WAUKGAFL5DA1…

Audi

S4

WAUKGAFL5DA171500 | WAUKGAFL5DA107859 | WAUKGAFL5DA108249 | WAUKGAFL5DA117033; WAUKGAFL5DA150114 | WAUKGAFL5DA115279

WAUKGAFL5DA154583; WAUKGAFL5DA143048; WAUKGAFL5DA107263; WAUKGAFL5DA120708 | WAUKGAFL5DA111782; WAUKGAFL5DA149710; WAUKGAFL5DA192833; WAUKGAFL5DA133183 | WAUKGAFL5DA159055 | WAUKGAFL5DA191097 | WAUKGAFL5DA165714; WAUKGAFL5DA141445 | WAUKGAFL5DA103116 | WAUKGAFL5DA134334 | WAUKGAFL5DA137976; WAUKGAFL5DA150470; WAUKGAFL5DA168919

WAUKGAFL5DA191116; WAUKGAFL5DA101446; WAUKGAFL5DA184702 | WAUKGAFL5DA173828 | WAUKGAFL5DA198440; WAUKGAFL5DA136407 | WAUKGAFL5DA171254 | WAUKGAFL5DA185185 | WAUKGAFL5DA138495 | WAUKGAFL5DA124953; WAUKGAFL5DA191309 | WAUKGAFL5DA101012 | WAUKGAFL5DA155314 | WAUKGAFL5DA169990 | WAUKGAFL5DA186739; WAUKGAFL5DA144295 | WAUKGAFL5DA156706; WAUKGAFL5DA145883 | WAUKGAFL5DA121129; WAUKGAFL5DA192475 | WAUKGAFL5DA189947 | WAUKGAFL5DA174638; WAUKGAFL5DA199264 | WAUKGAFL5DA147049 | WAUKGAFL5DA182349 | WAUKGAFL5DA133913 | WAUKGAFL5DA183047 | WAUKGAFL5DA143597; WAUKGAFL5DA183744 | WAUKGAFL5DA167687 | WAUKGAFL5DA162389 | WAUKGAFL5DA159380 | WAUKGAFL5DA138285

WAUKGAFL5DA131997; WAUKGAFL5DA103181; WAUKGAFL5DA160268; WAUKGAFL5DA120370 | WAUKGAFL5DA159914; WAUKGAFL5DA146256; WAUKGAFL5DA110034 | WAUKGAFL5DA133720; WAUKGAFL5DA192816

WAUKGAFL5DA162795 | WAUKGAFL5DA176597; WAUKGAFL5DA163865; WAUKGAFL5DA189639 | WAUKGAFL5DA154891 | WAUKGAFL5DA147343; WAUKGAFL5DA108610; WAUKGAFL5DA162988 | WAUKGAFL5DA122135 | WAUKGAFL5DA123186; WAUKGAFL5DA178849

WAUKGAFL5DA149321

; WAUKGAFL5DA153143; WAUKGAFL5DA150453 | WAUKGAFL5DA103150; WAUKGAFL5DA148556 | WAUKGAFL5DA184361 | WAUKGAFL5DA165647 | WAUKGAFL5DA125049

WAUKGAFL5DA152252; WAUKGAFL5DA184392 | WAUKGAFL5DA197014; WAUKGAFL5DA118814; WAUKGAFL5DA112298 | WAUKGAFL5DA132471 | WAUKGAFL5DA126623 | WAUKGAFL5DA183016; WAUKGAFL5DA176132 | WAUKGAFL5DA136309 | WAUKGAFL5DA147617 | WAUKGAFL5DA193089 | WAUKGAFL5DA139968 | WAUKGAFL5DA118120; WAUKGAFL5DA119199 | WAUKGAFL5DA177488 | WAUKGAFL5DA148587 | WAUKGAFL5DA163400; WAUKGAFL5DA170993; WAUKGAFL5DA112866 | WAUKGAFL5DA174493 | WAUKGAFL5DA124077; WAUKGAFL5DA147570 | WAUKGAFL5DA176437

WAUKGAFL5DA175594; WAUKGAFL5DA184506 | WAUKGAFL5DA170170 | WAUKGAFL5DA165888

WAUKGAFL5DA192220 | WAUKGAFL5DA186109 | WAUKGAFL5DA107442 | WAUKGAFL5DA136679 | WAUKGAFL5DA191794 | WAUKGAFL5DA179001; WAUKGAFL5DA187244 | WAUKGAFL5DA146287; WAUKGAFL5DA160495 | WAUKGAFL5DA184778

WAUKGAFL5DA197496; WAUKGAFL5DA169889 | WAUKGAFL5DA152994 | WAUKGAFL5DA155393 | WAUKGAFL5DA179144 | WAUKGAFL5DA149982 | WAUKGAFL5DA119574 | WAUKGAFL5DA105397 | WAUKGAFL5DA186286 | WAUKGAFL5DA133362; WAUKGAFL5DA131093 | WAUKGAFL5DA104296; WAUKGAFL5DA126962; WAUKGAFL5DA179242 | WAUKGAFL5DA157127 | WAUKGAFL5DA103018; WAUKGAFL5DA143373; WAUKGAFL5DA109384 | WAUKGAFL5DA151988; WAUKGAFL5DA135547 | WAUKGAFL5DA156169 | WAUKGAFL5DA116304 |

WAUKGAFL5DA134365

| WAUKGAFL5DA132115 | WAUKGAFL5DA123088 | WAUKGAFL5DA175031 | WAUKGAFL5DA190712; WAUKGAFL5DA145592 | WAUKGAFL5DA156611; WAUKGAFL5DA180052 | WAUKGAFL5DA185056 | WAUKGAFL5DA162215 | WAUKGAFL5DA139243; WAUKGAFL5DA112446; WAUKGAFL5DA123074;

WAUKGAFL5DA119672

|

WAUKGAFL5DA158729

; WAUKGAFL5DA140943; WAUKGAFL5DA155183

WAUKGAFL5DA160903 | WAUKGAFL5DA150677; WAUKGAFL5DA130753 | WAUKGAFL5DA153272

WAUKGAFL5DA126072; WAUKGAFL5DA122166; WAUKGAFL5DA158892 | WAUKGAFL5DA197076; WAUKGAFL5DA133412;

WAUKGAFL5DA188118

; WAUKGAFL5DA197286; WAUKGAFL5DA161713; WAUKGAFL5DA184571; WAUKGAFL5DA182982

WAUKGAFL5DA146404

WAUKGAFL5DA138223 | WAUKGAFL5DA151361 | WAUKGAFL5DA147097 | WAUKGAFL5DA160948 | WAUKGAFL5DA115511; WAUKGAFL5DA180729

WAUKGAFL5DA165020; WAUKGAFL5DA199054; WAUKGAFL5DA102113; WAUKGAFL5DA176020 | WAUKGAFL5DA161288 | WAUKGAFL5DA162070 | WAUKGAFL5DA187048; WAUKGAFL5DA174526 | WAUKGAFL5DA100152 | WAUKGAFL5DA180567; WAUKGAFL5DA100460 | WAUKGAFL5DA118179 | WAUKGAFL5DA165230 | WAUKGAFL5DA122569 | WAUKGAFL5DA136259 | WAUKGAFL5DA121065; WAUKGAFL5DA120241; WAUKGAFL5DA126122 | WAUKGAFL5DA186711; WAUKGAFL5DA196767 | WAUKGAFL5DA182092 | WAUKGAFL5DA112687 | WAUKGAFL5DA113595; WAUKGAFL5DA135662 | WAUKGAFL5DA135256 | WAUKGAFL5DA179077 | WAUKGAFL5DA148993 | WAUKGAFL5DA152588; WAUKGAFL5DA199720 | WAUKGAFL5DA165566 | WAUKGAFL5DA119512; WAUKGAFL5DA132910 | WAUKGAFL5DA108106; WAUKGAFL5DA190063

WAUKGAFL5DA119624; WAUKGAFL5DA109756; WAUKGAFL5DA162778; WAUKGAFL5DA147892 | WAUKGAFL5DA164238 | WAUKGAFL5DA163039 | WAUKGAFL5DA143941 | WAUKGAFL5DA110339 | WAUKGAFL5DA161968; WAUKGAFL5DA176602 | WAUKGAFL5DA114925 | WAUKGAFL5DA154244 | WAUKGAFL5DA136455 | WAUKGAFL5DA106274; WAUKGAFL5DA152090 | WAUKGAFL5DA152879 | WAUKGAFL5DA105206 | WAUKGAFL5DA198244 | WAUKGAFL5DA196543 | WAUKGAFL5DA153675 | WAUKGAFL5DA101592 | WAUKGAFL5DA193769 | WAUKGAFL5DA180973

WAUKGAFL5DA164594 | WAUKGAFL5DA124807; WAUKGAFL5DA122149 | WAUKGAFL5DA101110; WAUKGAFL5DA167575; WAUKGAFL5DA156852; WAUKGAFL5DA189625 | WAUKGAFL5DA163090 | WAUKGAFL5DA156012; WAUKGAFL5DA131918 | WAUKGAFL5DA170847 | WAUKGAFL5DA128680; WAUKGAFL5DA139310; WAUKGAFL5DA137959; WAUKGAFL5DA128405 | WAUKGAFL5DA180357 | WAUKGAFL5DA125259 | WAUKGAFL5DA157743 | WAUKGAFL5DA196302;

WAUKGAFL5DA171643

| WAUKGAFL5DA106288

WAUKGAFL5DA155765

WAUKGAFL5DA198194 | WAUKGAFL5DA168774 | WAUKGAFL5DA125312 | WAUKGAFL5DA199345; WAUKGAFL5DA187678; WAUKGAFL5DA172503 | WAUKGAFL5DA131613 | WAUKGAFL5DA187308; WAUKGAFL5DA176678 | WAUKGAFL5DA118702 | WAUKGAFL5DA144927 | WAUKGAFL5DA129165 | WAUKGAFL5DA176521 | WAUKGAFL5DA151151 | WAUKGAFL5DA160996 | WAUKGAFL5DA152753 | WAUKGAFL5DA190841 | WAUKGAFL5DA190337; WAUKGAFL5DA136441; WAUKGAFL5DA100085 | WAUKGAFL5DA174185; WAUKGAFL5DA147326; WAUKGAFL5DA153384 | WAUKGAFL5DA108655 | WAUKGAFL5DA135158 | WAUKGAFL5DA183615

WAUKGAFL5DA152395 | WAUKGAFL5DA127478 | WAUKGAFL5DA138691; WAUKGAFL5DA124516; WAUKGAFL5DA172274

WAUKGAFL5DA180200 | WAUKGAFL5DA101107 | WAUKGAFL5DA124872 | WAUKGAFL5DA185803; WAUKGAFL5DA128341 | WAUKGAFL5DA117114; WAUKGAFL5DA166376

WAUKGAFL5DA196980 | WAUKGAFL5DA194128

WAUKGAFL5DA180178 | WAUKGAFL5DA101687; WAUKGAFL5DA170301; WAUKGAFL5DA153899 | WAUKGAFL5DA199233 | WAUKGAFL5DA117047 | WAUKGAFL5DA127528 | WAUKGAFL5DA128078 | WAUKGAFL5DA184358; WAUKGAFL5DA159489 | WAUKGAFL5DA127884 | WAUKGAFL5DA110700 | WAUKGAFL5DA121857 | WAUKGAFL5DA173991 | WAUKGAFL5DA106548 | WAUKGAFL5DA197157

WAUKGAFL5DA104511 | WAUKGAFL5DA109157 | WAUKGAFL5DA119901 | WAUKGAFL5DA197417 | WAUKGAFL5DA106825 | WAUKGAFL5DA136293 | WAUKGAFL5DA139842 | WAUKGAFL5DA106789 | WAUKGAFL5DA162733 | WAUKGAFL5DA173778 | WAUKGAFL5DA144149; WAUKGAFL5DA103990; WAUKGAFL5DA129599; WAUKGAFL5DA142482 | WAUKGAFL5DA156866 | WAUKGAFL5DA163445

WAUKGAFL5DA145897 | WAUKGAFL5DA121115 | WAUKGAFL5DA144426 | WAUKGAFL5DA122894 | WAUKGAFL5DA128632 | WAUKGAFL5DA127321 | WAUKGAFL5DA176700 | WAUKGAFL5DA168970 | WAUKGAFL5DA184621; WAUKGAFL5DA185395 | WAUKGAFL5DA153269; WAUKGAFL5DA178981

WAUKGAFL5DA160139 | WAUKGAFL5DA191505; WAUKGAFL5DA165986 | WAUKGAFL5DA137492; WAUKGAFL5DA118022 | WAUKGAFL5DA126508 | WAUKGAFL5DA187485 | WAUKGAFL5DA183288; WAUKGAFL5DA145642 | WAUKGAFL5DA109370 | WAUKGAFL5DA155958 | WAUKGAFL5DA194064 | WAUKGAFL5DA198065 | WAUKGAFL5DA159010; WAUKGAFL5DA134544; WAUKGAFL5DA122538 | WAUKGAFL5DA171786 | WAUKGAFL5DA136973 | WAUKGAFL5DA148816; WAUKGAFL5DA198986 | WAUKGAFL5DA170850 | WAUKGAFL5DA155149 | WAUKGAFL5DA137847 | WAUKGAFL5DA141204 | WAUKGAFL5DA108980 | WAUKGAFL5DA188121 | WAUKGAFL5DA196879 | WAUKGAFL5DA154552; WAUKGAFL5DA119641 | WAUKGAFL5DA121650 | WAUKGAFL5DA146371 | WAUKGAFL5DA126735 | WAUKGAFL5DA124256; WAUKGAFL5DA158195; WAUKGAFL5DA123155 | WAUKGAFL5DA189768; WAUKGAFL5DA120661 | WAUKGAFL5DA139730 | WAUKGAFL5DA150212 | WAUKGAFL5DA167561 | WAUKGAFL5DA176955 | WAUKGAFL5DA193366 | WAUKGAFL5DA107554;

WAUKGAFL5DA122863

| WAUKGAFL5DA153949 | WAUKGAFL5DA163204 | WAUKGAFL5DA105903 | WAUKGAFL5DA112835; WAUKGAFL5DA102354

WAUKGAFL5DA178270 | WAUKGAFL5DA150002 | WAUKGAFL5DA196445 | WAUKGAFL5DA139484 | WAUKGAFL5DA119929 | WAUKGAFL5DA107070 | WAUKGAFL5DA176311; WAUKGAFL5DA133748 | WAUKGAFL5DA176891; WAUKGAFL5DA159847 | WAUKGAFL5DA160612 | WAUKGAFL5DA153661; WAUKGAFL5DA110826 | WAUKGAFL5DA111328; WAUKGAFL5DA159492; WAUKGAFL5DA103276

WAUKGAFL5DA108168 | WAUKGAFL5DA103732 | WAUKGAFL5DA178835; WAUKGAFL5DA142823; WAUKGAFL5DA142501 | WAUKGAFL5DA181220 | WAUKGAFL5DA109174; WAUKGAFL5DA166975 | WAUKGAFL5DA167009 | WAUKGAFL5DA144913; WAUKGAFL5DA194680 | WAUKGAFL5DA142014 | WAUKGAFL5DA166782 | WAUKGAFL5DA140537; WAUKGAFL5DA116478; WAUKGAFL5DA120546 | WAUKGAFL5DA184599 | WAUKGAFL5DA166958; WAUKGAFL5DA150775; WAUKGAFL5DA190161; WAUKGAFL5DA141915 | WAUKGAFL5DA174381; WAUKGAFL5DA166698 | WAUKGAFL5DA114469 | WAUKGAFL5DA107425 | WAUKGAFL5DA182321; WAUKGAFL5DA164708; WAUKGAFL5DA155216; WAUKGAFL5DA144930; WAUKGAFL5DA168600 | WAUKGAFL5DA114777 | WAUKGAFL5DA184697 | WAUKGAFL5DA108557

WAUKGAFL5DA176129 |

WAUKGAFL5DA149111

; WAUKGAFL5DA130185; WAUKGAFL5DA108848; WAUKGAFL5DA124550; WAUKGAFL5DA109689 | WAUKGAFL5DA109272 | WAUKGAFL5DA166619; WAUKGAFL5DA198311 | WAUKGAFL5DA117243 | WAUKGAFL5DA112253 | WAUKGAFL5DA125066 | WAUKGAFL5DA170105 | WAUKGAFL5DA128503 | WAUKGAFL5DA100801 | WAUKGAFL5DA190886 | WAUKGAFL5DA187695 | WAUKGAFL5DA113435 | WAUKGAFL5DA125617 | WAUKGAFL5DA194212; WAUKGAFL5DA196509 | WAUKGAFL5DA135712; WAUKGAFL5DA155829

WAUKGAFL5DA173165; WAUKGAFL5DA191035 | WAUKGAFL5DA187857 |

WAUKGAFL5DA141672

| WAUKGAFL5DA137590; WAUKGAFL5DA193593; WAUKGAFL5DA110678 | WAUKGAFL5DA133779 | WAUKGAFL5DA196316 | WAUKGAFL5DA150498; WAUKGAFL5DA189415 | WAUKGAFL5DA169875

WAUKGAFL5DA152770 | WAUKGAFL5DA136942; WAUKGAFL5DA109305 | WAUKGAFL5DA174655

WAUKGAFL5DA109417 | WAUKGAFL5DA189737 | WAUKGAFL5DA105755; WAUKGAFL5DA155605; WAUKGAFL5DA154826; WAUKGAFL5DA156981 | WAUKGAFL5DA165695; WAUKGAFL5DA113225 | WAUKGAFL5DA157239; WAUKGAFL5DA109496 | WAUKGAFL5DA195487 | WAUKGAFL5DA124659; WAUKGAFL5DA176261 | WAUKGAFL5DA172159; WAUKGAFL5DA174588; WAUKGAFL5DA174218 | WAUKGAFL5DA161694 | WAUKGAFL5DA156219 | WAUKGAFL5DA127481 | WAUKGAFL5DA118036; WAUKGAFL5DA147133 | WAUKGAFL5DA129554; WAUKGAFL5DA116495 | WAUKGAFL5DA157550 | WAUKGAFL5DA100507 | WAUKGAFL5DA192296; WAUKGAFL5DA107506

WAUKGAFL5DA121826; WAUKGAFL5DA143678 | WAUKGAFL5DA195618; WAUKGAFL5DA198230

WAUKGAFL5DA124774 | WAUKGAFL5DA169858 | WAUKGAFL5DA120109 | WAUKGAFL5DA160626 | WAUKGAFL5DA196431 | WAUKGAFL5DA166457 | WAUKGAFL5DA135600

WAUKGAFL5DA199393 | WAUKGAFL5DA110373 | WAUKGAFL5DA140389 | WAUKGAFL5DA175840; WAUKGAFL5DA145284; WAUKGAFL5DA181525 | WAUKGAFL5DA149996; WAUKGAFL5DA112530; WAUKGAFL5DA141851; WAUKGAFL5DA133474; WAUKGAFL5DA120126; WAUKGAFL5DA159265 | WAUKGAFL5DA136391; WAUKGAFL5DA119834

WAUKGAFL5DA139906; WAUKGAFL5DA122409 | WAUKGAFL5DA185932

WAUKGAFL5DA115959 | WAUKGAFL5DA191715 | WAUKGAFL5DA133460; WAUKGAFL5DA142840 | WAUKGAFL5DA112236 | WAUKGAFL5DA135399 | WAUKGAFL5DA196056; WAUKGAFL5DA127464; WAUKGAFL5DA156396 | WAUKGAFL5DA145575 | WAUKGAFL5DA107828; WAUKGAFL5DA173327

WAUKGAFL5DA132311 | WAUKGAFL5DA184974; WAUKGAFL5DA194971 | WAUKGAFL5DA154986 | WAUKGAFL5DA103701 | WAUKGAFL5DA103861 | WAUKGAFL5DA143437 | WAUKGAFL5DA186207; WAUKGAFL5DA166491 | WAUKGAFL5DA144636 | WAUKGAFL5DA192119; WAUKGAFL5DA174297; WAUKGAFL5DA178821 | WAUKGAFL5DA163641 | WAUKGAFL5DA134947; WAUKGAFL5DA165518

WAUKGAFL5DA182450; WAUKGAFL5DA150095

WAUKGAFL5DA142322; WAUKGAFL5DA167768; WAUKGAFL5DA136861 | WAUKGAFL5DA187096 | WAUKGAFL5DA163493 | WAUKGAFL5DA126346 | WAUKGAFL5DA118005 | WAUKGAFL5DA144202 | WAUKGAFL5DA136472; WAUKGAFL5DA168077; WAUKGAFL5DA113743 | WAUKGAFL5DA123110 | WAUKGAFL5DA128145 | WAUKGAFL5DA193898 | WAUKGAFL5DA146516 | WAUKGAFL5DA137282 | WAUKGAFL5DA101074 | WAUKGAFL5DA128517 | WAUKGAFL5DA152218; WAUKGAFL5DA127190; WAUKGAFL5DA173909 | WAUKGAFL5DA100099; WAUKGAFL5DA159931; WAUKGAFL5DA107022 | WAUKGAFL5DA112463 | WAUKGAFL5DA197000 | WAUKGAFL5DA131899; WAUKGAFL5DA109353; WAUKGAFL5DA144894; WAUKGAFL5DA139761 | WAUKGAFL5DA134284 | WAUKGAFL5DA102175 | WAUKGAFL5DA106050 | WAUKGAFL5DA171853 | WAUKGAFL5DA107439 | WAUKGAFL5DA130820 | WAUKGAFL5DA179810 | WAUKGAFL5DA128727; WAUKGAFL5DA189513 | WAUKGAFL5DA143079 | WAUKGAFL5DA143258 | WAUKGAFL5DA133569; WAUKGAFL5DA125939; WAUKGAFL5DA116190; WAUKGAFL5DA125360; WAUKGAFL5DA182805 | WAUKGAFL5DA169911 | WAUKGAFL5DA188734; WAUKGAFL5DA129652 | WAUKGAFL5DA102063 | WAUKGAFL5DA194159; WAUKGAFL5DA159928 | WAUKGAFL5DA190497; WAUKGAFL5DA167558 | WAUKGAFL5DA157029; WAUKGAFL5DA148489; WAUKGAFL5DA160416; WAUKGAFL5DA105173; WAUKGAFL5DA102970 | WAUKGAFL5DA150968 | WAUKGAFL5DA134219 | WAUKGAFL5DA180326 | WAUKGAFL5DA122331 | WAUKGAFL5DA130106 | WAUKGAFL5DA139923 | WAUKGAFL5DA180648 | WAUKGAFL5DA199121; WAUKGAFL5DA100989 | WAUKGAFL5DA127657 | WAUKGAFL5DA162361; WAUKGAFL5DA114990

WAUKGAFL5DA123401 | WAUKGAFL5DA175708 | WAUKGAFL5DA109143 | WAUKGAFL5DA141140 | WAUKGAFL5DA118098; WAUKGAFL5DA173215;

WAUKGAFL5DA135001

| WAUKGAFL5DA109790; WAUKGAFL5DA120692 | WAUKGAFL5DA123060 | WAUKGAFL5DA114259 | WAUKGAFL5DA198518 | WAUKGAFL5DA166250; WAUKGAFL5DA180021 | WAUKGAFL5DA149688; WAUKGAFL5DA176440 | WAUKGAFL5DA152137 | WAUKGAFL5DA157712 | WAUKGAFL5DA198096 | WAUKGAFL5DA187194 | WAUKGAFL5DA189446; WAUKGAFL5DA153840 | WAUKGAFL5DA131563 | WAUKGAFL5DA145026; WAUKGAFL5DA190273 | WAUKGAFL5DA196901 | WAUKGAFL5DA177927 | WAUKGAFL5DA193416 | WAUKGAFL5DA160321 | WAUKGAFL5DA184814 | WAUKGAFL5DA130591; WAUKGAFL5DA104704 | WAUKGAFL5DA172498; WAUKGAFL5DA129134 | WAUKGAFL5DA184957 | WAUKGAFL5DA191486; WAUKGAFL5DA199135 | WAUKGAFL5DA170248; WAUKGAFL5DA159685; WAUKGAFL5DA124466

WAUKGAFL5DA162294 |

WAUKGAFL5DA152333

; WAUKGAFL5DA173330 | WAUKGAFL5DA109126; WAUKGAFL5DA151165 | WAUKGAFL5DA172713 | WAUKGAFL5DA103052; WAUKGAFL5DA179063; WAUKGAFL5DA156933; WAUKGAFL5DA171139 | WAUKGAFL5DA155328; WAUKGAFL5DA117789

WAUKGAFL5DA156849; WAUKGAFL5DA191813 | WAUKGAFL5DA157631; WAUKGAFL5DA181251; WAUKGAFL5DA137122 | WAUKGAFL5DA188278 | WAUKGAFL5DA174865 | WAUKGAFL5DA198714 | WAUKGAFL5DA173490; WAUKGAFL5DA139078 | WAUKGAFL5DA170766; WAUKGAFL5DA126363; WAUKGAFL5DA178401; WAUKGAFL5DA103472 | WAUKGAFL5DA110387 | WAUKGAFL5DA125276

WAUKGAFL5DA108297 | WAUKGAFL5DA167012 | WAUKGAFL5DA188541 | WAUKGAFL5DA181847 | WAUKGAFL5DA181816

WAUKGAFL5DA185686 | WAUKGAFL5DA169648; WAUKGAFL5DA182318 | WAUKGAFL5DA189799 | WAUKGAFL5DA156222 | WAUKGAFL5DA146502 | WAUKGAFL5DA194503; WAUKGAFL5DA135936 | WAUKGAFL5DA113967 | WAUKGAFL5DA127643 | WAUKGAFL5DA133510; WAUKGAFL5DA152798 | WAUKGAFL5DA132616; WAUKGAFL5DA138643; WAUKGAFL5DA187664; WAUKGAFL5DA196574 | WAUKGAFL5DA141512 |

WAUKGAFL5DA161422

; WAUKGAFL5DA195960 | WAUKGAFL5DA125570 | WAUKGAFL5DA123950

WAUKGAFL5DA127755 | WAUKGAFL5DA171271; WAUKGAFL5DA111541 | WAUKGAFL5DA195411 | WAUKGAFL5DA198681 | WAUKGAFL5DA133491 | WAUKGAFL5DA101995 | WAUKGAFL5DA101902 | WAUKGAFL5DA145978 | WAUKGAFL5DA188829

WAUKGAFL5DA107571; WAUKGAFL5DA153580 | WAUKGAFL5DA104122; WAUKGAFL5DA195702 | WAUKGAFL5DA172727; WAUKGAFL5DA109031 | WAUKGAFL5DA197319 | WAUKGAFL5DA183839 | WAUKGAFL5DA112737 | WAUKGAFL5DA188670 | WAUKGAFL5DA110003 | WAUKGAFL5DA150257

WAUKGAFL5DA107621; WAUKGAFL5DA160111 |

WAUKGAFL5DA137508

; WAUKGAFL5DA189012 | WAUKGAFL5DA154714

WAUKGAFL5DA140277 | WAUKGAFL5DA113306; WAUKGAFL5DA175109; WAUKGAFL5DA192329; WAUKGAFL5DA183372 | WAUKGAFL5DA145513; WAUKGAFL5DA195022 | WAUKGAFL5DA161114 | WAUKGAFL5DA127786; WAUKGAFL5DA173182

WAUKGAFL5DA146743 | WAUKGAFL5DA151358 | WAUKGAFL5DA148640; WAUKGAFL5DA189317 | WAUKGAFL5DA183565 | WAUKGAFL5DA116156

WAUKGAFL5DA117193 | WAUKGAFL5DA197658 | WAUKGAFL5DA152493 | WAUKGAFL5DA174073; WAUKGAFL5DA125164 | WAUKGAFL5DA192489 | WAUKGAFL5DA167172 | WAUKGAFL5DA147536 | WAUKGAFL5DA144443; WAUKGAFL5DA179693 | WAUKGAFL5DA194842 | WAUKGAFL5DA193772; WAUKGAFL5DA172808; WAUKGAFL5DA145690 | WAUKGAFL5DA159007 | WAUKGAFL5DA170718 | WAUKGAFL5DA191732 | WAUKGAFL5DA163767; WAUKGAFL5DA155779 | WAUKGAFL5DA198972 | WAUKGAFL5DA107943 | WAUKGAFL5DA129358 | WAUKGAFL5DA188023 | WAUKGAFL5DA163381; WAUKGAFL5DA129506; WAUKGAFL5DA192590; WAUKGAFL5DA199927; WAUKGAFL5DA164725; WAUKGAFL5DA119154 | WAUKGAFL5DA142238

WAUKGAFL5DA132650 | WAUKGAFL5DA165146

WAUKGAFL5DA178611; WAUKGAFL5DA156804; WAUKGAFL5DA167186; WAUKGAFL5DA104427; WAUKGAFL5DA193920 | WAUKGAFL5DA143843 | WAUKGAFL5DA162649; WAUKGAFL5DA167320; WAUKGAFL5DA176177 | WAUKGAFL5DA110485; WAUKGAFL5DA103939 | WAUKGAFL5DA166944 | WAUKGAFL5DA169925 | WAUKGAFL5DA191973 | WAUKGAFL5DA106100 | WAUKGAFL5DA107473 | WAUKGAFL5DA180309; WAUKGAFL5DA170881 | WAUKGAFL5DA191701; WAUKGAFL5DA138609 | WAUKGAFL5DA188460 | WAUKGAFL5DA113869

WAUKGAFL5DA166216 | WAUKGAFL5DA165339 | WAUKGAFL5DA110292 | WAUKGAFL5DA135886 | WAUKGAFL5DA165955 | WAUKGAFL5DA194887 | WAUKGAFL5DA135998; WAUKGAFL5DA149206

WAUKGAFL5DA167303; WAUKGAFL5DA153420 | WAUKGAFL5DA163199 | WAUKGAFL5DA111040; WAUKGAFL5DA163266; WAUKGAFL5DA135872 | WAUKGAFL5DA189494 | WAUKGAFL5DA115332 | WAUKGAFL5DA126752

WAUKGAFL5DA141719; WAUKGAFL5DA110681 | WAUKGAFL5DA187390 | WAUKGAFL5DA173506 | WAUKGAFL5DA121731 | WAUKGAFL5DA184070; WAUKGAFL5DA113533

WAUKGAFL5DA184960 | WAUKGAFL5DA175479; WAUKGAFL5DA158360; WAUKGAFL5DA120269 | WAUKGAFL5DA171772; WAUKGAFL5DA136195; WAUKGAFL5DA134091; WAUKGAFL5DA170041; WAUKGAFL5DA143793 |

WAUKGAFL5DA137010

| WAUKGAFL5DA108753; WAUKGAFL5DA179872 |

WAUKGAFL5DA101088

; WAUKGAFL5DA123222 | WAUKGAFL5DA176745; WAUKGAFL5DA101351 | WAUKGAFL5DA111183 | WAUKGAFL5DA184845 | WAUKGAFL5DA164904; WAUKGAFL5DA188989; WAUKGAFL5DA156785; WAUKGAFL5DA130347; WAUKGAFL5DA194484 | WAUKGAFL5DA181430 | WAUKGAFL5DA180777; WAUKGAFL5DA187549 | WAUKGAFL5DA128744 | WAUKGAFL5DA178687; WAUKGAFL5DA194131 | WAUKGAFL5DA130087; WAUKGAFL5DA170430; WAUKGAFL5DA175949 | WAUKGAFL5DA140649; WAUKGAFL5DA100295 | WAUKGAFL5DA159864 | WAUKGAFL5DA129795 | WAUKGAFL5DA154678; WAUKGAFL5DA156270; WAUKGAFL5DA180746; WAUKGAFL5DA120191 | WAUKGAFL5DA185199 | WAUKGAFL5DA146323 | WAUKGAFL5DA148895 | WAUKGAFL5DA145737 | WAUKGAFL5DA180536 | WAUKGAFL5DA199197 | WAUKGAFL5DA185462; WAUKGAFL5DA100572 | WAUKGAFL5DA187681 | WAUKGAFL5DA137444 | WAUKGAFL5DA146239 | WAUKGAFL5DA194436 | WAUKGAFL5DA174509 | WAUKGAFL5DA134978; WAUKGAFL5DA125729 | WAUKGAFL5DA169665

WAUKGAFL5DA179645 | WAUKGAFL5DA160867 | WAUKGAFL5DA171898; WAUKGAFL5DA125195 | WAUKGAFL5DA141381; WAUKGAFL5DA192198; WAUKGAFL5DA160061 | WAUKGAFL5DA122037 | WAUKGAFL5DA117842 | WAUKGAFL5DA156480 | WAUKGAFL5DA174266 | WAUKGAFL5DA146368; WAUKGAFL5DA169634; WAUKGAFL5DA124421 | WAUKGAFL5DA132356 | WAUKGAFL5DA104153; WAUKGAFL5DA142630; WAUKGAFL5DA157385; WAUKGAFL5DA102595

WAUKGAFL5DA178642; WAUKGAFL5DA187180 | WAUKGAFL5DA112883 | WAUKGAFL5DA151652 | WAUKGAFL5DA191374 | WAUKGAFL5DA141042 | WAUKGAFL5DA149223; WAUKGAFL5DA157080 | WAUKGAFL5DA102726 | WAUKGAFL5DA162697 | WAUKGAFL5DA185610 | WAUKGAFL5DA159153; WAUKGAFL5DA156950 | WAUKGAFL5DA186787 | WAUKGAFL5DA157192 | WAUKGAFL5DA136360 | WAUKGAFL5DA167494 | WAUKGAFL5DA121552 | WAUKGAFL5DA174087 | WAUKGAFL5DA152686; WAUKGAFL5DA185669; WAUKGAFL5DA175787; WAUKGAFL5DA142045 | WAUKGAFL5DA142871 | WAUKGAFL5DA117985 | WAUKGAFL5DA123138; WAUKGAFL5DA113659

WAUKGAFL5DA154471 | WAUKGAFL5DA175076; WAUKGAFL5DA197160; WAUKGAFL5DA174963 | WAUKGAFL5DA198034 | WAUKGAFL5DA130395 | WAUKGAFL5DA108008

WAUKGAFL5DA116769 | WAUKGAFL5DA182724 | WAUKGAFL5DA107165; WAUKGAFL5DA138237 | WAUKGAFL5DA195893

WAUKGAFL5DA103455 | WAUKGAFL5DA163770 | WAUKGAFL5DA111300 | WAUKGAFL5DA107067

WAUKGAFL5DA174669 | WAUKGAFL5DA135371 | WAUKGAFL5DA129487 | WAUKGAFL5DA142451; WAUKGAFL5DA164823 | WAUKGAFL5DA184389 | WAUKGAFL5DA168998 | WAUKGAFL5DA188250; WAUKGAFL5DA192749 | WAUKGAFL5DA165633 | WAUKGAFL5DA182951; WAUKGAFL5DA102256; WAUKGAFL5DA194792 | WAUKGAFL5DA105657; WAUKGAFL5DA108879 | WAUKGAFL5DA149674

WAUKGAFL5DA116366 | WAUKGAFL5DA144703 | WAUKGAFL5DA180245 | WAUKGAFL5DA104184 | WAUKGAFL5DA151215 | WAUKGAFL5DA125309 | WAUKGAFL5DA100278 | WAUKGAFL5DA100751 | WAUKGAFL5DA171593 | WAUKGAFL5DA130302; WAUKGAFL5DA110390 | WAUKGAFL5DA172582 | WAUKGAFL5DA131384 | WAUKGAFL5DA162442 | WAUKGAFL5DA193156; WAUKGAFL5DA105769

WAUKGAFL5DA193075 | WAUKGAFL5DA165471 | WAUKGAFL5DA145267 | WAUKGAFL5DA165261 | WAUKGAFL5DA163431 | WAUKGAFL5DA149755 | WAUKGAFL5DA182433 | WAUKGAFL5DA113998; WAUKGAFL5DA115217 | WAUKGAFL5DA192153; WAUKGAFL5DA146709 | WAUKGAFL5DA115928 | WAUKGAFL5DA187552; WAUKGAFL5DA182836 | WAUKGAFL5DA190368 | WAUKGAFL5DA177426; WAUKGAFL5DA189236 | WAUKGAFL5DA185106; WAUKGAFL5DA179113; WAUKGAFL5DA185218 | WAUKGAFL5DA120854 | WAUKGAFL5DA123382 | WAUKGAFL5DA160223 | WAUKGAFL5DA116772; WAUKGAFL5DA153904; WAUKGAFL5DA144328 | WAUKGAFL5DA138805 | WAUKGAFL5DA163316; WAUKGAFL5DA150940; WAUKGAFL5DA195036 | WAUKGAFL5DA148394 | WAUKGAFL5DA130574 | WAUKGAFL5DA187051 | WAUKGAFL5DA125326; WAUKGAFL5DA196820 | WAUKGAFL5DA187745 | WAUKGAFL5DA194307 | WAUKGAFL5DA185929 | WAUKGAFL5DA102449 | WAUKGAFL5DA177233 | WAUKGAFL5DA129439; WAUKGAFL5DA194582; WAUKGAFL5DA120675 | WAUKGAFL5DA120417; WAUKGAFL5DA101866

WAUKGAFL5DA177961; WAUKGAFL5DA103407 | WAUKGAFL5DA162313 | WAUKGAFL5DA126184 | WAUKGAFL5DA146497 | WAUKGAFL5DA136262; WAUKGAFL5DA179905 | WAUKGAFL5DA187910 | WAUKGAFL5DA140442 | WAUKGAFL5DA105710; WAUKGAFL5DA151196; WAUKGAFL5DA107957 | WAUKGAFL5DA199913 | WAUKGAFL5DA162456; WAUKGAFL5DA101429 | WAUKGAFL5DA163476 | WAUKGAFL5DA153160; WAUKGAFL5DA194419; WAUKGAFL5DA190645

WAUKGAFL5DA187406; WAUKGAFL5DA121485 | WAUKGAFL5DA189480; WAUKGAFL5DA184232 | WAUKGAFL5DA153546

WAUKGAFL5DA171805; WAUKGAFL5DA168709 | WAUKGAFL5DA150341; WAUKGAFL5DA180634 | WAUKGAFL5DA130090 | WAUKGAFL5DA148413 | WAUKGAFL5DA151523 | WAUKGAFL5DA116223 | WAUKGAFL5DA189382 | WAUKGAFL5DA118795; WAUKGAFL5DA151005 | WAUKGAFL5DA184425 | WAUKGAFL5DA149822; WAUKGAFL5DA195568 | WAUKGAFL5DA190323 | WAUKGAFL5DA153014; WAUKGAFL5DA165129 | WAUKGAFL5DA146645 | WAUKGAFL5DA106727 | WAUKGAFL5DA184036 | WAUKGAFL5DA149092 | WAUKGAFL5DA114715; WAUKGAFL5DA188474

WAUKGAFL5DA117226; WAUKGAFL5DA151313 | WAUKGAFL5DA127450; WAUKGAFL5DA160559 | WAUKGAFL5DA127156; WAUKGAFL5DA190662; WAUKGAFL5DA197983; WAUKGAFL5DA193576 | WAUKGAFL5DA125407 | WAUKGAFL5DA118537; WAUKGAFL5DA168337 | WAUKGAFL5DA195523 | WAUKGAFL5DA169360; WAUKGAFL5DA149464; WAUKGAFL5DA117050; WAUKGAFL5DA131451 | WAUKGAFL5DA102208 | WAUKGAFL5DA102273 | WAUKGAFL5DA150503 | WAUKGAFL5DA177460

WAUKGAFL5DA195747; WAUKGAFL5DA126265; WAUKGAFL5DA120076; WAUKGAFL5DA168936 | WAUKGAFL5DA154048 | WAUKGAFL5DA186773; WAUKGAFL5DA164143 | WAUKGAFL5DA192217; WAUKGAFL5DA184456 | WAUKGAFL5DA183937; WAUKGAFL5DA179449 | WAUKGAFL5DA159332 | WAUKGAFL5DA167396 | WAUKGAFL5DA155166 | WAUKGAFL5DA111751 | WAUKGAFL5DA107702; WAUKGAFL5DA141235; WAUKGAFL5DA196140; WAUKGAFL5DA167771; WAUKGAFL5DA165776 | WAUKGAFL5DA192377;

WAUKGAFL5DA154146

; WAUKGAFL5DA105805; WAUKGAFL5DA108770 | WAUKGAFL5DA145009 | WAUKGAFL5DA110759; WAUKGAFL5DA144779; WAUKGAFL5DA153594; WAUKGAFL5DA103844; WAUKGAFL5DA196476; WAUKGAFL5DA131434 | WAUKGAFL5DA149562; WAUKGAFL5DA155037; WAUKGAFL5DA157872; WAUKGAFL5DA151375; WAUKGAFL5DA144667; WAUKGAFL5DA142160; WAUKGAFL5DA150579 | WAUKGAFL5DA189060; WAUKGAFL5DA182559 | WAUKGAFL5DA198793 | WAUKGAFL5DA108011; WAUKGAFL5DA119302 | WAUKGAFL5DA155541 | WAUKGAFL5DA180732; WAUKGAFL5DA111510 | WAUKGAFL5DA190371 | WAUKGAFL5DA114861 | WAUKGAFL5DA159525 | WAUKGAFL5DA100149 | WAUKGAFL5DA101785; WAUKGAFL5DA118862 | WAUKGAFL5DA138173 | WAUKGAFL5DA161954 | WAUKGAFL5DA193397

WAUKGAFL5DA159895 | WAUKGAFL5DA117551; WAUKGAFL5DA176244 | WAUKGAFL5DA183551; WAUKGAFL5DA124581; WAUKGAFL5DA167169; WAUKGAFL5DA145950 | WAUKGAFL5DA195733 | WAUKGAFL5DA144734 | WAUKGAFL5DA148296 | WAUKGAFL5DA158200 | WAUKGAFL5DA132857 | WAUKGAFL5DA169679 |

WAUKGAFL5DA189706

| WAUKGAFL5DA155524; WAUKGAFL5DA199877; WAUKGAFL5DA168550; WAUKGAFL5DA160707; WAUKGAFL5DA190600 | WAUKGAFL5DA194744

WAUKGAFL5DA187017; WAUKGAFL5DA112978 | WAUKGAFL5DA166636 | WAUKGAFL5DA111555 | WAUKGAFL5DA106310 | WAUKGAFL5DA196851; WAUKGAFL5DA167608; WAUKGAFL5DA149433; WAUKGAFL5DA178348 | WAUKGAFL5DA167348 | WAUKGAFL5DA169472 | WAUKGAFL5DA182786; WAUKGAFL5DA185882

WAUKGAFL5DA115394; WAUKGAFL5DA113886 | WAUKGAFL5DA155569 | WAUKGAFL5DA146628 | WAUKGAFL5DA169780 | WAUKGAFL5DA160299 | WAUKGAFL5DA188880 | WAUKGAFL5DA174610; WAUKGAFL5DA162876 | WAUKGAFL5DA140974 | WAUKGAFL5DA156690 | WAUKGAFL5DA112334 | WAUKGAFL5DA174980 | WAUKGAFL5DA175661 | WAUKGAFL5DA197854 | WAUKGAFL5DA197725 | WAUKGAFL5DA150386 | WAUKGAFL5DA186644; WAUKGAFL5DA117212 | WAUKGAFL5DA106856 | WAUKGAFL5DA108137 | WAUKGAFL5DA142515

WAUKGAFL5DA172694 | WAUKGAFL5DA199149; WAUKGAFL5DA115248

WAUKGAFL5DA114889 | WAUKGAFL5DA147925 | WAUKGAFL5DA166426 | WAUKGAFL5DA170637 | WAUKGAFL5DA147293

WAUKGAFL5DA193691 | WAUKGAFL5DA196560; WAUKGAFL5DA165759; WAUKGAFL5DA193528 | WAUKGAFL5DA145771; WAUKGAFL5DA151800 | WAUKGAFL5DA134348; WAUKGAFL5DA138593 | WAUKGAFL5DA117484; WAUKGAFL5DA189379

WAUKGAFL5DA113094; WAUKGAFL5DA184991 | WAUKGAFL5DA106694 | WAUKGAFL5DA152154

WAUKGAFL5DA181878 | WAUKGAFL5DA147973 | WAUKGAFL5DA110048 | WAUKGAFL5DA109546 | WAUKGAFL5DA167270 | WAUKGAFL5DA109563 | WAUKGAFL5DA106937; WAUKGAFL5DA126556; WAUKGAFL5DA168581; WAUKGAFL5DA153482 |

WAUKGAFL5DA112429

| WAUKGAFL5DA179922; WAUKGAFL5DA155104 | WAUKGAFL5DA100975; WAUKGAFL5DA130882 | WAUKGAFL5DA196610; WAUKGAFL5DA129988; WAUKGAFL5DA142787 | WAUKGAFL5DA107280 | WAUKGAFL5DA161307 | WAUKGAFL5DA136746 | WAUKGAFL5DA141865 | WAUKGAFL5DA192976 | WAUKGAFL5DA118408 | WAUKGAFL5DA106730 | WAUKGAFL5DA156558 | WAUKGAFL5DA133684 | WAUKGAFL5DA171884 | WAUKGAFL5DA104654; WAUKGAFL5DA194226

WAUKGAFL5DA129330; WAUKGAFL5DA119686; WAUKGAFL5DA163784; WAUKGAFL5DA100524 | WAUKGAFL5DA152820 | WAUKGAFL5DA147648; WAUKGAFL5DA185073; WAUKGAFL5DA112723 | WAUKGAFL5DA184022 | WAUKGAFL5DA181718 | WAUKGAFL5DA154728; WAUKGAFL5DA155667; WAUKGAFL5DA159203 | WAUKGAFL5DA121647

WAUKGAFL5DA177751

; WAUKGAFL5DA102645 | WAUKGAFL5DA102709 | WAUKGAFL5DA161050 | WAUKGAFL5DA128128

WAUKGAFL5DA115749 | WAUKGAFL5DA139601 | WAUKGAFL5DA181959; WAUKGAFL5DA154292 | WAUKGAFL5DA192668 | WAUKGAFL5DA131692 | WAUKGAFL5DA198339 | WAUKGAFL5DA158259; WAUKGAFL5DA101009 | WAUKGAFL5DA153451 | WAUKGAFL5DA107540 | WAUKGAFL5DA199328; WAUKGAFL5DA105304 | WAUKGAFL5DA121342

WAUKGAFL5DA149349; WAUKGAFL5DA103004 | WAUKGAFL5DA138268 | WAUKGAFL5DA167592; WAUKGAFL5DA121454 | WAUKGAFL5DA134236; WAUKGAFL5DA138108 | WAUKGAFL5DA145561; WAUKGAFL5DA109336 | WAUKGAFL5DA198261; WAUKGAFL5DA129263 | WAUKGAFL5DA177975 | WAUKGAFL5DA191343

WAUKGAFL5DA160805 | WAUKGAFL5DA171741; WAUKGAFL5DA162859 | WAUKGAFL5DA180813 | WAUKGAFL5DA127822

WAUKGAFL5DA123009 | WAUKGAFL5DA189575; WAUKGAFL5DA192265 | WAUKGAFL5DA161887 | WAUKGAFL5DA119204; WAUKGAFL5DA180097 | WAUKGAFL5DA130476 | WAUKGAFL5DA130154; WAUKGAFL5DA144359 | WAUKGAFL5DA160108 | WAUKGAFL5DA128324; WAUKGAFL5DA137752; WAUKGAFL5DA183808; WAUKGAFL5DA185817 | WAUKGAFL5DA150209 | WAUKGAFL5DA102340; WAUKGAFL5DA100104; WAUKGAFL5DA140182; WAUKGAFL5DA180522 | WAUKGAFL5DA145396 | WAUKGAFL5DA158469; WAUKGAFL5DA196204 | WAUKGAFL5DA143809 | WAUKGAFL5DA141591 | WAUKGAFL5DA148802 | WAUKGAFL5DA138772 | WAUKGAFL5DA119297; WAUKGAFL5DA175160 | WAUKGAFL5DA194078

WAUKGAFL5DA174994 | WAUKGAFL5DA106775; WAUKGAFL5DA160898 | WAUKGAFL5DA119994 | WAUKGAFL5DA158438; WAUKGAFL5DA179953 | WAUKGAFL5DA189172

WAUKGAFL5DA165406; WAUKGAFL5DA136925 | WAUKGAFL5DA110017; WAUKGAFL5DA190029 | WAUKGAFL5DA143535; WAUKGAFL5DA100409; WAUKGAFL5DA169861 | WAUKGAFL5DA137086; WAUKGAFL5DA109904

WAUKGAFL5DA143096 | WAUKGAFL5DA110082 | WAUKGAFL5DA189169 | WAUKGAFL5DA110972

WAUKGAFL5DA111829 | WAUKGAFL5DA174090; WAUKGAFL5DA145530 | WAUKGAFL5DA105190 | WAUKGAFL5DA106128 | WAUKGAFL5DA147813; WAUKGAFL5DA168855 | WAUKGAFL5DA182299; WAUKGAFL5DA125701 | WAUKGAFL5DA155796; WAUKGAFL5DA158794; WAUKGAFL5DA110891 | WAUKGAFL5DA146872; WAUKGAFL5DA114133; WAUKGAFL5DA136827; WAUKGAFL5DA170427 | WAUKGAFL5DA143003

WAUKGAFL5DA150713 | WAUKGAFL5DA196946 | WAUKGAFL5DA127609 | WAUKGAFL5DA128646; WAUKGAFL5DA103259; WAUKGAFL5DA119283 | WAUKGAFL5DA130008; WAUKGAFL5DA193030 | WAUKGAFL5DA163137; WAUKGAFL5DA144166; WAUKGAFL5DA128484 | WAUKGAFL5DA138075 | WAUKGAFL5DA146998; WAUKGAFL5DA173716; WAUKGAFL5DA187261 | WAUKGAFL5DA116710 | WAUKGAFL5DA118019; WAUKGAFL5DA150436 | WAUKGAFL5DA192959; WAUKGAFL5DA181167 | WAUKGAFL5DA123723 | WAUKGAFL5DA131532 | WAUKGAFL5DA192928 | WAUKGAFL5DA187454 | WAUKGAFL5DA184716; WAUKGAFL5DA102533 | WAUKGAFL5DA116531; WAUKGAFL5DA150887; WAUKGAFL5DA168967; WAUKGAFL5DA128064 | WAUKGAFL5DA154163 | WAUKGAFL5DA171027; WAUKGAFL5DA101513 | WAUKGAFL5DA169696 | WAUKGAFL5DA194730; WAUKGAFL5DA117646 | WAUKGAFL5DA194100; WAUKGAFL5DA108929 | WAUKGAFL5DA171836

WAUKGAFL5DA190130 | WAUKGAFL5DA169004 | WAUKGAFL5DA147391

WAUKGAFL5DA154860 | WAUKGAFL5DA192721 | WAUKGAFL5DA198924 | WAUKGAFL5DA131207 | WAUKGAFL5DA144345 | WAUKGAFL5DA124564; WAUKGAFL5DA161355

WAUKGAFL5DA106226 | WAUKGAFL5DA143695 | WAUKGAFL5DA138027; WAUKGAFL5DA152431 | WAUKGAFL5DA118182; WAUKGAFL5DA116481 | WAUKGAFL5DA196977 | WAUKGAFL5DA128016 | WAUKGAFL5DA129828 | WAUKGAFL5DA125892; WAUKGAFL5DA161856 | WAUKGAFL5DA125696 | WAUKGAFL5DA104492; WAUKGAFL5DA189883;

WAUKGAFL5DA153532

| WAUKGAFL5DA107120 | WAUKGAFL5DA129845 | WAUKGAFL5DA198549 | WAUKGAFL5DA164630 | WAUKGAFL5DA131966; WAUKGAFL5DA174056 | WAUKGAFL5DA174008; WAUKGAFL5DA153238 | WAUKGAFL5DA148847; WAUKGAFL5DA121275 | WAUKGAFL5DA149920; WAUKGAFL5DA199409 | WAUKGAFL5DA187826 |

WAUKGAFL5DA168788

;

WAUKGAFL5DA183646

| WAUKGAFL5DA188507; WAUKGAFL5DA197613 | WAUKGAFL5DA146130; WAUKGAFL5DA144491; WAUKGAFL5DA109451; WAUKGAFL5DA154034;

WAUKGAFL5DA198485

| WAUKGAFL5DA150520; WAUKGAFL5DA115766 | WAUKGAFL5DA190192; WAUKGAFL5DA146192 | WAUKGAFL5DA118411; WAUKGAFL5DA158701 | WAUKGAFL5DA147875

WAUKGAFL5DA168015 | WAUKGAFL5DA108140; WAUKGAFL5DA168306; WAUKGAFL5DA177121 | WAUKGAFL5DA189544 | WAUKGAFL5DA127870; WAUKGAFL5DA170234 | WAUKGAFL5DA178866 | WAUKGAFL5DA173392 |

WAUKGAFL5DA159122

; WAUKGAFL5DA172999; WAUKGAFL5DA163526 | WAUKGAFL5DA161727 | WAUKGAFL5DA158214 | WAUKGAFL5DA113838 | WAUKGAFL5DA109708 | WAUKGAFL5DA120112; WAUKGAFL5DA142627; WAUKGAFL5DA139145 | WAUKGAFL5DA120711; WAUKGAFL5DA192167; WAUKGAFL5DA143485; WAUKGAFL5DA181380

WAUKGAFL5DA190533; WAUKGAFL5DA158665 | WAUKGAFL5DA144278 | WAUKGAFL5DA110132 | WAUKGAFL5DA111622; WAUKGAFL5DA178074; WAUKGAFL5DA122457; WAUKGAFL5DA199961; WAUKGAFL5DA144099; WAUKGAFL5DA189365; WAUKGAFL5DA163154; WAUKGAFL5DA114343 | WAUKGAFL5DA135760; WAUKGAFL5DA160397 | WAUKGAFL5DA173117

WAUKGAFL5DA146290 | WAUKGAFL5DA106498; WAUKGAFL5DA186322 | WAUKGAFL5DA106016 | WAUKGAFL5DA134317; WAUKGAFL5DA103603 | WAUKGAFL5DA178558 | WAUKGAFL5DA166913 | WAUKGAFL5DA124273 | WAUKGAFL5DA173389

WAUKGAFL5DA163171; WAUKGAFL5DA154793 | WAUKGAFL5DA115461 | WAUKGAFL5DA151330 | WAUKGAFL5DA112544; WAUKGAFL5DA180584; WAUKGAFL5DA145110 | WAUKGAFL5DA167317 | WAUKGAFL5DA113113 | WAUKGAFL5DA152977 | WAUKGAFL5DA190340 | WAUKGAFL5DA141543 | WAUKGAFL5DA195912 | WAUKGAFL5DA112771 | WAUKGAFL5DA128288 | WAUKGAFL5DA127903 | WAUKGAFL5DA123737 | WAUKGAFL5DA129697 | WAUKGAFL5DA144006 | WAUKGAFL5DA140487; WAUKGAFL5DA105786; WAUKGAFL5DA147827; WAUKGAFL5DA125746; WAUKGAFL5DA106890 | WAUKGAFL5DA157810; WAUKGAFL5DA128193; WAUKGAFL5DA144815; WAUKGAFL5DA145379; WAUKGAFL5DA131126; WAUKGAFL5DA165700 | WAUKGAFL5DA128856; WAUKGAFL5DA172663 | WAUKGAFL5DA180147 | WAUKGAFL5DA118523 | WAUKGAFL5DA132891; WAUKGAFL5DA182173 | WAUKGAFL5DA163218

WAUKGAFL5DA161002 | WAUKGAFL5DA108185 | WAUKGAFL5DA132275

WAUKGAFL5DA193044; WAUKGAFL5DA151277 | WAUKGAFL5DA102368; WAUKGAFL5DA141834 | WAUKGAFL5DA102094 | WAUKGAFL5DA197997 | WAUKGAFL5DA134849; WAUKGAFL5DA197384; WAUKGAFL5DA174641; WAUKGAFL5DA119669; WAUKGAFL5DA174848; WAUKGAFL5DA184926 | WAUKGAFL5DA168869 | WAUKGAFL5DA190581 | WAUKGAFL5DA166443 | WAUKGAFL5DA117324; WAUKGAFL5DA110356 | WAUKGAFL5DA179340 | WAUKGAFL5DA127075 | WAUKGAFL5DA105318; WAUKGAFL5DA152171 | WAUKGAFL5DA133071; WAUKGAFL5DA175322 | WAUKGAFL5DA178169 | WAUKGAFL5DA168905; WAUKGAFL5DA154213 | WAUKGAFL5DA181976; WAUKGAFL5DA156124 | WAUKGAFL5DA148962 | WAUKGAFL5DA130493; WAUKGAFL5DA122779; WAUKGAFL5DA147553; WAUKGAFL5DA197241; WAUKGAFL5DA135290; WAUKGAFL5DA115637 |

WAUKGAFL5DA126119

| WAUKGAFL5DA153644 | WAUKGAFL5DA189687 | WAUKGAFL5DA131157 | WAUKGAFL5DA189303 | WAUKGAFL5DA135130 | WAUKGAFL5DA106954; WAUKGAFL5DA115735; WAUKGAFL5DA165731; WAUKGAFL5DA103228 | WAUKGAFL5DA127383; WAUKGAFL5DA142661; WAUKGAFL5DA149576 | WAUKGAFL5DA166233; WAUKGAFL5DA144765; WAUKGAFL5DA191519 | WAUKGAFL5DA102399 | WAUKGAFL5DA148542; WAUKGAFL5DA155619 | WAUKGAFL5DA144605; WAUKGAFL5DA135175

WAUKGAFL5DA175711 | WAUKGAFL5DA176695 | WAUKGAFL5DA114164 | WAUKGAFL5DA194713 | WAUKGAFL5DA163056; WAUKGAFL5DA184876 | WAUKGAFL5DA158312

WAUKGAFL5DA194632; WAUKGAFL5DA147035 | WAUKGAFL5DA128114

WAUKGAFL5DA161808 | WAUKGAFL5DA164384 | WAUKGAFL5DA159394; WAUKGAFL5DA197045 | WAUKGAFL5DA153076; WAUKGAFL5DA164496 | WAUKGAFL5DA196770 | WAUKGAFL5DA153577 | WAUKGAFL5DA177118; WAUKGAFL5DA135774 | WAUKGAFL5DA123057 | WAUKGAFL5DA193187; WAUKGAFL5DA131255

WAUKGAFL5DA187020; WAUKGAFL5DA179029; WAUKGAFL5DA125486 | WAUKGAFL5DA175448; WAUKGAFL5DA101382; WAUKGAFL5DA116058; WAUKGAFL5DA119462; WAUKGAFL5DA140327 | WAUKGAFL5DA133734 | WAUKGAFL5DA125620 | WAUKGAFL5DA130512; WAUKGAFL5DA100118 | WAUKGAFL5DA108283; WAUKGAFL5DA196672; WAUKGAFL5DA132860; WAUKGAFL5DA165292; WAUKGAFL5DA170461 | WAUKGAFL5DA163106 | WAUKGAFL5DA138321

WAUKGAFL5DA180875; WAUKGAFL5DA109000

WAUKGAFL5DA135273; WAUKGAFL5DA110910; WAUKGAFL5DA197904 | WAUKGAFL5DA172369 | WAUKGAFL5DA196378; WAUKGAFL5DA182366 | WAUKGAFL5DA162019 | WAUKGAFL5DA101947 | WAUKGAFL5DA198003; WAUKGAFL5DA173070 | WAUKGAFL5DA177328 | WAUKGAFL5DA143311 | WAUKGAFL5DA197126 | WAUKGAFL5DA153353; WAUKGAFL5DA113385; WAUKGAFL5DA123317 | WAUKGAFL5DA146354; WAUKGAFL5DA159721;

WAUKGAFL5DA180195

; WAUKGAFL5DA161467 | WAUKGAFL5DA150789; WAUKGAFL5DA113368; WAUKGAFL5DA132423; WAUKGAFL5DA148797; WAUKGAFL5DA100541 | WAUKGAFL5DA135757 | WAUKGAFL5DA160979

WAUKGAFL5DA126606 | WAUKGAFL5DA132745 | WAUKGAFL5DA196249

WAUKGAFL5DA131787 | WAUKGAFL5DA111247 | WAUKGAFL5DA198423; WAUKGAFL5DA182027; WAUKGAFL5DA181640 | WAUKGAFL5DA135421; WAUKGAFL5DA139646 | WAUKGAFL5DA108672 | WAUKGAFL5DA158164 | WAUKGAFL5DA131479 | WAUKGAFL5DA105559 | WAUKGAFL5DA107232

WAUKGAFL5DA165180; WAUKGAFL5DA103746 |

WAUKGAFL5DA114231

; WAUKGAFL5DA113077; WAUKGAFL5DA164403; WAUKGAFL5DA179502 | WAUKGAFL5DA195800 | WAUKGAFL5DA184134 | WAUKGAFL5DA105688 | WAUKGAFL5DA126511; WAUKGAFL5DA132776 | WAUKGAFL5DA164093 | WAUKGAFL5DA106372

WAUKGAFL5DA104895 | WAUKGAFL5DA137377 | WAUKGAFL5DA188006 | WAUKGAFL5DA185655

WAUKGAFL5DA173036 | WAUKGAFL5DA111491 | WAUKGAFL5DA116237 | WAUKGAFL5DA133085 |

WAUKGAFL5DA170282

| WAUKGAFL5DA189964 | WAUKGAFL5DA163932 | WAUKGAFL5DA190838 | WAUKGAFL5DA100748; WAUKGAFL5DA189477 | WAUKGAFL5DA191469 | WAUKGAFL5DA107876 | WAUKGAFL5DA101849 | WAUKGAFL5DA190869 | WAUKGAFL5DA102919 | WAUKGAFL5DA146161 | WAUKGAFL5DA129649 | WAUKGAFL5DA146810 | WAUKGAFL5DA106565 | WAUKGAFL5DA180150 | WAUKGAFL5DA193058; WAUKGAFL5DA133653 | WAUKGAFL5DA110809 | WAUKGAFL5DA117579; WAUKGAFL5DA108316 | WAUKGAFL5DA112690 | WAUKGAFL5DA141624; WAUKGAFL5DA126234 | WAUKGAFL5DA143468 | WAUKGAFL5DA166622 | WAUKGAFL5DA188247

WAUKGAFL5DA199541 | WAUKGAFL5DA194498 | WAUKGAFL5DA130607 | WAUKGAFL5DA104637 | WAUKGAFL5DA126654; WAUKGAFL5DA118277 | WAUKGAFL5DA105545; WAUKGAFL5DA179094 | WAUKGAFL5DA133345; WAUKGAFL5DA163753 | WAUKGAFL5DA148928 | WAUKGAFL5DA186420 | WAUKGAFL5DA197949 | WAUKGAFL5DA116688 |

WAUKGAFL5DA145818

| WAUKGAFL5DA116013 | WAUKGAFL5DA102080 | WAUKGAFL5DA131711 | WAUKGAFL5DA199880; WAUKGAFL5DA177538 | WAUKGAFL5DA138836 | WAUKGAFL5DA188703 | WAUKGAFL5DA166877 | WAUKGAFL5DA194534 | WAUKGAFL5DA140957; WAUKGAFL5DA116741 | WAUKGAFL5DA108512 | WAUKGAFL5DA115685 | WAUKGAFL5DA121700 | WAUKGAFL5DA121941; WAUKGAFL5DA176101; WAUKGAFL5DA187924 | WAUKGAFL5DA172758;

WAUKGAFL5DA152672

| WAUKGAFL5DA191066 | WAUKGAFL5DA197451

WAUKGAFL5DA171111 | WAUKGAFL5DA120157 | WAUKGAFL5DA101978; WAUKGAFL5DA182609; WAUKGAFL5DA179435; WAUKGAFL5DA161369 | WAUKGAFL5DA109787; WAUKGAFL5DA126931 | WAUKGAFL5DA122930 | WAUKGAFL5DA174719

WAUKGAFL5DA160075 | WAUKGAFL5DA119803

WAUKGAFL5DA103343 | WAUKGAFL5DA178513 | WAUKGAFL5DA125648 | WAUKGAFL5DA136665 | WAUKGAFL5DA162425; WAUKGAFL5DA162926 | WAUKGAFL5DA133278 | WAUKGAFL5DA184585; WAUKGAFL5DA112673; WAUKGAFL5DA147262; WAUKGAFL5DA117288 | WAUKGAFL5DA155586 | WAUKGAFL5DA110518 | WAUKGAFL5DA132938 | WAUKGAFL5DA166006 | WAUKGAFL5DA116254 | WAUKGAFL5DA133457 | WAUKGAFL5DA168385

WAUKGAFL5DA144720 | WAUKGAFL5DA173988; WAUKGAFL5DA177619 | WAUKGAFL5DA137606 | WAUKGAFL5DA117730

WAUKGAFL5DA100166 | WAUKGAFL5DA127819 | WAUKGAFL5DA100927; WAUKGAFL5DA166121 | WAUKGAFL5DA191262

WAUKGAFL5DA185896 | WAUKGAFL5DA115203

WAUKGAFL5DA186045 | WAUKGAFL5DA154812 | WAUKGAFL5DA191942 | WAUKGAFL5DA103214; WAUKGAFL5DA133250 | WAUKGAFL5DA114729 | WAUKGAFL5DA136987 | WAUKGAFL5DA159718; WAUKGAFL5DA131238 | WAUKGAFL5DA166538; WAUKGAFL5DA105450 | WAUKGAFL5DA140263; WAUKGAFL5DA130235; WAUKGAFL5DA154535 | WAUKGAFL5DA159072; WAUKGAFL5DA156897; WAUKGAFL5DA135564; WAUKGAFL5DA161825 | WAUKGAFL5DA185171 | WAUKGAFL5DA142711 | WAUKGAFL5DA173280 | WAUKGAFL5DA147746 | WAUKGAFL5DA169455 | WAUKGAFL5DA161405; WAUKGAFL5DA129523 | WAUKGAFL5DA121258 | WAUKGAFL5DA139629 | WAUKGAFL5DA150324 | WAUKGAFL5DA133247 | WAUKGAFL5DA143020 | WAUKGAFL5DA163669; WAUKGAFL5DA123706 | WAUKGAFL5DA108381

WAUKGAFL5DA194405 | WAUKGAFL5DA183792; WAUKGAFL5DA146886 | WAUKGAFL5DA165745; WAUKGAFL5DA113550 | WAUKGAFL5DA136178 | WAUKGAFL5DA164367

WAUKGAFL5DA130459; WAUKGAFL5DA197174 | WAUKGAFL5DA129148 | WAUKGAFL5DA178379 | WAUKGAFL5DA191293; WAUKGAFL5DA128985 | WAUKGAFL5DA148329 | WAUKGAFL5DA191844

WAUKGAFL5DA141526 | WAUKGAFL5DA120966 | WAUKGAFL5DA192704; WAUKGAFL5DA187874 | WAUKGAFL5DA179371 | WAUKGAFL5DA185235 | WAUKGAFL5DA101379 | WAUKGAFL5DA167902 | WAUKGAFL5DA127044; WAUKGAFL5DA133376; WAUKGAFL5DA130901 | WAUKGAFL5DA162411 | WAUKGAFL5DA182741 | WAUKGAFL5DA176647 | WAUKGAFL5DA170704 | WAUKGAFL5DA175725 | WAUKGAFL5DA135869 | WAUKGAFL5DA180908 | WAUKGAFL5DA154132; WAUKGAFL5DA105061 | WAUKGAFL5DA107523 | WAUKGAFL5DA154731 | WAUKGAFL5DA117405 | WAUKGAFL5DA194565 | WAUKGAFL5DA109076 | WAUKGAFL5DA116738 | WAUKGAFL5DA144362 | WAUKGAFL5DA160657 | WAUKGAFL5DA150467; WAUKGAFL5DA147231; WAUKGAFL5DA114651; WAUKGAFL5DA126489 | WAUKGAFL5DA118683 | WAUKGAFL5DA115119 | WAUKGAFL5DA187275 | WAUKGAFL5DA171996 | WAUKGAFL5DA106095 | WAUKGAFL5DA164787 | WAUKGAFL5DA188166 | WAUKGAFL5DA174722 | WAUKGAFL5DA186403

WAUKGAFL5DA136634; WAUKGAFL5DA195344 | WAUKGAFL5DA151425 | WAUKGAFL5DA185834 | WAUKGAFL5DA117145 | WAUKGAFL5DA191083 | WAUKGAFL5DA165762 | WAUKGAFL5DA115458

WAUKGAFL5DA191746 | WAUKGAFL5DA196459 | WAUKGAFL5DA186336 |

WAUKGAFL5DA198471

| WAUKGAFL5DA100720 | WAUKGAFL5DA114455; WAUKGAFL5DA114262

WAUKGAFL5DA147147 | WAUKGAFL5DA173232; WAUKGAFL5DA122653 | WAUKGAFL5DA161078; WAUKGAFL5DA139260 | WAUKGAFL5DA149951; WAUKGAFL5DA104878

WAUKGAFL5DA190418 | WAUKGAFL5DA132101 | WAUKGAFL5DA127772 | WAUKGAFL5DA139534 | WAUKGAFL5DA126590; WAUKGAFL5DA142725 | WAUKGAFL5DA161873 | WAUKGAFL5DA118361; WAUKGAFL5DA192136; WAUKGAFL5DA132602 | WAUKGAFL5DA152249 | WAUKGAFL5DA108039 | WAUKGAFL5DA199037 | WAUKGAFL5DA196221

WAUKGAFL5DA197899; WAUKGAFL5DA171612 | WAUKGAFL5DA140148; WAUKGAFL5DA156236; WAUKGAFL5DA108266; WAUKGAFL5DA104282 | WAUKGAFL5DA104167 | WAUKGAFL5DA149125 | WAUKGAFL5DA175983; WAUKGAFL5DA141509

WAUKGAFL5DA137329 | WAUKGAFL5DA187986

WAUKGAFL5DA143518

WAUKGAFL5DA109885 | WAUKGAFL5DA172629 | WAUKGAFL5DA112060

WAUKGAFL5DA152350 | WAUKGAFL5DA188684 | WAUKGAFL5DA129862; WAUKGAFL5DA152140 | WAUKGAFL5DA175319 | WAUKGAFL5DA102693; WAUKGAFL5DA188667 | WAUKGAFL5DA127187 | WAUKGAFL5DA128551 | WAUKGAFL5DA121082 | WAUKGAFL5DA198826; WAUKGAFL5DA196428; WAUKGAFL5DA187065 | WAUKGAFL5DA157256; WAUKGAFL5DA105030 | WAUKGAFL5DA130817 | WAUKGAFL5DA143390; WAUKGAFL5DA185767; WAUKGAFL5DA192623

WAUKGAFL5DA191438; WAUKGAFL5DA190306; WAUKGAFL5DA158827; WAUKGAFL5DA105934 | WAUKGAFL5DA109465 | WAUKGAFL5DA129408 | WAUKGAFL5DA154311

WAUKGAFL5DA199622

WAUKGAFL5DA183209 | WAUKGAFL5DA188815 | WAUKGAFL5DA147214 | WAUKGAFL5DA154647 | WAUKGAFL5DA122197; WAUKGAFL5DA183100 | WAUKGAFL5DA107313 | WAUKGAFL5DA107912 | WAUKGAFL5DA102550 | WAUKGAFL5DA150372 | WAUKGAFL5DA148508 | WAUKGAFL5DA110308 | WAUKGAFL5DA163249 | WAUKGAFL5DA186658 | WAUKGAFL5DA140845; WAUKGAFL5DA159749; WAUKGAFL5DA135323

WAUKGAFL5DA140604 | WAUKGAFL5DA149075 |

WAUKGAFL5DA168113WAUKGAFL5DA177202 | WAUKGAFL5DA136150 | WAUKGAFL5DA161792 | WAUKGAFL5DA181296 | WAUKGAFL5DA110860 | WAUKGAFL5DA147178 | WAUKGAFL5DA115234; WAUKGAFL5DA154955; WAUKGAFL5DA160447 | WAUKGAFL5DA132583; WAUKGAFL5DA122183 | WAUKGAFL5DA109871; WAUKGAFL5DA198177; WAUKGAFL5DA177152 | WAUKGAFL5DA196199 | WAUKGAFL5DA159413 | WAUKGAFL5DA124984; WAUKGAFL5DA160402 | WAUKGAFL5DA165843 | WAUKGAFL5DA149187 | WAUKGAFL5DA107019; WAUKGAFL5DA144538 | WAUKGAFL5DA195697 | WAUKGAFL5DA147908; WAUKGAFL5DA131496 | WAUKGAFL5DA166345 | WAUKGAFL5DA130025; WAUKGAFL5DA152722 | WAUKGAFL5DA122667 | WAUKGAFL5DA118876; WAUKGAFL5DA134141; WAUKGAFL5DA118196; WAUKGAFL5DA105822; WAUKGAFL5DA121812

WAUKGAFL5DA157905 | WAUKGAFL5DA186871; WAUKGAFL5DA154681; WAUKGAFL5DA169813; WAUKGAFL5DA184554; WAUKGAFL5DA122880 | WAUKGAFL5DA186272 | WAUKGAFL5DA171674 | WAUKGAFL5DA115251 | WAUKGAFL5DA180018; WAUKGAFL5DA142532 | WAUKGAFL5DA136231 | WAUKGAFL5DA106212

WAUKGAFL5DA176731; WAUKGAFL5DA102046; WAUKGAFL5DA143759

WAUKGAFL5DA177815 | WAUKGAFL5DA100930

WAUKGAFL5DA166037 | WAUKGAFL5DA156205 | WAUKGAFL5DA138948 | WAUKGAFL5DA141090 | WAUKGAFL5DA113936; WAUKGAFL5DA121633 | WAUKGAFL5DA195005 | WAUKGAFL5DA130669 | WAUKGAFL5DA113273; WAUKGAFL5DA108400 | WAUKGAFL5DA198017 | WAUKGAFL5DA175689 | WAUKGAFL5DA129196 | WAUKGAFL5DA197398 | WAUKGAFL5DA142398 | WAUKGAFL5DA196364 | WAUKGAFL5DA134768 | WAUKGAFL5DA152378; WAUKGAFL5DA153434; WAUKGAFL5DA123415; WAUKGAFL5DA145317; WAUKGAFL5DA180911; WAUKGAFL5DA113354; WAUKGAFL5DA139064 | WAUKGAFL5DA149027 | WAUKGAFL5DA179323 | WAUKGAFL5DA191648 | WAUKGAFL5DA199376

WAUKGAFL5DA108378

WAUKGAFL5DA199796; WAUKGAFL5DA146094 | WAUKGAFL5DA193710 | WAUKGAFL5DA153496 | WAUKGAFL5DA112916; WAUKGAFL5DA125780 | WAUKGAFL5DA143664; WAUKGAFL5DA108509; WAUKGAFL5DA158990; WAUKGAFL5DA193223

WAUKGAFL5DA134124; WAUKGAFL5DA192508; WAUKGAFL5DA130879; WAUKGAFL5DA189723 | WAUKGAFL5DA134480; WAUKGAFL5DA106033 | WAUKGAFL5DA121728 | WAUKGAFL5DA125469 | WAUKGAFL5DA173005 | WAUKGAFL5DA148055 | WAUKGAFL5DA164305 | WAUKGAFL5DA104539; WAUKGAFL5DA130770 | WAUKGAFL5DA130722 | WAUKGAFL5DA139274 | WAUKGAFL5DA196624 | WAUKGAFL5DA195926 | WAUKGAFL5DA132034 | WAUKGAFL5DA120580; WAUKGAFL5DA111880 | WAUKGAFL5DA162621; WAUKGAFL5DA116724 | WAUKGAFL5DA161632 |

WAUKGAFL5DA123477

| WAUKGAFL5DA114939; WAUKGAFL5DA126329

WAUKGAFL5DA147620; WAUKGAFL5DA180181 | WAUKGAFL5DA142370 | WAUKGAFL5DA167981 | WAUKGAFL5DA117002; WAUKGAFL5DA162330 | WAUKGAFL5DA166720 | WAUKGAFL5DA112852; WAUKGAFL5DA161517 | WAUKGAFL5DA133314 | WAUKGAFL5DA160478; WAUKGAFL5DA110955 | WAUKGAFL5DA194677 | WAUKGAFL5DA115721 |

WAUKGAFL5DA118652

| WAUKGAFL5DA166488 | WAUKGAFL5DA183291; WAUKGAFL5DA135449; WAUKGAFL5DA182125; WAUKGAFL5DA175904; WAUKGAFL5DA196848; WAUKGAFL5DA117369 | WAUKGAFL5DA126640 | WAUKGAFL5DA103956

WAUKGAFL5DA112303 | WAUKGAFL5DA135726 | WAUKGAFL5DA101821 | WAUKGAFL5DA176454 | WAUKGAFL5DA176857 |

WAUKGAFL5DA126945

| WAUKGAFL5DA165891 | WAUKGAFL5DA129036 | WAUKGAFL5DA176809; WAUKGAFL5DA105108

WAUKGAFL5DA170217 | WAUKGAFL5DA199023; WAUKGAFL5DA177605 | WAUKGAFL5DA173361 | WAUKGAFL5DA103374; WAUKGAFL5DA104959 | WAUKGAFL5DA156513; WAUKGAFL5DA117873 | WAUKGAFL5DA198020 | WAUKGAFL5DA152901

WAUKGAFL5DA107036; WAUKGAFL5DA155006; WAUKGAFL5DA157595; WAUKGAFL5DA189429 | WAUKGAFL5DA183081 | WAUKGAFL5DA101415; WAUKGAFL5DA104671 | WAUKGAFL5DA125004; WAUKGAFL5DA169973 | WAUKGAFL5DA101897 |

WAUKGAFL5DA136343

| WAUKGAFL5DA170802; WAUKGAFL5DA186191; WAUKGAFL5DA197918; WAUKGAFL5DA158049; WAUKGAFL5DA197692; WAUKGAFL5DA171397 | WAUKGAFL5DA150176 | WAUKGAFL5DA143924; WAUKGAFL5DA171318; WAUKGAFL5DA134172; WAUKGAFL5DA137315 | WAUKGAFL5DA148332; WAUKGAFL5DA163011 | WAUKGAFL5DA179497 | WAUKGAFL5DA109692; WAUKGAFL5DA164076 | WAUKGAFL5DA130994; WAUKGAFL5DA175837; WAUKGAFL5DA135533 | WAUKGAFL5DA140697; WAUKGAFL5DA139811 | WAUKGAFL5DA183825

WAUKGAFL5DA128291 | WAUKGAFL5DA197112 | WAUKGAFL5DA148427 | WAUKGAFL5DA182240 | WAUKGAFL5DA195943

WAUKGAFL5DA131627; WAUKGAFL5DA133216; WAUKGAFL5DA186157; WAUKGAFL5DA118506 | WAUKGAFL5DA181671 | WAUKGAFL5DA196557; WAUKGAFL5DA164000; WAUKGAFL5DA139405 | WAUKGAFL5DA156771 | WAUKGAFL5DA141803 | WAUKGAFL5DA169732; WAUKGAFL5DA172243 | WAUKGAFL5DA170069 | WAUKGAFL5DA159184; WAUKGAFL5DA100202; WAUKGAFL5DA155023 | WAUKGAFL5DA187762 | WAUKGAFL5DA149478; WAUKGAFL5DA123429; WAUKGAFL5DA182691 | WAUKGAFL5DA136911; WAUKGAFL5DA158651; WAUKGAFL5DA163123; WAUKGAFL5DA172453 | WAUKGAFL5DA115086 | WAUKGAFL5DA109837 | WAUKGAFL5DA197742; WAUKGAFL5DA115671; WAUKGAFL5DA147441 | WAUKGAFL5DA108686 | WAUKGAFL5DA149741

WAUKGAFL5DA169570 | WAUKGAFL5DA198969; WAUKGAFL5DA151098 | WAUKGAFL5DA126461 | WAUKGAFL5DA112589 | WAUKGAFL5DA153448; WAUKGAFL5DA170508

WAUKGAFL5DA147634 | WAUKGAFL5DA127142; WAUKGAFL5DA163073 | WAUKGAFL5DA180990; WAUKGAFL5DA134625; WAUKGAFL5DA145916; WAUKGAFL5DA128159; WAUKGAFL5DA124080 | WAUKGAFL5DA117307 | WAUKGAFL5DA158925

WAUKGAFL5DA197322; WAUKGAFL5DA195716 | WAUKGAFL5DA111636 | WAUKGAFL5DA155975; WAUKGAFL5DA172386; WAUKGAFL5DA100054; WAUKGAFL5DA178155; WAUKGAFL5DA139582; WAUKGAFL5DA107618; WAUKGAFL5DA112513; WAUKGAFL5DA163980 | WAUKGAFL5DA144796; WAUKGAFL5DA124418 | WAUKGAFL5DA153742 | WAUKGAFL5DA188331 | WAUKGAFL5DA139422 | WAUKGAFL5DA175434; WAUKGAFL5DA140800 | WAUKGAFL5DA157600; WAUKGAFL5DA107974 | WAUKGAFL5DA133619; WAUKGAFL5DA181802 | WAUKGAFL5DA197238; WAUKGAFL5DA169407 | WAUKGAFL5DA173795 |

WAUKGAFL5DA185543

; WAUKGAFL5DA141218 | WAUKGAFL5DA129053 | WAUKGAFL5DA178995 | WAUKGAFL5DA121325 | WAUKGAFL5DA149786; WAUKGAFL5DA156334 | WAUKGAFL5DA149724 | WAUKGAFL5DA148072; WAUKGAFL5DA132082

WAUKGAFL5DA113029; WAUKGAFL5DA143986

WAUKGAFL5DA187941 | WAUKGAFL5DA109711 | WAUKGAFL5DA186370; WAUKGAFL5DA132437 | WAUKGAFL5DA162652 | WAUKGAFL5DA193870 | WAUKGAFL5DA186367 | WAUKGAFL5DA179533; WAUKGAFL5DA106551

WAUKGAFL5DA150422 | WAUKGAFL5DA187034 | WAUKGAFL5DA104864; WAUKGAFL5DA186689 | WAUKGAFL5DA129313; WAUKGAFL5DA198373 | WAUKGAFL5DA104220

WAUKGAFL5DA135368 | WAUKGAFL5DA129943; WAUKGAFL5DA114567 | WAUKGAFL5DA134981 | WAUKGAFL5DA133832 | WAUKGAFL5DA166460

WAUKGAFL5DA142479 | WAUKGAFL5DA167205; WAUKGAFL5DA154941; WAUKGAFL5DA152123 | WAUKGAFL5DA173750 | WAUKGAFL5DA160190; WAUKGAFL5DA104928 | WAUKGAFL5DA131921;

WAUKGAFL5DA194789

| WAUKGAFL5DA109028 | WAUKGAFL5DA186451 | WAUKGAFL5DA184201

WAUKGAFL5DA165227 | WAUKGAFL5DA103102 | WAUKGAFL5DA154633 | WAUKGAFL5DA125827 | WAUKGAFL5DA123446 | WAUKGAFL5DA101737 | WAUKGAFL5DA109112; WAUKGAFL5DA145964 | WAUKGAFL5DA178057; WAUKGAFL5DA175014

WAUKGAFL5DA168693 | WAUKGAFL5DA166748 | WAUKGAFL5DA171223 | WAUKGAFL5DA131000 | WAUKGAFL5DA142949 | WAUKGAFL5DA167527; WAUKGAFL5DA182934 | WAUKGAFL5DA152199; WAUKGAFL5DA145804; WAUKGAFL5DA151392 | WAUKGAFL5DA143289 | WAUKGAFL5DA158570 | WAUKGAFL5DA197594; WAUKGAFL5DA188863 | WAUKGAFL5DA107781 | WAUKGAFL5DA150291 | WAUKGAFL5DA131319; WAUKGAFL5DA106713 | WAUKGAFL5DA185008; WAUKGAFL5DA111832; WAUKGAFL5DA134415; WAUKGAFL5DA111474 | WAUKGAFL5DA105612 | WAUKGAFL5DA134253

WAUKGAFL5DA191763; WAUKGAFL5DA148864 | WAUKGAFL5DA199538; WAUKGAFL5DA181332 | WAUKGAFL5DA181749 | WAUKGAFL5DA146726 | WAUKGAFL5DA187583; WAUKGAFL5DA131725; WAUKGAFL5DA129568 | WAUKGAFL5DA107456; WAUKGAFL5DA173781; WAUKGAFL5DA181587 | WAUKGAFL5DA117176 | WAUKGAFL5DA188555 |

WAUKGAFL5DA118117

; WAUKGAFL5DA122040; WAUKGAFL5DA144961; WAUKGAFL5DA134639 | WAUKGAFL5DA191682; WAUKGAFL5DA122068 | WAUKGAFL5DA176194 | WAUKGAFL5DA127979 | WAUKGAFL5DA124547 | WAUKGAFL5DA102807

WAUKGAFL5DA180472; WAUKGAFL5DA145981 | WAUKGAFL5DA179662 | WAUKGAFL5DA180424;

WAUKGAFL5DA121020

| WAUKGAFL5DA120420; WAUKGAFL5DA113581 | WAUKGAFL5DA184487; WAUKGAFL5DA189849 | WAUKGAFL5DA157161

WAUKGAFL5DA120997; WAUKGAFL5DA175675; WAUKGAFL5DA110180 | WAUKGAFL5DA164952 | WAUKGAFL5DA189611 | WAUKGAFL5DA134561; WAUKGAFL5DA156415 | WAUKGAFL5DA108056 | WAUKGAFL5DA122619

WAUKGAFL5DA160755 | WAUKGAFL5DA191777 | WAUKGAFL5DA184151 | WAUKGAFL5DA144264

WAUKGAFL5DA133328; WAUKGAFL5DA149948 | WAUKGAFL5DA113063 | WAUKGAFL5DA131210 | WAUKGAFL5DA101463; WAUKGAFL5DA166667 | WAUKGAFL5DA165096 | WAUKGAFL5DA173540; WAUKGAFL5DA102290; WAUKGAFL5DA149903; WAUKGAFL5DA191147; WAUKGAFL5DA168645; WAUKGAFL5DA139792 | WAUKGAFL5DA138660; WAUKGAFL5DA114066 | WAUKGAFL5DA160254 | WAUKGAFL5DA180035 | WAUKGAFL5DA116318; WAUKGAFL5DA146340

WAUKGAFL5DA182545 | WAUKGAFL5DA186319 | WAUKGAFL5DA142062 | WAUKGAFL5DA124595; WAUKGAFL5DA166829; WAUKGAFL5DA196039 | WAUKGAFL5DA134656 | WAUKGAFL5DA127836 | WAUKGAFL5DA113824; WAUKGAFL5DA113404 |

WAUKGAFL5DA182285

| WAUKGAFL5DA169312 | WAUKGAFL5DA180925

WAUKGAFL5DA142255 | WAUKGAFL5DA140859 | WAUKGAFL5DA112379 | WAUKGAFL5DA184909 | WAUKGAFL5DA174591 | WAUKGAFL5DA191472 | WAUKGAFL5DA180553 | WAUKGAFL5DA158374 | WAUKGAFL5DA180701 | WAUKGAFL5DA197367 | WAUKGAFL5DA178947

WAUKGAFL5DA199734 | WAUKGAFL5DA161386 | WAUKGAFL5DA158357; WAUKGAFL5DA164739; WAUKGAFL5DA158407; WAUKGAFL5DA170668

WAUKGAFL5DA154230 | WAUKGAFL5DA180830; WAUKGAFL5DA134009 | WAUKGAFL5DA173618 | WAUKGAFL5DA110230; WAUKGAFL5DA141350; WAUKGAFL5DA134723 | WAUKGAFL5DA144412 | WAUKGAFL5DA101253 | WAUKGAFL5DA150727; WAUKGAFL5DA181783; WAUKGAFL5DA169309 | WAUKGAFL5DA140814 | WAUKGAFL5DA185901; WAUKGAFL5DA196686; WAUKGAFL5DA179631 | WAUKGAFL5DA177247; WAUKGAFL5DA179483

WAUKGAFL5DA107537 | WAUKGAFL5DA140358 | WAUKGAFL5DA155846; WAUKGAFL5DA104508; WAUKGAFL5DA125665; WAUKGAFL5DA181038 | WAUKGAFL5DA181931 | WAUKGAFL5DA168757; WAUKGAFL5DA116819 | WAUKGAFL5DA166703 | WAUKGAFL5DA170198; WAUKGAFL5DA171156 | WAUKGAFL5DA123561 | WAUKGAFL5DA152283 | WAUKGAFL5DA189107 | WAUKGAFL5DA107960; WAUKGAFL5DA126217; WAUKGAFL5DA182710 | WAUKGAFL5DA108915; WAUKGAFL5DA116917 | WAUKGAFL5DA189527 | WAUKGAFL5DA132731 | WAUKGAFL5DA103942; WAUKGAFL5DA150145; WAUKGAFL5DA134589 | WAUKGAFL5DA111734 | WAUKGAFL5DA154521; WAUKGAFL5DA151019; WAUKGAFL5DA181721 | WAUKGAFL5DA128422 | WAUKGAFL5DA188605 | WAUKGAFL5DA103066; WAUKGAFL5DA139579 | WAUKGAFL5DA124743 | WAUKGAFL5DA170072 | WAUKGAFL5DA102614 | WAUKGAFL5DA177071 | WAUKGAFL5DA166684 | WAUKGAFL5DA124192 | WAUKGAFL5DA119543; WAUKGAFL5DA193965 | WAUKGAFL5DA105576 | WAUKGAFL5DA115010 | WAUKGAFL5DA115816 | WAUKGAFL5DA187812; WAUKGAFL5DA101091 | WAUKGAFL5DA143180 | WAUKGAFL5DA109448; WAUKGAFL5DA142675; WAUKGAFL5DA117016; WAUKGAFL5DA178544 | WAUKGAFL5DA169410 | WAUKGAFL5DA125018 | WAUKGAFL5DA120207 | WAUKGAFL5DA143227 | WAUKGAFL5DA187101 |

WAUKGAFL5DA177880

| WAUKGAFL5DA193786 | WAUKGAFL5DA173800; WAUKGAFL5DA178446; WAUKGAFL5DA185493; WAUKGAFL5DA163574; WAUKGAFL5DA129151 | WAUKGAFL5DA146676; WAUKGAFL5DA191875; WAUKGAFL5DA144670 | WAUKGAFL5DA106386; WAUKGAFL5DA108803; WAUKGAFL5DA142644 | WAUKGAFL5DA154888; WAUKGAFL5DA104590 | WAUKGAFL5DA127948 | WAUKGAFL5DA181265 | WAUKGAFL5DA153658 | WAUKGAFL5DA116979

WAUKGAFL5DA113788 | WAUKGAFL5DA117355 | WAUKGAFL5DA110146 | WAUKGAFL5DA124631 | WAUKGAFL5DA131630 | WAUKGAFL5DA120305; WAUKGAFL5DA149318; WAUKGAFL5DA118926; WAUKGAFL5DA164658 | WAUKGAFL5DA104329 | WAUKGAFL5DA198583

WAUKGAFL5DA186837; WAUKGAFL5DA123379; WAUKGAFL5DA182481 | WAUKGAFL5DA149965 | WAUKGAFL5DA129411 | WAUKGAFL5DA157791; WAUKGAFL5DA152848; WAUKGAFL5DA120515 | WAUKGAFL5DA159430 | WAUKGAFL5DA152610 | WAUKGAFL5DA162862; WAUKGAFL5DA138514

WAUKGAFL5DA155488; WAUKGAFL5DA123754 | WAUKGAFL5DA108364; WAUKGAFL5DA161470 | WAUKGAFL5DA111118; WAUKGAFL5DA157788; WAUKGAFL5DA188264; WAUKGAFL5DA146841; WAUKGAFL5DA129067 | WAUKGAFL5DA142739; WAUKGAFL5DA196106 | WAUKGAFL5DA165468; WAUKGAFL5DA156902 | WAUKGAFL5DA186997; WAUKGAFL5DA138500; WAUKGAFL5DA105268; WAUKGAFL5DA149089

WAUKGAFL5DA138481; WAUKGAFL5DA148203 | WAUKGAFL5DA162005 | WAUKGAFL5DA162960 | WAUKGAFL5DA107666; WAUKGAFL5DA115170 | WAUKGAFL5DA108574 | WAUKGAFL5DA132518 | WAUKGAFL5DA127416 | WAUKGAFL5DA196929

WAUKGAFL5DA174235; WAUKGAFL5DA130350 | WAUKGAFL5DA131241 | WAUKGAFL5DA134530 | WAUKGAFL5DA141008 | WAUKGAFL5DA135418 | WAUKGAFL5DA111684 | WAUKGAFL5DA148931 | WAUKGAFL5DA151442; WAUKGAFL5DA163879 | WAUKGAFL5DA183131; WAUKGAFL5DA149884 | WAUKGAFL5DA142837 | WAUKGAFL5DA122782 | WAUKGAFL5DA164921 | WAUKGAFL5DA142076 | WAUKGAFL5DA147598 | WAUKGAFL5DA129621 | WAUKGAFL5DA189205 | WAUKGAFL5DA159881 | WAUKGAFL5DA113970 | WAUKGAFL5DA160934

WAUKGAFL5DA108977

WAUKGAFL5DA103021 | WAUKGAFL5DA114794 | WAUKGAFL5DA170864 | WAUKGAFL5DA116786 | WAUKGAFL5DA122300 | WAUKGAFL5DA191164 | WAUKGAFL5DA134432 | WAUKGAFL5DA164711

WAUKGAFL5DA126993 | WAUKGAFL5DA163283 | WAUKGAFL5DA194372

WAUKGAFL5DA144958; WAUKGAFL5DA120627; WAUKGAFL5DA147004; WAUKGAFL5DA103889; WAUKGAFL5DA122264 | WAUKGAFL5DA140179 | WAUKGAFL5DA199801 | WAUKGAFL5DA178818 | WAUKGAFL5DA158746 | WAUKGAFL5DA159606 | WAUKGAFL5DA174414 | WAUKGAFL5DA148945; WAUKGAFL5DA107635 | WAUKGAFL5DA181072; WAUKGAFL5DA199314 | WAUKGAFL5DA121762 | WAUKGAFL5DA143034

WAUKGAFL5DA111071 | WAUKGAFL5DA153112; WAUKGAFL5DA154437 | WAUKGAFL5DA115542 | WAUKGAFL5DA121888 |

WAUKGAFL5DA167852

| WAUKGAFL5DA167866 | WAUKGAFL5DA193884; WAUKGAFL5DA145172 | WAUKGAFL5DA146418 | WAUKGAFL5DA141493 | WAUKGAFL5DA161615 | WAUKGAFL5DA180763; WAUKGAFL5DA118263 | WAUKGAFL5DA134771 | WAUKGAFL5DA138416; WAUKGAFL5DA122099; WAUKGAFL5DA176552 | WAUKGAFL5DA130655 | WAUKGAFL5DA190015

WAUKGAFL5DA145043 | WAUKGAFL5DA160691; WAUKGAFL5DA156267 | WAUKGAFL5DA167530; WAUKGAFL5DA183453 | WAUKGAFL5DA142319 | WAUKGAFL5DA162912 | WAUKGAFL5DA129375 |

WAUKGAFL5DA185946

| WAUKGAFL5DA160304; WAUKGAFL5DA110843 | WAUKGAFL5DA188698; WAUKGAFL5DA145303 | WAUKGAFL5DA178639; WAUKGAFL5DA137461; WAUKGAFL5DA131398 | WAUKGAFL5DA126542 | WAUKGAFL5DA113032 | WAUKGAFL5DA192525; WAUKGAFL5DA180469 | WAUKGAFL5DA111278

WAUKGAFL5DA155653 | WAUKGAFL5DA157208; WAUKGAFL5DA108414 | WAUKGAFL5DA139873 | WAUKGAFL5DA111152 | WAUKGAFL5DA137332 | WAUKGAFL5DA102578 | WAUKGAFL5DA144121 | WAUKGAFL5DA133829; WAUKGAFL5DA179225; WAUKGAFL5DA178091 | WAUKGAFL5DA122359

WAUKGAFL5DA153868; WAUKGAFL5DA145611; WAUKGAFL5DA183503; WAUKGAFL5DA117520; WAUKGAFL5DA171321 | WAUKGAFL5DA178432 | WAUKGAFL5DA188586 | WAUKGAFL5DA137167 | WAUKGAFL5DA102967; WAUKGAFL5DA110874; WAUKGAFL5DA137489 | WAUKGAFL5DA134950 | WAUKGAFL5DA101494; WAUKGAFL5DA176986; WAUKGAFL5DA105240; WAUKGAFL5DA166281 | WAUKGAFL5DA177281 | WAUKGAFL5DA111653 | WAUKGAFL5DA137251; WAUKGAFL5DA123348 | WAUKGAFL5DA143308; WAUKGAFL5DA161260 | WAUKGAFL5DA135094 | WAUKGAFL5DA193173 | WAUKGAFL5DA198597 | WAUKGAFL5DA112821; WAUKGAFL5DA177622 | WAUKGAFL5DA113211 | WAUKGAFL5DA164188

WAUKGAFL5DA172288 | WAUKGAFL5DA104086

WAUKGAFL5DA178351; WAUKGAFL5DA112009 | WAUKGAFL5DA199362; WAUKGAFL5DA164479; WAUKGAFL5DA192945; WAUKGAFL5DA193805 | WAUKGAFL5DA122961 | WAUKGAFL5DA196493; WAUKGAFL5DA194629; WAUKGAFL5DA109479 | WAUKGAFL5DA163297; WAUKGAFL5DA139825

WAUKGAFL5DA130557 | WAUKGAFL5DA104413 | WAUKGAFL5DA184781 | WAUKGAFL5DA175546 | WAUKGAFL5DA162277 | WAUKGAFL5DA113046; WAUKGAFL5DA107103; WAUKGAFL5DA148461 | WAUKGAFL5DA136844; WAUKGAFL5DA133023

WAUKGAFL5DA175482 | WAUKGAFL5DA151697 | WAUKGAFL5DA136181 | WAUKGAFL5DA179595 | WAUKGAFL5DA188717 | WAUKGAFL5DA109241 | WAUKGAFL5DA110535; WAUKGAFL5DA172114 | WAUKGAFL5DA186823 | WAUKGAFL5DA135550; WAUKGAFL5DA175188 | WAUKGAFL5DA174249 | WAUKGAFL5DA121860; WAUKGAFL5DA188488 | WAUKGAFL5DA154261 | WAUKGAFL5DA188801 | WAUKGAFL5DA101172 | WAUKGAFL5DA186840 | WAUKGAFL5DA109899; WAUKGAFL5DA149383 | WAUKGAFL5DA160870 | WAUKGAFL5DA171237; WAUKGAFL5DA185428

WAUKGAFL5DA152669 | WAUKGAFL5DA161842 | WAUKGAFL5DA128467 | WAUKGAFL5DA190516 | WAUKGAFL5DA140134; WAUKGAFL5DA188197 | WAUKGAFL5DA135841 | WAUKGAFL5DA132633; WAUKGAFL5DA152932; WAUKGAFL5DA187793 | WAUKGAFL5DA147682

WAUKGAFL5DA140456 | WAUKGAFL5DA101348 | WAUKGAFL5DA104752 | WAUKGAFL5DA129232

WAUKGAFL5DA163185 | WAUKGAFL5DA174560 | WAUKGAFL5DA121356

WAUKGAFL5DA197823; WAUKGAFL5DA196042 | WAUKGAFL5DA139436 | WAUKGAFL5DA182948 | WAUKGAFL5DA178043; WAUKGAFL5DA197661

WAUKGAFL5DA158763 | WAUKGAFL5DA138612 | WAUKGAFL5DA179547 | WAUKGAFL5DA162375 | WAUKGAFL5DA135984; WAUKGAFL5DA133443

WAUKGAFL5DA109739 | WAUKGAFL5DA138433 | WAUKGAFL5DA134642 | WAUKGAFL5DA138965 | WAUKGAFL5DA175062 | WAUKGAFL5DA141980; WAUKGAFL5DA194548 | WAUKGAFL5DA160450 | WAUKGAFL5DA110289; WAUKGAFL5DA108784; WAUKGAFL5DA171304 | WAUKGAFL5DA156186 | WAUKGAFL5DA194162 | WAUKGAFL5DA173876; WAUKGAFL5DA185994; WAUKGAFL5DA165552 | WAUKGAFL5DA158715 | WAUKGAFL5DA143342 | WAUKGAFL5DA143969; WAUKGAFL5DA150078; WAUKGAFL5DA111765 | WAUKGAFL5DA141462 | WAUKGAFL5DA134463 | WAUKGAFL5DA188930

WAUKGAFL5DA126007 | WAUKGAFL5DA134690 | WAUKGAFL5DA178771 | WAUKGAFL5DA131448; WAUKGAFL5DA118912; WAUKGAFL5DA157371 | WAUKGAFL5DA189608; WAUKGAFL5DA151053; WAUKGAFL5DA171562 | WAUKGAFL5DA149593; WAUKGAFL5DA125844 | WAUKGAFL5DA176650 | WAUKGAFL5DA178737 | WAUKGAFL5DA166832; WAUKGAFL5DA153921; WAUKGAFL5DA131109; WAUKGAFL5DA175952 | WAUKGAFL5DA105772; WAUKGAFL5DA182237; WAUKGAFL5DA121177 | WAUKGAFL5DA180570 | WAUKGAFL5DA171965

WAUKGAFL5DA126430 | WAUKGAFL5DA194081; WAUKGAFL5DA167947 | WAUKGAFL5DA108719 | WAUKGAFL5DA186563 | WAUKGAFL5DA106307 | WAUKGAFL5DA194856 | WAUKGAFL5DA150985 | WAUKGAFL5DA144457; WAUKGAFL5DA126296; WAUKGAFL5DA174395; WAUKGAFL5DA168791 | WAUKGAFL5DA161081 | WAUKGAFL5DA178205 | WAUKGAFL5DA184375 | WAUKGAFL5DA145656 | WAUKGAFL5DA106291 | WAUKGAFL5DA131840 | WAUKGAFL5DA139551; WAUKGAFL5DA153711

WAUKGAFL5DA135788 | WAUKGAFL5DA168953 | WAUKGAFL5DA126816 | WAUKGAFL5DA145138 | WAUKGAFL5DA134298; WAUKGAFL5DA147665; WAUKGAFL5DA100569 | WAUKGAFL5DA114178 | WAUKGAFL5DA191133 | WAUKGAFL5DA125830 | WAUKGAFL5DA167429 | WAUKGAFL5DA183775; WAUKGAFL5DA199250 | WAUKGAFL5DA114648; WAUKGAFL5DA146533 | WAUKGAFL5DA127898 | WAUKGAFL5DA157225 | WAUKGAFL5DA115752 | WAUKGAFL5DA123494 | WAUKGAFL5DA156351; WAUKGAFL5DA141168 | WAUKGAFL5DA191522 | WAUKGAFL5DA120529 | WAUKGAFL5DA196297; WAUKGAFL5DA179919 | WAUKGAFL5DA174672; WAUKGAFL5DA152607

WAUKGAFL5DA156799 | WAUKGAFL5DA188927 | WAUKGAFL5DA180438; WAUKGAFL5DA158066 | WAUKGAFL5DA144572 | WAUKGAFL5DA183095 | WAUKGAFL5DA178589; WAUKGAFL5DA159735 | WAUKGAFL5DA176843

WAUKGAFL5DA147021 | WAUKGAFL5DA134754; WAUKGAFL5DA152638;

WAUKGAFL5DA185641

| WAUKGAFL5DA135225 | WAUKGAFL5DA171660; WAUKGAFL5DA119557 | WAUKGAFL5DA154924 | WAUKGAFL5DA141817; WAUKGAFL5DA140599 | WAUKGAFL5DA157094 | WAUKGAFL5DA150310 | WAUKGAFL5DA115976 | WAUKGAFL5DA130526; WAUKGAFL5DA113483 | WAUKGAFL5DA140621; WAUKGAFL5DA191391; WAUKGAFL5DA106761; WAUKGAFL5DA170671; WAUKGAFL5DA139419 | WAUKGAFL5DA125715 | WAUKGAFL5DA182626 | WAUKGAFL5DA185705 | WAUKGAFL5DA182464 | WAUKGAFL5DA186921 | WAUKGAFL5DA120482 | WAUKGAFL5DA186806; WAUKGAFL5DA162103 | WAUKGAFL5DA109840; WAUKGAFL5DA193335; WAUKGAFL5DA151439 | WAUKGAFL5DA146869

WAUKGAFL5DA183856 | WAUKGAFL5DA111085 | WAUKGAFL5DA121924; WAUKGAFL5DA149142

WAUKGAFL5DA185297 | WAUKGAFL5DA104542 | WAUKGAFL5DA156544; WAUKGAFL5DA165115; WAUKGAFL5DA131806 | WAUKGAFL5DA106436; WAUKGAFL5DA119820 | WAUKGAFL5DA188085 | WAUKGAFL5DA117601 | WAUKGAFL5DA175465 | WAUKGAFL5DA129814 | WAUKGAFL5DA143406 | WAUKGAFL5DA113676 | WAUKGAFL5DA147911; WAUKGAFL5DA195375; WAUKGAFL5DA116416 | WAUKGAFL5DA163140 | WAUKGAFL5DA105349 | WAUKGAFL5DA180665 | WAUKGAFL5DA173179 | WAUKGAFL5DA110762 | WAUKGAFL5DA166393 | WAUKGAFL5DA122958; WAUKGAFL5DA123883 | WAUKGAFL5DA159346; WAUKGAFL5DA147486 | WAUKGAFL5DA170721 | WAUKGAFL5DA128582 | WAUKGAFL5DA178172 | WAUKGAFL5DA117565; WAUKGAFL5DA117968 | WAUKGAFL5DA119185 | WAUKGAFL5DA193819 | WAUKGAFL5DA105836 | WAUKGAFL5DA145625 | WAUKGAFL5DA115556; WAUKGAFL5DA121809 | WAUKGAFL5DA113158 | WAUKGAFL5DA179306 | WAUKGAFL5DA131322 | WAUKGAFL5DA126198; WAUKGAFL5DA193285; WAUKGAFL5DA140117

WAUKGAFL5DA130428; WAUKGAFL5DA145401 |
The VIN belongs to a Audi.
The specific model is a S4 according to our records.
Learn more about VINs that start with WAUKGAFL5DA1.
WAUKGAFL5DA128498 | WAUKGAFL5DA118649; WAUKGAFL5DA101222

WAUKGAFL5DA127738

WAUKGAFL5DA133894 | WAUKGAFL5DA122636 | WAUKGAFL5DA120014; WAUKGAFL5DA184408;

WAUKGAFL5DA101236

| WAUKGAFL5DA176499

WAUKGAFL5DA158018 | WAUKGAFL5DA173585; WAUKGAFL5DA176230 | WAUKGAFL5DA165048 | WAUKGAFL5DA173523; WAUKGAFL5DA191567 | WAUKGAFL5DA112267;

WAUKGAFL5DA127514

; WAUKGAFL5DA182500 | WAUKGAFL5DA158293 | WAUKGAFL5DA147861 | WAUKGAFL5DA192606 | WAUKGAFL5DA136035 | WAUKGAFL5DA120286

WAUKGAFL5DA145995; WAUKGAFL5DA185476; WAUKGAFL5DA195358; WAUKGAFL5DA104699 | WAUKGAFL5DA123821 | WAUKGAFL5DA111913 | WAUKGAFL5DA175384 | WAUKGAFL5DA100782; WAUKGAFL5DA149030; WAUKGAFL5DA111930 | WAUKGAFL5DA156818; WAUKGAFL5DA163977; WAUKGAFL5DA141459; WAUKGAFL5DA126251 | WAUKGAFL5DA136388 | WAUKGAFL5DA187972; WAUKGAFL5DA182478 | WAUKGAFL5DA193903; WAUKGAFL5DA114973 | WAUKGAFL5DA100281 | WAUKGAFL5DA175238 | WAUKGAFL5DA197787 | WAUKGAFL5DA122491 | WAUKGAFL5DA128663 | WAUKGAFL5DA149805; WAUKGAFL5DA184442 | WAUKGAFL5DA161436

WAUKGAFL5DA178527; WAUKGAFL5DA152865

WAUKGAFL5DA177040; WAUKGAFL5DA169746 | WAUKGAFL5DA104573; WAUKGAFL5DA164580; WAUKGAFL5DA198082 | WAUKGAFL5DA100006; WAUKGAFL5DA123284 | WAUKGAFL5DA199524 | WAUKGAFL5DA126539 | WAUKGAFL5DA126766 | WAUKGAFL5DA167754 | WAUKGAFL5DA124127 | WAUKGAFL5DA191620 | WAUKGAFL5DA199829 | WAUKGAFL5DA177720 | WAUKGAFL5DA111345

WAUKGAFL5DA155071 | WAUKGAFL5DA167415; WAUKGAFL5DA171089; WAUKGAFL5DA173537 | WAUKGAFL5DA169150; WAUKGAFL5DA187714 | WAUKGAFL5DA193609 | WAUKGAFL5DA146824; WAUKGAFL5DA199085 | WAUKGAFL5DA183579; WAUKGAFL5DA124323 | WAUKGAFL5DA107358 | WAUKGAFL5DA115881 | WAUKGAFL5DA171058 | WAUKGAFL5DA115945; WAUKGAFL5DA122989 | WAUKGAFL5DA177183 | WAUKGAFL5DA190502 | WAUKGAFL5DA133295 | WAUKGAFL5DA176518; WAUKGAFL5DA141266 | WAUKGAFL5DA181766 | WAUKGAFL5DA126105 | WAUKGAFL5DA189740 | WAUKGAFL5DA167995 | WAUKGAFL5DA101284; WAUKGAFL5DA142207; WAUKGAFL5DA161484 | WAUKGAFL5DA155426; WAUKGAFL5DA118442 | WAUKGAFL5DA145012 | WAUKGAFL5DA184988 | WAUKGAFL5DA130123 | WAUKGAFL5DA103388

WAUKGAFL5DA150906; WAUKGAFL5DA164577; WAUKGAFL5DA153417

WAUKGAFL5DA186742 | WAUKGAFL5DA145320 | WAUKGAFL5DA121745 | WAUKGAFL5DA161937 | WAUKGAFL5DA123947 | WAUKGAFL5DA147083; WAUKGAFL5DA168547 | WAUKGAFL5DA127612 | WAUKGAFL5DA186398 | WAUKGAFL5DA171920

WAUKGAFL5DA192766 | WAUKGAFL5DA131658 | WAUKGAFL5DA177359 | WAUKGAFL5DA120451 | WAUKGAFL5DA168614 | WAUKGAFL5DA119266; WAUKGAFL5DA182030 | WAUKGAFL5DA107926 | WAUKGAFL5DA188765 | WAUKGAFL5DA184604; WAUKGAFL5DA169956 | WAUKGAFL5DA149173

WAUKGAFL5DA140828 | WAUKGAFL5DA151893; WAUKGAFL5DA127593 | WAUKGAFL5DA100622 | WAUKGAFL5DA135239 | WAUKGAFL5DA196512 | WAUKGAFL5DA192282 | WAUKGAFL5DA146466 | WAUKGAFL5DA185607 | WAUKGAFL5DA196588 | WAUKGAFL5DA139453; WAUKGAFL5DA164675 | WAUKGAFL5DA182089; WAUKGAFL5DA137797 | WAUKGAFL5DA114438; WAUKGAFL5DA135838; WAUKGAFL5DA179175 | WAUKGAFL5DA135970 | WAUKGAFL5DA121597 | WAUKGAFL5DA171870; WAUKGAFL5DA138979; WAUKGAFL5DA185025; WAUKGAFL5DA168208 | WAUKGAFL5DA136858 | WAUKGAFL5DA184635; WAUKGAFL5DA148766; WAUKGAFL5DA132261; WAUKGAFL5DA161811 | WAUKGAFL5DA156138 | WAUKGAFL5DA152736; WAUKGAFL5DA185848

WAUKGAFL5DA151487 | WAUKGAFL5DA158309 | WAUKGAFL5DA106663 | WAUKGAFL5DA111314 | WAUKGAFL5DA162084; WAUKGAFL5DA136133 | WAUKGAFL5DA151702 | WAUKGAFL5DA145446 | WAUKGAFL5DA134107 | WAUKGAFL5DA178415; WAUKGAFL5DA195067 | WAUKGAFL5DA116464 | WAUKGAFL5DA197952; WAUKGAFL5DA143549 | WAUKGAFL5DA100040 | WAUKGAFL5DA188233 | WAUKGAFL5DA173599 | WAUKGAFL5DA195098 | WAUKGAFL5DA103598; WAUKGAFL5DA138318; WAUKGAFL5DA130221 | WAUKGAFL5DA140618 | WAUKGAFL5DA144877 | WAUKGAFL5DA171450 | WAUKGAFL5DA111779 | WAUKGAFL5DA102984 | WAUKGAFL5DA109918 | WAUKGAFL5DA120322; WAUKGAFL5DA113810; WAUKGAFL5DA182142 | WAUKGAFL5DA108235 | WAUKGAFL5DA121969; WAUKGAFL5DA130624 | WAUKGAFL5DA115640 | WAUKGAFL5DA164109 | WAUKGAFL5DA196252; WAUKGAFL5DA178219; WAUKGAFL5DA191696 | WAUKGAFL5DA135578 | WAUKGAFL5DA139033 | WAUKGAFL5DA164692 | WAUKGAFL5DA135659

WAUKGAFL5DA148251; WAUKGAFL5DA155877; WAUKGAFL5DA109725; WAUKGAFL5DA159136 | WAUKGAFL5DA142000 | WAUKGAFL5DA185266; WAUKGAFL5DA193982; WAUKGAFL5DA167334; WAUKGAFL5DA133927 | WAUKGAFL5DA130896 | WAUKGAFL5DA159590; WAUKGAFL5DA151263; WAUKGAFL5DA125150 | WAUKGAFL5DA126928 | WAUKGAFL5DA165857; WAUKGAFL5DA175272

WAUKGAFL5DA112219; WAUKGAFL5DA127366; WAUKGAFL5DA102421 | WAUKGAFL5DA197868 | WAUKGAFL5DA187955 | WAUKGAFL5DA159220 | WAUKGAFL5DA123849 | WAUKGAFL5DA183677 | WAUKGAFL5DA161503 | WAUKGAFL5DA157354 | WAUKGAFL5DA160643 | WAUKGAFL5DA162666 | WAUKGAFL5DA101298 | WAUKGAFL5DA182058 | WAUKGAFL5DA135595

WAUKGAFL5DA103830 | WAUKGAFL5DA150131 | WAUKGAFL5DA190175 | WAUKGAFL5DA159623 | WAUKGAFL5DA116187; WAUKGAFL5DA111488 | WAUKGAFL5DA132521

WAUKGAFL5DA174798 | WAUKGAFL5DA121373; WAUKGAFL5DA193111 | WAUKGAFL5DA198342 | WAUKGAFL5DA123902; WAUKGAFL5DA112981; WAUKGAFL5DA170895; WAUKGAFL5DA177250 | WAUKGAFL5DA165583 | WAUKGAFL5DA190564 | WAUKGAFL5DA177300; WAUKGAFL5DA101561

WAUKGAFL5DA171416 | WAUKGAFL5DA144586 | WAUKGAFL5DA168984; WAUKGAFL5DA114410; WAUKGAFL5DA151828

WAUKGAFL5DA120384; WAUKGAFL5DA156964 | WAUKGAFL5DA127335 | WAUKGAFL5DA139677 | WAUKGAFL5DA137671; WAUKGAFL5DA192184

WAUKGAFL5DA187759; WAUKGAFL5DA118957 | WAUKGAFL5DA148122; WAUKGAFL5DA124449 | WAUKGAFL5DA142174 | WAUKGAFL5DA113807; WAUKGAFL5DA174851 | WAUKGAFL5DA145608; WAUKGAFL5DA187597; WAUKGAFL5DA133636; WAUKGAFL5DA179192 | WAUKGAFL5DA124483; WAUKGAFL5DA148086; WAUKGAFL5DA141087 | WAUKGAFL5DA131191; WAUKGAFL5DA148041; WAUKGAFL5DA192170

WAUKGAFL5DA156298; WAUKGAFL5DA187129 | WAUKGAFL5DA103200 | WAUKGAFL5DA199569; WAUKGAFL5DA165308 | WAUKGAFL5DA114147; WAUKGAFL5DA106081; WAUKGAFL5DA110440 | WAUKGAFL5DA163560 | WAUKGAFL5DA166183; WAUKGAFL5DA130400; WAUKGAFL5DA118487 | WAUKGAFL5DA114682 | WAUKGAFL5DA145088 | WAUKGAFL5DA166412; WAUKGAFL5DA184473 | WAUKGAFL5DA151067 | WAUKGAFL5DA154468; WAUKGAFL5DA194615 | WAUKGAFL5DA114701; WAUKGAFL5DA128954 | WAUKGAFL5DA166071 | WAUKGAFL5DA170007 | WAUKGAFL5DA185509; WAUKGAFL5DA194940 | WAUKGAFL5DA129778; WAUKGAFL5DA102659 | WAUKGAFL5DA159251; WAUKGAFL5DA187518 | WAUKGAFL5DA182917 | WAUKGAFL5DA105321; WAUKGAFL5DA159654 | WAUKGAFL5DA171559 | WAUKGAFL5DA146662 | WAUKGAFL5DA184053 | WAUKGAFL5DA171495 | WAUKGAFL5DA159878 | WAUKGAFL5DA131644 | WAUKGAFL5DA116559; WAUKGAFL5DA173022; WAUKGAFL5DA133037 | WAUKGAFL5DA111460; WAUKGAFL5DA177653; WAUKGAFL5DA171402; WAUKGAFL5DA158861 | WAUKGAFL5DA113502 | WAUKGAFL5DA175353 | WAUKGAFL5DA146189; WAUKGAFL5DA181198; WAUKGAFL5DA139081 | WAUKGAFL5DA167477 | WAUKGAFL5DA122345; WAUKGAFL5DA108445

WAUKGAFL5DA117940 | WAUKGAFL5DA104203 | WAUKGAFL5DA190144 | WAUKGAFL5DA140862 | WAUKGAFL5DA126444 | WAUKGAFL5DA146435 | WAUKGAFL5DA181590 | WAUKGAFL5DA134379 | WAUKGAFL5DA116500 | WAUKGAFL5DA178480; WAUKGAFL5DA130316 | WAUKGAFL5DA168564; WAUKGAFL5DA125505

WAUKGAFL5DA142188 | WAUKGAFL5DA172971; WAUKGAFL5DA186014; WAUKGAFL5DA159170; WAUKGAFL5DA113466; WAUKGAFL5DA194050; WAUKGAFL5DA129800 |

WAUKGAFL5DA147990

| WAUKGAFL5DA169827; WAUKGAFL5DA177409; WAUKGAFL5DA107716; WAUKGAFL5DA143499 | WAUKGAFL5DA161582 | WAUKGAFL5DA120501 | WAUKGAFL5DA140988; WAUKGAFL5DA139775; WAUKGAFL5DA118327 | WAUKGAFL5DA139940 | WAUKGAFL5DA197837; WAUKGAFL5DA142448

WAUKGAFL5DA172873; WAUKGAFL5DA159038 | WAUKGAFL5DA129229 | WAUKGAFL5DA109644

WAUKGAFL5DA120840 | WAUKGAFL5DA162568 | WAUKGAFL5DA157659 | WAUKGAFL5DA190242 | WAUKGAFL5DA198566 | WAUKGAFL5DA140795 | WAUKGAFL5DA164059 | WAUKGAFL5DA198468 | WAUKGAFL5DA153871 | WAUKGAFL5DA122913; WAUKGAFL5DA174459; WAUKGAFL5DA120336 | WAUKGAFL5DA127092 | WAUKGAFL5DA161100 | WAUKGAFL5DA122877 | WAUKGAFL5DA180696; WAUKGAFL5DA173229 | WAUKGAFL5DA150971 | WAUKGAFL5DA107215 | WAUKGAFL5DA182755; WAUKGAFL5DA177331; WAUKGAFL5DA161274 | WAUKGAFL5DA169259 | WAUKGAFL5DA103617 | WAUKGAFL5DA107733; WAUKGAFL5DA141896 | WAUKGAFL5DA168628 | WAUKGAFL5DA165177 | WAUKGAFL5DA178110; WAUKGAFL5DA145902 | WAUKGAFL5DA157337 | WAUKGAFL5DA184795 | WAUKGAFL5DA196994; WAUKGAFL5DA164157 | WAUKGAFL5DA175885; WAUKGAFL5DA124662 | WAUKGAFL5DA141106; WAUKGAFL5DA161128; WAUKGAFL5DA179550 | WAUKGAFL5DA168063; WAUKGAFL5DA167124; WAUKGAFL5DA115993 | WAUKGAFL5DA135161 | WAUKGAFL5DA179399 | WAUKGAFL5DA119946 | WAUKGAFL5DA136083; WAUKGAFL5DA199071; WAUKGAFL5DA149867

WAUKGAFL5DA122507; WAUKGAFL5DA190628 | WAUKGAFL5DA188393; WAUKGAFL5DA136410 | WAUKGAFL5DA183887

WAUKGAFL5DA183274; WAUKGAFL5DA118344 | WAUKGAFL5DA167964 | WAUKGAFL5DA143129 | WAUKGAFL5DA158732 |

WAUKGAFL5DA127223

; WAUKGAFL5DA100636; WAUKGAFL5DA188071 | WAUKGAFL5DA199104 | WAUKGAFL5DA171867 |

WAUKGAFL5DA129831

| WAUKGAFL5DA145740 | WAUKGAFL5DA123866 | WAUKGAFL5DA137119

WAUKGAFL5DA111569 | WAUKGAFL5DA195621 | WAUKGAFL5DA109658; WAUKGAFL5DA147701 | WAUKGAFL5DA148735 | WAUKGAFL5DA134043 |

WAUKGAFL5DA148010

; WAUKGAFL5DA141056 | WAUKGAFL5DA167639;

WAUKGAFL5DA173067

; WAUKGAFL5DA183923 | WAUKGAFL5DA147729; WAUKGAFL5DA189401; WAUKGAFL5DA123799 | WAUKGAFL5DA184859; WAUKGAFL5DA155510; WAUKGAFL5DA133359 | WAUKGAFL5DA191259 |

WAUKGAFL5DA151084WAUKGAFL5DA122460; WAUKGAFL5DA183954 | WAUKGAFL5DA126900 | WAUKGAFL5DA100961 | WAUKGAFL5DA181105; WAUKGAFL5DA162957; WAUKGAFL5DA114570 | WAUKGAFL5DA127559; WAUKGAFL5DA130963 | WAUKGAFL5DA155264 | WAUKGAFL5DA144152 | WAUKGAFL5DA127710; WAUKGAFL5DA114049 | WAUKGAFL5DA187082; WAUKGAFL5DA113760 | WAUKGAFL5DA136889 |

WAUKGAFL5DA142272

| WAUKGAFL5DA151926; WAUKGAFL5DA196154; WAUKGAFL5DA133670

WAUKGAFL5DA170251 | WAUKGAFL5DA186448 | WAUKGAFL5DA199118 | WAUKGAFL5DA185719; WAUKGAFL5DA171240 | WAUKGAFL5DA128839; WAUKGAFL5DA121292 | WAUKGAFL5DA135791; WAUKGAFL5DA111023 | WAUKGAFL5DA117100

WAUKGAFL5DA184800

WAUKGAFL5DA121695 | WAUKGAFL5DA189530 | WAUKGAFL5DA109949 | WAUKGAFL5DA124855 | WAUKGAFL5DA156107 | WAUKGAFL5DA161243; WAUKGAFL5DA114374 | WAUKGAFL5DA112172 | WAUKGAFL5DA143874; WAUKGAFL5DA124791 | WAUKGAFL5DA171481 | WAUKGAFL5DA114097 | WAUKGAFL5DA167026 | WAUKGAFL5DA103729; WAUKGAFL5DA169083 | WAUKGAFL5DA113371; WAUKGAFL5DA167141 | WAUKGAFL5DA174557 | WAUKGAFL5DA188376

WAUKGAFL5DA186725 | WAUKGAFL5DA168435; WAUKGAFL5DA122216 | WAUKGAFL5DA111894; WAUKGAFL5DA109160 | WAUKGAFL5DA108705 | WAUKGAFL5DA188328 | WAUKGAFL5DA104251 |

WAUKGAFL5DA103357

| WAUKGAFL5DA188295 | WAUKGAFL5DA131174 | WAUKGAFL5DA122765 | WAUKGAFL5DA135709 | WAUKGAFL5DA168421 | WAUKGAFL5DA197191

WAUKGAFL5DA110583; WAUKGAFL5DA184313 | WAUKGAFL5DA121440 | WAUKGAFL5DA128436 | WAUKGAFL5DA111376; WAUKGAFL5DA172887 | WAUKGAFL5DA198812

WAUKGAFL5DA136147; WAUKGAFL5DA150758

WAUKGAFL5DA102306 | WAUKGAFL5DA186577 | WAUKGAFL5DA123818 | WAUKGAFL5DA173294 | WAUKGAFL5DA122944 | WAUKGAFL5DA175207 |

WAUKGAFL5DA112317

| WAUKGAFL5DA152980 | WAUKGAFL5DA182867 | WAUKGAFL5DA198146; WAUKGAFL5DA132969 | WAUKGAFL5DA104945 | WAUKGAFL5DA105402 | WAUKGAFL5DA148671; WAUKGAFL5DA151280; WAUKGAFL5DA119591; WAUKGAFL5DA175224 | WAUKGAFL5DA104234 | WAUKGAFL5DA171769; WAUKGAFL5DA191861 | WAUKGAFL5DA102466 | WAUKGAFL5DA102760; WAUKGAFL5DA167298 | WAUKGAFL5DA182111 | WAUKGAFL5DA169486 | WAUKGAFL5DA168242 | WAUKGAFL5DA140103; WAUKGAFL5DA134060 | WAUKGAFL5DA173375 | WAUKGAFL5DA109398 | WAUKGAFL5DA199653;

WAUKGAFL5DA123673WAUKGAFL5DA103973

| WAUKGAFL5DA134270 | WAUKGAFL5DA105593 | WAUKGAFL5DA142496; WAUKGAFL5DA177443; WAUKGAFL5DA138089; WAUKGAFL5DA126413

WAUKGAFL5DA131420 | WAUKGAFL5DA172730; WAUKGAFL5DA149108 | WAUKGAFL5DA158780 | WAUKGAFL5DA185378 | WAUKGAFL5DA136956 | WAUKGAFL5DA107862 | WAUKGAFL5DA143423 | WAUKGAFL5DA181248

WAUKGAFL5DA165664 | WAUKGAFL5DA196641 | WAUKGAFL5DA104136; WAUKGAFL5DA128629 | WAUKGAFL5DA174624; WAUKGAFL5DA196025 | WAUKGAFL5DA153224 | WAUKGAFL5DA194467 | WAUKGAFL5DA183484 | WAUKGAFL5DA105013 | WAUKGAFL5DA124709; WAUKGAFL5DA163882 | WAUKGAFL5DA165681 | WAUKGAFL5DA114813 | WAUKGAFL5DA155748 | WAUKGAFL5DA141610 | WAUKGAFL5DA144314 | WAUKGAFL5DA186708 | WAUKGAFL5DA197031 | WAUKGAFL5DA193545; WAUKGAFL5DA130011; WAUKGAFL5DA183422 | WAUKGAFL5DA171478 | WAUKGAFL5DA151733 | WAUKGAFL5DA106615; WAUKGAFL5DA185560 | WAUKGAFL5DA149514 | WAUKGAFL5DA130980 | WAUKGAFL5DA106159; WAUKGAFL5DA145091 | WAUKGAFL5DA102158

WAUKGAFL5DA180679; WAUKGAFL5DA173120; WAUKGAFL5DA143163

WAUKGAFL5DA129909; WAUKGAFL5DA111099; WAUKGAFL5DA141977

WAUKGAFL5DA192024 | WAUKGAFL5DA162165 | WAUKGAFL5DA129537

WAUKGAFL5DA139503 | WAUKGAFL5DA141655 | WAUKGAFL5DA191987; WAUKGAFL5DA104475 | WAUKGAFL5DA112754 | WAUKGAFL5DA111393; WAUKGAFL5DA124886; WAUKGAFL5DA194937; WAUKGAFL5DA196168 | WAUKGAFL5DA155927 | WAUKGAFL5DA101656; WAUKGAFL5DA107294 | WAUKGAFL5DA116092; WAUKGAFL5DA162408; WAUKGAFL5DA181122 | WAUKGAFL5DA158441 | WAUKGAFL5DA189009 | WAUKGAFL5DA168399; WAUKGAFL5DA179161 | WAUKGAFL5DA133488 | WAUKGAFL5DA139727 | WAUKGAFL5DA140375;

WAUKGAFL5DA122975

| WAUKGAFL5DA184229 | WAUKGAFL5DA171545 | WAUKGAFL5DA136276 | WAUKGAFL5DA185980 | WAUKGAFL5DA198406 | WAUKGAFL5DA188300 | WAUKGAFL5DA152641 | WAUKGAFL5DA161095; WAUKGAFL5DA135337; WAUKGAFL5DA137539; WAUKGAFL5DA155717

WAUKGAFL5DA119770 | WAUKGAFL5DA192458; WAUKGAFL5DA134866 | WAUKGAFL5DA182772; WAUKGAFL5DA177510 | WAUKGAFL5DA168273 | WAUKGAFL5DA167883 | WAUKGAFL5DA175742; WAUKGAFL5DA128730 | WAUKGAFL5DA151716 | WAUKGAFL5DA136066 | WAUKGAFL5DA163557 | WAUKGAFL5DA143521; WAUKGAFL5DA199202 | WAUKGAFL5DA119106; WAUKGAFL5DA129392 | WAUKGAFL5DA179998 | WAUKGAFL5DA124841; WAUKGAFL5DA174929; WAUKGAFL5DA197546 | WAUKGAFL5DA196526; WAUKGAFL5DA166653 | WAUKGAFL5DA101690 | WAUKGAFL5DA134446 | WAUKGAFL5DA115055 | WAUKGAFL5DA168001 | WAUKGAFL5DA106453; WAUKGAFL5DA177703 | WAUKGAFL5DA115718; WAUKGAFL5DA195554 | WAUKGAFL5DA168743 | WAUKGAFL5DA195649; WAUKGAFL5DA111796 | WAUKGAFL5DA125472 | WAUKGAFL5DA156429 | WAUKGAFL5DA112608; WAUKGAFL5DA150288; WAUKGAFL5DA159637 | WAUKGAFL5DA132289 | WAUKGAFL5DA195392 | WAUKGAFL5DA159444; WAUKGAFL5DA153885; WAUKGAFL5DA180259

WAUKGAFL5DA182271; WAUKGAFL5DA115122 | WAUKGAFL5DA153692; WAUKGAFL5DA102032 | WAUKGAFL5DA157693 | WAUKGAFL5DA107201; WAUKGAFL5DA141753 | WAUKGAFL5DA177846 | WAUKGAFL5DA168130 | WAUKGAFL5DA149271 | WAUKGAFL5DA102404 | WAUKGAFL5DA178785; WAUKGAFL5DA165812; WAUKGAFL5DA164689 | WAUKGAFL5DA120949 | WAUKGAFL5DA142854 | WAUKGAFL5DA182738 | WAUKGAFL5DA170573 | WAUKGAFL5DA145334 | WAUKGAFL5DA148444; WAUKGAFL5DA156639 | WAUKGAFL5DA104038 | WAUKGAFL5DA187891 | WAUKGAFL5DA151909; WAUKGAFL5DA158682 | WAUKGAFL5DA148718 | WAUKGAFL5DA199006; WAUKGAFL5DA106596 | WAUKGAFL5DA180343; WAUKGAFL5DA141154 | WAUKGAFL5DA127996; WAUKGAFL5DA170556 | WAUKGAFL5DA162392 | WAUKGAFL5DA195666; WAUKGAFL5DA128923; WAUKGAFL5DA139713; WAUKGAFL5DA124242 | WAUKGAFL5DA152056; WAUKGAFL5DA123463

WAUKGAFL5DA137024 | WAUKGAFL5DA142028 | WAUKGAFL5DA158021; WAUKGAFL5DA107389 | WAUKGAFL5DA151294 | WAUKGAFL5DA159833; WAUKGAFL5DA149836 | WAUKGAFL5DA190225

WAUKGAFL5DA113418 | WAUKGAFL5DA115590 | WAUKGAFL5DA110051

WAUKGAFL5DA157967 | WAUKGAFL5DA189110 | WAUKGAFL5DA111166 | WAUKGAFL5DA181539; WAUKGAFL5DA140764 | WAUKGAFL5DA127674 | WAUKGAFL5DA178530 | WAUKGAFL5DA126685 | WAUKGAFL5DA142658 | WAUKGAFL5DA145527; WAUKGAFL5DA186952 | WAUKGAFL5DA150663; WAUKGAFL5DA158522 | WAUKGAFL5DA133815; WAUKGAFL5DA162151 | WAUKGAFL5DA157368; WAUKGAFL5DA147505 | WAUKGAFL5DA146273 | WAUKGAFL5DA195151 | WAUKGAFL5DA180682

WAUKGAFL5DA185381 | WAUKGAFL5DA166295; WAUKGAFL5DA122748; WAUKGAFL5DA101043; WAUKGAFL5DA163302 | WAUKGAFL5DA124600 | WAUKGAFL5DA132339 | WAUKGAFL5DA154289; WAUKGAFL5DA190094; WAUKGAFL5DA183761

WAUKGAFL5DA140571; WAUKGAFL5DA193674

WAUKGAFL5DA119963

WAUKGAFL5DA166717; WAUKGAFL5DA157855; WAUKGAFL5DA151747 | WAUKGAFL5DA107845; WAUKGAFL5DA171366; WAUKGAFL5DA176115 | WAUKGAFL5DA153174 | WAUKGAFL5DA172680; WAUKGAFL5DA144863 | WAUKGAFL5DA173859 | WAUKGAFL5DA169939; WAUKGAFL5DA117596 | WAUKGAFL5DA116898 | WAUKGAFL5DA191665 | WAUKGAFL5DA112026 | WAUKGAFL5DA156088 | WAUKGAFL5DA116271 | WAUKGAFL5DA147942 | WAUKGAFL5DA143244

WAUKGAFL5DA114827 | WAUKGAFL5DA183114; WAUKGAFL5DA110423 | WAUKGAFL5DA158567; WAUKGAFL5DA148959 | WAUKGAFL5DA170458 | WAUKGAFL5DA165017 | WAUKGAFL5DA143230 | WAUKGAFL5DA163350 | WAUKGAFL5DA192556 | WAUKGAFL5DA180519 | WAUKGAFL5DA188152 | WAUKGAFL5DA117436; WAUKGAFL5DA190127 | WAUKGAFL5DA178107 | WAUKGAFL5DA192718 | WAUKGAFL5DA134012

WAUKGAFL5DA110020 | WAUKGAFL5DA158102; WAUKGAFL5DA194002 | WAUKGAFL5DA136892; WAUKGAFL5DA155555; WAUKGAFL5DA193979; WAUKGAFL5DA105643 | WAUKGAFL5DA165003; WAUKGAFL5DA138464 | WAUKGAFL5DA162604; WAUKGAFL5DA163848 | WAUKGAFL5DA167589

WAUKGAFL5DA125553 | WAUKGAFL5DA179158 | WAUKGAFL5DA177748; WAUKGAFL5DA110924

WAUKGAFL5DA148153

WAUKGAFL5DA159234; WAUKGAFL5DA173439 | WAUKGAFL5DA118067 | WAUKGAFL5DA186305; WAUKGAFL5DA175658 | WAUKGAFL5DA171299 | WAUKGAFL5DA140540

WAUKGAFL5DA143857 | WAUKGAFL5DA148590; WAUKGAFL5DA175739 | WAUKGAFL5DA186062 | WAUKGAFL5DA163610

WAUKGAFL5DA154373 | WAUKGAFL5DA114763 | WAUKGAFL5DA115413; WAUKGAFL5DA170590 | WAUKGAFL5DA137587

WAUKGAFL5DA167110; WAUKGAFL5DA184943 | WAUKGAFL5DA128274 | WAUKGAFL5DA117291 | WAUKGAFL5DA157211 | WAUKGAFL5DA190970; WAUKGAFL5DA105223 | WAUKGAFL5DA154776 | WAUKGAFL5DA147360; WAUKGAFL5DA182870; WAUKGAFL5DA154356;

WAUKGAFL5DA123768

; WAUKGAFL5DA137248 | WAUKGAFL5DA150064; WAUKGAFL5DA137055; WAUKGAFL5DA119896 | WAUKGAFL5DA160335 | WAUKGAFL5DA146595 | WAUKGAFL5DA124208 | WAUKGAFL5DA141297; WAUKGAFL5DA110602 | WAUKGAFL5DA104976 | WAUKGAFL5DA172789 | WAUKGAFL5DA124810 | WAUKGAFL5DA137945 | WAUKGAFL5DA108820 | WAUKGAFL5DA168225 | WAUKGAFL5DA143826 | WAUKGAFL5DA151537; WAUKGAFL5DA100359 | WAUKGAFL5DA109420; WAUKGAFL5DA114388; WAUKGAFL5DA177765

WAUKGAFL5DA133796 | WAUKGAFL5DA112169 | WAUKGAFL5DA194341 | WAUKGAFL5DA148914 | WAUKGAFL5DA133300 | WAUKGAFL5DA133166; WAUKGAFL5DA106646; WAUKGAFL5DA174350 | WAUKGAFL5DA148315

WAUKGAFL5DA174946

WAUKGAFL5DA170783; WAUKGAFL5DA135693; WAUKGAFL5DA193853; WAUKGAFL5DA138688

WAUKGAFL5DA199443 | WAUKGAFL5DA197885 | WAUKGAFL5DA193142 | WAUKGAFL5DA149416 | WAUKGAFL5DA144975 | WAUKGAFL5DA184540; WAUKGAFL5DA192881 | WAUKGAFL5DA151795

WAUKGAFL5DA118294 | WAUKGAFL5DA146919 | WAUKGAFL5DA101818; WAUKGAFL5DA110471 | WAUKGAFL5DA112320 | WAUKGAFL5DA163087; WAUKGAFL5DA118618 | WAUKGAFL5DA166314 | WAUKGAFL5DA125682 | WAUKGAFL5DA195859

WAUKGAFL5DA154003 | WAUKGAFL5DA151778 | WAUKGAFL5DA146838 | WAUKGAFL5DA189866 | WAUKGAFL5DA129098; WAUKGAFL5DA183596; WAUKGAFL5DA102810 | WAUKGAFL5DA111698 | WAUKGAFL5DA132843 | WAUKGAFL5DA122006 | WAUKGAFL5DA128968 | WAUKGAFL5DA143566; WAUKGAFL5DA164997 | WAUKGAFL5DA185431 | WAUKGAFL5DA100958; WAUKGAFL5DA155278 | WAUKGAFL5DA128176; WAUKGAFL5DA148749 | WAUKGAFL5DA177216 | WAUKGAFL5DA177734; WAUKGAFL5DA167933; WAUKGAFL5DA107893 | WAUKGAFL5DA113015 | WAUKGAFL5DA141252 | WAUKGAFL5DA155460; WAUKGAFL5DA110177 | WAUKGAFL5DA171691 | WAUKGAFL5DA135046 | WAUKGAFL5DA195215 | WAUKGAFL5DA169553 | WAUKGAFL5DA126881 | WAUKGAFL5DA108882; WAUKGAFL5DA138142 | WAUKGAFL5DA157497

WAUKGAFL5DA110406; WAUKGAFL5DA117548 | WAUKGAFL5DA130865 | WAUKGAFL5DA182769 | WAUKGAFL5DA195540; WAUKGAFL5DA172520 | WAUKGAFL5DA162974; WAUKGAFL5DA131076 | WAUKGAFL5DA109529; WAUKGAFL5DA109935

WAUKGAFL5DA113421 | WAUKGAFL5DA159945 | WAUKGAFL5DA164255 | WAUKGAFL5DA129683 | WAUKGAFL5DA191052

WAUKGAFL5DA127254 | WAUKGAFL5DA129361 | WAUKGAFL5DA197062; WAUKGAFL5DA116206; WAUKGAFL5DA102855; WAUKGAFL5DA158052 | WAUKGAFL5DA191407; WAUKGAFL5DA130266 | WAUKGAFL5DA119817 | WAUKGAFL5DA108252 | WAUKGAFL5DA182979 | WAUKGAFL5DA107490 | WAUKGAFL5DA103326; WAUKGAFL5DA155202 | WAUKGAFL5DA120773; WAUKGAFL5DA196591; WAUKGAFL5DA169293 | WAUKGAFL5DA181492 | WAUKGAFL5DA179600 | WAUKGAFL5DA121874 | WAUKGAFL5DA157340 | WAUKGAFL5DA113192 | WAUKGAFL5DA136598 | WAUKGAFL5DA117808 | WAUKGAFL5DA198308 | WAUKGAFL5DA174767 | WAUKGAFL5DA127688 | WAUKGAFL5DA146760 | WAUKGAFL5DA134995 | WAUKGAFL5DA100345 | WAUKGAFL5DA161940 | WAUKGAFL5DA161789 | WAUKGAFL5DA126718; WAUKGAFL5DA103858 | WAUKGAFL5DA178009; WAUKGAFL5DA116545 | WAUKGAFL5DA144104 | WAUKGAFL5DA193447; WAUKGAFL5DA115492; WAUKGAFL5DA186675 | WAUKGAFL5DA185638 | WAUKGAFL5DA187521

WAUKGAFL5DA156303; WAUKGAFL5DA110664; WAUKGAFL5DA179743 | WAUKGAFL5DA129750 | WAUKGAFL5DA165597; WAUKGAFL5DA161775; WAUKGAFL5DA183985; WAUKGAFL5DA139386

WAUKGAFL5DA129490 | WAUKGAFL5DA145589; WAUKGAFL5DA158973; WAUKGAFL5DA164370; WAUKGAFL5DA134401 | WAUKGAFL5DA104525 | WAUKGAFL5DA179774 | WAUKGAFL5DA167480; WAUKGAFL5DA105335; WAUKGAFL5DA165602; WAUKGAFL5DA184148 | WAUKGAFL5DA181895; WAUKGAFL5DA160058; WAUKGAFL5DA166524 | WAUKGAFL5DA103925 | WAUKGAFL5DA194310 | WAUKGAFL5DA101057

WAUKGAFL5DA145253 | WAUKGAFL5DA149156 | WAUKGAFL5DA143440 | WAUKGAFL5DA125973 | WAUKGAFL5DA171531; WAUKGAFL5DA104119; WAUKGAFL5DA149366 | WAUKGAFL5DA126573; WAUKGAFL5DA178592 | WAUKGAFL5DA133944; WAUKGAFL5DA174106; WAUKGAFL5DA189981 | WAUKGAFL5DA118991; WAUKGAFL5DA168239; WAUKGAFL5DA187339 | WAUKGAFL5DA192539 | WAUKGAFL5DA138559 | WAUKGAFL5DA176163 | WAUKGAFL5DA106968; WAUKGAFL5DA143888 | WAUKGAFL5DA121194 | WAUKGAFL5DA155801 | WAUKGAFL5DA182206 | WAUKGAFL5DA194663 | WAUKGAFL5DA107652; WAUKGAFL5DA174879; WAUKGAFL5DA152297; WAUKGAFL5DA150369 | WAUKGAFL5DA160156 | WAUKGAFL5DA137704; WAUKGAFL5DA152512; WAUKGAFL5DA167074; WAUKGAFL5DA157984

WAUKGAFL5DA139632 | WAUKGAFL5DA195134 | WAUKGAFL5DA112351 | WAUKGAFL5DA155152 | WAUKGAFL5DA154129 | WAUKGAFL5DA137749 | WAUKGAFL5DA149979 | WAUKGAFL5DA158598 | WAUKGAFL5DA137363; WAUKGAFL5DA148511 | WAUKGAFL5DA182268

WAUKGAFL5DA183730; WAUKGAFL5DA191911 | WAUKGAFL5DA124905

WAUKGAFL5DA156575; WAUKGAFL5DA123897

WAUKGAFL5DA173764 | WAUKGAFL5DA153062 | WAUKGAFL5DA136990 | WAUKGAFL5DA170749; WAUKGAFL5DA176907 | WAUKGAFL5DA162201; WAUKGAFL5DA143454 | WAUKGAFL5DA165549

WAUKGAFL5DA152543 | WAUKGAFL5DA198535

WAUKGAFL5DA110633

WAUKGAFL5DA100376 | WAUKGAFL5DA168449; WAUKGAFL5DA192069 | WAUKGAFL5DA125200; WAUKGAFL5DA185140 | WAUKGAFL5DA147584; WAUKGAFL5DA151389

WAUKGAFL5DA118764 | WAUKGAFL5DA141994;

WAUKGAFL5DA191634

| WAUKGAFL5DA153563; WAUKGAFL5DA128033 | WAUKGAFL5DA134883 | WAUKGAFL5DA175515 | WAUKGAFL5DA163705; WAUKGAFL5DA176096 | WAUKGAFL5DA187468; WAUKGAFL5DA127920; WAUKGAFL5DA185770; WAUKGAFL5DA132180 | WAUKGAFL5DA158276 | WAUKGAFL5DA133099 | WAUKGAFL5DA123172 | WAUKGAFL5DA157290 | WAUKGAFL5DA126833

WAUKGAFL5DA136777 | WAUKGAFL5DA136553; WAUKGAFL5DA115069; WAUKGAFL5DA154504 | WAUKGAFL5DA165907 | WAUKGAFL5DA129974; WAUKGAFL5DA151036 | WAUKGAFL5DA157323 | WAUKGAFL5DA176972; WAUKGAFL5DA157614; WAUKGAFL5DA161890 | WAUKGAFL5DA159069; WAUKGAFL5DA157628 | WAUKGAFL5DA149643 | WAUKGAFL5DA114116 | WAUKGAFL5DA110888 | WAUKGAFL5DA164191 | WAUKGAFL5DA196753; WAUKGAFL5DA155250 | WAUKGAFL5DA195506 | WAUKGAFL5DA152459

WAUKGAFL5DA199765 | WAUKGAFL5DA118215 | WAUKGAFL5DA133118 | WAUKGAFL5DA112091 | WAUKGAFL5DA185557; WAUKGAFL5DA136908; WAUKGAFL5DA106341 | WAUKGAFL5DA132051 | WAUKGAFL5DA112768 | WAUKGAFL5DA111863 | WAUKGAFL5DA182576; WAUKGAFL5DA137007; WAUKGAFL5DA130798 | WAUKGAFL5DA195473 | WAUKGAFL5DA133054 | WAUKGAFL5DA117260; WAUKGAFL5DA115024 | WAUKGAFL5DA136651; WAUKGAFL5DA142031; WAUKGAFL5DA190578 | WAUKGAFL5DA166779; WAUKGAFL5DA102581; WAUKGAFL5DA152414 | WAUKGAFL5DA110907 | WAUKGAFL5DA139209; WAUKGAFL5DA129764 | WAUKGAFL5DA167706 | WAUKGAFL5DA141736 | WAUKGAFL5DA183386; WAUKGAFL5DA133393 | WAUKGAFL5DA137816 | WAUKGAFL5DA188619 |

WAUKGAFL5DA109207

; WAUKGAFL5DA196400 | WAUKGAFL5DA182819 | WAUKGAFL5DA193013

WAUKGAFL5DA155734 | WAUKGAFL5DA140490 | WAUKGAFL5DA117713; WAUKGAFL5DA191214 | WAUKGAFL5DA194968

WAUKGAFL5DA146967; WAUKGAFL5DA183226 | WAUKGAFL5DA113645 | WAUKGAFL5DA173344 | WAUKGAFL5DA154809 | WAUKGAFL5DA121213

WAUKGAFL5DA159024 | WAUKGAFL5DA176549 | WAUKGAFL5DA176762; WAUKGAFL5DA123589

WAUKGAFL5DA152347; WAUKGAFL5DA109367 | WAUKGAFL5DA179354; WAUKGAFL5DA154387; WAUKGAFL5DA168175 | WAUKGAFL5DA185039 | WAUKGAFL5DA160092 | WAUKGAFL5DA103987 | WAUKGAFL5DA122426

WAUKGAFL5DA124371 | WAUKGAFL5DA175580; WAUKGAFL5DA136830 | WAUKGAFL5DA132535; WAUKGAFL5DA172128 | WAUKGAFL5DA198227 | WAUKGAFL5DA189284 | WAUKGAFL5DA102676

WAUKGAFL5DA113578 | WAUKGAFL5DA170377 | WAUKGAFL5DA117811; WAUKGAFL5DA153398; WAUKGAFL5DA126038 | WAUKGAFL5DA191584 | WAUKGAFL5DA190399 | WAUKGAFL5DA103911 | WAUKGAFL5DA194243; WAUKGAFL5DA198745 | WAUKGAFL5DA194999; WAUKGAFL5DA123527 | WAUKGAFL5DA177572 | WAUKGAFL5DA145236 | WAUKGAFL5DA161534; WAUKGAFL5DA155720 | WAUKGAFL5DA113791 | WAUKGAFL5DA112639 | WAUKGAFL5DA140067; WAUKGAFL5DA153370 | WAUKGAFL5DA179421 | WAUKGAFL5DA190967; WAUKGAFL5DA199426 | WAUKGAFL5DA183663 | WAUKGAFL5DA165809; WAUKGAFL5DA151750 | WAUKGAFL5DA193139 | WAUKGAFL5DA154910; WAUKGAFL5DA144569; WAUKGAFL5DA198809 | WAUKGAFL5DA131482

WAUKGAFL5DA181461; WAUKGAFL5DA148721 | WAUKGAFL5DA147116; WAUKGAFL5DA121261 | WAUKGAFL5DA122295; WAUKGAFL5DA112933 | WAUKGAFL5DA162828 | WAUKGAFL5DA145141 | WAUKGAFL5DA117923; WAUKGAFL5DA165793; WAUKGAFL5DA106923 | WAUKGAFL5DA140716 | WAUKGAFL5DA118800 | WAUKGAFL5DA184831 | WAUKGAFL5DA189348 | WAUKGAFL5DA118635; WAUKGAFL5DA125231; WAUKGAFL5DA108350 | WAUKGAFL5DA191441 | WAUKGAFL5DA190984 | WAUKGAFL5DA112656 | WAUKGAFL5DA170346; WAUKGAFL5DA190290 | WAUKGAFL5DA111068

WAUKGAFL5DA108641; WAUKGAFL5DA127934 | WAUKGAFL5DA127500 | WAUKGAFL5DA169522 | WAUKGAFL5DA191410; WAUKGAFL5DA147066 | WAUKGAFL5DA121406; WAUKGAFL5DA184733 | WAUKGAFL5DA155233 | WAUKGAFL5DA144409 | WAUKGAFL5DA110244 | WAUKGAFL5DA168032; WAUKGAFL5DA142126

WAUKGAFL5DA163851; WAUKGAFL5DA174915 | WAUKGAFL5DA151182; WAUKGAFL5DA163686; WAUKGAFL5DA179936; WAUKGAFL5DA123771 | WAUKGAFL5DA100197 | WAUKGAFL5DA106520 | WAUKGAFL5DA197093 | WAUKGAFL5DA176406; WAUKGAFL5DA122152 | WAUKGAFL5DA142921; WAUKGAFL5DA192735 | WAUKGAFL5DA143860 | WAUKGAFL5DA172601 | WAUKGAFL5DA122801 | WAUKGAFL5DA148217 | WAUKGAFL5DA130803 | WAUKGAFL5DA124919; WAUKGAFL5DA130364 | WAUKGAFL5DA106145; WAUKGAFL5DA195604 | WAUKGAFL5DA119252;

WAUKGAFL5DA176034

; WAUKGAFL5DA124287 | WAUKGAFL5DA115606 | WAUKGAFL5DA196705 | WAUKGAFL5DA102337 | WAUKGAFL5DA143700 | WAUKGAFL5DA155930

WAUKGAFL5DA118053 | WAUKGAFL5DA135967; WAUKGAFL5DA195120; WAUKGAFL5DA150193; WAUKGAFL5DA178186 | WAUKGAFL5DA149237 | WAUKGAFL5DA115038 | WAUKGAFL5DA113564; WAUKGAFL5DA131837 | WAUKGAFL5DA154566 | WAUKGAFL5DA159542; WAUKGAFL5DA158696 | WAUKGAFL5DA154101 | WAUKGAFL5DA125262

WAUKGAFL5DA118103 | WAUKGAFL5DA172839

WAUKGAFL5DA145558 | WAUKGAFL5DA143194 | WAUKGAFL5DA124838

WAUKGAFL5DA115427; WAUKGAFL5DA111197; WAUKGAFL5DA135645 | WAUKGAFL5DA198051

WAUKGAFL5DA103696; WAUKGAFL5DA139257; WAUKGAFL5DA122118 | WAUKGAFL5DA172775 |

WAUKGAFL5DA182996

| WAUKGAFL5DA197448 | WAUKGAFL5DA107831 | WAUKGAFL5DA164868; WAUKGAFL5DA175241 | WAUKGAFL5DA110597 | WAUKGAFL5DA100538 | WAUKGAFL5DA133197 | WAUKGAFL5DA111975 | WAUKGAFL5DA131823 | WAUKGAFL5DA101768 | WAUKGAFL5DA127741 | WAUKGAFL5DA176003 | WAUKGAFL5DA119445 | WAUKGAFL5DA108428

WAUKGAFL5DA107747 | WAUKGAFL5DA157399; WAUKGAFL5DA127562; WAUKGAFL5DA170945 | WAUKGAFL5DA199295; WAUKGAFL5DA195361 | WAUKGAFL5DA173845 | WAUKGAFL5DA165342 | WAUKGAFL5DA130381 | WAUKGAFL5DA153854 | WAUKGAFL5DA144460 | WAUKGAFL5DA177006; WAUKGAFL5DA132163

WAUKGAFL5DA164871 | WAUKGAFL5DA162098 | WAUKGAFL5DA193464 | WAUKGAFL5DA187325 | WAUKGAFL5DA114391 | WAUKGAFL5DA145351; WAUKGAFL5DA116321 | WAUKGAFL5DA150873; WAUKGAFL5DA146807; WAUKGAFL5DA116707; WAUKGAFL5DA194551 | WAUKGAFL5DA175630 | WAUKGAFL5DA179239 | WAUKGAFL5DA130431; WAUKGAFL5DA197675; WAUKGAFL5DA159797 | WAUKGAFL5DA172484 | WAUKGAFL5DA129019; WAUKGAFL5DA198650 | WAUKGAFL5DA130283 | WAUKGAFL5DA145480; WAUKGAFL5DA138755 | WAUKGAFL5DA104315 | WAUKGAFL5DA161758 | WAUKGAFL5DA158875; WAUKGAFL5DA141025

WAUKGAFL5DA119588 | WAUKGAFL5DA193349 | WAUKGAFL5DA146855 | WAUKGAFL5DA120983

WAUKGAFL5DA120577 | WAUKGAFL5DA195456 | WAUKGAFL5DA156026 | WAUKGAFL5DA114634 |

WAUKGAFL5DA184411

| WAUKGAFL5DA151120 | WAUKGAFL5DA147052; WAUKGAFL5DA148136 | WAUKGAFL5DA100944 | WAUKGAFL5DA193643 | WAUKGAFL5DA139288 | WAUKGAFL5DA101267; WAUKGAFL5DA177667 | WAUKGAFL5DA181234; WAUKGAFL5DA159802; WAUKGAFL5DA138982 | WAUKGAFL5DA113547 | WAUKGAFL5DA114035 | WAUKGAFL5DA132048 | WAUKGAFL5DA156253; WAUKGAFL5DA181881 | WAUKGAFL5DA192993 | WAUKGAFL5DA158388 | WAUKGAFL5DA111720 | WAUKGAFL5DA128999; WAUKGAFL5DA101270; WAUKGAFL5DA142868 | WAUKGAFL5DA190953 | WAUKGAFL5DA103083; WAUKGAFL5DA125679; WAUKGAFL5DA145723 | WAUKGAFL5DA106002; WAUKGAFL5DA169228

WAUKGAFL5DA180844 | WAUKGAFL5DA199930 | WAUKGAFL5DA148833 | WAUKGAFL5DA149870; WAUKGAFL5DA132728; WAUKGAFL5DA151604 | WAUKGAFL5DA148525 | WAUKGAFL5DA101589; WAUKGAFL5DA111667 | WAUKGAFL5DA188216 | WAUKGAFL5DA180617 | WAUKGAFL5DA114309 | WAUKGAFL5DA152896; WAUKGAFL5DA107005 | WAUKGAFL5DA158133 | WAUKGAFL5DA188068; WAUKGAFL5DA135144; WAUKGAFL5DA156883 | WAUKGAFL5DA153739 | WAUKGAFL5DA116948; WAUKGAFL5DA164918 | WAUKGAFL5DA117680 | WAUKGAFL5DA188443 | WAUKGAFL5DA150517 | WAUKGAFL5DA117338 | WAUKGAFL5DA189043 | WAUKGAFL5DA146127 | WAUKGAFL5DA187499 |

WAUKGAFL5DA182528

| WAUKGAFL5DA138884

WAUKGAFL5DA165728; WAUKGAFL5DA113256 | WAUKGAFL5DA182688; WAUKGAFL5DA100023 | WAUKGAFL5DA129960 | WAUKGAFL5DA193741; WAUKGAFL5DA146449 | WAUKGAFL5DA133586; WAUKGAFL5DA127917 |

WAUKGAFL5DA184277

; WAUKGAFL5DA143504 | WAUKGAFL5DA168340;

WAUKGAFL5DA144281

| WAUKGAFL5DA196655 | WAUKGAFL5DA159993; WAUKGAFL5DA139162 | WAUKGAFL5DA122393 | WAUKGAFL5DA197840; WAUKGAFL5DA116593; WAUKGAFL5DA197269 | WAUKGAFL5DA135581 | WAUKGAFL5DA164840; WAUKGAFL5DA100362

WAUKGAFL5DA196896 | WAUKGAFL5DA183890 | WAUKGAFL5DA172436 | WAUKGAFL5DA147844 | WAUKGAFL5DA161906 | WAUKGAFL5DA179628 | WAUKGAFL5DA170752 | WAUKGAFL5DA192802; WAUKGAFL5DA104055; WAUKGAFL5DA132664 | WAUKGAFL5DA193061; WAUKGAFL5DA183176 | WAUKGAFL5DA145849 | WAUKGAFL5DA178690 | WAUKGAFL5DA173649

WAUKGAFL5DA139565; WAUKGAFL5DA171982 | WAUKGAFL5DA102323; WAUKGAFL5DA110325 | WAUKGAFL5DA151764 | WAUKGAFL5DA195991 | WAUKGAFL5DA168824 | WAUKGAFL5DA185221; WAUKGAFL5DA122751; WAUKGAFL5DA125732; WAUKGAFL5DA132308; WAUKGAFL5DA101852 | WAUKGAFL5DA146113 | WAUKGAFL5DA106470; WAUKGAFL5DA113709; WAUKGAFL5DA145463; WAUKGAFL5DA195182 | WAUKGAFL5DA143471; WAUKGAFL5DA177670 | WAUKGAFL5DA108638; WAUKGAFL5DA100863; WAUKGAFL5DA164112 |

WAUKGAFL5DA106680

| WAUKGAFL5DA105383 | WAUKGAFL5DA101317; WAUKGAFL5DA136567 | WAUKGAFL5DA147438 | WAUKGAFL5DA102838

WAUKGAFL5DA106355; WAUKGAFL5DA141171 | WAUKGAFL5DA189351; WAUKGAFL5DA129425 | WAUKGAFL5DA117341; WAUKGAFL5DA162831; WAUKGAFL5DA190791; WAUKGAFL5DA142143

WAUKGAFL5DA193125 | WAUKGAFL5DA165194 | WAUKGAFL5DA199555; WAUKGAFL5DA121034

WAUKGAFL5DA129473 | WAUKGAFL5DA126024 | WAUKGAFL5DA197434

WAUKGAFL5DA100684 | WAUKGAFL5DA125391 |

WAUKGAFL5DA150100

| WAUKGAFL5DA100071 | WAUKGAFL5DA122474; WAUKGAFL5DA142904

WAUKGAFL5DA183436

| WAUKGAFL5DA180455 | WAUKGAFL5DA155961; WAUKGAFL5DA181797 | WAUKGAFL5DA178561 | WAUKGAFL5DA107800 | WAUKGAFL5DA148606; WAUKGAFL5DA192640; WAUKGAFL5DA106338 | WAUKGAFL5DA105285; WAUKGAFL5DA126959 | WAUKGAFL5DA124001; WAUKGAFL5DA100474; WAUKGAFL5DA199300 | WAUKGAFL5DA194176; WAUKGAFL5DA156978 | WAUKGAFL5DA114357 | WAUKGAFL5DA122233 | WAUKGAFL5DA198843 | WAUKGAFL5DA105660 | WAUKGAFL5DA151912 | WAUKGAFL5DA194825 | WAUKGAFL5DA129005 | WAUKGAFL5DA163042 | WAUKGAFL5DA167138 | WAUKGAFL5DA199183 | WAUKGAFL5DA102953; WAUKGAFL5DA169326 | WAUKGAFL5DA192573 | WAUKGAFL5DA120658 | WAUKGAFL5DA147777 | WAUKGAFL5DA137640 | WAUKGAFL5DA194033

WAUKGAFL5DA138013; WAUKGAFL5DA105089 | WAUKGAFL5DA176969 | WAUKGAFL5DA161212 | WAUKGAFL5DA143616 | WAUKGAFL5DA103505 | WAUKGAFL5DA156365 | WAUKGAFL5DA179211

WAUKGAFL5DA160660

WAUKGAFL5DA149268 | WAUKGAFL5DA136018; WAUKGAFL5DA172825; WAUKGAFL5DA103097 | WAUKGAFL5DA103665 | WAUKGAFL5DA108767 | WAUKGAFL5DA128386; WAUKGAFL5DA185087 |

WAUKGAFL5DA127125

; WAUKGAFL5DA158116 | WAUKGAFL5DA115105; WAUKGAFL5DA128596 | WAUKGAFL5DA155247 | WAUKGAFL5DA154339; WAUKGAFL5DA141932 | WAUKGAFL5DA178768

WAUKGAFL5DA130218 | WAUKGAFL5DA168712; WAUKGAFL5DA184215 | WAUKGAFL5DA109868; WAUKGAFL5DA132762 | WAUKGAFL5DA142899 | WAUKGAFL5DA136763 | WAUKGAFL5DA194193; WAUKGAFL5DA193318; WAUKGAFL5DA164224 | WAUKGAFL5DA139050 |

WAUKGAFL5DA177829

; WAUKGAFL5DA168418; WAUKGAFL5DA119493 | WAUKGAFL5DA131403 | WAUKGAFL5DA171822 | WAUKGAFL5DA132566 | WAUKGAFL5DA107344

WAUKGAFL5DA125455; WAUKGAFL5DA172551 | WAUKGAFL5DA132440 | WAUKGAFL5DA172145

WAUKGAFL5DA184862 | WAUKGAFL5DA149495 | WAUKGAFL5DA199989 | WAUKGAFL5DA176504 | WAUKGAFL5DA158813 | WAUKGAFL5DA115623; WAUKGAFL5DA161520; WAUKGAFL5DA171626 | WAUKGAFL5DA197532 | WAUKGAFL5DA181282; WAUKGAFL5DA157502 | WAUKGAFL5DA147276; WAUKGAFL5DA177569

WAUKGAFL5DA154079; WAUKGAFL5DA106162 | WAUKGAFL5DA117503 | WAUKGAFL5DA123916 | WAUKGAFL5DA163168

WAUKGAFL5DA198521; WAUKGAFL5DA119705; WAUKGAFL5DA195750 | WAUKGAFL5DA198163 | WAUKGAFL5DA183873 | WAUKGAFL5DA167060; WAUKGAFL5DA185736

WAUKGAFL5DA153255; WAUKGAFL5DA162067 | WAUKGAFL5DA141347 | WAUKGAFL5DA154423 | WAUKGAFL5DA134138; WAUKGAFL5DA192864; WAUKGAFL5DA152039

WAUKGAFL5DA197563; WAUKGAFL5DA131143 | WAUKGAFL5DA113337 | WAUKGAFL5DA117825 | WAUKGAFL5DA121986 | WAUKGAFL5DA169892 | WAUKGAFL5DA130705 | WAUKGAFL5DA148900

WAUKGAFL5DA147858 | WAUKGAFL5DA190001 | WAUKGAFL5DA184750; WAUKGAFL5DA106579 | WAUKGAFL5DA148430; WAUKGAFL5DA188538; WAUKGAFL5DA132597 | WAUKGAFL5DA104265; WAUKGAFL5DA155894; WAUKGAFL5DA148881

WAUKGAFL5DA133068; WAUKGAFL5DA158620; WAUKGAFL5DA117792 | WAUKGAFL5DA177314 | WAUKGAFL5DA149819; WAUKGAFL5DA151814; WAUKGAFL5DA169438; WAUKGAFL5DA182254 | WAUKGAFL5DA101365

WAUKGAFL5DA159752 | WAUKGAFL5DA122281 | WAUKGAFL5DA192671 | WAUKGAFL5DA166507 | WAUKGAFL5DA145799 | WAUKGAFL5DA171108 | WAUKGAFL5DA198101; WAUKGAFL5DA138741 | WAUKGAFL5DA179841; WAUKGAFL5DA186059 | WAUKGAFL5DA186661 | WAUKGAFL5DA107599; WAUKGAFL5DA141560 | WAUKGAFL5DA122796 | WAUKGAFL5DA187437; WAUKGAFL5DA125598 | WAUKGAFL5DA144474 | WAUKGAFL5DA123687; WAUKGAFL5DA135435 | WAUKGAFL5DA178382 | WAUKGAFL5DA198499 | WAUKGAFL5DA131305 | WAUKGAFL5DA101673; WAUKGAFL5DA104024; WAUKGAFL5DA138299 | WAUKGAFL5DA137136; WAUKGAFL5DA106503; WAUKGAFL5DA130137 | WAUKGAFL5DA122846 | WAUKGAFL5DA160366 | WAUKGAFL5DA171951 | WAUKGAFL5DA148167; WAUKGAFL5DA128307; WAUKGAFL5DA151683 | WAUKGAFL5DA104489; WAUKGAFL5DA107134 | WAUKGAFL5DA136505 | WAUKGAFL5DA128677; WAUKGAFL5DA127805 | WAUKGAFL5DA117159; WAUKGAFL5DA104444; WAUKGAFL5DA167236; WAUKGAFL5DA145382 | WAUKGAFL5DA116108;

WAUKGAFL5DA130297

| WAUKGAFL5DA142563; WAUKGAFL5DA165387 | WAUKGAFL5DA121793; WAUKGAFL5DA189298 | WAUKGAFL5DA175899 | WAUKGAFL5DA121289 | WAUKGAFL5DA149657 | WAUKGAFL5DA192086 | WAUKGAFL5DA116514; WAUKGAFL5DA149707 | WAUKGAFL5DA108221 | WAUKGAFL5DA114407; WAUKGAFL5DA177684; WAUKGAFL5DA173960 | WAUKGAFL5DA185753; WAUKGAFL5DA155121; WAUKGAFL5DA168886; WAUKGAFL5DA143955; WAUKGAFL5DA121308; WAUKGAFL5DA172307; WAUKGAFL5DA127982; WAUKGAFL5DA181637 | WAUKGAFL5DA168502 | WAUKGAFL5DA124404 | WAUKGAFL5DA157449 | WAUKGAFL5DA158553 | WAUKGAFL5DA199958 | WAUKGAFL5DA110096; WAUKGAFL5DA182920 | WAUKGAFL5DA171013 | WAUKGAFL5DA108588 | WAUKGAFL5DA120403 | WAUKGAFL5DA138271 | WAUKGAFL5DA100510 | WAUKGAFL5DA189088; WAUKGAFL5DA169777 | WAUKGAFL5DA104833 | WAUKGAFL5DA176373

WAUKGAFL5DA137198; WAUKGAFL5DA192332 | WAUKGAFL5DA112396 | WAUKGAFL5DA179726; WAUKGAFL5DA140084 | WAUKGAFL5DA187728 | WAUKGAFL5DA184067 | WAUKGAFL5DA199684; WAUKGAFL5DA124029; WAUKGAFL5DA129747; WAUKGAFL5DA160609 | WAUKGAFL5DA159959

WAUKGAFL5DA148475 | WAUKGAFL5DA154843 | WAUKGAFL5DA144376 | WAUKGAFL5DA185252 | WAUKGAFL5DA136374 | WAUKGAFL5DA129876; WAUKGAFL5DA175045 | WAUKGAFL5DA157922; WAUKGAFL5DA185722; WAUKGAFL5DA190208; WAUKGAFL5DA187969 | WAUKGAFL5DA108123; WAUKGAFL5DA148184; WAUKGAFL5DA181864; WAUKGAFL5DA148458 | WAUKGAFL5DA125178; WAUKGAFL5DA168211; WAUKGAFL5DA169536 | WAUKGAFL5DA140344 | WAUKGAFL5DA152851

WAUKGAFL5DA114696

WAUKGAFL5DA199894 | WAUKGAFL5DA129666 | WAUKGAFL5DA104797; WAUKGAFL5DA120868; WAUKGAFL5DA116089 | WAUKGAFL5DA191598 | WAUKGAFL5DA194758; WAUKGAFL5DA191178; WAUKGAFL5DA181475; WAUKGAFL5DA183467 | WAUKGAFL5DA100331; WAUKGAFL5DA169231; WAUKGAFL5DA114620 | WAUKGAFL5DA197420; WAUKGAFL5DA190404 | WAUKGAFL5DA128520; WAUKGAFL5DA154518 | WAUKGAFL5DA190693 | WAUKGAFL5DA156947 | WAUKGAFL5DA139954 | WAUKGAFL5DA113497 | WAUKGAFL5DA186482; WAUKGAFL5DA123169 | WAUKGAFL5DA179290 | WAUKGAFL5DA146032

WAUKGAFL5DA137895 | WAUKGAFL5DA112110 | WAUKGAFL5DA141123 | WAUKGAFL5DA196011 | WAUKGAFL5DA138139 | WAUKGAFL5DA109966 | WAUKGAFL5DA152705; WAUKGAFL5DA113693 | WAUKGAFL5DA138576 | WAUKGAFL5DA192797 | WAUKGAFL5DA135127 | WAUKGAFL5DA183694 | WAUKGAFL5DA136780 | WAUKGAFL5DA133992

WAUKGAFL5DA193206 | WAUKGAFL5DA192654; WAUKGAFL5DA126377 | WAUKGAFL5DA171142 | WAUKGAFL5DA139369 | WAUKGAFL5DA166734 | WAUKGAFL5DA148346; WAUKGAFL5DA135354 | WAUKGAFL5DA181704 | WAUKGAFL5DA195084; WAUKGAFL5DA134155; WAUKGAFL5DA177913; WAUKGAFL5DA184490 | WAUKGAFL5DA165034 |

WAUKGAFL5DA188457

| WAUKGAFL5DA141770 | WAUKGAFL5DA104993 | WAUKGAFL5DA164319; WAUKGAFL5DA127349; WAUKGAFL5DA196932; WAUKGAFL5DA173957; WAUKGAFL5DA124614; WAUKGAFL5DA124788 | WAUKGAFL5DA113287 | WAUKGAFL5DA156821 | WAUKGAFL5DA131935 | WAUKGAFL5DA181170 | WAUKGAFL5DA179838 | WAUKGAFL5DA114441; WAUKGAFL5DA193951 | WAUKGAFL5DA107683 | WAUKGAFL5DA166670 | WAUKGAFL5DA150856 | WAUKGAFL5DA163946 | WAUKGAFL5DA199488 | WAUKGAFL5DA154051 | WAUKGAFL5DA180262 | WAUKGAFL5DA135063; WAUKGAFL5DA101205 | WAUKGAFL5DA135905 | WAUKGAFL5DA171979; WAUKGAFL5DA189916; WAUKGAFL5DA131871; WAUKGAFL5DA124936 | WAUKGAFL5DA114858 | WAUKGAFL5DA154454 | WAUKGAFL5DA114553; WAUKGAFL5DA127318

WAUKGAFL5DA183405 | WAUKGAFL5DA102774 | WAUKGAFL5DA178978 | WAUKGAFL5DA107568 | WAUKGAFL5DA146421; WAUKGAFL5DA157466; WAUKGAFL5DA194646 | WAUKGAFL5DA131062 | WAUKGAFL5DA180861; WAUKGAFL5DA102564 | WAUKGAFL5DA177989; WAUKGAFL5DA120238 | WAUKGAFL5DA103049 | WAUKGAFL5DA186899; WAUKGAFL5DA157936 | WAUKGAFL5DA147102 | WAUKGAFL5DA150226 | WAUKGAFL5DA173487 | WAUKGAFL5DA165454 | WAUKGAFL5DA106582 | WAUKGAFL5DA186353 | WAUKGAFL5DA164286 | WAUKGAFL5DA104069; WAUKGAFL5DA129442 | WAUKGAFL5DA154258 | WAUKGAFL5DA111037 | WAUKGAFL5DA110468 |

WAUKGAFL5DA141607

| WAUKGAFL5DA123981 | WAUKGAFL5DA175191; WAUKGAFL5DA156009 | WAUKGAFL5DA143633; WAUKGAFL5DA181444; WAUKGAFL5DA113905; WAUKGAFL5DA163672 | WAUKGAFL5DA174025; WAUKGAFL5DA129246; WAUKGAFL5DA197143 | WAUKGAFL5DA137881 | WAUKGAFL5DA183243

WAUKGAFL5DA153787; WAUKGAFL5DA176583 | WAUKGAFL5DA178625 | WAUKGAFL5DA175126; WAUKGAFL5DA126797 | WAUKGAFL5DA123303 | WAUKGAFL5DA144507; WAUKGAFL5DA143907 | WAUKGAFL5DA165289; WAUKGAFL5DA116383; WAUKGAFL5DA167835 | WAUKGAFL5DA167107 | WAUKGAFL5DA141221 | WAUKGAFL5DA147410 | WAUKGAFL5DA198633 | WAUKGAFL5DA191679 | WAUKGAFL5DA141428 | WAUKGAFL5DA153059 | WAUKGAFL5DA120921 | WAUKGAFL5DA134737 | WAUKGAFL5DA198437

WAUKGAFL5DA106971; WAUKGAFL5DA146953; WAUKGAFL5DA149285 | WAUKGAFL5DA185302 | WAUKGAFL5DA143387 | WAUKGAFL5DA177023; WAUKGAFL5DA132065 | WAUKGAFL5DA108607 | WAUKGAFL5DA113290 | WAUKGAFL5DA122488 | WAUKGAFL5DA144085 | WAUKGAFL5DA152526; WAUKGAFL5DA181654 | WAUKGAFL5DA119932 | WAUKGAFL5DA137458 | WAUKGAFL5DA136486 | WAUKGAFL5DA158391 |

WAUKGAFL5DA141641

; WAUKGAFL5DA136200; WAUKGAFL5DA129716 | WAUKGAFL5DA109580 | WAUKGAFL5DA183727; WAUKGAFL5DA129120 | WAUKGAFL5DA106064

WAUKGAFL5DA120630 | WAUKGAFL5DA174011 | WAUKGAFL5DA106758

WAUKGAFL5DA151781 | WAUKGAFL5DA156141 | WAUKGAFL5DA142546 | WAUKGAFL5DA106887 | WAUKGAFL5DA171335 | WAUKGAFL5DA169424 | WAUKGAFL5DA117372; WAUKGAFL5DA107098; WAUKGAFL5DA135015 | WAUKGAFL5DA184179

WAUKGAFL5DA109661 | WAUKGAFL5DA119235 | WAUKGAFL5DA170038 | WAUKGAFL5DA116528; WAUKGAFL5DA124306; WAUKGAFL5DA178799 | WAUKGAFL5DA166846; WAUKGAFL5DA185512; WAUKGAFL5DA150792 | WAUKGAFL5DA100300; WAUKGAFL5DA199474 | WAUKGAFL5DA173442; WAUKGAFL5DA165504 | WAUKGAFL5DA192752 | WAUKGAFL5DA103570 | WAUKGAFL5DA120465;

WAUKGAFL5DA172761

| WAUKGAFL5DA154390 | WAUKGAFL5DA123785 | WAUKGAFL5DA132230 | WAUKGAFL5DA119123; WAUKGAFL5DA145169 | WAUKGAFL5DA146631; WAUKGAFL5DA139193 | WAUKGAFL5DA198129 | WAUKGAFL5DA183078 | WAUKGAFL5DA163252; WAUKGAFL5DA153708; WAUKGAFL5DA152624 | WAUKGAFL5DA168354 | WAUKGAFL5DA194114; WAUKGAFL5DA148363 | WAUKGAFL5DA150162 | WAUKGAFL5DA162263 | WAUKGAFL5DA191357 | WAUKGAFL5DA132907 | WAUKGAFL5DA119509 | WAUKGAFL5DA124225; WAUKGAFL5DA148265 | WAUKGAFL5DA194386 | WAUKGAFL5DA105111 | WAUKGAFL5DA186238 | WAUKGAFL5DA165924 | WAUKGAFL5DA129991; WAUKGAFL5DA117758 | WAUKGAFL5DA104279; WAUKGAFL5DA181735; WAUKGAFL5DA198700; WAUKGAFL5DA190760 | WAUKGAFL5DA194761 | WAUKGAFL5DA140991 | WAUKGAFL5DA135287 | WAUKGAFL5DA175000 | WAUKGAFL5DA164451 | WAUKGAFL5DA115699 | WAUKGAFL5DA146399; WAUKGAFL5DA175823; WAUKGAFL5DA189785; WAUKGAFL5DA181203 | WAUKGAFL5DA104301 | WAUKGAFL5DA198955; WAUKGAFL5DA103133; WAUKGAFL5DA185283 | WAUKGAFL5DA117386 | WAUKGAFL5DA136312 | WAUKGAFL5DA175871; WAUKGAFL5DA140196; WAUKGAFL5DA100832; WAUKGAFL5DA119249; WAUKGAFL5DA150596; WAUKGAFL5DA145415 | WAUKGAFL5DA130672 | WAUKGAFL5DA164272; WAUKGAFL5DA124760

WAUKGAFL5DA133524;

WAUKGAFL5DA169374

; WAUKGAFL5DA124337; WAUKGAFL5DA199457 | WAUKGAFL5DA120448 | WAUKGAFL5DA100250 | WAUKGAFL5DA133572; WAUKGAFL5DA109773 | WAUKGAFL5DA119722; WAUKGAFL5DA196171 | WAUKGAFL5DA113144; WAUKGAFL5DA181556; WAUKGAFL5DA166331; WAUKGAFL5DA170136; WAUKGAFL5DA190676 | WAUKGAFL5DA147794 | WAUKGAFL5DA103312 | WAUKGAFL5DA182156 | WAUKGAFL5DA171433; WAUKGAFL5DA133538

WAUKGAFL5DA132986 | WAUKGAFL5DA135676; WAUKGAFL5DA185798 | WAUKGAFL5DA177944 | WAUKGAFL5DA172744

WAUKGAFL5DA144510 | WAUKGAFL5DA194274 | WAUKGAFL5DA120823; WAUKGAFL5DA153188; WAUKGAFL5DA123995;

WAUKGAFL5DA194288

| WAUKGAFL5DA115363 | WAUKGAFL5DA187258 | WAUKGAFL5DA124239 | WAUKGAFL5DA140702 | WAUKGAFL5DA110728; WAUKGAFL5DA160822 | WAUKGAFL5DA123978 | WAUKGAFL5DA193254; WAUKGAFL5DA111815; WAUKGAFL5DA177474 | WAUKGAFL5DA155295 | WAUKGAFL5DA158505 | WAUKGAFL5DA103908; WAUKGAFL5DA110776 | WAUKGAFL5DA138951 | WAUKGAFL5DA186210; WAUKGAFL5DA125858; WAUKGAFL5DA170931 | WAUKGAFL5DA143051 | WAUKGAFL5DA129618 | WAUKGAFL5DA143681 | WAUKGAFL5DA124693; WAUKGAFL5DA115668 | WAUKGAFL5DA162473 | WAUKGAFL5DA172212 | WAUKGAFL5DA147651 | WAUKGAFL5DA147200 | WAUKGAFL5DA120496 | WAUKGAFL5DA138061 | WAUKGAFL5DA188779

WAUKGAFL5DA164241; WAUKGAFL5DA130929 | WAUKGAFL5DA137041 | WAUKGAFL5DA168516; WAUKGAFL5DA182335 | WAUKGAFL5DA184246 | WAUKGAFL5DA124869 | WAUKGAFL5DA181699 | WAUKGAFL5DA159105 | WAUKGAFL5DA164899; WAUKGAFL5DA110213; WAUKGAFL5DA144782 | WAUKGAFL5DA184568 | WAUKGAFL5DA159475; WAUKGAFL5DA164935 | WAUKGAFL5DA172078 | WAUKGAFL5DA162036 | WAUKGAFL5DA194369; WAUKGAFL5DA139663; WAUKGAFL5DA118490; WAUKGAFL5DA197935 | WAUKGAFL5DA112947; WAUKGAFL5DA185820 | WAUKGAFL5DA164465; WAUKGAFL5DA140215; WAUKGAFL5DA126282

WAUKGAFL5DA109675 | WAUKGAFL5DA114603 | WAUKGAFL5DA186076; WAUKGAFL5DA107179 | WAUKGAFL5DA162750; WAUKGAFL5DA145074 | WAUKGAFL5DA164532; WAUKGAFL5DA171383 | WAUKGAFL5DA119347; WAUKGAFL5DA164207 | WAUKGAFL5DA116822 | WAUKGAFL5DA178723

WAUKGAFL5DA175398; WAUKGAFL5DA109255 | WAUKGAFL5DA160853 | WAUKGAFL5DA132017; WAUKGAFL5DA103438 | WAUKGAFL5DA197871 | WAUKGAFL5DA152946 | WAUKGAFL5DA145432 | WAUKGAFL5DA190595; WAUKGAFL5DA179970 | WAUKGAFL5DA173747 | WAUKGAFL5DA199703 | WAUKGAFL5DA164627 | WAUKGAFL5DA146452 | WAUKGAFL5DA168578; WAUKGAFL5DA108395; WAUKGAFL5DA114911; WAUKGAFL5DA125794 | WAUKGAFL5DA138528; WAUKGAFL5DA161419; WAUKGAFL5DA119039 | WAUKGAFL5DA156656 | WAUKGAFL5DA150016 | WAUKGAFL5DA129571; WAUKGAFL5DA189155 | WAUKGAFL5DA195537 | WAUKGAFL5DA170489; WAUKGAFL5DA141574; WAUKGAFL5DA191889 | WAUKGAFL5DA107604 | WAUKGAFL5DA127173; WAUKGAFL5DA171528

WAUKGAFL5DA105884 | WAUKGAFL5DA165390 | WAUKGAFL5DA136164

WAUKGAFL5DA114942 | WAUKGAFL5DA154907 | WAUKGAFL5DA163459 | WAUKGAFL5DA106534; WAUKGAFL5DA102418 | WAUKGAFL5DA172906 | WAUKGAFL5DA149772 | WAUKGAFL5DA154616 | WAUKGAFL5DA132552

WAUKGAFL5DA184005 | WAUKGAFL5DA103780 | WAUKGAFL5DA187602 | WAUKGAFL5DA178298 | WAUKGAFL5DA106808;

WAUKGAFL5DA158035

| WAUKGAFL5DA109594; WAUKGAFL5DA146791 | WAUKGAFL5DA193996; WAUKGAFL5DA142935 | WAUKGAFL5DA123480; WAUKGAFL5DA192041; WAUKGAFL5DA100183; WAUKGAFL5DA160481

WAUKGAFL5DA114519; WAUKGAFL5DA183517 | WAUKGAFL5DA101754 | WAUKGAFL5DA146693 | WAUKGAFL5DA179418; WAUKGAFL5DA176874 | WAUKGAFL5DA140425 | WAUKGAFL5DA103522 | WAUKGAFL5DA108462 | WAUKGAFL5DA152817; WAUKGAFL5DA153367 | WAUKGAFL5DA114102 | WAUKGAFL5DA181413 | WAUKGAFL5DA104346 | WAUKGAFL5DA169245; WAUKGAFL5DA179256 | WAUKGAFL5DA105609 | WAUKGAFL5DA119381 | WAUKGAFL5DA157774 | WAUKGAFL5DA145494 | WAUKGAFL5DA193822 | WAUKGAFL5DA198664 | WAUKGAFL5DA108218; WAUKGAFL5DA124189 | WAUKGAFL5DA123432; WAUKGAFL5DA181217 | WAUKGAFL5DA143017 | WAUKGAFL5DA125021; WAUKGAFL5DA127352 | WAUKGAFL5DA185316 | WAUKGAFL5DA154602 | WAUKGAFL5DA183355 | WAUKGAFL5DA186241 | WAUKGAFL5DA160920 | WAUKGAFL5DA106324 | WAUKGAFL5DA158424; WAUKGAFL5DA180391 | WAUKGAFL5DA145429 | WAUKGAFL5DA107764 | WAUKGAFL5DA152221; WAUKGAFL5DA148007 | WAUKGAFL5DA178334 | WAUKGAFL5DA186594 | WAUKGAFL5DA161761; WAUKGAFL5DA156673; WAUKGAFL5DA156723; WAUKGAFL5DA154499 | WAUKGAFL5DA117839 | WAUKGAFL5DA116576 | WAUKGAFL5DA137346 | WAUKGAFL5DA198079

WAUKGAFL5DA136620 | WAUKGAFL5DA175532; WAUKGAFL5DA119073 | WAUKGAFL5DA163591

WAUKGAFL5DA158603

WAUKGAFL5DA178267; WAUKGAFL5DA125228 | WAUKGAFL5DA128355; WAUKGAFL5DA101950 | WAUKGAFL5DA124354 | WAUKGAFL5DA167382 | WAUKGAFL5DA119221 | WAUKGAFL5DA167219 | WAUKGAFL5DA163221 | WAUKGAFL5DA118831; WAUKGAFL5DA183193 | WAUKGAFL5DA181685 | WAUKGAFL5DA193481 | WAUKGAFL5DA179046 | WAUKGAFL5DA156625 | WAUKGAFL5DA136617; WAUKGAFL5DA150842; WAUKGAFL5DA187003 | WAUKGAFL5DA115167; WAUKGAFL5DA139095 | WAUKGAFL5DA140392 | WAUKGAFL5DA193917 | WAUKGAFL5DA138531; WAUKGAFL5DA172209 | WAUKGAFL5DA169469 | WAUKGAFL5DA181623 | WAUKGAFL5DA155832 | WAUKGAFL5DA153918

WAUKGAFL5DA157709; WAUKGAFL5DA114004 | WAUKGAFL5DA128310; WAUKGAFL5DA181914 | WAUKGAFL5DA100894; WAUKGAFL5DA160187 | WAUKGAFL5DA141073; WAUKGAFL5DA115587 | WAUKGAFL5DA115265 | WAUKGAFL5DA100393 | WAUKGAFL5DA131983; WAUKGAFL5DA141137 | WAUKGAFL5DA187373

WAUKGAFL5DA118893; WAUKGAFL5DA172615 | WAUKGAFL5DA119171 | WAUKGAFL5DA123964 | WAUKGAFL5DA101303 | WAUKGAFL5DA195117; WAUKGAFL5DA182383 | WAUKGAFL5DA161162 | WAUKGAFL5DA170640 |

WAUKGAFL5DA100586

; WAUKGAFL5DA102242 | WAUKGAFL5DA132177 | WAUKGAFL5DA158956 | WAUKGAFL5DA198132; WAUKGAFL5DA148301 | WAUKGAFL5DA182853; WAUKGAFL5DA160206; WAUKGAFL5DA125777; WAUKGAFL5DA140036 | WAUKGAFL5DA113175 | WAUKGAFL5DA144216 | WAUKGAFL5DA135452 | WAUKGAFL5DA193724 | WAUKGAFL5DA197708 | WAUKGAFL5DA140912 | WAUKGAFL5DA142305; WAUKGAFL5DA132809; WAUKGAFL5DA137573; WAUKGAFL5DA163736; WAUKGAFL5DA152008 | WAUKGAFL5DA102385 | WAUKGAFL5DA153756; WAUKGAFL5DA146905; WAUKGAFL5DA156432 | WAUKGAFL5DA112186 | WAUKGAFL5DA145057; WAUKGAFL5DA123835 | WAUKGAFL5DA111331; WAUKGAFL5DA195179 | WAUKGAFL5DA124452; WAUKGAFL5DA139341 | WAUKGAFL5DA174428 | WAUKGAFL5DA162683; WAUKGAFL5DA100765 | WAUKGAFL5DA192850 | WAUKGAFL5DA122698 | WAUKGAFL5DA138240;

WAUKGAFL5DA169519

| WAUKGAFL5DA140523 | WAUKGAFL5DA104623; WAUKGAFL5DA164434 | WAUKGAFL5DA186790 | WAUKGAFL5DA153627 | WAUKGAFL5DA175806 | WAUKGAFL5DA179869; WAUKGAFL5DA103391 | WAUKGAFL5DA129294; WAUKGAFL5DA139856 | WAUKGAFL5DA162943; WAUKGAFL5DA185977 | WAUKGAFL5DA105156 | WAUKGAFL5DA104847 | WAUKGAFL5DA141820; WAUKGAFL5DA101883

WAUKGAFL5DA196963 | WAUKGAFL5DA168659 | WAUKGAFL5DA172291 | WAUKGAFL5DA158648 | WAUKGAFL5DA167088 | WAUKGAFL5DA175501; WAUKGAFL5DA140876

WAUKGAFL5DA138819 | WAUKGAFL5DA121387 | WAUKGAFL5DA120224 | WAUKGAFL5DA170539 | WAUKGAFL5DA128906 | WAUKGAFL5DA141431 | WAUKGAFL5DA133801 | WAUKGAFL5DA167284 | WAUKGAFL5DA124015; WAUKGAFL5DA110129; WAUKGAFL5DA183999 | WAUKGAFL5DA121907; WAUKGAFL5DA150534 | WAUKGAFL5DA175305 | WAUKGAFL5DA114214 | WAUKGAFL5DA162182 | WAUKGAFL5DA175112 | WAUKGAFL5DA134902 | WAUKGAFL5DA130767

WAUKGAFL5DA135953; WAUKGAFL5DA103293 | WAUKGAFL5DA131417 | WAUKGAFL5DA193383 | WAUKGAFL5DA128940 | WAUKGAFL5DA133605 | WAUKGAFL5DA168404; WAUKGAFL5DA186093 | WAUKGAFL5DA177832; WAUKGAFL5DA151876; WAUKGAFL5DA169343; WAUKGAFL5DA195201 | WAUKGAFL5DA117257 | WAUKGAFL5DA152106; WAUKGAFL5DA138349 | WAUKGAFL5DA147472; WAUKGAFL5DA128047

WAUKGAFL5DA117534 | WAUKGAFL5DA163333 | WAUKGAFL5DA159850; WAUKGAFL5DA102130 | WAUKGAFL5DA174784 | WAUKGAFL5DA154549; WAUKGAFL5DA160528 | WAUKGAFL5DA160545 | WAUKGAFL5DA172677; WAUKGAFL5DA138996; WAUKGAFL5DA156317 | WAUKGAFL5DA189835; WAUKGAFL5DA131790; WAUKGAFL5DA159198 | WAUKGAFL5DA160917

WAUKGAFL5DA134074

; WAUKGAFL5DA157676; WAUKGAFL5DA112088; WAUKGAFL5DA149013; WAUKGAFL5DA167446 | WAUKGAFL5DA137105; WAUKGAFL5DA108994 | WAUKGAFL5DA179855 | WAUKGAFL5DA134835; WAUKGAFL5DA198731 | WAUKGAFL5DA142353; WAUKGAFL5DA194727 | WAUKGAFL5DA181055; WAUKGAFL5DA172257 | WAUKGAFL5DA123804; WAUKGAFL5DA190824 | WAUKGAFL5DA115489 | WAUKGAFL5DA104718 | WAUKGAFL5DA139498 | WAUKGAFL5DA154406; WAUKGAFL5DA155782 | WAUKGAFL5DA133930 | WAUKGAFL5DA171657 | WAUKGAFL5DA127058 | WAUKGAFL5DA146144 | WAUKGAFL5DA107246 | WAUKGAFL5DA157287 | WAUKGAFL5DA174462 | WAUKGAFL5DA157886; WAUKGAFL5DA180083; WAUKGAFL5DA142756; WAUKGAFL5DA145205; WAUKGAFL5DA142109 | WAUKGAFL5DA170167 | WAUKGAFL5DA140232; WAUKGAFL5DA174252 | WAUKGAFL5DA191908 | WAUKGAFL5DA130509 | WAUKGAFL5DA114780 | WAUKGAFL5DA105299 | WAUKGAFL5DA114505 | WAUKGAFL5DA170511 | WAUKGAFL5DA105853; WAUKGAFL5DA130445 | WAUKGAFL5DA105500; WAUKGAFL5DA119218; WAUKGAFL5DA114584 | WAUKGAFL5DA189124 | WAUKGAFL5DA109045 | WAUKGAFL5DA105626

WAUKGAFL5DA163994; WAUKGAFL5DA177796 | WAUKGAFL5DA166152; WAUKGAFL5DA195490 | WAUKGAFL5DA130056 | WAUKGAFL5DA105996; WAUKGAFL5DA191245; WAUKGAFL5DA160884 | WAUKGAFL5DA157953; WAUKGAFL5DA112785 | WAUKGAFL5DA186868 | WAUKGAFL5DA164806 | WAUKGAFL5DA105027; WAUKGAFL5DA123396 | WAUKGAFL5DA132972; WAUKGAFL5DA109823 | WAUKGAFL5DA104105 | WAUKGAFL5DA157578; WAUKGAFL5DA116111 | WAUKGAFL5DA153823 | WAUKGAFL5DA160089; WAUKGAFL5DA144619

WAUKGAFL5DA172176 | WAUKGAFL5DA147228; WAUKGAFL5DA115962 | WAUKGAFL5DA173263; WAUKGAFL5DA110227 | WAUKGAFL5DA171092 | WAUKGAFL5DA156074 | WAUKGAFL5DA192637 | WAUKGAFL5DA117971; WAUKGAFL5DA104332 | WAUKGAFL5DA159640; WAUKGAFL5DA142420; WAUKGAFL5DA112074; WAUKGAFL5DA186224 | WAUKGAFL5DA108591 | WAUKGAFL5DA157581 | WAUKGAFL5DA136536 | WAUKGAFL5DA172341 | WAUKGAFL5DA177085 | WAUKGAFL5DA182223 | WAUKGAFL5DA135502 | WAUKGAFL5DA156057 | WAUKGAFL5DA165311 | WAUKGAFL5DA136214 | WAUKGAFL5DA154597 | WAUKGAFL5DA110938; WAUKGAFL5DA158455 | WAUKGAFL5DA132292 | WAUKGAFL5DA137900 | WAUKGAFL5DA163655 | WAUKGAFL5DA166328 | WAUKGAFL5DA132132 | WAUKGAFL5DA163915 | WAUKGAFL5DA106999; WAUKGAFL5DA149769; WAUKGAFL5DA130378 | WAUKGAFL5DA152042; WAUKGAFL5DA152011; WAUKGAFL5DA142093; WAUKGAFL5DA136519 | WAUKGAFL5DA153319 | WAUKGAFL5DA125133 | WAUKGAFL5DA134026; WAUKGAFL5DA169357; WAUKGAFL5DA159282 | WAUKGAFL5DA169052; WAUKGAFL5DA150050 | WAUKGAFL5DA140411 | WAUKGAFL5DA161453 | WAUKGAFL5DA112706; WAUKGAFL5DA175790

WAUKGAFL5DA160531 | WAUKGAFL5DA101480; WAUKGAFL5DA108526; WAUKGAFL5DA138917 | WAUKGAFL5DA122443 | WAUKGAFL5DA166927

WAUKGAFL5DA145754 | WAUKGAFL5DA173604 | WAUKGAFL5DA170119 | WAUKGAFL5DA136939 | WAUKGAFL5DA121938 | WAUKGAFL5DA143650; WAUKGAFL5DA106906 | WAUKGAFL5DA189253; WAUKGAFL5DA175370; WAUKGAFL5DA193190; WAUKGAFL5DA172405 | WAUKGAFL5DA160125 | WAUKGAFL5DA189320; WAUKGAFL5DA102516; WAUKGAFL5DA169505;

WAUKGAFL5DA127111

|

WAUKGAFL5DA115072

| WAUKGAFL5DA126637; WAUKGAFL5DA119008 | WAUKGAFL5DA175563 | WAUKGAFL5DA137542; WAUKGAFL5DA102452 | WAUKGAFL5DA115847 | WAUKGAFL5DA111295 |

WAUKGAFL5DA192900

; WAUKGAFL5DA121759 | WAUKGAFL5DA182061 | WAUKGAFL5DA135807

WAUKGAFL5DA154700 | WAUKGAFL5DA119011; WAUKGAFL5DA128534

WAUKGAFL5DA108901 | WAUKGAFL5DA143101 | WAUKGAFL5DA123592 | WAUKGAFL5DA130204 | WAUKGAFL5DA176390 | WAUKGAFL5DA146158 | WAUKGAFL5DA169102 | WAUKGAFL5DA169181

WAUKGAFL5DA160724 | WAUKGAFL5DA172467; WAUKGAFL5DA113208 | WAUKGAFL5DA122104 | WAUKGAFL5DA151666; WAUKGAFL5DA149139; WAUKGAFL5DA111619; WAUKGAFL5DA180066; WAUKGAFL5DA164210 | WAUKGAFL5DA171934 | WAUKGAFL5DA173974 | WAUKGAFL5DA149934 | WAUKGAFL5DA126427; WAUKGAFL5DA196381 |

WAUKGAFL5DA155913

| WAUKGAFL5DA132499 | WAUKGAFL5DA192301 | WAUKGAFL5DA128792 | WAUKGAFL5DA175269

WAUKGAFL5DA107327 | WAUKGAFL5DA191455 | WAUKGAFL5DA137718 | WAUKGAFL5DA104962

WAUKGAFL5DA167656; WAUKGAFL5DA137427; WAUKGAFL5DA139324 | WAUKGAFL5DA111507 | WAUKGAFL5DA105514; WAUKGAFL5DA147407 | WAUKGAFL5DA186126 | WAUKGAFL5DA165275; WAUKGAFL5DA162599 | WAUKGAFL5DA142997; WAUKGAFL5DA125987; WAUKGAFL5DA175577 | WAUKGAFL5DA143745 | WAUKGAFL5DA138206 | WAUKGAFL5DA122703; WAUKGAFL5DA191729 | WAUKGAFL5DA123141 | WAUKGAFL5DA187227 | WAUKGAFL5DA144183 | WAUKGAFL5DA156172 | WAUKGAFL5DA190466; WAUKGAFL5DA140926 | WAUKGAFL5DA127285 | WAUKGAFL5DA188104 | WAUKGAFL5DA185400; WAUKGAFL5DA144880 | WAUKGAFL5DA165874 | WAUKGAFL5DA102371

WAUKGAFL5DA105562 | WAUKGAFL5DA173148; WAUKGAFL5DA187650

WAUKGAFL5DA129215 | WAUKGAFL5DA176566; WAUKGAFL5DA198616 | WAUKGAFL5DA189804; WAUKGAFL5DA118439 | WAUKGAFL5DA108624; WAUKGAFL5DA105092; WAUKGAFL5DA193707;

WAUKGAFL5DA128453

| WAUKGAFL5DA161646; WAUKGAFL5DA195652 | WAUKGAFL5DA150243 | WAUKGAFL5DA152557; WAUKGAFL5DA178088 | WAUKGAFL5DA160593;

WAUKGAFL5DA166068

| WAUKGAFL5DA193092

WAUKGAFL5DA130848; WAUKGAFL5DA189995 | WAUKGAFL5DA129084 | WAUKGAFL5DA172985 | WAUKGAFL5DA154762; WAUKGAFL5DA192072 | WAUKGAFL5DA127268 | WAUKGAFL5DA169391 | WAUKGAFL5DA190385 | WAUKGAFL5DA146015 | WAUKGAFL5DA137072; WAUKGAFL5DA138853 | WAUKGAFL5DA187535 | WAUKGAFL5DA176938 | WAUKGAFL5DA197630 | WAUKGAFL5DA199717; WAUKGAFL5DA145852

WAUKGAFL5DA120644 | WAUKGAFL5DA157760 | WAUKGAFL5DA142773; WAUKGAFL5DA179337 | WAUKGAFL5DA164398 | WAUKGAFL5DA172047 | WAUKGAFL5DA109191

WAUKGAFL5DA135189 | WAUKGAFL5DA184683 | WAUKGAFL5DA187356 | WAUKGAFL5DA192587

WAUKGAFL5DA129926; WAUKGAFL5DA193240; WAUKGAFL5DA163834 | WAUKGAFL5DA148234 | WAUKGAFL5DA193948 | WAUKGAFL5DA172050 | WAUKGAFL5DA192007 | WAUKGAFL5DA108302 | WAUKGAFL5DA105366 | WAUKGAFL5DA144040 | WAUKGAFL5DA109532; WAUKGAFL5DA195862 | WAUKGAFL5DA115430 | WAUKGAFL5DA163428

WAUKGAFL5DA135404 | WAUKGAFL5DA195571 | WAUKGAFL5DA188409 | WAUKGAFL5DA145866 | WAUKGAFL5DA118750; WAUKGAFL5DA103147 | WAUKGAFL5DA170315; WAUKGAFL5DA122071

WAUKGAFL5DA170122; WAUKGAFL5DA182352 | WAUKGAFL5DA100670; WAUKGAFL5DA171464; WAUKGAFL5DA128825 | WAUKGAFL5DA149660 | WAUKGAFL5DA122586 | WAUKGAFL5DA190211; WAUKGAFL5DA148623 | WAUKGAFL5DA167351; WAUKGAFL5DA193268; WAUKGAFL5DA116139 | WAUKGAFL5DA196235; WAUKGAFL5DA102824; WAUKGAFL5DA192234; WAUKGAFL5DA137265 | WAUKGAFL5DA161971 | WAUKGAFL5DA186143; WAUKGAFL5DA128789; WAUKGAFL5DA108543 | WAUKGAFL5DA128419; WAUKGAFL5DA161629 | WAUKGAFL5DA110969 | WAUKGAFL5DA152784; WAUKGAFL5DA199832; WAUKGAFL5DA150260

WAUKGAFL5DA131188; WAUKGAFL5DA195294 | WAUKGAFL5DA101169; WAUKGAFL5DA118313

WAUKGAFL5DA121518 | WAUKGAFL5DA199846 | WAUKGAFL5DA131059; WAUKGAFL5DA114181; WAUKGAFL5DA129070 | WAUKGAFL5DA154972 | WAUKGAFL5DA101060 | WAUKGAFL5DA165650 | WAUKGAFL5DA142336; WAUKGAFL5DA192203 | WAUKGAFL5DA166863; WAUKGAFL5DA185915; WAUKGAFL5DA174543 | WAUKGAFL5DA198941 | WAUKGAFL5DA104072 | WAUKGAFL5DA137430; WAUKGAFL5DA180603; WAUKGAFL5DA153725 | WAUKGAFL5DA173683 | WAUKGAFL5DA130588; WAUKGAFL5DA161131;

WAUKGAFL5DA173702

| WAUKGAFL5DA184294; WAUKGAFL5DA166247 | WAUKGAFL5DA187177 | WAUKGAFL5DA101639 | WAUKGAFL5DA194694; WAUKGAFL5DA169066 | WAUKGAFL5DA138707 | WAUKGAFL5DA151179 | WAUKGAFL5DA199815; WAUKGAFL5DA168452 | WAUKGAFL5DA148198 | WAUKGAFL5DA139694 | WAUKGAFL5DA113189 | WAUKGAFL5DA151571 | WAUKGAFL5DA112740 | WAUKGAFL5DA179466 | WAUKGAFL5DA197336 | WAUKGAFL5DA150338 | WAUKGAFL5DA158858; WAUKGAFL5DA196798; WAUKGAFL5DA191200; WAUKGAFL5DA100233 | WAUKGAFL5DA180892 | WAUKGAFL5DA113984; WAUKGAFL5DA176289 | WAUKGAFL5DA141767 | WAUKGAFL5DA173635 | WAUKGAFL5DA167401; WAUKGAFL5DA130686 | WAUKGAFL5DA196090; WAUKGAFL5DA168290 | WAUKGAFL5DA162344 | WAUKGAFL5DA196882; WAUKGAFL5DA173313 | WAUKGAFL5DA126749 | WAUKGAFL5DA184439 | WAUKGAFL5DA125889; WAUKGAFL5DA131465 | WAUKGAFL5DA103035 | WAUKGAFL5DA111281; WAUKGAFL5DA164949 | WAUKGAFL5DA160688; WAUKGAFL5DA175451 | WAUKGAFL5DA145155 | WAUKGAFL5DA125052; WAUKGAFL5DA188314 | WAUKGAFL5DA137170; WAUKGAFL5DA195280 | WAUKGAFL5DA173862 | WAUKGAFL5DA190547 | WAUKGAFL5DA137833 | WAUKGAFL5DA165423 | WAUKGAFL5DA193626 | WAUKGAFL5DA106419 | WAUKGAFL5DA121499 | WAUKGAFL5DA161338 | WAUKGAFL5DA111135 | WAUKGAFL5DA182514 | WAUKGAFL5DA147259 | WAUKGAFL5DA176048 | WAUKGAFL5DA188572 | WAUKGAFL5DA108736; WAUKGAFL5DA172226

WAUKGAFL5DA140652 | WAUKGAFL5DA192931 | WAUKGAFL5DA172856 | WAUKGAFL5DA159461 | WAUKGAFL5DA114679 | WAUKGAFL5DA179189 | WAUKGAFL5DA106467

WAUKGAFL5DA183162; WAUKGAFL5DA113161 | WAUKGAFL5DA135824; WAUKGAFL5DA100779 | WAUKGAFL5DA193559 | WAUKGAFL5DA120353; WAUKGAFL5DA128095 | WAUKGAFL5DA142594; WAUKGAFL5DA131286 | WAUKGAFL5DA172131; WAUKGAFL5DA156737 | WAUKGAFL5DA131580; WAUKGAFL5DA116805 | WAUKGAFL5DA105416

WAUKGAFL5DA159783; WAUKGAFL5DA102144; WAUKGAFL5DA114195 | WAUKGAFL5DA171075 | WAUKGAFL5DA120918; WAUKGAFL5DA138738; WAUKGAFL5DA161257; WAUKGAFL5DA122328 | WAUKGAFL5DA125990 | WAUKGAFL5DA140750; WAUKGAFL5DA181606 | WAUKGAFL5DA132681 | WAUKGAFL5DA165244 | WAUKGAFL5DA172016 | WAUKGAFL5DA130719 | WAUKGAFL5DA168810 | WAUKGAFL5DA186627;

WAUKGAFL5DA147987

| WAUKGAFL5DA105139; WAUKGAFL5DA115573 | WAUKGAFL5DA137296; WAUKGAFL5DA130073; WAUKGAFL5DA153773; WAUKGAFL5DA183212 | WAUKGAFL5DA150601; WAUKGAFL5DA164515 | WAUKGAFL5DA167057 | WAUKGAFL5DA151599 | WAUKGAFL5DA167642; WAUKGAFL5DA185123 | WAUKGAFL5DA156043; WAUKGAFL5DA168323

WAUKGAFL5DA146001 | WAUKGAFL5DA140229 | WAUKGAFL5DA199779 | WAUKGAFL5DA163512; WAUKGAFL5DA180939 | WAUKGAFL5DA120613 | WAUKGAFL5DA141400 | WAUKGAFL5DA158245; WAUKGAFL5DA170587; WAUKGAFL5DA157435 | WAUKGAFL5DA197255 | WAUKGAFL5DA186885 |

WAUKGAFL5DA118201

| WAUKGAFL5DA147696; WAUKGAFL5DA119414; WAUKGAFL5DA119753; WAUKGAFL5DA192055 | WAUKGAFL5DA140019 | WAUKGAFL5DA166894; WAUKGAFL5DA168368 | WAUKGAFL5DA144488 | WAUKGAFL5DA154325 | WAUKGAFL5DA160982; WAUKGAFL5DA194906 | WAUKGAFL5DA177524 | WAUKGAFL5DA158150 | WAUKGAFL5DA160738; WAUKGAFL5DA119882 | WAUKGAFL5DA168726 | WAUKGAFL5DA115914

WAUKGAFL5DA179984 | WAUKGAFL5DA147679

WAUKGAFL5DA180486 | WAUKGAFL5DA126279; WAUKGAFL5DA186692; WAUKGAFL5DA119638 | WAUKGAFL5DA102029; WAUKGAFL5DA149190 | WAUKGAFL5DA192363 | WAUKGAFL5DA178365 | WAUKGAFL5DA171190 | WAUKGAFL5DA119428; WAUKGAFL5DA143647 | WAUKGAFL5DA163820

WAUKGAFL5DA137153; WAUKGAFL5DA144684 | WAUKGAFL5DA158410 | WAUKGAFL5DA142191; WAUKGAFL5DA160951 | WAUKGAFL5DA137668;

WAUKGAFL5DA192461

; WAUKGAFL5DA145673; WAUKGAFL5DA126315 | WAUKGAFL5DA102872 | WAUKGAFL5DA103486; WAUKGAFL5DA108347; WAUKGAFL5DA185042; WAUKGAFL5DA196087 | WAUKGAFL5DA150274 | WAUKGAFL5DA177264 | WAUKGAFL5DA153837; WAUKGAFL5DA108865; WAUKGAFL5DA190449 | WAUKGAFL5DA107991; WAUKGAFL5DA181962; WAUKGAFL5DA188054 | WAUKGAFL5DA178673 | WAUKGAFL5DA174039 | WAUKGAFL5DA109806; WAUKGAFL5DA195232; WAUKGAFL5DA142806; WAUKGAFL5DA141199 | WAUKGAFL5DA177295 | WAUKGAFL5DA198504 | WAUKGAFL5DA181153 | WAUKGAFL5DA160674 | WAUKGAFL5DA149397 | WAUKGAFL5DA120871 | WAUKGAFL5DA104041 | WAUKGAFL5DA177457 | WAUKGAFL5DA111412; WAUKGAFL5DA135497 | WAUKGAFL5DA142417; WAUKGAFL5DA179791 | WAUKGAFL5DA181041; WAUKGAFL5DA124046 | WAUKGAFL5DA199068

WAUKGAFL5DA199944; WAUKGAFL5DA157046; WAUKGAFL5DA141638 | WAUKGAFL5DA126170; WAUKGAFL5DA175756 | WAUKGAFL5DA150307 | WAUKGAFL5DA189074 | WAUKGAFL5DA169763; WAUKGAFL5DA143552; WAUKGAFL5DA128887 | WAUKGAFL5DA157144 | WAUKGAFL5DA103892 | WAUKGAFL5DA170055 | WAUKGAFL5DA189057

WAUKGAFL5DA183257 | WAUKGAFL5DA135919;

WAUKGAFL5DA172100

; WAUKGAFL5DA115380; WAUKGAFL5DA190046; WAUKGAFL5DA156916

WAUKGAFL5DA180049 | WAUKGAFL5DA184893 | WAUKGAFL5DA180312; WAUKGAFL5DA185459 | WAUKGAFL5DA194775 | WAUKGAFL5DA190659 | WAUKGAFL5DA170475

WAUKGAFL5DA160500; WAUKGAFL5DA188426; WAUKGAFL5DA133006 | WAUKGAFL5DA188653 | WAUKGAFL5DA112561; WAUKGAFL5DA111054 | WAUKGAFL5DA157516; WAUKGAFL5DA139372; WAUKGAFL5DA167690 | WAUKGAFL5DA106792; WAUKGAFL5DA124144 | WAUKGAFL5DA154342

WAUKGAFL5DA139887

WAUKGAFL5DA160710; WAUKGAFL5DA176342 | WAUKGAFL5DA125956

WAUKGAFL5DA196607; WAUKGAFL5DA178222 | WAUKGAFL5DA128811 | WAUKGAFL5DA151621 | WAUKGAFL5DA186756 | WAUKGAFL5DA185784 | WAUKGAFL5DA141283; WAUKGAFL5DA122572

WAUKGAFL5DA161677; WAUKGAFL5DA116285 | WAUKGAFL5DA143275 | WAUKGAFL5DA120563 | WAUKGAFL5DA165373; WAUKGAFL5DA152364; WAUKGAFL5DA151862 | WAUKGAFL5DA112401; WAUKGAFL5DA170699; WAUKGAFL5DA122085; WAUKGAFL5DA170928; WAUKGAFL5DA139596; WAUKGAFL5DA110261 | WAUKGAFL5DA173568; WAUKGAFL5DA115329 | WAUKGAFL5DA112799 | WAUKGAFL5DA133331 | WAUKGAFL5DA129859 | WAUKGAFL5DA186465 | WAUKGAFL5DA114018

WAUKGAFL5DA162487; WAUKGAFL5DA166202; WAUKGAFL5DA171125 | WAUKGAFL5DA113323 | WAUKGAFL5DA105965 | WAUKGAFL5DA195795 | WAUKGAFL5DA191956; WAUKGAFL5DA140280 | WAUKGAFL5DA152462 | WAUKGAFL5DA125147; WAUKGAFL5DA145947; WAUKGAFL5DA141333; WAUKGAFL5DA117422; WAUKGAFL5DA198857

WAUKGAFL5DA135340 | WAUKGAFL5DA168080 | WAUKGAFL5DA159816 | WAUKGAFL5DA129957 | WAUKGAFL5DA121891; WAUKGAFL5DA119865; WAUKGAFL5DA111877 | WAUKGAFL5DA178026

WAUKGAFL5DA124399 | WAUKGAFL5DA164336 | WAUKGAFL5DA117761; WAUKGAFL5DA197482; WAUKGAFL5DA169584; WAUKGAFL5DA177068 | WAUKGAFL5DA134169; WAUKGAFL5DA171819; WAUKGAFL5DA116951 | WAUKGAFL5DA149447 | WAUKGAFL5DA160562 | WAUKGAFL5DA183842; WAUKGAFL5DA102905; WAUKGAFL5DA132504 | WAUKGAFL5DA162506 | WAUKGAFL5DA152266; WAUKGAFL5DA161372 | WAUKGAFL5DA175367 | WAUKGAFL5DA107750; WAUKGAFL5DA155300 | WAUKGAFL5DA106047 | WAUKGAFL5DA131112; WAUKGAFL5DA164983 | WAUKGAFL5DA175997 | WAUKGAFL5DA131515 | WAUKGAFL5DA140165 | WAUKGAFL5DA118165 | WAUKGAFL5DA191939; WAUKGAFL5DA162618 | WAUKGAFL5DA114486; WAUKGAFL5DA168287 | WAUKGAFL5DA183789 | WAUKGAFL5DA137850 | WAUKGAFL5DA165535 | WAUKGAFL5DA118229; WAUKGAFL5DA140313 | WAUKGAFL5DA102502 | WAUKGAFL5DA151960 | WAUKGAFL5DA160240 | WAUKGAFL5DA182898; WAUKGAFL5DA146774; WAUKGAFL5DA128209 | WAUKGAFL5DA174333 | WAUKGAFL5DA117744 | WAUKGAFL5DA186918

WAUKGAFL5DA151554; WAUKGAFL5DA144748 | WAUKGAFL5DA106131 | WAUKGAFL5DA182643 | WAUKGAFL5DA143938 | WAUKGAFL5DA193514

WAUKGAFL5DA100605 | WAUKGAFL5DA167043 | WAUKGAFL5DA124970; WAUKGAFL5DA154650; WAUKGAFL5DA115833 | WAUKGAFL5DA144944; WAUKGAFL5DA103715 | WAUKGAFL5DA127531 | WAUKGAFL5DA177930 | WAUKGAFL5DA144068 | WAUKGAFL5DA157547 | WAUKGAFL5DA121051 | WAUKGAFL5DA165082 | WAUKGAFL5DA170413; WAUKGAFL5DA133717; WAUKGAFL5DA188958 | WAUKGAFL5DA101477 | WAUKGAFL5DA105254; WAUKGAFL5DA132194 | WAUKGAFL5DA176776 | WAUKGAFL5DA129182 | WAUKGAFL5DA157452 | WAUKGAFL5DA136522; WAUKGAFL5DA140554 | WAUKGAFL5DA169164 | WAUKGAFL5DA182447 | WAUKGAFL5DA173411 | WAUKGAFL5DA180102

WAUKGAFL5DA104640

WAUKGAFL5DA175420 | WAUKGAFL5DA132924 | WAUKGAFL5DA113452 | WAUKGAFL5DA151473 | WAUKGAFL5DA147732; WAUKGAFL5DA151201; WAUKGAFL5DA185347 | WAUKGAFL5DA121471 | WAUKGAFL5DA127304 | WAUKGAFL5DA177779; WAUKGAFL5DA102547 | WAUKGAFL5DA146757 | WAUKGAFL5DA162053 | WAUKGAFL5DA155197; WAUKGAFL5DA117615; WAUKGAFL5DA192251 | WAUKGAFL5DA128615; WAUKGAFL5DA115475 | WAUKGAFL5DA121163 | WAUKGAFL5DA143891 | WAUKGAFL5DA170380; WAUKGAFL5DA111605 | WAUKGAFL5DA156561 | WAUKGAFL5DA125214; WAUKGAFL5DA157919; WAUKGAFL5DA139937 | WAUKGAFL5DA199992

WAUKGAFL5DA142157; WAUKGAFL5DA124130

WAUKGAFL5DA150954; WAUKGAFL5DA177412 | WAUKGAFL5DA169097; WAUKGAFL5DA170265 | WAUKGAFL5DA130199 | WAUKGAFL5DA175210; WAUKGAFL5DA172470 | WAUKGAFL5DA124032

WAUKGAFL5DA118473 | WAUKGAFL5DA172002 | WAUKGAFL5DA148654 | WAUKGAFL5DA143728 | WAUKGAFL5DA115296; WAUKGAFL5DA181329; WAUKGAFL5DA191004 | WAUKGAFL5DA126721 | WAUKGAFL5DA102161 | WAUKGAFL5DA141249 | WAUKGAFL5DA183033 | WAUKGAFL5DA141011 | WAUKGAFL5DA183971; WAUKGAFL5DA155572 | WAUKGAFL5DA117517; WAUKGAFL5DA184523 | WAUKGAFL5DA116755 | WAUKGAFL5DA108669 | WAUKGAFL5DA187809

WAUKGAFL5DA187387 | WAUKGAFL5DA133846 | WAUKGAFL5DA151246 | WAUKGAFL5DA131224 | WAUKGAFL5DA166118 |

WAUKGAFL5DA129179

| WAUKGAFL5DA166054; WAUKGAFL5DA127013 | WAUKGAFL5DA194257; WAUKGAFL5DA145298; WAUKGAFL5DA107392 | WAUKGAFL5DA143762; WAUKGAFL5DA175966;

WAUKGAFL5DA103777

| WAUKGAFL5DA179516 | WAUKGAFL5DA144071 | WAUKGAFL5DA157063; WAUKGAFL5DA127271; WAUKGAFL5DA193836 | WAUKGAFL5DA142269 | WAUKGAFL5DA189026; WAUKGAFL5DA176275

WAUKGAFL5DA165941 | WAUKGAFL5DA123625; WAUKGAFL5DA156401 | WAUKGAFL5DA139047; WAUKGAFL5DA108896 | WAUKGAFL5DA105979 | WAUKGAFL5DA172338; WAUKGAFL5DA143356 | WAUKGAFL5DA133135; WAUKGAFL5DA153305 | WAUKGAFL5DA136326 | WAUKGAFL5DA122202 | WAUKGAFL5DA176258 | WAUKGAFL5DA139338; WAUKGAFL5DA185879; WAUKGAFL5DA120885 | WAUKGAFL5DA172596 | WAUKGAFL5DA131031 | WAUKGAFL5DA192783

WAUKGAFL5DA189219 |

WAUKGAFL5DA124435

; WAUKGAFL5DA188281; WAUKGAFL5DA115315 | WAUKGAFL5DA161047 | WAUKGAFL5DA117162; WAUKGAFL5DA114892 | WAUKGAFL5DA166605 | WAUKGAFL5DA185851 | WAUKGAFL5DA145124 | WAUKGAFL5DA178804; WAUKGAFL5DA144197 | WAUKGAFL5DA127089; WAUKGAFL5DA114830 | WAUKGAFL5DA181928; WAUKGAFL5DA138352 | WAUKGAFL5DA134351 | WAUKGAFL5DA186904 | WAUKGAFL5DA116349

WAUKGAFL5DA107117 | WAUKGAFL5DA111006 | WAUKGAFL5DA119655 | WAUKGAFL5DA166040 | WAUKGAFL5DA168158; WAUKGAFL5DA112950 | WAUKGAFL5DA119736 | WAUKGAFL5DA161145 | WAUKGAFL5DA118778 | WAUKGAFL5DA116142; WAUKGAFL5DA106632

WAUKGAFL5DA103164

WAUKGAFL5DA176728; WAUKGAFL5DA132390 | WAUKGAFL5DA150999 | WAUKGAFL5DA178608 | WAUKGAFL5DA163638 | WAUKGAFL5DA122054; WAUKGAFL5DA138867; WAUKGAFL5DA160965; WAUKGAFL5DA120045; WAUKGAFL5DA190709 | WAUKGAFL5DA182187; WAUKGAFL5DA162764; WAUKGAFL5DA157970 | WAUKGAFL5DA149691 | WAUKGAFL5DA109059; WAUKGAFL5DA122121 | WAUKGAFL5DA127397 | WAUKGAFL5DA196817 | WAUKGAFL5DA166023 | WAUKGAFL5DA170976; WAUKGAFL5DA111961 | WAUKGAFL5DA106744 | WAUKGAFL5DA146550 | WAUKGAFL5DA107084; WAUKGAFL5DA197515; WAUKGAFL5DA103620 | WAUKGAFL5DA154759; WAUKGAFL5DA115704; WAUKGAFL5DA128002 | WAUKGAFL5DA179659; WAUKGAFL5DA121423; WAUKGAFL5DA197207 | WAUKGAFL5DA178317 | WAUKGAFL5DA129103 | WAUKGAFL5DA130932

WAUKGAFL5DA102712 | WAUKGAFL5DA189950; WAUKGAFL5DA120790 | WAUKGAFL5DA100653 | WAUKGAFL5DA193450; WAUKGAFL5DA129604 | WAUKGAFL5DA172422 | WAUKGAFL5DA174171 | WAUKGAFL5DA173456; WAUKGAFL5DA174204 | WAUKGAFL5DA147763 | WAUKGAFL5DA125584; WAUKGAFL5DA117310 | WAUKGAFL5DA191150; WAUKGAFL5DA159587 | WAUKGAFL5DA133152 | WAUKGAFL5DA104914 | WAUKGAFL5DA192542 | WAUKGAFL5DA189690 | WAUKGAFL5DA121843 | WAUKGAFL5DA148119; WAUKGAFL5DA145270 | WAUKGAFL5DA111250; WAUKGAFL5DA164045 | WAUKGAFL5DA180858 | WAUKGAFL5DA105495 | WAUKGAFL5DA162120; WAUKGAFL5DA126475 | WAUKGAFL5DA193352 | WAUKGAFL5DA174400 | WAUKGAFL5DA110194 | WAUKGAFL5DA102077; WAUKGAFL5DA197028 | WAUKGAFL5DA161064; WAUKGAFL5DA186949 | WAUKGAFL5DA142529; WAUKGAFL5DA163509

WAUKGAFL5DA158228 | WAUKGAFL5DA199166 | WAUKGAFL5DA110504 | WAUKGAFL5DA105142 | WAUKGAFL5DA199748; WAUKGAFL5DA175496 | WAUKGAFL5DA154082 | WAUKGAFL5DA114150 | WAUKGAFL5DA179614 | WAUKGAFL5DA160030 | WAUKGAFL5DA153045; WAUKGAFL5DA134429; WAUKGAFL5DA182612; WAUKGAFL5DA110647 | WAUKGAFL5DA154096 | WAUKGAFL5DA104900; WAUKGAFL5DA105819 | WAUKGAFL5DA101964 | WAUKGAFL5DA114021; WAUKGAFL5DA139890 | WAUKGAFL5DA135080; WAUKGAFL5DA116352 | WAUKGAFL5DA133703 |

WAUKGAFL5DA152235

; WAUKGAFL5DA119140 | WAUKGAFL5DA112270 | WAUKGAFL5DA194324; WAUKGAFL5DA195909 | WAUKGAFL5DA180410 | WAUKGAFL5DA136469

WAUKGAFL5DA153241 | WAUKGAFL5DA153336 | WAUKGAFL5DA174476 | WAUKGAFL5DA144846 | WAUKGAFL5DA121132 | WAUKGAFL5DA175417 | WAUKGAFL5DA158987 | WAUKGAFL5DA164417 | WAUKGAFL5DA131272; WAUKGAFL5DA112818 | WAUKGAFL5DA162439 | WAUKGAFL5DA142613; WAUKGAFL5DA150646; WAUKGAFL5DA176471 | WAUKGAFL5DA104881 | WAUKGAFL5DA152400 | WAUKGAFL5DA161291; WAUKGAFL5DA183520 | WAUKGAFL5DA137203 | WAUKGAFL5DA184764 | WAUKGAFL5DA197921 | WAUKGAFL5DA153286 | WAUKGAFL5DA172923 | WAUKGAFL5DA171044 | WAUKGAFL5DA173943; WAUKGAFL5DA177393 | WAUKGAFL5DA110731; WAUKGAFL5DA136570 | WAUKGAFL5DA114665 | WAUKGAFL5DA176714 | WAUKGAFL5DA159508

WAUKGAFL5DA108459; WAUKGAFL5DA132342; WAUKGAFL5DA132812; WAUKGAFL5DA156477

WAUKGAFL5DA197577 | WAUKGAFL5DA154177 | WAUKGAFL5DA146385; WAUKGAFL5DA102001 | WAUKGAFL5DA159329 | WAUKGAFL5DA198213; WAUKGAFL5DA199099 | WAUKGAFL5DA137928

WAUKGAFL5DA193934; WAUKGAFL5DA102127; WAUKGAFL5DA186000 | WAUKGAFL5DA115282

WAUKGAFL5DA175918 | WAUKGAFL5DA130140 | WAUKGAFL5DA194890 | WAUKGAFL5DA187115; WAUKGAFL5DA155474 | WAUKGAFL5DA103469 | WAUKGAFL5DA146306

WAUKGAFL5DA189589; WAUKGAFL5DA113399; WAUKGAFL5DA191990 | WAUKGAFL5DA163008; WAUKGAFL5DA147889 | WAUKGAFL5DA106243 | WAUKGAFL5DA176759

WAUKGAFL5DA126847 | WAUKGAFL5DA122720 | WAUKGAFL5DA189933 | WAUKGAFL5DA149531 | WAUKGAFL5DA185090; WAUKGAFL5DA125343; WAUKGAFL5DA165860; WAUKGAFL5DA113757 | WAUKGAFL5DA102922 | WAUKGAFL5DA121521 | WAUKGAFL5DA195599 | WAUKGAFL5DA168029 | WAUKGAFL5DA169729; WAUKGAFL5DA153997 | WAUKGAFL5DA197966 | WAUKGAFL5DA109210 | WAUKGAFL5DA131577; WAUKGAFL5DA163798 | WAUKGAFL5DA145706 | WAUKGAFL5DA151456 | WAUKGAFL5DA171576 | WAUKGAFL5DA144829 | WAUKGAFL5DA161209 | WAUKGAFL5DA139467 | WAUKGAFL5DA118828 | WAUKGAFL5DA136603; WAUKGAFL5DA100815 | WAUKGAFL5DA176356 | WAUKGAFL5DA184182 | WAUKGAFL5DA154695 | WAUKGAFL5DA152204; WAUKGAFL5DA148492; WAUKGAFL5DA112611 | WAUKGAFL5DA151070 | WAUKGAFL5DA154938 | WAUKGAFL5DA190919; WAUKGAFL5DA198289

WAUKGAFL5DA144541 | WAUKGAFL5DA150419 | WAUKGAFL5DA105982; WAUKGAFL5DA184103; WAUKGAFL5DA172260 | WAUKGAFL5DA159301 | WAUKGAFL5DA160819 | WAUKGAFL5DA122541 | WAUKGAFL5DA116447

WAUKGAFL5DA180293 | WAUKGAFL5DA151490 | WAUKGAFL5DA138898 | WAUKGAFL5DA100913; WAUKGAFL5DA189396

WAUKGAFL5DA181850 | WAUKGAFL5DA193402 | WAUKGAFL5DA124757 | WAUKGAFL5DA195957 |

WAUKGAFL5DA112964

; WAUKGAFL5DA191228; WAUKGAFL5DA117467; WAUKGAFL5DA125116 | WAUKGAFL5DA144135 | WAUKGAFL5DA142286 | WAUKGAFL5DA101155 | WAUKGAFL5DA165163 | WAUKGAFL5DA116299; WAUKGAFL5DA128694 | WAUKGAFL5DA176180

WAUKGAFL5DA195196 | WAUKGAFL5DA116643 | WAUKGAFL5DA121678 | WAUKGAFL5DA170184; WAUKGAFL5DA177491 | WAUKGAFL5DA188961 | WAUKGAFL5DA129540; WAUKGAFL5DA143082 | WAUKGAFL5DA126167 | WAUKGAFL5DA142692 | WAUKGAFL5DA198387 | WAUKGAFL5DA134057 | WAUKGAFL5DA161548; WAUKGAFL5DA153515; WAUKGAFL5DA146483 | WAUKGAFL5DA137184; WAUKGAFL5DA118392 | WAUKGAFL5DA184117 | WAUKGAFL5DA109269

WAUKGAFL5DA121468

WAUKGAFL5DA173246

| WAUKGAFL5DA143146 | WAUKGAFL5DA146984 | WAUKGAFL5DA124063 | WAUKGAFL5DA198938 | WAUKGAFL5DA126153; WAUKGAFL5DA195781 | WAUKGAFL5DA154969 | WAUKGAFL5DA170816 | WAUKGAFL5DA181377 | WAUKGAFL5DA160741 | WAUKGAFL5DA119042; WAUKGAFL5DA179404 | WAUKGAFL5DA159900; WAUKGAFL5DA140831 | WAUKGAFL5DA147018 | WAUKGAFL5DA176485 | WAUKGAFL5DA198888 |

WAUKGAFL5DA165938

; WAUKGAFL5DA164174 | WAUKGAFL5DA196915; WAUKGAFL5DA167821; WAUKGAFL5DA159668; WAUKGAFL5DA124497 | WAUKGAFL5DA135306; WAUKGAFL5DA174283; WAUKGAFL5DA128050 | WAUKGAFL5DA169116; WAUKGAFL5DA125567 | WAUKGAFL5DA138187 | WAUKGAFL5DA146614 | WAUKGAFL5DA135810 | WAUKGAFL5DA164563; WAUKGAFL5DA194517; WAUKGAFL5DA151943; WAUKGAFL5DA168127

WAUKGAFL5DA127447; WAUKGAFL5DA132325 | WAUKGAFL5DA166541 | WAUKGAFL5DA152025 | WAUKGAFL5DA113712; WAUKGAFL5DA180407; WAUKGAFL5DA150484; WAUKGAFL5DA123611 | WAUKGAFL5DA152509 | WAUKGAFL5DA154275 | WAUKGAFL5DA153403 | WAUKGAFL5DA115654 | WAUKGAFL5DA105741

WAUKGAFL5DA170542; WAUKGAFL5DA104556 | WAUKGAFL5DA128842; WAUKGAFL5DA132695 | WAUKGAFL5DA126394; WAUKGAFL5DA168922; WAUKGAFL5DA194873 | WAUKGAFL5DA107909; WAUKGAFL5DA162358 | WAUKGAFL5DA122622 | WAUKGAFL5DA162229; WAUKGAFL5DA187616 | WAUKGAFL5DA193321; WAUKGAFL5DA178897; WAUKGAFL5DA169035 | WAUKGAFL5DA199507 | WAUKGAFL5DA179385; WAUKGAFL5DA183064; WAUKGAFL5DA147939; WAUKGAFL5DA188846 | WAUKGAFL5DA165972 | WAUKGAFL5DA101575 | WAUKGAFL5DA162716 | WAUKGAFL5DA120837 | WAUKGAFL5DA189432; WAUKGAFL5DA142790 | WAUKGAFL5DA194470; WAUKGAFL5DA148783 | WAUKGAFL5DA155538 | WAUKGAFL5DA195974 | WAUKGAFL5DA149545; WAUKGAFL5DA138058; WAUKGAFL5DA150839; WAUKGAFL5DA132549 | WAUKGAFL5DA166930 | WAUKGAFL5DA118585; WAUKGAFL5DA106629 | WAUKGAFL5DA116044 | WAUKGAFL5DA188975 | WAUKGAFL5DA116402 | WAUKGAFL5DA169682; WAUKGAFL5DA105917; WAUKGAFL5DA149853 | WAUKGAFL5DA132454; WAUKGAFL5DA136875 | WAUKGAFL5DA188796; WAUKGAFL5DA118246 | WAUKGAFL5DA100992; WAUKGAFL5DA190788 | WAUKGAFL5DA146578; WAUKGAFL5DA128808 | WAUKGAFL5DA145365 | WAUKGAFL5DA105433; WAUKGAFL5DA198907 | WAUKGAFL5DA156754 | WAUKGAFL5DA120210 | WAUKGAFL5DA160285; WAUKGAFL5DA126010; WAUKGAFL5DA172324 | WAUKGAFL5DA117582 | WAUKGAFL5DA133233 | WAUKGAFL5DA178477 | WAUKGAFL5DA144118 | WAUKGAFL5DA132406 | WAUKGAFL5DA126055

WAUKGAFL5DA198759; WAUKGAFL5DA179757 | WAUKGAFL5DA163364 | WAUKGAFL5DA119316; WAUKGAFL5DA112432; WAUKGAFL5DA139615; WAUKGAFL5DA137413 | WAUKGAFL5DA142112 | WAUKGAFL5DA177992 | WAUKGAFL5DA184165; WAUKGAFL5DA136052 | WAUKGAFL5DA159699; WAUKGAFL5DA180956 | WAUKGAFL5DA145348 |

WAUKGAFL5DA136097

|

WAUKGAFL5DA187888

; WAUKGAFL5DA108834 | WAUKGAFL5DA161923 | WAUKGAFL5DA158486 | WAUKGAFL5DA132941; WAUKGAFL5DA130915 | WAUKGAFL5DA121048; WAUKGAFL5DA173571; WAUKGAFL5DA195229; WAUKGAFL5DA155507 | WAUKGAFL5DA191231 | WAUKGAFL5DA100829; WAUKGAFL5DA164448 | WAUKGAFL5DA166409 | WAUKGAFL5DA184912; WAUKGAFL5DA174932 | WAUKGAFL5DA132003 | WAUKGAFL5DA161310; WAUKGAFL5DA123852; WAUKGAFL5DA155345 | WAUKGAFL5DA143731 | WAUKGAFL5DA188202 | WAUKGAFL5DA123253 | WAUKGAFL5DA106114 | WAUKGAFL5DA169178

WAUKGAFL5DA142885 | WAUKGAFL5DA164269; WAUKGAFL5DA123740

WAUKGAFL5DA103536; WAUKGAFL5DA188720; WAUKGAFL5DA147715 | WAUKGAFL5DA156463 | WAUKGAFL5DA149450; WAUKGAFL5DA180116; WAUKGAFL5DA186580; WAUKGAFL5DA163722 | WAUKGAFL5DA138335; WAUKGAFL5DA139128 | WAUKGAFL5DA169844 | WAUKGAFL5DA165616 | WAUKGAFL5DA164790 | WAUKGAFL5DA180505; WAUKGAFL5DA142210

WAUKGAFL5DA128579; WAUKGAFL5DA134575 | WAUKGAFL5DA144653; WAUKGAFL5DA112222 | WAUKGAFL5DA150405 | WAUKGAFL5DA117677

WAUKGAFL5DA139744 | WAUKGAFL5DA132244; WAUKGAFL5DA137802 | WAUKGAFL5DA162537 | WAUKGAFL5DA154180 | WAUKGAFL5DA115508; WAUKGAFL5DA145639 |

WAUKGAFL5DA139548

| WAUKGAFL5DA127724 | WAUKGAFL5DA149898; WAUKGAFL5DA186417

WAUKGAFL5DA161193 | WAUKGAFL5DA183050 | WAUKGAFL5DA118960 | WAUKGAFL5DA159671 | WAUKGAFL5DA166815; WAUKGAFL5DA190810; WAUKGAFL5DA167916 | WAUKGAFL5DA146659 | WAUKGAFL5DA183260 |

WAUKGAFL5DA115864

; WAUKGAFL5DA123530 | WAUKGAFL5DA136424 | WAUKGAFL5DA119607; WAUKGAFL5DA171707 | WAUKGAFL5DA116433 | WAUKGAFL5DA158262 | WAUKGAFL5DA198552 | WAUKGAFL5DA146547 | WAUKGAFL5DA118232 | WAUKGAFL5DA153952 | WAUKGAFL5DA177717

WAUKGAFL5DA181511 | WAUKGAFL5DA122412; WAUKGAFL5DA116996; WAUKGAFL5DA114732 | WAUKGAFL5DA161999 | WAUKGAFL5DA182562 | WAUKGAFL5DA118845 | WAUKGAFL5DA140666 | WAUKGAFL5DA133409; WAUKGAFL5DA101835 | WAUKGAFL5DA194596 | WAUKGAFL5DA123933

WAUKGAFL5DA188751 | WAUKGAFL5DA166085 | WAUKGAFL5DA120272; WAUKGAFL5DA124385 | WAUKGAFL5DA152316

WAUKGAFL5DA123236 | WAUKGAFL5DA111944; WAUKGAFL5DA176924 | WAUKGAFL5DA188359 | WAUKGAFL5DA186028

WAUKGAFL5DA180794 | WAUKGAFL5DA144801; WAUKGAFL5DA144233 | WAUKGAFL5DA192394; WAUKGAFL5DA147522; WAUKGAFL5DA169701; WAUKGAFL5DA179886 | WAUKGAFL5DA195408 | WAUKGAFL5DA134494 | WAUKGAFL5DA186384 | WAUKGAFL5DA134818 | WAUKGAFL5DA183968 | WAUKGAFL5DA170444 | WAUKGAFL5DA121437 | WAUKGAFL5DA136794 | WAUKGAFL5DA117081 | WAUKGAFL5DA139307 | WAUKGAFL5DA109515; WAUKGAFL5DA155863 | WAUKGAFL5DA109854 | WAUKGAFL5DA103682 | WAUKGAFL5DA170833 | WAUKGAFL5DA113855; WAUKGAFL5DA186501 | WAUKGAFL5DA112494 | WAUKGAFL5DA156320 | WAUKGAFL5DA171917; WAUKGAFL5DA166555 | WAUKGAFL5DA135208 | WAUKGAFL5DA155944; WAUKGAFL5DA189270 | WAUKGAFL5DA195778 | WAUKGAFL5DA172095 | WAUKGAFL5DA149254 | WAUKGAFL5DA174607; WAUKGAFL5DA115895 | WAUKGAFL5DA135385 | WAUKGAFL5DA182903 | WAUKGAFL5DA171755 | WAUKGAFL5DA193660; WAUKGAFL5DA141946; WAUKGAFL5DA113449 | WAUKGAFL5DA159377 | WAUKGAFL5DA153613 | WAUKGAFL5DA156995 |

WAUKGAFL5DA182013

| WAUKGAFL5DA136021 | WAUKGAFL5DA129585 | WAUKGAFL5DA188491; WAUKGAFL5DA159962

WAUKGAFL5DA170962 | WAUKGAFL5DA106677; WAUKGAFL5DA158617; WAUKGAFL5DA193531; WAUKGAFL5DA174896 | WAUKGAFL5DA120756 | WAUKGAFL5DA121227 | WAUKGAFL5DA116061 | WAUKGAFL5DA116125 | WAUKGAFL5DA139971

WAUKGAFL5DA158911 | WAUKGAFL5DA101320 | WAUKGAFL5DA170735 | WAUKGAFL5DA156446 | WAUKGAFL5DA113953 | WAUKGAFL5DA172081 | WAUKGAFL5DA119087 | WAUKGAFL5DA122247 | WAUKGAFL5DA135922 | WAUKGAFL5DA158584 | WAUKGAFL5DA190743 | WAUKGAFL5DA163543

WAUKGAFL5DA183310; WAUKGAFL5DA132129; WAUKGAFL5DA193738 | WAUKGAFL5DA195277 | WAUKGAFL5DA121616 | WAUKGAFL5DA177197 | WAUKGAFL5DA133751 | WAUKGAFL5DA174512 | WAUKGAFL5DA101396; WAUKGAFL5DA198356; WAUKGAFL5DA106842; WAUKGAFL5DA138030; WAUKGAFL5DA111216

WAUKGAFL5DA159119 | WAUKGAFL5DA177863; WAUKGAFL5DA188894; WAUKGAFL5DA188037 | WAUKGAFL5DA114875; WAUKGAFL5DA188510 | WAUKGAFL5DA187504; WAUKGAFL5DA182190 | WAUKGAFL5DA174140 | WAUKGAFL5DA137556 | WAUKGAFL5DA167155 | WAUKGAFL5DA197465

WAUKGAFL5DA135855 | WAUKGAFL5DA168841 | WAUKGAFL5DA180620 | WAUKGAFL5DA127206 | WAUKGAFL5DA172310 | WAUKGAFL5DA146046 |

WAUKGAFL5DA182531

| WAUKGAFL5DA110552 | WAUKGAFL5DA189334; WAUKGAFL5DA169388; WAUKGAFL5DA198776; WAUKGAFL5DA150081 | WAUKGAFL5DA193299 | WAUKGAFL5DA167978 | WAUKGAFL5DA197529; WAUKGAFL5DA127707

WAUKGAFL5DA123205 | WAUKGAFL5DA181508 | WAUKGAFL5DA198390 | WAUKGAFL5DA126878 |

WAUKGAFL5DA165499

| WAUKGAFL5DA112107 | WAUKGAFL5DA190998 | WAUKGAFL5DA127660 | WAUKGAFL5DA146080 | WAUKGAFL5DA140568 | WAUKGAFL5DA171447 | WAUKGAFL5DA137993 | WAUKGAFL5DA101723 | WAUKGAFL5DA174168; WAUKGAFL5DA193755

WAUKGAFL5DA178852 | WAUKGAFL5DA172419 | WAUKGAFL5DA176146; WAUKGAFL5DA123298 | WAUKGAFL5DA180441 | WAUKGAFL5DA104198; WAUKGAFL5DA110275; WAUKGAFL5DA163929 | WAUKGAFL5DA167740 | WAUKGAFL5DA181086;

WAUKGAFL5DA130333

| WAUKGAFL5DA183632 | WAUKGAFL5DA188877 | WAUKGAFL5DA144989 | WAUKGAFL5DA105447; WAUKGAFL5DA173554; WAUKGAFL5DA172355; WAUKGAFL5DA143910 | WAUKGAFL5DA118134; WAUKGAFL5DA188569; WAUKGAFL5DA138044 | WAUKGAFL5DA141963; WAUKGAFL5DA165521;

WAUKGAFL5DA132146

; WAUKGAFL5DA108154

WAUKGAFL5DA139016

; WAUKGAFL5DA173408 | WAUKGAFL5DA149738 | WAUKGAFL5DA186854 | WAUKGAFL5DA180276 | WAUKGAFL5DA162800 | WAUKGAFL5DA161551 | WAUKGAFL5DA110454 | WAUKGAFL5DA173814 | WAUKGAFL5DA113080; WAUKGAFL5DA174364 | WAUKGAFL5DA112415; WAUKGAFL5DA111538; WAUKGAFL5DA133765 | WAUKGAFL5DA156740 | WAUKGAFL5DA197644; WAUKGAFL5DA185865 | WAUKGAFL5DA187311 | WAUKGAFL5DA145785 | WAUKGAFL5DA148878 | WAUKGAFL5DA137699 | WAUKGAFL5DA184280 | WAUKGAFL5DA175868 | WAUKGAFL5DA105948; WAUKGAFL5DA192511 | WAUKGAFL5DA187843 | WAUKGAFL5DA180231 | WAUKGAFL5DA133961 | WAUKGAFL5DA126668 | WAUKGAFL5DA135029

WAUKGAFL5DA134706 | WAUKGAFL5DA199863 | WAUKGAFL5DA190936; WAUKGAFL5DA183307 | WAUKGAFL5DA107649 | WAUKGAFL5DA167818 | WAUKGAFL5DA196414

WAUKGAFL5DA148699

| WAUKGAFL5DA112382; WAUKGAFL5DA161663; WAUKGAFL5DA101558

WAUKGAFL5DA140781; WAUKGAFL5DA132079

WAUKGAFL5DA156284 | WAUKGAFL5DA148685 | WAUKGAFL5DA151117; WAUKGAFL5DA162571 | WAUKGAFL5DA112804 | WAUKGAFL5DA144698

WAUKGAFL5DA166751 | WAUKGAFL5DA149609; WAUKGAFL5DA131904 | WAUKGAFL5DA103245 | WAUKGAFL5DA168760; WAUKGAFL5DA100037

WAUKGAFL5DA118604 | WAUKGAFL5DA157421 | WAUKGAFL5DA147519; WAUKGAFL5DA176017 | WAUKGAFL5DA157130 | WAUKGAFL5DA187213; WAUKGAFL5DA198647

WAUKGAFL5DA138769; WAUKGAFL5DA104170 | WAUKGAFL5DA174736 | WAUKGAFL5DA177698; WAUKGAFL5DA155698 | WAUKGAFL5DA103875 | WAUKGAFL5DA147357 | WAUKGAFL5DA196350 | WAUKGAFL5DA129733; WAUKGAFL5DA121955 | WAUKGAFL5DA184618 | WAUKGAFL5DA157838 | WAUKGAFL5DA170654; WAUKGAFL5DA136049 | WAUKGAFL5DA106484; WAUKGAFL5DA192914 | WAUKGAFL5DA140053; WAUKGAFL5DA112849 | WAUKGAFL5DA163803 | WAUKGAFL5DA191651; WAUKGAFL5DA132020 | WAUKGAFL5DA185249 | WAUKGAFL5DA111409 | WAUKGAFL5DA129389; WAUKGAFL5DA199278 | WAUKGAFL5DA100328 | WAUKGAFL5DA107814 | WAUKGAFL5DA128131 | WAUKGAFL5DA118456; WAUKGAFL5DA135743 | WAUKGAFL5DA150355 | WAUKGAFL5DA180651 | WAUKGAFL5DA125441; WAUKGAFL5DA171187 | WAUKGAFL5DA180360; WAUKGAFL5DA107361 | WAUKGAFL5DA186630 | WAUKGAFL5DA196834 | WAUKGAFL5DA156527

WAUKGAFL5DA149044; WAUKGAFL5DA128372 | WAUKGAFL5DA133121 | WAUKGAFL5DA151585 | WAUKGAFL5DA175157 | WAUKGAFL5DA173277; WAUKGAFL5DA170900 | WAUKGAFL5DA109062 | WAUKGAFL5DA159511 | WAUKGAFL5DA158097 | WAUKGAFL5DA178138; WAUKGAFL5DA187860 | WAUKGAFL5DA102662; WAUKGAFL5DA142384; WAUKGAFL5DA190113 | WAUKGAFL5DA121664 | WAUKGAFL5DA168676; WAUKGAFL5DA159217

WAUKGAFL5DA189138; WAUKGAFL5DA155135; WAUKGAFL5DA115377; WAUKGAFL5DA110342 | WAUKGAFL5DA156592

WAUKGAFL5DA180780; WAUKGAFL5DA118151 | WAUKGAFL5DA120031; WAUKGAFL5DA140120; WAUKGAFL5DA190922; WAUKGAFL5DA102239 | WAUKGAFL5DA174686 | WAUKGAFL5DA188944 | WAUKGAFL5DA175028 | WAUKGAFL5DA130638 | WAUKGAFL5DA137301 | WAUKGAFL5DA197580 | WAUKGAFL5DA187471; WAUKGAFL5DA180987 | WAUKGAFL5DA112897 | WAUKGAFL5DA106873 | WAUKGAFL5DA112995 | WAUKGAFL5DA155670; WAUKGAFL5DA137380

WAUKGAFL5DA135631; WAUKGAFL5DA158634 | WAUKGAFL5DA151327 | WAUKGAFL5DA129456; WAUKGAFL5DA149917

WAUKGAFL5DA196185; WAUKGAFL5DA144037 | WAUKGAFL5DA139226 | WAUKGAFL5DA176325 | WAUKGAFL5DA100443; WAUKGAFL5DA189673; WAUKGAFL5DA136729 | WAUKGAFL5DA199751

WAUKGAFL5DA167785 | WAUKGAFL5DA186983 | WAUKGAFL5DA143177 | WAUKGAFL5DA104685; WAUKGAFL5DA104816 | WAUKGAFL5DA144250

WAUKGAFL5DA164062 | WAUKGAFL5DA195327; WAUKGAFL5DA142059 | WAUKGAFL5DA123575 | WAUKGAFL5DA145544 | WAUKGAFL5DA185168 | WAUKGAFL5DA100846 | WAUKGAFL5DA135032

WAUKGAFL5DA147374

WAUKGAFL5DA155281; WAUKGAFL5DA175059; WAUKGAFL5DA164031 | WAUKGAFL5DA106209 | WAUKGAFL5DA108798 | WAUKGAFL5DA197059 | WAUKGAFL5DA197210 | WAUKGAFL5DA110745 | WAUKGAFL5DA115153 | WAUKGAFL5DA143776; WAUKGAFL5DA147245

WAUKGAFL5DA139808

WAUKGAFL5DA125813 | WAUKGAFL5DA102225 | WAUKGAFL5DA118943; WAUKGAFL5DA109434; WAUKGAFL5DA163395 | WAUKGAFL5DA113130;

WAUKGAFL5DA177149

| WAUKGAFL5DA118599 | WAUKGAFL5DA166099; WAUKGAFL5DA185204 | WAUKGAFL5DA140683 | WAUKGAFL5DA149500

WAUKGAFL5DA160514 | WAUKGAFL5DA122815 | WAUKGAFL5DA110549; WAUKGAFL5DA112477 | WAUKGAFL5DA123656 | WAUKGAFL5DA138156; WAUKGAFL5DA161601 | WAUKGAFL5DA149304 | WAUKGAFL5DA195635 | WAUKGAFL5DA191360 | WAUKGAFL5DA120899 | WAUKGAFL5DA176423 | WAUKGAFL5DA195148; WAUKGAFL5DA119798; WAUKGAFL5DA141798; WAUKGAFL5DA153689; WAUKGAFL5DA118084

WAUKGAFL5DA145219 | WAUKGAFL5DA120952 | WAUKGAFL5DA116450 | WAUKGAFL5DA195246 | WAUKGAFL5DA105867 | WAUKGAFL5DA110521 | WAUKGAFL5DA144992 | WAUKGAFL5DA125374; WAUKGAFL5DA186613 | WAUKGAFL5DA156379 | WAUKGAFL5DA116691 | WAUKGAFL5DA120059; WAUKGAFL5DA117954; WAUKGAFL5DA139114 | WAUKGAFL5DA148248 | WAUKGAFL5DA177782 | WAUKGAFL5DA150937 | WAUKGAFL5DA129327 | WAUKGAFL5DA183498 | WAUKGAFL5DA192492 | WAUKGAFL5DA185154 | WAUKGAFL5DA194453 | WAUKGAFL5DA168838 | WAUKGAFL5DA103519 | WAUKGAFL5DA198762 | WAUKGAFL5DA180715; WAUKGAFL5DA147780; WAUKGAFL5DA101706; WAUKGAFL5DA175336 | WAUKGAFL5DA132874 | WAUKGAFL5DA101642 | WAUKGAFL5DA128260 | WAUKGAFL5DA115198; WAUKGAFL5DA105951

WAUKGAFL5DA150811; WAUKGAFL5DA159248; WAUKGAFL5DA113872

WAUKGAFL5DA167432 | WAUKGAFL5DA108722; WAUKGAFL5DA189821; WAUKGAFL5DA195988 | WAUKGAFL5DA156382 | WAUKGAFL5DA150629 | WAUKGAFL5DA118859 | WAUKGAFL5DA167091; WAUKGAFL5DA119025 | WAUKGAFL5DA124998 | WAUKGAFL5DA100796 | WAUKGAFL5DA172811; WAUKGAFL5DA194291; WAUKGAFL5DA160271 | WAUKGAFL5DA182674; WAUKGAFL5DA127545 | WAUKGAFL5DA134186; WAUKGAFL5DA134592 | WAUKGAFL5DA178463 | WAUKGAFL5DA138402; WAUKGAFL5DA114987 | WAUKGAFL5DA100068; WAUKGAFL5DA147309 | WAUKGAFL5DA117775 | WAUKGAFL5DA195389 | WAUKGAFL5DA156494 | WAUKGAFL5DA134916; WAUKGAFL5DA171206 | WAUKGAFL5DA162490 | WAUKGAFL5DA150744

WAUKGAFL5DA137475 | WAUKGAFL5DA128971 | WAUKGAFL5DA182965; WAUKGAFL5DA104850 | WAUKGAFL5DA119848 | WAUKGAFL5DA168533; WAUKGAFL5DA131742; WAUKGAFL5DA173134; WAUKGAFL5DA166572; WAUKGAFL5DA125293; WAUKGAFL5DA185526 | WAUKGAFL5DA119610 | WAUKGAFL5DA140909 | WAUKGAFL5DA176292 | WAUKGAFL5DA126203

WAUKGAFL5DA176860 | WAUKGAFL5DA128257; WAUKGAFL5DA175174; WAUKGAFL5DA119719; WAUKGAFL5DA194923

WAUKGAFL5DA170492 | WAUKGAFL5DA176616; WAUKGAFL5DA104377 | WAUKGAFL5DA196008 | WAUKGAFL5DA162232; WAUKGAFL5DA103679 | WAUKGAFL5DA173473

WAUKGAFL5DA163624 | WAUKGAFL5DA133880; WAUKGAFL5DA133698

WAUKGAFL5DA119476 | WAUKGAFL5DA132759; WAUKGAFL5DA198874 | WAUKGAFL5DA191018; WAUKGAFL5DA184537; WAUKGAFL5DA126086 | WAUKGAFL5DA101981 | WAUKGAFL5DA182822; WAUKGAFL5DA172954 | WAUKGAFL5DA147181 | WAUKGAFL5DA195814 | WAUKGAFL5DA103553 | WAUKGAFL5DA173053 | WAUKGAFL5DA143583; WAUKGAFL5DA148279 | WAUKGAFL5DA130543 | WAUKGAFL5DA157404; WAUKGAFL5DA129022 | WAUKGAFL5DA185588; WAUKGAFL5DA188748 | WAUKGAFL5DA174705 |

WAUKGAFL5DA100314

| WAUKGAFL5DA114472 | WAUKGAFL5DA100717; WAUKGAFL5DA176535 | WAUKGAFL5DA178429 | WAUKGAFL5DA149481; WAUKGAFL5DA139985 | WAUKGAFL5DA191102 | WAUKGAFL5DA101141

WAUKGAFL5DA183002; WAUKGAFL5DA157001 | WAUKGAFL5DA160027 | WAUKGAFL5DA162909; WAUKGAFL5DA140439; WAUKGAFL5DA146242; WAUKGAFL5DA132888 | WAUKGAFL5DA187423; WAUKGAFL5DA122278 | WAUKGAFL5DA169715 | WAUKGAFL5DA154017; WAUKGAFL5DA187230 | WAUKGAFL5DA135077 | WAUKGAFL5DA142708 | WAUKGAFL5DA166149 | WAUKGAFL5DA119364 | WAUKGAFL5DA125925 | WAUKGAFL5DA134964 | WAUKGAFL5DA134205 | WAUKGAFL5DA198860; WAUKGAFL5DA108171; WAUKGAFL5DA174302 | WAUKGAFL5DA103584 | WAUKGAFL5DA115900 | WAUKGAFL5DA131160 | WAUKGAFL5DA136732 | WAUKGAFL5DA134267 | WAUKGAFL5DA148539

WAUKGAFL5DA115444 | WAUKGAFL5DA184330 | WAUKGAFL5DA121079 | WAUKGAFL5DA141784; WAUKGAFL5DA116674 | WAUKGAFL5DA113841 | WAUKGAFL5DA130168 | WAUKGAFL5DA105920; WAUKGAFL5DA124094 | WAUKGAFL5DA143292; WAUKGAFL5DA160769 | WAUKGAFL5DA101799 | WAUKGAFL5DA134799 | WAUKGAFL5DA191536

WAUKGAFL5DA134477; WAUKGAFL5DA115802; WAUKGAFL5DA116870 | WAUKGAFL5DA131336 | WAUKGAFL5DA165440 | WAUKGAFL5DA121583 | WAUKGAFL5DA126914; WAUKGAFL5DA140151 | WAUKGAFL5DA100877 | WAUKGAFL5DA172646 | WAUKGAFL5DA143325; WAUKGAFL5DA147150 | WAUKGAFL5DA162022 | WAUKGAFL5DA163025 | WAUKGAFL5DA121390; WAUKGAFL5DA147164; WAUKGAFL5DA185574; WAUKGAFL5DA194338 | WAUKGAFL5DA151022 | WAUKGAFL5DA197370 | WAUKGAFL5DA111670 | WAUKGAFL5DA110793 | WAUKGAFL5DA170279 | WAUKGAFL5DA167379; WAUKGAFL5DA125536

WAUKGAFL5DA122376; WAUKGAFL5DA108560 | WAUKGAFL5DA186479 | WAUKGAFL5DA147830 | WAUKGAFL5DA119090 | WAUKGAFL5DA175143 | WAUKGAFL5DA103178;

WAUKGAFL5DA130834

| WAUKGAFL5DA188524; WAUKGAFL5DA104458; WAUKGAFL5DA186529 | WAUKGAFL5DA120806 | WAUKGAFL5DA134804; WAUKGAFL5DA177555; WAUKGAFL5DA134303 | WAUKGAFL5DA110695 | WAUKGAFL5DA161016 | WAUKGAFL5DA125861 | WAUKGAFL5DA114956 | WAUKGAFL5DA190855 | WAUKGAFL5DA196669; WAUKGAFL5DA176941; WAUKGAFL5DA120398; WAUKGAFL5DA142580 | WAUKGAFL5DA140408 | WAUKGAFL5DA117629 | WAUKGAFL5DA181315; WAUKGAFL5DA166104; WAUKGAFL5DA148105; WAUKGAFL5DA159086; WAUKGAFL5DA156768 | WAUKGAFL5DA155409 | WAUKGAFL5DA170363; WAUKGAFL5DA155331; WAUKGAFL5DA190807 | WAUKGAFL5DA181346 | WAUKGAFL5DA180214 | WAUKGAFL5DA179709; WAUKGAFL5DA105464 | WAUKGAFL5DA185414; WAUKGAFL5DA150551; WAUKGAFL5DA128713 | WAUKGAFL5DA194209; WAUKGAFL5DA124211 | WAUKGAFL5DA116657

WAUKGAFL5DA188149; WAUKGAFL5DA176812; WAUKGAFL5DA125522; WAUKGAFL5DA158889

WAUKGAFL5DA186188 | WAUKGAFL5DA115301 | WAUKGAFL5DA192847 | WAUKGAFL5DA136715; WAUKGAFL5DA102788 | WAUKGAFL5DA117727 | WAUKGAFL5DA155412; WAUKGAFL5DA150615; WAUKGAFL5DA183419 | WAUKGAFL5DA109403 | WAUKGAFL5DA173926

WAUKGAFL5DA188362; WAUKGAFL5DA189463 | WAUKGAFL5DA110616 | WAUKGAFL5DA101186 | WAUKGAFL5DA156348; WAUKGAFL5DA146337 | WAUKGAFL5DA190550; WAUKGAFL5DA186935; WAUKGAFL5DA129280 | WAUKGAFL5DA158004

WAUKGAFL5DA181489; WAUKGAFL5DA126458; WAUKGAFL5DA112124 | WAUKGAFL5DA159279; WAUKGAFL5DA187079; WAUKGAFL5DA172517 | WAUKGAFL5DA130851; WAUKGAFL5DA158181

WAUKGAFL5DA110258

WAUKGAFL5DA191780

WAUKGAFL5DA190354; WAUKGAFL5DA112575 | WAUKGAFL5DA169200; WAUKGAFL5DA162747; WAUKGAFL5DA191388

WAUKGAFL5DA183338; WAUKGAFL5DA189818 | WAUKGAFL5DA158178; WAUKGAFL5DA158519 | WAUKGAFL5DA107988; WAUKGAFL5DA163588 | WAUKGAFL5DA192878 | WAUKGAFL5DA126492 | WAUKGAFL5DA145768 | WAUKGAFL5DA118568 | WAUKGAFL5DA131529 | WAUKGAFL5DA181833; WAUKGAFL5DA182495 | WAUKGAFL5DA137279 | WAUKGAFL5DA182660 | WAUKGAFL5DA146077; WAUKGAFL5DA109997; WAUKGAFL5DA179564 | WAUKGAFL5DA121101 | WAUKGAFL5DA128565 | WAUKGAFL5DA152087 | WAUKGAFL5DA162523; WAUKGAFL5DA158908; WAUKGAFL5DA176339 | WAUKGAFL5DA179452 | WAUKGAFL5DA166197 | WAUKGAFL5DA100880 | WAUKGAFL5DA160836 | WAUKGAFL5DA117128 | WAUKGAFL5DA182884; WAUKGAFL5DA157113

WAUKGAFL5DA175529 | WAUKGAFL5DA138397; WAUKGAFL5DA176468 | WAUKGAFL5DA171349 | WAUKGAFL5DA163347 | WAUKGAFL5DA117906 | WAUKGAFL5DA150694 | WAUKGAFL5DA176888 | WAUKGAFL5DA128775 | WAUKGAFL5DA112558 | WAUKGAFL5DA176227 | WAUKGAFL5DA114326 | WAUKGAFL5DA141848 | WAUKGAFL5DA127402;

WAUKGAFL5DA105044

| WAUKGAFL5DA125083 | WAUKGAFL5DA163414; WAUKGAFL5DA127626; WAUKGAFL5DA140506; WAUKGAFL5DA151618 | WAUKGAFL5DA195442

WAUKGAFL5DA165101; WAUKGAFL5DA174820 | WAUKGAFL5DA175773 | WAUKGAFL5DA189902; WAUKGAFL5DA149299 | WAUKGAFL5DA166359 | WAUKGAFL5DA103763; WAUKGAFL5DA123544 | WAUKGAFL5DA160349; WAUKGAFL5DA162781

WAUKGAFL5DA104248 | WAUKGAFL5DA157189 | WAUKGAFL5DA158830; WAUKGAFL5DA193562; WAUKGAFL5DA191021

WAUKGAFL5DA171352; WAUKGAFL5DA138304; WAUKGAFL5DA100703 | WAUKGAFL5DA114536 | WAUKGAFL5DA152915; WAUKGAFL5DA149058 | WAUKGAFL5DA109322 | WAUKGAFL5DA116867; WAUKGAFL5DA146211 | WAUKGAFL5DA159704 | WAUKGAFL5DA166880; WAUKGAFL5DA190080 | WAUKGAFL5DA152168 |

WAUKGAFL5DA157726

| WAUKGAFL5DA159167 | WAUKGAFL5DA164353; WAUKGAFL5DA146581 | WAUKGAFL5DA190077; WAUKGAFL5DA109482

WAUKGAFL5DA115041; WAUKGAFL5DA199412 | WAUKGAFL5DA106078; WAUKGAFL5DA123267 | WAUKGAFL5DA119395 | WAUKGAFL5DA103195 | WAUKGAFL5DA104007 | WAUKGAFL5DA165969; WAUKGAFL5DA171061; WAUKGAFL5DA194579 | WAUKGAFL5DA164966;

WAUKGAFL5DA168256

| WAUKGAFL5DA157077 | WAUKGAFL5DA167950 | WAUKGAFL5DA134088; WAUKGAFL5DA191553 | WAUKGAFL5DA136228 | WAUKGAFL5DA186532 | WAUKGAFL5DA132096; WAUKGAFL5DA196123; WAUKGAFL5DA198728; WAUKGAFL5DA107585 | WAUKGAFL5DA190032; WAUKGAFL5DA135242 | WAUKGAFL5DA170525

WAUKGAFL5DA111202 | WAUKGAFL5DA133667 | WAUKGAFL5DA155085 | WAUKGAFL5DA131675; WAUKGAFL5DA182593 | WAUKGAFL5DA103441 | WAUKGAFL5DA174574 | WAUKGAFL5DA106517; WAUKGAFL5DA102886; WAUKGAFL5DA119350

WAUKGAFL5DA136102 | WAUKGAFL5DA114746; WAUKGAFL5DA116626; WAUKGAFL5DA101026

WAUKGAFL5DA102841 | WAUKGAFL5DA189978; WAUKGAFL5DA179967 | WAUKGAFL5DA134320 | WAUKGAFL5DA192413

WAUKGAFL5DA131885; WAUKGAFL5DA131367 | WAUKGAFL5DA183940; WAUKGAFL5DA186255; WAUKGAFL5DA192699 | WAUKGAFL5DA184019; WAUKGAFL5DA123334 | WAUKGAFL5DA182304 | WAUKGAFL5DA119879 | WAUKGAFL5DA181069 | WAUKGAFL5DA101611 | WAUKGAFL5DA115539; WAUKGAFL5DA162540 | WAUKGAFL5DA133989 | WAUKGAFL5DA151859; WAUKGAFL5DA140098; WAUKGAFL5DA176387 | WAUKGAFL5DA100555; WAUKGAFL5DA199586; WAUKGAFL5DA153465 | WAUKGAFL5DA171285 | WAUKGAFL5DA102757; WAUKGAFL5DA135211 | WAUKGAFL5DA111958; WAUKGAFL5DA103634 | WAUKGAFL5DA104010 | WAUKGAFL5DA151635; WAUKGAFL5DA144054 | WAUKGAFL5DA197479; WAUKGAFL5DA102998 | WAUKGAFL5DA179368 | WAUKGAFL5DA128212 | WAUKGAFL5DA163378 | WAUKGAFL5DA131501 | WAUKGAFL5DA192380 | WAUKGAFL5DA191326 | WAUKGAFL5DA104783; WAUKGAFL5DA125438 | WAUKGAFL5DA181010 | WAUKGAFL5DA104363; WAUKGAFL5DA118621; WAUKGAFL5DA187776 | WAUKGAFL5DA146970 | WAUKGAFL5DA122555 | WAUKGAFL5DA140893; WAUKGAFL5DA151506

WAUKGAFL5DA168046 |

WAUKGAFL5DA123043

| WAUKGAFL5DA112480; WAUKGAFL5DA152929; WAUKGAFL5DA118330

WAUKGAFL5DA192962 | WAUKGAFL5DA187132 | WAUKGAFL5DA131353 | WAUKGAFL5DA143714 | WAUKGAFL5DA191049; WAUKGAFL5DA139131; WAUKGAFL5DA187440 | WAUKGAFL5DA148170; WAUKGAFL5DA120174 | WAUKGAFL5DA123012

WAUKGAFL5DA148069 | WAUKGAFL5DA148024 | WAUKGAFL5DA111264; WAUKGAFL5DA191195; WAUKGAFL5DA138450; WAUKGAFL5DA154745 | WAUKGAFL5DA100426 | WAUKGAFL5DA106839; WAUKGAFL5DA130249 | WAUKGAFL5DA140960 | WAUKGAFL5DA179807 | WAUKGAFL5DA190421 | WAUKGAFL5DA179208 | WAUKGAFL5DA138111 | WAUKGAFL5DA117937; WAUKGAFL5DA139176; WAUKGAFL5DA115220 | WAUKGAFL5DA104749 | WAUKGAFL5DA136584; WAUKGAFL5DA154020; WAUKGAFL5DA170797 | WAUKGAFL5DA115931; WAUKGAFL5DA196395 | WAUKGAFL5DA190435 | WAUKGAFL5DA178754; WAUKGAFL5DA178706 | WAUKGAFL5DA185591; WAUKGAFL5DA125942 | WAUKGAFL5DA100121; WAUKGAFL5DA155992 | WAUKGAFL5DA111801; WAUKGAFL5DA121311; WAUKGAFL5DA109630 | WAUKGAFL5DA140330; WAUKGAFL5DA126525 | WAUKGAFL5DA131739; WAUKGAFL5DA124628 | WAUKGAFL5DA143339; WAUKGAFL5DA110812 | WAUKGAFL5DA187938 | WAUKGAFL5DA145687 | WAUKGAFL5DA141879 | WAUKGAFL5DA176213 | WAUKGAFL5DA140201 | WAUKGAFL5DA122992; WAUKGAFL5DA113239 | WAUKGAFL5DA102631; WAUKGAFL5DA184196 | WAUKGAFL5DA117856; WAUKGAFL5DA120725; WAUKGAFL5DA114276 | WAUKGAFL5DA178916

WAUKGAFL5DA121146 | WAUKGAFL5DA145186 | WAUKGAFL5DA157242; WAUKGAFL5DA153031

WAUKGAFL5DA178902 | WAUKGAFL5DA147195; WAUKGAFL5DA114200; WAUKGAFL5DA162991 | WAUKGAFL5DA146564; WAUKGAFL5DA155684 | WAUKGAFL5DA179080

WAUKGAFL5DA162134 | WAUKGAFL5DA115783; WAUKGAFL5DA167463 | WAUKGAFL5DA121017 | WAUKGAFL5DA104394; WAUKGAFL5DA182044 | WAUKGAFL5DA153210 | WAUKGAFL5DA128243 | WAUKGAFL5DA105528 | WAUKGAFL5DA118974 | WAUKGAFL5DA163235 | WAUKGAFL5DA137735; WAUKGAFL5DA189267 | WAUKGAFL5DA179824 | WAUKGAFL5DA195764 | WAUKGAFL5DA131045; WAUKGAFL5DA123219 | WAUKGAFL5DA184084

WAUKGAFL5DA153479 | WAUKGAFL5DA121776; WAUKGAFL5DA152560 | WAUKGAFL5DA150730 | WAUKGAFL5DA188636 | WAUKGAFL5DA139002; WAUKGAFL5DA116027 | WAUKGAFL5DA100667 | WAUKGAFL5DA142966 | WAUKGAFL5DA168483 | WAUKGAFL5DA169018 | WAUKGAFL5DA140070; WAUKGAFL5DA111703; WAUKGAFL5DA141302 | WAUKGAFL5DA111426 | WAUKGAFL5DA170086; WAUKGAFL5DA152381 | WAUKGAFL5DA186966; WAUKGAFL5DA176826

WAUKGAFL5DA134382; WAUKGAFL5DA149626; WAUKGAFL5DA152428; WAUKGAFL5DA141395 | WAUKGAFL5DA168144; WAUKGAFL5DA156110

WAUKGAFL5DA131269 | WAUKGAFL5DA189141 | WAUKGAFL5DA195828 | WAUKGAFL5DA195019

WAUKGAFL5DA101432 | WAUKGAFL5DA131689; WAUKGAFL5DA102791 | WAUKGAFL5DA111717 | WAUKGAFL5DA113614; WAUKGAFL5DA134852 | WAUKGAFL5DA109501; WAUKGAFL5DA180942 | WAUKGAFL5DA132258

WAUKGAFL5DA116335 | WAUKGAFL5DA192038; WAUKGAFL5DA157015 | WAUKGAFL5DA127853

WAUKGAFL5DA128761; WAUKGAFL5DA126380 | WAUKGAFL5DA173893; WAUKGAFL5DA135483; WAUKGAFL5DA199491 | WAUKGAFL5DA118070 | WAUKGAFL5DA193304; WAUKGAFL5DA124533; WAUKGAFL5DA178060 | WAUKGAFL5DA189897; WAUKGAFL5DA181394 | WAUKGAFL5DA110163 | WAUKGAFL5DA111359 | WAUKGAFL5DA174221 | WAUKGAFL5DA185364; WAUKGAFL5DA155622; WAUKGAFL5DA135466 | WAUKGAFL5DA159766 | WAUKGAFL5DA174882; WAUKGAFL5DA199040 | WAUKGAFL5DA153000; WAUKGAFL5DA102211 | WAUKGAFL5DA117663 | WAUKGAFL5DA188183; WAUKGAFL5DA178396 | WAUKGAFL5DA178320 | WAUKGAFL5DA160433 | WAUKGAFL5DA173733 | WAUKGAFL5DA159363 | WAUKGAFL5DA130784

WAUKGAFL5DA139100 | WAUKGAFL5DA190287 | WAUKGAFL5DA133264 | WAUKGAFL5DA156060 | WAUKGAFL5DA124368; WAUKGAFL5DA196784 | WAUKGAFL5DA125181; WAUKGAFL5DA191424 | WAUKGAFL5DA128338; WAUKGAFL5DA168161; WAUKGAFL5DA155376; WAUKGAFL5DA107229 | WAUKGAFL5DA141476; WAUKGAFL5DA141039 | WAUKGAFL5DA138934 | WAUKGAFL5DA179676; WAUKGAFL5DA166166; WAUKGAFL5DA117419

WAUKGAFL5DA106811 | WAUKGAFL5DA172968; WAUKGAFL5DA190872; WAUKGAFL5DA199152; WAUKGAFL5DA109093 | WAUKGAFL5DA124676 | WAUKGAFL5DA127576 | WAUKGAFL5DA104721; WAUKGAFL5DA119056

WAUKGAFL5DA129781 | WAUKGAFL5DA134785 | WAUKGAFL5DA166362; WAUKGAFL5DA183159 | WAUKGAFL5DA168631 | WAUKGAFL5DA154440 | WAUKGAFL5DA164885 | WAUKGAFL5DA197353; WAUKGAFL5DA180164; WAUKGAFL5DA189656 | WAUKGAFL5DA142577; WAUKGAFL5DA160173 | WAUKGAFL5DA121180; WAUKGAFL5DA126802 | WAUKGAFL5DA114424; WAUKGAFL5DA153966; WAUKGAFL5DA147469 | WAUKGAFL5DA160576 | WAUKGAFL5DA121602 | WAUKGAFL5DA173151 | WAUKGAFL5DA187342 | WAUKGAFL5DA116982 | WAUKGAFL5DA141929; WAUKGAFL5DA164126 |

WAUKGAFL5DA161596

; WAUKGAFL5DA123107 | WAUKGAFL5DA104380 | WAUKGAFL5DA105674; WAUKGAFL5DA183713; WAUKGAFL5DA155751; WAUKGAFL5DA138478 | WAUKGAFL5DA132387 | WAUKGAFL5DA151991 | WAUKGAFL5DA111992; WAUKGAFL5DA118375; WAUKGAFL5DA137783 | WAUKGAFL5DA199572; WAUKGAFL5DA139291;

WAUKGAFL5DA174431

; WAUKGAFL5DA120093 | WAUKGAFL5DA104606

WAUKGAFL5DA115850 |

WAUKGAFL5DA145933

| WAUKGAFL5DA153191 | WAUKGAFL5DA165356

WAUKGAFL5DA139789; WAUKGAFL5DA193657 | WAUKGAFL5DA187163 | WAUKGAFL5DA167611; WAUKGAFL5DA104668 | WAUKGAFL5DA197272 | WAUKGAFL5DA115007; WAUKGAFL5DA141414; WAUKGAFL5DA118909 | WAUKGAFL5DA159976; WAUKGAFL5DA156155 | WAUKGAFL5DA125410; WAUKGAFL5DA134673 | WAUKGAFL5DA153322; WAUKGAFL5DA151540; WAUKGAFL5DA103794 | WAUKGAFL5DA126587 | WAUKGAFL5DA191830; WAUKGAFL5DA114293

WAUKGAFL5DA137914 | WAUKGAFL5DA165325 | WAUKGAFL5DA149559; WAUKGAFL5DA140294; WAUKGAFL5DA134821

WAUKGAFL5DA158844 | WAUKGAFL5DA160464 | WAUKGAFL5DA137637 | WAUKGAFL5DA136696 | WAUKGAFL5DA106176 | WAUKGAFL5DA120787 | WAUKGAFL5DA198275; WAUKGAFL5DA158536 | WAUKGAFL5DA127951; WAUKGAFL5DA129117 | WAUKGAFL5DA152834 | WAUKGAFL5DA149612 | WAUKGAFL5DA112527 | WAUKGAFL5DA141378 | WAUKGAFL5DA171738; WAUKGAFL5DA180004

WAUKGAFL5DA125424; WAUKGAFL5DA102869 | WAUKGAFL5DA160352 | WAUKGAFL5DA131014 | WAUKGAFL5DA126864 | WAUKGAFL5DA137623 | WAUKGAFL5DA176079 | WAUKGAFL5DA195845 | WAUKGAFL5DA135192; WAUKGAFL5DA151232 | WAUKGAFL5DA184263

WAUKGAFL5DA130641

| WAUKGAFL5DA177376 | WAUKGAFL5DA166474 | WAUKGAFL5DA183906; WAUKGAFL5DA122250; WAUKGAFL5DA154485 | WAUKGAFL5DA116920 | WAUKGAFL5DA131756 | WAUKGAFL5DA134222 | WAUKGAFL5DA179581; WAUKGAFL5DA162635 | WAUKGAFL5DA105738 | WAUKGAFL5DA165051 | WAUKGAFL5DA116660 | WAUKGAFL5DA111524; WAUKGAFL5DA164644; WAUKGAFL5DA119137 | WAUKGAFL5DA116030 | WAUKGAFL5DA169147; WAUKGAFL5DA119767 | WAUKGAFL5DA181279 | WAUKGAFL5DA162814; WAUKGAFL5DA122832; WAUKGAFL5DA141705 | WAUKGAFL5DA138366 | WAUKGAFL5DA199619 | WAUKGAFL5DA124967 | WAUKGAFL5DA177958 | WAUKGAFL5DA104587;

WAUKGAFL5DA160786

; WAUKGAFL5DA117887 |

WAUKGAFL5DA133555

| WAUKGAFL5DA155359; WAUKGAFL5DA192427 | WAUKGAFL5DA167267; WAUKGAFL5DA177507; WAUKGAFL5DA120367 | WAUKGAFL5DA124175 | WAUKGAFL5DA156091 | WAUKGAFL5DA128601 | WAUKGAFL5DA114617 | WAUKGAFL5DA146175; WAUKGAFL5DA181301 | WAUKGAFL5DA100457 | WAUKGAFL5DA184652 | WAUKGAFL5DA197224; WAUKGAFL5DA198258 | WAUKGAFL5DA198048; WAUKGAFL5DA193500 | WAUKGAFL5DA106369 | WAUKGAFL5DA184120 | WAUKGAFL5DA139758 | WAUKGAFL5DA124578; WAUKGAFL5DA120479 | WAUKGAFL5DA116836; WAUKGAFL5DA197188 | WAUKGAFL5DA185137 | WAUKGAFL5DA151344; WAUKGAFL5DA160318 | WAUKGAFL5DA158231 | WAUKGAFL5DA105478

WAUKGAFL5DA105870 | WAUKGAFL5DA153529 | WAUKGAFL5DA165132 | WAUKGAFL5DA179032

WAUKGAFL5DA143261 | WAUKGAFL5DA121504 | WAUKGAFL5DA194985 | WAUKGAFL5DA109627 | WAUKGAFL5DA109983; WAUKGAFL5DA134558;

WAUKGAFL5DA114228WAUKGAFL5DA148850; WAUKGAFL5DA194601 | WAUKGAFL5DA104931 | WAUKGAFL5DA185624; WAUKGAFL5DA161176

WAUKGAFL5DA176633; WAUKGAFL5DA102483; WAUKGAFL5DA169441; WAUKGAFL5DA196347

WAUKGAFL5DA163901 | WAUKGAFL5DA123026 | WAUKGAFL5DA164501

WAUKGAFL5DA122717 | WAUKGAFL5DA152963 | WAUKGAFL5DA174834 | WAUKGAFL5DA127030 | WAUKGAFL5DA195439

WAUKGAFL5DA154664; WAUKGAFL5DA104735; WAUKGAFL5DA127769; WAUKGAFL5DA114245; WAUKGAFL5DA110311 | WAUKGAFL5DA189091 | WAUKGAFL5DA187647 | WAUKGAFL5DA195425 | WAUKGAFL5DA111572 | WAUKGAFL5DA144751; WAUKGAFL5DA183145 | WAUKGAFL5DA148752; WAUKGAFL5DA136004 | WAUKGAFL5DA109319 | WAUKGAFL5DA150923; WAUKGAFL5DA125102; WAUKGAFL5DA115878 | WAUKGAFL5DA183470 | WAUKGAFL5DA179578 | WAUKGAFL5DA107411

WAUKGAFL5DA126220 | WAUKGAFL5DA146600; WAUKGAFL5DA104802; WAUKGAFL5DA141364 | WAUKGAFL5DA157869 | WAUKGAFL5DA177586 | WAUKGAFL5DA183601; WAUKGAFL5DA106940 | WAUKGAFL5DA120255; WAUKGAFL5DA192346

WAUKGAFL5DA118389

WAUKGAFL5DA140585 | WAUKGAFL5DA182397 | WAUKGAFL5DA171903; WAUKGAFL5DA114360 | WAUKGAFL5DA164482

WAUKGAFL5DA132373 | WAUKGAFL5DA143065; WAUKGAFL5DA138545 | WAUKGAFL5DA150761 | WAUKGAFL5DA108817 | WAUKGAFL5DA174123 | WAUKGAFL5DA185963 | WAUKGAFL5DA199698 | WAUKGAFL5DA191276 | WAUKGAFL5DA155491; WAUKGAFL5DA133507 | WAUKGAFL5DA108493 | WAUKGAFL5DA157483 | WAUKGAFL5DA133104 | WAUKGAFL5DA102628; WAUKGAFL5DA173019 | WAUKGAFL5DA197806 | WAUKGAFL5DA115184

WAUKGAFL5DA188832 | WAUKGAFL5DA151134; WAUKGAFL5DA192122 | WAUKGAFL5DA161498 | WAUKGAFL5DA176793; WAUKGAFL5DA167897 | WAUKGAFL5DA128081 | WAUKGAFL5DA134611 | WAUKGAFL5DA126332 | WAUKGAFL5DA117999

WAUKGAFL5DA139680 | WAUKGAFL5DA159539; WAUKGAFL5DA199359; WAUKGAFL5DA169942

WAUKGAFL5DA134396; WAUKGAFL5DA152719 | WAUKGAFL5DA153109 | WAUKGAFL5DA186269 | WAUKGAFL5DA181007 | WAUKGAFL5DA130610

WAUKGAFL5DA165826 | WAUKGAFL5DA173358 | WAUKGAFL5DA186496 | WAUKGAFL5DA100412 | WAUKGAFL5DA105898 | WAUKGAFL5DA172940; WAUKGAFL5DA144555 | WAUKGAFL5DA175935; WAUKGAFL5DA196736 | WAUKGAFL5DA125911; WAUKGAFL5DA146029 | WAUKGAFL5DA172890 | WAUKGAFL5DA162845 | WAUKGAFL5DA178253 | WAUKGAFL5DA133541 | WAUKGAFL5DA142367; WAUKGAFL5DA194520 | WAUKGAFL5DA110115 | WAUKGAFL5DA183582; WAUKGAFL5DA155362 | WAUKGAFL5DA180598 | WAUKGAFL5DA196283 | WAUKGAFL5DA125245 | WAUKGAFL5DA161985

WAUKGAFL5DA116934; WAUKGAFL5DA193027 | WAUKGAFL5DA160383 | WAUKGAFL5DA122605 | WAUKGAFL5DA120532 | WAUKGAFL5DA107697; WAUKGAFL5DA193612 | WAUKGAFL5DA196722 | WAUKGAFL5DA167737 | WAUKGAFL5DA191312 | WAUKGAFL5DA144524; WAUKGAFL5DA118540 | WAUKGAFL5DA145835; WAUKGAFL5DA118733; WAUKGAFL5DA130042 | WAUKGAFL5DA143115 | WAUKGAFL5DA151831; WAUKGAFL5DA156589 | WAUKGAFL5DA139517; WAUKGAFL5DA120594; WAUKGAFL5DA136682

WAUKGAFL5DA123513; WAUKGAFL5DA147603 | WAUKGAFL5DA175286; WAUKGAFL5DA118280; WAUKGAFL5DA125388 | WAUKGAFL5DA130252

WAUKGAFL5DA118697 | WAUKGAFL5DA141588; WAUKGAFL5DA177541; WAUKGAFL5DA101625 | WAUKGAFL5DA183369 | WAUKGAFL5DA116240 | WAUKGAFL5DA152882 | WAUKGAFL5DA178950; WAUKGAFL5DA193271 | WAUKGAFL5DA128873; WAUKGAFL5DA119168; WAUKGAFL5DA121244 | WAUKGAFL5DA198292 | WAUKGAFL5DA192895 | WAUKGAFL5DA125908 | WAUKGAFL5DA177636 | WAUKGAFL5DA102743 | WAUKGAFL5DA155989 | WAUKGAFL5DA162585 | WAUKGAFL5DA103651; WAUKGAFL5DA131370 | WAUKGAFL5DA120000 | WAUKGAFL5DA116075 | WAUKGAFL5DA162179 | WAUKGAFL5DA150548 | WAUKGAFL5DA105271; WAUKGAFL5DA122314 | WAUKGAFL5DA145222 | WAUKGAFL5DA188913; WAUKGAFL5DA173098; WAUKGAFL5DA141901 | WAUKGAFL5DA117131 | WAUKGAFL5DA147455 | WAUKGAFL5DA190239; WAUKGAFL5DA137962; WAUKGAFL5DA199636; WAUKGAFL5DA161730

WAUKGAFL5DA124113; WAUKGAFL5DA160044 | WAUKGAFL5DA122670 | WAUKGAFL5DA168872; WAUKGAFL5DA151649 | WAUKGAFL5DA184828 | WAUKGAFL5DA161159; WAUKGAFL5DA154308 | WAUKGAFL5DA159315 | WAUKGAFL5DA197790 | WAUKGAFL5DA188622 | WAUKGAFL5DA124726 | WAUKGAFL5DA142742

WAUKGAFL5DA177104; WAUKGAFL5DA158679 | WAUKGAFL5DA158942 | WAUKGAFL5DA110857 | WAUKGAFL5DA140022 | WAUKGAFL5DA105352 | WAUKGAFL5DA194047

WAUKGAFL5DA138710 | WAUKGAFL5DA103360; WAUKGAFL5DA172064; WAUKGAFL5DA125763 | WAUKGAFL5DA169987; WAUKGAFL5DA168807 | WAUKGAFL5DA143132 | WAUKGAFL5DA189561 | WAUKGAFL5DA113922

WAUKGAFL5DA199331; WAUKGAFL5DA139212 | WAUKGAFL5DA144832; WAUKGAFL5DA108431 | WAUKGAFL5DA127433; WAUKGAFL5DA107778 | WAUKGAFL5DA187146 | WAUKGAFL5DA125634 | WAUKGAFL5DA146208; WAUKGAFL5DA155443; WAUKGAFL5DA134740 | WAUKGAFL5DA162148 | WAUKGAFL5DA111586 | WAUKGAFL5DA155815 | WAUKGAFL5DA173652 | WAUKGAFL5DA195683 | WAUKGAFL5DA118747; WAUKGAFL5DA153790 | WAUKGAFL5DA105187; WAUKGAFL5DA101334

WAUKGAFL5DA102015; WAUKGAFL5DA123365 | WAUKGAFL5DA195313; WAUKGAFL5DA194260 | WAUKGAFL5DA103309; WAUKGAFL5DA172579 | WAUKGAFL5DA170394 | WAUKGAFL5DA155099; WAUKGAFL5DA195876 | WAUKGAFL5DA150565; WAUKGAFL5DA159041; WAUKGAFL5DA125651; WAUKGAFL5DA111846 | WAUKGAFL5DA137220 | WAUKGAFL5DA111121 | WAUKGAFL5DA101804 | WAUKGAFL5DA151568 | WAUKGAFL5DA131868 | WAUKGAFL5DA181024 | WAUKGAFL5DA174199 | WAUKGAFL5DA144023

WAUKGAFL5DA169049; WAUKGAFL5DA178656; WAUKGAFL5DA135113

WAUKGAFL5DA137234; WAUKGAFL5DA119977 | WAUKGAFL5DA161565 | WAUKGAFL5DA117470; WAUKGAFL5DA151974; WAUKGAFL5DA172033;

WAUKGAFL5DA178575

| WAUKGAFL5DA169133; WAUKGAFL5DA120160 | WAUKGAFL5DA130560; WAUKGAFL5DA142918; WAUKGAFL5DA138383

WAUKGAFL5DA163607

WAUKGAFL5DA119915 | WAUKGAFL5DA186434 | WAUKGAFL5DA173912; WAUKGAFL5DA138870; WAUKGAFL5DA121910; WAUKGAFL5DA114598 | WAUKGAFL5DA110079

WAUKGAFL5DA191603 | WAUKGAFL5DA169651

WAUKGAFL5DA110986 | WAUKGAFL5DA167799 | WAUKGAFL5DA191570

WAUKGAFL5DA112043 | WAUKGAFL5DA186031 | WAUKGAFL5DA108963 | WAUKGAFL5DA131949 | WAUKGAFL5DA191181; WAUKGAFL5DA164014 | WAUKGAFL5DA119851 | WAUKGAFL5DA199247 | WAUKGAFL5DA199510; WAUKGAFL5DA129277 | WAUKGAFL5DA173425; WAUKGAFL5DA152073 | WAUKGAFL5DA148220; WAUKGAFL5DA126301

WAUKGAFL5DA172372; WAUKGAFL5DA157533; WAUKGAFL5DA123091 | WAUKGAFL5DA142465;

WAUKGAFL5DA180388

| WAUKGAFL5DA171710; WAUKGAFL5DA164773; WAUKGAFL5DA159556 | WAUKGAFL5DA128890 | WAUKGAFL5DA136438 | WAUKGAFL5DA135516 | WAUKGAFL5DA189852; WAUKGAFL5DA108333; WAUKGAFL5DA182139

WAUKGAFL5DA189754 | WAUKGAFL5DA172534 | WAUKGAFL5DA169617; WAUKGAFL5DA170878 | WAUKGAFL5DA127240

WAUKGAFL5DA135628; WAUKGAFL5DA112141 | WAUKGAFL5DA100491 | WAUKGAFL5DA174770 | WAUKGAFL5DA181458 | WAUKGAFL5DA175921; WAUKGAFL5DA128162;

WAUKGAFL5DA194422

; WAUKGAFL5DA147312 | WAUKGAFL5DA170606 | WAUKGAFL5DA181668 | WAUKGAFL5DA198910 | WAUKGAFL5DA130039 | WAUKGAFL5DA168094 | WAUKGAFL5DA142241 | WAUKGAFL5DA191858; WAUKGAFL5DA120904 | WAUKGAFL5DA199605 | WAUKGAFL5DA128470 | WAUKGAFL5DA124158 | WAUKGAFL5DA129912; WAUKGAFL5DA128226 | WAUKGAFL5DA144331 | WAUKGAFL5DA100135; WAUKGAFL5DA126704 | WAUKGAFL5DA112592; WAUKGAFL5DA118988 | WAUKGAFL5DA145477 | WAUKGAFL5DA134110 | WAUKGAFL5DA158939 | WAUKGAFL5DA126850 | WAUKGAFL5DA151957 | WAUKGAFL5DA121681 | WAUKGAFL5DA115525 | WAUKGAFL5DA146788 | WAUKGAFL5DA109577; WAUKGAFL5DA128758 | WAUKGAFL5DA148704; WAUKGAFL5DA181542 | WAUKGAFL5DA144247

WAUKGAFL5DA140733; WAUKGAFL5DA113631 | WAUKGAFL5DA152185 | WAUKGAFL5DA198695; WAUKGAFL5DA147388; WAUKGAFL5DA190631 | WAUKGAFL5DA140361 | WAUKGAFL5DA193433 | WAUKGAFL5DA199281 | WAUKGAFL5DA195053 | WAUKGAFL5DA171173; WAUKGAFL5DA129893

WAUKGAFL5DA198325; WAUKGAFL5DA131854; WAUKGAFL5DA172548 | WAUKGAFL5DA172632 | WAUKGAFL5DA169908

WAUKGAFL5DA194839 | WAUKGAFL5DA118716 | WAUKGAFL5DA173621; WAUKGAFL5DA137394 | WAUKGAFL5DA111362; WAUKGAFL5DA105237 | WAUKGAFL5DA112155; WAUKGAFL5DA178303

WAUKGAFL5DA189642 | WAUKGAFL5DA119378; WAUKGAFL5DA176051 | WAUKGAFL5DA108025; WAUKGAFL5DA168189 | WAUKGAFL5DA196073; WAUKGAFL5DA179760 | WAUKGAFL5DA157807 | WAUKGAFL5DA153093 | WAUKGAFL5DA112284 | WAUKGAFL5DA150808 | WAUKGAFL5DA198891 |

WAUKGAFL5DA140246

| WAUKGAFL5DA117078 | WAUKGAFL5DA174901; WAUKGAFL5DA190452; WAUKGAFL5DA139470 | WAUKGAFL5DA148976; WAUKGAFL5DA192430 | WAUKGAFL5DA153630; WAUKGAFL5DA121230; WAUKGAFL5DA154115 | WAUKGAFL5DA188099 | WAUKGAFL5DA114083; WAUKGAFL5DA107375

WAUKGAFL5DA168662 | WAUKGAFL5DA125357; WAUKGAFL5DA124712 | WAUKGAFL5DA107151 | WAUKGAFL5DA184666; WAUKGAFL5DA102287; WAUKGAFL5DA181945 | WAUKGAFL5DA142952 | WAUKGAFL5DA184327 | WAUKGAFL5DA119980 | WAUKGAFL5DA110437; WAUKGAFL5DA130736; WAUKGAFL5DA167723 | WAUKGAFL5DA107053; WAUKGAFL5DA194016 | WAUKGAFL5DA163963 | WAUKGAFL5DA133863 | WAUKGAFL5DA102936 | WAUKGAFL5DA141686 | WAUKGAFL5DA169603 |

WAUKGAFL5DA126041

| WAUKGAFL5DA170296 | WAUKGAFL5DA177894; WAUKGAFL5DA127867 | WAUKGAFL5DA197305; WAUKGAFL5DA157564 | WAUKGAFL5DA107182 | WAUKGAFL5DA146936 | WAUKGAFL5DA119526 |

WAUKGAFL5DA180889WAUKGAFL5DA174803 | WAUKGAFL5DA194954 | WAUKGAFL5DA132678 | WAUKGAFL5DA122510 | WAUKGAFL5DA117209; WAUKGAFL5DA141882 | WAUKGAFL5DA109921 | WAUKGAFL5DA162196 | WAUKGAFL5DA132647; WAUKGAFL5DA153806; WAUKGAFL5DA144393 | WAUKGAFL5DA103410; WAUKGAFL5DA155703

WAUKGAFL5DA103813; WAUKGAFL5DA165437 | WAUKGAFL5DA164529; WAUKGAFL5DA122362 | WAUKGAFL5DA156530 | WAUKGAFL5DA169195 | WAUKGAFL5DA163719; WAUKGAFL5DA184098; WAUKGAFL5DA190614 | WAUKGAFL5DA112057 | WAUKGAFL5DA120434 | WAUKGAFL5DA120739 | WAUKGAFL5DA111457 | WAUKGAFL5DA138190 | WAUKGAFL5DA196333 | WAUKGAFL5DA164546 | WAUKGAFL5DA150159 | WAUKGAFL5DA199975 | WAUKGAFL5DA152476 | WAUKGAFL5DA144717 | WAUKGAFL5DA183324 | WAUKGAFL5DA112625;

WAUKGAFL5DA147424

; WAUKGAFL5DA109286 | WAUKGAFL5DA148573; WAUKGAFL5DA117890; WAUKGAFL5DA129344 | WAUKGAFL5DA190757 | WAUKGAFL5DA140747 | WAUKGAFL5DA130414 | WAUKGAFL5DA183811 | WAUKGAFL5DA174042 | WAUKGAFL5DA108946 | WAUKGAFL5DA188040 | WAUKGAFL5DA151229; WAUKGAFL5DA165079; WAUKGAFL5DA171268; WAUKGAFL5DA151845 | WAUKGAFL5DA163896; WAUKGAFL5DA170153

WAUKGAFL5DA100619 | WAUKGAFL5DA174977; WAUKGAFL5DA102192 | WAUKGAFL5DA139520; WAUKGAFL5DA180827 | WAUKGAFL5DA162893; WAUKGAFL5DA193867 | WAUKGAFL5DA105481

WAUKGAFL5DA157824; WAUKGAFL5DA140005; WAUKGAFL5DA190189 | WAUKGAFL5DA174316; WAUKGAFL5DA156835

WAUKGAFL5DA129635 | WAUKGAFL5DA172792; WAUKGAFL5DA150632 | WAUKGAFL5DA170024; WAUKGAFL5DA191892; WAUKGAFL5DA106985 | WAUKGAFL5DA194145 | WAUKGAFL5DA121535; WAUKGAFL5DA188782 | WAUKGAFL5DA122927 | WAUKGAFL5DA136701 | WAUKGAFL5DA116884 | WAUKGAFL5DA192444; WAUKGAFL5DA101219 | WAUKGAFL5DA101138

WAUKGAFL5DA151411; WAUKGAFL5DA181993 | WAUKGAFL5DA168192 | WAUKGAFL5DA154065; WAUKGAFL5DA187289 | WAUKGAFL5DA132227; WAUKGAFL5DA199667 | WAUKGAFL5DA175627; WAUKGAFL5DA105125; WAUKGAFL5DA165213 | WAUKGAFL5DA108199 | WAUKGAFL5DA176664; WAUKGAFL5DA176308 | WAUKGAFL5DA160772 | WAUKGAFL5DA101544; WAUKGAFL5DA106257 | WAUKGAFL5DA152767

WAUKGAFL5DA174137 | WAUKGAFL5DA143812;

WAUKGAFL5DA110499

|

WAUKGAFL5DA170623

| WAUKGAFL5DA111233 | WAUKGAFL5DA136813 | WAUKGAFL5DA178124 | WAUKGAFL5DA172193 | WAUKGAFL5DA123608 | WAUKGAFL5DA135614 | WAUKGAFL5DA115797 | WAUKGAFL5DA141185; WAUKGAFL5DA112348; WAUKGAFL5DA126136; WAUKGAFL5DA197689 | WAUKGAFL5DA188135; WAUKGAFL5DA136116

WAUKGAFL5DA126699 | WAUKGAFL5DA111748; WAUKGAFL5DA127237 | WAUKGAFL5DA155636 | WAUKGAFL5DA199460 | WAUKGAFL5DA198602 | WAUKGAFL5DA182402; WAUKGAFL5DA140778; WAUKGAFL5DA175403 | WAUKGAFL5DA170329; WAUKGAFL5DA108073; WAUKGAFL5DA120742; WAUKGAFL5DA199670 | WAUKGAFL5DA142403 | WAUKGAFL5DA103567 | WAUKGAFL5DA132700 | WAUKGAFL5DA167253 | WAUKGAFL5DA186112; WAUKGAFL5DA132485 | WAUKGAFL5DA113242; WAUKGAFL5DA142689 | WAUKGAFL5DA156608 | WAUKGAFL5DA176065; WAUKGAFL5DA123351 | WAUKGAFL5DA183341 | WAUKGAFL5DA143972 | WAUKGAFL5DA117694 | WAUKGAFL5DA183758; WAUKGAFL5DA164322 | WAUKGAFL5DA176681 | WAUKGAFL5DA196803 | WAUKGAFL5DA164756 | WAUKGAFL5DA137685 | WAUKGAFL5DA105531 | WAUKGAFL5DA166989 | WAUKGAFL5DA127027; WAUKGAFL5DA139999 | WAUKGAFL5DA112138; WAUKGAFL5DA132826 | WAUKGAFL5DA154857 | WAUKGAFL5DA197501

WAUKGAFL5DA159458 | WAUKGAFL5DA117274; WAUKGAFL5DA123270 | WAUKGAFL5DA169021; WAUKGAFL5DA111104 | WAUKGAFL5DA100247 |

WAUKGAFL5DA154194

| WAUKGAFL5DA143602 | WAUKGAFL5DA169794

WAUKGAFL5DA130977 | WAUKGAFL5DA119400 | WAUKGAFL5DA167222 | WAUKGAFL5DA132213 | WAUKGAFL5DA105707 | WAUKGAFL5DA194095 |

WAUKGAFL5DA173666

| WAUKGAFL5DA134897; WAUKGAFL5DA175093 | WAUKGAFL5DA193688

WAUKGAFL5DA197739; WAUKGAFL5DA103424; WAUKGAFL5DA191925 | WAUKGAFL5DA110714 | WAUKGAFL5DA159573 | WAUKGAFL5DA155054 | WAUKGAFL5DA199216 | WAUKGAFL5DA179287; WAUKGAFL5DA191827; WAUKGAFL5DA167513

WAUKGAFL5DA137721 | WAUKGAFL5DA185445 | WAUKGAFL5DA184649 | WAUKGAFL5DA106193 | WAUKGAFL5DA195165 | WAUKGAFL5DA114908

WAUKGAFL5DA161680 | WAUKGAFL5DA124502 |

WAUKGAFL5DA123320

| WAUKGAFL5DA124290 | WAUKGAFL5DA102600 | WAUKGAFL5DA193108 | WAUKGAFL5DA113774; WAUKGAFL5DA167849

WAUKGAFL5DA152803 | WAUKGAFL5DA165065; WAUKGAFL5DA118666; WAUKGAFL5DA174378 | WAUKGAFL5DA197627 | WAUKGAFL5DA171948

WAUKGAFL5DA197773 | WAUKGAFL5DA128548; WAUKGAFL5DA138125; WAUKGAFL5DA137038; WAUKGAFL5DA116612 | WAUKGAFL5DA174753; WAUKGAFL5DA157645 | WAUKGAFL5DA120935

WAUKGAFL5DA141722; WAUKGAFL5DA106422 | WAUKGAFL5DA177362 | WAUKGAFL5DA131661; WAUKGAFL5DA162554 | WAUKGAFL5DA170010; WAUKGAFL5DA138920 | WAUKGAFL5DA193237 | WAUKGAFL5DA186160 | WAUKGAFL5DA137525 | WAUKGAFL5DA121972 | WAUKGAFL5DA124645 | WAUKGAFL5DA110566; WAUKGAFL5DA129201; WAUKGAFL5DA140473 | WAUKGAFL5DA143213; WAUKGAFL5DA149352 | WAUKGAFL5DA173084 | WAUKGAFL5DA169598; WAUKGAFL5DA141316; WAUKGAFL5DA172842; WAUKGAFL5DA161839; WAUKGAFL5DA133958 |

WAUKGAFL5DA159427

| WAUKGAFL5DA111989 | WAUKGAFL5DA158083 | WAUKGAFL5DA174154 | WAUKGAFL5DA190483 | WAUKGAFL5DA133149 | WAUKGAFL5DA151408; WAUKGAFL5DA138254 | WAUKGAFL5DA110101 | WAUKGAFL5DA138562 | WAUKGAFL5DA195070; WAUKGAFL5DA187633 | WAUKGAFL5DA164160; WAUKGAFL5DA178740; WAUKGAFL5DA101401; WAUKGAFL5DA171514; WAUKGAFL5DA161744 | WAUKGAFL5DA127061

WAUKGAFL5DA187731; WAUKGAFL5DA179127 | WAUKGAFL5DA162246 | WAUKGAFL5DA174817 | WAUKGAFL5DA198454 | WAUKGAFL5DA168595 | WAUKGAFL5DA108090 | WAUKGAFL5DA100264; WAUKGAFL5DA107795 | WAUKGAFL5DA107408 | WAUKGAFL5DA113516

WAUKGAFL5DA150047 | WAUKGAFL5DA170914 | WAUKGAFL5DA180374

WAUKGAFL5DA116397 | WAUKGAFL5DA125035 | WAUKGAFL5DA122829 | WAUKGAFL5DA152445 | WAUKGAFL5DA123124; WAUKGAFL5DA112902; WAUKGAFL5DA130946; WAUKGAFL5DA117453; WAUKGAFL5DA195263; WAUKGAFL5DA123642 | WAUKGAFL5DA186515; WAUKGAFL5DA187907; WAUKGAFL5DA117095 | WAUKGAFL5DA169567 | WAUKGAFL5DA179015 | WAUKGAFL5DA177877; WAUKGAFL5DA160013 | WAUKGAFL5DA113001 | WAUKGAFL5DA116903;

WAUKGAFL5DA188992

| WAUKGAFL5DA166961 | WAUKGAFL5DA162280; WAUKGAFL5DA161033 | WAUKGAFL5DA100698 | WAUKGAFL5DA182108; WAUKGAFL5DA153028 | WAUKGAFL5DA131708 | WAUKGAFL5DA128369; WAUKGAFL5DA133782; WAUKGAFL5DA146063 | WAUKGAFL5DA157757 | WAUKGAFL5DA159296; WAUKGAFL5DA101916 | WAUKGAFL5DA109952 | WAUKGAFL5DA121566 | WAUKGAFL5DA105724; WAUKGAFL5DA138724 | WAUKGAFL5DA107330 | WAUKGAFL5DA126248; WAUKGAFL5DA177166; WAUKGAFL5DA106601 | WAUKGAFL5DA117064 | WAUKGAFL5DA108932; WAUKGAFL5DA134608; WAUKGAFL5DA109613; WAUKGAFL5DA166264

WAUKGAFL5DA161226 | WAUKGAFL5DA166569; WAUKGAFL5DA141557 | WAUKGAFL5DA150128 | WAUKGAFL5DA128100; WAUKGAFL5DA166510; WAUKGAFL5DA175854 | WAUKGAFL5DA108042 | WAUKGAFL5DA164613

WAUKGAFL5DA153935 | WAUKGAFL5DA119333; WAUKGAFL5DA181363 | WAUKGAFL5DA166300 | WAUKGAFL5DA170203 | WAUKGAFL5DA144300 | WAUKGAFL5DA147956 | WAUKGAFL5DA137864 | WAUKGAFL5DA192010; WAUKGAFL5DA166992 | WAUKGAFL5DA114312; WAUKGAFL5DA175255 | WAUKGAFL5DA157306 | WAUKGAFL5DA100734 | WAUKGAFL5DA109224; WAUKGAFL5DA168466; WAUKGAFL5DA167804 | WAUKGAFL5DA107487; WAUKGAFL5DA138447

WAUKGAFL5DA169262 | WAUKGAFL5DA138822

WAUKGAFL5DA124824 | WAUKGAFL5DA111149 | WAUKGAFL5DA138626; WAUKGAFL5DA170959 | WAUKGAFL5DA170220; WAUKGAFL5DA120143 | WAUKGAFL5DA101933 | WAUKGAFL5DA122023 | WAUKGAFL5DA184747; WAUKGAFL5DA179273 | WAUKGAFL5DA183680 | WAUKGAFL5DA145060; WAUKGAFL5DA137217

WAUKGAFL5DA118425 | WAUKGAFL5DA132468 | WAUKGAFL5DA148282 | WAUKGAFL5DA177054 | WAUKGAFL5DA123639 | WAUKGAFL5DA116853 | WAUKGAFL5DA109742 | WAUKGAFL5DA113628 | WAUKGAFL5DA166278; WAUKGAFL5DA185011; WAUKGAFL5DA128937 | WAUKGAFL5DA101740; WAUKGAFL5DA130171 | WAUKGAFL5DA194811 | WAUKGAFL5DA164837; WAUKGAFL5DA113662 | WAUKGAFL5DA158343 | WAUKGAFL5DA100216; WAUKGAFL5DA150033 | WAUKGAFL5DA137069 | WAUKGAFL5DA118554 | WAUKGAFL5DA169276; WAUKGAFL5DA148377; WAUKGAFL5DA196462 | WAUKGAFL5DA118781; WAUKGAFL5DA134527

WAUKGAFL5DA139839 | WAUKGAFL5DA142224 | WAUKGAFL5DA165485

WAUKGAFL5DA112642 | WAUKGAFL5DA185350 | WAUKGAFL5DA137654 | WAUKGAFL5DA108851 | WAUKGAFL5DA131546 | WAUKGAFL5DA167544 | WAUKGAFL5DA110065 | WAUKGAFL5DA146922

WAUKGAFL5DA121003 | WAUKGAFL5DA181184; WAUKGAFL5DA164742 | WAUKGAFL5DA155068 | WAUKGAFL5DA130462 | WAUKGAFL5DA133281; WAUKGAFL5DA116562 | WAUKGAFL5DA136648 | WAUKGAFL5DA164854 | WAUKGAFL5DA160142 | WAUKGAFL5DA121339 | WAUKGAFL5DA178236 | WAUKGAFL5DA177345; WAUKGAFL5DA185333; WAUKGAFL5DA183629 | WAUKGAFL5DA150680; WAUKGAFL5DA113919; WAUKGAFL5DA188412 | WAUKGAFL5DA173196; WAUKGAFL5DA165678 | WAUKGAFL5DA127299; WAUKGAFL5DA153501 | WAUKGAFL5DA127965

WAUKGAFL5DA103827 | WAUKGAFL5DA153983 | WAUKGAFL5DA166801 | WAUKGAFL5DA199782 | WAUKGAFL5DA181427 | WAUKGAFL5DA146712; WAUKGAFL5DA125519;

WAUKGAFL5DA178964

; WAUKGAFL5DA162702 | WAUKGAFL5DA150890 | WAUKGAFL5DA131594 | WAUKGAFL5DA138657; WAUKGAFL5DA190726; WAUKGAFL5DA165258 | WAUKGAFL5DA153207 | WAUKGAFL5DA115346; WAUKGAFL5DA183534; WAUKGAFL5DA179712

WAUKGAFL5DA132793; WAUKGAFL5DA191617

WAUKGAFL5DA126783; WAUKGAFL5DA171688 | WAUKGAFL5DA192248; WAUKGAFL5DA174445; WAUKGAFL5DA145107 | WAUKGAFL5DA161341 | WAUKGAFL5DA119784 | WAUKGAFL5DA137878 | WAUKGAFL5DA123558 | WAUKGAFL5DA196638 | WAUKGAFL5DA158147 | WAUKGAFL5DA105058; WAUKGAFL5DA169620 | WAUKGAFL5DA120188 | WAUKGAFL5DA170332; WAUKGAFL5DA102497; WAUKGAFL5DA181136 | WAUKGAFL5DA171724 | WAUKGAFL5DA198180; WAUKGAFL5DA124161; WAUKGAFL5DA157273; WAUKGAFL5DA163462 | WAUKGAFL5DA182657; WAUKGAFL5DA175644 | WAUKGAFL5DA178933

WAUKGAFL5DA170685; WAUKGAFL5DA179788 |

WAUKGAFL5DA189222

| WAUKGAFL5DA153126 | WAUKGAFL5DA158326; WAUKGAFL5DA196719; WAUKGAFL5DA198115; WAUKGAFL5DA126671 | WAUKGAFL5DA131028 | WAUKGAFL5DA154874; WAUKGAFL5DA107277 | WAUKGAFL5DA137931

WAUKGAFL5DA120319

WAUKGAFL5DA177099 | WAUKGAFL5DA118571; WAUKGAFL5DA127139

WAUKGAFL5DA138092 | WAUKGAFL5DA131952; WAUKGAFL5DA167365 | WAUKGAFL5DA136357; WAUKGAFL5DA196137; WAUKGAFL5DA152302; WAUKGAFL5DA157175; WAUKGAFL5DA114522 | WAUKGAFL5DA181573 | WAUKGAFL5DA138903 | WAUKGAFL5DA179130 | WAUKGAFL5DA182075; WAUKGAFL5DA112012; WAUKGAFL5DA193478; WAUKGAFL5DA187292

WAUKGAFL5DA117632 | WAUKGAFL5DA121549; WAUKGAFL5DA190158 | WAUKGAFL5DA103648 | WAUKGAFL5DA131773 | WAUKGAFL5DA165910; WAUKGAFL5DA192315

WAUKGAFL5DA119459 | WAUKGAFL5DA190774 | WAUKGAFL5DA134687 | WAUKGAFL5DA127691 | WAUKGAFL5DA119431; WAUKGAFL5DA190905 | WAUKGAFL5DA139159; WAUKGAFL5DA184344 | WAUKGAFL5DA157418 | WAUKGAFL5DA101771 | WAUKGAFL5DA133426;

WAUKGAFL5DA115136

; WAUKGAFL5DA176910 | WAUKGAFL5DA181900 | WAUKGAFL5DA168497 | WAUKGAFL5DA118358 | WAUKGAFL5DA133040 | WAUKGAFL5DA197403; WAUKGAFL5DA126976;

WAUKGAFL5DA183548

| WAUKGAFL5DA192685 | WAUKGAFL5DA192279

WAUKGAFL5DA172162; WAUKGAFL5DA195103; WAUKGAFL5DA114052; WAUKGAFL5DA187700; WAUKGAFL5DA124340 | WAUKGAFL5DA109014 | WAUKGAFL5DA112365; WAUKGAFL5DA173103 | WAUKGAFL5DA157841 | WAUKGAFL5DA189771 | WAUKGAFL5DA171609 | WAUKGAFL5DA141669

WAUKGAFL5DA186546

WAUKGAFL5DA132955 | WAUKGAFL5DA133622 | WAUKGAFL5DA137511; WAUKGAFL5DA151103 | WAUKGAFL5DA142434 | WAUKGAFL5DA122734 | WAUKGAFL5DA149528 | WAUKGAFL5DA144622;

WAUKGAFL5DA158777

| WAUKGAFL5DA149061; WAUKGAFL5DA169214 | WAUKGAFL5DA189558 | WAUKGAFL5DA147567; WAUKGAFL5DA104766 | WAUKGAFL5DA132714 | WAUKGAFL5DA111443; WAUKGAFL5DA195831 | WAUKGAFL5DA178494 | WAUKGAFL5DA182707; WAUKGAFL5DA171030; WAUKGAFL5DA105075 | WAUKGAFL5DA175613; WAUKGAFL5DA149402; WAUKGAFL5DA149335; WAUKGAFL5DA120689 | WAUKGAFL5DA101530; WAUKGAFL5DA116268 | WAUKGAFL5DA103262; WAUKGAFL5DA138786 | WAUKGAFL5DA108087; WAUKGAFL5DA149240; WAUKGAFL5DA180228 | WAUKGAFL5DA189592 | WAUKGAFL5DA114844 | WAUKGAFL5DA101608 | WAUKGAFL5DA196266 | WAUKGAFL5DA162327 | WAUKGAFL5DA100488 | WAUKGAFL5DA173831 | WAUKGAFL5DA167625 | WAUKGAFL5DA101527; WAUKGAFL5DA164661; WAUKGAFL5DA157032; WAUKGAFL5DA136245

WAUKGAFL5DA107196 | WAUKGAFL5DA152655 | WAUKGAFL5DA127108 | WAUKGAFL5DA124922 | WAUKGAFL5DA173697 | WAUKGAFL5DA107148 | WAUKGAFL5DA121714 | WAUKGAFL5DA154227 | WAUKGAFL5DA155118; WAUKGAFL5DA148038

WAUKGAFL5DA133202; WAUKGAFL5DA117498

WAUKGAFL5DA161324 | WAUKGAFL5DA108204 | WAUKGAFL5DA152591 | WAUKGAFL5DA157158 | WAUKGAFL5DA116965 | WAUKGAFL5DA134513 | WAUKGAFL5DA178883 | WAUKGAFL5DA192105 | WAUKGAFL5DA151148 | WAUKGAFL5DA101124 | WAUKGAFL5DA122524; WAUKGAFL5DA193495 | WAUKGAFL5DA197756

WAUKGAFL5DA109238; WAUKGAFL5DA110650; WAUKGAFL5DA164028; WAUKGAFL5DA157662 | WAUKGAFL5DA104430 | WAUKGAFL5DA109188 | WAUKGAFL5DA181119 | WAUKGAFL5DA177801 | WAUKGAFL5DA120028 | WAUKGAFL5DA103231 | WAUKGAFL5DA119560; WAUKGAFL5DA150825; WAUKGAFL5DA172565; WAUKGAFL5DA121096 | WAUKGAFL5DA137766; WAUKGAFL5DA185672; WAUKGAFL5DA125097 | WAUKGAFL5DA163817; WAUKGAFL5DA104217 | WAUKGAFL5DA190256 | WAUKGAFL5DA118148 | WAUKGAFL5DA177278; WAUKGAFL5DA123690 | WAUKGAFL5DA182416; WAUKGAFL5DA178012 | WAUKGAFL5DA169830 | WAUKGAFL5DA156642; WAUKGAFL5DA102189 | WAUKGAFL5DA113340 | WAUKGAFL5DA183128 | WAUKGAFL5DA133877 | WAUKGAFL5DA150582 | WAUKGAFL5DA106260; WAUKGAFL5DA155040 | WAUKGAFL5DA175692; WAUKGAFL5DA125603 | WAUKGAFL5DA188345 | WAUKGAFL5DA178141 | WAUKGAFL5DA158472

WAUKGAFL5DA168371; WAUKGAFL5DA129702 | WAUKGAFL5DA197711 | WAUKGAFL5DA113127; WAUKGAFL5DA186174 | WAUKGAFL5DA195330 | WAUKGAFL5DA173201; WAUKGAFL5DA181752 | WAUKGAFL5DA133975 | WAUKGAFL5DA145821; WAUKGAFL5DA126069 | WAUKGAFL5DA166796 | WAUKGAFL5DA134933; WAUKGAFL5DA198678 | WAUKGAFL5DA153157 | WAUKGAFL5DA125875; WAUKGAFL5DA176082; WAUKGAFL5DA156687 | WAUKGAFL5DA172937; WAUKGAFL5DA167673 | WAUKGAFL5DA162117 | WAUKGAFL5DA177135 | WAUKGAFL5DA178284 | WAUKGAFL5DA174347

WAUKGAFL5DA180133 | WAUKGAFL5DA166135 | WAUKGAFL5DA197109 | WAUKGAFL5DA166586; WAUKGAFL5DA120062; WAUKGAFL5DA148637 | WAUKGAFL5DA160237 | WAUKGAFL5DA155457 | WAUKGAFL5DA142983; WAUKGAFL5DA102435 | WAUKGAFL5DA139355 | WAUKGAFL5DA104461 | WAUKGAFL5DA161579; WAUKGAFL5DA127495 | WAUKGAFL5DA155880 | WAUKGAFL5DA166765; WAUKGAFL5DA110941 | WAUKGAFL5DA126895 | WAUKGAFL5DA113726; WAUKGAFL5DA109109 | WAUKGAFL5DA122684 | WAUKGAFL5DA196218 | WAUKGAFL5DA152574; WAUKGAFL5DA108476; WAUKGAFL5DA194355 | WAUKGAFL5DA195585 | WAUKGAFL5DA189186 | WAUKGAFL5DA187566; WAUKGAFL5DA196865; WAUKGAFL5DA112205; WAUKGAFL5DA177037; WAUKGAFL5DA113600; WAUKGAFL5DA146225 | WAUKGAFL5DA148668; WAUKGAFL5DA106405 | WAUKGAFL5DA164420 | WAUKGAFL5DA105691 | WAUKGAFL5DA157998 | WAUKGAFL5DA116173 | WAUKGAFL5DA138674 | WAUKGAFL5DA140635 | WAUKGAFL5DA111927 | WAUKGAFL5DA148380 | WAUKGAFL5DA194808 | WAUKGAFL5DA116609 |