9ZA1G8044021

SCBET9ZA1G8061062; SCBET9ZA1G8046464 | SCBET9ZA1G8069422; SCBET9ZA1G8085149 | SCBET9ZA1G8044164 | SCBET9ZA1G8089914 | SCBET9ZA1G8018793; SCBET9ZA1G8043712

SCBET9ZA1G8056279; SCBET9ZA1G8051549; SCBET9ZA1G8062499; SCBET9ZA1G8002609 | SCBET9ZA1G8057142 | SCBET9ZA1G8077228 | SCBET9ZA1G8029731; SCBET9ZA1G8019281; SCBET9ZA1G8086012 | SCBET9ZA1G8050627 | SCBET9ZA1G8042463

SCBET9ZA1G8093235; SCBET9ZA1G8021905 | SCBET9ZA1G8088116 | SCBET9ZA1G8028224 | SCBET9ZA1G8079433; SCBET9ZA1G8043872 | SCBET9ZA1G8049719 | SCBET9ZA1G8023640 | SCBET9ZA1G8014811 | SCBET9ZA1G8080887 | SCBET9ZA1G8012895; SCBET9ZA1G8005395 | SCBET9ZA1G8089489; SCBET9ZA1G8076256; SCBET9ZA1G8001606 | SCBET9ZA1G8016977; SCBET9ZA1G8071509 | SCBET9ZA1G8072224 | SCBET9ZA1G8062079 | SCBET9ZA1G8091789 | SCBET9ZA1G8093090 | SCBET9ZA1G8089248 | SCBET9ZA1G8058887; SCBET9ZA1G8059084 |

SCBET9ZA1G8022620

| SCBET9ZA1G8063202; SCBET9ZA1G8063314 | SCBET9ZA1G8046268 | SCBET9ZA1G8034749 | SCBET9ZA1G8094532; SCBET9ZA1G8044312 | SCBET9ZA1G8087712 |

SCBET9ZA1G8073812SCBET9ZA1G8088360; SCBET9ZA1G8044410; SCBET9ZA1G8017336 | SCBET9ZA1G8024500 | SCBET9ZA1G8027798

SCBET9ZA1G8013397 | SCBET9ZA1G8060400; SCBET9ZA1G8029597 | SCBET9ZA1G8064916 | SCBET9ZA1G8026618 | SCBET9ZA1G8042978 | SCBET9ZA1G8049557; SCBET9ZA1G8035366 | SCBET9ZA1G8048389 | SCBET9ZA1G8045380 | SCBET9ZA1G8027204 | SCBET9ZA1G8021113 | SCBET9ZA1G8098970 | SCBET9ZA1G8011441 | SCBET9ZA1G8091288 | SCBET9ZA1G8020415; SCBET9ZA1G8045573 | SCBET9ZA1G8025579; SCBET9ZA1G8025680 | SCBET9ZA1G8034184; SCBET9ZA1G8065127 | SCBET9ZA1G8023170 | SCBET9ZA1G8024075 | SCBET9ZA1G8027106 | SCBET9ZA1G8016591

SCBET9ZA1G8078041; SCBET9ZA1G8057030 | SCBET9ZA1G8036291

SCBET9ZA1G8005901; SCBET9ZA1G8058484; SCBET9ZA1G8020012 | SCBET9ZA1G8038655; SCBET9ZA1G8072014; SCBET9ZA1G8077682 | SCBET9ZA1G8014002 | SCBET9ZA1G8052426; SCBET9ZA1G8078847 | SCBET9ZA1G8001668; SCBET9ZA1G8006756 |

SCBET9ZA1G8044519

| SCBET9ZA1G8089833 | SCBET9ZA1G8059375; SCBET9ZA1G8089556 | SCBET9ZA1G8091632 | SCBET9ZA1G8003503; SCBET9ZA1G8024996 | SCBET9ZA1G8021872; SCBET9ZA1G8045296 | SCBET9ZA1G8044472; SCBET9ZA1G8008409 | SCBET9ZA1G8090853; SCBET9ZA1G8081005

SCBET9ZA1G8017708; SCBET9ZA1G8009852; SCBET9ZA1G8020687 | SCBET9ZA1G8026442; SCBET9ZA1G8032970 | SCBET9ZA1G8067234 | SCBET9ZA1G8075334 | SCBET9ZA1G8060140; SCBET9ZA1G8059554 | SCBET9ZA1G8027588 | SCBET9ZA1G8082851 | SCBET9ZA1G8064642; SCBET9ZA1G8076435; SCBET9ZA1G8064544; SCBET9ZA1G8086074 | SCBET9ZA1G8040681; SCBET9ZA1G8075866 | SCBET9ZA1G8098189; SCBET9ZA1G8019104 | SCBET9ZA1G8097978 | SCBET9ZA1G8012377 |

SCBET9ZA1G8035447

; SCBET9ZA1G8013495 | SCBET9ZA1G8052197 | SCBET9ZA1G8056346 | SCBET9ZA1G8088830 | SCBET9ZA1G8017515; SCBET9ZA1G8021841; SCBET9ZA1G8005588 | SCBET9ZA1G8067279; SCBET9ZA1G8027946 | SCBET9ZA1G8084311; SCBET9ZA1G8016333; SCBET9ZA1G8099777 | SCBET9ZA1G8014372 | SCBET9ZA1G8079318 | SCBET9ZA1G8084079 | SCBET9ZA1G8040972 | SCBET9ZA1G8004876

SCBET9ZA1G8019314 | SCBET9ZA1G8076922 | SCBET9ZA1G8059313 | SCBET9ZA1G8089170

SCBET9ZA1G8014131 | SCBET9ZA1G8027526 | SCBET9ZA1G8009172 | SCBET9ZA1G8045590; SCBET9ZA1G8009057 | SCBET9ZA1G8041684 | SCBET9ZA1G8088665 | SCBET9ZA1G8038171; SCBET9ZA1G8087449 | SCBET9ZA1G8078329; SCBET9ZA1G8053446; SCBET9ZA1G8019684; SCBET9ZA1G8025047; SCBET9ZA1G8047386 | SCBET9ZA1G8077729; SCBET9ZA1G8053995;

SCBET9ZA1G8032967

| SCBET9ZA1G8008815; SCBET9ZA1G8005798 | SCBET9ZA1G8056461 | SCBET9ZA1G8047100; SCBET9ZA1G8039904

SCBET9ZA1G8027462 | SCBET9ZA1G8063507 | SCBET9ZA1G8048716; SCBET9ZA1G8080095; SCBET9ZA1G8018342 | SCBET9ZA1G8093333 | SCBET9ZA1G8080565 | SCBET9ZA1G8006806 | SCBET9ZA1G8079514 | SCBET9ZA1G8059067; SCBET9ZA1G8099326; SCBET9ZA1G8053771 | SCBET9ZA1G8071784 | SCBET9ZA1G8087127 | SCBET9ZA1G8054760; SCBET9ZA1G8042141 | SCBET9ZA1G8074510

SCBET9ZA1G8080582; SCBET9ZA1G8012962 | SCBET9ZA1G8028191 | SCBET9ZA1G8060820; SCBET9ZA1G8090321; SCBET9ZA1G8009835 | SCBET9ZA1G8036792 | SCBET9ZA1G8020057 | SCBET9ZA1G8078931 | SCBET9ZA1G8043256 | SCBET9ZA1G8097804 | SCBET9ZA1G8098077 | SCBET9ZA1G8013710 | SCBET9ZA1G8036520; SCBET9ZA1G8029180 | SCBET9ZA1G8010354; SCBET9ZA1G8055049 | SCBET9ZA1G8004540 | SCBET9ZA1G8083496 |

SCBET9ZA1G8018308

| SCBET9ZA1G8042799 | SCBET9ZA1G8073003; SCBET9ZA1G8024416; SCBET9ZA1G8062860; SCBET9ZA1G8039255; SCBET9ZA1G8007860 | SCBET9ZA1G8096801; SCBET9ZA1G8094305 | SCBET9ZA1G8063345 | SCBET9ZA1G8023234

SCBET9ZA1G8075897; SCBET9ZA1G8056234 | SCBET9ZA1G8072031; SCBET9ZA1G8028398 | SCBET9ZA1G8095065 | SCBET9ZA1G8066374; SCBET9ZA1G8032788 | SCBET9ZA1G8027137

SCBET9ZA1G8041118 | SCBET9ZA1G8008068 | SCBET9ZA1G8057478; SCBET9ZA1G8082848 | SCBET9ZA1G8029759 | SCBET9ZA1G8023556 | SCBET9ZA1G8032239 | SCBET9ZA1G8017594 | SCBET9ZA1G8060641; SCBET9ZA1G8051910; SCBET9ZA1G8002769 | SCBET9ZA1G8024755

SCBET9ZA1G8098600 | SCBET9ZA1G8071333 | SCBET9ZA1G8047274 | SCBET9ZA1G8000052 | SCBET9ZA1G8047999 | SCBET9ZA1G8098158; SCBET9ZA1G8056573; SCBET9ZA1G8073986 | SCBET9ZA1G8013402 | SCBET9ZA1G8084938 | SCBET9ZA1G8043676 | SCBET9ZA1G8035576; SCBET9ZA1G8018664

SCBET9ZA1G8052569 | SCBET9ZA1G8078718; SCBET9ZA1G8092375; SCBET9ZA1G8007406 | SCBET9ZA1G8064026 | SCBET9ZA1G8082350 | SCBET9ZA1G8007230 | SCBET9ZA1G8061868 | SCBET9ZA1G8088164 | SCBET9ZA1G8008006 | SCBET9ZA1G8072126; SCBET9ZA1G8096071; SCBET9ZA1G8033147 | SCBET9ZA1G8083904 | SCBET9ZA1G8025985

SCBET9ZA1G8096605 | SCBET9ZA1G8019216;

SCBET9ZA1G8099908

| SCBET9ZA1G8067590 | SCBET9ZA1G8016025; SCBET9ZA1G8022889 | SCBET9ZA1G8048909

SCBET9ZA1G8069923 | SCBET9ZA1G8014484 | SCBET9ZA1G8086365 | SCBET9ZA1G8022729 | SCBET9ZA1G8057366 | SCBET9ZA1G8092571 | SCBET9ZA1G8043547 | SCBET9ZA1G8005929; SCBET9ZA1G8016266 | SCBET9ZA1G8017384; SCBET9ZA1G8084809 | SCBET9ZA1G8086396 | SCBET9ZA1G8090285; SCBET9ZA1G8026621 | SCBET9ZA1G8026537; SCBET9ZA1G8057495 | SCBET9ZA1G8042009; SCBET9ZA1G8035948; SCBET9ZA1G8077035 | SCBET9ZA1G8042396 | SCBET9ZA1G8013965; SCBET9ZA1G8009074 | SCBET9ZA1G8016185 | SCBET9ZA1G8031902 | SCBET9ZA1G8005042 | SCBET9ZA1G8020835 | SCBET9ZA1G8025534 | SCBET9ZA1G8079108; SCBET9ZA1G8061708

SCBET9ZA1G8091534 | SCBET9ZA1G8041300 | SCBET9ZA1G8071381; SCBET9ZA1G8023122

SCBET9ZA1G8036002; SCBET9ZA1G8026487 | SCBET9ZA1G8064690; SCBET9ZA1G8081585; SCBET9ZA1G8092389 | SCBET9ZA1G8034718

SCBET9ZA1G8079531 | SCBET9ZA1G8056900 | SCBET9ZA1G8006448; SCBET9ZA1G8015490

SCBET9ZA1G8093476 | SCBET9ZA1G8060302 | SCBET9ZA1G8055603; SCBET9ZA1G8012914; SCBET9ZA1G8046643 | SCBET9ZA1G8035562 | SCBET9ZA1G8035853; SCBET9ZA1G8017045 | SCBET9ZA1G8031866

SCBET9ZA1G8049476

SCBET9ZA1G8043385; SCBET9ZA1G8034458 | SCBET9ZA1G8003162; SCBET9ZA1G8092408 | SCBET9ZA1G8060591 | SCBET9ZA1G8035402 | SCBET9ZA1G8050448; SCBET9ZA1G8071087 | SCBET9ZA1G8070392; SCBET9ZA1G8002349 | SCBET9ZA1G8051745; SCBET9ZA1G8053737 | SCBET9ZA1G8088844 | SCBET9ZA1G8034427; SCBET9ZA1G8005252; SCBET9ZA1G8063975 | SCBET9ZA1G8005302 | SCBET9ZA1G8045637 | SCBET9ZA1G8040342 | SCBET9ZA1G8058078 | SCBET9ZA1G8039322; SCBET9ZA1G8055259; SCBET9ZA1G8018065 | SCBET9ZA1G8094630 | SCBET9ZA1G8022066; SCBET9ZA1G8028143; SCBET9ZA1G8031723

SCBET9ZA1G8017157 | SCBET9ZA1G8062552; SCBET9ZA1G8097575; SCBET9ZA1G8019717 | SCBET9ZA1G8069615; SCBET9ZA1G8083451 | SCBET9ZA1G8027199; SCBET9ZA1G8058856 | SCBET9ZA1G8087502 | SCBET9ZA1G8084924; SCBET9ZA1G8006725

SCBET9ZA1G8041670; SCBET9ZA1G8026862; SCBET9ZA1G8034878 | SCBET9ZA1G8011729; SCBET9ZA1G8037912;

SCBET9ZA1G8079559

| SCBET9ZA1G8074507 | SCBET9ZA1G8050997; SCBET9ZA1G8094384 | SCBET9ZA1G8089671 | SCBET9ZA1G8040521; SCBET9ZA1G8031740 | SCBET9ZA1G8051454 | SCBET9ZA1G8077066; SCBET9ZA1G8025176 | SCBET9ZA1G8060560

SCBET9ZA1G8081568; SCBET9ZA1G8026697 | SCBET9ZA1G8016221; SCBET9ZA1G8077097 | SCBET9ZA1G8081473 | SCBET9ZA1G8031706 | SCBET9ZA1G8073521 | SCBET9ZA1G8086253

SCBET9ZA1G8039742 | SCBET9ZA1G8010435 | SCBET9ZA1G8030832 | SCBET9ZA1G8035951; SCBET9ZA1G8060736 | SCBET9ZA1G8070716; SCBET9ZA1G8059523; SCBET9ZA1G8006935

SCBET9ZA1G8059960; SCBET9ZA1G8006658; SCBET9ZA1G8025484 | SCBET9ZA1G8070554 | SCBET9ZA1G8096250 | SCBET9ZA1G8098760;

SCBET9ZA1G8005512

| SCBET9ZA1G8007454 | SCBET9ZA1G8086592; SCBET9ZA1G8049221; SCBET9ZA1G8070473 | SCBET9ZA1G8067198 | SCBET9ZA1G8067749; SCBET9ZA1G8023993

SCBET9ZA1G8097396; SCBET9ZA1G8089279; SCBET9ZA1G8071042 |

SCBET9ZA1G8026635

| SCBET9ZA1G8010791 | SCBET9ZA1G8077021 | SCBET9ZA1G8047193 | SCBET9ZA1G8059473

SCBET9ZA1G8064950; SCBET9ZA1G8082204; SCBET9ZA1G8050238

SCBET9ZA1G8013027 | SCBET9ZA1G8018051 | SCBET9ZA1G8004084; SCBET9ZA1G8060171; SCBET9ZA1G8085734 | SCBET9ZA1G8010063 | SCBET9ZA1G8055942; SCBET9ZA1G8024044; SCBET9ZA1G8079934 | SCBET9ZA1G8000925

SCBET9ZA1G8083529; SCBET9ZA1G8042544 | SCBET9ZA1G8031186; SCBET9ZA1G8008930

SCBET9ZA1G8059926 | SCBET9ZA1G8075592; SCBET9ZA1G8036498 | SCBET9ZA1G8068917 | SCBET9ZA1G8097172

SCBET9ZA1G8028272; SCBET9ZA1G8035626 | SCBET9ZA1G8022956 | SCBET9ZA1G8045394; SCBET9ZA1G8030474

SCBET9ZA1G8099214 | SCBET9ZA1G8061983 | SCBET9ZA1G8020432 | SCBET9ZA1G8066309 | SCBET9ZA1G8052670; SCBET9ZA1G8058047 | SCBET9ZA1G8078153 | SCBET9ZA1G8086317 | SCBET9ZA1G8050577

SCBET9ZA1G8080307 | SCBET9ZA1G8097298 | SCBET9ZA1G8084499 | SCBET9ZA1G8055732 | SCBET9ZA1G8060638 | SCBET9ZA1G8058890 | SCBET9ZA1G8044102 | SCBET9ZA1G8056752; SCBET9ZA1G8022181 | SCBET9ZA1G8027512; SCBET9ZA1G8090092; SCBET9ZA1G8061739 | SCBET9ZA1G8081389

SCBET9ZA1G8016252

SCBET9ZA1G8004649; SCBET9ZA1G8024304; SCBET9ZA1G8012296 |

SCBET9ZA1G8065306

| SCBET9ZA1G8086950; SCBET9ZA1G8017739; SCBET9ZA1G8036064 | SCBET9ZA1G8027090 | SCBET9ZA1G8070098; SCBET9ZA1G8042642; SCBET9ZA1G8054886 | SCBET9ZA1G8047162; SCBET9ZA1G8035741; SCBET9ZA1G8085037; SCBET9ZA1G8028157 | SCBET9ZA1G8010029

SCBET9ZA1G8018986; SCBET9ZA1G8061448

SCBET9ZA1G8057786 | SCBET9ZA1G8095342

SCBET9ZA1G8061661; SCBET9ZA1G8020608 | SCBET9ZA1G8003839 | SCBET9ZA1G8004747 | SCBET9ZA1G8084440 | SCBET9ZA1G8096362 | SCBET9ZA1G8064124; SCBET9ZA1G8078833 | SCBET9ZA1G8025212; SCBET9ZA1G8007325

SCBET9ZA1G8026229 | SCBET9ZA1G8026960 | SCBET9ZA1G8067718 | SCBET9ZA1G8039207 | SCBET9ZA1G8082364

SCBET9ZA1G8020236 | SCBET9ZA1G8014288; SCBET9ZA1G8064012 | SCBET9ZA1G8066245 | SCBET9ZA1G8006773 | SCBET9ZA1G8031320 | SCBET9ZA1G8010158 | SCBET9ZA1G8098676 | SCBET9ZA1G8006174 | SCBET9ZA1G8088892;

SCBET9ZA1G8097995

; SCBET9ZA1G8087161 |

SCBET9ZA1G8049610

| SCBET9ZA1G8069761 | SCBET9ZA1G8077049; SCBET9ZA1G8000648; SCBET9ZA1G8089296 | SCBET9ZA1G8042446 | SCBET9ZA1G8057514; SCBET9ZA1G8011682 | SCBET9ZA1G8003968; SCBET9ZA1G8035691; SCBET9ZA1G8035643 | SCBET9ZA1G8063300 | SCBET9ZA1G8048487 | SCBET9ZA1G8075740; SCBET9ZA1G8020799; SCBET9ZA1G8088438 | SCBET9ZA1G8065564 | SCBET9ZA1G8064530 | SCBET9ZA1G8054614 | SCBET9ZA1G8010726 | SCBET9ZA1G8049641 | SCBET9ZA1G8024173 | SCBET9ZA1G8063216 | SCBET9ZA1G8089766 | SCBET9ZA1G8092327; SCBET9ZA1G8096331 | SCBET9ZA1G8028241 | SCBET9ZA1G8005316; SCBET9ZA1G8027607

SCBET9ZA1G8053270; SCBET9ZA1G8045685 | SCBET9ZA1G8072871; SCBET9ZA1G8090612; SCBET9ZA1G8029339 | SCBET9ZA1G8005719 | SCBET9ZA1G8092411 | SCBET9ZA1G8068206 | SCBET9ZA1G8094403 | SCBET9ZA1G8041474 | SCBET9ZA1G8001895 | SCBET9ZA1G8029552; SCBET9ZA1G8071168

SCBET9ZA1G8068822; SCBET9ZA1G8065676; SCBET9ZA1G8053575 | SCBET9ZA1G8050885 | SCBET9ZA1G8066181 | SCBET9ZA1G8090335 | SCBET9ZA1G8049929 | SCBET9ZA1G8041846; SCBET9ZA1G8089508 | SCBET9ZA1G8044987 | SCBET9ZA1G8011133 | SCBET9ZA1G8083353; SCBET9ZA1G8037537 | SCBET9ZA1G8043371; SCBET9ZA1G8037800; SCBET9ZA1G8082333 | SCBET9ZA1G8083840 | SCBET9ZA1G8090643; SCBET9ZA1G8087192; SCBET9ZA1G8017403 | SCBET9ZA1G8012332 | SCBET9ZA1G8042866 | SCBET9ZA1G8092649

SCBET9ZA1G8066830; SCBET9ZA1G8027008; SCBET9ZA1G8020611; SCBET9ZA1G8058033 | SCBET9ZA1G8075477 | SCBET9ZA1G8027638; SCBET9ZA1G8055939 | SCBET9ZA1G8054130; SCBET9ZA1G8034265 | SCBET9ZA1G8010208; SCBET9ZA1G8084972;

SCBET9ZA1G8031429

; SCBET9ZA1G8036176

SCBET9ZA1G8020446; SCBET9ZA1G8029714 | SCBET9ZA1G8055150 | SCBET9ZA1G8026019 | SCBET9ZA1G8057898; SCBET9ZA1G8003761 | SCBET9ZA1G8096233 | SCBET9ZA1G8076452 | SCBET9ZA1G8078024 | SCBET9ZA1G8010953; SCBET9ZA1G8001640; SCBET9ZA1G8075429 | SCBET9ZA1G8002562; SCBET9ZA1G8076841; SCBET9ZA1G8040308; SCBET9ZA1G8018535; SCBET9ZA1G8033780 |

SCBET9ZA1G8080405

| SCBET9ZA1G8008085; SCBET9ZA1G8035996 | SCBET9ZA1G8016249

SCBET9ZA1G8049901; SCBET9ZA1G8098192; SCBET9ZA1G8039997 | SCBET9ZA1G8087550; SCBET9ZA1G8023007 | SCBET9ZA1G8036615 | SCBET9ZA1G8051907 | SCBET9ZA1G8039871 | SCBET9ZA1G8069758; SCBET9ZA1G8068531 | SCBET9ZA1G8006014;

SCBET9ZA1G8048117

; SCBET9ZA1G8064480 | SCBET9ZA1G8000858; SCBET9ZA1G8058081 | SCBET9ZA1G8037232 | SCBET9ZA1G8084518 | SCBET9ZA1G8059702; SCBET9ZA1G8016171 | SCBET9ZA1G8046836

SCBET9ZA1G8053107; SCBET9ZA1G8009768 | SCBET9ZA1G8092800 | SCBET9ZA1G8046450 | SCBET9ZA1G8099729 | SCBET9ZA1G8014856 | SCBET9ZA1G8032919 | SCBET9ZA1G8012136 | SCBET9ZA1G8043127; SCBET9ZA1G8025999; SCBET9ZA1G8059652; SCBET9ZA1G8065824 | SCBET9ZA1G8037103; SCBET9ZA1G8011097 | SCBET9ZA1G8048392 | SCBET9ZA1G8082574; SCBET9ZA1G8017563 | SCBET9ZA1G8090268 | SCBET9ZA1G8049834 | SCBET9ZA1G8002383 | SCBET9ZA1G8071512; SCBET9ZA1G8005378 | SCBET9ZA1G8094336; SCBET9ZA1G8095468; SCBET9ZA1G8094904; SCBET9ZA1G8026425 |

SCBET9ZA1G8092473

| SCBET9ZA1G8070666 | SCBET9ZA1G8067993 | SCBET9ZA1G8045959

SCBET9ZA1G8084342; SCBET9ZA1G8009253; SCBET9ZA1G8013190 | SCBET9ZA1G8024965; SCBET9ZA1G8065371 | SCBET9ZA1G8071932 | SCBET9ZA1G8073793 | SCBET9ZA1G8086740 | SCBET9ZA1G8044956 | SCBET9ZA1G8047453 | SCBET9ZA1G8087399 | SCBET9ZA1G8082400 | SCBET9ZA1G8036467; SCBET9ZA1G8027400; SCBET9ZA1G8001184

SCBET9ZA1G8068237 | SCBET9ZA1G8053964 | SCBET9ZA1G8010466; SCBET9ZA1G8055276 | SCBET9ZA1G8045377 | SCBET9ZA1G8033567; SCBET9ZA1G8060929; SCBET9ZA1G8007647; SCBET9ZA1G8080100

SCBET9ZA1G8078086 | SCBET9ZA1G8088309 | SCBET9ZA1G8078055 | SCBET9ZA1G8074085 | SCBET9ZA1G8051146 | SCBET9ZA1G8020589 | SCBET9ZA1G8038493 | SCBET9ZA1G8052412

SCBET9ZA1G8099567; SCBET9ZA1G8076340 | SCBET9ZA1G8057903 | SCBET9ZA1G8095891 | SCBET9ZA1G8028188 | SCBET9ZA1G8066214; SCBET9ZA1G8003730 | SCBET9ZA1G8076824; SCBET9ZA1G8027168 | SCBET9ZA1G8031933 | SCBET9ZA1G8016641; SCBET9ZA1G8097348; SCBET9ZA1G8089119; SCBET9ZA1G8036260; SCBET9ZA1G8051034 | SCBET9ZA1G8074314; SCBET9ZA1G8067315 | SCBET9ZA1G8076743; SCBET9ZA1G8024027 | SCBET9ZA1G8088293; SCBET9ZA1G8063619 | SCBET9ZA1G8017787 | SCBET9ZA1G8080078 | SCBET9ZA1G8005140; SCBET9ZA1G8072076; SCBET9ZA1G8036047 | SCBET9ZA1G8082056; SCBET9ZA1G8023363; SCBET9ZA1G8076936; SCBET9ZA1G8000441 | SCBET9ZA1G8034959 | SCBET9ZA1G8099665 | SCBET9ZA1G8068819; SCBET9ZA1G8023928

SCBET9ZA1G8052099 | SCBET9ZA1G8026294 | SCBET9ZA1G8065161 | SCBET9ZA1G8074152 | SCBET9ZA1G8044150; SCBET9ZA1G8028899; SCBET9ZA1G8043791 | SCBET9ZA1G8040907 | SCBET9ZA1G8045332; SCBET9ZA1G8032502; SCBET9ZA1G8018258; SCBET9ZA1G8029387; SCBET9ZA1G8012198 | SCBET9ZA1G8017479 | SCBET9ZA1G8087340 | SCBET9ZA1G8039451; SCBET9ZA1G8064107 | SCBET9ZA1G8066486 | SCBET9ZA1G8013982; SCBET9ZA1G8034024; SCBET9ZA1G8079044; SCBET9ZA1G8020575 | SCBET9ZA1G8071302; SCBET9ZA1G8039224 | SCBET9ZA1G8082185; SCBET9ZA1G8042284; SCBET9ZA1G8016929 | SCBET9ZA1G8063720 |

SCBET9ZA1G8048957

| SCBET9ZA1G8009981 | SCBET9ZA1G8088469 | SCBET9ZA1G8010709 | SCBET9ZA1G8043130; SCBET9ZA1G8009169 | SCBET9ZA1G8074765 | SCBET9ZA1G8048070; SCBET9ZA1G8000956 | SCBET9ZA1G8022522 | SCBET9ZA1G8078671 | SCBET9ZA1G8022682; SCBET9ZA1G8014713 | SCBET9ZA1G8044424 | SCBET9ZA1G8042527; SCBET9ZA1G8075060 | SCBET9ZA1G8002674 | SCBET9ZA1G8026702 | SCBET9ZA1G8016090 | SCBET9ZA1G8048053 | SCBET9ZA1G8039126

SCBET9ZA1G8072336; SCBET9ZA1G8003601; SCBET9ZA1G8091582 | SCBET9ZA1G8019541; SCBET9ZA1G8061806; SCBET9ZA1G8019071; SCBET9ZA1G8067119 | SCBET9ZA1G8073373 | SCBET9ZA1G8056251; SCBET9ZA1G8034301 | SCBET9ZA1G8023461 | SCBET9ZA1G8016624 | SCBET9ZA1G8010855 | SCBET9ZA1G8007082; SCBET9ZA1G8025601; SCBET9ZA1G8024626 | SCBET9ZA1G8021211 | SCBET9ZA1G8047033; SCBET9ZA1G8023380 | SCBET9ZA1G8023962 | SCBET9ZA1G8091372 | SCBET9ZA1G8091503 | SCBET9ZA1G8017319; SCBET9ZA1G8027932 | SCBET9ZA1G8068853 | SCBET9ZA1G8087922; SCBET9ZA1G8059487; SCBET9ZA1G8032161 | SCBET9ZA1G8070361; SCBET9ZA1G8034847; SCBET9ZA1G8042849 |

SCBET9ZA1G8023699

; SCBET9ZA1G8097611 | SCBET9ZA1G8021760; SCBET9ZA1G8090707; SCBET9ZA1G8074894; SCBET9ZA1G8059456 | SCBET9ZA1G8029907; SCBET9ZA1G8017529 | SCBET9ZA1G8010516 | SCBET9ZA1G8046044 | SCBET9ZA1G8059053

SCBET9ZA1G8066360; SCBET9ZA1G8031110 | SCBET9ZA1G8016588; SCBET9ZA1G8065581; SCBET9ZA1G8074961

SCBET9ZA1G8021385 | SCBET9ZA1G8025193 | SCBET9ZA1G8009785; SCBET9ZA1G8025792; SCBET9ZA1G8091310 | SCBET9ZA1G8094787 | SCBET9ZA1G8047355; SCBET9ZA1G8015585 | SCBET9ZA1G8038977; SCBET9ZA1G8014226 | SCBET9ZA1G8086883 | SCBET9ZA1G8040129 | SCBET9ZA1G8070800; SCBET9ZA1G8048862 | SCBET9ZA1G8025811 | SCBET9ZA1G8075110; SCBET9ZA1G8078136; SCBET9ZA1G8073891; SCBET9ZA1G8048618; SCBET9ZA1G8025971; SCBET9ZA1G8024674 | SCBET9ZA1G8022116

SCBET9ZA1G8021158 | SCBET9ZA1G8097530 | SCBET9ZA1G8034640; SCBET9ZA1G8067735 | SCBET9ZA1G8049378; SCBET9ZA1G8096085 | SCBET9ZA1G8030006 | SCBET9ZA1G8031852 | SCBET9ZA1G8094899; SCBET9ZA1G8095731

SCBET9ZA1G8072367; SCBET9ZA1G8050093; SCBET9ZA1G8091274 | SCBET9ZA1G8019877

SCBET9ZA1G8063085

SCBET9ZA1G8066679; SCBET9ZA1G8062924 | SCBET9ZA1G8029115; SCBET9ZA1G8021290 | SCBET9ZA1G8095339 | SCBET9ZA1G8077326

SCBET9ZA1G8090979; SCBET9ZA1G8054595 | SCBET9ZA1G8027123 | SCBET9ZA1G8083336 | SCBET9ZA1G8050708; SCBET9ZA1G8070893; SCBET9ZA1G8094840; SCBET9ZA1G8068559 | SCBET9ZA1G8005834; SCBET9ZA1G8056766 | SCBET9ZA1G8050174 | SCBET9ZA1G8041068 | SCBET9ZA1G8080193 | SCBET9ZA1G8076905 | SCBET9ZA1G8049994 | SCBET9ZA1G8052202 | SCBET9ZA1G8069260; SCBET9ZA1G8057822 | SCBET9ZA1G8062454; SCBET9ZA1G8078878 | SCBET9ZA1G8026389 | SCBET9ZA1G8083174; SCBET9ZA1G8082154; SCBET9ZA1G8094238; SCBET9ZA1G8021483; SCBET9ZA1G8028921; SCBET9ZA1G8013318 | SCBET9ZA1G8029499 | SCBET9ZA1G8090318; SCBET9ZA1G8065175; SCBET9ZA1G8030393 | SCBET9ZA1G8074474 | SCBET9ZA1G8039546 | SCBET9ZA1G8071980 | SCBET9ZA1G8009978 | SCBET9ZA1G8002786 | SCBET9ZA1G8045427; SCBET9ZA1G8067444; SCBET9ZA1G8059733 | SCBET9ZA1G8019913; SCBET9ZA1G8026490

SCBET9ZA1G8056976 | SCBET9ZA1G8052488 | SCBET9ZA1G8044536

SCBET9ZA1G8095521 | SCBET9ZA1G8081750 | SCBET9ZA1G8003906 | SCBET9ZA1G8016803; SCBET9ZA1G8043614 | SCBET9ZA1G8058341 | SCBET9ZA1G8066231

SCBET9ZA1G8040924; SCBET9ZA1G8012010; SCBET9ZA1G8033116 | SCBET9ZA1G8025128 | SCBET9ZA1G8061787; SCBET9ZA1G8044116; SCBET9ZA1G8088911 | SCBET9ZA1G8070456; SCBET9ZA1G8009897;

SCBET9ZA1G8075043SCBET9ZA1G8008796 | SCBET9ZA1G8033875 | SCBET9ZA1G8045606 | SCBET9ZA1G8050014 | SCBET9ZA1G8003890 | SCBET9ZA1G8056198 | SCBET9ZA1G8007759 | SCBET9ZA1G8038641 | SCBET9ZA1G8070229 | SCBET9ZA1G8047730 | SCBET9ZA1G8084339 | SCBET9ZA1G8009334 | SCBET9ZA1G8096152 | SCBET9ZA1G8000889; SCBET9ZA1G8056816 | SCBET9ZA1G8000200 | SCBET9ZA1G8060154 | SCBET9ZA1G8015473; SCBET9ZA1G8009687 | SCBET9ZA1G8093154 | SCBET9ZA1G8007602 | SCBET9ZA1G8089492; SCBET9ZA1G8022200; SCBET9ZA1G8019457; SCBET9ZA1G8074782 | SCBET9ZA1G8060056 | SCBET9ZA1G8065533

SCBET9ZA1G8087077; SCBET9ZA1G8011083

SCBET9ZA1G8079092 | SCBET9ZA1G8012458 | SCBET9ZA1G8041541 | SCBET9ZA1G8003484; SCBET9ZA1G8092778 | SCBET9ZA1G8090304 | SCBET9ZA1G8039448; SCBET9ZA1G8071560 | SCBET9ZA1G8004506

SCBET9ZA1G8029017 | SCBET9ZA1G8066083; SCBET9ZA1G8008426 | SCBET9ZA1G8002254; SCBET9ZA1G8020043; SCBET9ZA1G8007793 |

SCBET9ZA1G8072868

| SCBET9ZA1G8032743 | SCBET9ZA1G8028286 | SCBET9ZA1G8073292 | SCBET9ZA1G8072594; SCBET9ZA1G8072482; SCBET9ZA1G8046786; SCBET9ZA1G8078525; SCBET9ZA1G8059859; SCBET9ZA1G8097589 | SCBET9ZA1G8077438 | SCBET9ZA1G8051129 | SCBET9ZA1G8015909 | SCBET9ZA1G8071719; SCBET9ZA1G8025663; SCBET9ZA1G8041880 | SCBET9ZA1G8031639 | SCBET9ZA1G8016557

SCBET9ZA1G8058940; SCBET9ZA1G8089363 | SCBET9ZA1G8043015; SCBET9ZA1G8059408 | SCBET9ZA1G8042771 | SCBET9ZA1G8086852 | SCBET9ZA1G8009267; SCBET9ZA1G8096006; SCBET9ZA1G8037263; SCBET9ZA1G8097706 | SCBET9ZA1G8074460 | SCBET9ZA1G8002173 | SCBET9ZA1G8091419; SCBET9ZA1G8071574 | SCBET9ZA1G8014629 | SCBET9ZA1G8029325 | SCBET9ZA1G8090240; SCBET9ZA1G8003632 | SCBET9ZA1G8081716; SCBET9ZA1G8022147; SCBET9ZA1G8064141; SCBET9ZA1G8027543 | SCBET9ZA1G8097608

SCBET9ZA1G8073387; SCBET9ZA1G8016493 | SCBET9ZA1G8001198 | SCBET9ZA1G8092599 | SCBET9ZA1G8056492; SCBET9ZA1G8021838 | SCBET9ZA1G8066990 | SCBET9ZA1G8082462 | SCBET9ZA1G8034816 | SCBET9ZA1G8055097; SCBET9ZA1G8014467 | SCBET9ZA1G8020947 | SCBET9ZA1G8004618 | SCBET9ZA1G8080212 | SCBET9ZA1G8053351; SCBET9ZA1G8077505 | SCBET9ZA1G8034752 | SCBET9ZA1G8052393 | SCBET9ZA1G8083210

SCBET9ZA1G8003016 | SCBET9ZA1G8056394 | SCBET9ZA1G8001699; SCBET9ZA1G8009155 | SCBET9ZA1G8008992 | SCBET9ZA1G8074183 | SCBET9ZA1G8097687 | SCBET9ZA1G8076001 | SCBET9ZA1G8037442 | SCBET9ZA1G8038929; SCBET9ZA1G8050465

SCBET9ZA1G8005669;

SCBET9ZA1G8066455

| SCBET9ZA1G8040163 | SCBET9ZA1G8047503 |

SCBET9ZA1G8040096

; SCBET9ZA1G8061417 | SCBET9ZA1G8055746 | SCBET9ZA1G8000911; SCBET9ZA1G8024867 | SCBET9ZA1G8043578; SCBET9ZA1G8088410; SCBET9ZA1G8062034 | SCBET9ZA1G8092909

SCBET9ZA1G8007163 | SCBET9ZA1G8036355; SCBET9ZA1G8060817 | SCBET9ZA1G8066648 | SCBET9ZA1G8078752; SCBET9ZA1G8089931; SCBET9ZA1G8092781; SCBET9ZA1G8093185; SCBET9ZA1G8042852; SCBET9ZA1G8094062 | SCBET9ZA1G8050868 | SCBET9ZA1G8017675 | SCBET9ZA1G8080548; SCBET9ZA1G8090089 | SCBET9ZA1G8093848 | SCBET9ZA1G8068187; SCBET9ZA1G8007969 | SCBET9ZA1G8009866 | SCBET9ZA1G8033472

SCBET9ZA1G8026523; SCBET9ZA1G8067329; SCBET9ZA1G8090531 | SCBET9ZA1G8006997; SCBET9ZA1G8094286 | SCBET9ZA1G8092764; SCBET9ZA1G8071414 | SCBET9ZA1G8032273 | SCBET9ZA1G8012766; SCBET9ZA1G8031057 | SCBET9ZA1G8086091; SCBET9ZA1G8003002;

SCBET9ZA1G8029342

| SCBET9ZA1G8002495 | SCBET9ZA1G8087029 | SCBET9ZA1G8054094

SCBET9ZA1G8004960 | SCBET9ZA1G8039367 | SCBET9ZA1G8098984 | SCBET9ZA1G8096460 | SCBET9ZA1G8047596 | SCBET9ZA1G8073440 | SCBET9ZA1G8060901 | SCBET9ZA1G8009284 | SCBET9ZA1G8023086 | SCBET9ZA1G8084826 | SCBET9ZA1G8047873; SCBET9ZA1G8089735

SCBET9ZA1G8019961

SCBET9ZA1G8050370 | SCBET9ZA1G8002240 | SCBET9ZA1G8068402; SCBET9ZA1G8052278 | SCBET9ZA1G8016736; SCBET9ZA1G8047226; SCBET9ZA1G8051602; SCBET9ZA1G8078699 | SCBET9ZA1G8020558 | SCBET9ZA1G8077200; SCBET9ZA1G8099410 | SCBET9ZA1G8030748; SCBET9ZA1G8033715

SCBET9ZA1G8065015 | SCBET9ZA1G8014680; SCBET9ZA1G8065841; SCBET9ZA1G8037988; SCBET9ZA1G8021743 | SCBET9ZA1G8039739 | SCBET9ZA1G8069419 | SCBET9ZA1G8089797 | SCBET9ZA1G8088214 | SCBET9ZA1G8097883; SCBET9ZA1G8051891; SCBET9ZA1G8094773; SCBET9ZA1G8033617; SCBET9ZA1G8084423 | SCBET9ZA1G8004117 | SCBET9ZA1G8003128; SCBET9ZA1G8001914; SCBET9ZA1G8040776 | SCBET9ZA1G8051986; SCBET9ZA1G8085605;

SCBET9ZA1G8076449SCBET9ZA1G8035657 | SCBET9ZA1G8009639 | SCBET9ZA1G8036162 | SCBET9ZA1G8078475 | SCBET9ZA1G8039790; SCBET9ZA1G8084387; SCBET9ZA1G8089539 | SCBET9ZA1G8031575 | SCBET9ZA1G8007907; SCBET9ZA1G8065502 | SCBET9ZA1G8058064 | SCBET9ZA1G8080999 | SCBET9ZA1G8069114; SCBET9ZA1G8072384 | SCBET9ZA1G8038722 | SCBET9ZA1G8006417 | SCBET9ZA1G8015800

SCBET9ZA1G8052698 | SCBET9ZA1G8055634 | SCBET9ZA1G8056668; SCBET9ZA1G8029910; SCBET9ZA1G8027252; SCBET9ZA1G8019412 | SCBET9ZA1G8005381; SCBET9ZA1G8084650 | SCBET9ZA1G8067816 | SCBET9ZA1G8072109 | SCBET9ZA1G8030488 | SCBET9ZA1G8057531; SCBET9ZA1G8092988 | SCBET9ZA1G8040745 | SCBET9ZA1G8080744 | SCBET9ZA1G8048926 | SCBET9ZA1G8016820; SCBET9ZA1G8019393; SCBET9ZA1G8063944 | SCBET9ZA1G8050935 | SCBET9ZA1G8093123 | SCBET9ZA1G8073907; SCBET9ZA1G8003565 | SCBET9ZA1G8061773 | SCBET9ZA1G8070344; SCBET9ZA1G8080386 | SCBET9ZA1G8046156

SCBET9ZA1G8036226; SCBET9ZA1G8012444; SCBET9ZA1G8042317 | SCBET9ZA1G8085314; SCBET9ZA1G8099603; SCBET9ZA1G8003873 | SCBET9ZA1G8062597 | SCBET9ZA1G8049820 | SCBET9ZA1G8041653 | SCBET9ZA1G8098225; SCBET9ZA1G8073213 | SCBET9ZA1G8007731

SCBET9ZA1G8044438 | SCBET9ZA1G8099861; SCBET9ZA1G8087905 | SCBET9ZA1G8074538; SCBET9ZA1G8047341 | SCBET9ZA1G8040065; SCBET9ZA1G8075074

SCBET9ZA1G8009558 | SCBET9ZA1G8007227; SCBET9ZA1G8017627 | SCBET9ZA1G8051258

SCBET9ZA1G8036923; SCBET9ZA1G8064365 | SCBET9ZA1G8017661

SCBET9ZA1G8092070 | SCBET9ZA1G8008281;

SCBET9ZA1G8067377

; SCBET9ZA1G8030720 | SCBET9ZA1G8020740 | SCBET9ZA1G8097639 | SCBET9ZA1G8045783 | SCBET9ZA1G8035755

SCBET9ZA1G8093106 | SCBET9ZA1G8095325; SCBET9ZA1G8045184 | SCBET9ZA1G8098421; SCBET9ZA1G8049400 | SCBET9ZA1G8081022 | SCBET9ZA1G8075169

SCBET9ZA1G8071297; SCBET9ZA1G8000584; SCBET9ZA1G8041832 | SCBET9ZA1G8043709

SCBET9ZA1G8004196 | SCBET9ZA1G8013500; SCBET9ZA1G8016087 | SCBET9ZA1G8011620 | SCBET9ZA1G8074815; SCBET9ZA1G8039885 | SCBET9ZA1G8049171 | SCBET9ZA1G8089816; SCBET9ZA1G8060199

SCBET9ZA1G8071607

SCBET9ZA1G8080341; SCBET9ZA1G8009656 | SCBET9ZA1G8077777; SCBET9ZA1G8021984 | SCBET9ZA1G8020379; SCBET9ZA1G8054547 | SCBET9ZA1G8005459; SCBET9ZA1G8068030; SCBET9ZA1G8064379 | SCBET9ZA1G8001069

SCBET9ZA1G8056167; SCBET9ZA1G8068173 | SCBET9ZA1G8093896 | SCBET9ZA1G8088746 | SCBET9ZA1G8000276; SCBET9ZA1G8059229 | SCBET9ZA1G8044973 | SCBET9ZA1G8071946 | SCBET9ZA1G8017465; SCBET9ZA1G8066665; SCBET9ZA1G8033956 | SCBET9ZA1G8008586; SCBET9ZA1G8033584 | SCBET9ZA1G8072787 | SCBET9ZA1G8088150; SCBET9ZA1G8083093 | SCBET9ZA1G8004232; SCBET9ZA1G8057237 | SCBET9ZA1G8050529 | SCBET9ZA1G8017434 | SCBET9ZA1G8095017

SCBET9ZA1G8005638; SCBET9ZA1G8077844 | SCBET9ZA1G8077343; SCBET9ZA1G8055553 | SCBET9ZA1G8052832 | SCBET9ZA1G8007339 | SCBET9ZA1G8072465 | SCBET9ZA1G8031074 | SCBET9ZA1G8087273 | SCBET9ZA1G8099066; SCBET9ZA1G8038705 | SCBET9ZA1G8092392; SCBET9ZA1G8077603; SCBET9ZA1G8029955 | SCBET9ZA1G8058307 | SCBET9ZA1G8069064 | SCBET9ZA1G8025324 | SCBET9ZA1G8004358 | SCBET9ZA1G8054256; SCBET9ZA1G8080890; SCBET9ZA1G8073860; SCBET9ZA1G8054693 | SCBET9ZA1G8096264 | SCBET9ZA1G8033228 | SCBET9ZA1G8064575 | SCBET9ZA1G8001475 | SCBET9ZA1G8099875; SCBET9ZA1G8045587 | SCBET9ZA1G8012881 | SCBET9ZA1G8073549 | SCBET9ZA1G8087094

SCBET9ZA1G8065709; SCBET9ZA1G8012637; SCBET9ZA1G8094515; SCBET9ZA1G8061482 | SCBET9ZA1G8084504 | SCBET9ZA1G8080596; SCBET9ZA1G8017448; SCBET9ZA1G8070568 | SCBET9ZA1G8038848 | SCBET9ZA1G8027297 | SCBET9ZA1G8040941; SCBET9ZA1G8076242; SCBET9ZA1G8001315 | SCBET9ZA1G8084213 | SCBET9ZA1G8004179 | SCBET9ZA1G8013951; SCBET9ZA1G8009561 | SCBET9ZA1G8048621 | SCBET9ZA1G8011939

SCBET9ZA1G8061675; SCBET9ZA1G8034671; SCBET9ZA1G8086737 | SCBET9ZA1G8046903 | SCBET9ZA1G8077259 | SCBET9ZA1G8022097 | SCBET9ZA1G8078542; SCBET9ZA1G8064396 | SCBET9ZA1G8010113 |

SCBET9ZA1G8094191

; SCBET9ZA1G8075978; SCBET9ZA1G8023881 | SCBET9ZA1G8032791 | SCBET9ZA1G8098046; SCBET9ZA1G8091520 | SCBET9ZA1G8099407 | SCBET9ZA1G8086799 | SCBET9ZA1G8091937;

SCBET9ZA1G8050207

| SCBET9ZA1G8021323; SCBET9ZA1G8078105; SCBET9ZA1G8014386 | SCBET9ZA1G8088231; SCBET9ZA1G8047159 | SCBET9ZA1G8060381 | SCBET9ZA1G8060994 | SCBET9ZA1G8022214; SCBET9ZA1G8075284

SCBET9ZA1G8062180 | SCBET9ZA1G8044942 | SCBET9ZA1G8061367 | SCBET9ZA1G8083420; SCBET9ZA1G8085183; SCBET9ZA1G8080372

SCBET9ZA1G8079853; SCBET9ZA1G8030796 | SCBET9ZA1G8025887 | SCBET9ZA1G8028658 | SCBET9ZA1G8066925 | SCBET9ZA1G8053379 | SCBET9ZA1G8039045 | SCBET9ZA1G8049915 | SCBET9ZA1G8036209 | SCBET9ZA1G8023959; SCBET9ZA1G8021886 | SCBET9ZA1G8014999 | SCBET9ZA1G8002741 | SCBET9ZA1G8000682; SCBET9ZA1G8084275 | SCBET9ZA1G8058226 | SCBET9ZA1G8050644

SCBET9ZA1G8083868 | SCBET9ZA1G8074846 | SCBET9ZA1G8056086 | SCBET9ZA1G8006708 | SCBET9ZA1G8002187 | SCBET9ZA1G8006160; SCBET9ZA1G8046593

SCBET9ZA1G8073132 | SCBET9ZA1G8047937 | SCBET9ZA1G8049932; SCBET9ZA1G8056105

SCBET9ZA1G8078959 | SCBET9ZA1G8004182; SCBET9ZA1G8007292; SCBET9ZA1G8058727; SCBET9ZA1G8050322 | SCBET9ZA1G8000231 | SCBET9ZA1G8054998 | SCBET9ZA1G8088875; SCBET9ZA1G8017871; SCBET9ZA1G8097950 | SCBET9ZA1G8082980 | SCBET9ZA1G8051664 | SCBET9ZA1G8062549 | SCBET9ZA1G8021659 | SCBET9ZA1G8025114

SCBET9ZA1G8095809 | SCBET9ZA1G8002416

SCBET9ZA1G8049686 | SCBET9ZA1G8014744 | SCBET9ZA1G8018969 | SCBET9ZA1G8002805; SCBET9ZA1G8024593 | SCBET9ZA1G8051440 | SCBET9ZA1G8070232 | SCBET9ZA1G8024352 | SCBET9ZA1G8030460 | SCBET9ZA1G8011830; SCBET9ZA1G8085152 | SCBET9ZA1G8010841; SCBET9ZA1G8087080 | SCBET9ZA1G8026876; SCBET9ZA1G8031365 | SCBET9ZA1G8067668 | SCBET9ZA1G8064415 | SCBET9ZA1G8016056; SCBET9ZA1G8093882; SCBET9ZA1G8077763 | SCBET9ZA1G8004683 | SCBET9ZA1G8021225 | SCBET9ZA1G8051275 | SCBET9ZA1G8082090 | SCBET9ZA1G8067945 | SCBET9ZA1G8015005 | SCBET9ZA1G8023654 | SCBET9ZA1G8011021 | SCBET9ZA1G8010788 | SCBET9ZA1G8099309

SCBET9ZA1G8033195

SCBET9ZA1G8060672 | SCBET9ZA1G8044035 | SCBET9ZA1G8032340; SCBET9ZA1G8098838 | SCBET9ZA1G8087807 | SCBET9ZA1G8010838 | SCBET9ZA1G8082297; SCBET9ZA1G8074023 | SCBET9ZA1G8047646; SCBET9ZA1G8037473 | SCBET9ZA1G8040454; SCBET9ZA1G8006515 | SCBET9ZA1G8045718 | SCBET9ZA1G8016168; SCBET9ZA1G8039501; SCBET9ZA1G8065967; SCBET9ZA1G8098497; SCBET9ZA1G8043211

SCBET9ZA1G8037568 | SCBET9ZA1G8096166; SCBET9ZA1G8083272 | SCBET9ZA1G8000438 | SCBET9ZA1G8089038 | SCBET9ZA1G8068836 | SCBET9ZA1G8058372 | SCBET9ZA1G8098404 | SCBET9ZA1G8085331;

SCBET9ZA1G8004800

| SCBET9ZA1G8029406 | SCBET9ZA1G8048019; SCBET9ZA1G8073017 | SCBET9ZA1G8057299; SCBET9ZA1G8031060; SCBET9ZA1G8007762

SCBET9ZA1G8065693; SCBET9ZA1G8058291; SCBET9ZA1G8068626 | SCBET9ZA1G8024805; SCBET9ZA1G8069131 | SCBET9ZA1G8092635 | SCBET9ZA1G8014064; SCBET9ZA1G8078685

SCBET9ZA1G8081795 | SCBET9ZA1G8063104; SCBET9ZA1G8018261 | SCBET9ZA1G8043080; SCBET9ZA1G8014985; SCBET9ZA1G8048098; SCBET9ZA1G8006210 | SCBET9ZA1G8075558; SCBET9ZA1G8016901 | SCBET9ZA1G8059683 | SCBET9ZA1G8091744 | SCBET9ZA1G8061143

SCBET9ZA1G8022617 | SCBET9ZA1G8016039; SCBET9ZA1G8015649 | SCBET9ZA1G8043662; SCBET9ZA1G8031219 | SCBET9ZA1G8031396 | SCBET9ZA1G8070022 | SCBET9ZA1G8054290 | SCBET9ZA1G8070540 | SCBET9ZA1G8062941; SCBET9ZA1G8056380 | SCBET9ZA1G8065970; SCBET9ZA1G8027641 | SCBET9ZA1G8038333 | SCBET9ZA1G8037974 | SCBET9ZA1G8079710; SCBET9ZA1G8003436

SCBET9ZA1G8073826 | SCBET9ZA1G8097933; SCBET9ZA1G8096135 | SCBET9ZA1G8076628 | SCBET9ZA1G8081196; SCBET9ZA1G8097821 | SCBET9ZA1G8052006; SCBET9ZA1G8003825 | SCBET9ZA1G8061840; SCBET9ZA1G8054421; SCBET9ZA1G8088908 | SCBET9ZA1G8085801; SCBET9ZA1G8093400 | SCBET9ZA1G8015165; SCBET9ZA1G8071462 | SCBET9ZA1G8076855; SCBET9ZA1G8016073

SCBET9ZA1G8037280 | SCBET9ZA1G8000603; SCBET9ZA1G8068786 | SCBET9ZA1G8000696 | SCBET9ZA1G8010032; SCBET9ZA1G8096149 | SCBET9ZA1G8022648; SCBET9ZA1G8070313 | SCBET9ZA1G8076368 | SCBET9ZA1G8050949; SCBET9ZA1G8062504; SCBET9ZA1G8079626 | SCBET9ZA1G8084602 | SCBET9ZA1G8055231 | SCBET9ZA1G8052152; SCBET9ZA1G8065094 | SCBET9ZA1G8017580

SCBET9ZA1G8062177 | SCBET9ZA1G8012878; SCBET9ZA1G8090058; SCBET9ZA1G8019460; SCBET9ZA1G8045654 | SCBET9ZA1G8020866; SCBET9ZA1G8095986; SCBET9ZA1G8009009 | SCBET9ZA1G8029065; SCBET9ZA1G8002156; SCBET9ZA1G8079755 | SCBET9ZA1G8028160

SCBET9ZA1G8034105; SCBET9ZA1G8047551 | SCBET9ZA1G8074829; SCBET9ZA1G8092201 | SCBET9ZA1G8075771 | SCBET9ZA1G8004750 | SCBET9ZA1G8055343 | SCBET9ZA1G8058517 | SCBET9ZA1G8026585 | SCBET9ZA1G8016509 | SCBET9ZA1G8090870 | SCBET9ZA1G8054953 | SCBET9ZA1G8098581 | SCBET9ZA1G8005980 | SCBET9ZA1G8010712; SCBET9ZA1G8040132 | SCBET9ZA1G8001394; SCBET9ZA1G8075933 | SCBET9ZA1G8064186; SCBET9ZA1G8038123; SCBET9ZA1G8033486 |

SCBET9ZA1G8022262

| SCBET9ZA1G8048800; SCBET9ZA1G8086270 | SCBET9ZA1G8009396 | SCBET9ZA1G8097091 | SCBET9ZA1G8074619; SCBET9ZA1G8070683 | SCBET9ZA1G8039157 | SCBET9ZA1G8082753 | SCBET9ZA1G8007924 | SCBET9ZA1G8007650; SCBET9ZA1G8015442; SCBET9ZA1G8047209; SCBET9ZA1G8089105; SCBET9ZA1G8064074 | SCBET9ZA1G8062793 | SCBET9ZA1G8034461; SCBET9ZA1G8017790; SCBET9ZA1G8040180 | SCBET9ZA1G8046089 | SCBET9ZA1G8049252; SCBET9ZA1G8047629 | SCBET9ZA1G8086446 | SCBET9ZA1G8004652 | SCBET9ZA1G8042270; SCBET9ZA1G8048649 | SCBET9ZA1G8083126

SCBET9ZA1G8038090 | SCBET9ZA1G8039823 | SCBET9ZA1G8064608; SCBET9ZA1G8048067; SCBET9ZA1G8032421 | SCBET9ZA1G8004795; SCBET9ZA1G8093736; SCBET9ZA1G8065466 | SCBET9ZA1G8090741 | SCBET9ZA1G8028000 | SCBET9ZA1G8061935 | SCBET9ZA1G8069226 | SCBET9ZA1G8035707; SCBET9ZA1G8078492 | SCBET9ZA1G8031253; SCBET9ZA1G8003758 | SCBET9ZA1G8000424 | SCBET9ZA1G8030295; SCBET9ZA1G8086060 | SCBET9ZA1G8045489; SCBET9ZA1G8001766; SCBET9ZA1G8072952

SCBET9ZA1G8012279 | SCBET9ZA1G8086835 | SCBET9ZA1G8056024 | SCBET9ZA1G8031107; SCBET9ZA1G8092702; SCBET9ZA1G8088066 | SCBET9ZA1G8092232 | SCBET9ZA1G8002951

SCBET9ZA1G8008703; SCBET9ZA1G8007342;

SCBET9ZA1G8078928

| SCBET9ZA1G8069808 | SCBET9ZA1G8091811

SCBET9ZA1G8079707 | SCBET9ZA1G8013061; SCBET9ZA1G8061076; SCBET9ZA1G8067895 | SCBET9ZA1G8051115 | SCBET9ZA1G8077634 | SCBET9ZA1G8035884 | SCBET9ZA1G8085426 | SCBET9ZA1G8022519 | SCBET9ZA1G8096698 | SCBET9ZA1G8070280 | SCBET9ZA1G8010001 | SCBET9ZA1G8049736 | SCBET9ZA1G8026179 | SCBET9ZA1G8007034

SCBET9ZA1G8023668 | SCBET9ZA1G8073289 | SCBET9ZA1G8043368 | SCBET9ZA1G8032936

SCBET9ZA1G8007129 | SCBET9ZA1G8096863 | SCBET9ZA1G8068707 | SCBET9ZA1G8097981 | SCBET9ZA1G8031611 | SCBET9ZA1G8003520

SCBET9ZA1G8073485; SCBET9ZA1G8058436 | SCBET9ZA1G8090125

SCBET9ZA1G8013206

SCBET9ZA1G8008314 | SCBET9ZA1G8024268 | SCBET9ZA1G8095082 | SCBET9ZA1G8028045; SCBET9ZA1G8052295 | SCBET9ZA1G8093249 | SCBET9ZA1G8051695 | SCBET9ZA1G8017742; SCBET9ZA1G8061420; SCBET9ZA1G8075124; SCBET9ZA1G8035304; SCBET9ZA1G8082414; SCBET9ZA1G8058128; SCBET9ZA1G8030359 | SCBET9ZA1G8035061; SCBET9ZA1G8062759

SCBET9ZA1G8076029 | SCBET9ZA1G8087466; SCBET9ZA1G8054449 | SCBET9ZA1G8076385 | SCBET9ZA1G8033083; SCBET9ZA1G8097673

SCBET9ZA1G8015070

SCBET9ZA1G8047887 | SCBET9ZA1G8022651 | SCBET9ZA1G8068254 | SCBET9ZA1G8030801; SCBET9ZA1G8031818; SCBET9ZA1G8050420 | SCBET9ZA1G8095230; SCBET9ZA1G8092442; SCBET9ZA1G8011018 | SCBET9ZA1G8050398

SCBET9ZA1G8039112; SCBET9ZA1G8031043; SCBET9ZA1G8071557 | SCBET9ZA1G8011326;

SCBET9ZA1G8053320

| SCBET9ZA1G8046237 | SCBET9ZA1G8016896; SCBET9ZA1G8098144 | SCBET9ZA1G8099858; SCBET9ZA1G8087239

SCBET9ZA1G8018440 | SCBET9ZA1G8078637; SCBET9ZA1G8097026 | SCBET9ZA1G8033813

SCBET9ZA1G8029843

SCBET9ZA1G8012055; SCBET9ZA1G8051244; SCBET9ZA1G8099150; SCBET9ZA1G8019054 | SCBET9ZA1G8072577 | SCBET9ZA1G8095440 | SCBET9ZA1G8075530 | SCBET9ZA1G8033262 | SCBET9ZA1G8022407 | SCBET9ZA1G8083384 | SCBET9ZA1G8034783 | SCBET9ZA1G8043242

SCBET9ZA1G8069050 | SCBET9ZA1G8000617; SCBET9ZA1G8079030 | SCBET9ZA1G8076984 | SCBET9ZA1G8031785 | SCBET9ZA1G8057707; SCBET9ZA1G8053317; SCBET9ZA1G8081327 | SCBET9ZA1G8007437; SCBET9ZA1G8007065 | SCBET9ZA1G8011858 | SCBET9ZA1G8060431; SCBET9ZA1G8007633; SCBET9ZA1G8000360; SCBET9ZA1G8098208 | SCBET9ZA1G8041278; SCBET9ZA1G8077455;

SCBET9ZA1G8052992

| SCBET9ZA1G8058825 | SCBET9ZA1G8014324 | SCBET9ZA1G8076919 | SCBET9ZA1G8090044 | SCBET9ZA1G8045119; SCBET9ZA1G8087256; SCBET9ZA1G8063149; SCBET9ZA1G8013822 | SCBET9ZA1G8015196; SCBET9ZA1G8050000 | SCBET9ZA1G8015957 | SCBET9ZA1G8049879 | SCBET9ZA1G8064494; SCBET9ZA1G8072191 | SCBET9ZA1G8034766; SCBET9ZA1G8018907 | SCBET9ZA1G8088097 | SCBET9ZA1G8064611; SCBET9ZA1G8077570 | SCBET9ZA1G8045444 | SCBET9ZA1G8080727; SCBET9ZA1G8002917

SCBET9ZA1G8021077 | SCBET9ZA1G8037960 | SCBET9ZA1G8005753 | SCBET9ZA1G8013237 | SCBET9ZA1G8092862

SCBET9ZA1G8075947 | SCBET9ZA1G8081862; SCBET9ZA1G8051292 | SCBET9ZA1G8003579; SCBET9ZA1G8087287; SCBET9ZA1G8092831; SCBET9ZA1G8077732 | SCBET9ZA1G8046920; SCBET9ZA1G8088472 | SCBET9ZA1G8006112 | SCBET9ZA1G8000679 | SCBET9ZA1G8055519 | SCBET9ZA1G8033732; SCBET9ZA1G8067007; SCBET9ZA1G8079674; SCBET9ZA1G8041619; SCBET9ZA1G8045752 | SCBET9ZA1G8057562 | SCBET9ZA1G8094109 | SCBET9ZA1G8053480 | SCBET9ZA1G8081344 | SCBET9ZA1G8042172; SCBET9ZA1G8051017; SCBET9ZA1G8087841; SCBET9ZA1G8014047 | SCBET9ZA1G8050482 | SCBET9ZA1G8035173 | SCBET9ZA1G8004005 | SCBET9ZA1G8070327 | SCBET9ZA1G8052510 | SCBET9ZA1G8008040; SCBET9ZA1G8082168 | SCBET9ZA1G8037716 | SCBET9ZA1G8051874 | SCBET9ZA1G8035612

SCBET9ZA1G8020706

; SCBET9ZA1G8088620

SCBET9ZA1G8079366 | SCBET9ZA1G8003081 | SCBET9ZA1G8092120

SCBET9ZA1G8080615 | SCBET9ZA1G8056623 | SCBET9ZA1G8016381 | SCBET9ZA1G8048246 | SCBET9ZA1G8077374 | SCBET9ZA1G8087676; SCBET9ZA1G8068593 | SCBET9ZA1G8097236; SCBET9ZA1G8031401; SCBET9ZA1G8051325 | SCBET9ZA1G8011214 | SCBET9ZA1G8022195

SCBET9ZA1G8063037 | SCBET9ZA1G8027056 | SCBET9ZA1G8027915 | SCBET9ZA1G8097947; SCBET9ZA1G8011567; SCBET9ZA1G8061630; SCBET9ZA1G8074653 | SCBET9ZA1G8069386 | SCBET9ZA1G8022746 | SCBET9ZA1G8082977; SCBET9ZA1G8095454; SCBET9ZA1G8042589

SCBET9ZA1G8078010 | SCBET9ZA1G8022536 | SCBET9ZA1G8017904 | SCBET9ZA1G8091999;

SCBET9ZA1G8072000

; SCBET9ZA1G8087709 | SCBET9ZA1G8082932; SCBET9ZA1G8085779; SCBET9ZA1G8037604

SCBET9ZA1G8098323 | SCBET9ZA1G8026716 | SCBET9ZA1G8081859 | SCBET9ZA1G8023279 | SCBET9ZA1G8099133 | SCBET9ZA1G8048912 | SCBET9ZA1G8001024; SCBET9ZA1G8028076 | SCBET9ZA1G8080288 | SCBET9ZA1G8060252; SCBET9ZA1G8076581 | SCBET9ZA1G8016560 | SCBET9ZA1G8013013

SCBET9ZA1G8042608; SCBET9ZA1G8034685; SCBET9ZA1G8065628 | SCBET9ZA1G8019572

SCBET9ZA1G8003050 | SCBET9ZA1G8071767 | SCBET9ZA1G8064110; SCBET9ZA1G8034489 | SCBET9ZA1G8097771; SCBET9ZA1G8015828 | SCBET9ZA1G8069355 | SCBET9ZA1G8051227 | SCBET9ZA1G8024254; SCBET9ZA1G8041166; SCBET9ZA1G8020592; SCBET9ZA1G8050983 | SCBET9ZA1G8028675 | SCBET9ZA1G8017370 | SCBET9ZA1G8070246 | SCBET9ZA1G8084258 | SCBET9ZA1G8043273 | SCBET9ZA1G8096443 | SCBET9ZA1G8000326 | SCBET9ZA1G8016204 | SCBET9ZA1G8065791 | SCBET9ZA1G8000732; SCBET9ZA1G8025789 | SCBET9ZA1G8039613 | SCBET9ZA1G8041863 | SCBET9ZA1G8035285; SCBET9ZA1G8001122; SCBET9ZA1G8017837 | SCBET9ZA1G8082123

SCBET9ZA1G8005767 |

SCBET9ZA1G8099536

| SCBET9ZA1G8008054 | SCBET9ZA1G8026182 | SCBET9ZA1G8022469; SCBET9ZA1G8053334 | SCBET9ZA1G8041443 | SCBET9ZA1G8021175 | SCBET9ZA1G8064334 | SCBET9ZA1G8088777 | SCBET9ZA1G8059392; SCBET9ZA1G8095096 | SCBET9ZA1G8043354 | SCBET9ZA1G8088973 | SCBET9ZA1G8021094; SCBET9ZA1G8059103; SCBET9ZA1G8078556 | SCBET9ZA1G8071039; SCBET9ZA1G8001802 | SCBET9ZA1G8085619 | SCBET9ZA1G8060722 | SCBET9ZA1G8065273 | SCBET9ZA1G8052023 | SCBET9ZA1G8000942 | SCBET9ZA1G8016431; SCBET9ZA1G8081263 | SCBET9ZA1G8072742 | SCBET9ZA1G8061434; SCBET9ZA1G8038901 | SCBET9ZA1G8065385; SCBET9ZA1G8051924 | SCBET9ZA1G8091680 | SCBET9ZA1G8005073 | SCBET9ZA1G8028966; SCBET9ZA1G8000598 |

SCBET9ZA1G8073664

; SCBET9ZA1G8062244 | SCBET9ZA1G8079321; SCBET9ZA1G8050630

SCBET9ZA1G8012542 | SCBET9ZA1G8007910 | SCBET9ZA1G8044844 | SCBET9ZA1G8066651; SCBET9ZA1G8030040

SCBET9ZA1G8046609; SCBET9ZA1G8012556 | SCBET9ZA1G8084910 |

SCBET9ZA1G8084941SCBET9ZA1G8009270 | SCBET9ZA1G8075804 | SCBET9ZA1G8034332; SCBET9ZA1G8022178 | SCBET9ZA1G8070621

SCBET9ZA1G8017160 | SCBET9ZA1G8046884 | SCBET9ZA1G8081764 | SCBET9ZA1G8068450 | SCBET9ZA1G8044858 | SCBET9ZA1G8092134 | SCBET9ZA1G8011973 | SCBET9ZA1G8026974 | SCBET9ZA1G8050286 | SCBET9ZA1G8077858 | SCBET9ZA1G8003789; SCBET9ZA1G8050160 | SCBET9ZA1G8045475; SCBET9ZA1G8041703; SCBET9ZA1G8066553 | SCBET9ZA1G8026067 | SCBET9ZA1G8002531 | SCBET9ZA1G8009298; SCBET9ZA1G8098662; SCBET9ZA1G8089329 | SCBET9ZA1G8057948 | SCBET9ZA1G8045976 | SCBET9ZA1G8051082 | SCBET9ZA1G8003341 | SCBET9ZA1G8000133 | SCBET9ZA1G8009754 | SCBET9ZA1G8025081 | SCBET9ZA1G8035822; SCBET9ZA1G8051387 | SCBET9ZA1G8002755; SCBET9ZA1G8060350; SCBET9ZA1G8093171 | SCBET9ZA1G8004635; SCBET9ZA1G8080520 | SCBET9ZA1G8078623; SCBET9ZA1G8096345 | SCBET9ZA1G8076614; SCBET9ZA1G8029051; SCBET9ZA1G8004943 | SCBET9ZA1G8057481; SCBET9ZA1G8016669

SCBET9ZA1G8013805; SCBET9ZA1G8025646; SCBET9ZA1G8011052 | SCBET9ZA1G8086124 | SCBET9ZA1G8080209 | SCBET9ZA1G8051289 | SCBET9ZA1G8018048 | SCBET9ZA1G8018826 | SCBET9ZA1G8065144 | SCBET9ZA1G8049784 | SCBET9ZA1G8011343

SCBET9ZA1G8062910 | SCBET9ZA1G8063541 | SCBET9ZA1G8069677 | SCBET9ZA1G8083319 | SCBET9ZA1G8002660 | SCBET9ZA1G8055245

SCBET9ZA1G8080761; SCBET9ZA1G8079352

SCBET9ZA1G8055570; SCBET9ZA1G8078900; SCBET9ZA1G8048473 | SCBET9ZA1G8091694; SCBET9ZA1G8033701; SCBET9ZA1G8008183 | SCBET9ZA1G8001444 | SCBET9ZA1G8001105 | SCBET9ZA1G8039840 | SCBET9ZA1G8095762 | SCBET9ZA1G8049459 | SCBET9ZA1G8035920; SCBET9ZA1G8063166; SCBET9ZA1G8051941; SCBET9ZA1G8039000

SCBET9ZA1G8058503; SCBET9ZA1G8055875; SCBET9ZA1G8063264 | SCBET9ZA1G8066858 | SCBET9ZA1G8073230 |

SCBET9ZA1G8094756

; SCBET9ZA1G8067458 | SCBET9ZA1G8042723 | SCBET9ZA1G8036159 |

SCBET9ZA1G8031222

| SCBET9ZA1G8056945 | SCBET9ZA1G8053561 | SCBET9ZA1G8044570 | SCBET9ZA1G8010225 | SCBET9ZA1G8084390; SCBET9ZA1G8029972 |

SCBET9ZA1G8024402

; SCBET9ZA1G8046447

SCBET9ZA1G8018020 | SCBET9ZA1G8097558; SCBET9ZA1G8068268 | SCBET9ZA1G8031804; SCBET9ZA1G8065645 | SCBET9ZA1G8064057 | SCBET9ZA1G8062471 | SCBET9ZA1G8098385; SCBET9ZA1G8031334 | SCBET9ZA1G8095664

SCBET9ZA1G8039627 | SCBET9ZA1G8017966 | SCBET9ZA1G8039918 | SCBET9ZA1G8058288 | SCBET9ZA1G8085782; SCBET9ZA1G8096894 | SCBET9ZA1G8078802; SCBET9ZA1G8063927; SCBET9ZA1G8062776 | SCBET9ZA1G8096183 | SCBET9ZA1G8074068; SCBET9ZA1G8080646 | SCBET9ZA1G8014789 | SCBET9ZA1G8097592 | SCBET9ZA1G8037411

SCBET9ZA1G8056265 | SCBET9ZA1G8031625; SCBET9ZA1G8013349 | SCBET9ZA1G8021208 | SCBET9ZA1G8003064 | SCBET9ZA1G8034797 | SCBET9ZA1G8042222 | SCBET9ZA1G8094806 | SCBET9ZA1G8009110

SCBET9ZA1G8095261 | SCBET9ZA1G8022231 | SCBET9ZA1G8062289 | SCBET9ZA1G8014842 | SCBET9ZA1G8090528; SCBET9ZA1G8093915 | SCBET9ZA1G8084096 | SCBET9ZA1G8014971 | SCBET9ZA1G8044178 | SCBET9ZA1G8043581; SCBET9ZA1G8094496 | SCBET9ZA1G8029048; SCBET9ZA1G8073681; SCBET9ZA1G8042530; SCBET9ZA1G8088827 | SCBET9ZA1G8076564; SCBET9ZA1G8027672 | SCBET9ZA1G8012587 | SCBET9ZA1G8014498

SCBET9ZA1G8036646 | SCBET9ZA1G8065113; SCBET9ZA1G8099021 | SCBET9ZA1G8064771 | SCBET9ZA1G8007583

SCBET9ZA1G8013626 | SCBET9ZA1G8022987; SCBET9ZA1G8048943; SCBET9ZA1G8081781 | SCBET9ZA1G8074555 | SCBET9ZA1G8013979 | SCBET9ZA1G8046500; SCBET9ZA1G8078573; SCBET9ZA1G8018163 | SCBET9ZA1G8095695 | SCBET9ZA1G8082137 | SCBET9ZA1G8046139 | SCBET9ZA1G8042561 | SCBET9ZA1G8064527 | SCBET9ZA1G8025453; SCBET9ZA1G8029518; SCBET9ZA1G8033231 | SCBET9ZA1G8029034 | SCBET9ZA1G8058615 | SCBET9ZA1G8054032; SCBET9ZA1G8019880 | SCBET9ZA1G8042219

SCBET9ZA1G8036601 | SCBET9ZA1G8052331 | SCBET9ZA1G8090447 | SCBET9ZA1G8063989 | SCBET9ZA1G8035111 | SCBET9ZA1G8097124 | SCBET9ZA1G8063698; SCBET9ZA1G8043760; SCBET9ZA1G8057285; SCBET9ZA1G8093901 | SCBET9ZA1G8033827; SCBET9ZA1G8095857 | SCBET9ZA1G8092361; SCBET9ZA1G8014730; SCBET9ZA1G8021399; SCBET9ZA1G8069243

SCBET9ZA1G8098287

SCBET9ZA1G8030541; SCBET9ZA1G8055813 | SCBET9ZA1G8004389 | SCBET9ZA1G8030765

SCBET9ZA1G8042754 | SCBET9ZA1G8014341 | SCBET9ZA1G8030362 | SCBET9ZA1G8059778 | SCBET9ZA1G8075950 | SCBET9ZA1G8071350 | SCBET9ZA1G8043631 | SCBET9ZA1G8064513 | SCBET9ZA1G8013545 | SCBET9ZA1G8092943 | SCBET9ZA1G8070781 | SCBET9ZA1G8085068 | SCBET9ZA1G8070506 | SCBET9ZA1G8071669 | SCBET9ZA1G8066259; SCBET9ZA1G8089301; SCBET9ZA1G8097494 | SCBET9ZA1G8050692 | SCBET9ZA1G8073163

SCBET9ZA1G8038039

SCBET9ZA1G8075141; SCBET9ZA1G8032354; SCBET9ZA1G8064298; SCBET9ZA1G8031236; SCBET9ZA1G8017949 | SCBET9ZA1G8077150 | SCBET9ZA1G8026103 | SCBET9ZA1G8077875 | SCBET9ZA1G8044777; SCBET9ZA1G8015960

SCBET9ZA1G8084681; SCBET9ZA1G8013934 | SCBET9ZA1G8080131 | SCBET9ZA1G8093381; SCBET9ZA1G8027803 | SCBET9ZA1G8025842 | SCBET9ZA1G8084700; SCBET9ZA1G8057061 | SCBET9ZA1G8058016 | SCBET9ZA1G8025405 | SCBET9ZA1G8060073; SCBET9ZA1G8019183 | SCBET9ZA1G8077598 | SCBET9ZA1G8097690 | SCBET9ZA1G8040938; SCBET9ZA1G8037182 | SCBET9ZA1G8002500 | SCBET9ZA1G8076371 | SCBET9ZA1G8097785; SCBET9ZA1G8005185 | SCBET9ZA1G8003646 | SCBET9ZA1G8021970 | SCBET9ZA1G8083966 | SCBET9ZA1G8089377 | SCBET9ZA1G8054791; SCBET9ZA1G8025159

SCBET9ZA1G8081537; SCBET9ZA1G8019801; SCBET9ZA1G8087855

SCBET9ZA1G8094594 | SCBET9ZA1G8092067; SCBET9ZA1G8091808 | SCBET9ZA1G8097754 | SCBET9ZA1G8046769; SCBET9ZA1G8038770; SCBET9ZA1G8034217 | SCBET9ZA1G8083577 | SCBET9ZA1G8064897; SCBET9ZA1G8085460 | SCBET9ZA1G8043435; SCBET9ZA1G8000293 | SCBET9ZA1G8090920 | SCBET9ZA1G8023623 | SCBET9ZA1G8000763 | SCBET9ZA1G8095597 | SCBET9ZA1G8005011 | SCBET9ZA1G8028384 | SCBET9ZA1G8097513 | SCBET9ZA1G8070358; SCBET9ZA1G8025274; SCBET9ZA1G8015814 | SCBET9ZA1G8068528

SCBET9ZA1G8088259 | SCBET9ZA1G8051339 | SCBET9ZA1G8030491; SCBET9ZA1G8024531 | SCBET9ZA1G8047517 | SCBET9ZA1G8082493 | SCBET9ZA1G8006465; SCBET9ZA1G8039577 | SCBET9ZA1G8067024; SCBET9ZA1G8010600

SCBET9ZA1G8001542

SCBET9ZA1G8012735 | SCBET9ZA1G8023685 | SCBET9ZA1G8071218 | SCBET9ZA1G8098564 | SCBET9ZA1G8054127 | SCBET9ZA1G8032399 | SCBET9ZA1G8025498 | SCBET9ZA1G8003727 | SCBET9ZA1G8052572; SCBET9ZA1G8041801; SCBET9ZA1G8070053 | SCBET9ZA1G8046741 | SCBET9ZA1G8061742 | SCBET9ZA1G8081974 | SCBET9ZA1G8057934 | SCBET9ZA1G8073101; SCBET9ZA1G8040583; SCBET9ZA1G8063703; SCBET9ZA1G8045458 | SCBET9ZA1G8012668; SCBET9ZA1G8071221

SCBET9ZA1G8013898 | SCBET9ZA1G8008667; SCBET9ZA1G8077584; SCBET9ZA1G8016476; SCBET9ZA1G8071283; SCBET9ZA1G8090223 | SCBET9ZA1G8099620 | SCBET9ZA1G8011889; SCBET9ZA1G8085944 | SCBET9ZA1G8099696 | SCBET9ZA1G8005865 | SCBET9ZA1G8044794; SCBET9ZA1G8080906; SCBET9ZA1G8008376; SCBET9ZA1G8039353 | SCBET9ZA1G8076418; SCBET9ZA1G8076211 | SCBET9ZA1G8042303; SCBET9ZA1G8066469 | SCBET9ZA1G8061451; SCBET9ZA1G8068609; SCBET9ZA1G8018714

SCBET9ZA1G8054578 | SCBET9ZA1G8056881; SCBET9ZA1G8048683 | SCBET9ZA1G8080713; SCBET9ZA1G8061837 | SCBET9ZA1G8090738 | SCBET9ZA1G8029969 | SCBET9ZA1G8004067 | SCBET9ZA1G8015411 | SCBET9ZA1G8092456 | SCBET9ZA1G8017398 | SCBET9ZA1G8022732; SCBET9ZA1G8075009 | SCBET9ZA1G8037893; SCBET9ZA1G8050384 | SCBET9ZA1G8083014 | SCBET9ZA1G8006093; SCBET9ZA1G8053236; SCBET9ZA1G8088035 | SCBET9ZA1G8054211 | SCBET9ZA1G8030622 | SCBET9ZA1G8030037 | SCBET9ZA1G8070618 | SCBET9ZA1G8069551 |

SCBET9ZA1G8069890

; SCBET9ZA1G8003193 | SCBET9ZA1G8071137 | SCBET9ZA1G8011276 | SCBET9ZA1G8032046 | SCBET9ZA1G8069324; SCBET9ZA1G8007728 | SCBET9ZA1G8074040 | SCBET9ZA1G8052684; SCBET9ZA1G8023816 | SCBET9ZA1G8025419 | SCBET9ZA1G8082624 | SCBET9ZA1G8073874; SCBET9ZA1G8061577 | SCBET9ZA1G8045007 | SCBET9ZA1G8020253 | SCBET9ZA1G8020933; SCBET9ZA1G8081358 | SCBET9ZA1G8069906 | SCBET9ZA1G8024657 | SCBET9ZA1G8054306 | SCBET9ZA1G8014176 | SCBET9ZA1G8061160 | SCBET9ZA1G8050918 | SCBET9ZA1G8032130; SCBET9ZA1G8060428 | SCBET9ZA1G8028949 | SCBET9ZA1G8000245 | SCBET9ZA1G8072496 | SCBET9ZA1G8021161; SCBET9ZA1G8063622

SCBET9ZA1G8024769; SCBET9ZA1G8071493 | SCBET9ZA1G8047906; SCBET9ZA1G8081361; SCBET9ZA1G8061692 | SCBET9ZA1G8039854 | SCBET9ZA1G8028630 | SCBET9ZA1G8096507 | SCBET9ZA1G8053897 | SCBET9ZA1G8024707; SCBET9ZA1G8045556 | SCBET9ZA1G8035481 | SCBET9ZA1G8006871; SCBET9ZA1G8021578 | SCBET9ZA1G8003372 | SCBET9ZA1G8095633; SCBET9ZA1G8039286; SCBET9ZA1G8010337 | SCBET9ZA1G8062521 | SCBET9ZA1G8056962 | SCBET9ZA1G8019815; SCBET9ZA1G8008958; SCBET9ZA1G8053804 | SCBET9ZA1G8039983; SCBET9ZA1G8075527 | SCBET9ZA1G8033388

SCBET9ZA1G8007518; SCBET9ZA1G8022424; SCBET9ZA1G8075544 | SCBET9ZA1G8001637 | SCBET9ZA1G8043693 | SCBET9ZA1G8067251; SCBET9ZA1G8030930; SCBET9ZA1G8073471; SCBET9ZA1G8032094 | SCBET9ZA1G8054287

SCBET9ZA1G8068013; SCBET9ZA1G8038946 | SCBET9ZA1G8040535 | SCBET9ZA1G8057769; SCBET9ZA1G8087208; SCBET9ZA1G8017546 | SCBET9ZA1G8041023 | SCBET9ZA1G8028420 | SCBET9ZA1G8035724 | SCBET9ZA1G8072255 | SCBET9ZA1G8062826

SCBET9ZA1G8049297 | SCBET9ZA1G8062440;

SCBET9ZA1G8018891

| SCBET9ZA1G8044634; SCBET9ZA1G8028854 | SCBET9ZA1G8003842 | SCBET9ZA1G8036050 | SCBET9ZA1G8043399; SCBET9ZA1G8010970 | SCBET9ZA1G8053639; SCBET9ZA1G8051969 | SCBET9ZA1G8069288 | SCBET9ZA1G8077813; SCBET9ZA1G8033505 | SCBET9ZA1G8098550; SCBET9ZA1G8075995; SCBET9ZA1G8090710 | SCBET9ZA1G8072143; SCBET9ZA1G8005123 | SCBET9ZA1G8000178 | SCBET9ZA1G8092022

SCBET9ZA1G8074913 | SCBET9ZA1G8090383 | SCBET9ZA1G8045511; SCBET9ZA1G8090691; SCBET9ZA1G8020480 | SCBET9ZA1G8003386; SCBET9ZA1G8021807 | SCBET9ZA1G8082526 | SCBET9ZA1G8002576 | SCBET9ZA1G8016705 | SCBET9ZA1G8043225; SCBET9ZA1G8099925

SCBET9ZA1G8035254; SCBET9ZA1G8015568; SCBET9ZA1G8011603 | SCBET9ZA1G8021547 | SCBET9ZA1G8081487 | SCBET9ZA1G8068027; SCBET9ZA1G8079237 | SCBET9ZA1G8037229 | SCBET9ZA1G8034900; SCBET9ZA1G8058453; SCBET9ZA1G8041281 | SCBET9ZA1G8095759; SCBET9ZA1G8020981 | SCBET9ZA1G8041992; SCBET9ZA1G8017109; SCBET9ZA1G8045914; SCBET9ZA1G8046948; SCBET9ZA1G8075088; SCBET9ZA1G8098998 | SCBET9ZA1G8093266 | SCBET9ZA1G8090898; SCBET9ZA1G8051261; SCBET9ZA1G8025064; SCBET9ZA1G8044679; SCBET9ZA1G8051860 | SCBET9ZA1G8054208; SCBET9ZA1G8050451 | SCBET9ZA1G8036288; SCBET9ZA1G8080968 | SCBET9ZA1G8071171 | SCBET9ZA1G8036470; SCBET9ZA1G8081666; SCBET9ZA1G8083854

SCBET9ZA1G8084292 | SCBET9ZA1G8041054

SCBET9ZA1G8089542; SCBET9ZA1G8023766 | SCBET9ZA1G8007440 | SCBET9ZA1G8037781 | SCBET9ZA1G8093817 | SCBET9ZA1G8025632; SCBET9ZA1G8087211 | SCBET9ZA1G8097253; SCBET9ZA1G8061904 | SCBET9ZA1G8095051 | SCBET9ZA1G8085569 | SCBET9ZA1G8061157 | SCBET9ZA1G8038008 | SCBET9ZA1G8040194 | SCBET9ZA1G8041345 | SCBET9ZA1G8067914 | SCBET9ZA1G8032208 | SCBET9ZA1G8093719 | SCBET9ZA1G8020110 | SCBET9ZA1G8057805 | SCBET9ZA1G8031947 | SCBET9ZA1G8040003 | SCBET9ZA1G8028448; SCBET9ZA1G8093445 | SCBET9ZA1G8007955; SCBET9ZA1G8062115

SCBET9ZA1G8096992 | SCBET9ZA1G8086608 |

SCBET9ZA1G8060803

|

SCBET9ZA1G8029664SCBET9ZA1G8060543; SCBET9ZA1G8007244; SCBET9ZA1G8092148; SCBET9ZA1G8011066 | SCBET9ZA1G8098029 | SCBET9ZA1G8091162; SCBET9ZA1G8048506

SCBET9ZA1G8018230 | SCBET9ZA1G8084812 | SCBET9ZA1G8003999 | SCBET9ZA1G8039028 | SCBET9ZA1G8085670

SCBET9ZA1G8078217 | SCBET9ZA1G8034945; SCBET9ZA1G8059571; SCBET9ZA1G8094577 | SCBET9ZA1G8032855 | SCBET9ZA1G8020477 | SCBET9ZA1G8006191; SCBET9ZA1G8016610 | SCBET9ZA1G8027364 |

SCBET9ZA1G8071154

; SCBET9ZA1G8044522; SCBET9ZA1G8003257; SCBET9ZA1G8022908; SCBET9ZA1G8073731; SCBET9ZA1G8081215 | SCBET9ZA1G8013724 | SCBET9ZA1G8007874 | SCBET9ZA1G8008149 | SCBET9ZA1G8071770; SCBET9ZA1G8075463; SCBET9ZA1G8033939 | SCBET9ZA1G8041233 | SCBET9ZA1G8067704; SCBET9ZA1G8029728 | SCBET9ZA1G8066052 | SCBET9ZA1G8012847 | SCBET9ZA1G8086057 | SCBET9ZA1G8049767 | SCBET9ZA1G8044620 | SCBET9ZA1G8060705; SCBET9ZA1G8023606; SCBET9ZA1G8035089 | SCBET9ZA1G8027073; SCBET9ZA1G8086236 | SCBET9ZA1G8006630 | SCBET9ZA1G8067332; SCBET9ZA1G8051048 | SCBET9ZA1G8045105 | SCBET9ZA1G8021130 | SCBET9ZA1G8040678; SCBET9ZA1G8067217 | SCBET9ZA1G8098483 | SCBET9ZA1G8065614 | SCBET9ZA1G8040857; SCBET9ZA1G8003338; SCBET9ZA1G8096216 | SCBET9ZA1G8082395 | SCBET9ZA1G8089587; SCBET9ZA1G8037456 | SCBET9ZA1G8041622 | SCBET9ZA1G8045816 | SCBET9ZA1G8039725

SCBET9ZA1G8048764; SCBET9ZA1G8055083; SCBET9ZA1G8092005 | SCBET9ZA1G8049204 | SCBET9ZA1G8041006

SCBET9ZA1G8033343 | SCBET9ZA1G8010144; SCBET9ZA1G8060039 | SCBET9ZA1G8001220 | SCBET9ZA1G8081425; SCBET9ZA1G8070179 | SCBET9ZA1G8092795; SCBET9ZA1G8013643; SCBET9ZA1G8075253;

SCBET9ZA1G8099262

; SCBET9ZA1G8080310 | SCBET9ZA1G8019653

SCBET9ZA1G8006868 | SCBET9ZA1G8034203; SCBET9ZA1G8071140; SCBET9ZA1G8011150 | SCBET9ZA1G8098757; SCBET9ZA1G8081053 | SCBET9ZA1G8003033; SCBET9ZA1G8050613 | SCBET9ZA1G8027560

SCBET9ZA1G8058775 | SCBET9ZA1G8032516 | SCBET9ZA1G8019152; SCBET9ZA1G8001993 | SCBET9ZA1G8020916

SCBET9ZA1G8006322 | SCBET9ZA1G8094482 | SCBET9ZA1G8070442

SCBET9ZA1G8001525 | SCBET9ZA1G8061255 | SCBET9ZA1G8095003; SCBET9ZA1G8054757 | SCBET9ZA1G8038851; SCBET9ZA1G8008751; SCBET9ZA1G8003677; SCBET9ZA1G8063555

SCBET9ZA1G8053530; SCBET9ZA1G8057447; SCBET9ZA1G8016218 | SCBET9ZA1G8006711; SCBET9ZA1G8073454 | SCBET9ZA1G8045282 | SCBET9ZA1G8067489 | SCBET9ZA1G8010404; SCBET9ZA1G8027753 | SCBET9ZA1G8082557 | SCBET9ZA1G8008698; SCBET9ZA1G8068092 | SCBET9ZA1G8079920; SCBET9ZA1G8012539 | SCBET9ZA1G8037358 | SCBET9ZA1G8086379

SCBET9ZA1G8046187 | SCBET9ZA1G8052491; SCBET9ZA1G8010483; SCBET9ZA1G8061398

SCBET9ZA1G8050028; SCBET9ZA1G8028336 | SCBET9ZA1G8098886 | SCBET9ZA1G8052894; SCBET9ZA1G8074328; SCBET9ZA1G8051535 | SCBET9ZA1G8076354

SCBET9ZA1G8067959; SCBET9ZA1G8088648 | SCBET9ZA1G8089993; SCBET9ZA1G8086432 | SCBET9ZA1G8002691 | SCBET9ZA1G8037814 | SCBET9ZA1G8029860; SCBET9ZA1G8011164 | SCBET9ZA1G8017689; SCBET9ZA1G8054712

SCBET9ZA1G8018325 | SCBET9ZA1G8001735 | SCBET9ZA1G8062096; SCBET9ZA1G8079450 | SCBET9ZA1G8062535 | SCBET9ZA1G8055455 | SCBET9ZA1G8039630 | SCBET9ZA1G8060719 | SCBET9ZA1G8047677; SCBET9ZA1G8065189 | SCBET9ZA1G8063958; SCBET9ZA1G8044875 | SCBET9ZA1G8048165 | SCBET9ZA1G8002481 | SCBET9ZA1G8027171; SCBET9ZA1G8060848 | SCBET9ZA1G8030863 | SCBET9ZA1G8019944 | SCBET9ZA1G8001430 | SCBET9ZA1G8094370 |

SCBET9ZA1G8000634

; SCBET9ZA1G8093820; SCBET9ZA1G8098466

SCBET9ZA1G8001248 | SCBET9ZA1G8056735; SCBET9ZA1G8092750; SCBET9ZA1G8088424 | SCBET9ZA1G8089041

SCBET9ZA1G8024058; SCBET9ZA1G8075656

SCBET9ZA1G8000875; SCBET9ZA1G8049414 | SCBET9ZA1G8041751; SCBET9ZA1G8051518 | SCBET9ZA1G8069694 | SCBET9ZA1G8049042 | SCBET9ZA1G8057979; SCBET9ZA1G8072174; SCBET9ZA1G8096636 | SCBET9ZA1G8078587 | SCBET9ZA1G8023248 | SCBET9ZA1G8012427 | SCBET9ZA1G8012315 | SCBET9ZA1G8005137

SCBET9ZA1G8091176 | SCBET9ZA1G8075561

SCBET9ZA1G8069453; SCBET9ZA1G8099200; SCBET9ZA1G8019524; SCBET9ZA1G8085975; SCBET9ZA1G8036310; SCBET9ZA1G8030927 | SCBET9ZA1G8086589 | SCBET9ZA1G8065743 | SCBET9ZA1G8000844 | SCBET9ZA1G8022942

SCBET9ZA1G8062986 | SCBET9ZA1G8015747; SCBET9ZA1G8008765 | SCBET9ZA1G8034394; SCBET9ZA1G8010564; SCBET9ZA1G8060669 | SCBET9ZA1G8004859; SCBET9ZA1G8098032; SCBET9ZA1G8052118; SCBET9ZA1G8082901 | SCBET9ZA1G8005817 | SCBET9ZA1G8017496 | SCBET9ZA1G8051051 | SCBET9ZA1G8006742; SCBET9ZA1G8033889; SCBET9ZA1G8070828 | SCBET9ZA1G8051678 | SCBET9ZA1G8005056 | SCBET9ZA1G8061188 | SCBET9ZA1G8091646 | SCBET9ZA1G8072188; SCBET9ZA1G8081201; SCBET9ZA1G8042267 | SCBET9ZA1G8048330 | SCBET9ZA1G8039899; SCBET9ZA1G8023590 | SCBET9ZA1G8030409 | SCBET9ZA1G8097429; SCBET9ZA1G8048148 | SCBET9ZA1G8041040 | SCBET9ZA1G8090402; SCBET9ZA1G8075267 | SCBET9ZA1G8041314 | SCBET9ZA1G8047291

SCBET9ZA1G8044018 | SCBET9ZA1G8063538 | SCBET9ZA1G8078184 | SCBET9ZA1G8010242 | SCBET9ZA1G8055567 | SCBET9ZA1G8097057 | SCBET9ZA1G8033553 | SCBET9ZA1G8031091 | SCBET9ZA1G8011360; SCBET9ZA1G8065838 | SCBET9ZA1G8037845; SCBET9ZA1G8001234 | SCBET9ZA1G8034881 | SCBET9ZA1G8067184 | SCBET9ZA1G8079948 |

SCBET9ZA1G8005347

|

SCBET9ZA1G8019748SCBET9ZA1G8088990 | SCBET9ZA1G8030376; SCBET9ZA1G8017482 | SCBET9ZA1G8055228; SCBET9ZA1G8031558 | SCBET9ZA1G8066357 | SCBET9ZA1G8077178 | SCBET9ZA1G8093459 |

SCBET9ZA1G8070571

| SCBET9ZA1G8057559; SCBET9ZA1G8080937; SCBET9ZA1G8077617; SCBET9ZA1G8076130 | SCBET9ZA1G8067511 | SCBET9ZA1G8069582; SCBET9ZA1G8023878; SCBET9ZA1G8068481; SCBET9ZA1G8078301 | SCBET9ZA1G8070845 | SCBET9ZA1G8059621 | SCBET9ZA1G8076872; SCBET9ZA1G8054841; SCBET9ZA1G8052720 | SCBET9ZA1G8030104 | SCBET9ZA1G8044990; SCBET9ZA1G8090948

SCBET9ZA1G8054323 | SCBET9ZA1G8025758 | SCBET9ZA1G8043323 | SCBET9ZA1G8007180; SCBET9ZA1G8084759; SCBET9ZA1G8055147 | SCBET9ZA1G8076208 | SCBET9ZA1G8060980; SCBET9ZA1G8008488 | SCBET9ZA1G8065063 | SCBET9ZA1G8095132 | SCBET9ZA1G8063846 | SCBET9ZA1G8027610; SCBET9ZA1G8028451; SCBET9ZA1G8004716 | SCBET9ZA1G8053527; SCBET9ZA1G8027784

SCBET9ZA1G8075589; SCBET9ZA1G8001072; SCBET9ZA1G8026747

SCBET9ZA1G8075320

SCBET9ZA1G8069372 | SCBET9ZA1G8040471 | SCBET9ZA1G8005624 | SCBET9ZA1G8057254; SCBET9ZA1G8007146; SCBET9ZA1G8058954; SCBET9ZA1G8026943; SCBET9ZA1G8053673; SCBET9ZA1G8094322; SCBET9ZA1G8098435 | SCBET9ZA1G8087614 | SCBET9ZA1G8085989; SCBET9ZA1G8075219; SCBET9ZA1G8008443 | SCBET9ZA1G8077486 | SCBET9ZA1G8053947; SCBET9ZA1G8012993 | SCBET9ZA1G8021080; SCBET9ZA1G8006580 | SCBET9ZA1G8060266 | SCBET9ZA1G8096359; SCBET9ZA1G8030118; SCBET9ZA1G8070487 |

SCBET9ZA1G8092926

| SCBET9ZA1G8066892 |

SCBET9ZA1G8037859

; SCBET9ZA1G8001055;

SCBET9ZA1G8041717

; SCBET9ZA1G8087032; SCBET9ZA1G8072112 | SCBET9ZA1G8087452 | SCBET9ZA1G8003095 | SCBET9ZA1G8062406 | SCBET9ZA1G8071347 | SCBET9ZA1G8014873; SCBET9ZA1G8024772; SCBET9ZA1G8067492; SCBET9ZA1G8029857; SCBET9ZA1G8007678 | SCBET9ZA1G8098869 | SCBET9ZA1G8049039 | SCBET9ZA1G8040714; SCBET9ZA1G8065919; SCBET9ZA1G8083286 | SCBET9ZA1G8036453 | SCBET9ZA1G8089010; SCBET9ZA1G8027431; SCBET9ZA1G8047288 | SCBET9ZA1G8048084 | SCBET9ZA1G8009463; SCBET9ZA1G8062437 | SCBET9ZA1G8015778 | SCBET9ZA1G8085359; SCBET9ZA1G8024299 | SCBET9ZA1G8062082; SCBET9ZA1G8044665 | SCBET9ZA1G8029132; SCBET9ZA1G8057187 | SCBET9ZA1G8021581; SCBET9ZA1G8019099; SCBET9ZA1G8047789 | SCBET9ZA1G8061501 | SCBET9ZA1G8090478; SCBET9ZA1G8073535; SCBET9ZA1G8046755; SCBET9ZA1G8077116 | SCBET9ZA1G8017255 | SCBET9ZA1G8069517 | SCBET9ZA1G8096488 | SCBET9ZA1G8008412 | SCBET9ZA1G8047890; SCBET9ZA1G8012699; SCBET9ZA1G8063247 | SCBET9ZA1G8083708; SCBET9ZA1G8014405; SCBET9ZA1G8058985 | SCBET9ZA1G8087578; SCBET9ZA1G8053303 | SCBET9ZA1G8052104 | SCBET9ZA1G8064172 | SCBET9ZA1G8084101; SCBET9ZA1G8067301; SCBET9ZA1G8016283 | SCBET9ZA1G8038767 | SCBET9ZA1G8028711; SCBET9ZA1G8075270; SCBET9ZA1G8077407 | SCBET9ZA1G8010161

SCBET9ZA1G8019720 | SCBET9ZA1G8057819 | SCBET9ZA1G8057853 | SCBET9ZA1G8075737 | SCBET9ZA1G8032757 | SCBET9ZA1G8069744 | SCBET9ZA1G8033214; SCBET9ZA1G8078511; SCBET9ZA1G8075818; SCBET9ZA1G8083501; SCBET9ZA1G8066780; SCBET9ZA1G8078458 | SCBET9ZA1G8078377 | SCBET9ZA1G8089332 | SCBET9ZA1G8035593 | SCBET9ZA1G8049154 | SCBET9ZA1G8058761; SCBET9ZA1G8073437; SCBET9ZA1G8073146; SCBET9ZA1G8062843 | SCBET9ZA1G8017174 | SCBET9ZA1G8017188; SCBET9ZA1G8099519; SCBET9ZA1G8015859

SCBET9ZA1G8065774 | SCBET9ZA1G8006059 | SCBET9ZA1G8017918 | SCBET9ZA1G8082820 | SCBET9ZA1G8081604

SCBET9ZA1G8003808; SCBET9ZA1G8073650 | SCBET9ZA1G8056315; SCBET9ZA1G8032404 | SCBET9ZA1G8037618

SCBET9ZA1G8053611 | SCBET9ZA1G8074667; SCBET9ZA1G8055990

SCBET9ZA1G8024528 | SCBET9ZA1G8089718 | SCBET9ZA1G8082428 | SCBET9ZA1G8057125 | SCBET9ZA1G8016459 | SCBET9ZA1G8031978 | SCBET9ZA1G8090108;

SCBET9ZA1G8090237

; SCBET9ZA1G8063376 | SCBET9ZA1G8076080 |

SCBET9ZA1G8012783

; SCBET9ZA1G8098452 | SCBET9ZA1G8049560 | SCBET9ZA1G8014212 | SCBET9ZA1G8041412

SCBET9ZA1G8048179 | SCBET9ZA1G8042186; SCBET9ZA1G8048411 | SCBET9ZA1G8050658 | SCBET9ZA1G8042124

SCBET9ZA1G8046934; SCBET9ZA1G8075835; SCBET9ZA1G8096555; SCBET9ZA1G8079545 | SCBET9ZA1G8018499; SCBET9ZA1G8068934 | SCBET9ZA1G8029423

SCBET9ZA1G8000651 | SCBET9ZA1G8092182 | SCBET9ZA1G8026649 | SCBET9ZA1G8075172 | SCBET9ZA1G8020222; SCBET9ZA1G8099231 | SCBET9ZA1G8015702 | SCBET9ZA1G8032032 | SCBET9ZA1G8013271 | SCBET9ZA1G8069100 | SCBET9ZA1G8007938 | SCBET9ZA1G8061921; SCBET9ZA1G8085622

SCBET9ZA1G8017823; SCBET9ZA1G8069646 | SCBET9ZA1G8065225 | SCBET9ZA1G8095650 | SCBET9ZA1G8014128 | SCBET9ZA1G8043306 | SCBET9ZA1G8099889; SCBET9ZA1G8050756 | SCBET9ZA1G8018096; SCBET9ZA1G8073390 | SCBET9ZA1G8083837 | SCBET9ZA1G8074703 | SCBET9ZA1G8092957; SCBET9ZA1G8084616 | SCBET9ZA1G8042432; SCBET9ZA1G8018034; SCBET9ZA1G8017059; SCBET9ZA1G8070215 | SCBET9ZA1G8020768 | SCBET9ZA1G8087869 | SCBET9ZA1G8032547; SCBET9ZA1G8033469 | SCBET9ZA1G8082669; SCBET9ZA1G8094272 | SCBET9ZA1G8058873 | SCBET9ZA1G8080985 | SCBET9ZA1G8064592 | SCBET9ZA1G8082882 | SCBET9ZA1G8051311; SCBET9ZA1G8026604 | SCBET9ZA1G8098628 | SCBET9ZA1G8024609 | SCBET9ZA1G8084986 | SCBET9ZA1G8079903; SCBET9ZA1G8081912 | SCBET9ZA1G8096328; SCBET9ZA1G8062339 | SCBET9ZA1G8053835; SCBET9ZA1G8074037 | SCBET9ZA1G8065323 | SCBET9ZA1G8017191 | SCBET9ZA1G8013447 |

SCBET9ZA1G8033391

; SCBET9ZA1G8004165; SCBET9ZA1G8029874 | SCBET9ZA1G8092912 | SCBET9ZA1G8087533 | SCBET9ZA1G8006689 | SCBET9ZA1G8065340; SCBET9ZA1G8022245; SCBET9ZA1G8085197 | SCBET9ZA1G8058386

SCBET9ZA1G8064043; SCBET9ZA1G8033570; SCBET9ZA1G8027722 | SCBET9ZA1G8042639 | SCBET9ZA1G8047470 | SCBET9ZA1G8086897 | SCBET9ZA1G8030281; SCBET9ZA1G8000262 | SCBET9ZA1G8098693; SCBET9ZA1G8046898; SCBET9ZA1G8061112; SCBET9ZA1G8024206 | SCBET9ZA1G8062146 | SCBET9ZA1G8009818; SCBET9ZA1G8097107 | SCBET9ZA1G8040650 | SCBET9ZA1G8024934

SCBET9ZA1G8091954; SCBET9ZA1G8010984 | SCBET9ZA1G8013156; SCBET9ZA1G8035495 | SCBET9ZA1G8025937; SCBET9ZA1G8048666; SCBET9ZA1G8068951 | SCBET9ZA1G8072398 | SCBET9ZA1G8042298

SCBET9ZA1G8049722; SCBET9ZA1G8023301 | SCBET9ZA1G8058405

SCBET9ZA1G8024318 | SCBET9ZA1G8036243 | SCBET9ZA1G8000147 | SCBET9ZA1G8088505

SCBET9ZA1G8040986

SCBET9ZA1G8042382; SCBET9ZA1G8066343

SCBET9ZA1G8024223; SCBET9ZA1G8056783; SCBET9ZA1G8027686 | SCBET9ZA1G8018700 | SCBET9ZA1G8087998 | SCBET9ZA1G8077004 | SCBET9ZA1G8036890 | SCBET9ZA1G8070389 | SCBET9ZA1G8020317; SCBET9ZA1G8046478 | SCBET9ZA1G8037683 | SCBET9ZA1G8078198 | SCBET9ZA1G8086138; SCBET9ZA1G8075849 | SCBET9ZA1G8006241; SCBET9ZA1G8081747 | SCBET9ZA1G8043421; SCBET9ZA1G8044391

SCBET9ZA1G8004120 | SCBET9ZA1G8096474 | SCBET9ZA1G8043970 | SCBET9ZA1G8057691 | SCBET9ZA1G8034444 | SCBET9ZA1G8071588 | SCBET9ZA1G8036730 | SCBET9ZA1G8056296

SCBET9ZA1G8017353; SCBET9ZA1G8079688 | SCBET9ZA1G8088925 | SCBET9ZA1G8026814 | SCBET9ZA1G8087774; SCBET9ZA1G8099276; SCBET9ZA1G8047436 | SCBET9ZA1G8029776 | SCBET9ZA1G8031690; SCBET9ZA1G8002397 | SCBET9ZA1G8013514 | SCBET9ZA1G8067153 | SCBET9ZA1G8054144; SCBET9ZA1G8008510 | SCBET9ZA1G8025565; SCBET9ZA1G8079187; SCBET9ZA1G8037571 | SCBET9ZA1G8001217 | SCBET9ZA1G8058257 | SCBET9ZA1G8061966;

SCBET9ZA1G8086866

; SCBET9ZA1G8008653

SCBET9ZA1G8031446 | SCBET9ZA1G8082994; SCBET9ZA1G8071798; SCBET9ZA1G8084647 | SCBET9ZA1G8005168 | SCBET9ZA1G8056847 | SCBET9ZA1G8027459 | SCBET9ZA1G8049817 | SCBET9ZA1G8073079 | SCBET9ZA1G8095213; SCBET9ZA1G8028627 | SCBET9ZA1G8086088 | SCBET9ZA1G8014677 | SCBET9ZA1G8070294 | SCBET9ZA1G8009771; SCBET9ZA1G8009995 | SCBET9ZA1G8092523 | SCBET9ZA1G8030958 | SCBET9ZA1G8037022 | SCBET9ZA1G8005039 | SCBET9ZA1G8064270; SCBET9ZA1G8060977 | SCBET9ZA1G8041605; SCBET9ZA1G8024576; SCBET9ZA1G8038932 | SCBET9ZA1G8061529 | SCBET9ZA1G8096247; SCBET9ZA1G8024643 | SCBET9ZA1G8014162 | SCBET9ZA1G8085376 | SCBET9ZA1G8077052 | SCBET9ZA1G8098290 | SCBET9ZA1G8076144; SCBET9ZA1G8046058 | SCBET9ZA1G8073583 | SCBET9ZA1G8055018; SCBET9ZA1G8020737 | SCBET9ZA1G8099830; SCBET9ZA1G8070277 | SCBET9ZA1G8037702 | SCBET9ZA1G8011990 | SCBET9ZA1G8077908 | SCBET9ZA1G8028563; SCBET9ZA1G8004733 | SCBET9ZA1G8069825; SCBET9ZA1G8015120 | SCBET9ZA1G8020852 | SCBET9ZA1G8093574 | SCBET9ZA1G8019670 | SCBET9ZA1G8047257 | SCBET9ZA1G8002223 | SCBET9ZA1G8023346; SCBET9ZA1G8097480; SCBET9ZA1G8006739 | SCBET9ZA1G8069811 | SCBET9ZA1G8048795

SCBET9ZA1G8018423 | SCBET9ZA1G8028806; SCBET9ZA1G8078282 | SCBET9ZA1G8059022; SCBET9ZA1G8014033 | SCBET9ZA1G8018213 | SCBET9ZA1G8048845 | SCBET9ZA1G8081120 | SCBET9ZA1G8086558 | SCBET9ZA1G8057321 | SCBET9ZA1G8017854 | SCBET9ZA1G8084664

SCBET9ZA1G8025596 | SCBET9ZA1G8087760; SCBET9ZA1G8027736; SCBET9ZA1G8007311; SCBET9ZA1G8018910 | SCBET9ZA1G8075222 | SCBET9ZA1G8020527; SCBET9ZA1G8068383 | SCBET9ZA1G8086902 | SCBET9ZA1G8070604

SCBET9ZA1G8061403 | SCBET9ZA1G8096829 | SCBET9ZA1G8011875 | SCBET9ZA1G8032306; SCBET9ZA1G8063488

SCBET9ZA1G8048750 | SCBET9ZA1G8025131 | SCBET9ZA1G8081232 | SCBET9ZA1G8034377 | SCBET9ZA1G8007289 | SCBET9ZA1G8014937 | SCBET9ZA1G8014579 | SCBET9ZA1G8009219 | SCBET9ZA1G8089220; SCBET9ZA1G8065208 | SCBET9ZA1G8039949 | SCBET9ZA1G8061286; SCBET9ZA1G8037666 | SCBET9ZA1G8088357 | SCBET9ZA1G8036338 | SCBET9ZA1G8066195 | SCBET9ZA1G8018437 | SCBET9ZA1G8036761 | SCBET9ZA1G8014310 | SCBET9ZA1G8023802 | SCBET9ZA1G8034072 | SCBET9ZA1G8059389

SCBET9ZA1G8041135 | SCBET9ZA1G8099813 | SCBET9ZA1G8036274 | SCBET9ZA1G8066701; SCBET9ZA1G8051566 | SCBET9ZA1G8024433 | SCBET9ZA1G8044147 | SCBET9ZA1G8007258; SCBET9ZA1G8023637 | SCBET9ZA1G8025615 | SCBET9ZA1G8052538 | SCBET9ZA1G8096765 | SCBET9ZA1G8091033 |

SCBET9ZA1G8048876

| SCBET9ZA1G8026683 | SCBET9ZA1G8074376 | SCBET9ZA1G8071686 | SCBET9ZA1G8068996 | SCBET9ZA1G8066388 |

SCBET9ZA1G8027977

| SCBET9ZA1G8008491 | SCBET9ZA1G8015361; SCBET9ZA1G8093218

SCBET9ZA1G8063670; SCBET9ZA1G8069999; SCBET9ZA1G8055617

SCBET9ZA1G8002738 | SCBET9ZA1G8060347 | SCBET9ZA1G8041491 | SCBET9ZA1G8021600; SCBET9ZA1G8098922

SCBET9ZA1G8075348 | SCBET9ZA1G8091629 | SCBET9ZA1G8081733 | SCBET9ZA1G8029390 | SCBET9ZA1G8038431 | SCBET9ZA1G8000830; SCBET9ZA1G8000570; SCBET9ZA1G8026733 | SCBET9ZA1G8016154

SCBET9ZA1G8005705 | SCBET9ZA1G8020107; SCBET9ZA1G8057139 | SCBET9ZA1G8079142 | SCBET9ZA1G8028353 | SCBET9ZA1G8085751 | SCBET9ZA1G8019930 | SCBET9ZA1G8084406; SCBET9ZA1G8056136 | SCBET9ZA1G8073020 | SCBET9ZA1G8035478 | SCBET9ZA1G8050045 | SCBET9ZA1G8056640; SCBET9ZA1G8035934 | SCBET9ZA1G8047310 | SCBET9ZA1G8053219 | SCBET9ZA1G8066407 | SCBET9ZA1G8018731 | SCBET9ZA1G8043340 | SCBET9ZA1G8023847 | SCBET9ZA1G8059800 | SCBET9ZA1G8092960 | SCBET9ZA1G8043032;

SCBET9ZA1G8060512

; SCBET9ZA1G8095311 | SCBET9ZA1G8046562 | SCBET9ZA1G8017868; SCBET9ZA1G8022438 | SCBET9ZA1G8032712; SCBET9ZA1G8006692 | SCBET9ZA1G8081506 | SCBET9ZA1G8039935; SCBET9ZA1G8086978; SCBET9ZA1G8009611; SCBET9ZA1G8014775 | SCBET9ZA1G8089976 | SCBET9ZA1G8091159 | SCBET9ZA1G8032385 | SCBET9ZA1G8093428 | SCBET9ZA1G8000567 | SCBET9ZA1G8084762; SCBET9ZA1G8037599; SCBET9ZA1G8055486; SCBET9ZA1G8019829; SCBET9ZA1G8042379 | SCBET9ZA1G8039529; SCBET9ZA1G8058730; SCBET9ZA1G8012654; SCBET9ZA1G8033620; SCBET9ZA1G8053978; SCBET9ZA1G8005820; SCBET9ZA1G8031835; SCBET9ZA1G8082929

SCBET9ZA1G8027087

| SCBET9ZA1G8011732 | SCBET9ZA1G8088326; SCBET9ZA1G8077309 | SCBET9ZA1G8011262; SCBET9ZA1G8089203 | SCBET9ZA1G8091923 | SCBET9ZA1G8083367 | SCBET9ZA1G8026280; SCBET9ZA1G8073227

SCBET9ZA1G8088486; SCBET9ZA1G8097916; SCBET9ZA1G8067878; SCBET9ZA1G8081313; SCBET9ZA1G8037084 | SCBET9ZA1G8045220 | SCBET9ZA1G8043404 | SCBET9ZA1G8061479; SCBET9ZA1G8024383 | SCBET9ZA1G8060851 | SCBET9ZA1G8096054; SCBET9ZA1G8094367 | SCBET9ZA1G8025243; SCBET9ZA1G8051843 | SCBET9ZA1G8039238 | SCBET9ZA1G8067654 | SCBET9ZA1G8001816 | SCBET9ZA1G8096491 | SCBET9ZA1G8094417 |

SCBET9ZA1G8020298

| SCBET9ZA1G8007499; SCBET9ZA1G8030975

SCBET9ZA1G8050210 | SCBET9ZA1G8073809 |

SCBET9ZA1G8090769

| SCBET9ZA1G8034699 | SCBET9ZA1G8070943; SCBET9ZA1G8071610; SCBET9ZA1G8035545 | SCBET9ZA1G8016042; SCBET9ZA1G8059120 | SCBET9ZA1G8043824 |

SCBET9ZA1G8078069

| SCBET9ZA1G8032497; SCBET9ZA1G8079268; SCBET9ZA1G8057464; SCBET9ZA1G8064382; SCBET9ZA1G8020009

SCBET9ZA1G8067122 | SCBET9ZA1G8048960 | SCBET9ZA1G8061000; SCBET9ZA1G8047145

SCBET9ZA1G8040292 | SCBET9ZA1G8059909 | SCBET9ZA1G8038879 | SCBET9ZA1G8061238; SCBET9ZA1G8051437

SCBET9ZA1G8062955 | SCBET9ZA1G8078945; SCBET9ZA1G8024786 | SCBET9ZA1G8019989; SCBET9ZA1G8073468 | SCBET9ZA1G8054726; SCBET9ZA1G8099052 | SCBET9ZA1G8003517 |

SCBET9ZA1G8097351

| SCBET9ZA1G8038056 | SCBET9ZA1G8058260; SCBET9ZA1G8055648; SCBET9ZA1G8009690; SCBET9ZA1G8068545 | SCBET9ZA1G8091727 | SCBET9ZA1G8067282; SCBET9ZA1G8055469; SCBET9ZA1G8087354 | SCBET9ZA1G8029941 | SCBET9ZA1G8085815; SCBET9ZA1G8012590; SCBET9ZA1G8076774; SCBET9ZA1G8016672 | SCBET9ZA1G8011049 | SCBET9ZA1G8033746 | SCBET9ZA1G8070702

SCBET9ZA1G8090822 | SCBET9ZA1G8028983; SCBET9ZA1G8037943; SCBET9ZA1G8003274 | SCBET9ZA1G8003811; SCBET9ZA1G8078363; SCBET9ZA1G8084745 | SCBET9ZA1G8057724 | SCBET9ZA1G8044830 | SCBET9ZA1G8001976 | SCBET9ZA1G8001587 | SCBET9ZA1G8005235 | SCBET9ZA1G8021256 | SCBET9ZA1G8000407; SCBET9ZA1G8060526 | SCBET9ZA1G8017076 | SCBET9ZA1G8000472; SCBET9ZA1G8097270 | SCBET9ZA1G8003291 |

SCBET9ZA1G8085006

| SCBET9ZA1G8024271 | SCBET9ZA1G8021418 | SCBET9ZA1G8062051

SCBET9ZA1G8023315 |

SCBET9ZA1G8045430

; SCBET9ZA1G8048733 | SCBET9ZA1G8012251; SCBET9ZA1G8021791 | SCBET9ZA1G8039210; SCBET9ZA1G8004828 | SCBET9ZA1G8068321 | SCBET9ZA1G8070960 | SCBET9ZA1G8025386; SCBET9ZA1G8038073 | SCBET9ZA1G8005591; SCBET9ZA1G8039014 | SCBET9ZA1G8057416; SCBET9ZA1G8072837 | SCBET9ZA1G8088147 | SCBET9ZA1G8010614 | SCBET9ZA1G8061952; SCBET9ZA1G8082722; SCBET9ZA1G8094160; SCBET9ZA1G8004229; SCBET9ZA1G8039479; SCBET9ZA1G8097284 | SCBET9ZA1G8013920 | SCBET9ZA1G8012931

SCBET9ZA1G8009740; SCBET9ZA1G8063295; SCBET9ZA1G8059618 | SCBET9ZA1G8045492 | SCBET9ZA1G8019359 | SCBET9ZA1G8072045

SCBET9ZA1G8051020 | SCBET9ZA1G8082042; SCBET9ZA1G8048859 | SCBET9ZA1G8007485 | SCBET9ZA1G8092358; SCBET9ZA1G8074622; SCBET9ZA1G8053592 | SCBET9ZA1G8061126 | SCBET9ZA1G8042057 | SCBET9ZA1G8026053 | SCBET9ZA1G8014436 | SCBET9ZA1G8074930; SCBET9ZA1G8036629; SCBET9ZA1G8045363

SCBET9ZA1G8015232 | SCBET9ZA1G8042107 | SCBET9ZA1G8083773

SCBET9ZA1G8015988 | SCBET9ZA1G8001282; SCBET9ZA1G8021497 | SCBET9ZA1G8030135 | SCBET9ZA1G8093543 |

SCBET9ZA1G8072790

| SCBET9ZA1G8082283; SCBET9ZA1G8094479; SCBET9ZA1G8044553

SCBET9ZA1G8069159 | SCBET9ZA1G8088522 | SCBET9ZA1G8029700; SCBET9ZA1G8091355 | SCBET9ZA1G8014940 | SCBET9ZA1G8093722 | SCBET9ZA1G8067587 | SCBET9ZA1G8010080; SCBET9ZA1G8028434; SCBET9ZA1G8086690; SCBET9ZA1G8062423 | SCBET9ZA1G8033018 | SCBET9ZA1G8091615; SCBET9ZA1G8045170; SCBET9ZA1G8029468 | SCBET9ZA1G8001167 | SCBET9ZA1G8034833 | SCBET9ZA1G8035433 | SCBET9ZA1G8082381; SCBET9ZA1G8039434 | SCBET9ZA1G8079836 | SCBET9ZA1G8013075 | SCBET9ZA1G8025954 | SCBET9ZA1G8064236 | SCBET9ZA1G8036985 | SCBET9ZA1G8052779 | SCBET9ZA1G8023010

SCBET9ZA1G8016011; SCBET9ZA1G8030698 | SCBET9ZA1G8048005; SCBET9ZA1G8077164 | SCBET9ZA1G8043239;

SCBET9ZA1G8040910

| SCBET9ZA1G8080436; SCBET9ZA1G8082946 | SCBET9ZA1G8004893; SCBET9ZA1G8096684; SCBET9ZA1G8005641

SCBET9ZA1G8096295; SCBET9ZA1G8035805 | SCBET9ZA1G8086916 | SCBET9ZA1G8086821 | SCBET9ZA1G8003582 | SCBET9ZA1G8075186; SCBET9ZA1G8038154 | SCBET9ZA1G8088780 | SCBET9ZA1G8058565 | SCBET9ZA1G8059327 | SCBET9ZA1G8035514; SCBET9ZA1G8005851; SCBET9ZA1G8013612; SCBET9ZA1G8026098 | SCBET9ZA1G8055102 | SCBET9ZA1G8053883 | SCBET9ZA1G8083871; SCBET9ZA1G8080226; SCBET9ZA1G8058551; SCBET9ZA1G8091663 | SCBET9ZA1G8037330 | SCBET9ZA1G8082140 | SCBET9ZA1G8034654; SCBET9ZA1G8085877 | SCBET9ZA1G8037862 | SCBET9ZA1G8085796; SCBET9ZA1G8010869; SCBET9ZA1G8048635 | SCBET9ZA1G8080775 | SCBET9ZA1G8064401

SCBET9ZA1G8045301 | SCBET9ZA1G8067296; SCBET9ZA1G8054497 | SCBET9ZA1G8083241 | SCBET9ZA1G8049185

SCBET9ZA1G8046559 | SCBET9ZA1G8050191; SCBET9ZA1G8082171 | SCBET9ZA1G8079951; SCBET9ZA1G8095843; SCBET9ZA1G8071185; SCBET9ZA1G8009494

SCBET9ZA1G8030152 | SCBET9ZA1G8089704 | SCBET9ZA1G8092179 | SCBET9ZA1G8068741 | SCBET9ZA1G8064284; SCBET9ZA1G8076306 | SCBET9ZA1G8069985; SCBET9ZA1G8019751 | SCBET9ZA1G8098502 | SCBET9ZA1G8081408 | SCBET9ZA1G8073115 | SCBET9ZA1G8022049 | SCBET9ZA1G8022973 | SCBET9ZA1G8038476; SCBET9ZA1G8041393; SCBET9ZA1G8031608 | SCBET9ZA1G8040616;

SCBET9ZA1G8040891

| SCBET9ZA1G8028689; SCBET9ZA1G8076161 | SCBET9ZA1G8078590

SCBET9ZA1G8023024; SCBET9ZA1G8024836; SCBET9ZA1G8077567; SCBET9ZA1G8010743; SCBET9ZA1G8080159 | SCBET9ZA1G8020849 | SCBET9ZA1G8076659; SCBET9ZA1G8087144; SCBET9ZA1G8084308 | SCBET9ZA1G8064446; SCBET9ZA1G8054242 | SCBET9ZA1G8051101; SCBET9ZA1G8069713 | SCBET9ZA1G8086527; SCBET9ZA1G8097446 | SCBET9ZA1G8098242

SCBET9ZA1G8021029; SCBET9ZA1G8097009 | SCBET9ZA1G8036789 | SCBET9ZA1G8021919 | SCBET9ZA1G8034136 | SCBET9ZA1G8053186; SCBET9ZA1G8074412; SCBET9ZA1G8043838; SCBET9ZA1G8029695 | SCBET9ZA1G8043807; SCBET9ZA1G8044181; SCBET9ZA1G8015294 | SCBET9ZA1G8076533; SCBET9ZA1G8085278 | SCBET9ZA1G8071753; SCBET9ZA1G8096944 | SCBET9ZA1G8001329 | SCBET9ZA1G8067380

SCBET9ZA1G8083661; SCBET9ZA1G8037148 | SCBET9ZA1G8088679 | SCBET9ZA1G8015098 | SCBET9ZA1G8087242;

SCBET9ZA1G8033438

| SCBET9ZA1G8001265

SCBET9ZA1G8023721; SCBET9ZA1G8054533 | SCBET9ZA1G8058338 | SCBET9ZA1G8044262 | SCBET9ZA1G8052748; SCBET9ZA1G8007714 | SCBET9ZA1G8040700 | SCBET9ZA1G8037036 | SCBET9ZA1G8002853 | SCBET9ZA1G8047498 | SCBET9ZA1G8050952 | SCBET9ZA1G8044052 | SCBET9ZA1G8029888; SCBET9ZA1G8015375 | SCBET9ZA1G8014520 | SCBET9ZA1G8038915

SCBET9ZA1G8089380; SCBET9ZA1G8027591 | SCBET9ZA1G8091064; SCBET9ZA1G8032323 | SCBET9ZA1G8050966 | SCBET9ZA1G8062342 | SCBET9ZA1G8005672; SCBET9ZA1G8034282; SCBET9ZA1G8082252 | SCBET9ZA1G8071882; SCBET9ZA1G8075785 | SCBET9ZA1G8013948 | SCBET9ZA1G8010452 | SCBET9ZA1G8047212 | SCBET9ZA1G8031799; SCBET9ZA1G8033441 | SCBET9ZA1G8031379 | SCBET9ZA1G8094661; SCBET9ZA1G8098354 | SCBET9ZA1G8018079 | SCBET9ZA1G8060476; SCBET9ZA1G8009964 | SCBET9ZA1G8044231; SCBET9ZA1G8072501

SCBET9ZA1G8064222; SCBET9ZA1G8021371 | SCBET9ZA1G8031737 | SCBET9ZA1G8032922; SCBET9ZA1G8088441 | SCBET9ZA1G8028868 | SCBET9ZA1G8066570; SCBET9ZA1G8098306 | SCBET9ZA1G8048229 | SCBET9ZA1G8002464 | SCBET9ZA1G8052264 | SCBET9ZA1G8020026; SCBET9ZA1G8026313 | SCBET9ZA1G8089945 | SCBET9ZA1G8064849 | SCBET9ZA1G8034623 | SCBET9ZA1G8034735; SCBET9ZA1G8043001; SCBET9ZA1G8050305 | SCBET9ZA1G8098130; SCBET9ZA1G8068738 | SCBET9ZA1G8028479

SCBET9ZA1G8083269 | SCBET9ZA1G8071428 | SCBET9ZA1G8082560 | SCBET9ZA1G8073518; SCBET9ZA1G8017711; SCBET9ZA1G8060459 | SCBET9ZA1G8076726 | SCBET9ZA1G8090075; SCBET9ZA1G8008782; SCBET9ZA1G8078606; SCBET9ZA1G8038607; SCBET9ZA1G8092974 | SCBET9ZA1G8053950; SCBET9ZA1G8087757 | SCBET9ZA1G8094398; SCBET9ZA1G8001539; SCBET9ZA1G8015215; SCBET9ZA1G8085961; SCBET9ZA1G8018356 | SCBET9ZA1G8098113 | SCBET9ZA1G8085250 | SCBET9ZA1G8034086 | SCBET9ZA1G8082915 | SCBET9ZA1G8041815; SCBET9ZA1G8049851 | SCBET9ZA1G8015845 | SCBET9ZA1G8052619 | SCBET9ZA1G8038199; SCBET9ZA1G8018941 | SCBET9ZA1G8044245; SCBET9ZA1G8081988; SCBET9ZA1G8019118 | SCBET9ZA1G8038235 | SCBET9ZA1G8091565 | SCBET9ZA1G8014551 | SCBET9ZA1G8039031 | SCBET9ZA1G8083952; SCBET9ZA1G8079769 | SCBET9ZA1G8083479

SCBET9ZA1G8053205

SCBET9ZA1G8023475; SCBET9ZA1G8046612 | SCBET9ZA1G8031849; SCBET9ZA1G8045315; SCBET9ZA1G8010239; SCBET9ZA1G8018504 | SCBET9ZA1G8056041 | SCBET9ZA1G8033424 | SCBET9ZA1G8058694; SCBET9ZA1G8087189 | SCBET9ZA1G8014534; SCBET9ZA1G8019474 | SCBET9ZA1G8061224; SCBET9ZA1G8062650 | SCBET9ZA1G8039319 | SCBET9ZA1G8014968; SCBET9ZA1G8039708 | SCBET9ZA1G8088004 | SCBET9ZA1G8093395; SCBET9ZA1G8045749 | SCBET9ZA1G8063653; SCBET9ZA1G8090836 | SCBET9ZA1G8071252 | SCBET9ZA1G8078797; SCBET9ZA1G8037215 | SCBET9ZA1G8097317 | SCBET9ZA1G8066164; SCBET9ZA1G8034668 | SCBET9ZA1G8018194; SCBET9ZA1G8059490; SCBET9ZA1G8016848;

SCBET9ZA1G8066889

| SCBET9ZA1G8075821 | SCBET9ZA1G8090349 | SCBET9ZA1G8070991

SCBET9ZA1G8083532 | SCBET9ZA1G8083255 | SCBET9ZA1G8085345; SCBET9ZA1G8019040 | SCBET9ZA1G8054385 | SCBET9ZA1G8053768 | SCBET9ZA1G8020513 | SCBET9ZA1G8023136 | SCBET9ZA1G8075155 | SCBET9ZA1G8051373 | SCBET9ZA1G8063331; SCBET9ZA1G8069369 | SCBET9ZA1G8056217 | SCBET9ZA1G8091243 | SCBET9ZA1G8076757

SCBET9ZA1G8070912 | SCBET9ZA1G8033942 | SCBET9ZA1G8001153

SCBET9ZA1G8072885 | SCBET9ZA1G8052068 | SCBET9ZA1G8057271

SCBET9ZA1G8065726; SCBET9ZA1G8002092 | SCBET9ZA1G8049946 | SCBET9ZA1G8076158 | SCBET9ZA1G8084017; SCBET9ZA1G8089573 | SCBET9ZA1G8036744; SCBET9ZA1G8026652 | SCBET9ZA1G8014193 | SCBET9ZA1G8084907 |

SCBET9ZA1G8052216

| SCBET9ZA1G8043063 | SCBET9ZA1G8061028; SCBET9ZA1G8041930 | SCBET9ZA1G8094708; SCBET9ZA1G8037733; SCBET9ZA1G8023444 | SCBET9ZA1G8097477;

SCBET9ZA1G8060011

| SCBET9ZA1G8000228 | SCBET9ZA1G8038526 | SCBET9ZA1G8037487 | SCBET9ZA1G8075432;

SCBET9ZA1G8099245

; SCBET9ZA1G8076838 | SCBET9ZA1G8006451; SCBET9ZA1G8086172

SCBET9ZA1G8042074 | SCBET9ZA1G8099004; SCBET9ZA1G8026456 | SCBET9ZA1G8096121; SCBET9ZA1G8018180 | SCBET9ZA1G8036808; SCBET9ZA1G8014646 | SCBET9ZA1G8029583 | SCBET9ZA1G8025713; SCBET9ZA1G8096667 | SCBET9ZA1G8096538; SCBET9ZA1G8026196; SCBET9ZA1G8045041 | SCBET9ZA1G8007745

SCBET9ZA1G8002142 | SCBET9ZA1G8023458 | SCBET9ZA1G8046951 | SCBET9ZA1G8044939; SCBET9ZA1G8019149 | SCBET9ZA1G8035982 | SCBET9ZA1G8087659 | SCBET9ZA1G8063569 | SCBET9ZA1G8093297 | SCBET9ZA1G8042169 | SCBET9ZA1G8078007 | SCBET9ZA1G8089265; SCBET9ZA1G8055679; SCBET9ZA1G8031415 | SCBET9ZA1G8013335 | SCBET9ZA1G8058808 | SCBET9ZA1G8022939 | SCBET9ZA1G8088181 | SCBET9ZA1G8016655 | SCBET9ZA1G8033522; SCBET9ZA1G8070182; SCBET9ZA1G8063054

SCBET9ZA1G8096197; SCBET9ZA1G8052376 | SCBET9ZA1G8039868 | SCBET9ZA1G8043502 | SCBET9ZA1G8091596; SCBET9ZA1G8026148 | SCBET9ZA1G8070859 |

SCBET9ZA1G8084549

; SCBET9ZA1G8085829; SCBET9ZA1G8065757

SCBET9ZA1G8056671 | SCBET9ZA1G8009141 | SCBET9ZA1G8077827; SCBET9ZA1G8049168 | SCBET9ZA1G8056606; SCBET9ZA1G8025226; SCBET9ZA1G8064589; SCBET9ZA1G8048232 | SCBET9ZA1G8069775 | SCBET9ZA1G8090576 | SCBET9ZA1G8012704 | SCBET9ZA1G8023945; SCBET9ZA1G8091369; SCBET9ZA1G8043452 | SCBET9ZA1G8042995 | SCBET9ZA1G8070988 | SCBET9ZA1G8000505; SCBET9ZA1G8028322 | SCBET9ZA1G8093140 | SCBET9ZA1G8079335 | SCBET9ZA1G8036842; SCBET9ZA1G8011777 | SCBET9ZA1G8007387; SCBET9ZA1G8068514 | SCBET9ZA1G8094627 | SCBET9ZA1G8064656 | SCBET9ZA1G8059425; SCBET9ZA1G8096880 | SCBET9ZA1G8083918 | SCBET9ZA1G8056685 | SCBET9ZA1G8032452 | SCBET9ZA1G8097625 | SCBET9ZA1G8025338 | SCBET9ZA1G8014209

SCBET9ZA1G8089282 | SCBET9ZA1G8094837 | SCBET9ZA1G8085555; SCBET9ZA1G8045413; SCBET9ZA1G8058193 | SCBET9ZA1G8083403; SCBET9ZA1G8005736 | SCBET9ZA1G8013559 | SCBET9ZA1G8077245

SCBET9ZA1G8059280 | SCBET9ZA1G8052507 | SCBET9ZA1G8014808 | SCBET9ZA1G8011195; SCBET9ZA1G8093039 | SCBET9ZA1G8036033; SCBET9ZA1G8094076; SCBET9ZA1G8078394

SCBET9ZA1G8094949 | SCBET9ZA1G8073941 | SCBET9ZA1G8024478 | SCBET9ZA1G8072157 | SCBET9ZA1G8084065 | SCBET9ZA1G8063829 | SCBET9ZA1G8022634 | SCBET9ZA1G8081019; SCBET9ZA1G8040499 | SCBET9ZA1G8016543 | SCBET9ZA1G8018390 | SCBET9ZA1G8056959 | SCBET9ZA1G8044892; SCBET9ZA1G8099259; SCBET9ZA1G8019779 | SCBET9ZA1G8051132; SCBET9ZA1G8060106 | SCBET9ZA1G8095910 | SCBET9ZA1G8081697 | SCBET9ZA1G8081571 | SCBET9ZA1G8084051 | SCBET9ZA1G8083028 | SCBET9ZA1G8046125 | SCBET9ZA1G8008233; SCBET9ZA1G8071929; SCBET9ZA1G8023539; SCBET9ZA1G8000391 | SCBET9ZA1G8032693; SCBET9ZA1G8012945; SCBET9ZA1G8018647 | SCBET9ZA1G8058937 |

SCBET9ZA1G8089640

| SCBET9ZA1G8084969 | SCBET9ZA1G8028269; SCBET9ZA1G8078038

SCBET9ZA1G8014145 | SCBET9ZA1G8056153; SCBET9ZA1G8047985 | SCBET9ZA1G8052877 | SCBET9ZA1G8055312 | SCBET9ZA1G8060414; SCBET9ZA1G8083059; SCBET9ZA1G8006272; SCBET9ZA1G8035500 | SCBET9ZA1G8082610 | SCBET9ZA1G8060364 | SCBET9ZA1G8078220 | SCBET9ZA1G8000861

SCBET9ZA1G8042768 | SCBET9ZA1G8072823; SCBET9ZA1G8032533 | SCBET9ZA1G8023072 | SCBET9ZA1G8029227; SCBET9ZA1G8032211 | SCBET9ZA1G8077701 | SCBET9ZA1G8093493; SCBET9ZA1G8051308; SCBET9ZA1G8026845 | SCBET9ZA1G8087483 | SCBET9ZA1G8074684

SCBET9ZA1G8088343 | SCBET9ZA1G8084888; SCBET9ZA1G8072725 | SCBET9ZA1G8093607; SCBET9ZA1G8027851; SCBET9ZA1G8063510; SCBET9ZA1G8024013 | SCBET9ZA1G8079724 | SCBET9ZA1G8083000; SCBET9ZA1G8008622

SCBET9ZA1G8072630; SCBET9ZA1G8002559 | SCBET9ZA1G8097303 | SCBET9ZA1G8072739 | SCBET9ZA1G8045802 | SCBET9ZA1G8037327; SCBET9ZA1G8097866 | SCBET9ZA1G8099181 | SCBET9ZA1G8013609 | SCBET9ZA1G8019846; SCBET9ZA1G8094983 | SCBET9ZA1G8045735 |

SCBET9ZA1G8015280

| SCBET9ZA1G8087015 | SCBET9ZA1G8021709 | SCBET9ZA1G8090352

SCBET9ZA1G8010967; SCBET9ZA1G8027414; SCBET9ZA1G8022584 | SCBET9ZA1G8064821 | SCBET9ZA1G8046254 | SCBET9ZA1G8060221 | SCBET9ZA1G8078346 | SCBET9ZA1G8046108 | SCBET9ZA1G8055262 | SCBET9ZA1G8085216; SCBET9ZA1G8042480 | SCBET9ZA1G8057108 | SCBET9ZA1G8070862 | SCBET9ZA1G8079478 | SCBET9ZA1G8053866 | SCBET9ZA1G8080498; SCBET9ZA1G8000343; SCBET9ZA1G8042687; SCBET9ZA1G8089606; SCBET9ZA1G8044827; SCBET9ZA1G8064754 | SCBET9ZA1G8019068; SCBET9ZA1G8093011

SCBET9ZA1G8013366 | SCBET9ZA1G8004604 | SCBET9ZA1G8076693 |

SCBET9ZA1G8024335

| SCBET9ZA1G8056508 | SCBET9ZA1G8020544

SCBET9ZA1G8040146;

SCBET9ZA1G8085698

; SCBET9ZA1G8055066 | SCBET9ZA1G8011956 | SCBET9ZA1G8051163; SCBET9ZA1G8026117 | SCBET9ZA1G8012430 | SCBET9ZA1G8060218 | SCBET9ZA1G8038719 | SCBET9ZA1G8059988; SCBET9ZA1G8006157

SCBET9ZA1G8079349; SCBET9ZA1G8031916 | SCBET9ZA1G8054600 | SCBET9ZA1G8030300; SCBET9ZA1G8090173; SCBET9ZA1G8023167 | SCBET9ZA1G8016574 | SCBET9ZA1G8068156 | SCBET9ZA1G8072286 | SCBET9ZA1G8092893 | SCBET9ZA1G8070263 | SCBET9ZA1G8062227 | SCBET9ZA1G8073244 | SCBET9ZA1G8033035 | SCBET9ZA1G8035125 | SCBET9ZA1G8079870 | SCBET9ZA1G8083062; SCBET9ZA1G8030278 | SCBET9ZA1G8030877; SCBET9ZA1G8074166; SCBET9ZA1G8088570 | SCBET9ZA1G8031768; SCBET9ZA1G8015540 | SCBET9ZA1G8086494 | SCBET9ZA1G8046917 | SCBET9ZA1G8033634; SCBET9ZA1G8096877 | SCBET9ZA1G8022665; SCBET9ZA1G8019491 | SCBET9ZA1G8020673; SCBET9ZA1G8072028 | SCBET9ZA1G8035352 | SCBET9ZA1G8092652 | SCBET9ZA1G8018566 | SCBET9ZA1G8013867 | SCBET9ZA1G8074605 |

SCBET9ZA1G8091078

; SCBET9ZA1G8048361; SCBET9ZA1G8055438; SCBET9ZA1G8008362; SCBET9ZA1G8035030; SCBET9ZA1G8049266 | SCBET9ZA1G8021810 | SCBET9ZA1G8045072 | SCBET9ZA1G8084678 | SCBET9ZA1G8004909 | SCBET9ZA1G8031513; SCBET9ZA1G8015876; SCBET9ZA1G8062129 | SCBET9ZA1G8087645 | SCBET9ZA1G8076886 | SCBET9ZA1G8029082 | SCBET9ZA1G8056637 | SCBET9ZA1G8050109 | SCBET9ZA1G8040048; SCBET9ZA1G8013352 | SCBET9ZA1G8014257 | SCBET9ZA1G8031897; SCBET9ZA1G8070005 | SCBET9ZA1G8030703; SCBET9ZA1G8052409 | SCBET9ZA1G8061269; SCBET9ZA1G8094451 | SCBET9ZA1G8012301; SCBET9ZA1G8061241; SCBET9ZA1G8000410; SCBET9ZA1G8004781; SCBET9ZA1G8099827 | SCBET9ZA1G8025050; SCBET9ZA1G8093879 | SCBET9ZA1G8033245 | SCBET9ZA1G8087547; SCBET9ZA1G8017935 | SCBET9ZA1G8078721; SCBET9ZA1G8088536; SCBET9ZA1G8022925; SCBET9ZA1G8047968 | SCBET9ZA1G8054192 | SCBET9ZA1G8006305 | SCBET9ZA1G8057318 | SCBET9ZA1G8003288 | SCBET9ZA1G8074670; SCBET9ZA1G8035917; SCBET9ZA1G8029292; SCBET9ZA1G8014260; SCBET9ZA1G8008247 | SCBET9ZA1G8058310; SCBET9ZA1G8086530 | SCBET9ZA1G8072854 | SCBET9ZA1G8020155 | SCBET9ZA1G8096927 | SCBET9ZA1G8087497

SCBET9ZA1G8024495 | SCBET9ZA1G8060123 | SCBET9ZA1G8061045; SCBET9ZA1G8018695 | SCBET9ZA1G8061918 | SCBET9ZA1G8010290

SCBET9ZA1G8009429 | SCBET9ZA1G8035397 | SCBET9ZA1G8023573 | SCBET9ZA1G8016347; SCBET9ZA1G8083658; SCBET9ZA1G8042138 | SCBET9ZA1G8093199

SCBET9ZA1G8089198

SCBET9ZA1G8016753 | SCBET9ZA1G8054158; SCBET9ZA1G8029549 | SCBET9ZA1G8079786; SCBET9ZA1G8073597 | SCBET9ZA1G8021032 | SCBET9ZA1G8013870 | SCBET9ZA1G8081151; SCBET9ZA1G8081392 | SCBET9ZA1G8031012 | SCBET9ZA1G8022391 | SCBET9ZA1G8028305; SCBET9ZA1G8051633; SCBET9ZA1G8046545 | SCBET9ZA1G8042981 | SCBET9ZA1G8034962 | SCBET9ZA1G8026375; SCBET9ZA1G8065001 | SCBET9ZA1G8063636; SCBET9ZA1G8044651; SCBET9ZA1G8055830; SCBET9ZA1G8034220 | SCBET9ZA1G8052247 | SCBET9ZA1G8086334 | SCBET9ZA1G8012282 | SCBET9ZA1G8028773; SCBET9ZA1G8083157

SCBET9ZA1G8054855; SCBET9ZA1G8025582 | SCBET9ZA1G8069534;

SCBET9ZA1G8050823

| SCBET9ZA1G8052524 |

SCBET9ZA1G8095566

; SCBET9ZA1G8008572; SCBET9ZA1G8067072 | SCBET9ZA1G8002884 | SCBET9ZA1G8040356 | SCBET9ZA1G8089136 | SCBET9ZA1G8005526 |

SCBET9ZA1G8078668

; SCBET9ZA1G8009625; SCBET9ZA1G8023329; SCBET9ZA1G8077018; SCBET9ZA1G8098659; SCBET9ZA1G8020320; SCBET9ZA1G8049963 | SCBET9ZA1G8036081; SCBET9ZA1G8051423; SCBET9ZA1G8069548 | SCBET9ZA1G8012413 | SCBET9ZA1G8093431 | SCBET9ZA1G8016378; SCBET9ZA1G8022102 | SCBET9ZA1G8005333; SCBET9ZA1G8052782 | SCBET9ZA1G8056184; SCBET9ZA1G8003243; SCBET9ZA1G8097737 | SCBET9ZA1G8044326 | SCBET9ZA1G8048828; SCBET9ZA1G8063359 | SCBET9ZA1G8075916

SCBET9ZA1G8067783 | SCBET9ZA1G8044911; SCBET9ZA1G8064009; SCBET9ZA1G8029020 | SCBET9ZA1G8097222 | SCBET9ZA1G8040731 | SCBET9ZA1G8097768 | SCBET9ZA1G8074216 | SCBET9ZA1G8014761 | SCBET9ZA1G8077357 | SCBET9ZA1G8003047; SCBET9ZA1G8050319 | SCBET9ZA1G8071445 |

SCBET9ZA1G8066391

| SCBET9ZA1G8049493; SCBET9ZA1G8055388 | SCBET9ZA1G8057643 | SCBET9ZA1G8028028 | SCBET9ZA1G8080789 | SCBET9ZA1G8005414

SCBET9ZA1G8061210; SCBET9ZA1G8081652 | SCBET9ZA1G8054631; SCBET9ZA1G8091226; SCBET9ZA1G8020964; SCBET9ZA1G8016686 | SCBET9ZA1G8076791 | SCBET9ZA1G8057626; SCBET9ZA1G8084597 | SCBET9ZA1G8072708

SCBET9ZA1G8057433 | SCBET9ZA1G8051065; SCBET9ZA1G8047923 | SCBET9ZA1G8023220 | SCBET9ZA1G8008264 | SCBET9ZA1G8015330 | SCBET9ZA1G8080257; SCBET9ZA1G8045721; SCBET9ZA1G8084146; SCBET9ZA1G8054516 | SCBET9ZA1G8049574; SCBET9ZA1G8050501 | SCBET9ZA1G8079772 | SCBET9ZA1G8022326; SCBET9ZA1G8020351 | SCBET9ZA1G8058369 | SCBET9ZA1G8090416; SCBET9ZA1G8078234; SCBET9ZA1G8002268; SCBET9ZA1G8067766

SCBET9ZA1G8003324 | SCBET9ZA1G8006238 | SCBET9ZA1G8032175 | SCBET9ZA1G8033763; SCBET9ZA1G8086219; SCBET9ZA1G8089086 | SCBET9ZA1G8009706 | SCBET9ZA1G8092036 | SCBET9ZA1G8057576 | SCBET9ZA1G8008636 | SCBET9ZA1G8092859; SCBET9ZA1G8050367

SCBET9ZA1G8059201

SCBET9ZA1G8090903

SCBET9ZA1G8045623 | SCBET9ZA1G8010872 | SCBET9ZA1G8036677

SCBET9ZA1G8006790; SCBET9ZA1G8020334 | SCBET9ZA1G8095163 | SCBET9ZA1G8017269; SCBET9ZA1G8003260 | SCBET9ZA1G8067086 | SCBET9ZA1G8081375 | SCBET9ZA1G8037117 | SCBET9ZA1G8006966 | SCBET9ZA1G8011102 | SCBET9ZA1G8098256; SCBET9ZA1G8086561

SCBET9ZA1G8044715 | SCBET9ZA1G8001573 | SCBET9ZA1G8072479; SCBET9ZA1G8064804 | SCBET9ZA1G8070084 | SCBET9ZA1G8064155 | SCBET9ZA1G8052460 | SCBET9ZA1G8030085; SCBET9ZA1G8057335 | SCBET9ZA1G8015439; SCBET9ZA1G8081683 | SCBET9ZA1G8077973; SCBET9ZA1G8002075

SCBET9ZA1G8071817; SCBET9ZA1G8027994; SCBET9ZA1G8045038; SCBET9ZA1G8077181 | SCBET9ZA1G8083417; SCBET9ZA1G8021693 | SCBET9ZA1G8066147 | SCBET9ZA1G8095423; SCBET9ZA1G8095700; SCBET9ZA1G8081148 | SCBET9ZA1G8067847 | SCBET9ZA1G8033665; SCBET9ZA1G8026666 | SCBET9ZA1G8090934; SCBET9ZA1G8045797 | SCBET9ZA1G8097012 | SCBET9ZA1G8047565 | SCBET9ZA1G8041071

SCBET9ZA1G8022052 | SCBET9ZA1G8086687 | SCBET9ZA1G8042950 | SCBET9ZA1G8041359 | SCBET9ZA1G8082865; SCBET9ZA1G8023296; SCBET9ZA1G8015201; SCBET9ZA1G8083580 | SCBET9ZA1G8031494 | SCBET9ZA1G8013478 | SCBET9ZA1G8032953 | SCBET9ZA1G8054807 | SCBET9ZA1G8005963 | SCBET9ZA1G8063801 | SCBET9ZA1G8090061 | SCBET9ZA1G8072319 | SCBET9ZA1G8000701 | SCBET9ZA1G8022374; SCBET9ZA1G8062678; SCBET9ZA1G8009950; SCBET9ZA1G8002321 | SCBET9ZA1G8077620 | SCBET9ZA1G8001881; SCBET9ZA1G8057755 | SCBET9ZA1G8066424 | SCBET9ZA1G8011553 | SCBET9ZA1G8038994; SCBET9ZA1G8080467; SCBET9ZA1G8042494; SCBET9ZA1G8015022; SCBET9ZA1G8047534 | SCBET9ZA1G8029986 |

SCBET9ZA1G8045248

; SCBET9ZA1G8019796; SCBET9ZA1G8026330 | SCBET9ZA1G8070537 | SCBET9ZA1G8054838; SCBET9ZA1G8066732

SCBET9ZA1G8070196; SCBET9ZA1G8052555 | SCBET9ZA1G8007535 | SCBET9ZA1G8083594 | SCBET9ZA1G8061370 | SCBET9ZA1G8083644; SCBET9ZA1G8011004; SCBET9ZA1G8015506 | SCBET9ZA1G8025548 | SCBET9ZA1G8040261; SCBET9ZA1G8020172; SCBET9ZA1G8091095 | SCBET9ZA1G8008121 | SCBET9ZA1G8088228; SCBET9ZA1G8002044

SCBET9ZA1G8057884 | SCBET9ZA1G8088553 | SCBET9ZA1G8093347 | SCBET9ZA1G8052734; SCBET9ZA1G8024142; SCBET9ZA1G8006675 | SCBET9ZA1G8012623 | SCBET9ZA1G8019331 | SCBET9ZA1G8054239 | SCBET9ZA1G8091114

SCBET9ZA1G8087886 | SCBET9ZA1G8072241; SCBET9ZA1G8024741 | SCBET9ZA1G8099794 | SCBET9ZA1G8000035; SCBET9ZA1G8073745 | SCBET9ZA1G8040227; SCBET9ZA1G8076712 | SCBET9ZA1G8058162; SCBET9ZA1G8058792 | SCBET9ZA1G8058629 | SCBET9ZA1G8054810 | SCBET9ZA1G8020429; SCBET9ZA1G8045217; SCBET9ZA1G8017305 | SCBET9ZA1G8056914 | SCBET9ZA1G8045167 | SCBET9ZA1G8094501 | SCBET9ZA1G8087824; SCBET9ZA1G8089427; SCBET9ZA1G8053432 | SCBET9ZA1G8021564 | SCBET9ZA1G8072093; SCBET9ZA1G8052815 | SCBET9ZA1G8079089; SCBET9ZA1G8004845 | SCBET9ZA1G8028661 | SCBET9ZA1G8008975 | SCBET9ZA1G8065984 | SCBET9ZA1G8057772 | SCBET9ZA1G8094935; SCBET9ZA1G8023900 | SCBET9ZA1G8051681 | SCBET9ZA1G8030751 | SCBET9ZA1G8039675; SCBET9ZA1G8010502 | SCBET9ZA1G8018759; SCBET9ZA1G8071073 | SCBET9ZA1G8078508 | SCBET9ZA1G8019085 | SCBET9ZA1G8040230; SCBET9ZA1G8053625 | SCBET9ZA1G8039241; SCBET9ZA1G8038249 | SCBET9ZA1G8000097; SCBET9ZA1G8011035; SCBET9ZA1G8058520 | SCBET9ZA1G8087788 | SCBET9ZA1G8094823 | SCBET9ZA1G8046691; SCBET9ZA1G8024187; SCBET9ZA1G8043449 | SCBET9ZA1G8015716 | SCBET9ZA1G8060963; SCBET9ZA1G8067525; SCBET9ZA1G8047324

SCBET9ZA1G8039496; SCBET9ZA1G8029146; SCBET9ZA1G8030328; SCBET9ZA1G8042110; SCBET9ZA1G8095678 | SCBET9ZA1G8057982 | SCBET9ZA1G8065404; SCBET9ZA1G8099892 | SCBET9ZA1G8055729 | SCBET9ZA1G8009849 | SCBET9ZA1G8007390 | SCBET9ZA1G8050188; SCBET9ZA1G8040101; SCBET9ZA1G8012153 | SCBET9ZA1G8030264; SCBET9ZA1G8002030; SCBET9ZA1G8041488 | SCBET9ZA1G8028417 | SCBET9ZA1G8023895 | SCBET9ZA1G8066861 | SCBET9ZA1G8024156; SCBET9ZA1G8084471 | SCBET9ZA1G8079061 | SCBET9ZA1G8044486 | SCBET9ZA1G8031172 | SCBET9ZA1G8052605 | SCBET9ZA1G8046335 |

SCBET9ZA1G8018874

| SCBET9ZA1G8068190 | SCBET9ZA1G8072062 | SCBET9ZA1G8085054; SCBET9ZA1G8053009 | SCBET9ZA1G8007664 | SCBET9ZA1G8032371; SCBET9ZA1G8007597; SCBET9ZA1G8003551 | SCBET9ZA1G8036775 | SCBET9ZA1G8063183 | SCBET9ZA1G8062132

SCBET9ZA1G8012461; SCBET9ZA1G8062695; SCBET9ZA1G8046061 | SCBET9ZA1G8020074; SCBET9ZA1G8062745 | SCBET9ZA1G8021340 | SCBET9ZA1G8065872; SCBET9ZA1G8090366; SCBET9ZA1G8049591 | SCBET9ZA1G8052958 | SCBET9ZA1G8005686; SCBET9ZA1G8008734 | SCBET9ZA1G8055956; SCBET9ZA1G8037957

SCBET9ZA1G8018602 | SCBET9ZA1G8049140

SCBET9ZA1G8012380 | SCBET9ZA1G8065337 | SCBET9ZA1G8054483 | SCBET9ZA1G8001783 | SCBET9ZA1G8093509 | SCBET9ZA1G8011178; SCBET9ZA1G8065855 | SCBET9ZA1G8083045 | SCBET9ZA1G8057741; SCBET9ZA1G8093784 | SCBET9ZA1G8033696; SCBET9ZA1G8043922 | SCBET9ZA1G8054175 | SCBET9ZA1G8004568 | SCBET9ZA1G8087662 | SCBET9ZA1G8081067 | SCBET9ZA1G8033097; SCBET9ZA1G8024903 | SCBET9ZA1G8018311; SCBET9ZA1G8075012 | SCBET9ZA1G8022813 | SCBET9ZA1G8048778 | SCBET9ZA1G8090884 | SCBET9ZA1G8072661; SCBET9ZA1G8057657; SCBET9ZA1G8082235

SCBET9ZA1G8081523 | SCBET9ZA1G8052443; SCBET9ZA1G8025730 | SCBET9ZA1G8022715 | SCBET9ZA1G8072658 | SCBET9ZA1G8085846 | SCBET9ZA1G8024853 |

SCBET9ZA1G8016722

; SCBET9ZA1G8017210 | SCBET9ZA1G8032869 | SCBET9ZA1G8007051 | SCBET9ZA1G8052314 | SCBET9ZA1G8074443 | SCBET9ZA1G8011407 | SCBET9ZA1G8022360; SCBET9ZA1G8029308

SCBET9ZA1G8028546 | SCBET9ZA1G8094711 | SCBET9ZA1G8022777; SCBET9ZA1G8089802; SCBET9ZA1G8054001 | SCBET9ZA1G8069467; SCBET9ZA1G8083613; SCBET9ZA1G8071848 | SCBET9ZA1G8093803 | SCBET9ZA1G8033133 | SCBET9ZA1G8071543 | SCBET9ZA1G8083627 | SCBET9ZA1G8089590

SCBET9ZA1G8043886 | SCBET9ZA1G8044648; SCBET9ZA1G8055780 | SCBET9ZA1G8011116 | SCBET9ZA1G8095907

SCBET9ZA1G8093221; SCBET9ZA1G8004831 | SCBET9ZA1G8066410 | SCBET9ZA1G8080145 | SCBET9ZA1G8071736 | SCBET9ZA1G8053088 | SCBET9ZA1G8025890 | SCBET9ZA1G8047369; SCBET9ZA1G8060493 | SCBET9ZA1G8029440;

SCBET9ZA1G8034492

; SCBET9ZA1G8041734; SCBET9ZA1G8074362 | SCBET9ZA1G8064477 | SCBET9ZA1G8099343 | SCBET9ZA1G8060574 | SCBET9ZA1G8040244 | SCBET9ZA1G8004473 | SCBET9ZA1G8070635; SCBET9ZA1G8020642

SCBET9ZA1G8048697; SCBET9ZA1G8033293; SCBET9ZA1G8061174; SCBET9ZA1G8057156 | SCBET9ZA1G8011617; SCBET9ZA1G8058680 | SCBET9ZA1G8033004 | SCBET9ZA1G8096703 | SCBET9ZA1G8061319

SCBET9ZA1G8080551 | SCBET9ZA1G8087564; SCBET9ZA1G8005977; SCBET9ZA1G8047081; SCBET9ZA1G8094014 | SCBET9ZA1G8017840 | SCBET9ZA1G8068240; SCBET9ZA1G8068075 | SCBET9ZA1G8048490 | SCBET9ZA1G8071476; SCBET9ZA1G8028367 | SCBET9ZA1G8022990

SCBET9ZA1G8088584 | SCBET9ZA1G8055889; SCBET9ZA1G8007552; SCBET9ZA1G8090772; SCBET9ZA1G8065869; SCBET9ZA1G8013142

SCBET9ZA1G8019734 | SCBET9ZA1G8062602 | SCBET9ZA1G8004599 | SCBET9ZA1G8058209 | SCBET9ZA1G8016865

SCBET9ZA1G8021824 | SCBET9ZA1G8000665; SCBET9ZA1G8098080 | SCBET9ZA1G8081554 | SCBET9ZA1G8011942; SCBET9ZA1G8026859 | SCBET9ZA1G8007888 | SCBET9ZA1G8091470 | SCBET9ZA1G8011293 | SCBET9ZA1G8095034 | SCBET9ZA1G8040373 | SCBET9ZA1G8076046; SCBET9ZA1G8006529 | SCBET9ZA1G8021533 | SCBET9ZA1G8001203; SCBET9ZA1G8034248; SCBET9ZA1G8077651 | SCBET9ZA1G8016770 | SCBET9ZA1G8045833 | SCBET9ZA1G8015523; SCBET9ZA1G8050790 | SCBET9ZA1G8032550 | SCBET9ZA1G8078766 | SCBET9ZA1G8030538 | SCBET9ZA1G8083207 | SCBET9ZA1G8008605 | SCBET9ZA1G8085412 | SCBET9ZA1G8043290 | SCBET9ZA1G8035206; SCBET9ZA1G8038865 | SCBET9ZA1G8063684; SCBET9ZA1G8040258; SCBET9ZA1G8041202 | SCBET9ZA1G8024514; SCBET9ZA1G8026344; SCBET9ZA1G8098547; SCBET9ZA1G8095227 | SCBET9ZA1G8002822 | SCBET9ZA1G8096989 | SCBET9ZA1G8056301; SCBET9ZA1G8051194 | SCBET9ZA1G8018972 | SCBET9ZA1G8094207 | SCBET9ZA1G8024822; SCBET9ZA1G8048540 |

SCBET9ZA1G8037053

| SCBET9ZA1G8041099; SCBET9ZA1G8080923; SCBET9ZA1G8018518 | SCBET9ZA1G8013383 | SCBET9ZA1G8076970; SCBET9ZA1G8020396 | SCBET9ZA1G8037926 | SCBET9ZA1G8038509 | SCBET9ZA1G8050496; SCBET9ZA1G8056122 | SCBET9ZA1G8091985 | SCBET9ZA1G8046819 | SCBET9ZA1G8025467; SCBET9ZA1G8047792; SCBET9ZA1G8050532; SCBET9ZA1G8046349 |

SCBET9ZA1G8014016

| SCBET9ZA1G8044696; SCBET9ZA1G8078167; SCBET9ZA1G8062812; SCBET9ZA1G8022312

SCBET9ZA1G8037876;

SCBET9ZA1G8004280

; SCBET9ZA1G8008328; SCBET9ZA1G8062213 | SCBET9ZA1G8026568 | SCBET9ZA1G8023282 | SCBET9ZA1G8092554 | SCBET9ZA1G8036663 | SCBET9ZA1G8060655 | SCBET9ZA1G8018650 | SCBET9ZA1G8074927; SCBET9ZA1G8041975 | SCBET9ZA1G8051180 | SCBET9ZA1G8092733 | SCBET9ZA1G8035772; SCBET9ZA1G8061997 | SCBET9ZA1G8034055

SCBET9ZA1G8012508 | SCBET9ZA1G8066505; SCBET9ZA1G8054550 | SCBET9ZA1G8031348 | SCBET9ZA1G8049445 | SCBET9ZA1G8083188 | SCBET9ZA1G8033990 | SCBET9ZA1G8083756

SCBET9ZA1G8037697 | SCBET9ZA1G8043533; SCBET9ZA1G8022553 | SCBET9ZA1G8024111 | SCBET9ZA1G8094580 | SCBET9ZA1G8063278; SCBET9ZA1G8039594; SCBET9ZA1G8068397 | SCBET9ZA1G8071655

SCBET9ZA1G8066200 | SCBET9ZA1G8043192; SCBET9ZA1G8037991; SCBET9ZA1G8086706; SCBET9ZA1G8008829 | SCBET9ZA1G8069310; SCBET9ZA1G8020656

SCBET9ZA1G8066441 | SCBET9ZA1G8090805 | SCBET9ZA1G8028515 | SCBET9ZA1G8079576 |

SCBET9ZA1G8067105SCBET9ZA1G8061384 | SCBET9ZA1G8002433

SCBET9ZA1G8034525; SCBET9ZA1G8057951 | SCBET9ZA1G8052989 | SCBET9ZA1G8050871 | SCBET9ZA1G8055360; SCBET9ZA1G8098810; SCBET9ZA1G8043984 | SCBET9ZA1G8036839 | SCBET9ZA1G8013691

SCBET9ZA1G8094546 | SCBET9ZA1G8008524

SCBET9ZA1G8038025 | SCBET9ZA1G8067931 | SCBET9ZA1G8055116; SCBET9ZA1G8036372 | SCBET9ZA1G8094997 | SCBET9ZA1G8000309 | SCBET9ZA1G8070652 | SCBET9ZA1G8066116 | SCBET9ZA1G8041667; SCBET9ZA1G8080419 | SCBET9ZA1G8099598; SCBET9ZA1G8076807 | SCBET9ZA1G8062194 | SCBET9ZA1G8005199

SCBET9ZA1G8036503 | SCBET9ZA1G8009348 | SCBET9ZA1G8095406 | SCBET9ZA1G8080632 | SCBET9ZA1G8076810; SCBET9ZA1G8093204 | SCBET9ZA1G8077360 | SCBET9ZA1G8017322 | SCBET9ZA1G8056721

SCBET9ZA1G8006952 | SCBET9ZA1G8007020 | SCBET9ZA1G8034556 | SCBET9ZA1G8019927

SCBET9ZA1G8072627 | SCBET9ZA1G8089167 | SCBET9ZA1G8059232 | SCBET9ZA1G8033052 | SCBET9ZA1G8059649 | SCBET9ZA1G8000892; SCBET9ZA1G8029163; SCBET9ZA1G8067573; SCBET9ZA1G8006787 | SCBET9ZA1G8074698; SCBET9ZA1G8095860; SCBET9ZA1G8064737; SCBET9ZA1G8081960 | SCBET9ZA1G8017031 | SCBET9ZA1G8004215 | SCBET9ZA1G8080114 | SCBET9ZA1G8036727 | SCBET9ZA1G8074331 | SCBET9ZA1G8059893 | SCBET9ZA1G8051647; SCBET9ZA1G8076578 | SCBET9ZA1G8005266 | SCBET9ZA1G8072403;

SCBET9ZA1G8062731SCBET9ZA1G8030636; SCBET9ZA1G8010368; SCBET9ZA1G8024481 | SCBET9ZA1G8041149; SCBET9ZA1G8032628 | SCBET9ZA1G8005171; SCBET9ZA1G8038218 | SCBET9ZA1G8049669 | SCBET9ZA1G8027929

SCBET9ZA1G8090139 | SCBET9ZA1G8003923 | SCBET9ZA1G8046772; SCBET9ZA1G8048358 | SCBET9ZA1G8016882; SCBET9ZA1G8045010 | SCBET9ZA1G8035674 | SCBET9ZA1G8066519; SCBET9ZA1G8001363 | SCBET9ZA1G8021242; SCBET9ZA1G8044441; SCBET9ZA1G8080453; SCBET9ZA1G8087225 | SCBET9ZA1G8013786; SCBET9ZA1G8039420 | SCBET9ZA1G8067881 | SCBET9ZA1G8042947; SCBET9ZA1G8068352 | SCBET9ZA1G8094739; SCBET9ZA1G8028952; SCBET9ZA1G8084230; SCBET9ZA1G8027770; SCBET9ZA1G8072918 | SCBET9ZA1G8032127; SCBET9ZA1G8091016; SCBET9ZA1G8055522 | SCBET9ZA1G8037425 | SCBET9ZA1G8031656; SCBET9ZA1G8069579 | SCBET9ZA1G8081814; SCBET9ZA1G8035660; SCBET9ZA1G8041362 | SCBET9ZA1G8090190 | SCBET9ZA1G8088519;

SCBET9ZA1G8012797

| SCBET9ZA1G8058355; SCBET9ZA1G8078279; SCBET9ZA1G8014517 | SCBET9ZA1G8095437

SCBET9ZA1G8021273 | SCBET9ZA1G8030684 | SCBET9ZA1G8030846

SCBET9ZA1G8049882 | SCBET9ZA1G8020561; SCBET9ZA1G8025422; SCBET9ZA1G8036548; SCBET9ZA1G8034038 | SCBET9ZA1G8014081 | SCBET9ZA1G8071008; SCBET9ZA1G8017692 | SCBET9ZA1G8064219 | SCBET9ZA1G8064463; SCBET9ZA1G8082431 | SCBET9ZA1G8041216; SCBET9ZA1G8049526

SCBET9ZA1G8042558 | SCBET9ZA1G8091548 | SCBET9ZA1G8061305 | SCBET9ZA1G8050904; SCBET9ZA1G8016395 | SCBET9ZA1G8057612 | SCBET9ZA1G8066939 | SCBET9ZA1G8077472 | SCBET9ZA1G8039711; SCBET9ZA1G8012606 | SCBET9ZA1G8053267 | SCBET9ZA1G8084115 | SCBET9ZA1G8077892 | SCBET9ZA1G8070120; SCBET9ZA1G8049025 | SCBET9ZA1G8026263 | SCBET9ZA1G8055908 | SCBET9ZA1G8090819 | SCBET9ZA1G8013450; SCBET9ZA1G8090593 | SCBET9ZA1G8011410 | SCBET9ZA1G8082588 | SCBET9ZA1G8016445 |

SCBET9ZA1G8064267

| SCBET9ZA1G8055374 | SCBET9ZA1G8075687; SCBET9ZA1G8082073 | SCBET9ZA1G8011794 | SCBET9ZA1G8086995; SCBET9ZA1G8070103 | SCBET9ZA1G8003307; SCBET9ZA1G8046853 | SCBET9ZA1G8038638 | SCBET9ZA1G8059974 | SCBET9ZA1G8016963 | SCBET9ZA1G8098211; SCBET9ZA1G8019832 | SCBET9ZA1G8096202

SCBET9ZA1G8065080 | SCBET9ZA1G8007700

SCBET9ZA1G8045069; SCBET9ZA1G8081456 | SCBET9ZA1G8038302 | SCBET9ZA1G8072272 | SCBET9ZA1G8028739 | SCBET9ZA1G8068285; SCBET9ZA1G8092117

SCBET9ZA1G8023850 | SCBET9ZA1G8049431 | SCBET9ZA1G8051390 | SCBET9ZA1G8025260 | SCBET9ZA1G8064091 | SCBET9ZA1G8004554; SCBET9ZA1G8007115; SCBET9ZA1G8030913 | SCBET9ZA1G8089069 | SCBET9ZA1G8060753 | SCBET9ZA1G8063040; SCBET9ZA1G8058498 | SCBET9ZA1G8089881; SCBET9ZA1G8002979 | SCBET9ZA1G8016607 | SCBET9ZA1G8030068 | SCBET9ZA1G8051342; SCBET9ZA1G8056010; SCBET9ZA1G8092666 | SCBET9ZA1G8083322 | SCBET9ZA1G8012217

SCBET9ZA1G8089055; SCBET9ZA1G8070490 | SCBET9ZA1G8024884 | SCBET9ZA1G8048831 | SCBET9ZA1G8083238 | SCBET9ZA1G8050143 | SCBET9ZA1G8039191 | SCBET9ZA1G8004926

SCBET9ZA1G8050062 | SCBET9ZA1G8069002 | SCBET9ZA1G8054337 | SCBET9ZA1G8088813 | SCBET9ZA1G8047131 | SCBET9ZA1G8068139 | SCBET9ZA1G8088083; SCBET9ZA1G8003467; SCBET9ZA1G8018745 | SCBET9ZA1G8018776; SCBET9ZA1G8048344 | SCBET9ZA1G8090254; SCBET9ZA1G8009320 | SCBET9ZA1G8076550; SCBET9ZA1G8055181 | SCBET9ZA1G8007213; SCBET9ZA1G8070697; SCBET9ZA1G8034928; SCBET9ZA1G8090545 | SCBET9ZA1G8010189; SCBET9ZA1G8065290 | SCBET9ZA1G8052040; SCBET9ZA1G8091792 | SCBET9ZA1G8098788; SCBET9ZA1G8030507 | SCBET9ZA1G8030572 | SCBET9ZA1G8009723 | SCBET9ZA1G8073552; SCBET9ZA1G8000102

SCBET9ZA1G8022343 | SCBET9ZA1G8006370; SCBET9ZA1G8094692 | SCBET9ZA1G8081182 | SCBET9ZA1G8056556; SCBET9ZA1G8005543 | SCBET9ZA1G8043953 | SCBET9ZA1G8078881 | SCBET9ZA1G8043841 | SCBET9ZA1G8010998 | SCBET9ZA1G8084289

SCBET9ZA1G8085135 | SCBET9ZA1G8000620 | SCBET9ZA1G8015456 | SCBET9ZA1G8002125 | SCBET9ZA1G8053818 | SCBET9ZA1G8020382 | SCBET9ZA1G8060445; SCBET9ZA1G8040177 | SCBET9ZA1G8069792; SCBET9ZA1G8075723 | SCBET9ZA1G8023041 | SCBET9ZA1G8036131 | SCBET9ZA1G8021676

SCBET9ZA1G8012718 | SCBET9ZA1G8029504 | SCBET9ZA1G8068125;

SCBET9ZA1G8030670

| SCBET9ZA1G8043659 | SCBET9ZA1G8030569; SCBET9ZA1G8071378 | SCBET9ZA1G8052927; SCBET9ZA1G8082025 | SCBET9ZA1G8032905; SCBET9ZA1G8084003 | SCBET9ZA1G8076273 | SCBET9ZA1G8017899 | SCBET9ZA1G8033164 | SCBET9ZA1G8051793 | SCBET9ZA1G8034539 | SCBET9ZA1G8010421 | SCBET9ZA1G8063782; SCBET9ZA1G8070148 | SCBET9ZA1G8002996; SCBET9ZA1G8051552; SCBET9ZA1G8034606; SCBET9ZA1G8081490; SCBET9ZA1G8004425 | SCBET9ZA1G8036887 | SCBET9ZA1G8077519 |

SCBET9ZA1G8036324

| SCBET9ZA1G8091436 | SCBET9ZA1G8010385

SCBET9ZA1G8006661; SCBET9ZA1G8088049; SCBET9ZA1G8068223 | SCBET9ZA1G8088598; SCBET9ZA1G8084566; SCBET9ZA1G8012749; SCBET9ZA1G8066794 | SCBET9ZA1G8084129; SCBET9ZA1G8069274 | SCBET9ZA1G8098399; SCBET9ZA1G8045864 | SCBET9ZA1G8015103; SCBET9ZA1G8077147; SCBET9ZA1G8041958 | SCBET9ZA1G8040020; SCBET9ZA1G8022875

SCBET9ZA1G8006837 | SCBET9ZA1G8027266; SCBET9ZA1G8067346 | SCBET9ZA1G8050255

SCBET9ZA1G8097401; SCBET9ZA1G8065516 | SCBET9ZA1G8047422; SCBET9ZA1G8054581; SCBET9ZA1G8074264; SCBET9ZA1G8024819; SCBET9ZA1G8067055; SCBET9ZA1G8006899; SCBET9ZA1G8098533

SCBET9ZA1G8050725; SCBET9ZA1G8028580 | SCBET9ZA1G8020978; SCBET9ZA1G8008555

SCBET9ZA1G8063717; SCBET9ZA1G8052037 | SCBET9ZA1G8084633 | SCBET9ZA1G8027865 | SCBET9ZA1G8032676

SCBET9ZA1G8015277; SCBET9ZA1G8063779 | SCBET9ZA1G8058811

SCBET9ZA1G8098855; SCBET9ZA1G8031995 | SCBET9ZA1G8060896; SCBET9ZA1G8068142 | SCBET9ZA1G8012850; SCBET9ZA1G8099102; SCBET9ZA1G8013464; SCBET9ZA1G8082638

SCBET9ZA1G8018373 | SCBET9ZA1G8002898 | SCBET9ZA1G8031950; SCBET9ZA1G8049848; SCBET9ZA1G8022763; SCBET9ZA1G8039787 | SCBET9ZA1G8046738 | SCBET9ZA1G8052166 | SCBET9ZA1G8097432 | SCBET9ZA1G8035450; SCBET9ZA1G8008927 | SCBET9ZA1G8042401 | SCBET9ZA1G8002612 | SCBET9ZA1G8082221 | SCBET9ZA1G8050479 | SCBET9ZA1G8080839; SCBET9ZA1G8080002 | SCBET9ZA1G8000083; SCBET9ZA1G8001086 | SCBET9ZA1G8079173 | SCBET9ZA1G8011391 | SCBET9ZA1G8052135; SCBET9ZA1G8028014

SCBET9ZA1G8089850

SCBET9ZA1G8061790 | SCBET9ZA1G8087970 | SCBET9ZA1G8022018 | SCBET9ZA1G8074779 | SCBET9ZA1G8074300 | SCBET9ZA1G8010628; SCBET9ZA1G8023119; SCBET9ZA1G8025856 | SCBET9ZA1G8076094 | SCBET9ZA1G8095471; SCBET9ZA1G8058145 | SCBET9ZA1G8088021 | SCBET9ZA1G8018521; SCBET9ZA1G8011374 | SCBET9ZA1G8043516 | SCBET9ZA1G8036419 | SCBET9ZA1G8083689; SCBET9ZA1G8082834; SCBET9ZA1G8093767

SCBET9ZA1G8004490; SCBET9ZA1G8075768; SCBET9ZA1G8050689 | SCBET9ZA1G8054662 | SCBET9ZA1G8081439

SCBET9ZA1G8068772; SCBET9ZA1G8006367 | SCBET9ZA1G8098127 | SCBET9ZA1G8043175 | SCBET9ZA1G8033066 | SCBET9ZA1G8004263; SCBET9ZA1G8003856 | SCBET9ZA1G8004148; SCBET9ZA1G8026831; SCBET9ZA1G8011455 | SCBET9ZA1G8049798 | SCBET9ZA1G8074071 | SCBET9ZA1G8030779 | SCBET9ZA1G8031138 | SCBET9ZA1G8022844; SCBET9ZA1G8074197; SCBET9ZA1G8031298 | SCBET9ZA1G8049607 | SCBET9ZA1G8042253 | SCBET9ZA1G8039921; SCBET9ZA1G8098774; SCBET9ZA1G8003209 | SCBET9ZA1G8044732 | SCBET9ZA1G8028692 | SCBET9ZA1G8033908 | SCBET9ZA1G8056802; SCBET9ZA1G8007504; SCBET9ZA1G8010127

SCBET9ZA1G8004439 | SCBET9ZA1G8048599 | SCBET9ZA1G8001718; SCBET9ZA1G8003159 | SCBET9ZA1G8031155 | SCBET9ZA1G8048568; SCBET9ZA1G8039532 | SCBET9ZA1G8059845 | SCBET9ZA1G8035383; SCBET9ZA1G8061109 | SCBET9ZA1G8012203; SCBET9ZA1G8094871; SCBET9ZA1G8072613 | SCBET9ZA1G8070974; SCBET9ZA1G8094868 | SCBET9ZA1G8089752 | SCBET9ZA1G8062907 | SCBET9ZA1G8071638 | SCBET9ZA1G8025369 | SCBET9ZA1G8049543 | SCBET9ZA1G8095969; SCBET9ZA1G8098936; SCBET9ZA1G8099570; SCBET9ZA1G8007471 | SCBET9ZA1G8027381 | SCBET9ZA1G8085457 | SCBET9ZA1G8021306 | SCBET9ZA1G8023914 | SCBET9ZA1G8052667 | SCBET9ZA1G8016994 | SCBET9ZA1G8087337; SCBET9ZA1G8069856; SCBET9ZA1G8017532 | SCBET9ZA1G8011245; SCBET9ZA1G8021774 | SCBET9ZA1G8090660 | SCBET9ZA1G8013285; SCBET9ZA1G8074457; SCBET9ZA1G8062762 | SCBET9ZA1G8037621 | SCBET9ZA1G8083143; SCBET9ZA1G8094353; SCBET9ZA1G8050269

SCBET9ZA1G8017501 | SCBET9ZA1G8078993 | SCBET9ZA1G8033150; SCBET9ZA1G8054399 | SCBET9ZA1G8064768; SCBET9ZA1G8095552; SCBET9ZA1G8044567; SCBET9ZA1G8054659; SCBET9ZA1G8069789 | SCBET9ZA1G8011987; SCBET9ZA1G8007308 | SCBET9ZA1G8044682 | SCBET9ZA1G8089962 | SCBET9ZA1G8052071 | SCBET9ZA1G8004344 | SCBET9ZA1G8071851; SCBET9ZA1G8051650; SCBET9ZA1G8063930

SCBET9ZA1G8088696 | SCBET9ZA1G8038087 | SCBET9ZA1G8015537 | SCBET9ZA1G8056654; SCBET9ZA1G8032872 | SCBET9ZA1G8043757; SCBET9ZA1G8079299; SCBET9ZA1G8035836 | SCBET9ZA1G8095356; SCBET9ZA1G8046075 | SCBET9ZA1G8053060; SCBET9ZA1G8032998

SCBET9ZA1G8017238 | SCBET9ZA1G8021712; SCBET9ZA1G8081280 | SCBET9ZA1G8084793

SCBET9ZA1G8009916 | SCBET9ZA1G8012489 | SCBET9ZA1G8081246; SCBET9ZA1G8032760; SCBET9ZA1G8047615; SCBET9ZA1G8020124; SCBET9ZA1G8093364 | SCBET9ZA1G8013917 | SCBET9ZA1G8040552 | SCBET9ZA1G8096099 | SCBET9ZA1G8000455 | SCBET9ZA1G8084468 | SCBET9ZA1G8018454; SCBET9ZA1G8013674 | SCBET9ZA1G8097138

SCBET9ZA1G8058212 | SCBET9ZA1G8005249 | SCBET9ZA1G8030667 | SCBET9ZA1G8084860 | SCBET9ZA1G8056072; SCBET9ZA1G8068108; SCBET9ZA1G8047176 | SCBET9ZA1G8041765 | SCBET9ZA1G8087791 | SCBET9ZA1G8099844 | SCBET9ZA1G8031530

SCBET9ZA1G8022598; SCBET9ZA1G8070201 | SCBET9ZA1G8085717 | SCBET9ZA1G8057190 | SCBET9ZA1G8094921 | SCBET9ZA1G8036212 | SCBET9ZA1G8023864 | SCBET9ZA1G8050773 | SCBET9ZA1G8091405; SCBET9ZA1G8033911 | SCBET9ZA1G8038672;

SCBET9ZA1G8072448

| SCBET9ZA1G8074989 | SCBET9ZA1G8098905 | SCBET9ZA1G8028496 | SCBET9ZA1G8066228 | SCBET9ZA1G8090433 | SCBET9ZA1G8084020 | SCBET9ZA1G8008460 | SCBET9ZA1G8012234 | SCBET9ZA1G8035870; SCBET9ZA1G8008250

SCBET9ZA1G8010578; SCBET9ZA1G8066438

SCBET9ZA1G8081294 | SCBET9ZA1G8029616; SCBET9ZA1G8018292

SCBET9ZA1G8010306 | SCBET9ZA1G8027350 |

SCBET9ZA1G8027333

; SCBET9ZA1G8019782; SCBET9ZA1G8024688 | SCBET9ZA1G8057593 | SCBET9ZA1G8035013 | SCBET9ZA1G8033536 | SCBET9ZA1G8012170; SCBET9ZA1G8011925; SCBET9ZA1G8049428; SCBET9ZA1G8087810 | SCBET9ZA1G8098449; SCBET9ZA1G8073258 | SCBET9ZA1G8002870; SCBET9ZA1G8063863 | SCBET9ZA1G8026957 | SCBET9ZA1G8014758 | SCBET9ZA1G8009205; SCBET9ZA1G8059957 | SCBET9ZA1G8009012; SCBET9ZA1G8043046; SCBET9ZA1G8000214; SCBET9ZA1G8097818 | SCBET9ZA1G8001251 | SCBET9ZA1G8053477 | SCBET9ZA1G8096796 | SCBET9ZA1G8079738 | SCBET9ZA1G8004134 | SCBET9ZA1G8002304; SCBET9ZA1G8080176 | SCBET9ZA1G8050224 | SCBET9ZA1G8002707

SCBET9ZA1G8080047; SCBET9ZA1G8044505 | SCBET9ZA1G8050899; SCBET9ZA1G8073714; SCBET9ZA1G8023217; SCBET9ZA1G8043869 | SCBET9ZA1G8070733

SCBET9ZA1G8008345 | SCBET9ZA1G8029079 | SCBET9ZA1G8009365 | SCBET9ZA1G8011438 | SCBET9ZA1G8084583 | SCBET9ZA1G8047954 | SCBET9ZA1G8042835 | SCBET9ZA1G8049087; SCBET9ZA1G8005770 | SCBET9ZA1G8025940 | SCBET9ZA1G8037750 | SCBET9ZA1G8007373 | SCBET9ZA1G8097169; SCBET9ZA1G8006434; SCBET9ZA1G8020902 | SCBET9ZA1G8044763 | SCBET9ZA1G8092277; SCBET9ZA1G8081831 | SCBET9ZA1G8096457 | SCBET9ZA1G8013741; SCBET9ZA1G8059666; SCBET9ZA1G8060204; SCBET9ZA1G8005784 | SCBET9ZA1G8011651 | SCBET9ZA1G8043743; SCBET9ZA1G8096717 | SCBET9ZA1G8007079 | SCBET9ZA1G8045931; SCBET9ZA1G8014954 | SCBET9ZA1G8014887 | SCBET9ZA1G8050739 | SCBET9ZA1G8057092 | SCBET9ZA1G8035769 | SCBET9ZA1G8021435

SCBET9ZA1G8083725; SCBET9ZA1G8004375 | SCBET9ZA1G8042415 | SCBET9ZA1G8017014; SCBET9ZA1G8011424 | SCBET9ZA1G8096622 | SCBET9ZA1G8044133 | SCBET9ZA1G8031480 | SCBET9ZA1G8085930; SCBET9ZA1G8088715 | SCBET9ZA1G8016915; SCBET9ZA1G8099472 | SCBET9ZA1G8019250; SCBET9ZA1G8036100 | SCBET9ZA1G8039076 | SCBET9ZA1G8088133 | SCBET9ZA1G8007986; SCBET9ZA1G8048294 | SCBET9ZA1G8061093 | SCBET9ZA1G8044729 | SCBET9ZA1G8087323 | SCBET9ZA1G8079402; SCBET9ZA1G8079965; SCBET9ZA1G8078895

SCBET9ZA1G8055682 | SCBET9ZA1G8086348; SCBET9ZA1G8039515 | SCBET9ZA1G8097379; SCBET9ZA1G8028613

SCBET9ZA1G8077956; SCBET9ZA1G8039465

SCBET9ZA1G8096412; SCBET9ZA1G8053494 | SCBET9ZA1G8095647 | SCBET9ZA1G8033374 | SCBET9ZA1G8086964 | SCBET9ZA1G8012024 | SCBET9ZA1G8047114 | SCBET9ZA1G8092053; SCBET9ZA1G8076595 | SCBET9ZA1G8088195; SCBET9ZA1G8041409 | SCBET9ZA1G8003663; SCBET9ZA1G8078248 | SCBET9ZA1G8028255 | SCBET9ZA1G8051468 | SCBET9ZA1G8026750; SCBET9ZA1G8023833 | SCBET9ZA1G8043967 | SCBET9ZA1G8040437 | SCBET9ZA1G8038445; SCBET9ZA1G8084194 | SCBET9ZA1G8002643 | SCBET9ZA1G8074006 | SCBET9ZA1G8097835 | SCBET9ZA1G8085510; SCBET9ZA1G8050336 | SCBET9ZA1G8060946 | SCBET9ZA1G8086513 | SCBET9ZA1G8017000 | SCBET9ZA1G8072983 | SCBET9ZA1G8056055 | SCBET9ZA1G8039143 | SCBET9ZA1G8013173; SCBET9ZA1G8032449 | SCBET9ZA1G8094790; SCBET9ZA1G8025906 | SCBET9ZA1G8008037; SCBET9ZA1G8008619; SCBET9ZA1G8034119 | SCBET9ZA1G8000388 | SCBET9ZA1G8023587

SCBET9ZA1G8093560;

SCBET9ZA1G8012976

; SCBET9ZA1G8049350; SCBET9ZA1G8004456 | SCBET9ZA1G8007566; SCBET9ZA1G8047338 | SCBET9ZA1G8072773; SCBET9ZA1G8065192 | SCBET9ZA1G8038011 | SCBET9ZA1G8050434; SCBET9ZA1G8060395 | SCBET9ZA1G8099374; SCBET9ZA1G8059912; SCBET9ZA1G8005204

SCBET9ZA1G8036579 | SCBET9ZA1G8085247 | SCBET9ZA1G8030247 | SCBET9ZA1G8055987; SCBET9ZA1G8075575 | SCBET9ZA1G8025808; SCBET9ZA1G8099682 | SCBET9ZA1G8085894 | SCBET9ZA1G8048442 | SCBET9ZA1G8094658 | SCBET9ZA1G8038736; SCBET9ZA1G8087290; SCBET9ZA1G8071431 | SCBET9ZA1G8098807 | SCBET9ZA1G8021001; SCBET9ZA1G8048652 | SCBET9ZA1G8035464 | SCBET9ZA1G8008801; SCBET9ZA1G8098614; SCBET9ZA1G8002058; SCBET9ZA1G8069937

SCBET9ZA1G8095499; SCBET9ZA1G8065497; SCBET9ZA1G8057397 | SCBET9ZA1G8065449 | SCBET9ZA1G8000746; SCBET9ZA1G8051938 | SCBET9ZA1G8099195 | SCBET9ZA1G8064687; SCBET9ZA1G8068447; SCBET9ZA1G8036341; SCBET9ZA1G8042012; SCBET9ZA1G8056038; SCBET9ZA1G8079917

SCBET9ZA1G8074426 |

SCBET9ZA1G8047260

; SCBET9ZA1G8096376 | SCBET9ZA1G8095714

SCBET9ZA1G8099424

SCBET9ZA1G8057013 | SCBET9ZA1G8016946 | SCBET9ZA1G8076421 | SCBET9ZA1G8065600; SCBET9ZA1G8020463 | SCBET9ZA1G8010886 | SCBET9ZA1G8012265; SCBET9ZA1G8043466 | SCBET9ZA1G8033603 | SCBET9ZA1G8051213; SCBET9ZA1G8029762; SCBET9ZA1G8078749 | SCBET9ZA1G8023394; SCBET9ZA1G8004666; SCBET9ZA1G8063412; SCBET9ZA1G8087726 | SCBET9ZA1G8090674 | SCBET9ZA1G8000018; SCBET9ZA1G8089217 | SCBET9ZA1G8097561; SCBET9ZA1G8020303 | SCBET9ZA1G8032225 | SCBET9ZA1G8032063 | SCBET9ZA1G8065399 | SCBET9ZA1G8073499 | SCBET9ZA1G8027347 | SCBET9ZA1G8033407 | SCBET9ZA1G8032838 | SCBET9ZA1G8043645 | SCBET9ZA1G8044066; SCBET9ZA1G8022276; SCBET9ZA1G8066102; SCBET9ZA1G8058419; SCBET9ZA1G8043418 | SCBET9ZA1G8020088 | SCBET9ZA1G8038882 | SCBET9ZA1G8039174 | SCBET9ZA1G8089668 | SCBET9ZA1G8013772 | SCBET9ZA1G8041197 | SCBET9ZA1G8027980; SCBET9ZA1G8062308; SCBET9ZA1G8045900 | SCBET9ZA1G8017997; SCBET9ZA1G8027848 | SCBET9ZA1G8008717; SCBET9ZA1G8078332 | SCBET9ZA1G8066827; SCBET9ZA1G8041720; SCBET9ZA1G8064995 | SCBET9ZA1G8091517 | SCBET9ZA1G8010693 | SCBET9ZA1G8023492 | SCBET9ZA1G8004764 | SCBET9ZA1G8099164 | SCBET9ZA1G8070957 | SCBET9ZA1G8045847;

SCBET9ZA1G8051504

; SCBET9ZA1G8010631; SCBET9ZA1G8018843 | SCBET9ZA1G8047856 | SCBET9ZA1G8041037 | SCBET9ZA1G8004862 | SCBET9ZA1G8077780 | SCBET9ZA1G8089346; SCBET9ZA1G8066911 | SCBET9ZA1G8025257 | SCBET9ZA1G8060333; SCBET9ZA1G8057206; SCBET9ZA1G8069033; SCBET9ZA1G8080064

SCBET9ZA1G8089895 | SCBET9ZA1G8076502 | SCBET9ZA1G8037392; SCBET9ZA1G8067170 | SCBET9ZA1G8093686 | SCBET9ZA1G8029258; SCBET9ZA1G8076323 | SCBET9ZA1G8032600 | SCBET9ZA1G8096314 | SCBET9ZA1G8084244 | SCBET9ZA1G8071364 | SCBET9ZA1G8034704 | SCBET9ZA1G8047842 | SCBET9ZA1G8082459 | SCBET9ZA1G8049333; SCBET9ZA1G8027624; SCBET9ZA1G8027154

SCBET9ZA1G8003680 | SCBET9ZA1G8032029; SCBET9ZA1G8014050 | SCBET9ZA1G8028370 | SCBET9ZA1G8095390; SCBET9ZA1G8007681; SCBET9ZA1G8088603 | SCBET9ZA1G8006319; SCBET9ZA1G8077536

SCBET9ZA1G8036968 | SCBET9ZA1G8099293 | SCBET9ZA1G8047419

SCBET9ZA1G8091551; SCBET9ZA1G8020365 | SCBET9ZA1G8034315 | SCBET9ZA1G8077911 | SCBET9ZA1G8008197; SCBET9ZA1G8052054 | SCBET9ZA1G8038350; SCBET9ZA1G8060834; SCBET9ZA1G8016980

SCBET9ZA1G8050563; SCBET9ZA1G8094045; SCBET9ZA1G8046996 | SCBET9ZA1G8096670 | SCBET9ZA1G8048151 | SCBET9ZA1G8067637; SCBET9ZA1G8056931; SCBET9ZA1G8045881 | SCBET9ZA1G8058467; SCBET9ZA1G8071641 | SCBET9ZA1G8038106 | SCBET9ZA1G8064317 | SCBET9ZA1G8095292 | SCBET9ZA1G8034170; SCBET9ZA1G8030782; SCBET9ZA1G8077942 | SCBET9ZA1G8020169; SCBET9ZA1G8003615 | SCBET9ZA1G8063961 | SCBET9ZA1G8072305 | SCBET9ZA1G8045265 | SCBET9ZA1G8093378; SCBET9ZA1G8001962; SCBET9ZA1G8089900 | SCBET9ZA1G8073728 | SCBET9ZA1G8013528 | SCBET9ZA1G8081618; SCBET9ZA1G8035271 | SCBET9ZA1G8050840 | SCBET9ZA1G8096961; SCBET9ZA1G8076337 | SCBET9ZA1G8096426 | SCBET9ZA1G8011228 | SCBET9ZA1G8066875 | SCBET9ZA1G8029745

SCBET9ZA1G8080081; SCBET9ZA1G8024917 | SCBET9ZA1G8044004; SCBET9ZA1G8007843; SCBET9ZA1G8075379; SCBET9ZA1G8006823; SCBET9ZA1G8071249

SCBET9ZA1G8079304; SCBET9ZA1G8098953; SCBET9ZA1G8071901 | SCBET9ZA1G8027316; SCBET9ZA1G8050854 | SCBET9ZA1G8080730 | SCBET9ZA1G8021466 | SCBET9ZA1G8004571 | SCBET9ZA1G8044455 | SCBET9ZA1G8033200 | SCBET9ZA1G8031124; SCBET9ZA1G8051762 | SCBET9ZA1G8002061 | SCBET9ZA1G8010046; SCBET9ZA1G8099388 | SCBET9ZA1G8066598 | SCBET9ZA1G8002318 | SCBET9ZA1G8088374 | SCBET9ZA1G8053740 | SCBET9ZA1G8006224 | SCBET9ZA1G8060770; SCBET9ZA1G8008961 | SCBET9ZA1G8001900 | SCBET9ZA1G8071820 | SCBET9ZA1G8057965 | SCBET9ZA1G8024559 | SCBET9ZA1G8037375; SCBET9ZA1G8066763; SCBET9ZA1G8036551; SCBET9ZA1G8005803 | SCBET9ZA1G8053429; SCBET9ZA1G8000066; SCBET9ZA1G8073261; SCBET9ZA1G8040390 | SCBET9ZA1G8089458 | SCBET9ZA1G8046528 | SCBET9ZA1G8056377 | SCBET9ZA1G8051888 | SCBET9ZA1G8079075 | SCBET9ZA1G8088956 |

SCBET9ZA1G8031303

| SCBET9ZA1G8021189

SCBET9ZA1G8065810 | SCBET9ZA1G8057089 | SCBET9ZA1G8069498 | SCBET9ZA1G8002013 | SCBET9ZA1G8018471; SCBET9ZA1G8059831 | SCBET9ZA1G8099763; SCBET9ZA1G8065595

SCBET9ZA1G8004330

SCBET9ZA1G8011648 | SCBET9ZA1G8014596; SCBET9ZA1G8041085 | SCBET9ZA1G8011908; SCBET9ZA1G8054368 | SCBET9ZA1G8051812 | SCBET9ZA1G8064981; SCBET9ZA1G8014100; SCBET9ZA1G8079657

SCBET9ZA1G8056119; SCBET9ZA1G8013125 | SCBET9ZA1G8058095 | SCBET9ZA1G8030829 | SCBET9ZA1G8047940

SCBET9ZA1G8083515 | SCBET9ZA1G8088262 | SCBET9ZA1G8000049; SCBET9ZA1G8020690; SCBET9ZA1G8087046 | SCBET9ZA1G8030510; SCBET9ZA1G8085863; SCBET9ZA1G8013481 | SCBET9ZA1G8024139 | SCBET9ZA1G8038817; SCBET9ZA1G8011780; SCBET9ZA1G8039188 | SCBET9ZA1G8085040 | SCBET9ZA1G8071803 | SCBET9ZA1G8071896; SCBET9ZA1G8030586 | SCBET9ZA1G8027221 | SCBET9ZA1G8063880

SCBET9ZA1G8024237 | SCBET9ZA1G8053401; SCBET9ZA1G8099617 | SCBET9ZA1G8040468; SCBET9ZA1G8015229

SCBET9ZA1G8039756; SCBET9ZA1G8000990 | SCBET9ZA1G8042740; SCBET9ZA1G8099049 | SCBET9ZA1G8029289; SCBET9ZA1G8040566

SCBET9ZA1G8096278

SCBET9ZA1G8072711 | SCBET9ZA1G8061336; SCBET9ZA1G8068433 | SCBET9ZA1G8089251 | SCBET9ZA1G8046822 | SCBET9ZA1G8002447 | SCBET9ZA1G8006420 | SCBET9ZA1G8063748 | SCBET9ZA1G8085524; SCBET9ZA1G8049283 | SCBET9ZA1G8087967 | SCBET9ZA1G8020186 | SCBET9ZA1G8024089; SCBET9ZA1G8085653; SCBET9ZA1G8069632; SCBET9ZA1G8090657 | SCBET9ZA1G8097415; SCBET9ZA1G8038185; SCBET9ZA1G8019765 | SCBET9ZA1G8048196 | SCBET9ZA1G8038395 | SCBET9ZA1G8004537; SCBET9ZA1G8079528

SCBET9ZA1G8036906;

SCBET9ZA1G8078265

| SCBET9ZA1G8089623 | SCBET9ZA1G8002206 | SCBET9ZA1G8004103 | SCBET9ZA1G8045699

SCBET9ZA1G8076015 | SCBET9ZA1G8027820; SCBET9ZA1G8014503 |

SCBET9ZA1G8077830

| SCBET9ZA1G8055861 | SCBET9ZA1G8027445 | SCBET9ZA1G8083191 | SCBET9ZA1G8000729 | SCBET9ZA1G8021645 | SCBET9ZA1G8085295; SCBET9ZA1G8046142 | SCBET9ZA1G8095583; SCBET9ZA1G8059196 | SCBET9ZA1G8081117 | SCBET9ZA1G8008541; SCBET9ZA1G8079383 | SCBET9ZA1G8088861

SCBET9ZA1G8060610; SCBET9ZA1G8095972 | SCBET9ZA1G8064625 | SCBET9ZA1G8015313 | SCBET9ZA1G8008569; SCBET9ZA1G8001508 | SCBET9ZA1G8054936; SCBET9ZA1G8003596; SCBET9ZA1G8034895 | SCBET9ZA1G8010371; SCBET9ZA1G8055326; SCBET9ZA1G8073406; SCBET9ZA1G8070909 | SCBET9ZA1G8031351 | SCBET9ZA1G8029311 | SCBET9ZA1G8086933; SCBET9ZA1G8081165 | SCBET9ZA1G8031754 | SCBET9ZA1G8075382 | SCBET9ZA1G8005848 | SCBET9ZA1G8049980; SCBET9ZA1G8019409 | SCBET9ZA1G8061353; SCBET9ZA1G8088987 | SCBET9ZA1G8085362 | SCBET9ZA1G8074393; SCBET9ZA1G8096541 | SCBET9ZA1G8000908; SCBET9ZA1G8096281 | SCBET9ZA1G8042690; SCBET9ZA1G8055827 | SCBET9ZA1G8045539 | SCBET9ZA1G8014338; SCBET9ZA1G8063460; SCBET9ZA1G8025372 | SCBET9ZA1G8081599 | SCBET9ZA1G8073342 | SCBET9ZA1G8070375 | SCBET9ZA1G8081778 | SCBET9ZA1G8011827; SCBET9ZA1G8034363 | SCBET9ZA1G8072207 | SCBET9ZA1G8073566; SCBET9ZA1G8078296; SCBET9ZA1G8098371; SCBET9ZA1G8082672; SCBET9ZA1G8046660 | SCBET9ZA1G8046397 | SCBET9ZA1G8047047; SCBET9ZA1G8094224 | SCBET9ZA1G8009589 | SCBET9ZA1G8046707 | SCBET9ZA1G8070151 | SCBET9ZA1G8044701; SCBET9ZA1G8086642 | SCBET9ZA1G8054371 | SCBET9ZA1G8078816 | SCBET9ZA1G8016400 | SCBET9ZA1G8085748 | SCBET9ZA1G8032578 | SCBET9ZA1G8028501 | SCBET9ZA1G8091825 | SCBET9ZA1G8020270 | SCBET9ZA1G8095681 | SCBET9ZA1G8068724; SCBET9ZA1G8046030

SCBET9ZA1G8086639; SCBET9ZA1G8019958 | SCBET9ZA1G8010497 | SCBET9ZA1G8054676 | SCBET9ZA1G8018082 | SCBET9ZA1G8068271 | SCBET9ZA1G8080470 | SCBET9ZA1G8061823 | SCBET9ZA1G8092991 | SCBET9ZA1G8063832 | SCBET9ZA1G8015943 | SCBET9ZA1G8010533 | SCBET9ZA1G8036999; SCBET9ZA1G8000374 | SCBET9ZA1G8085538 | SCBET9ZA1G8067962 | SCBET9ZA1G8037201; SCBET9ZA1G8081277 | SCBET9ZA1G8098578 | SCBET9ZA1G8058999

SCBET9ZA1G8044343; SCBET9ZA1G8091839 | SCBET9ZA1G8053608 | SCBET9ZA1G8018017 | SCBET9ZA1G8084955 | SCBET9ZA1G8019233 | SCBET9ZA1G8097463

SCBET9ZA1G8039966 | SCBET9ZA1G8017773 | SCBET9ZA1G8076760; SCBET9ZA1G8096958; SCBET9ZA1G8002593 | SCBET9ZA1G8001878 | SCBET9ZA1G8065953; SCBET9ZA1G8009737

SCBET9ZA1G8084843; SCBET9ZA1G8066715 | SCBET9ZA1G8047050; SCBET9ZA1G8046111; SCBET9ZA1G8093591

SCBET9ZA1G8027011; SCBET9ZA1G8015652 | SCBET9ZA1G8003940 | SCBET9ZA1G8006613 | SCBET9ZA1G8028997 | SCBET9ZA1G8031589 | SCBET9ZA1G8055620; SCBET9ZA1G8044195 | SCBET9ZA1G8062616; SCBET9ZA1G8003694 | SCBET9ZA1G8005428 | SCBET9ZA1G8026439 | SCBET9ZA1G8093073 | SCBET9ZA1G8034573 | SCBET9ZA1G8058114 | SCBET9ZA1G8073177 | SCBET9ZA1G8088178 | SCBET9ZA1G8013996 | SCBET9ZA1G8004294 | SCBET9ZA1G8015263 | SCBET9ZA1G8010256 | SCBET9ZA1G8084891 | SCBET9ZA1G8088102 | SCBET9ZA1G8045993 | SCBET9ZA1G8039160; SCBET9ZA1G8028756; SCBET9ZA1G8042043 | SCBET9ZA1G8060767

SCBET9ZA1G8075057 | SCBET9ZA1G8080971 | SCBET9ZA1G8008748; SCBET9ZA1G8072921; SCBET9ZA1G8052930; SCBET9ZA1G8038557 | SCBET9ZA1G8017126 | SCBET9ZA1G8051096; SCBET9ZA1G8035237 | SCBET9ZA1G8069596; SCBET9ZA1G8038963; SCBET9ZA1G8036369 | SCBET9ZA1G8095244 | SCBET9ZA1G8099455; SCBET9ZA1G8072644 | SCBET9ZA1G8052913 | SCBET9ZA1G8072434 | SCBET9ZA1G8044374; SCBET9ZA1G8034279 | SCBET9ZA1G8052622; SCBET9ZA1G8003744; SCBET9ZA1G8080954 | SCBET9ZA1G8022570; SCBET9ZA1G8030653 | SCBET9ZA1G8016719

SCBET9ZA1G8030426 | SCBET9ZA1G8084714 | SCBET9ZA1G8097740

SCBET9ZA1G8008684 | SCBET9ZA1G8011505 | SCBET9ZA1G8052281;

SCBET9ZA1G8066276SCBET9ZA1G8067850; SCBET9ZA1G8036713; SCBET9ZA1G8003405

SCBET9ZA1G8001864; SCBET9ZA1G8003355 | SCBET9ZA1G8031463; SCBET9ZA1G8012220 | SCBET9ZA1G8089007 | SCBET9ZA1G8090724 | SCBET9ZA1G8001850 | SCBET9ZA1G8085913 | SCBET9ZA1G8069081 | SCBET9ZA1G8003887; SCBET9ZA1G8071591; SCBET9ZA1G8018728 | SCBET9ZA1G8083398 | SCBET9ZA1G8040826; SCBET9ZA1G8070523; SCBET9ZA1G8030233; SCBET9ZA1G8080811 | SCBET9ZA1G8064933 | SCBET9ZA1G8076788

SCBET9ZA1G8026795 | SCBET9ZA1G8038588 | SCBET9ZA1G8021869 | SCBET9ZA1G8059361; SCBET9ZA1G8059537 | SCBET9ZA1G8096300 | SCBET9ZA1G8067685

SCBET9ZA1G8015666 | SCBET9ZA1G8063197; SCBET9ZA1G8042575 | SCBET9ZA1G8033519 | SCBET9ZA1G8095728 | SCBET9ZA1G8078654 | SCBET9ZA1G8004523 | SCBET9ZA1G8024464

SCBET9ZA1G8097849 | SCBET9ZA1G8064138; SCBET9ZA1G8015053; SCBET9ZA1G8065029 | SCBET9ZA1G8011584

SCBET9ZA1G8081845 | SCBET9ZA1G8023427

SCBET9ZA1G8084177 | SCBET9ZA1G8093669

SCBET9ZA1G8017241 | SCBET9ZA1G8088763

SCBET9ZA1G8021614

SCBET9ZA1G8072806; SCBET9ZA1G8079447 | SCBET9ZA1G8026506 | SCBET9ZA1G8095549; SCBET9ZA1G8090013

SCBET9ZA1G8046190 | SCBET9ZA1G8012864 | SCBET9ZA1G8025436 | SCBET9ZA1G8086575 | SCBET9ZA1G8012900 | SCBET9ZA1G8058758; SCBET9ZA1G8049381; SCBET9ZA1G8069680; SCBET9ZA1G8053253; SCBET9ZA1G8029129 | SCBET9ZA1G8080758; SCBET9ZA1G8046433 | SCBET9ZA1G8093929 | SCBET9ZA1G8075673 | SCBET9ZA1G8012525; SCBET9ZA1G8052829 | SCBET9ZA1G8041944 | SCBET9ZA1G8041829 | SCBET9ZA1G8081134 | SCBET9ZA1G8041457; SCBET9ZA1G8082199; SCBET9ZA1G8091212 | SCBET9ZA1G8044908 | SCBET9ZA1G8046321 | SCBET9ZA1G8055391 | SCBET9ZA1G8062583; SCBET9ZA1G8001038 | SCBET9ZA1G8082302; SCBET9ZA1G8047775 | SCBET9ZA1G8024562 | SCBET9ZA1G8009124 | SCBET9ZA1G8002139 | SCBET9ZA1G8067542 | SCBET9ZA1G8034122 | SCBET9ZA1G8062292; SCBET9ZA1G8055925 | SCBET9ZA1G8005560 | SCBET9ZA1G8020348

SCBET9ZA1G8010175 | SCBET9ZA1G8086611 | SCBET9ZA1G8086155 | SCBET9ZA1G8004988 | SCBET9ZA1G8094241

SCBET9ZA1G8022133; SCBET9ZA1G8074121 | SCBET9ZA1G8038297 | SCBET9ZA1G8057870 | SCBET9ZA1G8099939 | SCBET9ZA1G8035819; SCBET9ZA1G8093770 | SCBET9ZA1G8064320; SCBET9ZA1G8027493 | SCBET9ZA1G8027574 | SCBET9ZA1G8050059; SCBET9ZA1G8071123; SCBET9ZA1G8009415;

SCBET9ZA1G8096586

| SCBET9ZA1G8044228; SCBET9ZA1G8084857 | SCBET9ZA1G8078640; SCBET9ZA1G8024724 | SCBET9ZA1G8042785 | SCBET9ZA1G8007468 | SCBET9ZA1G8092876 | SCBET9ZA1G8028708 | SCBET9ZA1G8042155; SCBET9ZA1G8045962 | SCBET9ZA1G8066634; SCBET9ZA1G8066567; SCBET9ZA1G8005218; SCBET9ZA1G8040695; SCBET9ZA1G8080033 | SCBET9ZA1G8037795; SCBET9ZA1G8069873 | SCBET9ZA1G8032158 | SCBET9ZA1G8034721

SCBET9ZA1G8002514 | SCBET9ZA1G8010323; SCBET9ZA1G8098726 | SCBET9ZA1G8079822; SCBET9ZA1G8020141

SCBET9ZA1G8093316 | SCBET9ZA1G8078170; SCBET9ZA1G8018227 | SCBET9ZA1G8035335

SCBET9ZA1G8001301 | SCBET9ZA1G8098712 | SCBET9ZA1G8037098; SCBET9ZA1G8019619; SCBET9ZA1G8062468

SCBET9ZA1G8093624; SCBET9ZA1G8013089 | SCBET9ZA1G8014159 | SCBET9ZA1G8033410; SCBET9ZA1G8033844; SCBET9ZA1G8030197 | SCBET9ZA1G8095941 | SCBET9ZA1G8073857 | SCBET9ZA1G8026070; SCBET9ZA1G8082218 | SCBET9ZA1G8035609; SCBET9ZA1G8085488 | SCBET9ZA1G8035710; SCBET9ZA1G8003100; SCBET9ZA1G8061580 | SCBET9ZA1G8021953 | SCBET9ZA1G8030894 | SCBET9ZA1G8062518 | SCBET9ZA1G8058548

SCBET9ZA1G8058002 | SCBET9ZA1G8074099; SCBET9ZA1G8001931 | SCBET9ZA1G8047405 | SCBET9ZA1G8048974; SCBET9ZA1G8046206 | SCBET9ZA1G8066746 | SCBET9ZA1G8050112; SCBET9ZA1G8098340; SCBET9ZA1G8086382; SCBET9ZA1G8006563 | SCBET9ZA1G8068920 | SCBET9ZA1G8005221 | SCBET9ZA1G8094465 | SCBET9ZA1G8052474 | SCBET9ZA1G8058159; SCBET9ZA1G8061465; SCBET9ZA1G8071199 | SCBET9ZA1G8045136 | SCBET9ZA1G8005400

SCBET9ZA1G8049509 | SCBET9ZA1G8073910

SCBET9ZA1G8032659 | SCBET9ZA1G8052183 | SCBET9ZA1G8090495; SCBET9ZA1G8040762 | SCBET9ZA1G8067802; SCBET9ZA1G8031964

SCBET9ZA1G8069212; SCBET9ZA1G8036145 | SCBET9ZA1G8056895

SCBET9ZA1G8010662 | SCBET9ZA1G8046299 | SCBET9ZA1G8024321 | SCBET9ZA1G8049395 | SCBET9ZA1G8067699 | SCBET9ZA1G8072675 | SCBET9ZA1G8068576; SCBET9ZA1G8043774 | SCBET9ZA1G8095275 | SCBET9ZA1G8097382 | SCBET9ZA1G8073602; SCBET9ZA1G8075852; SCBET9ZA1G8015733 | SCBET9ZA1G8055133 | SCBET9ZA1G8048554 | SCBET9ZA1G8013108 | SCBET9ZA1G8086723 | SCBET9ZA1G8095504; SCBET9ZA1G8013531 | SCBET9ZA1G8041586 | SCBET9ZA1G8066312 | SCBET9ZA1G8078430; SCBET9ZA1G8060865 | SCBET9ZA1G8053348 | SCBET9ZA1G8095955; SCBET9ZA1G8081084; SCBET9ZA1G8031821; SCBET9ZA1G8044049 | SCBET9ZA1G8069730 |

SCBET9ZA1G8058923

| SCBET9ZA1G8098368 | SCBET9ZA1G8030216 | SCBET9ZA1G8080274 | SCBET9ZA1G8024612 | SCBET9ZA1G8049896 | SCBET9ZA1G8024061; SCBET9ZA1G8002027; SCBET9ZA1G8006496; SCBET9ZA1G8016316 | SCBET9ZA1G8095180 | SCBET9ZA1G8046626 | SCBET9ZA1G8085118 | SCBET9ZA1G8016526

SCBET9ZA1G8002657 | SCBET9ZA1G8068058 | SCBET9ZA1G8025288; SCBET9ZA1G8068870; SCBET9ZA1G8014839 | SCBET9ZA1G8091758 | SCBET9ZA1G8077522 | SCBET9ZA1G8049977; SCBET9ZA1G8090867 | SCBET9ZA1G8036307 | SCBET9ZA1G8061899; SCBET9ZA1G8021631; SCBET9ZA1G8006840 | SCBET9ZA1G8083563; SCBET9ZA1G8087516; SCBET9ZA1G8011388 | SCBET9ZA1G8072689 | SCBET9ZA1G8083224 | SCBET9ZA1G8078704; SCBET9ZA1G8049705 | SCBET9ZA1G8023704 | SCBET9ZA1G8022701; SCBET9ZA1G8043600; SCBET9ZA1G8007776 | SCBET9ZA1G8000259 | SCBET9ZA1G8029213; SCBET9ZA1G8044214 | SCBET9ZA1G8054709 | SCBET9ZA1G8044200 | SCBET9ZA1G8042933 | SCBET9ZA1G8091940 | SCBET9ZA1G8003078 | SCBET9ZA1G8053463;

SCBET9ZA1G8068688

| SCBET9ZA1G8096734 | SCBET9ZA1G8087628 | SCBET9ZA1G8013240 | SCBET9ZA1G8028725; SCBET9ZA1G8057710 | SCBET9ZA1G8061031 | SCBET9ZA1G8081330; SCBET9ZA1G8024545 | SCBET9ZA1G8094093 | SCBET9ZA1G8065158

SCBET9ZA1G8036873 | SCBET9ZA1G8031009 | SCBET9ZA1G8003226 | SCBET9ZA1G8020639 | SCBET9ZA1G8080601 | SCBET9ZA1G8055200 | SCBET9ZA1G8006126

SCBET9ZA1G8084373; SCBET9ZA1G8022567 | SCBET9ZA1G8014470 | SCBET9ZA1G8090111 | SCBET9ZA1G8090562 | SCBET9ZA1G8054824 | SCBET9ZA1G8086026; SCBET9ZA1G8063796

SCBET9ZA1G8097060 | SCBET9ZA1G8059330 | SCBET9ZA1G8062003; SCBET9ZA1G8068979 | SCBET9ZA1G8089637; SCBET9ZA1G8055715; SCBET9ZA1G8045122; SCBET9ZA1G8080663; SCBET9ZA1G8021967; SCBET9ZA1G8069128; SCBET9ZA1G8033357; SCBET9ZA1G8012069 | SCBET9ZA1G8034329; SCBET9ZA1G8057674 | SCBET9ZA1G8094210; SCBET9ZA1G8062230 | SCBET9ZA1G8074880; SCBET9ZA1G8077939; SCBET9ZA1G8017885

SCBET9ZA1G8014582 | SCBET9ZA1G8075706 | SCBET9ZA1G8032810; SCBET9ZA1G8061756 | SCBET9ZA1G8052801 | SCBET9ZA1G8099486 | SCBET9ZA1G8094143 | SCBET9ZA1G8032113 | SCBET9ZA1G8089184

SCBET9ZA1G8084776 | SCBET9ZA1G8011911 | SCBET9ZA1G8001833 | SCBET9ZA1G8042477 | SCBET9ZA1G8040275 |

SCBET9ZA1G8006336

; SCBET9ZA1G8023976; SCBET9ZA1G8042897 | SCBET9ZA1G8033925 | SCBET9ZA1G8046223 | SCBET9ZA1G8013254; SCBET9ZA1G8009947; SCBET9ZA1G8034976 | SCBET9ZA1G8045928 | SCBET9ZA1G8064253 | SCBET9ZA1G8042348 | SCBET9ZA1G8041555 | SCBET9ZA1G8044813 | SCBET9ZA1G8096782; SCBET9ZA1G8001721; SCBET9ZA1G8072353; SCBET9ZA1G8055441 | SCBET9ZA1G8023069; SCBET9ZA1G8086947 | SCBET9ZA1G8025517 | SCBET9ZA1G8032287; SCBET9ZA1G8079111; SCBET9ZA1G8056539 | SCBET9ZA1G8016140 | SCBET9ZA1G8020284

SCBET9ZA1G8019586 | SCBET9ZA1G8041510; SCBET9ZA1G8071705; SCBET9ZA1G8077410 | SCBET9ZA1G8018597 | SCBET9ZA1G8067976 | SCBET9ZA1G8042883; SCBET9ZA1G8094188 | SCBET9ZA1G8029793

SCBET9ZA1G8024108; SCBET9ZA1G8011309; SCBET9ZA1G8037828 | SCBET9ZA1G8082784 | SCBET9ZA1G8087693 | SCBET9ZA1G8071235; SCBET9ZA1G8079495; SCBET9ZA1G8068500 | SCBET9ZA1G8040017 | SCBET9ZA1G8077424; SCBET9ZA1G8059828 | SCBET9ZA1G8049316; SCBET9ZA1G8013416 | SCBET9ZA1G8030099; SCBET9ZA1G8086205; SCBET9ZA1G8038560; SCBET9ZA1G8039644; SCBET9ZA1G8016235; SCBET9ZA1G8000536 | SCBET9ZA1G8037120 | SCBET9ZA1G8045346 | SCBET9ZA1G8049008 | SCBET9ZA1G8088634; SCBET9ZA1G8023038; SCBET9ZA1G8044889; SCBET9ZA1G8023265

SCBET9ZA1G8041104 | SCBET9ZA1G8038381 | SCBET9ZA1G8018888 | SCBET9ZA1G8037165 | SCBET9ZA1G8062891 | SCBET9ZA1G8080792 | SCBET9ZA1G8018762 | SCBET9ZA1G8033598; SCBET9ZA1G8067556 | SCBET9ZA1G8065807; SCBET9ZA1G8035268 | SCBET9ZA1G8097365 | SCBET9ZA1G8008720

SCBET9ZA1G8061725 |

SCBET9ZA1G8029650

; SCBET9ZA1G8029891 | SCBET9ZA1G8058842; SCBET9ZA1G8045850; SCBET9ZA1G8061515; SCBET9ZA1G8045508 | SCBET9ZA1G8038204 | SCBET9ZA1G8002545 | SCBET9ZA1G8077083 | SCBET9ZA1G8022486; SCBET9ZA1G8012959; SCBET9ZA1G8085281; SCBET9ZA1G8098709 | SCBET9ZA1G8000987 | SCBET9ZA1G8053074; SCBET9ZA1G8006532

SCBET9ZA1G8004392 | SCBET9ZA1G8003971 | SCBET9ZA1G8092828 | SCBET9ZA1G8010922; SCBET9ZA1G8018485 | SCBET9ZA1G8029454 | SCBET9ZA1G8011519

SCBET9ZA1G8072210 | SCBET9ZA1G8069663; SCBET9ZA1G8020091 | SCBET9ZA1G8057349 |

SCBET9ZA1G8087631

| SCBET9ZA1G8018003 | SCBET9ZA1G8050126; SCBET9ZA1G8091484 | SCBET9ZA1G8075091 | SCBET9ZA1G8088391 | SCBET9ZA1G8013433 | SCBET9ZA1G8007695 | SCBET9ZA1G8059263; SCBET9ZA1G8003629 | SCBET9ZA1G8073194 | SCBET9ZA1G8061014 | SCBET9ZA1G8019569 | SCBET9ZA1G8018406 | SCBET9ZA1G8012038; SCBET9ZA1G8075981 | SCBET9ZA1G8069145 | SCBET9ZA1G8068111 | SCBET9ZA1G8089153; SCBET9ZA1G8083448 | SCBET9ZA1G8065032 | SCBET9ZA1G8083675 | SCBET9ZA1G8017272 | SCBET9ZA1G8071025 | SCBET9ZA1G8066004 | SCBET9ZA1G8031270 | SCBET9ZA1G8063023; SCBET9ZA1G8038266 | SCBET9ZA1G8025016 | SCBET9ZA1G8002111; SCBET9ZA1G8007261; SCBET9ZA1G8042060 | SCBET9ZA1G8034413 | SCBET9ZA1G8010547 | SCBET9ZA1G8061191 | SCBET9ZA1G8091145 | SCBET9ZA1G8052085 | SCBET9ZA1G8009821; SCBET9ZA1G8094420 | SCBET9ZA1G8070067 | SCBET9ZA1G8084356 | SCBET9ZA1G8069193

SCBET9ZA1G8080808; SCBET9ZA1G8050546 | SCBET9ZA1G8020897; SCBET9ZA1G8015554; SCBET9ZA1G8063281 | SCBET9ZA1G8038042 | SCBET9ZA1G8003114 | SCBET9ZA1G8064205; SCBET9ZA1G8099228 | SCBET9ZA1G8076631 | SCBET9ZA1G8062938 | SCBET9ZA1G8057917; SCBET9ZA1G8077715; SCBET9ZA1G8027879 | SCBET9ZA1G8006286 | SCBET9ZA1G8061207 | SCBET9ZA1G8031141; SCBET9ZA1G8088455

SCBET9ZA1G8094434; SCBET9ZA1G8068769 | SCBET9ZA1G8052846; SCBET9ZA1G8058744 | SCBET9ZA1G8030331 | SCBET9ZA1G8051597 | SCBET9ZA1G8056069; SCBET9ZA1G8054077; SCBET9ZA1G8025968; SCBET9ZA1G8066603 | SCBET9ZA1G8020950 | SCBET9ZA1G8093168; SCBET9ZA1G8092263 | SCBET9ZA1G8093302 | SCBET9ZA1G8059411; SCBET9ZA1G8074717 | SCBET9ZA1G8012492;

SCBET9ZA1G8080940

| SCBET9ZA1G8024092 | SCBET9ZA1G8009138 | SCBET9ZA1G8091968 | SCBET9ZA1G8087984 | SCBET9ZA1G8058131 | SCBET9ZA1G8035240; SCBET9ZA1G8051857 | SCBET9ZA1G8094952 | SCBET9ZA1G8069047 | SCBET9ZA1G8023508 | SCBET9ZA1G8021726 | SCBET9ZA1G8034587 | SCBET9ZA1G8002089 | SCBET9ZA1G8081926; SCBET9ZA1G8079464 | SCBET9ZA1G8001279 | SCBET9ZA1G8002710; SCBET9ZA1G8048585; SCBET9ZA1G8097043; SCBET9ZA1G8061885; SCBET9ZA1G8033276; SCBET9ZA1G8077312; SCBET9ZA1G8018146; SCBET9ZA1G8059568 | SCBET9ZA1G8074524 | SCBET9ZA1G8066049 | SCBET9ZA1G8021421 | SCBET9ZA1G8060607 | SCBET9ZA1G8096393; SCBET9ZA1G8003369 | SCBET9ZA1G8070330; SCBET9ZA1G8068416; SCBET9ZA1G8023377 | SCBET9ZA1G8080324 | SCBET9ZA1G8048893 | SCBET9ZA1G8091730 | SCBET9ZA1G8038686 | SCBET9ZA1G8028482; SCBET9ZA1G8069842 | SCBET9ZA1G8034637; SCBET9ZA1G8021516 | SCBET9ZA1G8041121 | SCBET9ZA1G8068674; SCBET9ZA1G8000813 | SCBET9ZA1G8084454; SCBET9ZA1G8062700; SCBET9ZA1G8048134 | SCBET9ZA1G8013304 | SCBET9ZA1G8015392 | SCBET9ZA1G8074569 | SCBET9ZA1G8043936 | SCBET9ZA1G8046402 | SCBET9ZA1G8079500; SCBET9ZA1G8090481; SCBET9ZA1G8038316 | SCBET9ZA1G8030166 | SCBET9ZA1G8035190 | SCBET9ZA1G8018129; SCBET9ZA1G8063118; SCBET9ZA1G8035349 | SCBET9ZA1G8052796 | SCBET9ZA1G8031981; SCBET9ZA1G8019622; SCBET9ZA1G8081909 | SCBET9ZA1G8072756; SCBET9ZA1G8075317 | SCBET9ZA1G8042351 | SCBET9ZA1G8004098; SCBET9ZA1G8007003; SCBET9ZA1G8099018 | SCBET9ZA1G8038834 | SCBET9ZA1G8020804

SCBET9ZA1G8063443; SCBET9ZA1G8005994; SCBET9ZA1G8025503; SCBET9ZA1G8037554 | SCBET9ZA1G8047548 | SCBET9ZA1G8043337 | SCBET9ZA1G8042320 | SCBET9ZA1G8041961 | SCBET9ZA1G8093008; SCBET9ZA1G8019295 | SCBET9ZA1G8008135 | SCBET9ZA1G8045525 | SCBET9ZA1G8062647; SCBET9ZA1G8020267; SCBET9ZA1G8040082 | SCBET9ZA1G8073034 | SCBET9ZA1G8038400 | SCBET9ZA1G8031284 | SCBET9ZA1G8079285 | SCBET9ZA1G8069176 | SCBET9ZA1G8032290; SCBET9ZA1G8072370; SCBET9ZA1G8014565 | SCBET9ZA1G8068982; SCBET9ZA1G8073275 | SCBET9ZA1G8082347; SCBET9ZA1G8038428 | SCBET9ZA1G8059439

SCBET9ZA1G8038624 | SCBET9ZA1G8085443 | SCBET9ZA1G8068660

SCBET9ZA1G8097267 | SCBET9ZA1G8076967 | SCBET9ZA1G8055472; SCBET9ZA1G8068612 | SCBET9ZA1G8099651 | SCBET9ZA1G8041183 | SCBET9ZA1G8023153 | SCBET9ZA1G8098824 | SCBET9ZA1G8030071; SCBET9ZA1G8029924

SCBET9ZA1G8061272; SCBET9ZA1G8005462 | SCBET9ZA1G8063071; SCBET9ZA1G8055309; SCBET9ZA1G8079190; SCBET9ZA1G8057528 | SCBET9ZA1G8042625 | SCBET9ZA1G8078203; SCBET9ZA1G8016767 | SCBET9ZA1G8089475; SCBET9ZA1G8077665; SCBET9ZA1G8059070 | SCBET9ZA1G8001010 | SCBET9ZA1G8030717 | SCBET9ZA1G8075205 | SCBET9ZA1G8048456 | SCBET9ZA1G8005476 | SCBET9ZA1G8090500 | SCBET9ZA1G8076063 | SCBET9ZA1G8001332; SCBET9ZA1G8013268; SCBET9ZA1G8030944; SCBET9ZA1G8092604 | SCBET9ZA1G8014369; SCBET9ZA1G8045671; SCBET9ZA1G8045251 | SCBET9ZA1G8086303 | SCBET9ZA1G8066956; SCBET9ZA1G8046383 | SCBET9ZA1G8091971; SCBET9ZA1G8084261 | SCBET9ZA1G8078864 | SCBET9ZA1G8070408; SCBET9ZA1G8005607 | SCBET9ZA1G8096118; SCBET9ZA1G8009902 | SCBET9ZA1G8040955 | SCBET9ZA1G8061613; SCBET9ZA1G8074233; SCBET9ZA1G8031382 | SCBET9ZA1G8089847 | SCBET9ZA1G8006062; SCBET9ZA1G8031673; SCBET9ZA1G8098063 | SCBET9ZA1G8025341 | SCBET9ZA1G8036937; SCBET9ZA1G8035965 | SCBET9ZA1G8004151 | SCBET9ZA1G8051406; SCBET9ZA1G8055651; SCBET9ZA1G8075236 | SCBET9ZA1G8085233

SCBET9ZA1G8059246; SCBET9ZA1G8054872 | SCBET9ZA1G8093610 | SCBET9ZA1G8052717; SCBET9ZA1G8077214 | SCBET9ZA1G8060509 | SCBET9ZA1G8026571 | SCBET9ZA1G8040518 | SCBET9ZA1G8028238 | SCBET9ZA1G8035075 | SCBET9ZA1G8077469 |

SCBET9ZA1G8060784

| SCBET9ZA1G8091467; SCBET9ZA1G8025100 | SCBET9ZA1G8048036

SCBET9ZA1G8094126; SCBET9ZA1G8007549; SCBET9ZA1G8030023; SCBET9ZA1G8073955; SCBET9ZA1G8027963

SCBET9ZA1G8054919 | SCBET9ZA1G8069016 | SCBET9ZA1G8064561 | SCBET9ZA1G8021287; SCBET9ZA1G8059764 | SCBET9ZA1G8077679; SCBET9ZA1G8029194 | SCBET9ZA1G8052765 | SCBET9ZA1G8070750; SCBET9ZA1G8068562 | SCBET9ZA1G8070019 | SCBET9ZA1G8006594 | SCBET9ZA1G8088567; SCBET9ZA1G8016879; SCBET9ZA1G8026246; SCBET9ZA1G8093705 | SCBET9ZA1G8088245 | SCBET9ZA1G8065922 | SCBET9ZA1G8086107 | SCBET9ZA1G8099147 | SCBET9ZA1G8070876 | SCBET9ZA1G8042513 | SCBET9ZA1G8012816 | SCBET9ZA1G8085541 | SCBET9ZA1G8017630; SCBET9ZA1G8093865 | SCBET9ZA1G8009933 | SCBET9ZA1G8054063; SCBET9ZA1G8099357; SCBET9ZA1G8005008 | SCBET9ZA1G8037831 | SCBET9ZA1G8097902; SCBET9ZA1G8093798

SCBET9ZA1G8080369; SCBET9ZA1G8066682 | SCBET9ZA1G8088889 | SCBET9ZA1G8078122; SCBET9ZA1G8035156; SCBET9ZA1G8095616; SCBET9ZA1G8064432 | SCBET9ZA1G8012394; SCBET9ZA1G8053382 | SCBET9ZA1G8054970 | SCBET9ZA1G8088732; SCBET9ZA1G8059134 | SCBET9ZA1G8076189

SCBET9ZA1G8059862; SCBET9ZA1G8097088; SCBET9ZA1G8069839; SCBET9ZA1G8004974 | SCBET9ZA1G8029101 | SCBET9ZA1G8041894 | SCBET9ZA1G8025002 | SCBET9ZA1G8069520; SCBET9ZA1G8019328; SCBET9ZA1G8038283; SCBET9ZA1G8089461 | SCBET9ZA1G8004957; SCBET9ZA1G8016302; SCBET9ZA1G8015862 | SCBET9ZA1G8070599 | SCBET9ZA1G8096409 | SCBET9ZA1G8041927

SCBET9ZA1G8002271 | SCBET9ZA1G8026411 | SCBET9ZA1G8031687 | SCBET9ZA1G8024450 | SCBET9ZA1G8068965 | SCBET9ZA1G8022861 | SCBET9ZA1G8004022 | SCBET9ZA1G8080484 | SCBET9ZA1G8063667; SCBET9ZA1G8069307 | SCBET9ZA1G8020138

SCBET9ZA1G8038803 | SCBET9ZA1G8068867 | SCBET9ZA1G8040051; SCBET9ZA1G8099312 | SCBET9ZA1G8036422 | SCBET9ZA1G8086351 | SCBET9ZA1G8084325 | SCBET9ZA1G8080243

SCBET9ZA1G8022679; SCBET9ZA1G8061854 | SCBET9ZA1G8026361; SCBET9ZA1G8014453 | SCBET9ZA1G8022083 | SCBET9ZA1G8027557; SCBET9ZA1G8009317 | SCBET9ZA1G8087306 | SCBET9ZA1G8049090 | SCBET9ZA1G8068643

SCBET9ZA1G8001489 | SCBET9ZA1G8010287 | SCBET9ZA1G8053012 |

SCBET9ZA1G8075401

| SCBET9ZA1G8086110 | SCBET9ZA1G8020494 | SCBET9ZA1G8059697; SCBET9ZA1G8034380 | SCBET9ZA1G8009804 | SCBET9ZA1G8082817 | SCBET9ZA1G8086401 | SCBET9ZA1G8000486; SCBET9ZA1G8095812; SCBET9ZA1G8097110 | SCBET9ZA1G8092165;

SCBET9ZA1G8012041

| SCBET9ZA1G8000164; SCBET9ZA1G8001847 | SCBET9ZA1G8005431; SCBET9ZA1G8068657 | SCBET9ZA1G8075480 | SCBET9ZA1G8008278; SCBET9ZA1G8083949

SCBET9ZA1G8074345 | SCBET9ZA1G8085572 | SCBET9ZA1G8033861

SCBET9ZA1G8053916 | SCBET9ZA1G8016008 | SCBET9ZA1G8062390 | SCBET9ZA1G8038980 | SCBET9ZA1G8015697 | SCBET9ZA1G8095776 | SCBET9ZA1G8082476; SCBET9ZA1G8083546; SCBET9ZA1G8048439 | SCBET9ZA1G8050031; SCBET9ZA1G8010757; SCBET9ZA1G8070649 | SCBET9ZA1G8009432 | SCBET9ZA1G8009351 | SCBET9ZA1G8009379 | SCBET9ZA1G8041569 | SCBET9ZA1G8043483; SCBET9ZA1G8043550 | SCBET9ZA1G8097852 | SCBET9ZA1G8030880 | SCBET9ZA1G8006644; SCBET9ZA1G8007017;

SCBET9ZA1G8079979

| SCBET9ZA1G8072949; SCBET9ZA1G8028823 | SCBET9ZA1G8009477 | SCBET9ZA1G8003131 | SCBET9ZA1G8006143

SCBET9ZA1G8020530 | SCBET9ZA1G8064978; SCBET9ZA1G8047243; SCBET9ZA1G8015019 | SCBET9ZA1G8077276 | SCBET9ZA1G8018115; SCBET9ZA1G8084874 | SCBET9ZA1G8058906 | SCBET9ZA1G8090027 | SCBET9ZA1G8027140 | SCBET9ZA1G8022021; SCBET9ZA1G8053690 | SCBET9ZA1G8087418; SCBET9ZA1G8095194 | SCBET9ZA1G8099553; SCBET9ZA1G8043788

SCBET9ZA1G8041779 | SCBET9ZA1G8041748

SCBET9ZA1G8058470 | SCBET9ZA1G8012671 | SCBET9ZA1G8037070; SCBET9ZA1G8099679 | SCBET9ZA1G8093753 | SCBET9ZA1G8009530 | SCBET9ZA1G8054225; SCBET9ZA1G8060137 | SCBET9ZA1G8070134; SCBET9ZA1G8022780 | SCBET9ZA1G8065077;

SCBET9ZA1G8014095

| SCBET9ZA1G8085264 | SCBET9ZA1G8005557 | SCBET9ZA1G8064947; SCBET9ZA1G8029230; SCBET9ZA1G8053415 | SCBET9ZA1G8017417 | SCBET9ZA1G8082705; SCBET9ZA1G8090464; SCBET9ZA1G8086849; SCBET9ZA1G8018275 | SCBET9ZA1G8062633

SCBET9ZA1G8020723; SCBET9ZA1G8068478 | SCBET9ZA1G8073311 | SCBET9ZA1G8082607; SCBET9ZA1G8019894 | SCBET9ZA1G8061644; SCBET9ZA1G8093025; SCBET9ZA1G8004702; SCBET9ZA1G8096037; SCBET9ZA1G8051471 | SCBET9ZA1G8027655 | SCBET9ZA1G8074541 | SCBET9ZA1G8053754 | SCBET9ZA1G8015618 | SCBET9ZA1G8031592; SCBET9ZA1G8071526 | SCBET9ZA1G8056282 | SCBET9ZA1G8091422 | SCBET9ZA1G8059795 | SCBET9ZA1G8025470 | SCBET9ZA1G8097186 | SCBET9ZA1G8094885 | SCBET9ZA1G8047758 | SCBET9ZA1G8006983; SCBET9ZA1G8092084; SCBET9ZA1G8099505 | SCBET9ZA1G8004036 | SCBET9ZA1G8024447 | SCBET9ZA1G8016414 | SCBET9ZA1G8026232

SCBET9ZA1G8065936

| SCBET9ZA1G8061532 | SCBET9ZA1G8079416 | SCBET9ZA1G8011763; SCBET9ZA1G8006577; SCBET9ZA1G8015246 | SCBET9ZA1G8091453

SCBET9ZA1G8092697; SCBET9ZA1G8053687 | SCBET9ZA1G8008104 | SCBET9ZA1G8074491 | SCBET9ZA1G8099083 | SCBET9ZA1G8091193 | SCBET9ZA1G8058971 | SCBET9ZA1G8090397 | SCBET9ZA1G8043998 | SCBET9ZA1G8011813 | SCBET9ZA1G8030961 | SCBET9ZA1G8058839; SCBET9ZA1G8079612; SCBET9ZA1G8093977 | SCBET9ZA1G8075608; SCBET9ZA1G8062325 | SCBET9ZA1G8067752; SCBET9ZA1G8002965; SCBET9ZA1G8018633

SCBET9ZA1G8040647; SCBET9ZA1G8054645; SCBET9ZA1G8035299 | SCBET9ZA1G8031642 | SCBET9ZA1G8054354 | SCBET9ZA1G8098161 | SCBET9ZA1G8055214 | SCBET9ZA1G8033682; SCBET9ZA1G8079609 | SCBET9ZA1G8029003 | SCBET9ZA1G8038459;

SCBET9ZA1G8097642

| SCBET9ZA1G8093946

SCBET9ZA1G8041782 | SCBET9ZA1G8041913 | SCBET9ZA1G8015604; SCBET9ZA1G8053138; SCBET9ZA1G8076287 | SCBET9ZA1G8047372; SCBET9ZA1G8005025 | SCBET9ZA1G8062258 | SCBET9ZA1G8091601; SCBET9ZA1G8053558 | SCBET9ZA1G8060378 | SCBET9ZA1G8086141 | SCBET9ZA1G8080842; SCBET9ZA1G8072966; SCBET9ZA1G8043905 | SCBET9ZA1G8077990 | SCBET9ZA1G8091856 | SCBET9ZA1G8087158 | SCBET9ZA1G8097527; SCBET9ZA1G8092540

SCBET9ZA1G8092506 | SCBET9ZA1G8095079

SCBET9ZA1G8020771

SCBET9ZA1G8021628 | SCBET9ZA1G8026327 | SCBET9ZA1G8072563 | SCBET9ZA1G8062387; SCBET9ZA1G8049364 | SCBET9ZA1G8074054 | SCBET9ZA1G8005932 | SCBET9ZA1G8041507; SCBET9ZA1G8066035; SCBET9ZA1G8087743

SCBET9ZA1G8045542 | SCBET9ZA1G8048327 | SCBET9ZA1G8014114 | SCBET9ZA1G8067427; SCBET9ZA1G8028742 | SCBET9ZA1G8001928 | SCBET9ZA1G8011231 | SCBET9ZA1G8067136; SCBET9ZA1G8064883 | SCBET9ZA1G8091873; SCBET9ZA1G8081702 | SCBET9ZA1G8047839 | SCBET9ZA1G8060879; SCBET9ZA1G8018289 | SCBET9ZA1G8025145 | SCBET9ZA1G8002478 | SCBET9ZA1G8032807; SCBET9ZA1G8057075; SCBET9ZA1G8036632 | SCBET9ZA1G8027476 | SCBET9ZA1G8083076

SCBET9ZA1G8036758; SCBET9ZA1G8054564; SCBET9ZA1G8076225 | SCBET9ZA1G8056704; SCBET9ZA1G8007891 | SCBET9ZA1G8090917 | SCBET9ZA1G8040597; SCBET9ZA1G8073695 | SCBET9ZA1G8017806

SCBET9ZA1G8028935; SCBET9ZA1G8055844 | SCBET9ZA1G8019667

SCBET9ZA1G8012248 |

SCBET9ZA1G8093834

| SCBET9ZA1G8096815; SCBET9ZA1G8014615

SCBET9ZA1G8008913; SCBET9ZA1G8030457; SCBET9ZA1G8017143; SCBET9ZA1G8083434

SCBET9ZA1G8078427

SCBET9ZA1G8022794; SCBET9ZA1G8058663; SCBET9ZA1G8063362 | SCBET9ZA1G8045895 | SCBET9ZA1G8043628 | SCBET9ZA1G8005350; SCBET9ZA1G8031544 | SCBET9ZA1G8077889 | SCBET9ZA1G8050806; SCBET9ZA1G8027249; SCBET9ZA1G8057996 | SCBET9ZA1G8046870 | SCBET9ZA1G8068464; SCBET9ZA1G8016199; SCBET9ZA1G8012007 | SCBET9ZA1G8068299; SCBET9ZA1G8011715; SCBET9ZA1G8017952 | SCBET9ZA1G8076239 | SCBET9ZA1G8016784 | SCBET9ZA1G8077553 | SCBET9ZA1G8058422

SCBET9ZA1G8075754 | SCBET9ZA1G8086169; SCBET9ZA1G8008894 | SCBET9ZA1G8075639; SCBET9ZA1G8067928; SCBET9ZA1G8089749; SCBET9ZA1G8072529; SCBET9ZA1G8096510 | SCBET9ZA1G8082378 |

SCBET9ZA1G8055052

| SCBET9ZA1G8015117 | SCBET9ZA1G8058274 | SCBET9ZA1G8014422 | SCBET9ZA1G8043919; SCBET9ZA1G8093042 | SCBET9ZA1G8083739 | SCBET9ZA1G8019992; SCBET9ZA1G8003985 | SCBET9ZA1G8089525 | SCBET9ZA1G8041989 | SCBET9ZA1G8035027; SCBET9ZA1G8097544; SCBET9ZA1G8004487; SCBET9ZA1G8086298; SCBET9ZA1G8070439; SCBET9ZA1G8073325 | SCBET9ZA1G8018616 | SCBET9ZA1G8017921; SCBET9ZA1G8019247; SCBET9ZA1G8029938 | SCBET9ZA1G8049753 | SCBET9ZA1G8000150; SCBET9ZA1G8058243 | SCBET9ZA1G8075494 | SCBET9ZA1G8003145; SCBET9ZA1G8029521; SCBET9ZA1G8057044 | SCBET9ZA1G8093087 | SCBET9ZA1G8023525

SCBET9ZA1G8053513

SCBET9ZA1G8092313 | SCBET9ZA1G8049672 | SCBET9ZA1G8097897; SCBET9ZA1G8010130; SCBET9ZA1G8024030 | SCBET9ZA1G8028787 | SCBET9ZA1G8045878 | SCBET9ZA1G8056590; SCBET9ZA1G8047520; SCBET9ZA1G8088276 | SCBET9ZA1G8037649 |

SCBET9ZA1G8091906

| SCBET9ZA1G8079819; SCBET9ZA1G8009592; SCBET9ZA1G8054029 | SCBET9ZA1G8052751 | SCBET9ZA1G8054340; SCBET9ZA1G8067413; SCBET9ZA1G8046867; SCBET9ZA1G8019166; SCBET9ZA1G8088052; SCBET9ZA1G8052961 | SCBET9ZA1G8075799; SCBET9ZA1G8028840 | SCBET9ZA1G8018552 | SCBET9ZA1G8064351 | SCBET9ZA1G8006031

SCBET9ZA1G8003548 | SCBET9ZA1G8055584 | SCBET9ZA1G8098001

SCBET9ZA1G8027901 | SCBET9ZA1G8086818; SCBET9ZA1G8025775 | SCBET9ZA1G8075883 | SCBET9ZA1G8093994 | SCBET9ZA1G8046285 | SCBET9ZA1G8060185 | SCBET9ZA1G8008989 | SCBET9ZA1G8019037 | SCBET9ZA1G8080534; SCBET9ZA1G8028885 | SCBET9ZA1G8028174; SCBET9ZA1G8066150 | SCBET9ZA1G8034296; SCBET9ZA1G8034167 | SCBET9ZA1G8065659 | SCBET9ZA1G8005946; SCBET9ZA1G8084485 | SCBET9ZA1G8017093 | SCBET9ZA1G8072997 | SCBET9ZA1G8095289; SCBET9ZA1G8080260; SCBET9ZA1G8034542; SCBET9ZA1G8011522; SCBET9ZA1G8094613; SCBET9ZA1G8015084 | SCBET9ZA1G8008846 | SCBET9ZA1G8093350; SCBET9ZA1G8084227; SCBET9ZA1G8024870 | SCBET9ZA1G8026991 | SCBET9ZA1G8031088 | SCBET9ZA1G8066973 | SCBET9ZA1G8058713 | SCBET9ZA1G8098967 | SCBET9ZA1G8081876; SCBET9ZA1G8027378 | SCBET9ZA1G8089928 | SCBET9ZA1G8059344 | SCBET9ZA1G8070165; SCBET9ZA1G8019362; SCBET9ZA1G8073924

SCBET9ZA1G8073356 | SCBET9ZA1G8000519; SCBET9ZA1G8028465 | SCBET9ZA1G8086415 | SCBET9ZA1G8048781; SCBET9ZA1G8091386 | SCBET9ZA1G8099035 | SCBET9ZA1G8074863 | SCBET9ZA1G8038610; SCBET9ZA1G8010810 | SCBET9ZA1G8078251 | SCBET9ZA1G8019555; SCBET9ZA1G8002688 | SCBET9ZA1G8069968; SCBET9ZA1G8039689 | SCBET9ZA1G8063474 | SCBET9ZA1G8005445 | SCBET9ZA1G8087063 | SCBET9ZA1G8037313; SCBET9ZA1G8047761; SCBET9ZA1G8094742; SCBET9ZA1G8032886; SCBET9ZA1G8031477 | SCBET9ZA1G8087130 | SCBET9ZA1G8054435 | SCBET9ZA1G8036680 | SCBET9ZA1G8084132 | SCBET9ZA1G8094112 | SCBET9ZA1G8076497 | SCBET9ZA1G8018938; SCBET9ZA1G8045668 | SCBET9ZA1G8074832 | SCBET9ZA1G8031267 | SCBET9ZA1G8016428 | SCBET9ZA1G8065435; SCBET9ZA1G8053589 | SCBET9ZA1G8053169 | SCBET9ZA1G8002285 | SCBET9ZA1G8076404 | SCBET9ZA1G8019135; SCBET9ZA1G8008166; SCBET9ZA1G8008359 | SCBET9ZA1G8059635 |

SCBET9ZA1G8018812

| SCBET9ZA1G8064785; SCBET9ZA1G8015974 | SCBET9ZA1G8026277; SCBET9ZA1G8087368 | SCBET9ZA1G8008474; SCBET9ZA1G8004442 | SCBET9ZA1G8098645 | SCBET9ZA1G8053933 | SCBET9ZA1G8058324; SCBET9ZA1G8085023 | SCBET9ZA1G8099522; SCBET9ZA1G8069341 | SCBET9ZA1G8040034 | SCBET9ZA1G8015926 | SCBET9ZA1G8019488 | SCBET9ZA1G8001685; SCBET9ZA1G8067671 | SCBET9ZA1G8029356 | SCBET9ZA1G8009446 | SCBET9ZA1G8057660 | SCBET9ZA1G8043189 | SCBET9ZA1G8087404 | SCBET9ZA1G8057223; SCBET9ZA1G8034198; SCBET9ZA1G8074202 | SCBET9ZA1G8068349; SCBET9ZA1G8039482; SCBET9ZA1G8069484 | SCBET9ZA1G8085121 | SCBET9ZA1G8082655

SCBET9ZA1G8072692 | SCBET9ZA1G8027509

SCBET9ZA1G8007521 | SCBET9ZA1G8092683 | SCBET9ZA1G8021144; SCBET9ZA1G8034590 | SCBET9ZA1G8026165 | SCBET9ZA1G8021662 | SCBET9ZA1G8047632 | SCBET9ZA1G8069257;

SCBET9ZA1G8092490

; SCBET9ZA1G8070831 | SCBET9ZA1G8050076 | SCBET9ZA1G8038512

SCBET9ZA1G8028403; SCBET9ZA1G8070425 | SCBET9ZA1G8089122; SCBET9ZA1G8010077; SCBET9ZA1G8066536; SCBET9ZA1G8026215 | SCBET9ZA1G8099942 | SCBET9ZA1G8009043;

SCBET9ZA1G8069629

| SCBET9ZA1G8069291 | SCBET9ZA1G8075138 | SCBET9ZA1G8004778; SCBET9ZA1G8045024 | SCBET9ZA1G8076113; SCBET9ZA1G8077293 | SCBET9ZA1G8076516 | SCBET9ZA1G8036484; SCBET9ZA1G8051003 | SCBET9ZA1G8006398 | SCBET9ZA1G8053365 | SCBET9ZA1G8076290; SCBET9ZA1G8080050 | SCBET9ZA1G8067508; SCBET9ZA1G8037361

SCBET9ZA1G8067363 | SCBET9ZA1G8094854 | SCBET9ZA1G8019264; SCBET9ZA1G8081540; SCBET9ZA1G8042611 | SCBET9ZA1G8060249; SCBET9ZA1G8046514 | SCBET9ZA1G8018387 | SCBET9ZA1G8003954 | SCBET9ZA1G8085927; SCBET9ZA1G8009642 | SCBET9ZA1G8057738; SCBET9ZA1G8037179; SCBET9ZA1G8082736 | SCBET9ZA1G8014419 | SCBET9ZA1G8065130; SCBET9ZA1G8090996 | SCBET9ZA1G8079867; SCBET9ZA1G8008023 | SCBET9ZA1G8049218 | SCBET9ZA1G8039806; SCBET9ZA1G8026408 | SCBET9ZA1G8070411 |

SCBET9ZA1G8063913

; SCBET9ZA1G8055505 | SCBET9ZA1G8006921 | SCBET9ZA1G8066729 | SCBET9ZA1G8039109 | SCBET9ZA1G8012752 | SCBET9ZA1G8010211; SCBET9ZA1G8018177 | SCBET9ZA1G8071316; SCBET9ZA1G8014792; SCBET9ZA1G8039837 | SCBET9ZA1G8086768

SCBET9ZA1G8024349 | SCBET9ZA1G8056525; SCBET9ZA1G8092814

SCBET9ZA1G8008779 | SCBET9ZA1G8027042 | SCBET9ZA1G8009382 | SCBET9ZA1G8079058 | SCBET9ZA1G8043497; SCBET9ZA1G8053026; SCBET9ZA1G8085667 | SCBET9ZA1G8015408;

SCBET9ZA1G8057352

; SCBET9ZA1G8056203 | SCBET9ZA1G8040213; SCBET9ZA1G8062681; SCBET9ZA1G8096846; SCBET9ZA1G8056993 | SCBET9ZA1G8099469; SCBET9ZA1G8086222; SCBET9ZA1G8078380; SCBET9ZA1G8016462; SCBET9ZA1G8075365 | SCBET9ZA1G8056749 | SCBET9ZA1G8096040 | SCBET9ZA1G8092294 | SCBET9ZA1G8076662 | SCBET9ZA1G8059540

SCBET9ZA1G8082879; SCBET9ZA1G8071722 | SCBET9ZA1G8064558; SCBET9ZA1G8090271 | SCBET9ZA1G8015621; SCBET9ZA1G8029602; SCBET9ZA1G8085104; SCBET9ZA1G8010824; SCBET9ZA1G8064866 | SCBET9ZA1G8037585 | SCBET9ZA1G8085202; SCBET9ZA1G8028207 | SCBET9ZA1G8077102 | SCBET9ZA1G8012184 | SCBET9ZA1G8056542 | SCBET9ZA1G8076127 | SCBET9ZA1G8077794 | SCBET9ZA1G8064639 | SCBET9ZA1G8010760; SCBET9ZA1G8096524 | SCBET9ZA1G8060042 | SCBET9ZA1G8035688; SCBET9ZA1G8069887 | SCBET9ZA1G8095258 | SCBET9ZA1G8076998 | SCBET9ZA1G8053110; SCBET9ZA1G8061594; SCBET9ZA1G8097205; SCBET9ZA1G8096832 | SCBET9ZA1G8004991 | SCBET9ZA1G8083305; SCBET9ZA1G8090755 | SCBET9ZA1G8056329; SCBET9ZA1G8035108 | SCBET9ZA1G8040325 | SCBET9ZA1G8082008; SCBET9ZA1G8046304 | SCBET9ZA1G8034475; SCBET9ZA1G8000021 | SCBET9ZA1G8084535 | SCBET9ZA1G8042088 | SCBET9ZA1G8094157; SCBET9ZA1G8053298 | SCBET9ZA1G8001007; SCBET9ZA1G8015912 | SCBET9ZA1G8073678 | SCBET9ZA1G8065631 | SCBET9ZA1G8000181 | SCBET9ZA1G8004621; SCBET9ZA1G8056833 | SCBET9ZA1G8007809 | SCBET9ZA1G8094174 | SCBET9ZA1G8092019; SCBET9ZA1G8016851 | SCBET9ZA1G8041877 | SCBET9ZA1G8034234; SCBET9ZA1G8071879 | SCBET9ZA1G8056850 | SCBET9ZA1G8095874 | SCBET9ZA1G8099987; SCBET9ZA1G8030412 | SCBET9ZA1G8041698 | SCBET9ZA1G8051700 | SCBET9ZA1G8051714 | SCBET9ZA1G8070764; SCBET9ZA1G8005896 | SCBET9ZA1G8004814 | SCBET9ZA1G8095308; SCBET9ZA1G8074409 | SCBET9ZA1G8001413 | SCBET9ZA1G8090951

SCBET9ZA1G8041250; SCBET9ZA1G8064706 | SCBET9ZA1G8061658 | SCBET9ZA1G8017224; SCBET9ZA1G8015795; SCBET9ZA1G8069338 | SCBET9ZA1G8098337 | SCBET9ZA1G8074488 | SCBET9ZA1G8048182 | SCBET9ZA1G8016512 | SCBET9ZA1G8073082 | SCBET9ZA1G8078783 | SCBET9ZA1G8006207 | SCBET9ZA1G8026988

SCBET9ZA1G8083692

SCBET9ZA1G8068304 | SCBET9ZA1G8018809 | SCBET9ZA1G8085992

SCBET9ZA1G8087435; SCBET9ZA1G8001461 | SCBET9ZA1G8060915; SCBET9ZA1G8053124 | SCBET9ZA1G8098175; SCBET9ZA1G8047095; SCBET9ZA1G8061496 | SCBET9ZA1G8013562 | SCBET9ZA1G8003419

SCBET9ZA1G8026134 | SCBET9ZA1G8083806 | SCBET9ZA1G8093283 | SCBET9ZA1G8003937; SCBET9ZA1G8085880; SCBET9ZA1G8049123 | SCBET9ZA1G8074748; SCBET9ZA1G8008393 | SCBET9ZA1G8023542 | SCBET9ZA1G8021239; SCBET9ZA1G8074796 | SCBET9ZA1G8001427; SCBET9ZA1G8051809 | SCBET9ZA1G8010340; SCBET9ZA1G8046318 | SCBET9ZA1G8091291 | SCBET9ZA1G8020219 | SCBET9ZA1G8008202; SCBET9ZA1G8040843 | SCBET9ZA1G8062065 | SCBET9ZA1G8017420; SCBET9ZA1G8048103; SCBET9ZA1G8035786; SCBET9ZA1G8037909

SCBET9ZA1G8013903 | SCBET9ZA1G8074250; SCBET9ZA1G8032581; SCBET9ZA1G8043855 | SCBET9ZA1G8035528 | SCBET9ZA1G8062874

SCBET9ZA1G8067203; SCBET9ZA1G8022309 | SCBET9ZA1G8009222 | SCBET9ZA1G8052359

SCBET9ZA1G8011665 | SCBET9ZA1G8015781 | SCBET9ZA1G8025677; SCBET9ZA1G8053723; SCBET9ZA1G8093056 | SCBET9ZA1G8022228 | SCBET9ZA1G8052121; SCBET9ZA1G8064723 | SCBET9ZA1G8037764 | SCBET9ZA1G8040339 | SCBET9ZA1G8072935; SCBET9ZA1G8038252; SCBET9ZA1G8053544; SCBET9ZA1G8040874 | SCBET9ZA1G8073647 | SCBET9ZA1G8075625; SCBET9ZA1G8026392 | SCBET9ZA1G8062356 | SCBET9ZA1G8083112; SCBET9ZA1G8044360 | SCBET9ZA1G8005364; SCBET9ZA1G8052880 | SCBET9ZA1G8038896 | SCBET9ZA1G8052586 | SCBET9ZA1G8059599 | SCBET9ZA1G8013299

SCBET9ZA1G8053849; SCBET9ZA1G8014923 | SCBET9ZA1G8010676 | SCBET9ZA1G8076466 | SCBET9ZA1G8026800

SCBET9ZA1G8040860; SCBET9ZA1G8082767 | SCBET9ZA1G8003470 | SCBET9ZA1G8001623; SCBET9ZA1G8034346; SCBET9ZA1G8067539; SCBET9ZA1G8011844 | SCBET9ZA1G8074944 | SCBET9ZA1G8082686 | SCBET9ZA1G8069954; SCBET9ZA1G8032192 | SCBET9ZA1G8047694 | SCBET9ZA1G8061059 | SCBET9ZA1G8014548 | SCBET9ZA1G8011357 | SCBET9ZA1G8095146 | SCBET9ZA1G8092098 | SCBET9ZA1G8057268

SCBET9ZA1G8064673; SCBET9ZA1G8005493; SCBET9ZA1G8035898 | SCBET9ZA1G8076600; SCBET9ZA1G8025727 | SCBET9ZA1G8082087 | SCBET9ZA1G8044861 | SCBET9ZA1G8002626 |

SCBET9ZA1G8060686SCBET9ZA1G8071459 | SCBET9ZA1G8053091; SCBET9ZA1G8077133 | SCBET9ZA1G8023430 | SCBET9ZA1G8094059; SCBET9ZA1G8090206 | SCBET9ZA1G8019121; SCBET9ZA1G8073180; SCBET9ZA1G8042737 | SCBET9ZA1G8068318 | SCBET9ZA1G8025162 | SCBET9ZA1G8042916 | SCBET9ZA1G8035142; SCBET9ZA1G8086267 | SCBET9ZA1G8017725; SCBET9ZA1G8036517; SCBET9ZA1G8019698 | SCBET9ZA1G8032662

SCBET9ZA1G8098919 | SCBET9ZA1G8060297 | SCBET9ZA1G8060008 | SCBET9ZA1G8021452 | SCBET9ZA1G8071672 | SCBET9ZA1G8089234 | SCBET9ZA1G8037277; SCBET9ZA1G8031883 | SCBET9ZA1G8023203 | SCBET9ZA1G8021502 | SCBET9ZA1G8057027; SCBET9ZA1G8033021; SCBET9ZA1G8099746; SCBET9ZA1G8089430 | SCBET9ZA1G8091260 | SCBET9ZA1G8028644 | SCBET9ZA1G8004327 |

SCBET9ZA1G8049865

| SCBET9ZA1G8005915 | SCBET9ZA1G8034430 | SCBET9ZA1G8048215 | SCBET9ZA1G8083630

SCBET9ZA1G8033312; SCBET9ZA1G8016297 | SCBET9ZA1G8025291 | SCBET9ZA1G8082509 | SCBET9ZA1G8073065; SCBET9ZA1G8068898 | SCBET9ZA1G8082896 | SCBET9ZA1G8043158 | SCBET9ZA1G8092568

SCBET9ZA1G8085765 | SCBET9ZA1G8072515 | SCBET9ZA1G8086656

SCBET9ZA1G8068089 | SCBET9ZA1G8039952

SCBET9ZA1G8040289 | SCBET9ZA1G8015831;

SCBET9ZA1G8058789

; SCBET9ZA1G8074135 | SCBET9ZA1G8038140; SCBET9ZA1G8008832; SCBET9ZA1G8019345; SCBET9ZA1G8038753; SCBET9ZA1G8044083 | SCBET9ZA1G8047825; SCBET9ZA1G8022827 | SCBET9ZA1G8053852 | SCBET9ZA1G8001654 | SCBET9ZA1G8006109

SCBET9ZA1G8001136; SCBET9ZA1G8032077

SCBET9ZA1G8058596 | SCBET9ZA1G8034802 | SCBET9ZA1G8027185 | SCBET9ZA1G8040423 | SCBET9ZA1G8083823 | SCBET9ZA1G8030054 | SCBET9ZA1G8012475 | SCBET9ZA1G8067069 | SCBET9ZA1G8054774 | SCBET9ZA1G8060025 | SCBET9ZA1G8032080; SCBET9ZA1G8032709 | SCBET9ZA1G8040504; SCBET9ZA1G8052457 | SCBET9ZA1G8065418 | SCBET9ZA1G8050353

SCBET9ZA1G8061949 | SCBET9ZA1G8091209 | SCBET9ZA1G8092747 | SCBET9ZA1G8083742

SCBET9ZA1G8048991

SCBET9ZA1G8055794; SCBET9ZA1G8015991; SCBET9ZA1G8096068; SCBET9ZA1G8046352; SCBET9ZA1G8016798 | SCBET9ZA1G8052944 | SCBET9ZA1G8053902 | SCBET9ZA1G8031771 | SCBET9ZA1G8050675 | SCBET9ZA1G8004912; SCBET9ZA1G8018244 | SCBET9ZA1G8035321 | SCBET9ZA1G8081621; SCBET9ZA1G8028059 |

SCBET9ZA1G8093526

; SCBET9ZA1G8093980 | SCBET9ZA1G8036825; SCBET9ZA1G8035139 | SCBET9ZA1G8022164; SCBET9ZA1G8019605 | SCBET9ZA1G8064169 | SCBET9ZA1G8051776 | SCBET9ZA1G8074751 | SCBET9ZA1G8075107 | SCBET9ZA1G8015344 | SCBET9ZA1G8079982 | SCBET9ZA1G8062809 | SCBET9ZA1G8001170 | SCBET9ZA1G8083921; SCBET9ZA1G8068044 | SCBET9ZA1G8059036 | SCBET9ZA1G8009480 | SCBET9ZA1G8083935 | SCBET9ZA1G8021757; SCBET9ZA1G8077195; SCBET9ZA1G8069727 | SCBET9ZA1G8002299 | SCBET9ZA1G8049199 | SCBET9ZA1G8013593 |

SCBET9ZA1G8015425

| SCBET9ZA1G8007812 | SCBET9ZA1G8074975 | SCBET9ZA1G8018549; SCBET9ZA1G8022004 | SCBET9ZA1G8076077 | SCBET9ZA1G8096748 | SCBET9ZA1G8037747

SCBET9ZA1G8017286 | SCBET9ZA1G8055777 | SCBET9ZA1G8055195

SCBET9ZA1G8029566; SCBET9ZA1G8073972

SCBET9ZA1G8036582; SCBET9ZA1G8079741 | SCBET9ZA1G8012363; SCBET9ZA1G8095048; SCBET9ZA1G8081070 | SCBET9ZA1G8079805 | SCBET9ZA1G8093638 | SCBET9ZA1G8074734

SCBET9ZA1G8069095; SCBET9ZA1G8090786

SCBET9ZA1G8017112; SCBET9ZA1G8014307 | SCBET9ZA1G8019538 | SCBET9ZA1G8028126; SCBET9ZA1G8094563; SCBET9ZA1G8086785; SCBET9ZA1G8041524 | SCBET9ZA1G8023511 | SCBET9ZA1G8082011 | SCBET9ZA1G8070926 | SCBET9ZA1G8084082 | SCBET9ZA1G8037067; SCBET9ZA1G8069405; SCBET9ZA1G8059019

SCBET9ZA1G8010807

SCBET9ZA1G8067721; SCBET9ZA1G8072904 | SCBET9ZA1G8066987; SCBET9ZA1G8018678 | SCBET9ZA1G8096023; SCBET9ZA1G8061871 | SCBET9ZA1G8022441 | SCBET9ZA1G8083997 | SCBET9ZA1G8017644 | SCBET9ZA1G8072580; SCBET9ZA1G8006384; SCBET9ZA1G8010774 | SCBET9ZA1G8074801; SCBET9ZA1G8057867; SCBET9ZA1G8055004 | SCBET9ZA1G8087421 | SCBET9ZA1G8074359 | SCBET9ZA1G8043208; SCBET9ZA1G8032841 | SCBET9ZA1G8071994 | SCBET9ZA1G8032984 | SCBET9ZA1G8075351

SCBET9ZA1G8055973; SCBET9ZA1G8024691 | SCBET9ZA1G8045153; SCBET9ZA1G8001556; SCBET9ZA1G8025209 | SCBET9ZA1G8026358; SCBET9ZA1G8001704 | SCBET9ZA1G8071624; SCBET9ZA1G8093932 | SCBET9ZA1G8049249 | SCBET9ZA1G8038137 | SCBET9ZA1G8005154; SCBET9ZA1G8081828; SCBET9ZA1G8036386

SCBET9ZA1G8044407 | SCBET9ZA1G8035318

SCBET9ZA1G8077925 | SCBET9ZA1G8006904 | SCBET9ZA1G8083465 | SCBET9ZA1G8034010; SCBET9ZA1G8041295; SCBET9ZA1G8057058; SCBET9ZA1G8091307 | SCBET9ZA1G8011861 | SCBET9ZA1G8088794 | SCBET9ZA1G8098631 | SCBET9ZA1G8010273 | SCBET9ZA1G8043113 | SCBET9ZA1G8016106 | SCBET9ZA1G8008331

SCBET9ZA1G8030345; SCBET9ZA1G8054628 | SCBET9ZA1G8085300 | SCBET9ZA1G8018860; SCBET9ZA1G8085703; SCBET9ZA1G8039269 | SCBET9ZA1G8083031 | SCBET9ZA1G8038168 | SCBET9ZA1G8033648; SCBET9ZA1G8024125 | SCBET9ZA1G8053222 | SCBET9ZA1G8001752 | SCBET9ZA1G8046531; SCBET9ZA1G8046710 | SCBET9ZA1G8044276; SCBET9ZA1G8037635

SCBET9ZA1G8037652 | SCBET9ZA1G8044097 | SCBET9ZA1G8051485 | SCBET9ZA1G8026540; SCBET9ZA1G8050742 | SCBET9ZA1G8029535; SCBET9ZA1G8072238

SCBET9ZA1G8067038 | SCBET9ZA1G8001590 | SCBET9ZA1G8027834; SCBET9ZA1G8072322 | SCBET9ZA1G8001945

SCBET9ZA1G8012833 | SCBET9ZA1G8047467 |

SCBET9ZA1G8008877

; SCBET9ZA1G8011536

SCBET9ZA1G8054984; SCBET9ZA1G8087385 | SCBET9ZA1G8021788; SCBET9ZA1G8047744 | SCBET9ZA1G8005655

SCBET9ZA1G8091081; SCBET9ZA1G8088942 | SCBET9ZA1G8032001 | SCBET9ZA1G8063751 | SCBET9ZA1G8006546

SCBET9ZA1G8043595 | SCBET9ZA1G8008944 |

SCBET9ZA1G8009088

;

SCBET9ZA1G8000195

| SCBET9ZA1G8072417; SCBET9ZA1G8011181 | SCBET9ZA1G8079660

SCBET9ZA1G8022035 | SCBET9ZA1G8040485 | SCBET9ZA1G8070036 | SCBET9ZA1G8092487 | SCBET9ZA1G8095826 | SCBET9ZA1G8081098 | SCBET9ZA1G8086043; SCBET9ZA1G8015067 | SCBET9ZA1G8024982 | SCBET9ZA1G8079481 | SCBET9ZA1G8001296 | SCBET9ZA1G8097964 | SCBET9ZA1G8048988 | SCBET9ZA1G8094031; SCBET9ZA1G8007275 | SCBET9ZA1G8040728;
The VIN belongs to a Bentley.
The specific model is a Flying Spur according to our records.
Learn more about VINs that start with SCBET9ZA1G80.
SCBET9ZA1G8049011 | SCBET9ZA1G8063099

SCBET9ZA1G8060090; SCBET9ZA1G8081943; SCBET9ZA1G8064799; SCBET9ZA1G8074958 | SCBET9ZA1G8055035 | SCBET9ZA1G8084048 | SCBET9ZA1G8043564 | SCBET9ZA1G8022911 | SCBET9ZA1G8084521; SCBET9ZA1G8006885; SCBET9ZA1G8050580; SCBET9ZA1G8057240

SCBET9ZA1G8096975; SCBET9ZA1G8080629 | SCBET9ZA1G8082591 | SCBET9ZA1G8098791; SCBET9ZA1G8028529 | SCBET9ZA1G8089685 | SCBET9ZA1G8056332 | SCBET9ZA1G8006627 | SCBET9ZA1G8013819; SCBET9ZA1G8032645; SCBET9ZA1G8030619 | SCBET9ZA1G8011634 | SCBET9ZA1G8071915; SCBET9ZA1G8008295; SCBET9ZA1G8027302 | SCBET9ZA1G8092621; SCBET9ZA1G8067430 | SCBET9ZA1G8053821 | SCBET9ZA1G8085166 | SCBET9ZA1G8071977 | SCBET9ZA1G8027025 | SCBET9ZA1G8067606 | SCBET9ZA1G8031527 |

SCBET9ZA1G8032242

| SCBET9ZA1G8086463; SCBET9ZA1G8036811 | SCBET9ZA1G8059179; SCBET9ZA1G8091341 | SCBET9ZA1G8084163 | SCBET9ZA1G8056864 | SCBET9ZA1G8061563; SCBET9ZA1G8020818; SCBET9ZA1G8052300; SCBET9ZA1G8053155

SCBET9ZA1G8019376 | SCBET9ZA1G8021998; SCBET9ZA1G8015893

SCBET9ZA1G8023797; SCBET9ZA1G8063006; SCBET9ZA1G8002190 | SCBET9ZA1G8047713 | SCBET9ZA1G8022410; SCBET9ZA1G8090299 | SCBET9ZA1G8041264; SCBET9ZA1G8027817; SCBET9ZA1G8060557 | SCBET9ZA1G8032631 | SCBET9ZA1G8082641 | SCBET9ZA1G8026912 | SCBET9ZA1G8017658

SCBET9ZA1G8040602 | SCBET9ZA1G8098418 | SCBET9ZA1G8068335 | SCBET9ZA1G8081957 | SCBET9ZA1G8098595; SCBET9ZA1G8059277; SCBET9ZA1G8039773 | SCBET9ZA1G8002352 | SCBET9ZA1G8096930

SCBET9ZA1G8063605 | SCBET9ZA1G8092439 | SCBET9ZA1G8008457 | SCBET9ZA1G8001458 | SCBET9ZA1G8030443 | SCBET9ZA1G8037408 | SCBET9ZA1G8082963 | SCBET9ZA1G8046240;

SCBET9ZA1G8013755

| SCBET9ZA1G8063426; SCBET9ZA1G8040759; SCBET9ZA1G8017983 | SCBET9ZA1G8006479 | SCBET9ZA1G8082039 | SCBET9ZA1G8010919; SCBET9ZA1G8008670; SCBET9ZA1G8032466; SCBET9ZA1G8033777 | SCBET9ZA1G8015036 | SCBET9ZA1G8042205 | SCBET9ZA1G8092103; SCBET9ZA1G8036694; SCBET9ZA1G8046092 | SCBET9ZA1G8021855 | SCBET9ZA1G8095177 | SCBET9ZA1G8042334; SCBET9ZA1G8058100; SCBET9ZA1G8006255 | SCBET9ZA1G8063734 | SCBET9ZA1G8085393; SCBET9ZA1G8044780 | SCBET9ZA1G8062373 | SCBET9ZA1G8061711

SCBET9ZA1G8058601; SCBET9ZA1G8005882 | SCBET9ZA1G8071865 | SCBET9ZA1G8023752 | SCBET9ZA1G8088388; SCBET9ZA1G8005509 | SCBET9ZA1G8083482; SCBET9ZA1G8057173 | SCBET9ZA1G8046366 | SCBET9ZA1G8090609 | SCBET9ZA1G8098094 | SCBET9ZA1G8049770 | SCBET9ZA1G8064852 | SCBET9ZA1G8081411 | SCBET9ZA1G8078072;

SCBET9ZA1G8001511

| SCBET9ZA1G8066133 | SCBET9ZA1G8083983 | SCBET9ZA1G8010449

SCBET9ZA1G8027719; SCBET9ZA1G8003775 | SCBET9ZA1G8051521; SCBET9ZA1G8091887; SCBET9ZA1G8066472 | SCBET9ZA1G8060588 | SCBET9ZA1G8049302; SCBET9ZA1G8096779 | SCBET9ZA1G8023783

SCBET9ZA1G8074118; SCBET9ZA1G8094675 | SCBET9ZA1G8077861; SCBET9ZA1G8034993 | SCBET9ZA1G8090559; SCBET9ZA1G8066620 | SCBET9ZA1G8028109 | SCBET9ZA1G8050403; SCBET9ZA1G8047078 | SCBET9ZA1G8099701; SCBET9ZA1G8059585 |

SCBET9ZA1G8084695

| SCBET9ZA1G8030149 | SCBET9ZA1G8004201 | SCBET9ZA1G8059750

SCBET9ZA1G8063586; SCBET9ZA1G8015389

SCBET9ZA1G8082266; SCBET9ZA1G8092344 | SCBET9ZA1G8038574; SCBET9ZA1G8080517; SCBET9ZA1G8046982 | SCBET9ZA1G8024951 | SCBET9ZA1G8025310 | SCBET9ZA1G8079206

SCBET9ZA1G8041636; SCBET9ZA1G8091128 | SCBET9ZA1G8036940 | SCBET9ZA1G8063409 | SCBET9ZA1G8032774 | SCBET9ZA1G8034069 | SCBET9ZA1G8039272 | SCBET9ZA1G8070778; SCBET9ZA1G8011312 | SCBET9ZA1G8099956; SCBET9ZA1G8023931; SCBET9ZA1G8019636 | SCBET9ZA1G8039658 | SCBET9ZA1G8079223 | SCBET9ZA1G8050661; SCBET9ZA1G8046724 | SCBET9ZA1G8055598; SCBET9ZA1G8025078 | SCBET9ZA1G8054905 | SCBET9ZA1G8077262; SCBET9ZA1G8065905; SCBET9ZA1G8094689 | SCBET9ZA1G8099584 | SCBET9ZA1G8001797 | SCBET9ZA1G8032368 | SCBET9ZA1G8013688; SCBET9ZA1G8055424 | SCBET9ZA1G8056248 | SCBET9ZA1G8071834; SCBET9ZA1G8048408; SCBET9ZA1G8042429 | SCBET9ZA1G8099097; SCBET9ZA1G8032726 | SCBET9ZA1G8095745; SCBET9ZA1G8024240; SCBET9ZA1G8095115; SCBET9ZA1G8089024 | SCBET9ZA1G8032483; SCBET9ZA1G8047016 | SCBET9ZA1G8080338 | SCBET9ZA1G8095387

SCBET9ZA1G8033259

SCBET9ZA1G8057609; SCBET9ZA1G8081649; SCBET9ZA1G8023735 | SCBET9ZA1G8099973; SCBET9ZA1G8080579 | SCBET9ZA1G8067041; SCBET9ZA1G8047811 | SCBET9ZA1G8070814; SCBET9ZA1G8012072; SCBET9ZA1G8090187; SCBET9ZA1G8089699; SCBET9ZA1G8051759 | SCBET9ZA1G8035044 | SCBET9ZA1G8064902 | SCBET9ZA1G8030524 | SCBET9ZA1G8007048; SCBET9ZA1G8013884; SCBET9ZA1G8005090; SCBET9ZA1G8095888 | SCBET9ZA1G8039692 | SCBET9ZA1G8042706; SCBET9ZA1G8071106 | SCBET9ZA1G8068948; SCBET9ZA1G8089413 | SCBET9ZA1G8003534; SCBET9ZA1G8031317 | SCBET9ZA1G8065578 | SCBET9ZA1G8013836 | SCBET9ZA1G8022858

SCBET9ZA1G8095535 | SCBET9ZA1G8093137; SCBET9ZA1G8032015 | SCBET9ZA1G8001119; SCBET9ZA1G8045640 | SCBET9ZA1G8098239; SCBET9ZA1G8098841 | SCBET9ZA1G8055178; SCBET9ZA1G8072546 | SCBET9ZA1G8030314 |

SCBET9ZA1G8049347

; SCBET9ZA1G8029437; SCBET9ZA1G8064818; SCBET9ZA1G8021337

SCBET9ZA1G8028093 | SCBET9ZA1G8051230 | SCBET9ZA1G8025520 | SCBET9ZA1G8080503 | SCBET9ZA1G8063328; SCBET9ZA1G8051499 | SCBET9ZA1G8033729 | SCBET9ZA1G8059943 | SCBET9ZA1G8051177 | SCBET9ZA1G8067833 | SCBET9ZA1G8037778 | SCBET9ZA1G8015182

SCBET9ZA1G8079013 | SCBET9ZA1G8008507 | SCBET9ZA1G8002450 | SCBET9ZA1G8097074

SCBET9ZA1G8080162 | SCBET9ZA1G8062275 | SCBET9ZA1G8053172 | SCBET9ZA1G8099715 | SCBET9ZA1G8080694; SCBET9ZA1G8091890 | SCBET9ZA1G8083787 | SCBET9ZA1G8068884 | SCBET9ZA1G8005879; SCBET9ZA1G8043287 | SCBET9ZA1G8054869 | SCBET9ZA1G8028112 | SCBET9ZA1G8001346 | SCBET9ZA1G8013657 | SCBET9ZA1G8085328 | SCBET9ZA1G8036971 | SCBET9ZA1G8077441 | SCBET9ZA1G8063491 | SCBET9ZA1G8046965; SCBET9ZA1G8003422; SCBET9ZA1G8000357 | SCBET9ZA1G8055407 | SCBET9ZA1G8022259; SCBET9ZA1G8036128 | SCBET9ZA1G8078444 | SCBET9ZA1G8029373 | SCBET9ZA1G8012802; SCBET9ZA1G8091775; SCBET9ZA1G8017756 | SCBET9ZA1G8029647 | SCBET9ZA1G8091713 | SCBET9ZA1G8025873 | SCBET9ZA1G8071266 | SCBET9ZA1G8095373 | SCBET9ZA1G8060283 | SCBET9ZA1G8011892

SCBET9ZA1G8074281; SCBET9ZA1G8095020 | SCBET9ZA1G8014078 | SCBET9ZA1G8067475; SCBET9ZA1G8042091 | SCBET9ZA1G8041376 | SCBET9ZA1G8032435; SCBET9ZA1G8054113 | SCBET9ZA1G8025839 | SCBET9ZA1G8021936 | SCBET9ZA1G8079884 | SCBET9ZA1G8094255; SCBET9ZA1G8063393 | SCBET9ZA1G8081442; SCBET9ZA1G8094269; SCBET9ZA1G8054015 | SCBET9ZA1G8066844 | SCBET9ZA1G8082803 | SCBET9ZA1G8023413 | SCBET9ZA1G8003498 | SCBET9ZA1G8011679; SCBET9ZA1G8073096 | SCBET9ZA1G8034508

SCBET9ZA1G8081893 | SCBET9ZA1G8048263 | SCBET9ZA1G8067640; SCBET9ZA1G8055536 | SCBET9ZA1G8059604 | SCBET9ZA1G8078735 | SCBET9ZA1G8019703 | SCBET9ZA1G8087919 | SCBET9ZA1G8006854 | SCBET9ZA1G8088701 | SCBET9ZA1G8062714; SCBET9ZA1G8035187 | SCBET9ZA1G8078119 | SCBET9ZA1G8015599 | SCBET9ZA1G8010550; SCBET9ZA1G8064348 | SCBET9ZA1G8041572 | SCBET9ZA1G8048604 | SCBET9ZA1G8088651 | SCBET9ZA1G8003310 | SCBET9ZA1G8009401; SCBET9ZA1G8014694 | SCBET9ZA1G8078461

SCBET9ZA1G8030734; SCBET9ZA1G8063572; SCBET9ZA1G8071400 | SCBET9ZA1G8040440; SCBET9ZA1G8059182 | SCBET9ZA1G8019863

SCBET9ZA1G8024948

SCBET9ZA1G8057111 | SCBET9ZA1G8026473 | SCBET9ZA1G8098516 | SCBET9ZA1G8079271 |

SCBET9ZA1G8035979

; SCBET9ZA1G8090450; SCBET9ZA1G8072160 | SCBET9ZA1G8021192 | SCBET9ZA1G8025307 | SCBET9ZA1G8062017; SCBET9ZA1G8010645; SCBET9ZA1G8047307; SCBET9ZA1G8024738 | SCBET9ZA1G8093963 | SCBET9ZA1G8064429 | SCBET9ZA1G8099178 | SCBET9ZA1G8066178 | SCBET9ZA1G8038414; SCBET9ZA1G8039336 | SCBET9ZA1G8074247 | SCBET9ZA1G8015151 | SCBET9ZA1G8069209 | SCBET9ZA1G8041538; SCBET9ZA1G8007096; SCBET9ZA1G8091677; SCBET9ZA1G8004411 | SCBET9ZA1G8051728; SCBET9ZA1G8015571 | SCBET9ZA1G8002108 | SCBET9ZA1G8084034 | SCBET9ZA1G8036436 | SCBET9ZA1G8068495 | SCBET9ZA1G8081179 | SCBET9ZA1G8017062 | SCBET9ZA1G8007132 | SCBET9ZA1G8014825; SCBET9ZA1G8036856; SCBET9ZA1G8010192; SCBET9ZA1G8010595

SCBET9ZA1G8068710 | SCBET9ZA1G8037439 | SCBET9ZA1G8092845 | SCBET9ZA1G8073633

SCBET9ZA1G8063135

SCBET9ZA1G8038347; SCBET9ZA1G8094644; SCBET9ZA1G8013058; SCBET9ZA1G8096751

SCBET9ZA1G8023332 | SCBET9ZA1G8060932 | SCBET9ZA1G8032824 | SCBET9ZA1G8008071

SCBET9ZA1G8079240 | SCBET9ZA1G8037246 | SCBET9ZA1G8046173 | SCBET9ZA1G8098015

SCBET9ZA1G8002335; SCBET9ZA1G8058579 | SCBET9ZA1G8070070

SCBET9ZA1G8024397

; SCBET9ZA1G8002903 | SCBET9ZA1G8019426; SCBET9ZA1G8061546 | SCBET9ZA1G8066617 | SCBET9ZA1G8071204 | SCBET9ZA1G8088018; SCBET9ZA1G8004246 |

SCBET9ZA1G8059148

| SCBET9ZA1G8063765; SCBET9ZA1G8013853 | SCBET9ZA1G8086186 | SCBET9ZA1G8065354 | SCBET9ZA1G8049462 | SCBET9ZA1G8047680; SCBET9ZA1G8050272

SCBET9ZA1G8046576; SCBET9ZA1G8002819; SCBET9ZA1G8043144 | SCBET9ZA1G8050157; SCBET9ZA1G8015327; SCBET9ZA1G8072899 | SCBET9ZA1G8086804

SCBET9ZA1G8053043; SCBET9ZA1G8013769 | SCBET9ZA1G8035058 | SCBET9ZA1G8078850; SCBET9ZA1G8086771 | SCBET9ZA1G8069162 | SCBET9ZA1G8055892 | SCBET9ZA1G8050837; SCBET9ZA1G8054046

SCBET9ZA1G8027428 | SCBET9ZA1G8039417; SCBET9ZA1G8064835 | SCBET9ZA1G8062566; SCBET9ZA1G8012122 | SCBET9ZA1G8024366 | SCBET9ZA1G8099990; SCBET9ZA1G8064303 | SCBET9ZA1G8089864 | SCBET9ZA1G8055701 | SCBET9ZA1G8038669; SCBET9ZA1G8015134

SCBET9ZA1G8002920; SCBET9ZA1G8045055 | SCBET9ZA1G8007177 | SCBET9ZA1G8095602 | SCBET9ZA1G8078962; SCBET9ZA1G8061689

SCBET9ZA1G8096913 | SCBET9ZA1G8053706; SCBET9ZA1G8059358 | SCBET9ZA1G8051955; SCBET9ZA1G8065712 | SCBET9ZA1G8018339

SCBET9ZA1G8057402 | SCBET9ZA1G8023055 | SCBET9ZA1G8036095 | SCBET9ZA1G8015179

SCBET9ZA1G8028577

SCBET9ZA1G8011472; SCBET9ZA1G8080873 | SCBET9ZA1G8056430 | SCBET9ZA1G8027395 | SCBET9ZA1G8040633; SCBET9ZA1G8072451

SCBET9ZA1G8039384; SCBET9ZA1G8026036 | SCBET9ZA1G8026201 | SCBET9ZA1G8025744 | SCBET9ZA1G8074992; SCBET9ZA1G8052975; SCBET9ZA1G8085409 | SCBET9ZA1G8007972 | SCBET9ZA1G8006501 | SCBET9ZA1G8057836; SCBET9ZA1G8037151; SCBET9ZA1G8033309; SCBET9ZA1G8025355; SCBET9ZA1G8002366 | SCBET9ZA1G8002867 | SCBET9ZA1G8079898 | SCBET9ZA1G8041152 | SCBET9ZA1G8086480; SCBET9ZA1G8042818 | SCBET9ZA1G8074149

SCBET9ZA1G8042365 | SCBET9ZA1G8086429 | SCBET9ZA1G8024710; SCBET9ZA1G8026084 | SCBET9ZA1G8064060 | SCBET9ZA1G8076032 | SCBET9ZA1G8040387 | SCBET9ZA1G8075964 | SCBET9ZA1G8080016 | SCBET9ZA1G8014663 | SCBET9ZA1G8046416 | SCBET9ZA1G8013707

SCBET9ZA1G8042964 | SCBET9ZA1G8065242 | SCBET9ZA1G8032256

SCBET9ZA1G8067265 | SCBET9ZA1G8046657; SCBET9ZA1G8027705 | SCBET9ZA1G8062888 | SCBET9ZA1G8065287

SCBET9ZA1G8032595 | SCBET9ZA1G8034914; SCBET9ZA1G8030555 | SCBET9ZA1G8037506 | SCBET9ZA1G8053284; SCBET9ZA1G8008300 | SCBET9ZA1G8037196 | SCBET9ZA1G8059165; SCBET9ZA1G8044293; SCBET9ZA1G8048537 | SCBET9ZA1G8049638 | SCBET9ZA1G8016364 | SCBET9ZA1G8094529; SCBET9ZA1G8040809; SCBET9ZA1G8077987 | SCBET9ZA1G8080422; SCBET9ZA1G8088407 | SCBET9ZA1G8025825; SCBET9ZA1G8029678 | SCBET9ZA1G8095485 | SCBET9ZA1G8063992; SCBET9ZA1G8073504 | SCBET9ZA1G8073776 | SCBET9ZA1G8068061

SCBET9ZA1G8018681 | SCBET9ZA1G8004585

SCBET9ZA1G8004408; SCBET9ZA1G8073762 | SCBET9ZA1G8087581; SCBET9ZA1G8098872; SCBET9ZA1G8034864 | SCBET9ZA1G8087595; SCBET9ZA1G8074104; SCBET9ZA1G8022357 | SCBET9ZA1G8000312 | SCBET9ZA1G8086673 | SCBET9ZA1G8056475 | SCBET9ZA1G8081229 | SCBET9ZA1G8009575 | SCBET9ZA1G8028031; SCBET9ZA1G8026151; SCBET9ZA1G8008863 | SCBET9ZA1G8030815 | SCBET9ZA1G8034511 | SCBET9ZA1G8044925 | SCBET9ZA1G8052345 | SCBET9ZA1G8050921 | SCBET9ZA1G8021922

SCBET9ZA1G8054404; SCBET9ZA1G8048747; SCBET9ZA1G8085507 | SCBET9ZA1G8088682 | SCBET9ZA1G8055021 | SCBET9ZA1G8069470 | SCBET9ZA1G8063877; SCBET9ZA1G8037523; SCBET9ZA1G8009527

SCBET9ZA1G8069078; SCBET9ZA1G8039062 | SCBET9ZA1G8000004 | SCBET9ZA1G8046674

SCBET9ZA1G8012573; SCBET9ZA1G8087600 | SCBET9ZA1G8080291 | SCBET9ZA1G8058632 | SCBET9ZA1G8011701 | SCBET9ZA1G8077388 | SCBET9ZA1G8028532 | SCBET9ZA1G8055293; SCBET9ZA1G8000715 | SCBET9ZA1G8090156; SCBET9ZA1G8084552

SCBET9ZA1G8056797 | SCBET9ZA1G8071395; SCBET9ZA1G8097155 | SCBET9ZA1G8023105 |

SCBET9ZA1G8090965

; SCBET9ZA1G8002237 | SCBET9ZA1G8029244 | SCBET9ZA1G8058677; SCBET9ZA1G8086754 | SCBET9ZA1G8016137 | SCBET9ZA1G8024920 | SCBET9ZA1G8017577; SCBET9ZA1G8060168

SCBET9ZA1G8087936 | SCBET9ZA1G8091579 | SCBET9ZA1G8009544 | SCBET9ZA1G8022505

SCBET9ZA1G8026599 | SCBET9ZA1G8005283 | SCBET9ZA1G8059442 | SCBET9ZA1G8046979 | SCBET9ZA1G8076175 | SCBET9ZA1G8002948 | SCBET9ZA1G8093414; SCBET9ZA1G8049512 | SCBET9ZA1G8076953 | SCBET9ZA1G8031432 | SCBET9ZA1G8063894; SCBET9ZA1G8037019; SCBET9ZA1G8018857; SCBET9ZA1G8008099 | SCBET9ZA1G8033830 | SCBET9ZA1G8073700 | SCBET9ZA1G8074572 | SCBET9ZA1G8087175; SCBET9ZA1G8032418 | SCBET9ZA1G8008538; SCBET9ZA1G8013187 | SCBET9ZA1G8033892 | SCBET9ZA1G8069436 | SCBET9ZA1G8049235 | SCBET9ZA1G8030202; SCBET9ZA1G8019197 | SCBET9ZA1G8050787 | SCBET9ZA1G8065662; SCBET9ZA1G8065211

SCBET9ZA1G8004277 | SCBET9ZA1G8056427 | SCBET9ZA1G8073051

SCBET9ZA1G8022388; SCBET9ZA1G8056718 | SCBET9ZA1G8016834 | SCBET9ZA1G8026778 | SCBET9ZA1G8019300; SCBET9ZA1G8092330 | SCBET9ZA1G8079156; SCBET9ZA1G8040079

SCBET9ZA1G8012640 | SCBET9ZA1G8056007; SCBET9ZA1G8003212; SCBET9ZA1G8038591; SCBET9ZA1G8026926 | SCBET9ZA1G8040115 | SCBET9ZA1G8041460 | SCBET9ZA1G8066293; SCBET9ZA1G8074278 | SCBET9ZA1G8092215 | SCBET9ZA1G8032614 | SCBET9ZA1G8057545 | SCBET9ZA1G8003713 | SCBET9ZA1G8050417 | SCBET9ZA1G8092196 | SCBET9ZA1G8058176 | SCBET9ZA1G8047601; SCBET9ZA1G8046688 | SCBET9ZA1G8009303; SCBET9ZA1G8085958

SCBET9ZA1G8075642 | SCBET9ZA1G8093557

SCBET9ZA1G8056444 | SCBET9ZA1G8089444 | SCBET9ZA1G8037540 | SCBET9ZA1G8018101 | SCBET9ZA1G8041331; SCBET9ZA1G8099441 | SCBET9ZA1G8079996 | SCBET9ZA1G8023251

SCBET9ZA1G8037005 | SCBET9ZA1G8067900; SCBET9ZA1G8029177 | SCBET9ZA1G8056928; SCBET9ZA1G8091100 | SCBET9ZA1G8054502; SCBET9ZA1G8059747 | SCBET9ZA1G8043077; SCBET9ZA1G8033794 | SCBET9ZA1G8016817 | SCBET9ZA1G8088858; SCBET9ZA1G8076192; SCBET9ZA1G8059294 | SCBET9ZA1G8039403

SCBET9ZA1G8002836; SCBET9ZA1G8045704 | SCBET9ZA1G8049056 | SCBET9ZA1G8055665 | SCBET9ZA1G8065046

SCBET9ZA1G8009608; SCBET9ZA1G8029633; SCBET9ZA1G8080355 | SCBET9ZA1G8056220; SCBET9ZA1G8038462 | SCBET9ZA1G8048280 | SCBET9ZA1G8058582; SCBET9ZA1G8032144; SCBET9ZA1G8018132 | SCBET9ZA1G8036193 | SCBET9ZA1G8012167 | SCBET9ZA1G8088312 | SCBET9ZA1G8074295 | SCBET9ZA1G8071011 | SCBET9ZA1G8068903; SCBET9ZA1G8091498 | SCBET9ZA1G8048201 | SCBET9ZA1G8020785 | SCBET9ZA1G8043094; SCBET9ZA1G8048425 | SCBET9ZA1G8051826; SCBET9ZA1G8051731 | SCBET9ZA1G8049624; SCBET9ZA1G8073616; SCBET9ZA1G8013660; SCBET9ZA1G8084731

SCBET9ZA1G8041426; SCBET9ZA1G8075026; SCBET9ZA1G8039580; SCBET9ZA1G8026120 | SCBET9ZA1G8079139; SCBET9ZA1G8047727

SCBET9ZA1G8085636; SCBET9ZA1G8032189 | SCBET9ZA1G8092151 | SCBET9ZA1G8006353 | SCBET9ZA1G8030250; SCBET9ZA1G8022472; SCBET9ZA1G8020060 | SCBET9ZA1G8024190 | SCBET9ZA1G8056363 | SCBET9ZA1G8035531; SCBET9ZA1G8019507 | SCBET9ZA1G8077391 | SCBET9ZA1G8022892 | SCBET9ZA1G8048277; SCBET9ZA1G8048571; SCBET9ZA1G8094448

SCBET9ZA1G8063524 | SCBET9ZA1G8086009; SCBET9ZA1G8093512; SCBET9ZA1G8072840 | SCBET9ZA1G8038221; SCBET9ZA1G8059506 | SCBET9ZA1G8032337 | SCBET9ZA1G8033178 | SCBET9ZA1G8095129 | SCBET9ZA1G8015358 | SCBET9ZA1G8090688 | SCBET9ZA1G8086625 | SCBET9ZA1G8035092 | SCBET9ZA1G8047128 | SCBET9ZA1G8050241; SCBET9ZA1G8079562; SCBET9ZA1G8001959; SCBET9ZA1G8069940

SCBET9ZA1G8081103 | SCBET9ZA1G8006076 | SCBET9ZA1G8099360 | SCBET9ZA1G8079397 | SCBET9ZA1G8004697 | SCBET9ZA1G8073843; SCBET9ZA1G8012685; SCBET9ZA1G8066066 | SCBET9ZA1G8028918 | SCBET9ZA1G8023198; SCBET9ZA1G8079691; SCBET9ZA1G8057450 | SCBET9ZA1G8000973 | SCBET9ZA1G8095793 | SCBET9ZA1G8047971

SCBET9ZA1G8034153 | SCBET9ZA1G8040664 | SCBET9ZA1G8005087 | SCBET9ZA1G8014243

SCBET9ZA1G8017028 | SCBET9ZA1G8037389; SCBET9ZA1G8053656

SCBET9ZA1G8075303 | SCBET9ZA1G8043726 | SCBET9ZA1G8036534; SCBET9ZA1G8050515 | SCBET9ZA1G8045329; SCBET9ZA1G8075415 | SCBET9ZA1G8093655 | SCBET9ZA1G8091047; SCBET9ZA1G8009091

SCBET9ZA1G8001749 | SCBET9ZA1G8001380; SCBET9ZA1G8082249; SCBET9ZA1G8066942 | SCBET9ZA1G8033679; SCBET9ZA1G8096569 | SCBET9ZA1G8084728 | SCBET9ZA1G8081635 | SCBET9ZA1G8066696 | SCBET9ZA1G8022293 | SCBET9ZA1G8089315 | SCBET9ZA1G8009513; SCBET9ZA1G8062048 | SCBET9ZA1G8045198 | SCBET9ZA1G8043029; SCBET9ZA1G8019975 | SCBET9ZA1G8023718; SCBET9ZA1G8062969; SCBET9ZA1G8055858 | SCBET9ZA1G8036954 | SCBET9ZA1G8089072 | SCBET9ZA1G8017207; SCBET9ZA1G8024898 | SCBET9ZA1G8093851 | SCBET9ZA1G8056458 |

SCBET9ZA1G8052233

| SCBET9ZA1G8049655; SCBET9ZA1G8066584 | SCBET9ZA1G8092229 | SCBET9ZA1G8089959 | SCBET9ZA1G8022150 | SCBET9ZA1G8030121; SCBET9ZA1G8063152; SCBET9ZA1G8037294; SCBET9ZA1G8077746 | SCBET9ZA1G8047484 | SCBET9ZA1G8073938; SCBET9ZA1G8062664 | SCBET9ZA1G8087953

SCBET9ZA1G8057383 | SCBET9ZA1G8055763 | SCBET9ZA1G8098273; SCBET9ZA1G8062020 | SCBET9ZA1G8042236 | SCBET9ZA1G8021550 | SCBET9ZA1G8075690 | SCBET9ZA1G8059716; SCBET9ZA1G8082445

SCBET9ZA1G8069565 | SCBET9ZA1G8038798; SCBET9ZA1G8012119 | SCBET9ZA1G8091002

SCBET9ZA1G8056413; SCBET9ZA1G8068366 | SCBET9ZA1G8044388 | SCBET9ZA1G8085684 | SCBET9ZA1G8055696 | SCBET9ZA1G8055410 | SCBET9ZA1G8044598 | SCBET9ZA1G8062311

SCBET9ZA1G8026909

SCBET9ZA1G8080677 | SCBET9ZA1G8048120 | SCBET9ZA1G8015750 | SCBET9ZA1G8059151 | SCBET9ZA1G8015148 | SCBET9ZA1G8099391 | SCBET9ZA1G8016638 | SCBET9ZA1G8098743; SCBET9ZA1G8099648 | SCBET9ZA1G8091324 | SCBET9ZA1G8013576 | SCBET9ZA1G8022830 | SCBET9ZA1G8082316; SCBET9ZA1G8078489; SCBET9ZA1G8034931 | SCBET9ZA1G8006188; SCBET9ZA1G8021015 | SCBET9ZA1G8070585 | SCBET9ZA1G8074586 | SCBET9ZA1G8078413 | SCBET9ZA1G8039661 | SCBET9ZA1G8046805 | SCBET9ZA1G8066777 | SCBET9ZA1G8012721 | SCBET9ZA1G8085085 | SCBET9ZA1G8041247 | SCBET9ZA1G8089511; SCBET9ZA1G8028594; SCBET9ZA1G8059991; SCBET9ZA1G8014274 | SCBET9ZA1G8011200 |

SCBET9ZA1G8021595

| SCBET9ZA1G8033102; SCBET9ZA1G8056511 | SCBET9ZA1G8042673 | SCBET9ZA1G8008216 | SCBET9ZA1G8011598; SCBET9ZA1G8021354; SCBET9ZA1G8089654; SCBET9ZA1G8099911; SCBET9ZA1G8009060 | SCBET9ZA1G8031205 | SCBET9ZA1G8084180 | SCBET9ZA1G8076399 | SCBET9ZA1G8057688; SCBET9ZA1G8060624 | SCBET9ZA1G8027767; SCBET9ZA1G8038820 | SCBET9ZA1G8031026 | SCBET9ZA1G8027896; SCBET9ZA1G8011696; SCBET9ZA1G8027039 | SCBET9ZA1G8058050; SCBET9ZA1G8025629 | SCBET9ZA1G8019443 | SCBET9ZA1G8056699 | SCBET9ZA1G8077696 | SCBET9ZA1G8075513; SCBET9ZA1G8017451 | SCBET9ZA1G8038543; SCBET9ZA1G8077648 | SCBET9ZA1G8051079; SCBET9ZA1G8075396 | SCBET9ZA1G8024979 | SCBET9ZA1G8045086

SCBET9ZA1G8021404;

SCBET9ZA1G8014906

; SCBET9ZA1G8087113; SCBET9ZA1G8012329 | SCBET9ZA1G8058646 | SCBET9ZA1G8033326 | SCBET9ZA1G8029096; SCBET9ZA1G8070117 | SCBET9ZA1G8023671; SCBET9ZA1G8048814 | SCBET9ZA1G8018924 | SCBET9ZA1G8029681

SCBET9ZA1G8096572 | SCBET9ZA1G8027218 | SCBET9ZA1G8004019; SCBET9ZA1G8066522; SCBET9ZA1G8082798 | SCBET9ZA1G8007616 | SCBET9ZA1G8099732 | SCBET9ZA1G8044584 | SCBET9ZA1G8040549 | SCBET9ZA1G8039370 | SCBET9ZA1G8039305 | SCBET9ZA1G8094725 | SCBET9ZA1G8063121 | SCBET9ZA1G8097334; SCBET9ZA1G8052863 | SCBET9ZA1G8006028 | SCBET9ZA1G8054189; SCBET9ZA1G8010094; SCBET9ZA1G8054788; SCBET9ZA1G8009107

SCBET9ZA1G8053057

SCBET9ZA1G8053981 | SCBET9ZA1G8080128; SCBET9ZA1G8085491

SCBET9ZA1G8009673; SCBET9ZA1G8077231 | SCBET9ZA1G8051356 | SCBET9ZA1G8090982 | SCBET9ZA1G8049137; SCBET9ZA1G8088729 | SCBET9ZA1G8025761 | SCBET9ZA1G8030183 | SCBET9ZA1G8041328 | SCBET9ZA1G8093462; SCBET9ZA1G8065368; SCBET9ZA1G8038378 | SCBET9ZA1G8064088 | SCBET9ZA1G8059005 | SCBET9ZA1G8005297 | SCBET9ZA1G8042804; SCBET9ZA1G8073339 | SCBET9ZA1G8076547 | SCBET9ZA1G8042026 | SCBET9ZA1G8057304; SCBET9ZA1G8005722; SCBET9ZA1G8042902 | SCBET9ZA1G8048313 | SCBET9ZA1G8045234

SCBET9ZA1G8054161 | SCBET9ZA1G8000827 | SCBET9ZA1G8026022 | SCBET9ZA1G8064740 | SCBET9ZA1G8044469 | SCBET9ZA1G8002934; SCBET9ZA1G8034251 | SCBET9ZA1G8015764 | SCBET9ZA1G8028210; SCBET9ZA1G8059876 | SCBET9ZA1G8065452 | SCBET9ZA1G8019006; SCBET9ZA1G8047579; SCBET9ZA1G8029471 | SCBET9ZA1G8062101

SCBET9ZA1G8002982 | SCBET9ZA1G8029485 | SCBET9ZA1G8006403

SCBET9ZA1G8033181 | SCBET9ZA1G8021368 | SCBET9ZA1G8083109 | SCBET9ZA1G8026005 | SCBET9ZA1G8000794 | SCBET9ZA1G8016123; SCBET9ZA1G8071056 | SCBET9ZA1G8096653 | SCBET9ZA1G8009026; SCBET9ZA1G8057920 | SCBET9ZA1G8086284 | SCBET9ZA1G8047663 | SCBET9ZA1G8019278

SCBET9ZA1G8086981 | SCBET9ZA1G8053799; SCBET9ZA1G8023184 | SCBET9ZA1G8030605 | SCBET9ZA1G8028790; SCBET9ZA1G8072269 |

SCBET9ZA1G8071963

; SCBET9ZA1G8047808 | SCBET9ZA1G8009236 | SCBET9ZA1G8012346 | SCBET9ZA1G8036114

SCBET9ZA1G8054452 | SCBET9ZA1G8044746; SCBET9ZA1G8097723; SCBET9ZA1G8055911 | SCBET9ZA1G8067461 | SCBET9ZA1G8008152 | SCBET9ZA1G8020821

SCBET9ZA1G8007194 | SCBET9ZA1G8020625 | SCBET9ZA1G8067220 | SCBET9ZA1G8052636; SCBET9ZA1G8001671;

SCBET9ZA1G8007101

| SCBET9ZA1G8013223 | SCBET9ZA1G8010418 | SCBET9ZA1G8059117 | SCBET9ZA1G8038784 | SCBET9ZA1G8097219 | SCBET9ZA1G8091761 | SCBET9ZA1G8094000; SCBET9ZA1G8056587; SCBET9ZA1G8025095 | SCBET9ZA1G8048702 | SCBET9ZA1G8056489

SCBET9ZA1G8078914; SCBET9ZA1G8063250 | SCBET9ZA1G8059814 |

SCBET9ZA1G8011746

; SCBET9ZA1G8052653 | SCBET9ZA1G8065547; SCBET9ZA1G8036257 | SCBET9ZA1G8096619 | SCBET9ZA1G8075298 | SCBET9ZA1G8089878; SCBET9ZA1G8035223; SCBET9ZA1G8060462; SCBET9ZA1G8085586

SCBET9ZA1G8051583; SCBET9ZA1G8052541

SCBET9ZA1G8019023; SCBET9ZA1G8060316; SCBET9ZA1G8039563 | SCBET9ZA1G8089394 | SCBET9ZA1G8046027 | SCBET9ZA1G8072532 | SCBET9ZA1G8011147 | SCBET9ZA1G8065483 | SCBET9ZA1G8042821 | SCBET9ZA1G8040793 | SCBET9ZA1G8066908 | SCBET9ZA1G8045461; SCBET9ZA1G8000116 | SCBET9ZA1G8044309 | SCBET9ZA1G8083711; SCBET9ZA1G8094966 | SCBET9ZA1G8067394 | SCBET9ZA1G8010659; SCBET9ZA1G8092618 | SCBET9ZA1G8073759 | SCBET9ZA1G8054273 | SCBET9ZA1G8088617 | SCBET9ZA1G8044603; SCBET9ZA1G8061627

SCBET9ZA1G8014890 | SCBET9ZA1G8004313; SCBET9ZA1G8081991; SCBET9ZA1G8007941; SCBET9ZA1G8066813 | SCBET9ZA1G8089721 | SCBET9ZA1G8013044 | SCBET9ZA1G8027882 | SCBET9ZA1G8014355 | SCBET9ZA1G8065421; SCBET9ZA1G8078539; SCBET9ZA1G8079027 | SCBET9ZA1G8029826; SCBET9ZA1G8068805 | SCBET9ZA1G8097141; SCBET9ZA1G8095938; SCBET9ZA1G8040812; SCBET9ZA1G8022696

SCBET9ZA1G8060235 | SCBET9ZA1G8003453 |

SCBET9ZA1G8075446

| SCBET9ZA1G8073308 | SCBET9ZA1G8002402 | SCBET9ZA1G8092280 | SCBET9ZA1G8054922 | SCBET9ZA1G8004053 | SCBET9ZA1G8029275 | SCBET9ZA1G8091338; SCBET9ZA1G8073969 | SCBET9ZA1G8040406; SCBET9ZA1G8078315 | SCBET9ZA1G8006949 | SCBET9ZA1G8036078 | SCBET9ZA1G8091050 | SCBET9ZA1G8093672; SCBET9ZA1G8039059 | SCBET9ZA1G8075611 | SCBET9ZA1G8046271; SCBET9ZA1G8048022 | SCBET9ZA1G8033987 | SCBET9ZA1G8035738; SCBET9ZA1G8009799 | SCBET9ZA1G8080680; SCBET9ZA1G8032564 |

SCBET9ZA1G8028062

| SCBET9ZA1G8074720; SCBET9ZA1G8035867; SCBET9ZA1G8037490; SCBET9ZA1G8046013 | SCBET9ZA1G8085832; SCBET9ZA1G8001041 | SCBET9ZA1G8082106 | SCBET9ZA1G8018468; SCBET9ZA1G8097320; SCBET9ZA1G8063233 | SCBET9ZA1G8062485 | SCBET9ZA1G8028871; SCBET9ZA1G8087872; SCBET9ZA1G8013092; SCBET9ZA1G8067248 | SCBET9ZA1G8004361

SCBET9ZA1G8086320; SCBET9ZA1G8012086; SCBET9ZA1G8096104; SCBET9ZA1G8015487 | SCBET9ZA1G8047582 | SCBET9ZA1G8090142 | SCBET9ZA1G8041796 | SCBET9ZA1G8010581; SCBET9ZA1G8038364 | SCBET9ZA1G8052328 | SCBET9ZA1G8003176 | SCBET9ZA1G8080856 | SCBET9ZA1G8099438; SCBET9ZA1G8095924 | SCBET9ZA1G8089783; SCBET9ZA1G8028837 | SCBET9ZA1G8049106 | SCBET9ZA1G8036565; SCBET9ZA1G8063068 | SCBET9ZA1G8067623 | SCBET9ZA1G8002724 | SCBET9ZA1G8018955; SCBET9ZA1G8055164 | SCBET9ZA1G8068691 | SCBET9ZA1G8074636; SCBET9ZA1G8049588; SCBET9ZA1G8060882 | SCBET9ZA1G8083790; SCBET9ZA1G8025923; SCBET9ZA1G8055357 | SCBET9ZA1G8007356 | SCBET9ZA1G8071090 | SCBET9ZA1G8063815 | SCBET9ZA1G8006000 | SCBET9ZA1G8073048; SCBET9ZA1G8037134 | SCBET9ZA1G8051972; SCBET9ZA1G8088939 | SCBET9ZA1G8007423; SCBET9ZA1G8056878 | SCBET9ZA1G8046481

SCBET9ZA1G8006482 | SCBET9ZA1G8090626; SCBET9ZA1G8076645 | SCBET9ZA1G8047002; SCBET9ZA1G8053396 | SCBET9ZA1G8065239; SCBET9ZA1G8081036 | SCBET9ZA1G8033973 | SCBET9ZA1G8044259 | SCBET9ZA1G8012511; SCBET9ZA1G8033455; SCBET9ZA1G8043810; SCBET9ZA1G8005610; SCBET9ZA1G8007857 | SCBET9ZA1G8090514 | SCBET9ZA1G8023749 | SCBET9ZA1G8005574 | SCBET9ZA1G8076676; SCBET9ZA1G8054418 | SCBET9ZA1G8091257; SCBET9ZA1G8001377; SCBET9ZA1G8097799 | SCBET9ZA1G8026781 | SCBET9ZA1G8053642 | SCBET9ZA1G8083885 | SCBET9ZA1G8029809 | SCBET9ZA1G8094918 | SCBET9ZA1G8042592

SCBET9ZA1G8000939; SCBET9ZA1G8066018 | SCBET9ZA1G8069601 | SCBET9ZA1G8059215 | SCBET9ZA1G8037344; SCBET9ZA1G8011469; SCBET9ZA1G8065788 | SCBET9ZA1G8019510; SCBET9ZA1G8021063 | SCBET9ZA1G8068755 | SCBET9ZA1G8000522; SCBET9ZA1G8000469 | SCBET9ZA1G8006918 | SCBET9ZA1G8025694; SCBET9ZA1G8053141 | SCBET9ZA1G8081800 |